Çörekotu Yağı Faydaları

Çörekotu Yağı Faydaları nelerdir ve  Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır? Çörek otunun tohumları kullanılır. Olgunlaşan tohumlar toplanarak güneşte kurutulur. Çörek otu yağı tohumlarının preslenmesiyle yoluyla üretilir. Çörek otu tohumunda uçucu yağ ve sabit yağ bulunur. Çörekotu yağının Nigellae sativa olan türü kullanılmaktadır.

Çörek otunun tohumlarında uçucu yağlar, alkaloitler, saponin ve protein gibi maddeler yer alır. Tohumları antimikrobiyal analjezik, antineoplastik, anti-inflamatuar ve ateş düşürücü etkilere sahiptir. Çörek otunun etkileriyle ilgili uluslararası düzeyde 200 çalışma yapılmıştır. Avrupa’da yapılan araştırmalarda bu bitkinin anti-bakteriyel ve anti-mikotik etkisi kantılanmıştır.

Çörekotu Yağı Faydaları

Nigella sativa, ya da diğer bilinen adıyla çörek otu , yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılmaktadır. Gastrointestinal rahatsızlıklar, hipertansiyon, diyabet, bronşit, ateş ve baş dönmesi gibi durumların tedavisinde kullanılan tohumlar, sabit yağlar, uçucu yağlar ve timokuinon gibi kimyasallar içerir. Timokuinon, aynı zamanda enflamasyonda rol oynayan bir çok enzimi engelleyen ve bağışıklık hücrelerinin histamin salgılamasını baskılayan anti-enflamatuar bir ajandır. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center’e göre, Nigella sativa’nın bileşenleri, in vitro ve hayvan çalışmalarında, bağışıklık düzenleyici, antioksidan, antiparazitik, ve hepatoprotektif özellikler göstermiştir.

1959 yılından beri, üniversiteler ve laboratuarlarda, 200 den fazla bilimsel test gerçekleştirilmiştir. Amerika, Güney Carolina’daki Cancer Research Laboratory of Hilton Head Island’da bugüne kadar yapılan deneysel çalışmalarda, çörek otu yağının kemik iliği hücre oranını % 250 oranında arttırdığı, ve tümör, tümör benzeri hücreleri gelişimini %50 oranında baskıladığı görülmüştür. Bağışıklık hücrelerini tetikliyor ve interferon (hücreleri virüslerden koruyan)  üretimi yükseltiyordu. Güçlü anti bakteriyal ve anti-mantar etkileri doğrulanmış ve kan şekerini düşürmede pozitif etkileri anlaşılmıştır. Bu da diyabet hastaları için yaşamsal önem taşır.

Çörek Otunun Faydaları ile İlgili Yapılan Araştırmalar

Cancer Immuno-Biology Laboratory ‘de çalışan bilim adamları, çörek otu ekstresinin, kemik iliği ve bağışıklık sistemi hücrelerinini uyardığını, interferon üretimini yükselttiğini, virüslerin hücre yoketme etkilerine karşı normal hücreleri koruduğunu, tümör hücrelerini yok ettiğini ve B hücreleri üreten antikor miktarını yükselttiğini söylemekteler. Tüm bu fonksiyonlar, çörek otu yağının kanserden korunma ve tedavide önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

1997 yılında Amerika, Güney Carolina’daki Cancer Research Laboratory’de, çörek otu yağının, tümör tedavisinde kemoterapinin yan etkileri olmadan, önemli bir başarı sağladığını kanıtlamışlardır. Kemik iliği hücrelerinin büyümesini  %250 oranında yükselttiğini ve tümör büyümesini de %50 oranında inhibe ettiğini bulmuşlardır.

Kanser tedavisinde, çörek otu tohumu içerisindeki timoquinon’un etkinliğini incelemek için bir çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Michigan, Detroit’te Wayne State University’ye ait Barbara Ann Karmanos Cancer Institute’den S. Banerjee tarafından yürütülen bir çalışma, timoquinon’un anti-enflamatuar özellikler gösterdiğini, kanser hücre büyümesi ve proliferasyonu engellediği, hatta kanser hücresi ölümüne bile sebep olduğunu göstermiştir. 1998 yılında “Toxicology Letters“’da yayınlanan bir çalışmada, bileşik, kültüre edilmiş karaciğer hücrelerini toksik kanserojenden korumuştur. Bu ve başka çalışmalar, Nigella Sativa’nın önemli anti-kanser içeriklere sahip olduğunu göstermektedir.

International Journal of Oncology”’nin Ekim 2004 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre, çörek otu yağında bulunan timoquinon’un laboratuar ortamında, insan kolorektal kanser hücrelerinde programlanmış hücre ölümüne sebebiyet vermektedir. Klinik kanıtlar, Nigella Sativa yağı ekstresinden izole edilen timoquinon, pankreatik kanser hücrelerinde, glikoprotein, mucin 4 ve NF-kappa B gibi belirli proteinlerin ifadelerini inhibe ederek hücre ölümünü canlandırdığını göstermiştir.

Tulane University’den araştırmacılar, timoquinon’un anti-kanser içerikler taşıdığını ve agresif prostat kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ve onları ölüme sürüklediğinigöstermişlerdir. Araştırmacılar, çörek otu yağındaki timoquinon’un, vücut tarafından salgılanan gerekli madde ubiquinon ya da ko-enzim Q bileşikleri ile benzer etki gösterdiğini bulmuşlardır. Aynı zamanda, timoquinon’un, özellikle agresif yapıdaki LNCaP ve C4-2B prostat kanser hücrelerinde hızla reaktif oksijen türleri oluşturduğuna da tanık olmuşlardır. Kemoterapiye dayanıklı kanser hücrelerinde yüksek düzeylerde glutasyona rastlanmış, ve çörek otu yağı bileşiklerine maruz bırakıldıklarında, bu düzeyin düştüğü gözlemlenmiştir. Experimental Biology and Medicine’ın Genel Yayın Yönetmeni Dr. Steven R. Goodman, timoquinon’un etkin bir biçimde, hormona bağlı olan ve olmayan prostat kanser hücrelerini öldürdüğünü beyan etmiştir. Anlaşılan, mekanizma, timoquinon’un, oksidatif strese neden olması ve GSH düzeylerini baskılaması üzerinedir.

1987 yılında, Florida, Panama City I.I.M.E.R’de yürütülen bir çalışma, çörek otunun bağışıklık sistemi destek eylemini onaylamıştır. Gönüllülerden oluşan iki randomize grup, günde 2 kez tohum kapsülleri ve plasebo kullandı. 4 haftalık çalışmanın öncesi ve sonrasında yapılan bütünsel lenfosit sayımlarına göre çörek otu kullanan deneklerin büyük çoğunluğu T-hücreleri baskılayıcılarında % 72 çoğalma, NK (Doğal öldürücü hücreler) hücre fonksiyonlarında yükselme görüldü.

AIDS araştırmaları alanında, Suudi Arabistan’da 1997 yılında yapılan insan klinik deneyleri, yardımcı T-hücreleri oranlarını %55, NK hücre aktivitesini de %30 oranında yükselttiğini göstermiştir. Bu bulgular, çörek otunun kanser, AIDS ve diğer bağışıklık eksikliği durumları tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Selçuk Üniversitesi’den Prof. Dr. İbrahim Uslu, çörek otundaki Thymoquinone adlı maddenin doğal savaşçı hücrelerin başarı oranını %74 oranında artırdığını, kanserli pankreas, meme, bağırsak ve karaciğer hücrelerinin üremesini durdurduğunu hatta bu kanserli hücreleri yok ettiğini belirtmiştir. Prof. Dr. Uslu Çörek otunun öğütülüp toz halinde günde 1 ile 3 gram tüketilmesini önermiştir.

Çörekotunda yer alan timokinon maddesiyle ilgili yapılan deneysel çalışmalarda bu maddedin yüksek homosistein seviyesini azaltıcı etkide olduğu tespit edilmiştir. Bu maddenin homosistein üzerindeki etkisinin folik asitten daha fazla olduğu da belirtilmektedir. Ayrıca çörek otu normal seviyedeki homosisteini azaltmıyor sadece homosistein seviyesi yüksek olduğu zaman etkisini gösteriyor.

2007 yılının Ekim ayında, bilim adamları “Fundamental and Clinical Pharmacology” bülteninde, Nigella sativa içerisindeki bileşiklerin, kortikosteroidli astım spreyleri de dahil olmak üzere kontrol ilaçlara olan güveni azalmış astımlı hastaların semptomlarının şiddet ve sıklıklarını azalttığını rapor etmişlerdir.  Bu bitkinin anti enflamatuar etkileri, mast hücrelerinden histamin salınımını önlemesi ve enflamasyona neden olan siklooksijenas ve lipoksijenas adlı belirli enzimlerin inhibisyonuna bağlıdır. 2011 yılında, “The Journal of Ethnopharmacology” bülteninde yayınlanan bir çalışmada, İran’daki Mashhad University of Medical Sciences’daki araştırmacılar, nigella sativayı, bitkinin akciğer dokuları ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri araştırmak üzere denekler üzerinde kullanmışlardır. Nigella sativa, alyuvarların ifadesini ve enflamatuar kimyasalları baskılamak suretiyle enflamasyonu önlemiş, hayvanlardaki akciğer dokularındaki bağışıklık karşılığı azaltmıştır.

Histamin, alerjiye sebep olur, ve Nigella sativa, histamin salınımını engelleyerek alerjik yapıdaki insanlara yardımcı olabilir. 1993 yılında “Annals of Allergy“de yayınlanan bir çalışmaya göre, Timoquinonun bir polimeri olan nigellone, histamin salınımına engel olmaktadır. “Phytotherapy Research“’de yayınlanan 2003 yılına ait başka bir çalışmada, alerjik rinit, atopik egzema ya da bronşiyel astımdan muzdarip 152 hastayı çörekotu yağı ile tedavi ettiler. Katılımcıların çoğu, iyileşme raporu vermiş ve çalışma, kapsül olarak alındığında, çörekotu yağının alerjik durumların tedavisinde etkili olduğu sonucuyla bitirilmiştir. Çin’deki Xi’an Jiaotong University School of Medicine’da çalışan araştırmacılar, fareler üzerinde, çörekotu yağının immünomodulatör aktivitesini, alerjik hava yolu enflamasyonu deneysel modeller üzerinde tetkik etmişlerdir. Deneylerin sonuçları, 2009 yılının Şubat ayında, “Pulmonary Pharmacology and Therapeutics” dergisinde yayınlanmış, ve  çörekotu yağı takviyelerinin, fareler üzerinde, bir bağışıklık sistemi hücre tipi olan yardımcı T-hücreleri aktivitelerini inhibe ederek alerjik havayolu enflamasyonunu iyileştirdiğine işaret etmiştir.

1986 yılında, en genç üye olarak World Academy of Scientists’a aday olmuş olan Münih’li immünolog Dr.Med.Peter Schleicher, kendi enstitüsünde çörek otu yağını, kronik hatalıkların tedavilerinde yeni yollar bulmak üzere incelemiştir.

Schleicher’e göre, çörekotu yağı kullanarak, Linoleik ve Gammalinolen asitler gibi değerli doymamış yağ asitleri organizmaya girmektedir. Bu yolla, Prostaglandin E1’den çıkarılan önemli  bağışıklık düzenleyici maddelerin sentezine ulaşmak mümkün olmaktadır. Linoleik asit, hücre zarlarını stabilize eder ve Prostaglandin’in enflamasyonu inhibe etme etkisi vardır. Bu bağışıklık reaksiyonlarının durmasıyla birlikte, akne, saman nezlesi, hatta kanser gibi kronik hastalıkların sebebi de ortadan kalkar. Ek olarak, alerjilerden yana sorunu olan kişinin fazla çalışan T-hücresi fonksiyonları, çörekotu yağında bulunan bir madde yüzünden stabilize olur ve baskılanmış antikorlar yüzünden anormal şekilde yükselmiş olan bağışıklık reaksiyonları da normale döner. Schleicher bu yağın etkisini 600 hasta üzerinde denemiş ve Sonuç olarak, hastalarının %70’inin alerjilerinde iyileşmeler olduğunu saptamıştır.

Munich Ünivesitesin’deki Institute for immunology’nin yöneticisi Prof. G. Rietmuller, bu bitkinin ekstresinin bağışıklık sistemi üzerinde pozitif etkileri olduğunu, ve biyo-düzenleyici olarak kullanılabileceğini düşünmektedir. Son zamanlarda yayınlanan bağımsız bilimsel çalışmalar, yardımcı T-hücreleri ve baskılayıcı T-hücreleri arasındaki oranının büyük miktarlarda yükseldiğini, aynı zamanda, doğal öldürücü hücre aktivitesini de geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Münih’deki doktorların deneyimlerine göre, çörekotu kullanımı, alerjik sorunları olan hastaların %70’sinde (polen ve toz alerjileri, astım ve nöro-dermatit) büyük başarı sağlamıştır.

1960 yılında Prof. El-Dakhakny, çörekotu yağının anti-enflamatuar etki taşıdığını ve artirit tedavisinde başarılı olabileceğini rapor etmiştir. 1995 yılının Şubat ayında, İngiltere, Londra’daki King’s College doktorları, çörekotu yağını romatizma ve enflamatuar hastalıklar üzerinde denemişlerdir. Çalışmaları, Nigella sativa’nın romatizma ve ona bağlı enflamatuar hastalıklar üzerinde geleneksel kullanımını destekleyecek şekilde bitirilmişti.

1997 yılında Bangladeş, Department of Pharmacy’daki, (University of Dhaka) araştırmacılar, çörekotunun uçucu yağı anti-bakteriyal aktivitesi ile 5 farklı antibiyotiğin karşılaştırıldığı bir çalışma yürütmüşlerdir. 1) ampicillin, 2) tetracycline, 3) cotrimoxazole, 4) gentamicin, ve 5) nalidiksik asit. Yağ, bakterinin bir çok özelliklerine karşı, çok daha etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Çörekotuyla ilgili yurtdışında 6 farklı patent alınmıştır;

1)  Astım/alerji tedavisinde nigella sativa Patent No EP1709995

2) Bağışıklık sistemi için Nigella sativa US Patent No 5482711

3)  Diyabet hastaları için bitkisel kompozisyon %23 nigella sativa US Patent No 6042834

4)  Kanser hücre büyümesi engellenmesi nigella sativa US Patent No 5653981

5)  Viral enfeksiyonlar için US Patent No 6,841,174

6)  Sedef hastalığı için US Patent No  6,531,164

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

• Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

• Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

Çörek Otu Yan Etkileri

Çörek otu yağı rahim kasılmalarını uyarıcı etkisiyle düşüğe sebep olabileceğinden hamile kadınların kullanmaması gerekir. Çörek otu yağı kullanımı sağlık için yararlı etkilere sahip olmakla birlikte yüksek dozda kullanımı sakıncalıdır. Çörekotu yağında bulunan niugelline ve melanthinin fazla alımı felç ve toksik etkiye yol açabilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Çörekotu Yağı Faydaları” üzerine 117 yorum

 1. aktarlardan saf çörekotunu alın onları çeken yerler var oralarda çektirirseniz saf katıksız yağ elde etmiş olusunuz 1 kg çörek otu 8-9 tl. çekince 1kg den 300-350 gr yağ çıkar kilosunada 5 tl çekme ücreti ödersiniz hem saf yağ hem güveli yağı ucuza elde edersiniz. selamlar

 2. corek otu pres makinasi ariyorum yardimci olurmusunuz
  tel 0555351192 limoges france

 3. facebook mira doğal yağlar
  arkadaşlar ben yağlarımı kendim sıkıyorum isteyene yardımcı olabilirim.makinesini üretiyor eşim bende tohum alıp sıkıyorum doğal doğal.piyasadaki çoğu yağın içinde inceltici olarak pamuk yağı varmış kar etsinler die

 4. Bende cörek otunun faydasını duydum hemde aurupada yaygın kulandıgını biliyorum fakat akdarlarda ve internet ortamında bir sürü cörek otu reklamı var güvenemiyorum hemde parasında aşırı farklılıklar var hangisine güvenecez en iyisi hangi markadır bilen kulanan varsa vicdanının seseni dinleyerek gercekse tavsiyede bulunsun.

 5. Buraya güvenip DİVAN marka aldım kullandım 1 hafta boyunca bulantım oldu,şimdi hastaneden çıkamıyorum.KİM YAZDIYSA ONLARI ALLAHTAN BULSUNLAR!!!!!

 6. 3 senedir yağını kullanıyorum,bağışıklık için birebir ve efendimiz (s.a.v)in hadisine binaen ölüm hariç her derde deva.Ben DİVAN marka kullanıyorum ç.otu yağını kesinlikle güvenle kullanabilirsiniz.Normalde bitki yağlarına çiçek yağı da karıştırıyorlarmış çok dikkat etmek lazım.Sinüziti olan muhakkak denesin 3 er damla her iki burun deliğine damlatıp 5 dk yastıksız uzanmak gerek,bakın sinüsler nasıl açılıyor Allah ın izniyle.Kullanan bütün arkadaşlarım (çeşitli hastalıklar için)çok memnun.Onlar da aynı markayı kullanıyorlar.

 7. harika bir bitki ama sahte yağlara dikkat bu ürün de en iyi marka bence botha life ben bu ürtüne güveniyorum

 8. ben kullanıyorum çok faydalı . peygamberimizin sahih hadisi var zaten daha ne bilimsel bir kanıt ist
  yorsunuz . ama şunuda unutmayın fazlası zarardır . bide sinüzite iyi geliyor onun kokusunun burnunuza çekin . internette daha detaylı bilgi var

 9. çörekotu yağı Peygamber Efendimizin de dediği gibi ölüm dışında her derde devadır.saçlarınızın diplerine masaj olarak ta uygulayıp saç derinizi besleyebeilirsiniz.ayrıca çitlenbik yağını da öneririm saç için

 10. merhabalar ben bypas oldum şu andada kalp büyümesi çiktı çörekotunu kullanabilirmiyim saygılar

 11. selamün alayküm bende hormon bozuklugundan dolayı erkeksi tüylenme var yüzde ve vücudumda tüyler oldu nasıl giderebilirim

 12. HER DERDE DEVA ÇÖREK OTU Hz.Ebû Hureyre(r.a.)’nin nakline göre, Hz. Peygamber (s.a.v) “Size Çörek otunu tavsiye ediyorum. Çünkü onda ölüm hariç her türlü hastalığın şifası vardır“ demiştir.

 13. Çörekotunu sırf Peygamberimizin (aleyhisselam)tavsiyesi olması yönüyle şifa niyetiyle kullanırsanız hayrını görürsünüz. İslamda insanın niyeti amelinden hayırlıdır. En sevgili kul hürmetine Allah rahmetini, şifasını ihsan eder. Şifayı veren Allah’tır. Bir ilacın üzerinde başağrısı ilacı yazsın, ancak Allah şifa vermedikten sonra hiç bir faydası olmaz. Her hayırlı işin başında Bismillahirrahmanirrahim deriz.

 14. bn de hr gce br kşık çörekotu yğı içiyrum bnde de snizüt var bşım ağrıdığı zmn brnuma brer dmla dmltıyorum ağrıyı hmn gçryor:9

 15. çörek otu sünüzüte faydası varmıdır çocuklarda kullanımının bı sakıncası varmıdır

 16. çörek otunun yagınımı alıp içmek daha iyi yoksa aktarlardan tohumun alıp ogutup kaynatmakmı daha ıyı bilgi verirsenın memnun olurup marka dıvan markası daha ıyı diyiyorsunuz şaşırdım kaldım kardeşim için akciyer sonlunum yetmezlıgi var iyi gelirmi
  teşekkür ederım

 17. HAKİKİ,KATIŞIKSIZ VE EN ETKİLİ ÇÖREK OTU YAĞI MARKASI VERİYORUM,İHTİYACI OLANLAR Kİ HERKESİN KULLANMASINI EN BÜYÜK İNSAN H.Z. MUHAMMED (S.A.V.) TAVSİYE BUYURMUŞ;MARKANNIN ADI ”DİVAN”.BU BİR REKLAM DEĞİL,HİZMETTİR….

Yorum yapın

css.php