C vitamini ve Kısırlık

Kısırlık, çiftlerin bir yıllık korunmasız cinsel ilişki sonucunda hamileliğe ulaşamama durumu olarak tanımlanır. Kısırlık vakalarının yaklaşık %50’sinin, sperm kalitesi, düşük sperm sayısı ve azalmış sperm hareketliliğine bağlı olduğu belirtiliyor.

C vitamini ve Kısırlık İlişkisi

C vitamini spermin DNA’sını hasarlardan korumada oldukça önemli görev üstlenir. Russian Academy of Medical Sciences tarafından yapılan ve Institute of Nutrition tarafından yayınlanan bir çalışma, C vitamini eksikliğinin erkek kısırlığında bir faktör olabileceğini; çünkü C vitaminin, spermin sağlıklı hareketi ve kalitesi için gerekli olduğunu ve spermin birbirine yapışmasını önlediğini ortaya koymuştur. 2005 yılında “Human Reproduction“da bildirilen diğer bir çalışma, kısır ve kısır olmayan erkeklerde antioksidan alınımını ve sperm kalitesini araştırmıştır. Çalışma, C vitamini yönünden zengin diyetle beslenen erkeklerin sperm sayılarının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Bir çalışmada 30 sağlıklı infertil erkeğe 200 mg/gün ya da 1000 mg/gün C vitamini ve plasebo verildi. Bir hafta sonra 1000 mg/gün C vitamini alan erkeklerin sperm miktarında % 140, 200 mg alan grupta % 112 artış tespit edilirlen, plasebo grubunda ise değişiklik olmamıştır. 1992 yılında, sigara içen erkekler üzerinde yapılan başka bir çalışmada, 500 mg C vitamini takviyesinin topaklanma miktarını ve şekilsiz sperm hücrelerini azalttığını, hem de sperm sayısı, hareketliliği ve canlılığını geliştirdiğini göstermiştir. “Journal of Medicinal Foods“da, 2006 yılında bildirilen bir çalışma da, C vitamininin sperm üretimini arttırdığını göstermiştir. Erkeklere, iki ay süresince, günde iki kez 1.000 mg. C vitamini verilmiş ve çalışma sonunda sperm sayısı, her meni ml’sinde  14 milyondan 32 milyona yükselmiştir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php