Bromelain Nedir?

Bromelain, ananasın saplarından ya da meyvelerinden elde edilen bir enzim karışımıdır. Bromelain içindeki aktif maddeler arasında vücuttaki proteinleri parçalayan enzimler olan proteinazlar ve proteazlar yer alır. Bromelain aktif bileşenleri, ananas bitkisinin suyunda ve sapında bulunur, fakat sap, meyveden daha fazla bromelain içerir.

Bromelain 1876’dan beri kimyasal olarak bilinmektedir ve ilk kez 1891 yılında Marcano tarafından tanımlanmıştır Bromelain incelemesi ve izolasyonu 1894’ten itibaren başlamış ve 1957’de terapötik bir takviye olarak sunulmuştur.

Bromelain Ne İşe Yarar?

Ananasın sağlık etkileri % 95 proteaz karışımı olan bromelaine atfedilir. Bromelain takviyesi ananasın meyvesinden ya da sapından elde edilir ve farklı enzimatik kompozisyonlar içerir. Bromelain, bir yara iyileştirici ve dolaşım iyileştirici etkisinin yanı sıra, anti-enflamatuar, antitrombotik ve fibrinolitik etkiler, antikanser aktivitesi ve immünomodülatör etkileri gibi özellikleri için yaygın olarak kullanılır. Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications

 

 

Bromelain Emilimi

Vücut, önemli miktarda bromelaini emebilir. Bromelain, gastrointestinal sistemden fonksiyonel olarak sağlam bir formda emilir; bromelainin yaklaşık % 40’ı yüksek moleküler formda bağırsaktan emilir. kaynak

Bromelainin bazı antibiyotik ilaçların kan ve idrar düzeylerini arttırdığı saptanmıştır. Bromelain ve antibiyotik kombine tedavisinin, bronşit, pnömoni, kutanöz Stafilokok enfeksiyonu, piyelonefrit ve perirektal ve rektal apse sinüzit ve idrar yolu enfeksiyonlarında tek başına antibiyotik tedavisinden daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Bromelain Sağlık Faydaları

 1. Sindirim Bozukluklarının Tedavisine Yardımcı Olur
 2. Ameliyat Sonrası Kas ve Doku Şişmesini Azaltır
 3. Debridman Yanıklarında İyileşmeyi Hızlandırabilir
 4. Enflamasyona Karşı Mücadele Eder
 5. Eklem Ağrısını Azaltabilir
 6. Sinüzitin Önlenmesi ya da Tedavisine Yardımcı Olur
 7. Kalp Sağlığını Destekler
 8. Anti-Kanser Aktivitesi Sergiler

 

Sindirim Bozukluklarının Tedavisine Yardımcı Olur

Bromelain protein sindirici bir enzim karışımıdır. Bromelain, kolonik inflamasyonun şiddetini azaltır ve oral yoldan alındığında ülseratif kolitin durumunu önemli ölçüde azaltır. Bromelain, enflamatuar barsak hastalığında için yeni bir tedavi olabilir. Araştırma bromelainin kolonik enflamasyonu hafiflettiğini ve bağırsak zarına zarar veren pro-inflamatuar sitokinlerin salgılanmasını azalttığını göstermektedir. kaynak

Bir hayvan-temelli çalışmada saflaştırılmış meyve bromelain tedavisinin iltihaplanmayı azalttığı ve iltihaplı bağırsak hastalığının yol açtığı mukozal ülseri iyileştirdiği saptanmıştır. kaynak

Başka bir hayvan deneyi bromelainin Escherichia coli ve Vibrio cholerae’dan bakteriyel enterotoksinlerin yol açtığı ishale karşı koruduğunu göstermiştir. kaynak

Fareler üzerinde gerçekleştirilen bir deneyde bromelainin bağırsak spazmını inhibe etmiştir. Araştırmacılar bromelain, iltihaplanma ve diyabetteki bağırsak hareketliliğini normalleştirebilen yeni ilaçların geliştirilmesinde öncü bir bileşik olabilir yorumunu yapmışlardır. bromelainin bağırsak hareketliliği üzerindeki inhibitör etkileri

Ameliyat Sonrası Kas ve Doku Şişmesini Azaltır

Bromelain özellikle yaralanma ya da ameliyat sonrası kas ve doku şişmesini hafifletir. Bromelain, atletik bir yaralanma ya da ameliyat sonrası etkilenen dokudaki şişlik ve tıkanıklığın azaltılması için Almanya’da sıklıkla kullanılır.

40 hastanın katıldığı bir çalışmada üçüncü molarların cerrahi olarak çıkarılmasından sonra bromelainin ağrı ve şişlik üzerine etkisini araştırıldı. Hastaların 28’inde (% 70) bromelain etkili oldu. Bu hastalarda bromelain alımı şişlik ve ağrıda azalma sağladı. Araştırmacılar bromelainin, özellikle cerrahi işlemden geçirilmiş üçüncü azı dişlerinin çıkarılmasından sonra bir oral enzim tedavisi olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Effect of proteolytic enzyme bromelain on pain and swelling after removal of third molars

Alman E Komisyonu, özellikle nazal sinüs şişmesini bastırmak, ameliyat sonrası şişlik ve iltihabın tedavisinde bromelaini onaylamıştır.

Debridman Yanıklarında İyileşmeyi Hızlandırabilir

Bomelain debridman sürecini basitleştirir ve hızlandırılmış iyileşme ve çabuk yeniden canlandırmayı sağlar (Singer ve ark. 2010a; Hu ve ark. 2011; Rosenberg ve ark. 2012). Bir krem şeklinde uygulanan bromelain (bir lipit bazında % 35 bromelain), nekrotik dokunun debridmanı ve iyileşmenin hızlanmasına yardımcı olabilir. Bromelain bu etkiden sorumlu olan eskaraz içermektedir. etkili bir debridleme ajanı izolasyonu

Avrupa’da, eskarotik cildin hatalarını gidermek için bromelain içeren patentli bir bant kullanılır (Leung ve Foster, 1996)

Enflamasyona Karşı Mücadele Eder

Doğal bir anti-enflamatuar enzim olarak bromelain, iltihabı ve şişmeyi azaltma özelliğiyle bilinir. Karpal tünel sendromundan nedeniyle parmaklarda ağrı, uyuşukluk, karıncalanma, ağrı gibi şikayetleri hafifletmeye yardımcı olabilir.

20 sağlıklı erkekten oluşan bir çalışmada, bromelain ve diğer enzimler içeren proteaz tableti (325 mg pankreas enzimi, 50 mg bromelain, 75 mg tripsin, 50 mg papain 10 mg amilaz, 10 mg lipaz, 10 mg lizozim, 2 mg chimotrypisn) kullanımı yokuş aşağı koşulduktan sonra kas ağrısını azaltmaya yardımcı olmuştur. Plasebo grubuna nazaran, proteaz grubu daha iyi kas iyileşmesi gösterdi ve kaslarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı oldu. Bu etki bromelain ve diğer enzimlerin antiinflamatuar özelliğinden kaynaklanmaktadır. kaynak

Diğer bir çalışmada sağlıklı yetişkinlerde 3 aydan az süren hafif akut diz ağrısına karşı bromelainin etkisi araştırıldı. 1 ay süren çalışmada 77 katılımcıya rastgele olarak günde 200 mg ya da 400 mg bromelain verildi. Bromelain ağrı ve sertliğin azaltılmasına yardımcı oldu. İyileşmeler, düşük dozla karşılaştırıldığında, yüksek dozda (günde 400 mg) daha fazlaydı. Araştırmacılar bromelainin, fiziksel diz semptomlarını iyileştirmede ve hafif diz ağrısından muzdarip sağlıklı insanlarda genel iyilik halini doza bağlı bir şekilde geliştirmede etkili olabileceği sonucuna varmıştır. Bromelain hafif akut diz ağrısını azaltır

Bir çalışma, bromelainin, quercetin ve papain ile kombine edilmesinin prostatit semptomlarını anlamlı şekilde iyileştirdiğini göstermiştir. Bromelain ve papain quercetinin emilimini arttırır ve anti-enflamatuar etkileri vardır. kaynak

Eklem Ağrısını Azaltabilir

Bromelain ilk olarak 1964 yılında osteoartritik ve romatoid artrit hastalarda analjezik / antienflamatuvar olarak değerli bulunmuştur. Bromelainin anti-enflamatuar ve analjezik etki gösterdiği ve osteoartrit için alternatif ya da ek tedavi sağlayabildiği gösterilmiştir.  Osteoartrit Tedavisi Olarak Bromelain

Çalışma bulguları bromelainin insanlarda iltihaplı ağrıda, insan ürogenital iltihabında ve çeşitli hayvan iltihaplı modellerinde analjezik etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Analjezik özelliklerinin, bradikinin gibi ağrı aracıları üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra, ağrıyı hafifleten anti-enflamatuar özelliğiyle dolaylı etkilerinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Effect of bromelain on kaolin-induced inflammation in rats

Dizin osteoartriti olan 80 hastada bromelain ve diğer enzimleri içeren bir takviye (Wobenzym, 4 x 7 kapsül / gün) Diclofenac-Na‘nın (2 x 50 mg kapsül / gün) etkinliği araştırıldı. 28 gün süren çalışmada her iki grupta da hekimin ve hastanın puanı etkinlik çoğunlukla “çok iyi” ve “iyi” olarak belirtildi. Araştırmacılar her iki ilacın da eşdeğer klinik etki gösterdiğini ve Wobenzym’in akut ağrılı osteoartrit tedavisinde alternatif olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. On the effectiveness of an enzyme mixture versus

103 diz osteoartritli hastanın katıldığı bir çalışmada bromelain ve tripsin enzimlerini içeren oral enzim-rutosit kombinasyonunun etkinliği araştırıldı. 6 hafta süren çalışmada 52 hasta oral enzim-rutosit kombinasyonu 51 hasta ise diklofenak ile tedavi edildi. Çalışmanın bitiminde her iki tedavi de belirgin iyileşme sağladı. kaynak

Çift kör bir klinik çalışmada diz semptomatik osteoartritli (gonartrit) 73 hastada oral enzim tedavisinin NSAID diklofenak ile kısa süreli etkinliği karşılaştırıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. 3 hafta süresince bir grup NSAID diklofenak ile tedavi edilirken diğer grup bromelain, tripsin ve rutin içeren enzim preparasyonu (Phlogenzym®) kullandı. Çalışma sonuçları oral enzimlerin ağrılı gonartrit tedavisinde diklofenak gibi NSAID’lere etkili ve alternatif olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Short-Term Treatment of Painful Osteoarthritis of the Knee with Oral Enzymes

Yeni araştırmalar bromelainin zerdeçal ile beraber kullanıldığında dejeneratif eklem ağrısı hastalıklarının tedavisinde etkinliğin arttığını göstermiştir.

Sinüzitin Önlenmesi ya da Tedavisine Yardımcı Olur

Bromelain etkili bir mukolitik ajandır ve rinit, rinosinüzit ve kronik rinosinüzite karşı kullanılmaktadır. Proinflamatuar prostaglandin oluşumunu azaltır ve burun pasajlarında şişliği azaltır ( Helms ve Miller 2006 ). Bromelain ayrıca mukus üretimini azaltır ve drenajına yardımcı olur (Tochi ve ark. 2008).

Almanya’da yapılan ve prospektif, açık etiketli gözlemsel bir pilot çalışmada kronik rinosinüzitli olan 12 hastada bromelainin yardımcı olup olamayacağı araştırıldı. Sonuçlar, bromelainin, semptom kontrolü ve yaşam kalitesinde iyileşme olduğunu göstermiştir. Efficacy and tolerability of bromelain in patients with chronic rhinosinusitis

2006 ekim tarihli sistematik bir derlemeye göre bromelain ve Sinupret ekstresinin (Centiyan kökü, çuha çiçeği, kuzukulağı, mürver çiçeği ve mine otundan üretilen karışımın kurutulmuş ekstresi) akut rinosinüzitte etkili ek tedaviler olabileceğine dair umut verici kanıtlar bulunmaktadır. Herbal medicines for the treatment of rhinosinusitis

Bromelainin sinüzite yönelik etkisini araştıran çalışmalarda genellikle enterik kaplı form kullanılmıştır. Enterik kaplama, mide asidinin bromelaini kısmen tahrip etmesini önler. Takviye olarak satılan bromelainin ürünlerinin çoğu enterik kaplı değildir ve bu ürünlerin enterik kaplı bromelain kadar etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Kalp Sağlığını Destekler

Bromelain hem fibrolitik hem de anti-trombosit etkisine sahiptir. Proteaz enzimi, trombositlerin topaklanmasını, arterlerde plak oluşumunu ve kan pıhtılarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Kardiyovasküler hastalıklara yönelik etkisiyle ilgili sistematik bir derlemeye göre bromelain, anti-enflamatuar ve anti-trombotik aktiveteye sahiptir. Hayvan ve insan deneylerinde, bromelain kan akışının artmasını ve kan pıhtı oluşumu riskinin azalmasını sağladı. Bromelain, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylar sırasında enfarktüs boyutunu ve doku ölümü derecesini de azaltabilir. A review of the use of bromelain in cardiovascular diseases

Bromelainin anjine yönelik etkisi bir ön çalışmada araştırıldı. Çalışmada, kanserli 600 hastaya bromelain verildi (günde 400-1000 mg). Bu kişilerin 14’ü anjina nedeniyle acı çekiyordu. 14 hastanın hepsinde, bromelain başladıktan sonra anjin 4-90 gün içinde kayboldu. kaynak

Anti-Kanser Aktivitesi Sergiler

Araştırmalar, bromelainin, apoptotik hücre ölümünü teşvik etme ve tümör büyümesini önleme dahil olmak üzere, doğal anti-kanser etkileri olduğunu göstermiştir. Malign periton mezotelyomada bromelainin antikanser özelliği ve terapötik potansiyeli vardır

Son dönem araştırmalar bromelainin maligniteyi destekleyen kilit yolları modüle etme özelliğine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bromelainin anti-kanser etkisinin, kanser hücreleri ve bunların mikro-çevreleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra immün, enflamatuar ve hemostatik sistemlerin modülasyonunda olduğunu ifade etmek mümkündür.  Bromelain’in bir anti-kanser ajanı olarak aktivitesi ve potansiyeli

Kronik inflamasyonun baskılanmasının kanser insidansını azalttığı ve ayrıca kanser progresyonunu inhibe edebileceği gösterilmiştir. kaynak

Hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde, bromelainin tümör oluşumu ve tümör hacmini azalttığı ve apoptotik hücre ölümüne neden olduğu tesbit edilmiştir. In vivo antitumoral activity of bromelain

Bromelain tedavisi, tümör hücre invazyonunu azaltır. Deneysel bir çalışmada bromelain uygulaması, insan beyindeki tümör hücrelerinin, diğer hücreleri göç etme ve istila etme yeteneğini azaltmıştır. Bromelain Reversibly Inhibits Invasive Properties of Glioma Cells

Bir çalışmada, bromelain ve NAC (N-asetilsistein)’nin kendi başlarına ve daha güçlü bir şekilde kombinasyon halinde insan gastrointestinal kanser hücrelerinin büyümesini, çoğalmasını ve hayatta kalmasını önlediği tesbit edilmiştir. kaynak

Malign peritoneal mezotelyoma peritonun nadir bir neoplazmıdır ve nedensel olarak asbest maruziyeti ile ilişkilidir. Bromelain, malign peritoneal mezotelyomada terapötik bir ajan olarak potansiyele sahiptir. kaynak

Bromelain Hangi Besinlerde Bulunur?

Ananas bromelainin tek doğal kaynağıdır. Fakat ananas yemek bromelain takviyesi ile aynı tıbbi etkiyi sağlamaz. Çünkü bromelain öncelikle normalde yenmeyen ananasın sapında yoğunlaşmıştır; ananas yemek ya da suyunu içmek etkili bir doz oluşturmak için yeterli değildir.

Bromelain Takviyeleri Nasıl Kullanılır?

Bromelain bileşimi, saflaştırma yöntemine ve ananas ekstraktının kaynağına bağlıdır. Bromelain, ananas bitkisinin sap ve meyvesinde yer alır. Sap ve meyve bromelaini farklı biçimde hazırlanır ve bu enzimlerin farklı miktarlarını içerir. Saplardan elde edilen bromelain, proteaz içeriğinin daha fazla olması sebebiyle çalışmalarda daha çok kullanılır.

Bromelain tablet ya da kapsül formunda mevcuttur. Bromelain içeren özel bir takviye olan Phlogenzym, 90mg Bromelain, 48mg tripsin ve 100mg rutosid trihidrat; enterik bir kapsül içinde verilir. Bazı çalışmalarda, izole edilmiş bromelain yerine bu enzim karışımı kullanılmıştır. Cilde uygulanan topikal bromelain yaralar ve yanıklar için kullanılır. Ancak şiddetli bir yanık tedavisi söz konusuysa kesinlikle kendi başına tedavi yapılmamalı sadece sağlık uzmanı tarafından tedavi yapılmalıdır.

Sinerjik Etki

Zerdeçalın etken maddesi kurkumin vücutta düşük bir emilme oranına sahiptir. Bu nedenle, bromelain ve kurkumin, absorpsiyonu artırmak ve her birinin anti-enflamatuar etkilerini güçlendirmek için genellikle birlikte formüle edilir. Bromelain, devil’s claw ve zerdeçal içeren bir takviye osteoartrit ağrısını azaltmak için kullanılır. Bromelain ayrıca birçok sağlık etkisine sahip bir flavonoid olan Quercetin emilimini arttırmak için de kullanılır. kaynak

Bromelain Günlük Doz

 • Standart bir bromelain dozu yoktur.
 • En fazla önerilen doz aralığı günlük 200 ila 2.000 mg arasında değişir.
 • Bromelain, günde 160 mg gibi düşük dozlarda sağlık etkileri göstermiştir
 • Sindirimi desteklemek için günde 3 kez 500 miligram
 • Artrit için bölünmüş dozda günde 500 ila 2.000 mg
 • Osteoartrit çalışmalarında günlük 540 ila 1890 mg aralığında dozlar kullanıldı
 • Alerjiler için günlük 1000 miligram bromelain ve Quercetin
 • İltihap için günde 800 mg ila 1500 mg
 • Yaralanmalar için günde dört kez 500 mg
 • Cerrahi iyileşme için 1000mg-3000mg aç karnına gün boyunca bölünmüş
 • Kanseri önlemeye yardımcı olmak için – günlük 2,000 miligram, diğer proteolitik enzimlerle birlikte
 • E Komisyonu, günde iki ya da üç kez 80 ila 320 mg bromelain dozunu tavsiye eder
 • Bromelain eğer sindirim amacıyla alınıyorsa tok karnına, diğer amaçlar için boş mideye alınması önerilir.

Yan Etkileri Var mı?

Bromelain kullanımı genellikle iyi tolere edilir ve yan etkilere neden olma olasılığı azdır. Bazı yan etkiler şunları içerir:

 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Aşırı adet kanaması
 • Alerjik reaksiyon
 • Yüksek doz hipertansiyonu olanlar kişilerde taşikardiye yol açabilir

Bazı insanlar bromelaine karşı hassastır ve kaşıntıya neden olabilir. Böyle bir durumda kullanımı bırakılmalıdır. Bromelain alerji tedavisinde kullanılsa da, özellikle başka alerjileri olan insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ananas, papain, kereviz, buğday, papain, rezene, havuç ve polene alerjisi olan kişilerde bromelaine karşı alerjik reaksiyon görülebilir.

Bromelain ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırabiliceği için planlanmış bir ameliyattan en az 2 hafta önce kullanımına son verilmeli.

İlaç Etkileşimi

Bromelain heparin, warfarin, ibuprofen, klopidogrel ve aspirin gibi kan inceltici etkileri olan ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabilir. Plazma ve idrardaki tetrasiklin düzeyleri, aynı anda bromelain alımıyla artar. Ayrıca sakinleştirici ilaçların (Xanax, Valium, Lunesta, Elavil, Dilantin), yüksek tansiyon ilaçlarının ve kemoterapi ilaçlarının etkilerini artırabilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Bromelain Nedir?” üzerine 3 yorum

 1. 3doz birden aldim ertesi gün istahim artti doymak bilemez oldum devam etmeyi düşünüyorum belki kilo alirim.

 2. ,12 yasindan kucukler anans yemicekmi??????????????????

 3. papaya ve bromelain birarada kullanılırsa özellikle mide sorunlarına baya iyi geliyo.

Yorum yapın

css.php