Propolis Faydaları

Propolis Faydaları ve Propolis Nedir? Yapışkan, reçinemsi bir madde olan Propolisi balarıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini propolisle kaplarlar.

Arılar tarafından değişik bitki tomurcuklarından yaprak ve gövdelerinden toplanıp biriktirilen reçinemsi bir madde olan propolis genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır.

Propolisin M.Ö. 350’ye kadar giden uzun bir kullanım geçmişi vardır. Yunanlılar onu apseler için  kullanırken Asurlular yara ve tümör tedavinde kullanmışlardır.

Günümüzde genital herpes, uçuk, yaralar, diş çürüğü ve dişeti iltihabı tedavisine yardımcı olması amacıyla propolis ürünleri kullanılmaktadır.

Propolis biriktirme açısından arı türleri arasında farklılık vardır. Bazı türler diğerlerine göre daha fazla propolis biriktirirken bazıları örneğin tropik bölgelerde bulunan arılar hiç propolis biriktirmezler.

Arılar propolisi, kovanın iç duvarlarını düzgün hâle getirmek, peteklerin ağızlarını  kapatmada ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanılır. Girdikten sonra ölen canlıları propolisle mumyalayarak kovanlarını koruma altına alırlar. Propolis kovandaki larvalara, mantar ve bakterilere karşı antibiyotik etki gösterir.

Propolisin toplandığı bitkilerin tür ve çeşitlerine göre içeriğindeki bileşikler farklılık arzeder. Propolisin etkileri arıların bitkilerden topladığı antioksidan etkili bileşenlerine bağlıdır. Kovanda oluşan hasarların ve çatlakların onarımı için ve kovanlarını korumak amacıyla kullanılan propolisin rengi sarımsı yeşilden koyu kahverengiye dek değişir. Propolis, kovandan alındığı haliyle hamdır ve saflaştırılarak kullanılması gerekir.

Propolisin İçeriği

Propolis, %55 oranında reçineli bileşikler ve balsam, % 30 balmumu, %10 aromatik yağ, %5 oranında ise arı poleni içerir. Kimyasal anlamda propolis, son derece karmaşık ve güçlü terpenler, benzoik, kaffeik, sinnamik ve fenolik asitin zengin çeşitlemelerine sahiptir. Flavanoid içeriği oldukça zengindir, sağlığa olan bir çok yararı kanıtlanmıştır.

Arıcılar kovandaki balı aldıktan sonra propolisi kovandan kazıyarak toplarlar. Sonra bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle propolis kullanıma hazır hale getirilir. İçeriğinin önemli bir bölümünü flavonoitlerin oluşturduğu propolisin bileşiminde, polifenoller, fenolik asitler ve bunların esterleri, terpenler, steroitler, B1, B2, C ve E vitaminleri, mineraller ve aminoasitler yer alır. Propolis suda az çözünür. Tıbbı amaçlı kullanımlar için %70’lik etanolda erimiş çözelti kullanılılır.

Propolisin Faydaları Nelerdir ?

• Mikrop kırıcı, iltihap giderici, antioksidan, immün sistemini uyarıcı ve antikanserojenik etkilere sahiptir.  Bioflavonoidler bakımından zengindir. Antioksidatif etki açısından propolis diğer arı ürünleri arasında en yüksek etkiye sahiptir. Geniş spektrumlu antibiyotik olarak nitelendirilen propolis, zararlı bakterilerde direnç oluşturmamakta, yararlı bakterileri ise olumsuz olarak etkilememektedir. Ayrıca virüslerin enzim salgılamasını ve çoğalmasını önleyici etkiye sahiptir.

• Propolis doğada bulunan en kuvvetli antibiyotiklerden biridir. Amino asitler ve iz elementler açısından zengindir, çok yüksek bir vitamin içeriğine sahiptir ve en azından 38 değerli bioflavonoidi vardır. İçeriğindeki yüksek bioflavanoidler yüzünden çok değerli bir antioksidandır. Antimikrobial olduğunu kanıtlayan bir çok çalışma yapılmıştır. En az 21 bakteri türü, 9 mantar türü, 3 protozoa (giardia dahil) ve geniş bir virüs ağı üzerinde etkisizleştirme yeteneğine sahip olduğu kanıtlanmıştır.

• Bakterilere karşı etkisi galangin, pinosembrin, kafeik asit ve ferulik asit içeriğinden, virüslere karşı etkisi kafeik asit, kersetin ve luteolinden, mantarlara karşı etkisi de pinobanksin, pinosembrin, kafeik asit, benzil ester, sakuretin ve pterostilbene ‘den kaynaklanmaktadır.

• 138 kişi üzerinde İspanya’da yapılan ve 1988 yılında yayınlanan bir başka klinik çalışma, propolis bazlı bir takviyenin kullanımının; giyardiyaz parazit enfeksiyonları tedavisinde yaygın olarak kullanılan antiprotozal ilaç tinidazol kadar etkili olduğunu göstermiştir.

• Prolopisin immünostimülasyon üzerindeki profilaktik etkileri ile ilgili çalışmalarda, anti inflamatuar içerikleri kanıtlanmıştır: klinik bir pilot çalışma, propolis ve içerikleri DNA sentezini ve enflamatuar sitokin üretimini aşağı regule ediyor ama insan bağışıklık hücrelerinin TGF beta 1 üretimine neden oluyordu.

• Ağız ve boğaz mukozası sorunları için hem oral olarak hem de gargara biçiminde kullanılır.  2005 yılında Oral Health & Preventive Dentistry dergisinde yayınlanan araştırmaya göre propolis diş eti iltihabı veya periodontal hastalığının tedavisine yardımcı olabilir. National Institutes of Health‘a göre propolis Aft ve diğer diş yaraları ve peptik ülser için etkili bir anti-inflamatuar ajan olarak kullanılabilir.

• Tek kör, randomize, 3 aylık bir deneyde, 135 değişik tipte siğile sahip hastaya oral propolis, ekinezya ve plasebo verildi. Propolis ile tedavi edilen yalın ve sıradan siğilli hastalar sırasıyla %75 ve %73 oranında iyileşti. Sonuçlar ekinezya ve plasebo terapisinden çok daha iyiydi. Blue Shield Complementary and Alternative Health; propolisin, herpes tedavisinde geleneksel anti-viral ilaç tipi olan acyclovir’den iki kez daha etkili olduğunu rapor etmiştir.

• Bilimadamları, farelere iki hafta boyunca propolis verdiler ve farelerin mast hücrelerindeki histamin salımının büyük ölçüde baskılandığını gördüler. Bilimadamları aldıkları bu sonuçlar yüzünden, propolisin histamin salımını inhibe ederek alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde etkili olacağı üzerinde durmaktadırlar.

Fertility and Sterility“nin 2003 sayısında yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, 6 ay boyunca günde iki kez 500 mg propolis kullanan kısırlık ve orta derece endometriyoziz yaşayan kadınların, hamilelik oranlarının yükseldiğini belgelemişlerdir.

• Son zamanlarda propolisle ilgili en heyecan verici gelişmelerden biri de, kanserden korunma ve tedavisi üzerindeki etkileridir. Propolisteki aktif bileşenlerden biri olan kafeik asit fenetil ester’in, hayvan modelleri üzerinde kanser oluşumunu engellediği görülmüştür. Ayrıca bir çok kanser türü üzerinde, güçlü kanser önleyici etkileri gösterilmiştir. Araştırmalar propolisin, apoptosis sürecini çoğaltarak kanserli hücre büyümesini engellediğini ve kanser tedavisinde kullanılan kemoterapik bir ajan olan doxorubicin’in olumsuz etkilerini azalttığını göstermiştir.

Nutrition and Cancer’de 2003’de yayınlanan bir çalışma, propolisin apoptosisi canlandırdığı ve fareler üzerinde akciğer kanser tümörlerinin doku çürümelerini sağladığını açığa çıkardı. National News, Molecular Nutrition and Food Research’den alıntıladığı bir çalışma, propoliste bulunan CAPE ve diğer bileşenlerin, tümörün kan ikmali gelişimine karışıyor olduğunu göstermekteydi.

American Journal of Biochemistry and Biotechnology Şubat 2004 yılında bir çalışma yayınlandı, klinikçiler, MCF-7 denen insan göğüs kanser hücrelerinin propolis tarafından öldürüldüğünü buldular. Propolis ekstresi verilen katılımcıların kanser hücrelerinin %13’ü sadece 24 saat içerisinde yok edilmişti. International Journal of Oncology Dergisi Nisan 2011 sayısı, Brezilya propolis ekstresinin, laboratuar ortamında, tümör hücrelerinin programlı hücre ölümlerine neden olarak, prostat kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olduğunu yazmıştır.

• Arı propolisi kafeik asit fenetil ester (CAPE) ve artepilin C (ARC) taşıdığından, ve  her ikisi de onkojenik PAK1 sinyal yollarını blokladığından,  in vivo çalışmalarda, NF tümörleri üzerindeki terapik etkileri keşfedilmiştir. Propolisin CAPE zengini ekstresi su ile karıştırıldığında, bütünüyle insan NF1’in büyümesini baskılıyor ve insan NF2 (Schwannoma) ‘nin bütünüyle gerilemesine sebep oluyordu ve bu fare içinde gerçekleşmişti.  Araştırmalar sürdükçe uzmanlar, Artepillin C ile ilgili çok daha geniş bir gücü farketmeye başlamışlardı. Daha erken bir aşamada bakıldığında, bu molekülün kanser tedavisinde etkinliğinin olabileceği belirtilmiştir; kanserin %70’den fazlası PAK1’e bağlıdır ve Artepillin C, PAK1 ajanını bloke ediyor gibi görünmektedir.

Propolis Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Porpolisin bileşimi tüm diğer doğal maddeler gibi; botanik orijini ve oluşumundaki çevresel koşullar gibi doğrudan farklı faktörlere dayanır. Porpolisin içeriğinde birçok madde bulunmasına karşın araştırmalar özellikle Artepillin C ve CAPE üzerinde yoğunlaşmıştır. Aldığınız ürünün bu maddeleri içerip içermediğini kontrol edin. Artepillin C yeşil Brezilya propolisinde yüksek oranda bulunur. Baccharis Dracunculifolia’den elde edilen yeşil propolis bir çok ciddi klinik çalışmaya konu olmuştur ve PubMed’e göre yeni çalışmaların %26’sını oluşturmaktadır. Brezilya’nın yeşil propolisi bileşiminde %6-8 oranında Artepilin C (ARC) taşıyan tek türdür. Bilim adamları, CAPE’in ise düşük biyo-uygunluğu yüzünden klinik anlamda kullanılmadığını ama, lipit (yağ) ilavesi ile çözünür hale getirilebilineceğini belirtmektedirler. Bu yüzden CAPE içeren ürünlerin vücut tarafından emilecek şekilde özel olarak üretilmiş olması gerekir.

Bir diğer husus; üreticinin propolisi doğru şekilde elde etmesidir. Arılar çevreden propolis toplayamadıkları zaman çeşitli boya, asfalt ve mineral yağları içeren maddeleri propolis gibi kullanmak amacıyla toplamak zorunda kalabilirler; bu durum propolisin tıbbi kullanımı için risk oluşturur ve propolisin kalitesini düşürür. Arı sütü, polen, bal gibi arı ürünlerin sahtelerine sıkça rastlandığı gibi propolis olarak satılan bir ürününde sahte ya da yetersiz olma olasılığı yüksektir.

Propolis Nasıl Kullanılır ?

• Propolis ürünleri kapsül, tablet, sıvı ekstre, kremler ya da sprey şeklinde bulunmaktadır.

• Saf propolis tahriş edici olduğundan dolayı kullanımdan önce seyreltilmesi lazımdır.

• 250 miligramlık kapsüller günde 1 ila 3 kez alınır.

• Soğuk algınlığından korunmak amacıyla propolisli şuruplar bulunmaktadır.

• Boğaz enfeksiyonlarında gargara ve pastil şeklinde kullanılmaktadır.

• Propolis ve bal karışımı  ürünler, ülser ve mide sorunlarına, deri yanıkları, tahriş ve enfeksiyonlara karşı kullanılmaktadır.

• Sıvılaştırılmış saf propolis ağızla ilgili hastalıklarda ve diş ağrılarına karşı sorunlu bölgeye günde 1 yada 2 damla uygulanabilir. Bağışıklık sistemini desteklemek için bir içeceğe 10 damla damlatılarak içilebilir.

• Yaralar için dıştan kullanılan propolis merhemleri vardır.

• Diş çürüklerini önlemek amacıyla diş macunlarına eklenmektedir.

Propolisin Yan Etkileri Var mı?

• Alerjik yapısı olan kişilerde  alerjik dermatit tipi yan etkiler olabilir.

• Topikal formda propolis cilt tahrişine ve kaşıntıya yol açabilir.

• Astım sorunu olanlar alerji testi yaptırmadan kullanmamaları gerekir.

• 2 yaşın altındaki çocuklarda arı ürünleri kullanılmamalıdır.

• Arı ürünlerine alerjisi olanlar veya kimyasal ilaç alanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Propolis Faydaları” üzerine 85 yorum

 1. Kilo almak için propolis sıvı su bazli extra kullaniyorum yanliz etkisini göremedim ne yapmaliyim yardimci olurmusunuz

 2. Oğlum 2 buçuk yaşında ıtp hastası. Kandaki trombosit değerini yükseltmek için ne kullanabilirim…

 3. Beepropolis trolleri burayı işgal etmiş. Dikkatli olun. En güvenilir olanı bilimsel çalışma ürünü KTÜ ünün denetiminde üretilenidir. Web de arayın bulursunuz

 4. Merhabalar. Proplisi nerelerdene temin edebilirim yardimci olurmusunuz?

 5. propolis 2 saat önce ve sonrasında süt ve süt ürünleriyle alınmamalıdır. yukarıdaki yorumdaki bigi kesinlikle yanlıştır..

 6. ne karaktersız ınsanlar var burda mıllet sıfa derman aramada bazılarıda reklam ve rant pesınde.allaha havale edıyorum

 7. FOREVER LİVİNG ARI ÜRÜNLERİNDE DÜNYADA %60 PAZAR PAYI İLE KENDİ ÜRETİMİNİ YAPMAKTA OLUP 38 YILDIR TÜM DÜNYADA MİLYONLARCA MEMNUN MÜŞTERİYE SAHİP DÜNYANIN EN BÜYÜ ARI KOVANI FİRMASIDIR BEE POLEN ,FOREVER ROYAL JELLY ARI SÜTÜ VE BEE PROPOLİS ÜRÜNLERİNİ SİPARİŞ ETMEK İÇİN 7/24 ONLİNE SİPARİŞ https://wellness.flptr.com ADRESİNDEN YADA 0535 762 71 39 NOLU TELEFON YADA WHATSAAP TAN ULAŞABİLİR SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ…

 8. Kendi üretimimiz olan propolisleri size ulaştırabilirim.ürünlerimiz tarım ve köy işleri bakanlığı izni ile üretilmektedir.Proplisler karaburun/İZMİR de üretilmektedir.
  satış yeri:İnkılap mah.504 sokak no.26/A ŞİRİNYER BUCA/İZMİR
  tel.0232 487 9153
  GSM.0 535387 5185

 9. PROPOLİS SUYLA YAPILAMAZ –
  SUYA DAMLATILAMAZ
  ŞEKERLİ PROPOLİS OLMAZ
  SAKIZI OLMAZ
  TOZU OLMAZ
  ÇIKOLATASI OLMAZ
  PROPOLIS 70-80-90 LIK ETIL ILE OLMAZ

  PROPOLIS %99.99 LUK ETILDEN OLUR EN IYISI PROPOLIS COK KIYMETLİ AZ NANO BIR URUNDUR
  BU SEBEPLE BARDAGA KASIGA DEGMEMELİ -EKMEĞE DAMLATILARAK YENILMELİ-
  YAN ETKISI B-12 LERI HARCAR BERABERİNDE B-12 LI GIDALAR ALINMALI -YUMURTA-ET SOGANLA BERABER YENMELİ**SUAT SABUNCU
  ..WWW.SARİYERKOOP.COM

 10. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin çalışmaları sonucu üretilen su bazlı organik propolisi tavsiye ediyorum. İsmi Neptune Organik Propolis. Biraz pahalı gelebilir ama güvenli ve çocuklarda gribe karşı gerçekten işe yarıyor. Antibiyotiksiz yaşam için propolis…

 11. Türk ve Anadolu insanı için en faydalı ürün kendi toprağımızın ürünü; Millet boşverin BeePropolisi Forever ürününü fayda görmek isteyenler yerli malı yurdun malı, anlatabildimmi.

 12. Doktorumun tavsiyesi Bee Propolis markalı damla formu çok sahtesi var piyasada mutlaka onu kullan diye uyardı. Eczane başka bir ürün falan vereyim derse sakın alama diye uyardı. Hap yada benzeri… Nedenini sordum bende Piyasadaki en iyi ve en kaliteli ürün Bee Propolis / Extract dedi…
  web sitesinin ismini vereyim: beepropolis.com.tr

 13. Forever Living, iş planı, ürünleri veya propolis hakkında bilgi almak için

  0 533 633 40 17

 14. ben forever living sponsoruyum propolis istiyen arkadaşlara yardımcı olabilirim numaram 0541 281 05 5

 15. Ben 1aydir fo…..propolis tablet olarak kullanıyorum. Sabah 2 akşam 2 tablet te damla arasında fark varmı. .

 16. BAL SATAN BİR ARKADAŞIMIN BABASINDAN SAF PROPOLİSİN (SERT VE TAŞ GİBİ) HEDİYE GELDİ AMA NASIL KULLANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ.
  LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİZ.

 17. Tek kelimeyle mükemmel bir şey 6 yaşındaki oğlum için kullanıyorum. Ben aşağıdaki siteden aldım. Tavsiye ederim.

  xticaret.com/xticaret/?2097_79807

 18. propolis ve antibiyotik aynı anda kullanılmaz. antibiyotiği bırakmanız gerekir. yarım çay bardağı meyve suyuna damlatarak içilebilir. böyle içilirse daha faydalı olur. meyve suyu emilimi artırır.

 19. arkadaslar propoşis icen arkadaslarıma sesleniyorum faydalarını okudum icmeye basladık hic bir sıkıntım derdim yok ama icen arkadaslarda bas dönmesi yada uykusuzluk ceken varmı bende resmen salak gibi yapdi icmeye devam ediyorum arıya karsı alerjimde yok ama halsiz düsdüm

Yorum yapın

css.php