Lions Mane Mantarı Faydaları Nedir?

Lions Mane (Aslan Yelesi) Mantarı Nedir? Aslan yelesi, (Hericium erinaceus) tıbbi bir mantar türüdür. Adını, aslan yelesini andıran uzun geçişli filizlerinden dolayı almıştır. Efsaneye göre, aslan yelesi mantarını tüketenler, “çelik gibi sinirler ve aslan gibi hafıza” ya sahip olacaktır.

Lions Mane Mantarı Faydaları

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, Lions mane mantarının sıcak su ekstrelerinin hafıza ve konsantrasyonu güçlendirdiğini ve bilişsel becerileri canlandırdığını göstermiştir. Çalışmalardan bir tanesi, aslan yelesinin sıcak su/alkol ekstresi, Sinir Büyüme Faktörünün (NGF) sentezini uyarabilir ve miyelinasyonun sürecini destekleyebilir ve geliştirir olduğunu göstermiştir.

Son 15 yılda, Lions Mane Mantarı ile ilgili tanınmış bir otorite haline gelen Japonya’daki Shizoka University’nden Hirokazu Kawagishi, mantarın Sinir Büyüme Faktörü (NGF) sentezini uyarma konusunda dikkat çekici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  NGF’nin yokluğu, Alzheimer hastalığının esas sebeplerinden biri olarak bilinmektedir. NGF, Rita Levi-Montalcini tarafından bulunan ve Stanley Cohen tarafından izole edilen bir protein moleküldür ve bu iki bilim adamı buluşları yüzünden 1986 Nobel Tıp ödülünü kazanmışlardır. Ne yazık ki, bu protein, beyin-kan bariyerini aşamaz. O yüzden demans tedavisinde vücuda NGF enjeksiyonu bir işe yaramayacaktır. İşte burada, Lions Mane işi devralır! Düşük molekül ağırlığı yüzünden, bu mantardaki sinir yenileştirici bileşenler, beyin-kan bariyerini aşabilirler. Bu durum onların beynin kendisindeki sinir hücrelerini uyarabilmesi ve onararabilmesine izin vererek, bilişsel fonksiyonu yükseltir.

1991 yılında, aslan yelesindeki bileşenlerden birinin “hericenones” adı verilen yeni bir sınıfı Japonya’daki Shizuoka University’de görev yapan Dr. Hirozaku Kawagishi tarafından keşfedilmiştir. Hericenones, daha fazla NGF üretmesini sağlamaktadır. Hatta, aslan yelesinin miselleri içerisinde, erinacines denen daha güçlü ve etkili bir grup madde de bulunmuştur. Beyin-kan bariyerini aşabilecek kadar küçük olan eriacines, beynin içinde çalışarak NGF üretimini geliştirir, bu da daha fazla nöron yapımı ile sonuçlanır. Bu sürecin sonuçları Alzheimer, hatta Parkinson hastalıklarının semptomlarını hafifletmektedir.

Dr. Kawagishi’nin “hericenones” üzerindeki devamlılık taşıyan çalışmaları, onu Alzheimer hastalığının neden olduğu hasarların mekanizmaları ile ilgili daha derin araştırmalar yapmaya zorlamıştır. Hastalık ilerledikçe, amiloid beta peptid denen bir molekül içeren plak formasyonunun sebep olduğu nöron yıkımı devreye girmektedir. Bu plaklar, beyindeki nöronlara toksik etki yapmaktadır. Dr. Kawagishi, aslan yelesindeki bir ajanın plaklardaki toksisiteyi baskıladığını keşfeder. Bu ajanın fosfolipid olduğunu ve kültür içindeyken, beyin hücrelerinde koruyucu bir etki oluşturduğunu, amiloid peptidlerin hasarını yok ettiğini sergilemiştir. Bu ajanın adı Amyloban®’dır. (Japonya Patent 394,3399)

Phytotherapy Research”’de 2009’da yayınlanan bir çalışmada, Japonya’daki Mushroom Laboratory’deki araştırmacılar, Lions Mane Mantarını insanlar üzerinde test etmişlerdir. Aslan yelesi, hiç bir yan etki olmadan büyük ölçüde kavrama becerisini ve hafızayı geliştirmiş ve plasebodan daha iyi bir iş çıkarmıştır.

Duyusal nöropati, AİDS hastalarının yaklaşık %35 kadarını etkiler. New York’daki University of Rochester’dan Dr. Giovanni Schifitto, 200 etkilenmiş hasta üzerinde HIV bağlantılı distal duyusal polinöropati için insan NGF’sinin güvenli ve etkinliği üzerinde çalışmıştır. Hastaların semptomları, NGF’nin verilmesi ile birlikte büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. NGF takviyesi terapisi ihtiyacında olan hastaların artması ile birlikte, bu yıkıcı hastalıkların semptomlarını yavaşlatmak ve yok etmek için aslan yelesine gerçek terapi gözüyle bakılmasına yol açmaktadır. Araştırmacılara göre bu mantar, sağlıklı nörolojik fonksiyona ulaşmak için güvenli bir yoldur.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Lions Mane Mantarı Faydaları Nedir?” üzerine 4 yorum

  1. aslan yelesi mantarı, diğer adı LİON’S MANE MUSHROOM

  2. MUSTAFA BEY,

    ASLAN YELESİ MANTARI NERDEN BULABILIRIZ BU KONU HAKKINDA SIZDEN BİLGİ ALABİLİRMİYİM.
    BİRDE DİZİMDE ŞİŞLİK VAR SÜNÜZİT YARILMASINDAN DOLAYI BU KONU HAKKINDA YARDIMCI OLABILIRMISINIZ . 0536 680 51 15 CEVABINIZI BEKLİYORUM.

Yorum yapın

css.php