Magnolia Bark Faydaları

Manolya (magnolia officinalis) Çin’e özgü bir çiçekli ağaçtır ve Çin tıbbında Houpu olarak bilinir. Manolya ağacının kabuğu ve çiçekleri sağlık amaçlı olarak kullanılır. Kabuğu, tıbbi olarak en değerli bölümüdür ve sağlık yönünden önem taşıyan honokiol ve magnolol içerir. Kabukta yer alan spesifik bileşenler ve oranları, hasat alanlarına ve süresine bağlı olarak önemli oranda farklılık gösterir.

Çin ve Japon geleneksel tıbbında Magnolia officinalis kaygı, depresyon, sinir rahatsızlıkları, astım ve alerjik rahatsızlıklar, gastrointestinal hastalıklar, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateşin hafifletilmesinde kullanılmıştır. Manolya kabuğu aynı zamanda Amerikan ve Hint tıbbında da kullanılmıştır. Kabuk, Amerikan Farmakopesinde, acı tonik ve antimalarial olarak listelenmiştir. Manolya kabuğu ekstresi içeren yaklaşık 100 Çin ilacı patentlidir.

Magnolia Bark Faydaları

  1. Kaygıyı Hafifletebilir
  2. Uykuya Yardımcı Olabilir
  3. Antikanser Aktivite Sergiler
  4. Diş Sağlığını Geliştirir
  5. Diyabet Kontrolüne Yardımcı

 

 

Magnolia Bark Ne İşe Yarar?

Magnolia officinalis kabuğunun Alkaloitler, flavonoidler, kumarinler, liganlar, neoliganlar, fenilpropanoidler ve terpenoitler gibi en az 255 farklı içeriğe sahip olduğu rapor edilmiştir (Ito ve diğerleri, 1982; Tachikawa ve diğerleri, 2000). Manolya kabuğunun, antioksidan özelliklere (Kong ve diğerleri, 2000), kanser önleyici etkilere (Choi ve diğerleri, 2002), anti-enflamatuar etkilere (Kang ve diğerleri, 2008) sahip olduğu bilinmektedir . Özellikle, Manolya kabuğu anti-depresan (Xu ve diğerleri, 2008), anksiyete önleyici (Weeks, 2009) anti-Alzheimer ve inme önleyici aktiviteler göstermiştir (Lee ve diğerleri, 2010). kaynak

Kaygıyı Hafifletebilir

Magnolia Bark (Manolya kabuğu), Çin ve Japonya’daki klinik depresyon ve anksiyeteyle ilgili sorunların tedavisinde kullanılan en önemli bitkisel ilaçlardan biridir. Bilinen en eski Geleneksel Çin Tıbbı kitabı bile (Shennong Bencao Jing) bu sakinleştirici etkiden bahseder. Manolya kabuğu, depresyon ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olarak anksiyolitik olarak çalışır.

1999’da “Journal of Pharmacy and Pharmacology” bildirilen bir çalışmaya göre Manolya kabuğu kaygıyı hafifletebilir. Fareler üzerinde yapılan deneyde, araştırmacılar manolya kabuğundan çıkarılan honokiolün, diazepam ile bağlantılı yan etkiler olmaksızın anksiyetenin azaltılmasına yardımcı olabileceğini tesbit ettiler.

Dr. Shawn Talbott’un “The Cortisol Connection” adlı kitabında belirttiğine göre manolya bitkisindeki aktif madde honokiol konsantrasyonu, anksiyete dahil stresin etkilerini dengelemeye yardım eder. Yazar ayrıca, günde 250 ila 750 mg’lik bir dozun, gece kaynaklı kortizol seviyelerini düşürdüğünü ve stres kaynaklı uykusuzluğun üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Uykuya Yardımcı Olabilir

Bir hayvan deneyinde manolya kabuğu bileşeni olan Honokiol GABA A reseptörünün benzodiazepin bölgesini modüle ederek NREM uykusunu destekledi ve uyku gecikme süresini azaltarak uykusuzluk tedavisine yönelik potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. kaynak

89 menopozal kadından oluşan bir çalışmada, magnezyum takviyesiyle birleştirilmiş manolya ekstresinin, uyku sorunlarının azalmasında etkili olduğu saptanmıştır. kaynak

Magnolia Bark rahatlatıcı etkisini birkaç mekanizmala sağlar. Manolya kabuğu özellikle nörotransmitter GABA’yı (gamma-Aminobutirik asiti) arttırır. Sakinleştirici etkisi olan GABA aktivitesi, beyindeki uyarıcı nöronları siler, anksiyeteyi hafifletir ve uykuyu arttırır.

Manolya kabuğu, endokannabinoid sistemdeki reseptörleri aktive ederek ve adrenalini ve kortizol gibi diğer stres hormonlarını azaltarak kaygıyı hafifletebilir. İçeriğindeki biyoaktif bileşikler kanabinoid reseptörlerini aktive eder. Bu reseptörlerin aktivasyonu, birçok etkisinin yanı sıra, ağrıyı azaltmaya ve ruh halini artırmaya yardımcı olur.

Bir adrenalin inhibitörü etkisiyle manolya kabuğu stres ile güçlü bir şekilde ilişkili olan ve uyanıklığı ve dikkati teşvik eden bir hormon olan adrenalini azaltabilir. Ayrıca araştırma sonuçları manolya kabuğunun sağlıksız kortizol düzeylerini baskılayabileceğini göstermektedir.

Antikanser Aktivite Sergiler

Manolya kabuğundaki etken maddelerin, antikanser aktivitesine sahip olduğu görülmektedir. Araştırmalar, manolya kabuğundaki bazı biyoaktif bileşiklerin, lösemi, yumurtalık ve meme kanserleri de içerecek şekilde farklı kanser türlerinde kanser hücrelerinin ölümünü tetiklediğini ortaya koymaktadır.

İnsan yumurtalık kanseri hücrelerini içeren fareler haftada iki kez honokiol ile tedavi edildiğinde, tümör büyümesinde% 88 inhibisyon ve artan bir yaşam süresi görülmüştür. kaynak

Manolya kabuğunda bulunan honokiol, insan kolorektal karsinomunun tedavisinde potansiyel chemotherapy adayı olabilir. Deneysel bir çalışma honokiolün tümör bölgelerinde hücre ölümünün artmasına neden olduğunu ve tümör büyümesini önlediğini göstermiştir. Honokiol: İnsan kolorektal karsinomu için güçlü bir kemoterapi adayı

2012 “Current Molecular Medicine” yayımlanan bir çalışma manolya kabuğundaki honokiol’un kanser önleme ve tedavisinde umut verici bir doğal ajan gibi göründüğünü ve bu bileşiğin klinik çalışmalarda değerlendirilmesine yönelik görüş bildirmiştir. Honokiol: a novel natural agent for cancer prevention and therapy

Ultraviyole ışınlanmış fareler üzerinde yapılan bir deneyde honokiol tedavisinin (topikal olarak uygulanan fare başına 3 mg) tümör boyutunda% 80’lik ve papillomların deri karsinomlarına malign progresyonunda % 62 azalmayla sonuçlandığı tespit edilmiştir. kaynak

Honokiol bir radyosensitizerdir. Bir hayvan modelinde radyasyon ve honokiol ile kombinasyon tedavisi, tümör hacminde (% 78) tek başına radyasyona kıyasla (% 42) daha fazla azalma sağlamıştır. Diğer bir çalışmada, sadece honokiolün, A549 akciğer kanseri ksenogreft modelinde antitümör etkisine sahip olduğu ve honokiolün sisplatin ile kombinasyonunun, 40. günde sadece sisplatin ile karşılaştırıldığında tümör hacmini (3.59 kat) azalttığı gösterilmiştir. kaynak

Diş Sağlığını Geliştirir

Deneysel bir çalışma manolya kabuğunun temel bileşenlerinin Streptococcus mutans bakterilere karşı önemli antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Anti-biofilm and bactericidal effects

Manolya kabuğu içeren sakızın asit, plak ve diş eti kanamasını azaltma konusunda Xylitol’den daha iyi performans göstermiştir. kaynak

Manolya kabuğu ekstresi, diş plağını engelleyebilecek antimikrobiyal etkilere sahiptir. Manolya kabuğu ekstresinin plak inhibe edici aktivitesi, 4 günlük bir süre boyunca çeşitli şekersiz sakız formülasyonlarının denendiği bir çalışmada değerlendirildi. Manolya kabuğu içeren sakızın plak oluşumu ve tükürük bakterileri üzerinde orta derecede inhibe edici etkide olduğu tesbit edildi. Manolya kabuğu ekstresi, diş plağını engelleyebilecek antimikrobiyal özelliklere sahiptir

Manolya kabuğu ekstresi içeren sakızlar ağız sağlığında önemli rol oynayabilir.  Bilim adamları, manolya kabuğu özünün, diş çürümesine ve kötü nefese yol açan çoğu oral bakteriyi 30 dakika içinde öldürdüğünü bildirmektedir. Bir çalışmada araştırmacılar -Minmin Tian ve Michael Greenberg-, yemekten sonra alınan tükürük örneklerinde manolya kabuğu ekstresinin mikrop öldürücü etkisini test etti ve ektrenin 30 dakika içinde mikropların %61’inden daha fazlasını öldürdüğünü saptadılar. kaynak

Diğer bir klinik çalışmada magnolia bark özü ve çinko asetat içeren sakızın, oral uçucu kükürt içeren bileşik düzeylerini önemli ölçüde azaltabileceği tesbit edilmiştir. kaynak

Manolya kabuğu ekstresinin ağız kokusundan sorumlu olan bakterilere karşı etkili olduğu görülüyor. 2007’de “Journal of Agricultural and Food Chemistry” da yayınlanan çalışmada dokuz sağlıklı katılımcıya manolya kabuğu içeren sakız ve Listerine gargarası verilmiştir. Deney bulguları Manolya kabuğu ekstresinin ağız kokusundan sorumlu olan bakterilere ve ayrıca diş çürüğü oluşumunda rol oynayan bakteri olan Streptococcus mutanlara karşı güçlü bir mikrop öldürücü etkiye sahip olduğunu göstermiştir. kaynak

Diyabet Kontrolüne Yardımcı

Manolya bitkileri, Kore ve Brezilya’da diyabet ve diyabetik komplikasyonların tedavisinde kullanılmıştır; Honokiol ve magnolol takviyesinin, yüksek yağlı beslenen farelerde vücutta yağ birikimini, insülin direncini ve adipoz iltihabını iyileştirdiği gösterilmiştir (Kim ve diğ., 2013 )

Çeşitli araştırma bulguları, Manolya kabuğunda yer alan bazı biyoaktif bileşiklerin hiperglisemi, hiperlipidemi ve diyabetin komplikasyonları gibi diyabet durumlarında olumlu etki sağladığını göstermektedir. Ayrıca Manolya kabuğu önemli diyabet sorunlarında görülebilecek karaciğerdeki oksidatif hasarlara karşı da etkili görünmektedir. kaynak

Günlük Doz

Takviyeler genellikle 200 mg ila 800 mg arasında alınan dozlarda Magnolia Bark Ekstraktı içerir.  Uyku sorunları, kaygı ve stres için tipik dozlar 200-400 mg / gündür.

Yan Etkileri Var mı?

Magnolia Kabuğu yüksek konsantrasyonlarda kimyasal madde içerir. Bu nedenle büyük dozlarda önerilmez. Hamile kadınlar ve emziren anneler ve çocuklar kullanmamalıdır. Bazı araştırmalar hamilelik döneminde uterus kasılmalarına ve düşüklere yol açabileceğini göstermektedir. Kanama bozukluğu ya da pıhtılaşma bozukluğu olanlara önerilmez. Buna hemorajisi olanlar veya hemofili veya Von Willebrand hastalığı gibi hastalıkları olanlar da dahildir. Benzodiazepinler ve uyku ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Herhangi bir ameliyattan en az 2 hafta önce kullanımı bırakılmalıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php