D Vitamini ve Kanser İlişkisi

Laboratuvar, deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar D vitamininin meme, prostat, kolon ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere yirmiye yakın kanser türüne karşı koruyucu etkinliğinin olduğunu göstermiştir. 1095 erkek üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada serum 25(OH)D düzeyinin 25 nmol/L nin üzerinde olmasının total kanser insidansını %17 oranında azalttığı saptanmıştır.

D Vitamini ve Kanser Araştırmaları; Avrupa’da 10 ülkede yapılan, yarım milyonu aşkın kişinin katıldığı ve İngiliz Tıp Dergisinde (BMJ) bildirilen karşılaştırmalı araştırmaya göre, kanında D vitamini düzeyi yüksek olanların kalın bağırsak kanserine yakalanma olasılığı diğer kişilerden yaklaşık % 40 daha az olmaktadır. Bir çalışmada  serum 25(OH)D düzeyi 80 nmol/L nin üzerinde olan kişilerde, 50 nmol/L nin altında olanlara göre kolo-rektal kanser sıklığında %72 oranında azalma tespit edilmiştir.

279 meme kanseri hastasının kanındaki vitamin oranının ölçülmesine dayanan bir araştırma, D vitamininin meme kanseri gelişimini durdurabileceğine dair bulgular sağlamıştır.  Meme kanserinin daha ileri bir aşamasında bulunan 75 kadındaki D vitamini seviyesi, kanserin erken evresinde bulunan 204 kadının kanındaki D vitamini düzeyinden önemli ölçüde düşük çıkmıştır. Kanada’da yapılan başka bir araştırma, D vitamininin meme kanseri riskini düşürdüğünü göstermiştir.Toronto’daki Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. Julia Knight, yaşamın erken dönemlerinde bu vitamini almanın oldukça önemli olduğunu söylemiştir.Knight, 1700’den fazla kadının verilerini karşılaştırarak yaptıkları araştırmada, ergenlik döneminde güneş ışığı ve balık yağı gibi besinlerden alınan D vitaminin meme kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu saptadıklarını ifade etmiştir. Dört yıl süren prospektif bir çalışma günde 1500 mg Ca ve 1100 U D vitamini kullanan 1179 post-menapozal kadında sadece D vitamini ya da Ca desteği alanlara göre tüm kanser sıklığında % 77 oranında azalma bildirilmiştir.

ABD’de yapılan bir çalışma, normal miktarlarda alınan D vitamininin pankreas kanseri olasılığını %43 oranında azalttığını göstermiştir. “Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention” adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, 450 IU olan standart doz D vitamini alımı pankreas kanserini ciddi oranda azaltmaktadır. 150-300 IU D vitamini ise % 22 düzeyinde azalma sağlamıştır.  ABD’deki California Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, dünyada 40 yıldır bu konuda yapılmış 63 araştırma yeniden değerlendirildi. Araştırmada yüksek dozda D vitamininin göğüs, bağırsak ve yumurtalık kanseri gibi yaygın kanser riskini düşürebileceği saptandı. Kandaki D vitamini düzeyiyle kanser riski arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmacılar, günde 1000 IU ya da 25 miligram D vitamini almanın kolon kanseri riskini %50, yumurtalık ve meme kanseri riskini ise % 30 azaltabileceğini belirttiler. D vitaminin kanserden korumadaki uygun düzeyi tam olarak bilinmemekle beraber genel düşünce seviyenin 40 ng/ml’in üstünde olması yönündedir. Kanser, kalp hastalığı ve romatizmal hastalığı olanlarda 25 OHD vitamin düzeylerinin 80-100ng/mL arasında tutulmasını önerenler de vardır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“D Vitamini ve Kanser İlişkisi” üzerine bir yorum

Yorum yapın

css.php