Angina Belirtileri ve Çeşitleri

Angina pektoris (anjina) kalbe yetersiz kan ve oksijen gelmesiyle ortaya çıkan göğüs ağrısını ifade eden bir terimdir. Angina bir hastalık değil, bir belirtidir. Genellikle koroner arter hastalığında atardamarların daralmasıyla ilişkilidir. Bu daralma ateroskleroza bağlıdır. Angina pektoris kalbin oksijen gereksinimiyle bu  gereksinimin karşılanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Angina bir insanın kalp krizi geçirme, kalp durması veya ani ölüm riski altında olduğunun bulgusudur.

Angina Belirtileri

Göğüs ortasında hafif veya şiddetli ağrı, basınç hissi veya rahatsızlık; genellikle daralma, sıkışma ya da ağırlık hissi şeklinde hisedilir. Hastanın göğsünde hissettiği ağrı ve sıkışma bazen sol omuza, karın bölgesine geçebilir.

Başlıca 3 tip angina vardır;

Stabil (Kararlı) Angina

Stabil angina, egzersiz ya da stres dönemlerinde öngörülebilir hastalık belirtileriyle karakterizedir. Anginanın sıklığı, şiddeti ve süresinde önemli farklılıklar olmaksızın haftalarca aynı karakterde kendini göstermesi halinde bu durum stabil angina olarak adlandırılır. Sıklıkla miyokard oksijen tüketiminin arttığı durumlarda kendini gösterir. Stabil angina’da, koroner yetmezliğe neden olan bir arteryel darlık vardır. Bu sebeple kalp kasının metabolik gereksinimleri arttığında yeterli kanlanma sağlanmaz ve angina meydana gelir. Bu tip göğüs ağrısı olan kişilerin çoğu yıllarca normal bir yaşam sürerler. Hastaların bir kısmında ise rahatsızlık zaman içerisinde ilerleyecek ya da oldukça hızlı bir biçimde anstabil angina tipine dönüşecektir.

Anstabil (Kararsız) Angina

Anstabil anjina değişken ve kötüleşen anjino pektoris olarak ifade edilir. Anstabil angina kalp krizini de içeren bir akut koroner sendrom  formu olup göğüs ağrısı atakları formunda değişiklikle karakterizedir. Stabil anginada sabit bir koroner lezyon mevcutken anstabil anjina’da miyokardın kanlanmasını akut olarak azaltan ek bir durum sözkonusudur. Genellikle aterom plağının üzerindeki endotelin disfonksiyonuna ya da kaybına bağlı olarak vasospazm ve tam oklüzyon yapmayan intravasküler bir trombus formasyonu vardır. Anstabil angina’da hastanın çektiği ağrı stabil anginaya göre daha şiddetli ve uzun süreli olabilir.  Anstabil angina hastalarında kalp krizi, ağır kalp ritim düzensizlikleri ve kalp durması riski fazlalaşmıştır. Bu önemli bir durum olup tedaviyi gerektirir.

Prinzmetal Anginası (Değişken Angina)

Prinzmetal anjina koroner arter hastalığının göreceli seyrek bir klinik şeklidir. Sebebi koroner atardamarların spazmıdır. Erkeklerde 5 kat daha fazla görülmektedir. Bu tip anginası olan hastaların çoğunda, en azından bir kalp damarında şiddetli derecede ateroskleroz sözkonusudur. Bu tip angina kalp kapağı hastalığı olan kişilerde veya hipertrofik kardiyomiyopati adı verilen kalbin kas kitlesinin aşırı arttığı durumlarda da meydana gelebilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php