Propolis Faydaları

Propolis Faydaları ve Propolis Nedir? Yapışkan, reçinemsi bir madde olan Propolisi balarıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini propolisle kaplarlar.

Arılar tarafından değişik bitki tomurcuklarından yaprak ve gövdelerinden toplanıp biriktirilen reçinemsi bir madde olan propolis genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır.

Propolisin M.Ö. 350′ye kadar giden uzun bir kullanım geçmişi vardır. Yunanlılar onu apseler için  kullanırken Asurlular yara ve tümör tedavinde kullanmışlardır.

Günümüzde genital herpes, uçuk, yaralar, diş çürüğü ve dişeti iltihabı tedavisine yardımcı olması amacıyla propolis ürünleri kullanılmaktadır.

Propolis biriktirme açısından arı türleri arasında farklılık vardır. Bazı türler diğerlerine göre daha fazla propolis biriktirirken bazıları örneğin tropik bölgelerde bulunan arılar hiç propolis biriktirmezler.

Arılar propolisi, kovanın iç duvarlarını düzgün hâle getirmek, peteklerin ağızlarını  kapatmada ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanılır. Girdikten sonra ölen canlıları propolisle mumyalayarak kovanlarını koruma altına alırlar. Propolis kovandaki larvalara, mantar ve bakterilere karşı antibiyotik etki gösterir.

Propolisin toplandığı bitkilerin tür ve çeşitlerine göre içeriğindeki bileşikler farklılık arzeder. Propolisin etkileri arıların bitkilerden topladığı antioksidan etkili bileşenlerine bağlıdır. Kovanda oluşan hasarların ve çatlakların onarımı için ve kovanlarını korumak amacıyla kullanılan propolisin rengi sarımsı yeşilden koyu kahverengiye dek değişir. Propolis, kovandan alındığı haliyle hamdır ve saflaştırılarak kullanılması gerekir.

Propolisin İçeriği

Propolis, %55 oranında reçineli bileşikler ve balsam, % 30 balmumu, %10 aromatik yağ, %5 oranında ise arı poleni içerir. Kimyasal anlamda propolis, son derece karmaşık ve güçlü terpenler, benzoik, kaffeik, sinnamik ve fenolik asitin zengin çeşitlemelerine sahiptir. Flavanoid içeriği oldukça zengindir, sağlığa olan bir çok yararı kanıtlanmıştır.

Arıcılar kovandaki balı aldıktan sonra propolisi kovandan kazıyarak toplarlar. Sonra bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle propolis kullanıma hazır hale getirilir. İçeriğinin önemli bir bölümünü flavonoitlerin oluşturduğu propolisin bileşiminde, polifenoller, fenolik asitler ve bunların esterleri, terpenler, steroitler, B1, B2, C ve E vitaminleri, mineraller ve aminoasitler yer alır. Propolis suda az çözünür. Tıbbı amaçlı kullanımlar için %70’lik etanolda erimiş çözelti kullanılılır.

Propolisin Faydaları Nelerdir ?

• Mikrop kırıcı, iltihap giderici, antioksidan, immün sistemini uyarıcı ve antikanserojenik etkilere sahiptir.  Bioflavonoidler bakımından zengindir. Antioksidatif etki açısından propolis diğer arı ürünleri arasında en yüksek etkiye sahiptir. Geniş spektrumlu antibiyotik olarak nitelendirilen propolis, zararlı bakterilerde direnç oluşturmamakta, yararlı bakterileri ise olumsuz olarak etkilememektedir. Ayrıca virüslerin enzim salgılamasını ve çoğalmasını önleyici etkiye sahiptir.

• Propolis doğada bulunan en kuvvetli antibiyotiklerden biridir. Amino asitler ve iz elementler açısından zengindir, çok yüksek bir vitamin içeriğine sahiptir ve en azından 38 değerli bioflavonoidi vardır. İçeriğindeki yüksek bioflavanoidler yüzünden çok değerli bir antioksidandır. Antimikrobial olduğunu kanıtlayan bir çok çalışma yapılmıştır. En az 21 bakteri türü, 9 mantar türü, 3 protozoa (giardia dahil) ve geniş bir virüs ağı üzerinde etkisizleştirme yeteneğine sahip olduğu kanıtlanmıştır.

• Bakterilere karşı etkisi galangin, pinosembrin, kafeik asit ve ferulik asit içeriğinden, virüslere karşı etkisi kafeik asit, kersetin ve luteolinden, mantarlara karşı etkisi de pinobanksin, pinosembrin, kafeik asit, benzil ester, sakuretin ve pterostilbene ‘den kaynaklanmaktadır.

• 138 kişi üzerinde İspanya’da yapılan ve 1988 yılında yayınlanan bir başka klinik çalışma, propolis bazlı bir takviyenin kullanımının; giyardiyaz parazit enfeksiyonları tedavisinde yaygın olarak kullanılan antiprotozal ilaç tinidazol kadar etkili olduğunu göstermiştir.

• Prolopisin immünostimülasyon üzerindeki profilaktik etkileri ile ilgili çalışmalarda, anti inflamatuar içerikleri kanıtlanmıştır: klinik bir pilot çalışma, propolis ve içerikleri DNA sentezini ve enflamatuar sitokin üretimini aşağı regule ediyor ama insan bağışıklık hücrelerinin TGF beta 1 üretimine neden oluyordu.

• Ağız ve boğaz mukozası sorunları için hem oral olarak hem de gargara biçiminde kullanılır.  2005 yılında Oral Health & Preventive Dentistry dergisinde yayınlanan araştırmaya göre propolis diş eti iltihabı veya periodontal hastalığının tedavisine yardımcı olabilir. National Institutes of Health‘a göre propolis Aft ve diğer diş yaraları ve peptik ülser için etkili bir anti-inflamatuar ajan olarak kullanılabilir.

• Tek kör, randomize, 3 aylık bir deneyde, 135 değişik tipte siğile sahip hastaya oral propolis, ekinezya ve plasebo verildi. Propolis ile tedavi edilen yalın ve sıradan siğilli hastalar sırasıyla %75 ve %73 oranında iyileşti. Sonuçlar ekinezya ve plasebo terapisinden çok daha iyiydi. Blue Shield Complementary and Alternative Health; propolisin, herpes tedavisinde geleneksel anti-viral ilaç tipi olan acyclovir’den iki kez daha etkili olduğunu rapor etmiştir.

• Bilimadamları, farelere iki hafta boyunca propolis verdiler ve farelerin mast hücrelerindeki histamin salımının büyük ölçüde baskılandığını gördüler. Bilimadamları aldıkları bu sonuçlar yüzünden, propolisin histamin salımını inhibe ederek alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde etkili olacağı üzerinde durmaktadırlar.

Fertility and Sterility“nin 2003 sayısında yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, 6 ay boyunca günde iki kez 500 mg propolis kullanan kısırlık ve orta derece endometriyoziz yaşayan kadınların, hamilelik oranlarının yükseldiğini belgelemişlerdir.

• Son zamanlarda propolisle ilgili en heyecan verici gelişmelerden biri de, kanserden korunma ve tedavisi üzerindeki etkileridir. Propolisteki aktif bileşenlerden biri olan kafeik asit fenetil ester’in, hayvan modelleri üzerinde kanser oluşumunu engellediği görülmüştür. Ayrıca bir çok kanser türü üzerinde, güçlü kanser önleyici etkileri gösterilmiştir. Araştırmalar propolisin, apoptosis sürecini çoğaltarak kanserli hücre büyümesini engellediğini ve kanser tedavisinde kullanılan kemoterapik bir ajan olan doxorubicin’in olumsuz etkilerini azalttığını göstermiştir.

Nutrition and Cancer’de 2003’de yayınlanan bir çalışma, propolisin apoptosisi canlandırdığı ve fareler üzerinde akciğer kanser tümörlerinin doku çürümelerini sağladığını açığa çıkardı. National News, Molecular Nutrition and Food Research’den alıntıladığı bir çalışma, propoliste bulunan CAPE ve diğer bileşenlerin, tümörün kan ikmali gelişimine karışıyor olduğunu göstermekteydi.

American Journal of Biochemistry and Biotechnology Şubat 2004 yılında bir çalışma yayınlandı, klinikçiler, MCF-7 denen insan göğüs kanser hücrelerinin propolis tarafından öldürüldüğünü buldular. Propolis ekstresi verilen katılımcıların kanser hücrelerinin %13’ü sadece 24 saat içerisinde yok edilmişti. International Journal of Oncology Dergisi Nisan 2011 sayısı, Brezilya propolis ekstresinin, laboratuar ortamında, tümör hücrelerinin programlı hücre ölümlerine neden olarak, prostat kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olduğunu yazmıştır.

• Arı propolisi kafeik asit fenetil ester (CAPE) ve artepilin C (ARC) taşıdığından, ve  her ikisi de onkojenik PAK1 sinyal yollarını blokladığından,  in vivo çalışmalarda, NF tümörleri üzerindeki terapik etkileri keşfedilmiştir. Propolisin CAPE zengini ekstresi su ile karıştırıldığında, bütünüyle insan NF1’in büyümesini baskılıyor ve insan NF2 (Schwannoma) ‘nin bütünüyle gerilemesine sebep oluyordu ve bu fare içinde gerçekleşmişti.  Araştırmalar sürdükçe uzmanlar, Artepillin C ile ilgili çok daha geniş bir gücü farketmeye başlamışlardı. Daha erken bir aşamada bakıldığında, bu molekülün kanser tedavisinde etkinliğinin olabileceği belirtilmiştir; kanserin %70’den fazlası PAK1’e bağlıdır ve Artepillin C, PAK1 ajanını bloke ediyor gibi görünmektedir.

Propolis Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Porpolisin bileşimi tüm diğer doğal maddeler gibi; botanik orijini ve oluşumundaki çevresel koşullar gibi doğrudan farklı faktörlere dayanır. Porpolisin içeriğinde birçok madde bulunmasına karşın araştırmalar özellikle Artepillin C ve CAPE üzerinde yoğunlaşmıştır. Aldığınız ürünün bu maddeleri içerip içermediğini kontrol edin. Artepillin C yeşil Brezilya propolisinde yüksek oranda bulunur. Baccharis Dracunculifolia’den elde edilen yeşil propolis bir çok ciddi klinik çalışmaya konu olmuştur ve PubMed’e göre yeni çalışmaların %26’sını oluşturmaktadır. Brezilya’nın yeşil propolisi bileşiminde %6-8 oranında Artepilin C (ARC) taşıyan tek türdür. Bilim adamları, CAPE’in ise düşük biyo-uygunluğu yüzünden klinik anlamda kullanılmadığını ama, lipit (yağ) ilavesi ile çözünür hale getirilebilineceğini belirtmektedirler. Bu yüzden CAPE içeren ürünlerin vücut tarafından emilecek şekilde özel olarak üretilmiş olması gerekir.

Bir diğer husus; üreticinin propolisi doğru şekilde elde etmesidir. Arılar çevreden propolis toplayamadıkları zaman çeşitli boya, asfalt ve mineral yağları içeren maddeleri propolis gibi kullanmak amacıyla toplamak zorunda kalabilirler; bu durum propolisin tıbbi kullanımı için risk oluşturur ve propolisin kalitesini düşürür. Arı sütü, polen, bal gibi arı ürünlerin sahtelerine sıkça rastlandığı gibi propolis olarak satılan bir ürününde sahte ya da yetersiz olma olasılığı yüksektir.

Propolis Nasıl Kullanılır ?

• Propolis ürünleri kapsül, tablet, sıvı ekstre, kremler ya da sprey şeklinde bulunmaktadır.

• Saf propolis tahriş edici olduğundan dolayı kullanımdan önce seyreltilmesi lazımdır.

• 250 miligramlık kapsüller günde 1 ila 3 kez alınır.

• Soğuk algınlığından korunmak amacıyla propolisli şuruplar bulunmaktadır.

• Boğaz enfeksiyonlarında gargara ve pastil şeklinde kullanılmaktadır.

• Propolis ve bal karışımı  ürünler, ülser ve mide sorunlarına, deri yanıkları, tahriş ve enfeksiyonlara karşı kullanılmaktadır.

• Sıvılaştırılmış saf propolis ağızla ilgili hastalıklarda ve diş ağrılarına karşı sorunlu bölgeye günde 1 yada 2 damla uygulanabilir. Bağışıklık sistemini desteklemek için bir içeceğe 10 damla damlatılarak içilebilir.

• Yaralar için dıştan kullanılan propolis merhemleri vardır.

• Diş çürüklerini önlemek amacıyla diş macunlarına eklenmektedir.

Propolisin Yan Etkileri Var mı?

• Alerjik yapısı olan kişilerde  alerjik dermatit tipi yan etkiler olabilir.

• Topikal formda propolis cilt tahrişine ve kaşıntıya yol açabilir.

• Astım sorunu olanlar alerji testi yaptırmadan kullanmamaları gerekir.

• 2 yaşın altındaki çocuklarda arı ürünleri kullanılmamalıdır.

• Arı ürünlerine alerjisi olanlar veya kimyasal ilaç alanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.

---------
Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.


Comments

 1. ebru yıldız says

  8. yaşındaki oğlumda total işitme kaybı var. şifalı bitkilerden nasıl yararlanabilirm?

 2. BADDAL YILDIZ says

  propolisin sahte ya da gerçek olduğunu nasıl anlarız?

 3. çiğdem öztürk says

  iyide saf propolis’i nasıl seyrelteceğiz???

 4. abdullah yıldız says

  ben propolisi kendim üretiyorum saf olarak nasıl kulanabilirim bilgi edinmek istiyorum

 5. ahmet yalaman says

  merhaba bende arıcıyım.propolisi bir bardak sıcak sutte veya sıcak suda eritebilirsiniz.aslında ben ciklet gibi çiğniyorum.ama bu bana has bi metod.biraz acı olduğu için beğenmeyebilirsiniz.

 6. zac says

  hamilelikte propolis, arı sütü ve polen kullanabilirmiyim

 7. FATİH AKÇA says

  Değerli dostlar ben Gıda Mühendisiyim.Aynı zamanda Beslenme öğretmenliği yaptım.Size önereceğim propolis dünyada kovan ürünlerinde %60 pazar payına sahip Forever Living firmasının propolisidr.%100 stabilize ve tablet halinde pazarlanıyor ve tadıdda o kadar kötü değil suyla alınıyor isteyenlere temin edebilirim.
  fatihakca14@gmail.com 05056406481

 8. yunus selam says

  FATİH AKÇA @ 2:08 am #

  Değerli dostlar ben Gıda Mühendisiyim.Aynı zamanda Beslenme öğretmenliği yaptım.Size önereceğim propolis dünyada kovan ürünlerinde %60 pazar payına sahip Forever Living firmasının propolisidr.%100 stabilize ve tablet halinde pazarlanıyor ve tadıdda o kadar kötü değil suyla alınıyor isteyenlere temin edebilirim.
  fatihakca14@gmail.com 05056406481

  ARKADAŞLAR BİRİSİ BÖYLE KONUŞUYORSA MUTLAKA KENDİ ÜRÜNÜNÜ SATMAK İSTİYORDUR İNANMAYIN.BAŞKA YERLERDEN DOĞAL OLARAK TEMİN ETMEYE ÇALIŞIN.KALIN SALICAKLA…

 9. hanzade baharat says

  İYİ PROPOLİS ALMAK İSTEYENLER -SOLGAR-GMC-NATURAL VİGOR – FOREVER- MARKALARINI VE GÜVENDİGİNİZ AKTARLARDAN ACIK OLARAKTA ALA BİLİRSİNİZ

 10. Fatih akça says

  Yunus bey sen ne kadar fesat bir insansın biliyormsunun birde yazmışın insanlığından utan be…

 11. muhammet tuzcu says

  arkadaşlar şifalı her türlü propolis ve arı ürünlerim mevcuttur %100 orjinaldir.ister üreticiden, isterseniz %100 doğal sertifikalı ürünlerden faydalanmk sağlık ve daha fazlası için 0554 543 90 62 çağrı atın biz sizi arıyalım…

 12. muhammet tuzcu says

  @Fatih akça:fatih bey bana ulaşırsanız size iyi bir iş teklifim var anlaşılan forever de distiribitörsünüz. 0554 543 90 62 mesaj atın müsait olduğumda ben size ulaşırım…

 13. selami sarıaydın says

  propolis ürünü satan arkadaşlar
  tüm sinirsel rahatsızlıklar ve depresif türlere
  kesin tedavi edici bitkisel preparatımız var

 14. ÖZGÜR GÜLER says

  propolis ihtiyacı olan arkadaşlar ben izmirde yasıyorum saf hali işinize yararsa 15 adet kovanım var haftada bir tenis topu büyüklüğünde propolis toplayabiliyorum ihtiyacı olanlara verebilirim.

 15. recep atabey says

  emekli öğretmenim Forever kremi ile sigil ve mantarların yok olduğunu ğördüm. 25 yıllık faranjiti yendim. antibiyotik kullanmayalı 5 yılı geçti. grip diye bir rahatsızlık tanımıyorum. ayrıca ağrı ve sancıları,yara ve yanıkları iz bırakmadan geçirebilirsiniz. nasıl anlamak isterseniz anlayın slmlar

 16. Bee Propolis says

  Bende Bee Propolis damla kullanıyorum.
  Süper bir ürün. Günlük 20 damla kullanıyorum. Bütün Eczanelerde satılıyor. 15ml damamalıklı formunu kullanıyorum. hangi hastalıklara kullanıldıgı ve klinik bilgiler mevcut beepropolis.com.tr çok geniş bilgi içeren bir site.

 17. saban nas says

  saf propolis nasil sivilastirilir ve olcumu ne kadardir Tesekkurler.(bendeki propolis top seklinde sert)

 18. sezen says

  Bende Bee Propolis kullanıyorum. Süper bir ürün mide rahatsızlıklarım geçti. Günde 20 damla kullanıyorum. Eczacım tavsiye etti. Sizde mutlaka inceleyin web sitesini beepropolis.com.tr

 19. inci says

  Kemalpaşanın Çambel köyünde ceylan arıcılıktan propolis aldım…damla şeklinde kullanılıyor…
  19 yaşındaki kızımın 5-6 ay boyunca ekşime…yanma…hazımsızlık gibi mide şikayetleri vardı…hatta geceleri uyku bile uyuyamıyordu…15 damla damlalıkla akşam tok karınla verdim…inanılmaz bir şey ama…daha 2.gün kızımın hiçbir mide şikayeti kalmadı…hatta aylardır yiyemediği midesine dokunan yiyecekleri de 3. günden itibaren yemeye başladı…çok mutluyum…

 20. hasan says

  ARI ÜRÜNLERİ VE ALOE VERA İÇERİKLİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK VE GÜVENLİ BİR FİRMADAN ALMAK İSTİYORUM DİYORSANIZ ” hasansaglik.flptr.com ” adresinden alabilirsiniz. hasan 5052311872 alanya-antalya

 21. EBRU says

  PROPOLİS

  PROPOLİS- ROYAL JELLY

  Bağışıklık sistemini desteklemede
  • Üst solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesinde • Vücuttaki mikrobiyal, viral rahatsızlıkların giderilmesinde
  ; gibi durumlarda yardımcıdır.

 22. EBRU says

  BEE PROPOLİS®
  Bal Arılarının ürettiği BEE PROPOLİS® ile daha önce tanıştınızmı?
  Eğer hala tanışmadıysanız mutlaka DOKTORUNUZA yada ECZACINIZA danışın :)
  .beepropolis.com.tr

 23. Dilek says

  Bende çocuklarım için BEE PROPOLİS® Extract kullanıyorum.
  Süper bir ürün diyebilirim. Raftaki ilaçları kaldırdım :) çok şükür…

 24. Aslı says

  Bizim çocuk doktorumuz önerdi BEE PROPOLİS® Extract kullanıyoruz. Çok memnunuz.

 25. Hülya ERTAN says

  Kızımın ateşini düşüremiyorduk bir arkadaşım kendi oğlu için kullandığı BEE PROPOLİS extract getirdi 10 damla verdik 15 dakika sonra ateşi normale düştü inanamadım Ertesi gün doktorumuza BEE PROPOLİS® Extract kullandık ateşi düştü dedik nerden buldunuz diye sordu anlattım işte. doktor 300 üzerinde etken madde var içinde dedi yararları say say bitmez dedi mutlaka her evde bulunması gereklidir diye belirti. Ben bizim eczanede bulamadım.BEE PROPOLİS® Extract bilmiyorlardı bile sonra ilaç depolarına bir soralım dediler ve 1 saat sonra gelir dediler. 3 şise aldım :) ne olur ne olmaz sonra bulamam falan diye…

 26. Melike says

  Evet bizde BEE PROPOLİS® Extract kullanıyoruz. Agız içi yaralarda mükembel. 4 günde tamamen geçti

 27. Koray ÇELİKLER says

  Merhabalar,
  Optinaturel ürünleri ile tanıştınızmı?

 28. Aylin says

  Eczacımın tavsiyesi üzerine bizde çekirdek aile olarak BEE PROPOLİS® damla kullanmaya başladık.
  Kullanmaya başlayalı 1 hafta oldu aftlarım geçti ve halsizliklerim kalmadı, yüzüme renk geldi:) Sabahları daha dinç ve dinlenmiş olarak kalkıyorum. Faydaları ve etkinlikleri say say bitmiyor.
  Sadece Eczanelerde satılıyor bilginize.

 29. naci makedonya says

  be propolis çoçuklar içindir herhalde?…%30 luk propolis çocuklara(5 yaş)kaç damla kullanayım?teşekürler

 30. says

  1 yaş üstü Çocuklar için BEE PROPOLİS® Extract damla kullanıyor. BEE PROPOLİS® Extract 5 ila 10 damla arasında çocuklar için yeterli.
  .beepropolis.com.tr detaylı bilgiler yazıyor.

 31. MELEK says

  bende doktorumuzun tavsiyesi üzerine BEE PROPOLİS® damla kullanmaya başladım ağız içi yaralarım (aftlarım) için 2 günde ağız içi yaralarım geçti.

 32. DERYA says

  Diş eti çekilmem için Eczacımın tavsiyesi üzerine BEE PROPOLİS® si 1 aydır kullanıyorum. SÜPER….

 33. Yasemin says

  Selamlar,
  Ben daha önce BEE PROPOLİS® damlayı hiç duymamıştım. Doktoruma danıştım. BEE PROPOLİS® Damla inanılmaz bir ürün faydaları say say bitmiyor dedi mutlaka kullanmamı öneririm dedi Ve şimdi Eczaneden alamaya gidiyorum…

 34. leyla akdemir says

  sitenizi gerçekten çok beğendim, eğer herhangi bir bitkisel ürün satış firmasına bağlı değilseniz, yetkililerinizle görüşmek isterim.

  İyi günler

 35. Royal jelly says

  Optinaturel ilaç arı ürünleri(arı sütü, polen, propolis,bal) artık doktor reçetelerinde

  optinaturel.com.tr

 36. Bekir says

  Yeniliğe açık ve araştırmacı doktarumuzun sayesinde BEE PROPOLİS® ile tanıştık. Babam kemoterapi görüyor 20 damla sabah 20 damla öglen 20 damla akşam Bee propolis damla kullanıyoruz. Kullanmaya başladıktan 1 hafta sonra babam kendini çok daha iyi hissetmeye başladı. Kemotarpiden sonra zor ve kötü geçen dönem bizim ve babam için kabus idi Bee propolis damlanın sayesinde kabuslar bitti desem yeridir.Herkese öneririm.
  Gerçekten BEE PROPOLİS® Yüzyılın mucizesi

 37. derya says

  Bizde Annem için 5 aydır BEE PROPOLİS® / Extract damla kullanıyoruz. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine 20 damla sabah, 20 damla öğlen, 20 damla akşam metastaz yok çok şükür. Ve tümörlerin küçülmeye başladığını söyledi doktorumuz.
  BEE PROPOLİS® / Extract damlayı Herkese tavsiye ederim…

  Herkese acil şifalar.
  Derya BAYRAKTAR

 38. Sabatay says

  Yazılarında değişik isimler altında “BEE PROPOLİS®” ifadesi kullanan arkadaş. Ürün iyi bir ürün olabilir ama, reklam olduğu çok sırıtıyor. Lütfen dürüst olun.

 39. derya says

  Sabatay nicli arkadaşım,

  Seninde annen aynı durumda olsa (Kanser) ve durumu iyiye gitmeye başlasa hayata tekrar tutunduğunu görsen sende şifa bulduğun ürünün benim gibi bağıra bağıra ismini verip anlatırsın.
  Bu illet hastalık birgün senin ve sevdiklerinin başına gelebilir!!! (Umarım gelmez ama)
  Sende benim gibi herkese bee propolis anlatırsın.
  O zaman görürüm seni…

  Derya BAYRAKTAR

 40. barutcu says

  ülserim için kullandım 3 ay düzenli kullanımda tamamen kurtuldum ama ben yukarda bahsedilen yesil propolisi kullandım bulamayanlar için 5415612299 arayın yardımcı olurum …

 41. Çisil GÜRBÜZ says

  Ben de ülserim için aç karna sütün içine 20 damla bee propolis damla günde 3 kez kullandım 3 ayda geçti.

 42. fatih says

  tamamen kurtuldunuz mu ? bende de ülser var nasıl kullanacağım benim elimde kovandan toplanmış tamammen saf propolis var bunu nasıl kullanabilirim yardımcı olabilirmisiniz

 43. Cişil Gürbüz says

  Evet ben Bee Propolis / Tincture kullandım. Eczanelerde satılıyor.

 44. fatih says

  benim hastalık ülser kolitti ama sizinkidemi aynısıydı ?

 45. kackarbal says

  DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK BİLİNİYOR DİYE BİLİYORUM BEN

 46. hale says

  Merhaba bende Bee propolis kullanıyorum.
  Artık çantamda taşımaya başladım. faydaları say say bitmiyor. Her kese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
  web sitesinde detaylı bilgiler yazıyor bakabilirsiniz beepropolis.com.tr

 47. ERSİN says

  bizde doktorumuzun tavsiyesi üzerine bee propolis kullanmaya başladık.
  2 haftada faydalarını görmeye başladık.
  herkese tavsiye ederim.

 48. Yerda EMEK says

  Bee Propolis Kullanmaya başladıktan sonra neden Bilim adamlarının Bee Propolise YÜZYILIN MUCİZESİ dediklerini bizzat anladım.
  Herkese tavsiye ediyorum. Artık ailecek kullanıyoruz.
  Birde Bee Propolisin Aile boyu olarak şişesinin boyunu büyütseler çok iyi olurdu :)

 49. doğrul says

  karın ağrılarım ve aşırı gaz sancılarım oluyor.ilaç fayda etmiyor.bee propolis kullanmak istiylorum. faydası olurmu? ayrıca mide asitim var.

 50. Salih Hakkı says

  Evet arkadaşlar çok doğru propolis çok faydalı ama sadece propolis değil. Kestane balı, arı sütü, çiçek ve çam balları, polenler. Arı ürünlerinin hepsi çok yararlı hepsine sahip ve hepsini kullanan bir bireyin hasta olma riskinin neredeyse olmadığını söylüyorlar.
  Hatta bir Hadis-i Şerifte rabbimiz şöyle buyurmuş;”Ölümden başka her derde devadır”
  Ben uzun zamandır araştırma yapıyorum birkaç site buldum hem bilgi hemde çok güzel ballı tarifleri yayınlıyorlar ben yazayım isteyen arkadaşımız olursa girsin baksın :)

 51. nuran says

  1000 mg antibiyotik kullanıyorum doğal antibiyotik olarak bildiğim propolısı birlıkte kullanmamın sakıncası olur mu?

 52. murat says

  benim de arılarım var ama propolisi olduğu gibi kullanamıyoruz nasıl çözelti haline getirebilirim ?

 53. NUMAN says

  SALİH HAKKI BEY HADİSİ ŞERİF PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÖZÜDÜR.ÖLÜMDEN BAŞKA HER DERDE DEVA OLARAK GEÇEN MADDE DE PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFADESİ İLE “ÇÖREK OTUDUR”.AYRİYETEN YAĞINIDA KULLANABİLİRSİNİZ.

 54. propolis says

  Burasi propolisin asil uretim merkezi,
  Tübitak destekli ve Türk Patent Enstitüsünce patenli
  Ureticisinin web adresinden temin edebilirsiniz. Patentsiz urun almayin.

 55. betul says

  yorgunluk kansızlık sorunlarım vardı 2 aydır her sabah düzenli bir şekilde bal ile karıştırarak kullandım allaha şükür inanılmaz bir mucize oldu kansızlık ve buna bağlı sıkıntılarım sona erdi

 56. hüseyin kuyucu says

  ben doğduğumdan beri arının içindeyim
  şu anda 100 kovan kadar arımda
  var.bal polen ve propolis üretmekteyim.kayınvaldem şeker hastası ve 6 ay önce birhayli ilerlemiş ilik kanseri çıktı.ona kullanması için sıvı propolis verdim yaklaşık 4-5 aydır kullanıyor.kanser değerleri yüzde ondan yüzde 5 düştü.şekeride bir hayli düştü bazı şeker haplarını kullanmıyor artık
  şekeri normallerin altına düşüyor.onun için herkese tavsiye ederim

 57. hüseyin kuyucu says

  doğal bal, polen ve propolis im vardır.isteyen benimle irtibata geçebilir. izmir çiğli harmandalı

 58. zafer kara says

  Bende polen alerjisi rahatsizligi var.bu propolisi kullanmamda bi sakinca olurmu acaba

 59. Cengiz Kasir says

  propolis sahteleri çok çıktı dikkatli olun.
  linkte detaylı bilgileri paylaşıyorum.

  .beepropolis.com.tr/propolis_extract_tincture.html

 60. serdar says

  arkadaslar propoşis icen arkadaslarıma sesleniyorum faydalarını okudum icmeye basladık hic bir sıkıntım derdim yok ama icen arkadaslarda bas dönmesi yada uykusuzluk ceken varmı bende resmen salak gibi yapdi icmeye devam ediyorum arıya karsı alerjimde yok ama halsiz düsdüm

 61. says

  propolis ve antibiyotik aynı anda kullanılmaz. antibiyotiği bırakmanız gerekir. yarım çay bardağı meyve suyuna damlatarak içilebilir. böyle içilirse daha faydalı olur. meyve suyu emilimi artırır.

 62. Hakan says

  Tek kelimeyle mükemmel bir şey 6 yaşındaki oğlum için kullanıyorum. Ben aşağıdaki siteden aldım. Tavsiye ederim.

  xticaret.com/xticaret/?2097_79807

 63. MEHMET says

  BAL SATAN BİR ARKADAŞIMIN BABASINDAN SAF PROPOLİSİN (SERT VE TAŞ GİBİ) HEDİYE GELDİ AMA NASIL KULLANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ.
  LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİZ.

 64. fiko says

  Ben 1aydir fo…..propolis tablet olarak kullanıyorum. Sabah 2 akşam 2 tablet te damla arasında fark varmı. .

 65. ahmet özdemir says

  ben forever living sponsoruyum propolis istiyen arkadaşlara yardımcı olabilirim numaram 0541 281 05 5

 66. önce sağlık sonra varlık says

  Forever Living, iş planı, ürünleri veya propolis hakkında bilgi almak için

  0 533 633 40 17

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir