D vitamini ve Beyin Sağlığı

İn vitro olarak D vitamininin beyin hücreleri üzerine nöroprotektif olduğu gösterilmiştir. Bir çalışmada hayatın ilk yıllarında düzenli ve aralıklı olarak 2000 U/gün veya üzerinde D vitamini verilen erkeklerde şizofreni riskinin azaldığı tespit edilmiştir.  Araştırmalar, yeteri kadar D vitaminine sahip olmayanların, Parkinson hastalığına yakalanma risklerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Finlandiya’da, 3 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, D vitamini yetersizliği olan insanların, Parkinson hastalığına yakalanma risklerinin 3 kat fazla olduğu göstermiştir.

D vitamini 60 yaşın üzerindeki erkeklerde beynin işlevinie olumlu katkılar sağlayabilir. İngiltere’deki Manchester Üniversitesinden uzmanlar Avrupalı meslektaşlarıyla 40-79 yaşındaki 3 binden fazla erkeğin beyin işlevi ve D vitamini arasındaki ilişkiyi araştırdı. Bilim adamları, vücudunda yüksek oranda D vitamini olan erkeklerin dikkat ve cevap becerilerine dayanan basit nöropsikoloji testinde daha başarılı olduklarını tespit ettiler. Araştırmacılar D vitamini ve beynin iyi çalışması arasındaki ilişkinin özellikle 60 yaşın üzerindekilerde daha belirgin olduğu sonucuna vardı.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php