Hipertiroidi Belirtileri ve Tedavisi

Graves Hastalığı Nedir? Hipertiroidi Belirtileri Nelerdir? Gırtlağın altına yerleşmiş bir salgı bezi olan tiroit bezi, besinler yoluyla alınan iyotu toplayarak T3 ve T4 adı verilen tiroit hormonlarını üretir. Tiroit hormonlarının az miktarda salgılanması vücut fonksiyonlarının yavaşlamasına (Hiportiroidi), aşırı miktarda salgılanması ise vücut fonksiyonlarının hızlanmasına (Hipertiroidi) yol açar. Tiroit bezinin büyümesi durumunda ise guatr hastalığı oluşur.

Hipertiroidi Belirtileri

Sinirlilik, aşırı heyecan, uykusuzluk, ellerde titreme, çarpıntı, kilo kaybı, kas güçsüzlüğü, ishal, saç dökülmesi, kadınlarda adet düzensizlikleri, sıcağa tahammülsüzlük, aşırı terleme, canlı ve parlak bakışlar gözlerin ileri doğru çıkması hipertiroidinin belirtileri arasındadır. Kandaki TSH reseptör antikorlarını artırarak tiroid bezini aşırı çalıştıran graves hastalığı, gözlerin büyümesine yol açar.

Romatoit artrit, böbrek üstü bezi yetmezliği, kalpte mitral kapak gevşekliği, çölyak hastalığı, vitiligo, hipofiz bezi iltihabı gravesle birlikte seyreden hastalıklardır.

Hipertiroidi Nedenleri

• Graves hastalığı hipertiroidinin en sık rastlanan nedenidir. En çok 20 ila 50 yaş arası kadınlarda görülür. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi tiroid hücrelerine saldırır. Bu durum tiroid bezinin harap olmasına ve T3 ve T4 adlı tiroid hormonlarının fazla oranda üretimine yol açar.

• Stres, sigara, fazla iyotlu tuz tüketimi alerjik bünye ve bazı ilaçlar graves hastalığını olumsuz olarak etkiler. Guatr, tiroid hormonlarında artış ve gözlerde büyüme graves hastalığının en önemli belirtileridir. Gözün öne doğru fırlaması olan oftalmopati, graves hastalarının %25-30’unda görülür.

• Hipertiroidinin diğer bir nedeni çok çalışan nodüllerdir. Sıcak ya da hiperaktif denilen bu nodüller tiroid bezinden bağımsız olarak sürekli ve fazla miktarda tiroid hormonu üretirek kana verirler.

• Hipotiroidinin tedavisinde kullanılan tiroid hormonlarının kontrolsüz ve fazla oranda alımı da hipertiroidiye yol açabilir.

• Tiroid bezinin iltahabi durumları, aşırı iyot tüketimi ve tiroid bezinin farklı nedenlerle tahrip olması hipertiroidinin daha az görülen sebepleri arasındadır.

Hipertiroidi Tanısı

TSH  testi ve T3 ve T4 hormonlarının tetkiki ile tanı koyulur. Bunun dışında tiroid otoantikorları, reseptör antikoruları, tiroid sintigrafisi ve tiroid ultrasonografisi gibi uygulamalara da başvurulabilir.

Hipertiroidi Tedavisi

İlaç tedavisiyle hastalığın belirtileri kısa sürede giderilmekle birlikte hastaların 1-2 yıl ilaç kullanmaları gerekir. Ancak yine de  hastaların büyük bir bölümünde nüks görülür. Nüks oranı sigara içen kişilerde, tiroid bezi büyük olanlarda ve gençlerde daha fazladır. İlaç tedavisine yanıt alınamadığı durumlarda radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Radyoiyot tedavisi hastaya ağız yoluyla verilir. Nodülü olan olgularda ise ameliyat sözkonusu olur.

Hipertiroidi Zararları – Hipertiroidi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tedavi edilmeyen hipertiroidi kalp kasında hastalığa, atrium fibrilasyonu denilen kalbin çok hızlı atması durumuna ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Herhangi bir enfeksiyon, şiddetli travma ya da ameliyat sırasında bu hastalar tiroid krizine girerler ve bu durum ölüm riski taşır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php