Bağışıklık Sistemini Güçlendiren İlaçlar Nelerdir?

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren İlaçlar ve Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Şifalı BitkilerEKİNEZYA: Amerika ve Avrupa ülkelerinde gribal enfeksiyonlara karşı kullanılan ekinezya bağışıklığı kuvvetlendiren, vücudun direncini arttıran doğal bir ilaçtır. Farklı ekinezya türleri arasında yalnızca Echinacea pallida, purpurea ve angustifolia türleri faydalıdır.

Ekinezya, vücudun genel savunma sisteminde çok önemli bir yeri olan, bedende doğal olarak bulunan bir madde olan interferon üretimini uyarır. İnterferon, özellikle, doğal öldürücü hücreleri harekete geçirir, onları virüslü ya da tümörlü hücrelere bağlanıp parçalamaya yöneltir. İnterferon virüslerin genetik yapısını bozan, çoğalıp yayılma yeteneklerini engelleyen enzimlerin salgılamasını tetikleyici etki gösterir.

Antiviral Research da yayınlanan bir yazıda ekinezya bitkisİnin  bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğinin dışında influenza virüsünün meydana getirdiği iltihaplanmaya da  karşı koyduğu tespiti yapılmıştır.

Yapılan araştırmalarda ekinezyanın polisakarit ve glikoprotein bileşenlerinin savunma sisteminin farklı elemanlarının üretimini kontrol ettiği tespit edilmiştir.

Yeni bir araştırma sonucuna göre ekinezya soğuk algınlığına neden olan influenza virüsü, solunum sinsityal virüsü ve uçuk virüsü gibi virüsleri öldürücü etki göstermektedir. Ekinezya bitkisi hem bu virüsleri öldürücü etki gösteriyor hem de virüslerin neden olduğu iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın sebep olacağı hasarı önlüyor.

Gribin erken döneminde ekinezya bitkisininin kullanımı tavsiye edilmektedir. Grip şüphesi görüldüğünde ilk birkaç gün standardize ekinezya ürünlerinden büyükler için günde 3 defa 300 alınabileceği belirtilmektedir.

Ekinezya bitkisi gerek virüs, gerek bakteri olsun, her türlü bulaşıcı maddeye karşı vücudu güçlendirmek üzere bağışıklık sistemini uyaran bir bitkisel ilaç olarak tanınmaktadır.

1992’de Almanya’da yapılan araştırmalara göre  ekinezya nezle ve gribin daha çabuk iyileşmesinde etkili olmakta ve onların şiddetini azaltmaktadır.

1994 de Münih Üniversitesince yapılan araştırmada bu bitkinin tek başına ya da diğer bitkilerle beraber bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve enfeksiyonla mücadele edici özellikleri açık bir biçimde gösterilmiştir. Ekinezya bitkisinin soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede ve tedavide etkili olduğu belirtilmiştir.

Ekinezyanın yararlı olabilmesi için, taze bitkinin özsuyu ve köklerinden doğru biçimde yapılan özütlerin kullanılması gerekiyor.

Vücut direncini artırmak amacıyla ekinezya günde üç defa 300 miligramlık dozlar halinde kullanılır. Kapsül, hap ve sıvı biçimleri bulunmaktadır.

Oto-bağışıklık bir hastalığı olanlar, multipl skleroz ve AİDS gibi rahatsızlığı olanların kullanmaması gerekir.

BETAGLUKAN

Vücudun kendi savunma elemanlarının uyarılmasını sağlayarak bağışıklık sistemi üzerinde etkili olur. Savunma sistemini kuvvetlendirir, vücud direncini artırır. Akyuvar hücrelerinin daha etkili savunma yapmasını sağlayıcı etkisi vardır.

Beta glukan, bağışıklık yanıtı, makrofaj ve dendrik bağışıklık hücreleri yoluyla, bir çok terapik etkiyi yoğunlaştırabilen, bilimsel olarak kanıtlanmış biyolojik düzenleyicidir.  Klinik çalışmalar, beta-glukan’ın makrofajlar ve nötropiller de dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin kilit hücrelerini aktive ederek,  bağışıklık yanıtı güçlendirdiğini; onları zararlı yabancı hücreleri tanıma ve yok etme konusunda daha hızlı davranmalarını sağladığını göstermiştir.

Sık sık enfeksiyona yakalananlar, sigara kullananlar, yoğun stres altında çalışan kişiler vücut dirençlerini artırmak amacıyla beta glukan kullanabilirler.

Beta glukanların kaynağı tahıllar, mantar ve mayaların hücre duvarıdır. Bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğiyle bilinen shiitake mantarının  etkili bileşenleri olan lentinanlar da beta glukan yapısındadır.

Beta glukanlar farklı kaynaklarda farklı molekül büyüklüğüne sahip yapılardadır. Temel yapı olarak 1-3 bağlı beta-glikoz birimlerinden meydana gelmektedir. Araştırmalarda  1,3/1,6 bağ yapısı içeren beta-glukanın daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Saflaştırılmış beta-glukanlar ağız yoluyla kullanıldığında herhangi bir olumsuz etkisi belirlenmemiştir. Bu sebeple  tedavi için kullanılacak ürünlerin yüksek saflıkta olması etkinliği ve  de güvenilirliği açısından önemlidir. Yeteri kadar saflaştırılmamış beta glukan ekstrelerinde yeralan proteinlerin hassas insanlarda alerjiye neden olabileceği belirtilmektedir.

Günlük kullanım  dozu 10-20 mgdır. Ancak bir hastalık durumu sözkonusuysa doz artılabilir.

UMKA

Güney Afrika kökenli sardunya köklerinden çıkarılan özdür. Enfeksiyonlara karşı vücut direncini artıran bitkiler arasında önemli bir yeri vardır.

Bağışıklık sistemini destekleyici ve de  soğuk algınlığı enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar üzerinde antibiyotik benzeri etkisi olduğu belirtilmektedir.

Yapılan araştırmalarda soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkili olduğu tespit edilmiştir. Bağışıklık sistemini uyararak virüslere karşı etkili olurken bir taraftanda soğuk algınlığında vücuda yerleşen fırsatçı bakteriler üzerinde orta kuvvette etkiye sahip olduğu görülmüştür. Umkanın erken alınmasıyla bir haftalık tedavi süresi sonucunda antibiyotik alımına lüzum kalmadan soğuk algınlığı yakınmalarını hafiflettiği yine araştırma tespitleridir.

Kullanım Dozu;

Erişkinlerde günde üç kez 30 damla

6-12 yaş arası çocuklarda 20 damla

Organik Germanyum

Germanyum 1886’da keşfedilmiş kimyasal bir elementtir. İnorganik germanyum topraktan çıkarılır ve genelde yarı iletkenlerin üretiminde kullanılır. Organik germanyum ise, sarımsak, ginseng, shiitake mantarı gibi besinlerde doğal olarak bulunur. Organik germanyum ile ilgili üzerinde en çok araştırmanın yapıldığı ülke Japonya’dır. Dr. Kazuhiko Asai, belirli tıbbi bitkilerin  yüksek oranlarda germanyum içerdiğini tespit etmiş ve terapik özelliklerini açıklayabilmek için çeşitli araştırmalar yapmıştır.

Araştırmacıların bulgularına göre, organik germanyum vücudun kendi doğal savunmasını güçlendirir. T-hücreleri, B lenfositleri, antikora bağlı hücre toksisitesi, doğal öldürücü hücre aktivitesi ve bir çok antikor formu hücrelerinin normal fonksiyonlarının yenilenmesinde rol oynar. Organik germanyum sesquioksit, makrofaj ve T-hücrelerinin aktivitelerini geliştirir ve gamma interferon üretimini uyarır. İnterferonlar, virüslerin proliferasyonunu engelleyen glikoproteinlerdir, doğal öldürücü hücreler, makrofajlar nötrofiller ve lökositler ise, bağışıklık sistemlerinin parçalarıdır. Daha fazla bilgi için; Organik Germanyum Araştırmaları

Agaricus Blazei

Agaricus blazei, beta glukanlar adıyla bilinen özel bir polisakkarit sınıfı içeren bir mantardır. İn vitro deney ve çalışmalar, bu mantarın bağışıklık sistemi düzenleyicisi ve anti-tümör özellikler taşıdığını göstermiştir. Beta glukan’ın bağışıklık sisteminin önemli bir bölümü olan doğal öldürücü hücreleri uyardığı bilinmektedir. Diğer tıbbi mantarda da yer alan  beta 1-3 glukan’ın yanı sıra Agaricus blazei, aynı zamanda  beta 1-6 glukan da içerir.

Coriolus Versicolor

Coriolus versicolor mantarındaki polisakkarit-K (PSK) ve pollisakkarit peptit (PSP) tümörle mücadele etmekte ve bağışıklık sistemini desteklemektedir. Japonya’da 400’den fazla yapılan deney bulgularının da gösterdiği gibi, mantardan elde edilen saflaştırılmış ekstre, bağışıklık sistemini canlandırabilmektedir. Coriolus versicolor’un birincil aktif bileşenleri polisakkaritlerdir. Bu beta-glukanlar, oral yolla alındığında, hiç değişime uğramadan bağırsak duvarını aştığı ve kan dolaşımına ulaştığı için oldukça etkilidir.

AHCC (Aktif Hektoz İlişkili Bileşik)

AHCC, bazitli mantarlar familyasına ait türlü mantarların miselyumundan üretilen patentli bir bileşiktir. Shiitake de dahil olmak üzere, farklı türlerdeki mantarların enzimatik modifikasyonuyla elde edilmiştir. 1989 yılında, Amino Up Chemical Co. Ltd.de, Faculty of Pharmaceutical Sciences Tokyo University’den Dr. Toshiko Okamoto tarafından geliştirilmiş olan AHCC zengin bir polsakkaritler, glukoprotein, aminoasit ve mineral kaynağıdır.  AHCC’nin, özellikle NK hücre fonksiyonunu %300  ve fazlası arttırmak, T hücreleri, makrofaj ve sitokin aktivitelerini canlandırdığı saptanmıştır.

Fucoidan

Fucoidan kompleks bir karbonhidrat türüdür. Kahverengi yosundan elde edilir. Kahverengi yosun, ona kahverengini veren fucoxanthin adı verilen pigmentleri içerir. Fucoidan’ın etkili bileşeni Takara Shuzo’nun Biomedikal Araştırma Laboratuarları ve  Glycotechnology Advancement Enstitüsü tarafından incelenmiş ve rapor edilmiştir. Fucoidan, kendi hücre duvarlarına bağlı olan polisakkarit, kompleks şeker molekülüdür. Polisakkarit, beyaz kan hücrelerinin bakteri ve virüsler gibi patojenlere saldırarak yok ettikleri süreç ile fagositözleri arttırarak, bağışıklık sistemini destekler. Fucoidan ve Bağışıklık Sistemi

Goji Berry

Tibet’in Himalayalar bölgesinden bir meyve olan Goji Berry Geleneksel Çin Tıbbında önemli bir yer tutar ve diğer  etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirdiğine, görmeyi güçlendirdiğine, karaciğeri koruduğuna ve kan dolaşımını güçlendirdiğine inanılır. 2006 yılında Time Dergisi, Goji’yi yılın süper meyvesi olarak ilan etmiştir. Goji Berry’nin yararları araştırmalar ve klinik çalışmalarla da doğrulanmakta ve onaylanmaktadır. Yaşlı insanlar  ve genel güçsüzlük yaşayanlar üzerinde yapılan çalışmalar, goji berry suyu tüketmenin, T-hücrelerinin dönüşüm fonksiyonlarının 3 katına çıkmasına ve beyaz interlökin-2 hücre sayısını ikiye katlamasına neden olduğunu göstermiştir. 1988’de, Çin Devlet Bilimsel ve Teknoloji Komisyonu, 50 gr civarında goji berry tüketmenin beyaz kan hücresi miktarını artırdığını belirtmiştir. Aynı zamanda antikor immünoglobin A (IgA) %75 oranında artış olmuştur.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Bağışıklık Sistemini Güçlendiren İlaçlar Nelerdir?” üzerine 3 yorum

  1. Merh.ben dun rahatsizlandim vucut direncin dustu sitma ates bogaz enfeksiyonlari doruldu doktara gittim sadece agri kesiciler yazarak gonderdi bu ilaclari kullanmadim ekinazyayi bu hastaliklarda kullana bilirmiyim

  2. Vitiligo için B kompleks vitamini ve milk thistle with pkoriza önerebilirim.

  3. Merhaba…bağışıklık sistemini güçlendiren yukarıda belirttiğiniz urunlerin yaygın vitiligo tedavisinde etkisi olabilirmi….olursa hangisini onerirsiniz…saygilarimla..daha önce yorum yapmadim.yanıtta almadim

Yorum yapın

css.php