Genistein Nedir?

Genistein Nedir? Genistein hormon benzeri bir isoflavondur ve ana kaynağı soya fasülyesidir. Nohut gibi diğer tahıllar, küçük oranlarda genistein içerirler. Genisteinin temel kaynağı glukosid genistin’dir. Genistein’in aktive olabilmesi için genistinden çıkarılması gerekmektedir. Bu genellikle midede (asit hidroliz) ve bağırsakta (bakteriyal enzim hareketi) oluşur. Bazı genistein takviyeleri, kimyasal süreçte hidrolize edilmiş genistein içerir.

Araştırmalar

Bir çok çalışma, genistein’in bitkisel hormon ve antioksidan olduğunu ve vücuttaki ostrojen düzeylerinin etkilediği durumların tedavisinde kullanılabileceğini göstermiştir. Genistein, göğüs ve prostat gibi hormonla ilişkili kanserlerin riskini düşürüyor gibi gözükmektedir. Soya tüketiminin yüksek olduğu Çin ve Japonya’da bu tip kanser vakaları oluşumlarının düşük olduğu görülmüştür.

Ostrojenin belli kanser türleri riskini arttırdığı bilinmektedir. Genistein’in, ostrojen reseptörlerine bağlanarak, kanser büyümesini engellediği düşünülüyor. Genistein’in anti kanser etkilerini açıklamak için bir çok teori mevcuttur: Anjiyogenez inhibisyonu, tirozin kinaz inhibisyonu, antioksidan içerikleri ve anti ostrojen eylemi.

American Association for Cancer Research ‘de Mart 2008’de yayınlanan çalışmanın sonunda, bilim adamları, genistein tüketen farelerin prostat kanserlerinde, kullanmayanlara oranla gerileme bulgulamışlardı. Nutrition and Cancer’de yayınlanan çalışma, günlük 30 mg. sentetik genistein takviyesinin, birkaç hafta içinde, kan serum prostat spesifik antijen düzeylerinde %7.8lik bir düşüş sağladığını göstermiştir.

Genistein aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu aktivite DNA’yı, oksidatif hasardan korur ve mutasyonların önüne geçer. Kolestrolü de oksidize olmaktan ve kalp krizi riskine neden olmaktan  korur. Bu isoflavonun kalp krizine karşı koruma sağladığı var sayılmaktadır. Bir çok laboratuar araştırmaları, isoflavon geinstein’in hücresel kolestrolü ve kolestrol esterifikasyonu (kolestrolü estere çevirme) yavaşlattığını göstermiştir. Ek olarak, genistein, yağ asitlerinin oksidasyonunu düşürüyor ve lipit azaltma etkisi gösteriyordu.

İn vitro yapılan çalışmalarda, genisteinin vasküler endoteryal büyüme faktörünü nötrize ederek dokuları koruduğu görülmüştür. Bir çift kör plasebo kontrollü çalışma, genistein kullanımının arter duvarını (endotel) gevşetmeye yardım ettiğini göstermiştir. Bu etkinin, kalp krizini önlemeye yardımcı olması beklenmektedir.

Ostrojen benzeri özelliklerine dayanarak, genistein üzerinde, horman değiştirme terapisinde kullanılacak bir alternatif olarak çalışılmıştır. Erken menopoz döneminde ateş basmaları, sonrasında osteoporoz gibi ortaya çıkan belirtileri tedavide başarı kaydetmiştir.  Hayvan çalışmaları; insanların katıldığı çift kör, plasebo kontrollü deneyler; genisteinin kemik koruması sağladığını ortaya koymuştur. Örnek olarak, 24 ay süren çift kör plasebo kontrollü 389 orta derecede kemik kaybına uğramış postmenopozlu kadın 54 mg. günlük genistein kullanmış ve plaseboya oranla kemik yoğunluklarında büyük ölçüde gelişmeler kaydedilmiştir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php