Herpes Simpleks Virüs Nedir ve Nasıl Bulaşır?

UçukHerpes Simpleks Virüs derinin herhangi bir yerinde su kabarcıkları ve yaralara sebep olan bir virüstür. Bu yaralar sıklıkla ağız ve burun etrafında, cinsel bölgede ve kalçada ortaya çıkar. HSV’nin yol açtığı enfeksiyonlar, asemptomatik enfeksiyonlardan ölümle sonuçlanan dissemine hastalıklara kadar değişen geniş bir spektrumda ortaya çıkabilir. Tekrarlayan HSV enfeksiyonları özellikle yenidoğanlarda ve immün sistemi baskılanmışkişilerde meningoensefalit, pnömoni ve hepatit gibi ağır klinik tablolara sebep olmaktadır.

Herpes simplex virüsü vücuda girip ilk enfeksiyonunu oluşturduktan sonra o bölgeye yakın sinir hücrelerine yerleşir ve vücudun zayıf düştüğü ana kadar orada kalır. Bağışıklık sistemi zayıfladığında yeniden bir uçuk görülebilir.

Herpes Simpleks Virüs Nedir?

Herpes simpleksi virüsü (HSV), çift sarmallı bir DNA virüsüdür. Herpes Simpleks virüsünün 8 tipi olup, klinik olarak en çok 3 tipine rastlanmaktadır. HSV 1 genellikle ağız, burun ve çevresinde görülürken, HSV 2 genital bölgede yerleşmektedir. HSV 3 ise Zona olarak da bilinen sinirlerde yerleşen tipidir. Zona, suçiçeği hastalığından sonraki, herpes zoster virüsünün neden olduğu ikinci enfeksiyon durumudur. Bu kişiler daha önce su çiçeği geçirip virüsü vücudunda bulundurduğu için zona geçirir. Önce herpes zoster virüsü vücuda girer ve suçiçeği hastalığını oluşturur,  sonra vücutta gizlenir ve yıllar sonra zona olarak ikinci kez ciltte bölgesel bir hastalık olarak kendini gösterir.

Nasıl Bulaşır?

Herpes virüsü temasla bulaşır. Öpüşme, cinsel ilişki, aynı bardak, çatal, kaşık, havluyu kullanma gibi virüsü taşıyan kişiyle  temas doğrultusunda virüsler alınır.Virüsler yakın temas sonucunda deri ve mukozalardaki küçük çatlaklardan vücuda girer.

Belirtileri

HSV 1 Ağız ve dudak bölgesinde kızarıklık üstünde oluşan sulu lezyonlar ile ortaya çıkan tiptir. Bu kabarcıklar kısa zamanda açılıp üzerleri ülserleşir ve yakınlarındaki diğer küçük ülserlerle birleşme eğilimi gösterirler. Daha sonra üzeri sulanan bu yaralar kabuklaşır. sarı beyaz renkli bu kabuklar kendiliğinden yumuşayarak düşerler. Önce kahverengi bir leke bırakırlar, sonra kahverengi bir ize dönüşürler. En sık görülen uçuk HSV 1 tipi olandır. Bir çok hasta Tip1 virüsü bebeklik ve çocukluk döneminde alır.

HSV 2 ise genital bölgede görülür. Bu yüzden HSV 2 ‘e “genital herpes ya da genital uçuk” adı verilir. Vücuda alındıktan sonra 2-10 günlük bir süre kuluçka evresi olarak geçer. Kasıklar, kadınlarda vajina dış dudakları, iç kısmı, anüs ile vajina arasındaki bölgeyi, rahim ağzını, erkekkerde penisin özellikle gövdeye yakın kısmını, nadiren penis başı ve testisleri, kalçaları tutabilir. Birincil ve tekrarlayan enfeksiyonlar ağrılı ve kaşıntılı yaralar, ateş, kas ağrısına ve idrar yaparken yanmaya sebep olur. Kaşıntılardan kısa bir süre sonra da genital bölgede döküntülü ve bazen ağrılı lezyonlar meydana gelir.

HSV 3 diğerlerinden farklı olarak içi su dolu keseler şeklinde değil, kızarıklık ve iğne batması şeklinde daha keskin ağrılara neden olur.

Teşhisi

HSV enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında; hücre kültüründe virus izolasyonu, virus antijenlerinin gösterilmesi, moleküler teknikler ve serolojik testler uygulanır. Herpese bağlı menenjit ve beyin zarı iltihabı gibi durumlarda örneklerden PCR ile viral kültür yapılabilir. Antikorlar enfeksiyondan 2-12 hafta sonra saptanır ve kanda kalır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Herpes Simpleks Virüs Nedir ve Nasıl Bulaşır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

css.php