Albumin Nedir ve Neden Düşer?

Albumin Nedir? Albümin karaciğerde sentez edilen, kanda en fazla bulunan plazma proteinidir. 3 temel plazma proteini grubu arasında en yüksek kütlesel konsantrasyon da albumin vardır. Kanda bulunan proteinlerin yüzde 60’ını oluşturur. Albumin, karaciğerde sentez edilir ve 610 amino asitli tek bir zincirden ibarettir. Kan ile doku arasındaki sıvı dengesini sağlayan, kanda moleküllerin taşınmasından sorumlu olan albüminin, ağır karaciğer rahatsızlıkları ya da diyalizde hayati önem taşıyan ilaçların temelini oluşturur.

Görevleri

Albumin, sayıca en fazla olan plazma proteinidir ve vücutta taşıyıcı görevi görür. Sağlıklı yetişkin insanın karaciğerinde gunde 12-14 gram kadar albumin sentezi gerçekleşir. Kolloid osmotik basınca katkıda bulunmasının yanı sıra aynı zamanda bilirubin, yağ asitleri, iz elementler ve çok sayıda ilaç için bir taşıyıcı molekül işlevi de yapar. Serbest radikalleri indirgeyerek hasara neden olmasını önler.

Birçok sebepden dolayı hipoalbuminemi (albümin düzeyinin düşük olması) meydana gelebilir. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında sıklıkla görülen düşük albumin konsantrasyonu’nun temel etkisi intravasküler kolloid osmotik basınç azalmasına bağlı yumuşak doku ödemidir.

Albumin Normal Değeri

Normal değerler 3.5-5.5 g/dL’dır. Hipoalbuminemi kandaki albümin miktarının 3.5g/dl nin altına inmesi durumuna verilen addır. Karaciğer ve böbrek hastalığı yoksa ya da IV sıvı tedavisi uygulanmıyorsa serum albumin seviyesinin düşük olması vücuttaki protein rezervlerinin azaldığını gösterir.

Albümin Düşüklüğü Nedenleri

• Yetersiz beslenme

• Siroz ve karaciğer hastalıkları

• Nefrotik sendrom

• Malabsorbsiyon

• Malnutrisyon

• Crohn hastalığı, ülseratif kolit

• Yanıklar

• Hipertiroidizm

• Kalp yetmezliği

• Enteropatiler

• Dilüsyonel eksiklik

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php