wordpress counter

B12 Eksikliği

B12 eksikliği uzun süreler tedavi edilmezse ciddi hasarlara neden olabilir.  B12 vitamin eksikliğinde sinir hasarı, kansızlık, unutkanlık, depresyon ve yorgunluk gibi sorunlar görülür. Bu hasarların düşük B12 düzeyi erken teşhis edilip ve takviye alımına herhangi bir kalıcı hasar oluşmadan başlandığında engellenmesi mümkündür.

• İlk kez 1948 yılında tanımlanan ve daha sonra  pernisiyöz anemi tedavisinde etkili olduğu
gösterilen B12 vitaminin siyanokobalamin kristalin ve hidroksikobalamin kristalin olmak üzere 2 iki ticari formu mevcuttur.

B-12 Vitamini, en büyük ve en karmaşık vitaminlerden biridir. B-12 vitamininin karmaşıklığı, kobalt metal iyon içeren tek vitamin olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu vitaminden söz ederken “kobalamin” teriminin kullanılmasının nedeni budur.

Siyanokobalamin, laboratuarda üretilmiş kobalaminin ilk formudur. Hidroksokobalamin ise B12 vitamininin bir başka sentetik formudur. Hidroksokobalamin’i üretme süreci, siyanokobalamini üretme sürücinden sonra keşfedildiğinden,  hidroksokobalamin; siyanokobalamin kadar sık kullanılır değildir.

Metilkobalamin ve deoksiyadenosilkobalamin, insan metabolizmasında aktif olarak bulunan B-12 vitamini formlarıdır. Besinlerdeki kobalamin, genellikle koenzim, adenosilkobalamin ve metilkobalamin formlarında bulunur. Midede, besin proteinlerindeki kobalaminin serbest kalması için peptik sindirimin düşük pH düzeylerinde olması ön koşuldur. Doğada ise, sadece kobalamin üreten mikroorganizmaların kobalamin üretmesi mümkündür; insanlar kobalamini sadece diyet takviye kaynaklarından alabilirler.

• Metilkobalamin, B-12’nin aktif ko-enzim formudur; beyinde ve merkezi sinir sisteminde var olan, sinirleri saran miyelin kılıfının içinde, yaşamsal önem taşıyan metil grupları proteinlere transfer edebilmek için gerekli olan tek türdür.

• Siyanokobalamin aldığınızda, vücudunuz hızlı bir şekilde onu  metilkobalamin ve 5-deoksiyadenosilkobalamine dönüştürür. “Nutrition Journal”a göre, metilkobalamin, laboratuar fareleri üzerinde tümörlerin büyümesini yavaşlatmış, tümör hücrelerinin ölümüne neden olmuş ve ömrü uzatmıştır. Bu sonuçlar, kobalamin formundaki B-12 vitamini tedavisi gören fareler üzerinde görülmemiştir.

• B12 vitaminin total vücut deposu 2 ila 10 mg arasındadır. Günlük kayıp 2-5 mikrogram, günlük ihtiyaç ise 1 mikrogramdır. B12 vitamini, mide mukozasından salgılanan intrinsik faktöre ihtiyaç duyar. B12 vitamini intrinsik faktör ile beraber ince bağırsaktan emilir. İnce bağırsaktaki emilim sorunları B12′nin emilimini olumsuz olarak etkiler.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için B12 vitaminine gereksinim vardır. B12 yetersizliğinde kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı bozulur ve sayısı azalır. Gerekli miktarda alınmadığı takdirde B12 vitamini eksikliği  çarpıntı, nefes darlığı ve bitkinlik gibi sorunlara yol açan bir tür kansızlık problemine sebebiyet verir. Besinlerle alınan B12 vitamini ince bağırsağın son bölümünde hücre zarındaki reseptörler tarafından tutulur ve kana geçirilir. B12 vitamininin emilerek kana geçirilebilmesi için, intrinsik faktör’ ün bu vitamine bağlanmış olması gereklidir. Vitamin emildikten sonra kanda dolaşan transkobalamin adlı taşıyıcı proteine bağlanır, hücrelere girebilmesi için de, transkobalamin II adlı bir başka protein gerekir.

• Vitamin B12′nin yetersiz alımı kan hücrelerinin üretimi ve sinir sistemi fonksiyonlarında bazı proplemlere yol açar. Vücut depoları boşaldıktan sonra nörolojik değişiklikler anemi belirtilerinden daha önce kendini gösterir. Algılama ve öğrenme bozuklukları, unutkanlık, depresyon, bacaklarda güçsüzlük, el ayak uçarında uyuşma, karıncalanma gibi sorunlar ortaya çıkar. B12 yetersizliği makrositer anemi denilen özel bir tür kansızlık sorununa neden olur.

• B12 vitamin eksikliği, özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda nörolojik sorunlara yol açar. Bebekler 3 aydan sonra başını tutmaya, 7-8 aylıkken desteksiz olarak oturmaya başlar. Fakat B12 eksikliği olan çocuklarda baş tutma, oturma, yürüme ve konuşma gibi fonksiyonlarda gecikme görülür.

• Araştırmalar, 65 yaş üzeri kişilerin % 40′ında B12 yetersizliği olduğunu göstermektedir. Yaşlı insanların önemli bir bölümünde  midenin iç yüzeyini oluşturan dokuda tahribat ve mide salgısında azalma meydana geldiği için ileri yaşlarda B12 yetersizliğine daha fazla rastlanır.

Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından gerçekleştirilen ve Neurology adlı dergide yayınlanan araştırmaya  göre, B12 seviyesi ortalamanın altında olan yaşlı kişilerde beyinsel küçülme 6 kat daha fazla olmaktadır.

• Araştırmalara göre, pernisiyoz anemi ve atrofik gastrit’in birlikte bulunduğu kişilerde mide kanseri riski, olmayanlara göre 3 kat fazla olmaktadır.

B12 Eksikliği Belirtileri

• Yorgunluk

• Çarpıntı

• Nefes darlığı

• Baş ağrısı

• Ağrılı ve kırmızı bir dil

• Bulanık görüş

• Kilo kaybı

• Sinirsel problemler

• Unutkanlık

• Kulak çınlaması

• El ve ayakta karıncalanma

• Ağız içinde aft denilen ağrılı ülserler görülür.

• Kanda bilirubin adlı kimyasalın birikmesiyle oluşan sarılığa bağlı olarak ciltte sararma görülebilir.

Pernisiyöz anemi hastalarında genellikle erken saç ağarması görülür. Yine pernisiyöz anemisi olanlarda vitiligo oluşabilir.

B12 Test

Fiziksel belirtilerin yanı sıra B12 eksikliğini anlamak için  kandaki B12 vitaminin seviyesi de ölçülür. Serum B 12 vitaminin normal değerleri 200-900pg/ml’dir. Shilling testi ile barsaktan B12 emilimine bakılabilir. Schilling halen kullanılan bir testtir, fakat radyoaktif B12 verildiği için daha az tercih edilmektedir.

Amerika ve bir çok başka ülkede, 200 pikogram/ml’den az değerler eksiklik olarak kabul edilmektedir, 200-500 pikogram/ml değer taşıyan insanlar da semptomları sergileyebilirler.

Hastaların testi aç karnına yapmaları gerekir. B-12 vitamini test sonuçları, her mililitredeki B-12 düzeyini, pikogram üzerinden ölçer.

Sağlıklı yetişkinler için 200-900 pg/ml. normal bir düzeydir;  ama MedlinePlus Medical Encyclopedia’ya göre, 200 pg/ml altı eksikliğine işaret ederken, bu miktar yaşlı yetişkinlerde 500 pg/ml.eksiklik ifadesidir.

Her milimetre için 200-900 pikogram B-12 vitamini düzeyi, normal vitamin statüsünü gösterir. 900 pg/ml üstü, yüksek bir düzeydir ve altından bir hastalık çıkması muhtemeldir.

B12 Vitamin Eksikliği Neden Oluşur?

-Vücudda B12 emilimini engelleyen bir hastalık olan pernisiyöz anemi, B12 vitamin eksikliğinin sık görülen sebebidir.

-B12 içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesi.

-Yeteri kadar beslenilmesine karşın vücuttaki emilim bozukluğundan dolayı yararlanılamaması.

-Aşırı oranda alkol kullanımı.

-Antiasit ilaçlar, proton pompa inhibitörleri ve H2-reseptör antagonistleri B12 vitaminin emilimini bozar.

-Karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde B12′nin günlük vücut depolarından kaybı ortalama 2 kat fazladır.

Kimler B 12 Vitamin Eksikliği Riski ile Karşı Karşıyadır?

• Vejetaryen beslenenler

• Sürekli diyet yapanlar

• Yaşlılar

• Vitaminin vücut tarafından emilmesini önleyen sorunların bulunması.

B12 Vitamin Eksikliği Tedavisi

B12 tedavisi için B12 vitamin iğnesi ya da B12 vitamin hapı kullanılır. Ayrıca dilaltından alınan çeşidi de vardır.

50 mcg’nin üzerinde enjekte edilen dozun önemli bir bölümü hızla idrarla atılır. Verilen dozun yalnızca bir kısmı alınabildiği için yüksek oranda tek bir enjeksiyonla bile vücudun normal deposu tamamlanamaz. Yüksek doz zararlı olmamakla birlikte küçük doz enjeksiyon B12′nin daha etkin kullanımını sağlar. B12 enjeksiyonunu izleyen ilk birkaç gün içerisinde ciddi potasyum kayıpları olacağı için enjeksiyon tedavisinden birkaç gün önce potasyum tabletleri kullanılır.

B12 vitamini yetmezliğinden kaynaklanan aneminin tedavisinde ilk başta, 2 hafta boyunca gün aşırı iğne vurulur. Eğer eksiklik bu vitaminin beslenmeyle yetersiz alımından dolayı oluşmamışsa hayat boyunca 3 ayda bir B 12  iğnesi olunması gerekir. Eksiklik, beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyorsa,  B12 vitamin tabletleri kullanılır ve B12 oranı normale döndükten sonra bunların kullanımı bırakılır.

B-12 Vitamini Terapisi Nasıl Yapılır?

Oral yolla: 1-2 hafta boyunca günde 1.000 – 2.000 mkg . (Yaşam boyu alınması gerekiyorsa günde1.000 mkg)

Damar içi: 1-2 hafta boyunca günde ya da gün aşırı 100-1.000 mkg (100-1.000 mkg her 1 ya da 3 aylık periyotlar)

Kalıtsal sideroblastik anemi için, 4 ay boyunca, eşliğinde folik asit olsun ya da olmasın; aylık 100 mikrogram B-12 vitamini damara zerk edilerek kullanılmıştır.

B-12 vitamininin siyanokobalamin formu anemiden korunmak için yararlı olsa da, nörolojik sağlığı korumak adına metilkobalamin formunu kullanmak daha iyidir. Karaciğer siyanokobalaminin küçük bir miktarını metilkobalamine dönüştürür, ama nöronları, aksonlar ve periferik sinirleri koruyan miyelin kılıfını canlandırabilmek için, daha yüksek dozlarda metilkobalamine gereksinim vardır. Bu yüzden daha sağlıklı bir sinir sistemi gelişimi için ilave metilkobalamin gereklidir.

B-12 vitamininin yararları, yetersizlikleri tedavi etmekle sınırlı değildir. Enjeksiyonları da terapötik amaçlara hizmet eder. Bir B-12 vitamini enjeksiyonu, “anti-stres” unsurlarını vücuda geçiren kobalamin yoluyla vücudun enerjisini canlandırır. Örneğin; Kronik Yorgunluk Sendromu yaşayan bir hasta için tavsiye edilen uygun doz 3 hafta boyunca, haftada damardan 6-70 mg b-12 enjeksiyonudur.

1-2 mg’lık günlük reçete edilen dozajlar ise, özellikle nörolojik rahatsızlıklar ve beslenme eksikliklerini telafi etmek içindir.

Homosistein düzeylerini düşürmek için, 60-400 migrogram B-12 vitamini günlük ağızdan alınır.

Bir B-12 vitamini formu olan Hidroksokobalamin, siyanür zehirlenmesinde etkin olarak kullanılan bir tedavi türüdür. Akut siyanür zehirlenmesi için, 5 gr.lık damar içi hidroksokobalamin infüzyonu kullanılmştır.

B-12 vitaminin oral yol ile damar içi kullanımını karşılaştıran randomize kontrollü deneylerin otoriteleri; 2.000 mkg günlük oral B-12’yi takiben, 1.000 mkg yükseltilmiş doz, sonra haftada 1.000 mkg ve son olarak ayda aynı miktar dozun, damar içi kullanımı kadar etkili olduğunu söylemektedirler.

B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Fakat korunma tedaviden daha iyidir yani, yaşlılar ve katı vejetaryenler gibi yüksek eksiklik riski altında olanların vitamin düzeylerini kontrol etmeyi göz önünde bulundurmaları ve günlük beslenmelerini sağlık sorunlarına karşı koruyucu olarak B 12 ile takviye etmeleri gerekir.

Kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve balık B12 vitamini içeren yiyeceklerdir. B12 Vitamini, mikroorganizmalar tarafından sentezlenir ve temel  kaynağı bakteriyel sentezdir. Bitkiler tarafından doğrudan sentezlenemediği için B12 vitaminin temin edilme yolları oldukça azdır. Bazı hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalar aracılığıyla üretilip karaciğer ve böbrek gibi organlarda depolandığı için böbrek-karaciğer gibi hayvansal orjinli proteinler bu vitaminin en önemli kaynağıdır. Yumurta, peynir, süt ve deniz ürünleri daha düşük oranda B12 içerir. Sebzelerde B12 miktarı ise oldukça azdır.

B12 Kullanımı – Doğru Dozaj

B12 için dogru miktar ne kadardır? Vücudun sadece küçük miktarda B12 ye gereksinimi vardır.  – önerilen B12 normal günlük dozaj 2 ila 3 mcg dir. Vücuttaki eksikliğin ciddiyetine bağlı olarak kullanılabilecek 50 ila 2000 mcg lik B12 takviyeleri mevcuttur. B12 vitamini fazlalığı yan etkiye sebep olur mu? Yüksek dozajlarda bile herhangi bir toksisiste  raporlanmamıştır.

Günlük tavsiye edilen doz, 9-13 yaş grubundaki çocuklar için 1.8 mikrogram, 4-8 yaş grubundakiler için 1.2 mikrogram; 1-3 yaş grubu çocuklar için ise, 0.9 mikrogram’dır. Yeni doğmuş bebeklerde, 7 aylık olana kadar günlük doz 0.4 mikrogram B-12 vitaminidir. 7-12 aylık bebeklerin gereksinim duyduğu B-12 vitamini günlük 0.5 mikrogramdır. Hamile kadınların gereksinimi 2.6 mkgr, emziren annelerin ise günlük 2.8 mkgr B-12 vitamini gereksinimleri tespit edilmiştir.

19 yaşından büyük yetişkinlerin günlük gereksinimi 2.4 mkgr. Ancak 50 yaş üstü yetişkinlerin, gereksinimlerini besinler yerine takviyelerden almaları onlar için daha uygundur, çünkü yaş ilerledikçe bedenin besinlerden B-12 vitamini absorbe etmesi zorlaşır. Yaşlı kişilerde günlük, 25-100 mkgr B-12 vitamini takviyesi oldukça uygundur.

B-12 vitamini ile ilgili yaşanan sorun, çok iyi absorbe edilememesi ve bağırsaklardaki intrinsik faktörünün varlığına bağlı olmasıdır. Gastrointestinal sağlığına bağlı olması yüzünden 500 mkgr’lık mega B-12 dozunun sadece 2 mkgr’ı vücut tarafından kullanılabileceği, “Contemporary Nutrition“da belirtilmiştir. Emilimi sağlama ve gereklilikleri yerine getirme açısından bazı yetkililer, 1000 mikrogramlık dil altında hızla çözülebilen B-12 dil altı tabletlerini önermektedirler.

Takviye Seçmek

• B12  folik asit, vitamin A, C ve E gibi diğer vitaminlerle beraber, bu vitaminin diğer maddelerle birlikte alındığında vitaminin etkinliğinin artması anlamında sinerjik olarak  etkili olur.  B12 emilimi için kalsiyum gereklidir.

Günümüzde beslenme bozuklukları son derece yaygın olduğundan, başka vitamin ve besinler de içeren bileşenleri kullanmak anlam kazanır.

• Takviye endüstrisi Birleşik Devletlerde gevşek olarak düzenlenmiştir ve  iyi kalitede takviye ürünü bulmak biraz sağlığınızla kumar oynamak gibi olabilir. Bazı ürünler etiketlerinde yazılı aktif maddeleri bile içermezler ve diğerleri bildirilen miktarlardan daha az veya fazla içerebilirler. Daha kötüsü, bazıları sağlığınıza gerçekten zararlı olabilecek maddeler içerir.

Ürünün saflığı ve kalitesini sağlamak için, üretim ve kalite kontrol yöntemlerinin ulaştığı mevcut en yüksek standart olan farmasötik GMP uygunluğunu izleyen üreticiyi tercih edin.

"Yukarıda yer alan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır."
copyright www.beslenmedestegi.comYorumlar

 1. alihan dedi ki:

  arkadaşlar ben b12 iğnesi oluyorum ama b12 seviyem 1 turlu artmıyor

 2. nazmiye çapar dedi ki:

  merhaba ben 12 yaşındayım hem b12 hemde çinko eksikliğim var b12 iğnesi var ama doktorum bana vurulmadan açıp içmemi söyledi bende bilmiyorum benim gibi içen varsa lütfen ilgilesin teşekürler

 3. ravuza dedi ki:

  bendede b12 eksikliği var iğne kullanıyorum doktorum iğneyi vurmamı söyledi bence içmeyin .

 4. turkan dedi ki:

  benim aşırı derecede saçlarım dökülüyor acaba B12 eksikliğinden olabilir mi?

 5. burcu dedi ki:

  mrb arkadaşlar, bende de 1 ay önce sol tarafımda uyuşma, baş dönmesi, halsizlik vb. şikayetlerle nörolojiye gittim bütün tetkikler yapıldı, ilaçlı beyin MR çekildi çok şükür hepsi temiz çıktı. Ama B12 ve Demir eksikliği cıktı bütün sorun bundan oluyormuş Dodex iğne vuruldum 1 hafta boyunca her gün sonra hafta da bir sonra da ayda bir vurulacaktı, haftalık iğneler bittikten sonra tekrar bi tahlil yaptırdım ve cok şükür B12 ve Demirim gayet iyi cıktı hatta normalin üzerine cıkmış, simdi iğneleri bıraktım. Ve size tavsiyem bol bol pekmez yiyin hiç olmazsa yani en azından sabah ve aksam günde iki defa 1 yemek kaşığı alsanız bile cok fayda ediyor ve onun dışında domates, maydonoz, kırmızı et,kuru baklagiller çok fayda sağlıyor. Herkese Allah Şifalar versin gercekten bi B12 eksikliğinin beni bu kadar kötü yapacağı aklıma gelmezdi…

 6. melisa dedi ki:

  bn 15 yaşndaym bndede b12 eksikliği war 2 doktora gittim birisi hap werdi hapın kilo aldrdğı için öbr doktor iğne wrdi unutkanlık saç dökülmesi sürekli baş ağrısı asabiyet bileklerim uyuşuyodu boynumda fıtık çıktı 1 ay snra yine gidicwmm

 7. Sümeyye dedi ki:

  Merhaba:
  - Benim sol ayak tabanımın sol tarafında bır yanma hissi var, b12 eksikliğinden olduğunu düşünüyorum. Bu konuda beni bilgilendirebilirseniz sevinirim.. (:

 8. ZEKİ dedi ki:

  Kilo kaybı dışında bütün belirtiler bende mevcut durumda hatta hap kullandım başka bir doktor iğne vurulmamı söyledi. Peki bu iğneleri ne kadar süre kullanmam gerekir? Ve peynir ve yumurta tüketimim belkide normalin üzerinde,azda olsa sütte içiyorum illaki kırmızı et ve balıkta yemem gerekir mi? Zira o ikisiyle aram pek iyi değilde. Bu konuda yardımcı olursanız müteşekkir olurum. Ha bu arada 27 yaşındayım.

 9. Tahir dedi ki:

  Merhaba,
  5 yaşında kızım var.doktorun b12 vitamin eksikliği olduğunu söyledi,sadece vitamin ve demir şurubu verdi. ama hiç bir faydası olmadı,ne yapmamız gerekiyor. teşekkürler.

 10. Ercan dedi ki:

  Arkadaşlar öncelikle geçmiş olsun der, acil şifalar dilerim. Siz ve siz gibi B12 vitamini eksikliği yaşayan tüm arkadaşlarıma şiddetle ”KEFİR” tavsiye ediyorum. %100 doğaldır. Kesinlikle ilaç değildir. Netten araştırma yapmanızı öneriyorum. O zaman hak vereceksinizidir. Nasıl temin edeceğiniz sorusuna yanıt olarak, ”KEFİR” mayası bende mevcuttur. İsteyen tüm arkadaşlara türkiyenin her yerine 15TL+Kargo bedeli, gönderebilirim. (Ercan Bey 0533 8162346) İlginize teşekkürler.

 11. sema dedi ki:

  17 yaşında ve 11 yaşında kızlarım kilo alamıyo yemek yemk bile gelmiyo içlerinden iştah açıcı tavsiyelerinizi bekliyorum

 12. taylan dedi ki:

  29 yaşındayım 10 yıl oldu nerdeyse her gün aralıklarla baş ağrısı bazen sürekli ,uykusuzluk,öğrenme güçlüğü,dikkatsizlik,unutkanlık, yorgunluk ,sabahları uyandığımda çok bitkin olma,öğleden sonra uyuyupta uyandığımda hızlı kalp atışları başımda basınç hissi ,gözlerimde yorgunluk,anlayacağınız 10 yıldır çile bir hayat yaşadım öss adam gibi çalışamadım buna dersanede dereceye giriyordum dönem ortasında bu problemlerle birlikte başarım ciddi düşüşe geçti ben genede öss de matematik öğretmenliğini kazandım 2 hafta önce nörolojiye gittim daha önceleride gitmiştim ama bişeyin yok denip başından savuşturmuşlardı bu sefer kan tahlili istediler vitamin b12 eksikliğim varmış 330 çıktı 900 yakın olması gerektiğini söyledi bunlara bumu sebep oluyor dedim büyük olasılıklan dedi inşallah öyledir şimdi ikinci iğneyi vurdum biiraz daha iyiyim baş ağrılarım azaldı daha dincim görmede ve konsantrosyondada düzelme var inşallah eski sağlığıma kavuşurum çok çektim 3 tane 20 lik dişimi çektim hemde çene cerrahisinde baş ağrılarım dinmek bilmedi gözlerim hep yorgundu hala biraz öyle ama inşallah düzelir düzeldiğimde sağlığımın ne kadar önemli ve değerli olduğunu hiç unutmayacağım ve yarım kaldığım o çalışmayı tamamlayacağım bugün en çok istediğim şey belki daha önce istemediğim kadar tıp çünkü 10 yılım gitti ben doktor olmalıyım kimse bunları yaşamasın diye ama öğretmenliğede alıştım genede sırf yarım bıraktığım çalışmayı sırf içimde kalan o isteği tatmin etmek başarı duygusunu tatmak için çalışacağım kimse biliyormu yaşadımı benle aynı şeyleri varmı burda böyle benle aynı şeyleri yaşayan unutmak sonra hatırlamak fotokopi makinasının önüne gidip bir o tuşa bir bu tuşa basıp artık zihnim niye böyle bulanık deyip lanet ettinizmi eskiden yapamadığınız işçinden çıkamadığınız hiç bir problem yokken hayatınız benim gibi saçma sapan oldumu allaha isyan ettim sonra cez<am neydi dedim ayağı kırık bir at gibi çölde geze geze ölümü tadacakmış gibi oldunuzmu ben oldum çok gururum kırıldı beş para etmez adamlar atm de şifremi unutupta hatırlamak için beklediğimde hadi kardeşim dedimi tuşlara basmakta zorlandığım bir dönem oldu sonra deprasyon hapları biraz iğleştim umutlandım ama bunlar antideprasanların çözeceği sorunlar değildi tam 10 yıl yaşadım bunları ve hayatımda çok derin izler bıraktı evlenmeyi bile sırf bu yüzden düşünmeden benlen evlenmek isteyen kız arkadaşımdan uzaklaştım kaçtım allah düşmanıma vermesin umarım bu sefer iyileşirim herkese sağlıklar diliyorum

 13. bejan dedi ki:

  benimde tırnaklarımın üzeri beyazlaşıyodu ve çabuk yoruluyodum dr.bi arkadaşım tavsiye etti işe yarıyo gerçakten..saçımda çok dökülüyodu ama gittiğim dr.lar sadece hormon testi yapıyodu tek bi tanesi vitamin testi yapmadı

 14. meryem dedi ki:

  merhaba, güçlü bir hafızam var iken unutkanlık başladı bende. Kan tahlili yaptırdım, b 12 eksikliği çıktı. İhmale gelmez, tedavi olmalı… Bildiğim kadarıyla b 12 eksikliği sebebiyle çocuğunu parkta unutup gelen bayanlar bile varmış.

 15. filiz dedi ki:

  Yorumları okudum ve şaşırdım ben çölyak hastasıyım 10 yıldır demir ve b12 takviyesi alıyorum bazılarınızın b12 değeri 300lerde olduğu halde paniklediğini gördüm.Arkadaşlar benim feritin 2.4 ( esas aralığı 13-150) b 12′im de dünkü testlerde 69 çıktı.İğneyle şok tedaviye rağmen en yüksek 162yi gördüm.Panik yapmayın 300 dehşet iyi bence.Bu hafta malesef gözlerim karardı ve düştüm aşırı düştüğü için. Tedaviye başladık yine bol ciğer domates kırmızı et tüketmeye bakın.Umarım çare bulursunuz. Benim ki kronik malesef

 16. sude naz dedi ki:

  merhaba.bende bas dönmesı mıde bulantısı halsızlık kadafa uyusma sıkayetlerım var.aslında yıllardır demır eksıklıgı var.ılac az kullandım.benım b12 eksıklıgım yok hatta bı ara fazlası vardı.1200 cıkmıstı.sıze tavsıyem sadece b12 yı yukseltmek ıcın mutlaka bıra mayası kapsulunu kullanın.ben yaklasık 6 7 ay falan kılo almak ıcın kullanmıstım.ama tam b vıtamını ve proteın deposu.o zaman b12 1200 cıkmıstı.sonra bıraktım kullanmadım.b12 normale ındı.su andada demır eksıklıgım panık atagım anksıyetem var.başım cok dönuyor.ferrıtınım 6 cıkmıstı.ferro sanola basladım.basıt bı vıtamın eksıklıgı gıbı gorulur ama o bas donmelerı cok zor.herkese saglık ve hayırlı ramazanlar dılıyorum.

 17. sude naz dedi ki:

  merhabalar oncelıkle hepımıze hayırlı ramazanlar ve saglıklı uzun ömürler diliyorum.benım demır eksıklıgım var ferrıtınım 6 ydı su an ferro sanola basladım.bas dönmelerim asırı oluyor.mıde bulantısı halsızlık panık atak anksıyete depresyon.zayıfım.bı ara kılo aldırıyor dıye duydugum bıra mayası tabletını kullandım yaklasık 6 7 ay falan.sonra tahlılde b12 1200 cıktı.yanı bıra mayası tabletı b12 yı cok yukseltıyor.sonra bıraktım normale döndü ama demır eksıklıgı benı zorluyor.

 18. İBRAHİM dedi ki:

  MERHABA BENİMDE SOL AYAGIMIN USTÜNDE UYUSMA VAR AYAGIMA KRAMP GİRİYO DİYE DOKTORUM NEROX B12 HAP VERDİ . İLERDE GÖRCEM FAYDASINI BAKALIM

 19. fadime dedi ki:

  arkadaşlar merhaba bende sizin gibi sorunlar yaşıyordum unutkanlık saç dökülmesi sinir bozukluğu ama bunların neden kaynaklandğını bilmiyordum unutkanlık için bitkiler içtim doktora gittim kimse birşey söylemedi en son cilt doktoruna gittim oda vitamin tahlili yaptı ortaya çıktı bende de sizlerde olduğu gibi b 12 eksikliği varmış umarım bende sağlığıma kavuşurum herkese geçmiş olsun.

 20. taylan dedi ki:

  filiz hanım sanırım bazıları derken beni kastetmişsiniz b12 değerim 330 doktoruma şikayetlerimianlattığımda bundan kaynaklanıyor olabileceğinisöyledi yıllardır bu rahatsızlığımın nedenini bilmeyen biri olarak bu beni sevindirmişti en azından sorunu biliyordum dedim 18 gün oldu 3. iğneyi vurdum haftada bir vuruyorum halsizlik ve başağrısı biraz geçmişti ama bugün dehşet bir baş ağrısı yaşıyorum yazınızı okuyunca açıkçası acaba sebebi bu değilmi demeye başladım

Paylaş

*

css.php