Migren Ağrısı Nasıl Geçer?

Migren Ağrısı Nasıl Geçer? Genellikle ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipi olan migrene karşı kullanılabilecek bitkisel ve doğal ürünler mevcuttur.

Migren Ağrısı Nasıl Geçer?

Butterbur ( Petasites hybridus)

Vebaotu adıyla da bilinen Petasites Hybridus bitkisinin kök ekstresi olan butterbur, migren ataklarının sıklığını ve süresini azaltmada etkilidir. Yapılan bir çalışma, 4 aylık butterbur kullanımının, migren krizi sıklığını %68 oranında azalttığını göstermiştir. Bu oran sentetik ilâçlarinki kadardır ve daha az yan etkiye sahiptir. En az %15 petasin ve isopetasine içeren 50 – 75 mg standardize ekstre günde 2 kez alınır. (Butterbur karaciğer hasarına neden olabilecek Pyrrolizidin alkaloidleri denilen kimyasallar içerdiğinden, bu maddelerin çıkarıldığı ürünler tercih edilmelidir)

Feverfew (Tanacetum parthenium)

Bitkideki parthenoloid adlı madde antimigren özeliktedir. Parthenoloid beynin kan damarlarının gevşemesi ve inflamasyonun azaltılmasında rol oynar. Sonuçları The Lancet’de yayınlanan araştırmaya göre Feverfew, migren ağrılarının sıklığında, kusma ve görme bozukluklarında azalma sağlamıştır. Günlük doz 50 – 80 mg’dır. (4 aydan fazla kullanılmamalıdır)

Koenzim Q10

Koenzim Q10 (CoQ10) vücud tarafından üretilen ve hücrelerin temel işleyişi için gerekli olan bir maddedir. CoQ10 seviyeleri yaşın ilerlemesiyle azalır.

2002 yılında yapılan bir çalışmada, CoQ10 ile tedavi edilen hastaların %61 inin, 3 ayın sonunda, migrenden %50 oranında daha az şikâyet ettiği saptanmıştır.

2005 yılında yapılan bir araştırmada 3 aylık CoQ10 kullanımı atak sıklığı, baş ağrısı  ve bulantı gibi belirtilerde azalmaya neden olmuştur.

Tavsiye edilen doz günde üç kerede alınmak üzere toplam 300 mg. Yağda eriyen koenzim Q10’un emilimi biraz zor ve daha çok tabletin formülüne bağlıdır.

5-HTP

5-hydroxytryptophan takviyesi baş ağrısı ve migren gibi kronik baş ağrısı tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Çeşitli çalışmalar, 5-HTP’nin atakların yoğunluğunu ve sıklığını azaltmada, bazı reçeteli migren ilaçları gibi etkili olabileceğini göstermiştir. Günlük doz 400 ila 600 mg’dır.

Magnezyum

Magnezyum minerali kasların gevşemesinde önemli rol oynar ve özellikle, beyindeki atardamarların çevresindeki adeleden kılıf için önemlidir.

Araştırmalar migren hastalarında magnezyumun düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bir çok araştırma, magnezyumun belirgin bir şekilde migren krizlerini ve ağrıyı azalttığını ve genel anlamda ilaç kullanım düzeyini düşürdüğünü göstermiştir.

Migren hastalarıyla yapılan bir çalışmada magnezyum, atak sıklığını % 41 oranında azaltmıştır. ‘Magnesium Research’ 2008 Haziran sayısında yayınlanan araştırma sonucuna göre üç ay süreyle magnezyum kullanan kişilerde plasebo grubuna göre daha az şiddetli migren atakları görülmüştür. Çalışmada ayrıca, beynin frontal ve temporal bölgelerine daha fazla kan akımı olduğu tespit edilmiştir.

Günlük dozu 200 – 600 mg’dır. Daha iyi bir emilim için şelat magnezyum ürünleri tercih edilmelidir. Şelat magnezyumum emilim oranı %40 iken magnezyum oksitin oranı ise sadece %4’dür.

Riboflavin (B2 vitamini)

Bazı çalışmalar riboflavin’in migren sıklığını ve süresini azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çalışmada riboflavin, atakların sayısında % 50 azalma sağlamıştır. Nörolojist Dr. Richard Lipton günde iki defa 200 mg riboflavin alımının migren hastaları için olumlu etki göstereceğini belirtmektedir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php