C vitamini ve Katarakt Riski

Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması olan katarakt genellikle 60 yaşın üzerindekilerde görülür. Bazı araştırmalar katarak riski ile C vitaminin eksikliği arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. C vitamini katarakt oluşumunu önlemeye ve geçiktirmeye yardımcı olabilir.

C vitamini ve Katarakt İlişkisi

Bazı çalışmalarda, C vitamininin göze perde inme bozukluğu olan katarakt ilerlemesini durdurduğu ve bazı vakalarda görmeyi arttırdığı belirlenmiştir. Bir çalışmada, kataraktlı 450 kişiye 1 g/gün C vitamini verilmiş ve hastalığın ilerlemesinde anlamlı derecede yavaşlama görülmüştür. C vitamini üzerinde çalışan ABD’li araştırmacılar, 10 yıldan fazla düzenli C vitamini kullananlarda kataraktın engellendiğini ya da azaldığını tespit etmişlerdir. Tufts Üniversitesi’nden bilimadamları, 10 yıldan fazla C vitamini alan kişilerde, kataraktın ilk belirtisi olan erken göz merceği donukluğu riskinin % 77 oranında azaldığını belirlediler. Ayrıca bu vitamini 10 yıldan fazla süreyle devamlı kullanan insanların ‘orta derecede’’ diye tanımlanan göz merceği donukluğu riskinin de % 83 oranında azaldığını saptamışlardır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php