Zerdeçal ve Romatizma

Artirit tedavisi için Geleneksel Çin Tıbbı ve Hint Ayurveda tıbbında kullanılan zerdeçalın aktif bileşiği curcumin inflamatuar sitokinleri ve enzimleri bloke edeci etkiye sahiptir. Curcuminin iltihapla ilgili birçok yolu modüle ettiği gösterilmiştir. Curcuminin antiromatizmal ve antiartritik aktivitesi, COX2, tümör nekrozis faktör alfa ve diğer proinflamatuar protein hedeflerini modifiye etme yeteneği ile ilişkilidir. (Khanna 2007).

Araştırma bulgularına göre curcumin prostaglandin üretimini değiştirebilir. Romatoid artritte prostaglandin E2 gibi bazı prostaglandinler ağrı, ateş ve iltihaplanmaya neden olan kimyasal reaksiyonlarda yer alırlar. Curcumin, bu tür bileşiklerin üretimindeki enzim yolunu etkileyerek çalışır. Curcumin özellikle COX-2 enzimatik yolunda etki eder. Ayrıca NF-κΒ’nin önemli bir rol oynadığı birçok reaksiyonu engelleme etkisine sahiptir. (Singh ve Aggarwal, 1995)

Curcumin’in artrite karşı etkisi ilk kez 1980’de romatoid artritli 18 genç hastayı içeren bir çalışmada rapor edilmiştir. Sözkonusu çalışmada, curcumin’in etkinliği sentetik ilaç fenilbutazonunkiyle karşılaştırılmıştır. Katılımcılar 2 hafta süresince curcumin (1.2 g / gün) veya fenilbutazon (0.3 g / gün) aldı. Kurkumin iyi tolere edildi ve eklem şişmesi, sabah tutulması ve yürüme süresinde gelişme gibi fenilbutazon ilacına benzeyen bir anti-romatizmal etki gösterdi.

Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarına göre zerdeçal romatoid artrit gibi hastalıkların önlenmesine yardım edebilir. Janet L. Funk, M.D. ve ekibi tarafından yapılan bir çalışma, zerdeçalın, artrite yönelik etkisini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmacılar curcuminoid ekstresinin NF-KB faktörü adlı bir proteinin eklemde aktifleşmesini engellediğini tesbit ettiler.

Osteoartritli 50 hastayı kapsayan bir çalışmada, özel bir curcumin ektresinin (fosfatidilkolinle kombine edilmiş, %75’e kadar curcumin ile standardize edilmiş) 200 mg curcumin’e karşılık gelen bir dozda etkisi test edildi. 3 aylık tedavi döneminden sonra ağrı düzeyi göstergesi olan WOMAC skoru % 58 azaldı; yürüme mesafesi 76 m’den 332 m’ye çıktı ve CRP (C-reaktif protein) düzeyleri anlamlı olarak azaldı. Osteoartrit hastası 100 kişiyi kapsayan ve 8 ay süren diğer bir çalışmada yine aynı curcumin ektresinin etkisi araştırıldı. Curcumin grubundaki 50 katılımcı 1 g / gün ekstre aldılar. WOMAC skoru % 50’den fazla azalırken, koşu bandı yürüme performansı kontrol grubu ile kıyaslandığında 3 kat artmıştır. Çalışmanın yazarları curcumin ektresinin uzun süreli tamamlayıcı osteoartrit tedavisini düşünmeye değer olduğunu belirtmişlerdir.

2010’da gerçekleştirilen bir klinik deneyde özel bir zerdeçal ektresi (fosfatidilkolinle kombine edilmiş, %75’e kadar curcumin ile standardize edilmiş), diz OA’lı 100 hastada ağrı ve fonksiyon açısından uzun süreli iyileşme sağlamıştır. 2014’da “Phytotherapy Research“te bildirilen bir İran çalışmasında 6 hafta süresince, karabiberin önemli bir bileşeni olan piperin ile alınan curcuminoidlerin, plaseboyla karşılaştırıldığında diz osteoartriti semptomlarında iyileşme sağlamıştır.

Curcuminin vücutta emilimi oldukça zayıf olduğu için biyoyararlanımını artırmak amacıyla çeşitli formülasyonlar geliştirilmiştir. Fosfatidilkolin ile komplekslenmiş curcumin fitozomları, suda çözünür curcumin (polivinil pirolidon), curcumin nanopartiküller ve curcuminin ile piperine’nin (karabiberin önemli bir bileşeni) birleştirilmesi bunlardan bazılarıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php