Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür?

Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür? Böbrek taşı için bir doğal bir çözüm mü arıyorsunuz ? Eğer öyleyse, bu sayfada tanımlanmış olan bitkiler size yardımcı olabilir. Böbrek taşları modern Batı toplumunda sıklıkla karşılaşılan bir vakadır.

Ne yazık ki ortalama bir diyet ve yaşam tarzı, böbrek taşlarının toplanmasının meydana gelişinde ve böbreklerin kristalleşmesinde etkilidir.

Bazı gıdalar böbrek taşına neden olabilmektedir. Tuzlu besinler, kuruyemiş, çiğ sebzenin çok tüketilmesi, protein alımının fazla olması, çay ve kahvenin fazla içilmesi böbrek taşı riskini artırır.

Sıcak havalarda vücuttaki suyun terleme yoluyla daha çok dışarı atılması idrarı azalttır bu da böbrekte taşın oluşmasını kolaylaştırır.

Suyun az miktarda içilmesi de böbrek taşına zemin hazırlayabilir. Uzmanlar yaz mevsiminde böbrek taşı riskini azaltabilmek için günün büyük bir kısmını  kapalı yerlerde geçiren kişilerin günde 2 litre, güneşli ortamlarda olanların ise 3 ya da 4 litreden fazla su içmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Geceleri sık sık  idrara kalkma, bulantı, kusma ve idrarın hafif kanlı olması gibi durumlar böbrek taşının belirtileri olabilir.

Böbrek Taşı Bitkisel Tedavi

Ardıç Meyveleri (Taneleri): Ardıç taneleri böbrekleri daha fazla harekete geçirir ve böbreklerdeki,idrar kesesindeki ve safra kesesindeki bakterileri yok eder. Böbreklerindeki taşları, kristalleşmeyi ve atıkları bir araya getirerek toplayan herhangi birinde aynı zamanda bakteri ve muhtemelen iltihap bulunur. Ardıç taneleri  böbrek temizleme ve böbrek taşları sorununda katkı sağlayabilecek bir bitkidir.

Mısır Püskülü: Mısır püskülünden yapılan çay  böbrek iltihaplarına ve taş yapıcı idrar yolları rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.

Limonata: Araştırmalarda limon suyunun bazı taşların meydana gelmesini engellediği tespit edilmiştir. California Üniversitesince yapılan araştırmaya göre limonatadaki sitrat böbrek taşına karşı etkili olmaktadır. Bu yüzden sıvı gereksiniminin bir bölümü limonata şeklinde alınabilir.

Kalsiyum taşları oluşturan kişilerin  (oksalat ve fosfat) sadece idrar ve böbreklerinde fazla kalsiyum bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda, sitrat düzeyleri de düşük görünüyor. (kalsiyum taş oluşumunu engelleyen bir sitrik asit formu) Sitrat düzeyi suya limon suyu eklenerek yükseltebilir. University of California’daki araştırmacılar, sulandırılmış 120 ml. limon suyu içmenin böbrek taşlarını büyük ölçüde azalttığını bulgulamıştır.

Limon suyu bazı ilaçların emilimini artırabildiği için ilaçlarla aynı anda içilmemeli. İlaç içildikten 2 saat önce yada sonra limonatanın içilmesi öneriliyor.

Ayı Üzümü Bitkisi (Uva Ursi): Ayı üzümü bitkisi böbreklerin zehrini dışarı atmaları ve böbreklerin çalışmalarını hızlandırması için etkili olan bitkilerden biridir. Kullanılan bölümler yapraklardır.

Kara Hindiba Yaprağı: Birçok etkili bitki ile birlikte, karahindiba da dünyanın çoğu ülkesinde yaygın bir yabani ottur. Karahindibanın yaprakları böbrekleri hızlı çalıştırmakta mükemmeldir. Yaprakları olgunlaşmalarının zirvesindeyken kullanılır, çünkü bu, phyto-kimyasalların çoğunun yapraklarda bulunduğu zamandır.

Böbrek kumu bir araya geldiklerinde taş olacak küçük kristallerin geçişidir. Böbrek taşı olanlar ya da böbrek taşı olmayan insanlar da belli oranlarda kristal dökerler. Kristallerin geçişi yoğunsa bazen taş düşürme ağrısına neden olabilirler.

Rafine karbonhidrat ve hayvansal protein açısından zengin ama lif bakımından yetersiz bir beslenmenin kalsiyum oksalat adlı böbrek taşının oluşumunda etkisinin olduğu ifade ediliyor. Yine B vitamini ve magnezyum eksikliği kalsiyum oksalata neden olabilir. Siyah çay, kahve, çikolata, yer fıstığı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek miktarda oksalat içerirler.

Chanca Piedra

Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında yetişen bir bitki olan Chanca Piedra’nın İspanyolca anlamı “taş kıran”dır. Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde, “quebra-pedra” veya  “arranca-pedras” adlarıyla bilinir. Her ikisi de “taşları kırmak” anlamına gelir. 1960’lı yıllardan itibaren, Chanca Piedra’yla ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır.

Brezilya’da yapılan bir çalışmaya göre, chanca piedra’nın terapötik etkisi, taşların biçimini ve dokusunu, daha kırılgan bir hale sokabilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. 1999 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, bitkinin kalsiyum oksalat kristalleri üzerindeki engelleyici etkisinin güçlü olduğunu ve mevcut taşların boyutlarını küçültebildiğini onaylamışlardır.

Almanya’da Dr. Wolfram Wiemann, çalışmalarında chanca piedra kullanmıştır. Hastalarındaki safra kesesi taşı ve böbrek taşlarının, bir-iki hafta içerisinde, %94 oranında tümüyle ortadan kalktığını rapor etmiştir. Journal of Urology’de 2006 yılında yayınlanan bir çalışma, şok dalga terapisine katılan 150 böbrek taşı hastasını değerlendirmiştir. Bu tedavinin bitiminden sonra, hastaların yarısına, 30 gün boyunca, her gün 2 gr. chanca piedra verildi. Taşların temizlenmesi, mide röntgeni ve ultrason taraması ile, 30, 60, 90 ve 180 gün sonra analiz edildi. Chanca piedra alan hastalarda, kontrol gruba oranla, %10-23 oranında taş temizlenmesi görülmüştür.

Magnezyum ve B6 Vitamini

Magnezyum takviyeleri, böbrek taşı oluşumunu engelleme yeteneği ile bağlantılıdır. Sağlıklı böbreklere sahip bireylerde, magnezyumun, idrarda kalsiyum oksalat kristallerin formasyonuna engel olacak bir alkalik ortam yaratarak taş oluşumunu azalttığı rapor edilmiştir. Aynı zamanda, çalışmalar da magnezyum eksikliği yaşayan hayvanların, böbreklerinde normalden daha fazla kalsiyum oksalat biriktirdiklerini göstermiştir.

1997 yılında yapılan bir çalışmanın sonuçları, magnezyum takviyelerinin böbrek taşlarından korunma konusunda etkin olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, böbrek taşından muzdarip hastalara potasyum-magnezyum sitrat vermenin yeni taş oluşumunun önüne geçtiğine tanık olmuşlardır. “Journal of Urology”de rapor edilen çift kör bir çalışmada, 64 hastaya ya plasebo ya da, üç yıl boyunca potasyum-magnezyum sitrat bileşimi verilmiştir. Plasebo alan hastaların %63.62sında yeni böbrek taşları görülmüş, ama potasyum-magnezyum sitrat bileşimi alanların sadece 12.9’unda taşa
rastlanmıştır.

Bir başka çalışmada, tekrarlayan böbrek taşı olan 55 hastaya 4 yıl boyunca magnezyum (magnezyum hidroksit) verilmiştir. İdrar ile magnezyum atılımı derhal artmış, ve tüm çalışma boyunca yüksek düzeylerde seyretmiştir. Ortalama taş oluşumu %90 düşmüş, ve hastaların %85’i taş oluşturmamıştır. (%41 oranında magnezyum kullanmayanlara oranla.)

B6 vitamini de böbrek taşı oluşumunu azaltma becerisi ile ilgilidir. Raporlara göre, oksalat metabolizmasını etkileyerek idrardaki miktarı azaltır. Klinik bir çalışmada, böbrek taşına sahip hastalara 18 ay boyunca 250-500 mg. günlük B6 vitamini verilmiştir. Bu tedavi idrarla oksalik asit atılımını büyük ölçüde azaltmıştır. Çalışmanın sonunda, hastaların %75’inde hiçbir aktif böbrek taşı belirtisi göstermemiştir.

“Journal of Urology”de 1974 yılında yayınlanmış bir çalışma, B6 vitamini ve magnezyumun birlikte kullanımında olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Uzun süreli tekrarlayan idiopatik kalsiyum oksalat ve karışık kalsiyum oksalat/kalsiyum fosfat böbrek taşına sahip 149 hasta, 4.6-6 yıl boyunca günde 3 kez 100 mg. maagnezyum oksit ve günde 1 kez 10 mg. piridoksin aldılar. Her bir hastada, taş oluşumu oranı %92.3 oranında, yıl başına 1.3 taştan 0.10 taşa kadar düşmüştü. Çalışmada kullanılan günlük 300 mg magnezyum oksit, günlük 180 mg. elemental magnezyuma eşittir.

Dr. Gershoff’un çalışmalarında, magnezyum takviyesi alan kişilerin idrarı, almayanlarınkine oranla iki kat daha fazla kalsiyum oksalat muhafaza ediyordu. “Magnezyum, kalsiyum oksalatı kristalize olmasına engel oluyor, nasıl oluyor bilinmiyor daha.” Diyor Dr. Gershoff. “Bir teoriye göre, magnezyum, oksalata bağlanmak için kalsiyumla yarış ediyor ve çözünebilir bir bileşik oluşturarak vücuttan idrarla dışarı atılıyor. Ama daha kanıtlanmış değil..”

Böbrek taşları her zaman ağrıya yol açmazlar. Nadiren de olsa idrar yollarını tıkayıp uzun süre belirti vermeden kalabilirler. Tıkanmış olan kanallar üst sistemin iltihaplanmasına, şişmesine, böbreğin idrar yapamayacak duruma gelmesine yol açabilirler. Böyle bir durum, böbreğin alınmasına sebep olabileceği gibi yaşamı tehdit edebilecek kadar önemli sonuçlara da neden olabilirler.

Böbrek taşlarının ilaçlar kullanılarak eritilmesi sadece sistin ve ürik asit taşlarda kısıtlı oranlarda olabiliyor. Taşların önemli bir çoğunluğu kalsiyum oksalattır. Bu taşlar oral yolla alınacak hiçbir ilaçla eritilemez.  Esas tedaviler vücut dışından taş kırma, kapalı ya da açık taş ameliyatlarıyla gerçekleştirilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Böbrek Taşı Nasıl Düşürülür?” üzerine 116 yorum

 1. Ben 38 adet taş döktüm irili ufaklı enson 5mm lik üç adet taş idrar yoluyla düştü senede birtaş döküyorum arıların nedenli şiddetli olduğunu bilen bilir ben en sert ağrıda birbardak şifalı su içip kurtuluyorum bu suyu bir ay kullandığım zaman taştan tamamen kurtuluyorum bu sudan içip şifasını görmeyene raslamadım

 2. Böbrek taşı konusunda eger vucudunuzda vıtamın d ve magnezyum eksıklıgı varsa böbrekte taş oluşum mekanızması başlıyor . Gerisi hikaye … bende defalarca tas kırdırmiş biriyim ve en sonunda bilimsel dayanagını buldum.. herkese gecmiş olsun..

 3. Gilaburu bitkinin ismi. geliboru değil 🙂 aktarlarda varmış. bende bu akşam alacağım. sonuçları yazarım.
  5-5-7 mm üç tane var bende de. allah herkesin derdine derman versin inşaallah.

 4. Kuşburnu dalından toplayin kaynatın iyice suyu bittikce ekleyin limon sıkıp günde iki bardak için düzenli 1 ay sonra taşlar hepsi düşer yıllardı perisandim 10 gün içinde 3 taş dusurdum iki avuç kuşburnu 5 gün kaynıyor ust üste su ekle iç

 5. Düşecegi gelmeyice otaşın ne yaparsanız yapın düşmüyor her gün acildeyim üc günde bir morfinle agrımı kesiyolar

 6. Arkadaşlar ben yıllarca böbrek taşıtlar mücadele ettim denemediğim kalmadı bobkor eksina balık taşına inanmayın ben kullandım ve boşu boşuna para kaptırdı bunlar sahtekar inanmayın allah rızası için colugunuzun çocuğunuzun rızasını onlara vermeyin

 7. ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE HEPİNİZE GEÇMİŞ OLSUN 25 YAŞINDAYIM VE 7-8 YILDIR BÖBREK TAŞIM VAR ÖNERİM ŞU EĞER TAŞIN ÇAPI 10 MM NİN ÜZERİNDE İSE DÜŞMESİ BİRAZ ZOR OLUYOR BENDE EN BÜYÜĞÜ17 MM OLAN 8-9 TANE TAŞ VARDI Bİ KAÇ DEFA TAŞ KIRMAYA GİRDİM OLMADI KIRILMIYOR ÇOK AĞRILI BİŞEY EN SON İSTANBUL ZEYTİNBURNUNDA DAMLA TAŞ KIRMA MERKEZİ VAR ORDA ANESTEZİ İLE UYUTULUP 10 DAKİKADA KIRDIRDIM 1 YIL GEÇTİ ŞİMDİ TEKRAR TAŞ VAR .EĞER TAŞ BÜYÜKSE VE ÇOK AĞRI YAPIYOSA DAMLA TAŞ KIRMA MERKEZİNİ ÖNERİRİM.

 8. Onu bunu bilmem. Eksina baliginin beyninde bulunan taslarin un haline getirilip limonla icilmesinin mucizeler yarattigini söyleyebilirim. Doktorum bile inanamadi sonuca. Reklam felan degil. Internette eksina baligi diye aratin zaten sayili tedarikcisi var.

 9. Bu yaxilanlarin cogu dolandirici pazarlamaci inanmayin doktora gidinn itibar etmeyin

 10. Bende 5 yildir cift bobrek tas hastayim.Denemedigim bitki kalmadi ama son 3 yildir misir puskulu avokado yapragi Kiraz sapi kaynatip suyunu iciyorum.5 mm lik tasim bile mesaneye kadar agrisiz nasil ilerledi farkinda degilim.Birde biliyorum cok zor ama gunde en az 3 lt su icin.Cig sebze ispanak cikolata cay kahve cok tuketmemeye calisin.Bu arada urosit k diye bir ilac var o zaman 60 tl kutusu idi 3 5 gun icebildim inanilmaz gaz yapiyor.Doktorum limonata icmemi onerdi onun yerine.Damla tas kirmaya gidiyorum bu arada zeytinburnunda fiyatlari iyi doktorlar ve hemsireler cok ilgileniyorlar sag olsunlar.Reklam yapmiyorum bu arada amacim benim gibilere en iyilerini anlatmak.Allah herkese acil sifalar version.Bu hastalik insana bi rahat vermiyo ama beterin beteri var .

 11. en doğalı da. tuz dan uzak durup bol su içip yuruyuş yapmak . en doğrusu bu.

 12. Böbrekten sidik torbasına giden kanalın çapı 4-8mm.4cm lik taş nasıl geçer anlayamadım.Geçen hafta iki kere ameliyat oldum.Esas taş 30x40x12 mm.Diğer taşların sayısı ve ebatları belli deği.Sadece çok fazla.Stent attılar.Gece yarım bardak zeytin yağı üzerine de yarım bardak limon suyu içince ertesi gün idrardan kan geliyor.Bir gün sonra da 2-3mm lik taşlar çatır çatır dökülüyor.Taş veya taşlar büyükse tıkanıklık yapar.Acıya dayanamayacaksanız denemeyin.Neyse.Taşları topladım.Saf limon suyuna yatırdım.Herhangi bir değişiklik yok.Sirkeye yatırdım aynı hikaye.Bir kaşık bilmemne çayı içeceksin, o kana karışacak konsantresi düşecek , böbrekten geçecek ve de taşı eritecek.İnanıyor musunuz?Taşın eritilmesi mümkün olsa idi ilacını zaten yaparlardı.Boş işlerle uğraşmayın.Doktora gidin.

 13. Arkadaslar bende en buyugu 4 cm olan 8tane tas milimlik taslar ve kumvardi. Internette tv de cok sey denedim, hastane tek care ameliyat dedi.Ameliyat olacagim gunun onceki aksami unv den eve gidip durumumu soyledim. durumu benden beter olan dayimi tedavi eden bir Alternatif Tip doktoruna gonderdiler. Bana 15 gunluk bir tedavi hazirladi.4 gunden itibaren taslar dusmeye basladi. 12 gunde kurtuldum.hastaneye gidip film ve kan tahli yaptim tertemiz. Bu sanciyi ceken bilir.ben kurtuldum sira sizde.isteyen arar onu. Mail adresini vereyim.devadoktor.hotmail. bana dua isterim haa ona göre.

 14. Merhaba, ben bir aydan beri taš düsürmeye calisiyorum hastanede 4 kere laserle kirmaya calistilar sade birazi kirildi. Internete buldum bir çözüm onu deniyecem bugün: iki limonu kup halinde kesip ( kabuklariyla) bir kavonoza koyun ve üstüne bir badak zeytin yagi dökünüz, üstünü sade bezle örtünüz hava almasi icin bu karisimi aksamdan hazirlayiniz sabah kahvaltidan 30 dakika önce aç karnina karistira karistira yiyin bunu 4 gün yapacam bakalim düsecekmi

 15. Para tuzaklarına Düşmeyin Allah Aşkına ya
  komşum isvicreden Doğal bir ilaç getirdi
  6.gün eşim taşı düşürdü Allah razı olsun isteyene yardımcı oluruz Allahın izni ile 0542 488 69 2

Yorum yapın

css.php