Talasemi İçin Doğal Tedavi Araştırmaları

“Thalas” Yunanca deniz, “emia” ise kan anlamına gelir. Böylece thalassaemia (Talasemi) “Deniz Kanı” demektir. Talasemi’de genetik bir mutasyon kırmızı kan hücrelerini düzensiz yapar. Kalıtsal bir kan hastalığı olan talasemi hastalarında kemik iliği, yeterli hemoglobin ya da kırmızı kan hücreleri üretmez. Talasemin ciddi formları olan hastalarda düzenli kan nakli gerekebilir. “Talasemi Major” ile “Talasemi Minör” olmak üzere hastalığın iki farklı biçimi vardır. Talasemi Minör (Akdeniz anemisi taşıyıcılığı) major’a göre çok daha hafif izler. Talasemi Major (Cooley anemisi) ise hastalığın ağır izleyen biçimdir.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki araştırmacılar hastalıkta rahatlama sağlayabilecek doğal ilaçlar, demir şelasyon tedavilerine ve yaşam boyu kan transfüzyonlarına uygun alternatifler bulmak için çalışmaktadırlar ve bazı umut verici sonuçlar bulunmaktadır.

Buğday Çimi Suyu

Buğday çimi suyu kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasında yardımcı olur ve sağlıklı doku hücresi büyümesini uyarır. İnsan kanının pH faktörü 7,4 ve buğday çimi suyunun pH faktörü de 7,4’tür, bu nedenle hızlı bir şekilde kana emilir. Yemeklerden en az 20 dakika önce aç karnına alınır. Buğday çimi hemoglobin düzeylerini arttırma, kan transfüzyonları arasındaki süreyi artırma ve talasemi major ve orta düzey hastalarda transfüze edilen toplam kan miktarını azaltma potansiyeline sahip olabilir. Buğday çimi filizi özü, ileri DNA teknolojisi kullanılarak fetal hemoglobin (HbF) üretimini indükleme yeteneği bakımından araştırılmış ve mevcut farmasötik indükleyicilerin herhangi birinden önemli ölçüde daha büyük olan 3-5 kat hızlı bir artış gözlenmiştir. Kırmızı kan hücresi sayımı düşük olan hayvanlar üzerinde yapılan deneyde, buğday çimi, 5 gün içinde sağlıklı bir kan sayımı düzeyi göstermiştir. Buğday çimi suyu etkili bir demir şelatörüdür, ve serum ferritini azaltmada kullanımı, miyelodisplastik sendromda ve tekrarlayan kan transfüzyonunun gerekli olduğu durumlarda rol oynayabilir. kaynak

Hemoglobin ve klorofil arasındaki benzerlik ilk defa 1855’te düşünülmüştür. Buğday çimi gibi klorofil yönünden zengin besinlerin kan yapımına yardımcı olduğunu gösteren araştırma bulguları mevcuttur. Buğday çimi önemli bir klorofil kaynağıdır. Klorofil yapısal olarak heme benzer, hızla ve büyük oranda emilir. Absorbe edildikten sonra, kemik iliğindeki hücreler, birkaç değişiklikten sonra heme dönüştürülebilen neredeyse hazır bir molekül elde eder ve heme üretimi, diğerlerinden daha hızlı gerçekleşir. Effect of Wheat Grass Tablets on the Frequency of Blood Transfusions in Thalassemia Major

Transfüzyon bağımlı beta talasemili hastalarda buğday çimi suyunun etkisinin araştırıldığı pilot bir çalışmada hastalar günde yaklaşık olarak 100 mL buğday çimi suyu almıştır. Çalışma sonuçları buğday çimi suyunun talasemi major hastalarında transfüzyon ihtiyacını azaltabileceğini göstermiştir. Buğday çimi suyu talasemi major hastalarında transfüzyon gereksinimini azaltır

40 talasemi hastasının yer aldığı diğer bir çalışmada ise katılımcılara buğday otu tabletleri verilmiştir. Kan transfüzyon ihtiyacındaki azalma, 20 hastada % 25 ya da daha fazla olmuştur. Talasemi Major’da buğday çim tabletlerinin kan transfüzyon sıklığı üzerine etkisi

Buğday çimi suyunun kan transfüzyon ihtiyacına olan etkisini değerlendirmek amacıyla “Netaji Subhash Chandra Bose Cancer Research Institute“deki yaş aralığı 1 ila 35 arasında olan 200 intermediate talasemi hastası seçildi. Farklı talasemi türleri E-Beta Talasemi 160 hasta, E-Talasemi 30 hasta ve Sickle Talassemia 10 hasta idi. 6 ay süresince tüm hastalara günlük 30 ml buğday çimi suyu verildi. Çalışma sonuçlarında buğday çimi suyunun eşsiz bir demir şelatlama etkisi içerdiği saptandı. 24 hasta kan transfüzyonu gerektirir durumda idi. (hemoglobin <% 6 gm). tedaviden önce hemoglobinin ortalama düzeyleri % 6.2gm idi, buğday çimi tedavisinden sonra, hemoglobin için ortalama değer % 7.8 g oldu. Tüm hastaların ferritin seviyeleri önemli ölçüde azaldı. Buğday çimi suyu tedavisinden sonra performans durumu % 60’dan % 80’e (Karnofsky) yükseldi. Araştırmacılar buğday çim suyunun kan transfüzyonunun etkili bir alternatifi olduğunu ve orta düzey talasemi hastalarında kullanımının teşvik edilmesini önermişlerdir. Orta Talaseminin Kan Transfüzyonunda Buğday Çim Suyunun Demir Şelasyon Aktivitesinin Rolü

YiSui ShengXue Granule (YSSXG)

Yaşam boyu kan transfüzyonlarına ve demir şelasyon tedavilerine bir alternatif olarak önerilen YiSui ShengXue Granule (YSSXG) talasemi tedavisinde kullanılan ilk ve tek geleneksel Çin bitkisel ilaçtır. 1989 yılından beri kullanılan Yisui Shengxue granülleri hafif, orta ve şiddetli anemili hemoglobini, kırmızı kan hücrelerini ve talasemi hastalarının Ret’lerini artırabilir ve klinik anemi semptomlarını azaltabilir. Araştırmalar, YSSXG’nin hematopoetik kök hücrelerin proliferasyon yeteneğini artırabileceğini göstermiştir. Hafif, Orta veya Ağır Anemili Talasemi Hastalarında Yisui Shengxue Granüllerinin Klinik Etki ve Mekanizması

2006 yılında 11 bileşen içeren YSSXG’ye (ZL200610078866X no.lu patent) verilmiştir.

 • Cornus officinalis
 • Polygonum multiflorum
 • Rehmannia glutinosa
 • Astragalus membranaceus
 • Codonopsis pilosula
 • Angelica sinensis
 • Psoralea corylifolia
 • Equus asinus
 • Spatholobus suberectus
 • Trionyx sinensis Wiegmann
 • Amomum villosum Lour

Yisui Shengxue Granül’ün bileşimi, Geleneksel Çin tıbbı’nda “Böbrek Besleyici ve Kemik İliği Yenileme” ilkesine ve 11 bitki kompleksinden oluşan klinik uygulamaya dayanır. Talasemili 16 hastanın (8 α-thalassemia ve 8 β-thalassemia ) yer aldığı bir çalışmada 3 ay süresince YiSui ShengXue Granule tedavisi uygulandı. Kan parametresindeki gelişmeler, talasemi hastalarnda üzerinde YSSXG’nin olumlu bir klinik etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Molecular Mechanism of Yisui Shengxue Granule, on Thalassemia Patients Suffering from Hemolysis and Anemia of Erythrocytes

YiSuiShengXueGranule’nin (YSSXG) beta-talasemi majörlü 156 hastanın tedavisine yönelik etkilerininin araştırıldığı bir çalışmada hastalar 3 ay boyunca YSSXG kullandılar. Çalışmanın bitiminde hemoglobin, kırmızı kan hücresi (RBC), retikülosit (Ret) ve hemoglobin F (HbF) düzeyleri artmış ve klinik semptomlar belirgin şekilde düzelmiştir. Tedavi 145 hastada etkili, 11 hastada etkisiz olmuştur. Takip çalışmaları, terapötik etkinin ilacın bırakılmasından sonraki 3 ila 4 ay süresince devam ettiğini göstermiştir. Araştırmacılar “Bu çalışma, geleneksel Çin Tıbbı ile beta-talasemi tedavisi için yeni bir yol sağlamıştır.” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Clinical observation on YiSuiShengXueGranule on treating 156 patients with beta-thalassemia major and the molecular mechanism study

55 erkek ve 32 kadın hastanın yer aldığı bir çalışmada YSSXG’nin talesemi üzerine etkileri araştırıldı. 87 hastanın 21’inde hafif anemi, 56’sında orta derecede anemi, 10’unda ise ağır anemi vardı. Hastalara 3 ay süresince YSSXG (onay numarası 20120516) uygulandı. Granüller ılık suda eritildi ve oral yoldan alındı.

Tedavinin 1.ayından sonra, hafif, orta ve ağır anemi gruplarında klinik iyileştirici etki oranları sırasıyla % 14,29, % 44,64 ve % 70,00 idi.

2. aydan sonraki oranlar hafif, orta ve ağır anemi gruplarında sırasıyla % 33.33, % 53.57 ve % 70.00 idi.

3. aydan sonraki, hafif, orta ve şiddetli anemi gruplarında klinik olarak etkili oranlar sırasıyla % 47.62, % 66.07 ve % 70.00 olmuştur.

Hemoglobinin artışı 3 aylık tedaviden sonra hafif, orta ve ağır grupta sırasıyla % 47.62, % 66.07 ve % 70.00 oldu.

Beta talasemili 60 hastanın yer aldığı bir çalışmada 3 ay boyunca katılımcıların yarısına YSSXG diğer yarısına ise plasebo verildi. YSSXG tedavisi uygulanan grupta, kan indeksleri hemoglobin (Hb), kırmızı kan hücresi (RBC), retikülositler (Ret), fetal hemoglobin (HBF) ve hastaların semptomları tedaviden sonra iyileştirildi.
Yisui Shengxue Granule’nin beta-talasemi tedavisinde etkinliği 

Hemoglobin H hastalığının tedavisinde Yisui Shengxue Granule’nin (YSSXG) klinik etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada 3 ay boyunca 25 hastaya YSSXG tedavisi uygulandı. Hemoglobin (Hb), kırmızı kan hücresi (RBC) ve retikülosit (Ret), tedaviden sonra ilk aydan tedavinin sonuna kadar açık bir şekilde artmıştır. Gen silinmesi olan 12 Hemoglobin H hastasındaki Hb, RBC, Ret seviyeleri yükselmiş ve gen silinmemiş 13 hastadaki Hb ve Ret düzeyleri belirgin şekilde artmıştır. Toplam yanıt oranı, 3 aylık tedaviden sonra % 84 idi. Hemoglobin H hastalığı olan 25 hastanın tedavisinde Yisui Shengxue Granül’ün klinik gözlemi

Fermente Papaya Preparat (FPP)

Fermente papaya preparat ((FPP®) Carica papaya’nın biyolojik olarak fermantasyonu ile elde edilen bir besin takviyesidir. Kronik ve dejeneratif hastalık durumlarında (talasemi, siroz ve diyabet gibi) yapılan çalışmalar FPP’nin immünolojik, hematolojik, enflamatuar ve oksidatif stres hasarı parametrelerini olumlu şekilde değiştirdiğini göstermektedir. Fonksiyonel gıda takviyesi fermente papaya preparasyonunun uygulamaları ve biyolojik verimliliği

Fermente papaya preparasyonunun 3 ay boyunca beta-talasemik farelere ve hastalara (3 ay boyunca 3 gx 3 kez / gün), oral olarak uygulanması, oksidatif stres parametrelerini azaltmıştır. Bu sonuçlar, güçlü bir antioksidan olan fermente papaya preparasyonunun, ağır talasemi formlarında oksidatif stres ile ilişkili semptomları hafifletebileceğini ortaya koymaktadır. kaynak

8 intermedia ß-talasemi, 4 major-talasemi ve 7 E-ß-talasemi hastasının katıldığı çalışmada hastalar, 3 ay süresince günde iki ila üç kez 3 g fermente papaya preparatı (FPP) aldılar. Çalışma sonuçları FPP’nin talasemi hastalarında kırmızı kan hücrelerinin oksidatif stresini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. kaynak

Dhatri Avaleha

Ayurvedik ilaç Dhatri Avaleha’nın, talasemi tedavisinde yardımcı olarak potansiyel bir rolü olabilir. Yaşları 1-15 arasında olan çocukların yer aldığı bir çalışmada hastalar 2 gruba ayrıldı. İlaçla tedavi edilen grup (Grup A) ve Kontrol grubu (Grup B). İki ay takipten sonra 30 ve 60 günlük tedavi sonrasında öznel ve objektif parametreler üzerine değerlendirme yapıldı. İstatistiksel olarak anlamlı sonucu, ‘B’ grubuna kıyasla, ‘A’ grubundaki kan transfüzyon aralığında elde edildi. Araştırmacılar, “Dhatri Avaleha kan transfüzyon aralığını artırma potansiyeline sahip olabilir ve destekleyici tedavi olarak kullanılabilir” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Evaluation of Dhatri Avaleha as adjuvant therapy in Thalassemia

 

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php