Neem Bitkisinin Faydaları Nedir?

Hindistan’a özgü bir yaprak dökmeyen ağaç türü olan Neem (Azadirachta indica) meliaceae familyasına aittir. En eski Sanskritçe tıbbi yazıları neem yapraklarının, meyvelerinin, köklerinin, kabuğunun, tohumlarının, yağının, sağlık yönünden olumlu etkilerine atıfta bulunur. Sanskritçe’de neem ağacı Arista (“mükemmellik”) ve Nimba (“iyi sağlık vermek”) olarak adlandırır. Siddha tıp, insanlığın bildiği en eski tıbbi sistemlerden biridir. Kökeni, M.Ö. 10.000 – M.Ö. 4.000’e kadar uzanır. Siddha tıp sisteminde adı geçen ilk şifalı bitki neem’dir. İndus uygarlığında neem ağacının kullanımı, dünyadaki en büyük medeniyetlerden biri oan Harappa kültürü döneminde 4500 yıl kadar eskiye dayanır.

Neem’in Latince adı, Azadirachta indica, Farsça’dan türemiştir. Azad “özgür”; dirakht “ağaç”, i-Hind, “Hint kökenli” anlamına gelir. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla “Hindistan’ın Özgür Ağacı” anlamına gelir. Asırlar boyu Ayurveda ve Unani tıp sistemlerinde kullanılan,” Hint Leylakı” ve “Margosa Ağacı” olarak da bilinen neem ağacı, Hint mitolojisinde ilahi bir kökene sahiptir. “Ölümsüzlük İksiri” ilahi varlıklar tarafından cennete taşınırken, birkaç damla neem ağacının üzerine düşerek onun sıradışı iyileştirici özelliklere sahip olmasını sağlamıştır. Mahabharata destanına göre Nakul ve Sahadeva, atlarda ve fillerde yaraların tedavisinde neem yağlarını kullandılar.

Neem ağacının her bir bölümü tıbbi etkilere sahiptir. Ağaç, Hindistan’da “köy dispanseri” olarak tanımlanır. Doğu Afrika’da, 40 farklı hastalığı tedavi ettiğine inanıldığı için, Swahili dilinde “Muarubaini” (40 Ağacı) olarak da bilinir. Eski çağlardan beri neem çiçek hastalığı ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı engelleyici olarak kullanılmış ve ayrıca kötü ruhları engelleme gücüne de sahip olduğuna inanılmıştır.

Neem yaprağı, birçok Ayurveda ilacının içeriğinde yer alan önemli bir bileşendir. Neem bileşenleri, birçok bulaşıcı, metabolik ya da kanser hastalığının tedavisi için Ayurveda, Unani ve Homeopatide kullanılmıştır.

Neem Ne İşe Yarar?

Neem ağacı yapraklarının, çiçeklerinin, tohumlarının, meyvelerinin, köklerinin ve kabuğunun tüm kısımları iltihaplanma, enfeksiyon, ateş, cilt hastalıkları ve diş hastalıklarının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmıştır. Neem yaprağının ve bileşenlerinin antienflamatuvar, antioksidan, immünomodülatör, antiülcer, antihiperglisemik, antimalarial, antibakteriyel, antifungal, antimutagenik ve antikarinojenik aktivite sergilediği gösterilmiştir. Neem yapraklarının tıbbi özellikleri

Neem’in en önemli aktif bileşen azadiraktindir, diğerleri limonoidler, nimbolinin, nimbin, nimbidin, nimbidol, sodyum nimbinat, gedunin, salannin ve Quercetin’dir. Bu bileşiklerin çoğu ağacın tüm bölümlerinde bir miktar bulunur, ancak yapraklar, tohumlar ve diğer bitki kısımları arasında farklılıklar olabilir. Neem yağı, bitki tohumlarından üretilir. kaynak

Neem’deki bileşiklerin, , bağışıklık sistemini, sindirim sistemini, eklemleri ve uygun kan şekeri desteklediği gösterilmiştir.

Neem, yüksek antioksidan sebebiyle serbest radikal temizleme etkisine sahiptir. Neem bileşeni, hücre sinyalleme yollarının düzenlenmesi yoluyla kanser tedavisinde rol oynar. Neem ayrıca, COX ve LOX enzimi dahil olmak üzere proinflamatuar enzim aktivitelerinin düzenlenmesi yoluyla anti-enflamatuar etki gösterir. Neem’in Terapötik Rolü ve Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisindeki Aktif Bileşenleri.

 

Neem Faydaları ve Araştırmalar

 1. Güçlü Antioksidan Etkisi Vardır
 2. Vücudu Detoksifiye Eder
 3. Gastroprotektif Özelliklere Sahiptir
 4. Antimikrobiyal Etki Gösterir
 5. Anti-Kanser Aktiviteye Sahiptir
 6. Sedef Hastalığının İyileşmesini Destekler
 7. Yara İyileşmesini Hızlandırır
 8. Ağız Sağlığı İçin İdealdir
 9. Doğal Bir Doğum Kontrol Yöntemidir
 10. Sivrisinek Kovucu Görevi Yapar
 11. Saç ve Cilt Sağlığı İçin Önemlidir
 12. Uyuz Tedavisinde Kullanılır
 13. Baş Bitleriyle Mücadele Eder

Güçlü Antioksidan Etkisi Vardır

Neem’in yaprak ve ağaç özleri, antioksidan aktiviteleri için araştırılmıştır ve sonuçlar, test edilen tüm yaprak ve ağaç özlerinin / fraksiyonlarının önemli antioksidan etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur.  neem ağacının antioksidan aktivitesi

Neemde quercetin olarak bilinen güçlü antioksidan bitki pigmenti bulunur. Bu ve diğer bileşikler, vücutta zararlı reaktif oksijen türlerini toplayarak serbest radikal temizleyicileri olarak görev yapar. kaynak

Vücudu Detoksifiye Eder

Department of Cell Biology & Anatomy, School of Medicine, the University of North Carolina” da yapılan araştırma, neem’in karaciğeri desteklediğini, toksinlerin hızla atılmasını ve vücudun metabolik aktivitelerinin optimize edilmesini sağladığını göstermiştir.

Gastroprotektif Özelliklere Sahiptir

Phytotherapy Research” 2009’da yer alan bir rapora göre neem kabuğu ekstraktı muhtemelen mide asitlerinin salgılanmasını önleyerek ülser kontrolüne yardımcı olabilir. Neem kabuk ekstraktının gastrik sekresyon ve gastroduodenal ülser üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada asitle ilgili sorunları ve gastroduodenal ülserleri olan hastalara oral olarak Neem kabuğunun sulu özü verildi. Ekstrenin liyofilize edilmiş tozu günde 2 kez 30 mg dozda 10 gün süresince kullanıldığında, mide asidi salgılanmasında % 77 azalma sağladı. Gastrik sekresyon hacmi % 63 oranında inhibe edildi. Neem kabuk özü 10 hafta boyunca günde 2 kez 30-60 mg dozunda alındığında, baryum meal X-ışını ya da endoskopi ile izlenen duodenal ülserleri neredeyse tamamen iyileştirdi. Bir özofagus ülseri vakası ve bir gastrik ülser vakası da 6 hafta boyunca günde iki kez 30 mg dozda tedavi edildiğinde tamamen düzelmiştir. Neem kabuğu ekstraktının gastrik sekresyon ve gastroduodenal ülser üzerine etkisine dair klinik çalışmalar

Antimikrobiyal Etki Gösterir

Neem, virüs, bakteri ve patojenik mantarlar gibi çok sayıda mikropun büyümesinin inhibe edilmesinde rol oynar. Guava (Psidium guajava) ve neem ekstraktlarının 21 gıda kaynaklı patojen suşuna karşı antibakteriyel etkisi araştırıldı ve çalışmanın sonucu guava ve neem ekstraktlarının gıda kaynaklı patojenleri ve bozulma organizmalarını kontrol etmek için potansiyel olarak faydalı olabilecek antibakteriyel etkilere sahip bileşiklere sahip olduğunu gösterdi.  Antibacterial activity of guava and Neem extracts against foodborne pathogens and spoilage bacteria

Neem bileşenlerinin antimalarial etkisini araştırmak için Plasmodium berghei ile enfekte albino fareler üzerinde yapılan deneyde neem yaprağı ve kök kabuğu ekstraktlarının enfekte olmuş farelerde parazitemi seviyesini sırasıyla % 51-80 ve% 56-87 oranında azalttığını göstermiştir.

Neem kabuğu ekstraktı, HSV-1’in (Herpes simpleks virüs) 50 ila 100 µg / mL arasında değişen konsantrasyonlarda hücrelere girmesini önemli oranda engellemiştir. Neem yaprağı ekstreleri, hepatit B virüsünün viral DNA polimerazının düşük ila orta derecede inhibisyonunu göstermiştir. Almanya’da, bir etanolik neem çekirdeği ekstresi, herpes virüsüne karşı etkili olduğunu kanıtlamıştır. kaynak

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene” Temmuz 2004 sayısında yer alan bir makaleye göre, neem yaprağı ekstresi HIV virüsünün büyümesini önlemeye yardımcı olabilir. Çalışmada, HIV pozitif olan 10 hastaya 30 gün boyunca neem ekstresi verildiğinde, hastaların kilo aldığı ve kanlarında daha fazla sayıda immün hücreye sahip oldukları ve HIV virüsünün büyümesini azalttığı saptanmıştır.

Neem yaprak ekstraktının CD4 hücreleri üzerindeki etkisi 60 HIV / AIDS hastasında incelenmiştir. Ortalama CD4 hücrelerinde artış, 50 hasta için % 159 olmuştur. Ortalama vücut ağırlığı, hemoglobin konsantrasyonu ve lenfosit diferansiyel sayısı sırasıyla % 12,% 24 ve % 20 oranında artmıştır. Sonuçlar, neem yaprak ekstraktının HIV / AIDS’te güvenliğini desteklemektedir ve CD4 hücreleri üzerindeki önemli etkisi, HIV / AIDS için çok ilaçlı kombinasyon terapilerinin formülasyonunda yararlı olabileceğini göstermektedir. neem yaprağı ekstresi HIV / AIDS hastalarında CD4 + hücre seviyelerini arttırır

Anti-Kanser Aktiviteye Sahiptir

Klinik öncesi çalışmalar, neem’den elde edilen ham ve saflaştırılmış ürünlerin antikanser etkileri hakkında bilgi sağlamıştır. Bitkinin antikanser özellikleri, büyük ölçüde çeşitli kanser türlerine karşı önleyici, koruyucu, tümör baskılayıcı, immünomodülatör ve apoptotik etkileri bakımından araştırılmıştır. neem antikanser biyolojisi 

Neem, geleneksel tıpta kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Ekstreler, tohumu, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri farklı kanser türlerinde chemopreventive ve antitümör aktivite göstermiştir. Neem bileşenleri, kanser hücresi çoğalmasını, istilasını ve anjiyogenezi baskılar. Neem’deki antikanser ajanları tümör seçici toksisite sergiler. Kanser önleme ve tedavisi için potansiyel ajan olarak neem bileşenleri

Hayvan temelli çalışmalar, neem ekstraktlarının kanser karşıtı yönetimde rol oynayabileceğini göstermektedir. “Asian Pacific Journal of Cancer Prevention” 2005 yılında bildirilen bir çalışma, etanolik neem yaprağı ekstraktının, tümör baskılayıcı geni aktive etmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. kaynak

Phytotherapy Research” Eylül 2002 sayısında yayınlanan çalışma, neem yaprağının, kansere maruz kalan laboratuar hayvanlarını, mide kanserinin büyümesini işaret eden değişikliklerden koruduğu göstermiştir. “Archives of Gynecology and Obstetrics” Kasım 2012 sayısında bildirilen bir çalışmada, neemle tedavi edilen rahim ağzı kanseri hücrelerinin tedavi edilmeyen hücrelerden daha yüksek oranda öldüğü saptanmıştır.

2011 tarihli “Cancer Biology & Therapy“de bildirilen bir incelemeye göre, neem, immün uyarıcı ve tümör baskılayıcı etkiler dahil, kanser karşıtı aktivite gösterir. Neem yaprağı ekstresinin farelere enjekte edilmesi tümör büyümesini azaltmış ve farelerin hayatta kalma kabiliyetini arttırmıştır. kaynak

Neem yaprak ekstraktının c-Myc onkogen ekspresyonu üzerindeki etkisini araştırmak için fareler üzerinde yapılan bir deneyde 500 ug / kg yaprak ekstresinin c-Myc onkojen ekspresyonunun önemli ölçüde baskılandığı tesbit edilmiştir. Neem Yaprağı Ekstresinin c-Myc Onkogen Ekspresyonu Üzerine Etkisi

Neem yaprak ekstraktının kemopreventif etkilerinin araştırıldığı bir deneyde 4 hafta süresince haftada iki kez tümörlerinin indüksiyonu için farelere benzo(a)pyrene (40 mg / kg) verilmiştir. Uygulamalarından iki hafta önce bir grup fareye deney sonuna kadar neem yaprak ekstraktı (100 mg / kg) ile oral yoldan uygulandı. İlk benzo(a)piren verilişinden 22 hafta sonra, fareler öldürüldü ve analiz edildi. Sadece benzo(a)piren uygulanan farelerde tümör insidansı % 100 olarak saptandı. Bununla birlikte, neem yaprak ekstraktının verildiği grup, benzo(a)piren grubuna kıyasla tümör insidansını % 58.4 azaltmıştır. Benzer şekilde, tümör yükü ve çokluğunun, benzo(a)piren grubuna kıyasla, neem grubundaki farelerde sırasıyla % 87.3 ve % 69.6 oranında azaldığı tesbit edildi. Çalışma bulguları neem özünün kemopreventif etkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır. kaynak

Sedef Hastalığının İyileşmesini Destekler

Sedef hastalığı olan 50 kişinin yer aldığı ve 12 hafta süren bir çalışmada, neem yaprağının oral sulu ekstraktının kömür katranı tedavisine eklenmesi plasebo grubuna kıyasla daha hızlı ve daha iyi yanıt göstermesini sağlamıştır. Araştırmacılar neem yaprak ekstraktının muhtemelen, komplike olmayan sedef hastalığı olan kişilerde kömür katranı tedavisine yardımcı olarak görev yaptığını ifade etmişlerdir. Katran tedavisi, komplike olmayan psoriasis vulgaris kontrolünde etkili ama etki başlangıcı yavaş bulunmuştur. Neem yaprak ekstraktının kömür katranı tedavisine eklenmesi, iyi bir tepki göstermesine ve eylemin başlangıcının daha hızlı olmasını sağlamıştır. Aqueous extract of neem leaves in treatment of Psoriasis vulgaris

Yara İyileşmesini Hızlandırır

Hayvan deneyleri neem özlerinin yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermiştir.Araştırmacılar, neem kök kabuğunun ekstresinin (krem / macun formülasyonu), yaraların tedavisi için ideal pansuman ajanı olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. kaynak

Neem ve Tinospora cordifolia bitki yapraklarının metanol ekstraktlarının yara iyileşme aktivitesini araştıran bir hayvan deneyinde her iki bitki özlerinin hem eksizyon hem de insizyon yara modellerinde yara iyileşme aktivitesini önemli ölçüde arttırdığı saptanmıştır. Evaluation of the wound healing activity of methanolic extract of Azadirachta Indica (Neem) and Tinospora cordifolia (Guduchi) in rats

Neem yağı ve Haridra kapsüllerinin (zerdeçal tozu) kronik iyileşmeyen yaraların tedavisinde etkisininin araştırıldığı bir çalışmaya 60 hasta katıldı. 1 grup neem yağının topikal uygulaması, 2.grup Haridra kapsüllerini oral olarak 1 g 3 kez alırken 3. grup ise her iki ürünü de kullandı. Yaranın tamamen iyileşmesine kadar tedavi süresi, % 50 iyileşmenin değerlendirilmesinde 4. ve 8. haftaları değerlendirildi. 8 haftalık tedaviden sonra % 50 yara iyileşmesi 1. grupta % 43.80, 2.grupta % 18.20 ve 3. grupta ise % 70.00 oranında olduğu saptandı. Araştırmacılar neem yağının topikal uygulaması ve birlikte alınan Haridra kapsülünün oral kullanımının kronik iyileşmeyen yaralar için etkili olduğunu belirtmişlerdir. Effect of Neem oil and Haridra on non-healing wounds

9 kişinin yer aldığı bir çalışmada, neem yağı ve sarı kantaron yağı karışımı bitki kaynaklı yara sargısının, bir cerrahi işlemden sonra kafa derisi yaralarının iyileşmesini arttırdı tesbit edilmiştir. Post-surgical scalp wounds with exposed bone treated with a plant-derived wound therapeutic

Baş boyun kanseri için radyoterapi veya kemo-radyoterapi alan hastalarda akut cilt toksisitesinin tedavisinde neem yağı ve hypericum perforatum (Sarı kantaron) içeren bir ürünün (Holoil®; İtalya) etkileri araştırıldı. 28 baş boyun kanserli hastanın yer aldığı çalışma sonuçlarına göre Holoil akut cilt toksisitesinin tedavisinde güvenli ve aktif bir seçenektir. kaynak

Ağız Sağlığı İçin İdealdir

Neem’in antibakteriyel etkileri periodontal hastalıklar, ağız kokusu, ağız hijyeni için idealdir. Neem bazlı diş macunu Hindistan ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Neem genel ağız hijyenini destekler, diş ve diş eti sağlığının korunmasında oldukça etkilidir. 30 kişinin katıldığı randomize çift kör klinik bir denemede neem içeren diş macununun, ağız hijyeninin korunmasına yardımcı olabileceği ve ağız sağlığını iyileştirebileceği tesbit edilmiştir. Effect of Neem containing Toothpaste on Plaque and Gingivitis

Gingivitli 45 katılımcının yer aldığı bir çalışmada deneklerin bir kısmı günde iki kez 15 ml neem gargara kullanırken diğer grup günde iki kez 15 ml klorheksidin gargara kullandı. Sonuçlar, her iki grupta da plaseboya kıyasla 21 günlük bir süre boyunca dişeti, kanama ve plak indekslerinde anlamlı bir azalma olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar neem gargaranın klorheksidine göre daha az yan etki ile eşit derecede etkili olduğunu ve plak kaynaklı dişeti iltihabının tedavisinde ek bir tedavi olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. kaynak

Hindistan’da çok sayıda insan her gün neem dallarını “diş fırçası” olarak kullanır. Neem çubukları tek kullanımlık diş fırçası olarak kullananlar, Güney Asya’da yaygın olarak görülür. Araştırmalar neem dallarının antiseptik maddeler içerdiğini ve sağlıklı diş ve diş etlerini koruyabildiklerini göstermiştir. Diş hekimleri bu antik uygulamayı onaylamış ve periodontal hastalıkları önlemede etkili olduğunu bulmuşlardır. 1999 yılında “Indian Journal of Dental Research” yayınlanan bir çalışmada, neem özü olan çiğneme çubuklarının kullanılmasının, kavite oluşumu ve periodontal hastalık ile ilişkili bakteri birikimine karşı korunmaya yardımcı olabileceği saptanmıştır.

Arak (Salvadora persica) ve neem çiğneme çubukları Orta Doğu ve Hindistan’da ağız hijyeni aracı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Neem ve Arak çiğneme çubuğunun antimikrobiyal özelliğinin araştırıldığı bir çalışmada sonuçlar her iksininde, strept mutanlar ve Strept faecalis üzerinde % 50 konsantrasyonda etkili olduğunu göstermiştir. The antimicrobial effects of extracts of Neem and Arak chewing sticks

Doğal Bir Doğum Kontrol Yöntemidir

Neem hem erkekler hem de kadınlar için zarar vermeden ve libidoyu etkilemeden gebelik riskini azaltabilir. Hayvan ve insan deneyleri, ilişkiden önce neem yağının intravajinal olarak uygulandığınnda gebeliği önlediğini göstermiştir. Gebeliği önleyici etkiler kullanımını bıraktıktan sonra tamamen tersine çevrilmiştir. Sonraki gebelikler ve yavrular üzerinde olumsuz bir etkisi olmamıştır. Araştırmacılar, neem yağından daha kolay ve toksik olmayan, uygun bir kadın kontraseptif olabileceğini belirtmişlerdir. kaynak

Neem yağının, sperm öldürücü aktivitesi (in vitro ve in vivo) test edilmiştir. Seyreltilmemiş neem yağının in vitro maymun ve insan spermatozoasına karşı güçlü bir sperm öldürücü etkiye (30 saniye içinde) sahip olduğu görülmüştür. İlişkiden önce maymunlarda ve insan deneklerde 1.0 ml dozda intravajinal olarak kullanıldığında, gebeliğin önlenmesinde yağın % 100 etkili olduğu bulunmuştur. kaynak

Sivrisinek Kovucu Görevi Yapar

Malaria” Dergisi’nde belirtilen 2009 çalışmasına göre, neem doğal bir sivrisinek kovucu görevi görüyor. Neem’in sıtma ile ilişkisi, sıtmanın ana vektörleri olan sivrisinekleri kovmada toksik olmayan ve etkili doğal bir böcek kovucu özelliğe sahiptir. Neem ve bunun türetilmiş ürünleri çeşitli böcek öldürücü etki göstermiştir. Emülsifiye edilmiş bir neem yağı formülasyonunun larvisidal etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada neem yağı formülasyonunun sivrisinek larvalarının doğal alan koşullarında farklı üreme alanlarında kontrol edilmesinde etkili olduğu saptanmıştır. Araştırmacılara göre neem sıtma kontrolüne alternatif olarak kullanılabilecek etkili ve çevre dostu bir larvikid olabilir. Larvicidal activity of neem oil formulation against mosquitoes

Hindistan cevizi yağına karıştırılan % 2 neem yağı, insanlara uygulandığında, 12 saat süresince tüm anofeline türlerinin ısırıklarına karşı tam koruma sağlamıştır. Mosquito repellent action of neem  oil

Neem yağının itici etkisi sivrisinekler üzerinde Hindistan’ın Delhi yakınlarındaki iki köyünde sivrisinekler üzerinde araştırıldı. Neem yağı içeren gazyağı lambaları yakıldı. Gazyağı ile karıştırılan neem yağı (% 0.01-1), ısırıkları azaltmıştır. Personal Protection from Mosquitoes by Burning Neem Oil in Kerosene

Yazar James “Walter, Biopesticides: Use and Delivery” adlı kitabında, neem yağının 300’den fazla böcek türünü etkilediğini” belirtmiştir. Neem, ABD’de “Environmental Protection Agency” (Çevre Koruma Ajansı) tarafından böcek ilacı olarak kullanım için onaylanmıştır.

Saç ve Cilt Sağlığı İçin Önemlidir

Neem yağı geleneksel olarak, kuruluğu azaltan, hasarı gideren, baş ve vücut bitini ortadan kaldıran, kellik önleyen ve saçların beyazlaşmasını yavaşlatan cilt ve saç bakım ürünlerinde kullanılmıştır. Neem saçın daha güçlü ve daha dolgun hale gelmesine yardımcı olur. Neem yağı içeren bir şampuan kullanmak, mantar önleyici, anti bakteriyel ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde saç derisinin sağlığını korur.

Siddha tıbbı uygulayıcıları, bitkisel karışımlara neem yağı ekler, egzama, sedef hastalığı, saçkıran gibi sorunlarla mücadele etmek için neem sabunu kullanımını önerirler. Neem yağı sabun, şampuan, doğal kozmetik ve yaşlanma karşıtı gibi çok sayıda üründende yer alır. Neem yağının güçlü antioksidanları, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltarak cildin gençleşmesine yardımcı olur. kaynak

Uyuz Tedavisinde Kullanılır

Ayurvedha ve Sidha tıp sisteminde Neem ve Zerdeçal uyuz tedavisinde kullanılır. 814 kişinin katıldığı bir çalışmada uyuz tedavisi için neem ve zerdeçal içeren bir macun kullanılmış ve 3 ila 15 gün içinde katılımcıların % 97’si tedavi edilmiştir. Neem ve Zerdeçal’ın uyuzlarda kullanımı ve etkinliği

Baş Bitleriyle Mücadele Eder

Baş biti istilası (pediculosis) yaygın bir sorundur. Neem baş bitlerinden kurtulmaya yardımcı olabilir. Neem tohum ekstresi içeren bir anti-bit şampuanının (Licener®), baş biti istilasına karşı etkinliği araştırıldı. Baş biti olan 12 çocuğa neem içeren şampuan 10 dakika uygulandı.Bu uygulamadan sonra, 22 saat boyunca gözlemlendiğinde bitlerin hiçbirinin hayatta kalmadığı saptandı. Şampuan musluk suyuyla yıkandıktan sonra her kafadan 50-70’den fazla ölü bit atıldı. Efficacy of a single treatment of head lice with a neem seed extract

Neem Yağı İçilir mi?

Neem yağı sadece harici olarak kullanılmalıdır. Neem tohumu yağı bazı kronik cilt hastalıkları, diş eti ve diş sorunlarına karşı kullanılır ve tohum yağının mutajenik olmadığı söylenir. Ancak, neem tohumu yağı ağızdan verildiğinde toksijeniktir. Az miktarda neem yağı tüketildikten kısa bir süre sonra bebeğin Reyes-Syndrome semptomları geliştirdiğini ileri süren belgeli bir rapor var. Bu bebekler 5 ml’den daha fazla yağ tüketmiştir ve bu da ölümüne neden olmaktadır.

Neem Zararları Var mı?

 • Araştırmalar, normal miktarlarda neem kullanımının yetişkinlere yönelik olumsuz etkilerin çok az ya da hiç olmadığını göstermektedir.
 • Neem erkek ve kadın doğurganlığını geçici olarak azaltabilir, bu sebeple gebeliğin istendiği dönemde herhangi bir neem ürünü kullanılmamalıdır. Ayrıca kadınlarda düşüklere neden olabileceği için hamilelik döneminde de alınmamalıdır.
 • Neem bebekler ya da küçük çocuklara verilmemelidir, çünkü bebeklerde Reye sendromuna yol açtığı bilinen bazı maddeler içerir. Küçük bir doz bile onlar için ölümcül olabilir.
 • Neem, kan basıncını ya da kan şekerini düşüren ilaçların etkisini artırarak kan şekeri ve kan basıncının daha fazla düşmesine yol açabilir. Bu tür ilaç ilaçlarla birlikte kullanılmamaldır.
 • Maun ailesindeki herhangi bir bitkiye alerjisi olanlar neem kullanmamaldır.
---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php