Takıntı Hastalığı Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi. Takıntı Hastalığı Nedir? İstek dışı akla gelen, insanı tedirgin eden, mantıksız olduğu bilinmesine rağmen uzaklaştırılamayan ve tekrarlayan düşünceler obsesyon (saplantı), bu düşünceleri gidermek için yapılan, tekrarlayan hareketler ise kompulsiyon (zorlantı) olarak ifade edilir.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta bu bozuklukların mantık dışı olduğunu bildiği halde kendi davranışlarını engelleyemez. İstem dışı davranışlarını devamlı tekrarlayarak engellemeye çalışır. Takıntılı düşünceden kurtulmaya ve unutmaya çaba gösterir, fakat başarılı olamaz.

Takıntı Hastalığı Neden Olur?

• Takıntılara neden olabilecek birçok faktör ileri sürülse de nedeni tam olarak bilinmemektedir. Biyolojik, psikolojik, çevresel faktörler rol oynayabilir. Titiz veya aşırı kuralcı bir ailede yetişen çocuklarda bu tür saplantılı düşünceler ve buna bağlı olarak saplantılı davranış biçimleri gelişebilir. Yakın bir geçmişte yaşanılan üzücü bir olay takıntılara yol açabilir. Ölüm, boşanma, ayrılık, iflas gibi süreçlerden sonra obsesif kompulsif düşünce ve davranışlar gelişebilir.

• Beyinde serotonin gibi bazı maddelerin düzeyinin azalmasının rolü olduğu düşünülüyor.

• Genetik yatkınlık diğer bir faktördür. Ailede bu tür bir hastalığın olması görülme oranını artırır.

• Bazı insanlar obsesif kompulsif kişilik özellikleri taşırlar. Bunların bir kısmı hastalık haline dönüşür. Strese neden olan durumlar hastalığa yol açmamakla birlikte hastalığın ortaya çıkmasına veya alevlenmesine sebep olabilir.

• Araştırmalar obsesif kompulsif bozukluğu olan erişkin hastaların 1/2 ile 1/3’ünde belirtilerin başlangıcının çocukluk yılları olduğunu göstermektedir.

Takıntı Hastalığının Belirtileri

• İstenmeden gelen, uygunsuz, anksiyeteye, sıkıntıya yol açan tekrarlayıcı düşünceler.

• Bu düşünceler başka düşünce ve davranışlarla giderilmeye çalışılır.

• Kişi bu düşüncelerin kendi zihninin bir ürünü olduğunun farkındadır ve bunların mantıksız olduğunu bilmesine rağmen zihninden atamaz.

• Obsesyonlarına tepki olarak, sayı sayma, bazı kelimeleri tekrarlama, dua etme, el yıkama gibi yapılması gereken ve tekrarlayan bazı davranışlar sergilenir.

Takıntı Türleri

Mikrop kapma endişesi, vücudun bazı işlevlerinden tiksinme, cinsel içerikli düşünceler, simetri gereksinimi, zarar verme korkusu, patolojik kuşku ve birden çok içeriği olan takıntılar.

Takıntı Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

• İnatçı bir hastalık olan obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi zor ve uzun vadelidir. Yenilemeler ve gerilemeler yaşanabilir.

• Bazı araştırmalar OKB’li hastalarda beynin ön kısmı olan frontal kortex ile iç yapılardan bazal ganglionlar arasında iletişim kopukluğu olduğunu göstermektedir. Tedavide  öncelikle var olan hastalığı tedavi etmek, sonra da hastalığın tekrarlamasını önlemek amaçlanır. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi için seçici serotonin geri alım inhibitörleri, bilişsel davranışçı terapi uygulamaları ve TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) tedavisi uygulanır.

• İlaçlar genellikle daha yüksek dozda veya birkaç ilaçla kombine olarak verilir.

• Transkranyal Manyetik Stimulasyon, sağladığı manyetik vurular ile bir tür resetleme yaparak, frontal korteks ile bazal ganglionlar arasındaki uyumsuzluğu giderebilir ve bu şekilde  etkili olabilir.

• Beynin belli bölgelerine herhangi bir zararı olmaksızın verilen manyetik uyarılar, kafa derisi ve kemik yapıyı mıknatıs etkisi ile geçer ve işlevi bozularak sorunlu hale gelen beyin hücrelerini uyarır. Bu mıknatıs uyarısının etkisi, beyin hücrelerinde elektriksel bir enerji sağlayarak, bozulmuş olan düzeni ve uyumu eski haline getirecek bir takım hormonal ve kimyasal faaliyeti gerçekleştirir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php