Afrika Sardunyası Faydaları

Afrika Sardunyası Faydaları nelerdir? Latince adı Pelargonium sidoides olan Afrika Sardunyası (Umklaoba) soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Yapılan araştırmalar bu bitkinin soğuk algınlığının süresini kısalttığını göstermiştir. Umclaoba özü Güney Afrika’da yetişen pellergonium sidoides adlı ağacın köklerinden üretiliyor.

1897 yılında, Charles Stevens adlı bir İngiliz, kendi tüberküloz hastalığına çare bulmak umuduyla Güney Afrika’ya gider. Bir kabile şifacısını ziyaret eder ve şifacı kendisine kaynatılmak üzere lokal bir bitki verir. Bütünüyle iyileşmiş olan Carles Stevens, gizemli bitkisiyle birlikte ülkesine döner. Daha sonraları bu bitki, Avrupa’da “Stevens Bitkisi” olarak ünlenmiştir. Fakat sentetik tüberküloz ilaçlarının bulunmasıyla birlikte Steven’in bitkisi batılı araştırmacılar tarafından “yeniden keşfine” kadar Batı tıbbı tarafından unutulmuştur.

Araştırmalar

• Bağışıklık sistemini destekleyici ve soğuk algınlığı enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmalar üzerinde antibiyotik benzeri etkisi bulunan bir bitkidir. Klinik çalışmalar umckaloaba’nın  soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında faydalı olduğunu göstermektedir. Afrika Sardunyasının köklerinden hazırlanan damla, Umklaoba adıyla Avrupa’da soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıklarının ( farenjit, sinüzit, akut bronşit, tonsillit) tedavisine yönelik sıklıkla kullanılmaktadır. Pelargoniyum sidoidleri ekstresinin anti-mikrobik ve bağışıklık sistemi değiştirme etkileri mevcuttur. Doğal katil hücre ve tümör nekroz faktör alfa oluşumunu yükselttiği ve interferon beta salınımını çoğalttığı saptanmıştır.

• Almanya’da, 2000 akut bronşit hastası yetişkin, çocuk ve bebeklerin katıldığı çok merkezli bir araştırmada pelargonium kökü ekstresinin ortalama “bronşit şiddet skoru” ölçüsüne göre, 7 günlük tedavi süresinin sonunda,  semptomların şiddetini 6.3’den, 0.9’a düşürdüğü saptanmıştır. Tedavinin yan etkileri hafif ve nadirdi. (%1’den az) Araştırmacılar, çalışmayı, pelargonyum ekstresinin bronşit tedavisinde etkili ve iyi tolere edilebilir cümleleriyle bitirdiler. Farklı bir klinik deneyde, pelargoniyum, akut bronşit hastası 205 kişinin, öksürük, göğüs ağrısı ve hırıltılı solunum belirtilerinde azaltma tespit edilmiştir. Pelargoniyum alan hastaların %60’dan  fazlası, sadece bir hafta sonra durumlarını “çok daha iyileşmiş” olarak yorumlamışlardı.

• Diğer bitkisel tedavilerin aksine, pelargoniyum çok daha hızlı çalışmaya başlamaktadır. Rusya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, yaklaşık %70 oranındaki akut bronşit hastası, pelargoniyumun sadece 4 gün sonra, belirtiler üzerinde pozitif bir etki yaptığını bildirmişlerdir. Çifk kör, plasebo kontrollü başka bir çalışmada, bir hafta boyunca, yeni başlangıçlı akut bronşit olmuş  468 yetişkine plasebo ya da standart Pelargoniyum alkol ekstre sidoidleri, haftada 3 kez olmak üzere bir hafta boyunca verildi. Plasebo grubuna oranla, semptomlarda büyük ölçüde azalmalar görüldü. Ortalamada, gerçek tedaviyi alan katılımcılar, plasebo verilenlerden iki gün daha önce işlerinin başına dönmüşlerdi.

• Laboratuar çalışmaları, pelargoniyumun; Streptococcus bakterisinin, üst solunum yolları duvarlarına yapışmasına ve bir enfeksiyon başlatmasına engel olduğunu göstermektedir. Ukrayna’da yürütülen çift kör bir çalışmada, akut Streptococcus boğaz enfeksiyonu taşıyan 6-10 yaş arası çocuğa, pelargoniyum ekstresi ya da plasebo verildi. Pelargonyum, semptomların şiddetini azaltarak ve hastalığın süresini 2 güne kadar indirerek plasebodan çok daha etkili sonuçlar vermiştir.

• Acta Paediatrica dergisinde Nisan 2010’da yayınlanan bir çalışma, bitki kökünden çıkarılan preparatların, akut bronşit tedavisinde, plaseboya oranla çok daha etkili olduklarını göstermiştir. Çalışma grubunda  bitki ekstrelerini kullanan 6-18 yaş arası çocuk plasebo grubuna oranla daha az öksürük, balgam ve yatak istirahati deneyimlemiştir.

• Plasebo kontrollü dört klinik deney sonuçlarının incelenmesinden sonra, University of Pittsburgh Medical Center’deki araştırmacılar Güney Afrika geraniyumu standartize ekstresinin, “7 günlük tedavi içinde, bronşit senptomlarını azaltmak konusunda, plasebodan çok daha iyi performans gösterdiği” sonucuna varmışlardır.

Nasıl Kullanılıyor?

• Umklaoba özleri damla olarak kullanılıyor. Yetişkinler için günde 3 defa 30 damla şeklinde alınması tavsiye ediliyor.  Gribe yakalanıldığında hemen başlayıp kısa süreli olarak kullanılabileceği gibi, bir bağışıklık zayıflığı durumu varsa  1-2 aylık kür şeklinde de kullanılabilir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirmek için Umklaoba özleri(umka) oldukça etkili bitkisel destektir. Tedavide kurutulmuş kökler ve bunlardan hazırlanan etkili dozda preparatlar kullanılır.

• Güney Afrika’da yetişen Afrika Sardunyasının köklerinden ekstre elde edebilmek için bitkinin ekilmesinden itibaren 3 ila 5 yıllık bir zamanın geçmesi gerekiyor.

• Ağır karaciğer veya böbrek hastalığı olanlar, 6 yaşın altındaki çocuklar, hamile ve emziren kadınlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php