Flavonoidler ve Antioksidan Aktiviteleri

Aynı zamanda bio-flavanoid olarak da anılan flavanoidler, genellikle bitkilerde bulunan biyolojik bileşenlerdir. Quercetin, Kaempferol, Catechin ve EGCG, flavanoid örnekleridir. Onlar aslında, ikincil ara ürün olarak hareket eden antioksidan tipleridir.

Flavonoid Nedir?

Bioflavanoidler, fenilkroman ya da fenil-1.4 benzopiron ile ortak bir  yapıyı paylaşan polifenolik bileşenlerdir. Bu bileşenler, antosiyanidinler, isoflavonlar, flavonollar, flavanonlar, flavonlar ve flavonoller gibi daha alt sınıflarda parçalanırlar. Bitkilerde bulunan en yaygın bioflavonoidler, flavonoller ve onun bir alt sınıfı olan catechinlerdir. Tipik bir insanın diyetinde, flavanoller, bioflavanoidlerin en  yaygın alt sınıfıdır.

Bitki pigmentleri olarak sınıflandırılan flavanoidler, 1938 yılında, Albert Szent-Gyorgyi adlı Macar bilimadamının onları tanımlamak için P vitamini terimini kullandığında keşfedilmiştir.

Flavonoidler ve Antioksidan Aktiviteleri

Flavanoidlerin insan sağlığı üzerindeki yararlı etkileri kısmen onların antioksidan aktiviteleri olarak açıklanabilir. Antioksidatif özellikleri yüzünden flavanoidlerin; kanser gibi, serbest radikallerin neden olduğu hastalıkların başlangıcını geciktirdiği ve önlediği düşünülmektedir.

Bir bileşenler sınıfı olarak, vücudun; allergenler, virüsler ve kanserojen özellikler olan diğer bileşenlere olan reaksiyonunu tamamlama yeteneklerinden dolayı, flavanoidler, “doğa”nın biyolojik sorumlu tamamlayıcıları olarak anılırlar. Ek olarak flavanoidler, oksidatif ve serbest radikallerin verdikleri hasarlara karşı takdire değer bir koruma sağlayan antioksidanlar olarak hareket ederler.

Flavonoidler, aynı zamanda, enflamatuar karşıtı, antialerjik ve antiviral özellikleri ile de bilinirler. Artrit, osteoporoz, alerjiler ve herpes simpleks virüsü, parainfluenza virüsü ve adenovirüsün sebep olduğu viral hastalıklar risklerini düşürürler.

Flavonoidler, astım, atopik dermatit, candida aenfeksiyonu, gut, varise karşı etkilidir. Sebzelerdeki flavonoidler, immunoglobulin E ile ilişkili olan astım ve diğer alerjilerin düzeyini bastırmaya yardımcı apigenin içerir.

Hergün flavonoid bakımından zengin diyet ya da takviye kullanmak, genellikle akut trombus trombosit oluşumu ya da damar sertliği gibi hastalıklara neden olan trombositlerin saldırganlığını baskılayabilir.

Lethbridge Undergraduate Research Journal” Haziran 2008 yılında yayınlanan bir makale, quercetin gibi belirli flavanoidlerin, siklooksijenaz enziminin aktivitelerini baskılayabilir ve vücudun iltihaba karşı olan sorumluluğunu ayarlayan araşidonik asitin salınımını azaltabilir olduğunu belirtiyordu.

Güney Florida Üniversitesi ve Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nce fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; belirli bir takım bitkilerde bulunan bir dizi molekülün, alzheimer hastalığı ile ilişkili beyin dokusuna yararlı etkileri olduğu gözüküyordu. Araştırmacılar belirli meyve ve sebzelerde bulunan ve flavanoidler denen molekülleri, genetik olarak Alzheimer hastalığı geliştirmek üzere programlanan bir fare modeline uyguladılar. Bu moleküllerden luteolin ve diosmin denen iki tanesini kullanarak, alzheimer hastalarının beyinlerinde yapılanan yapışkan birikimi oluşturan amiloid-beta adındaki iki proteinin düzeylerini düşürebilmişlerdi. Araştırmacılar, bu moleküllerin, uzun süredir Alzheimere bağlanarak bu hastalığın genetik sebebi olan, presenilin-1 adlı proteini hedef alarak çalıştıklarını ifade etmişlerdir.

Bazı vakalarda flavonoidler doğrudan; virüs veya bakteri gibi mikroorganizmaların fonksiyonlarını bozucu etki gösterirler. Flavonoidlerin antiviral fonksiyonları HIV virüsü, HSV-1 ve herpes simpleks virüsü üzerinde ispat edilmiştir.

Flavonoidlerin kullanıldığı klinik çalışmalarda, 500-3000-mg gibi daha yüksek dozlar kullanılsa da; yaygın olarak satılan takviyelerdeki doz 25-200 mg. arasındadır

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php