Nattokinase Enzimi Nedir?

Kan Sulandırıcı Besinler. Nattokinase Nedir? Nattokinase, GDO’lu olmayan soya fasülyelerinden fermente edilen benzersiz, güçlü bir sistemik enzimdir. Yaklaşık yirmi yıl önce Dr Hiroyuki Sumi önderliğindeki bir Japon araştırma ekibi, in vitro çalışmalarda, nattokinasenin fibrinolitik aktivitesini bulmuştur. Sonradan bu aktivite bir çok hayvan ve insan çalışmaları ile onaylanmıştır.

Bir Japon besini olan natto’nun üretimi, soya fasülyesindeki özel bir bakterinin varlığı yüzünden oluşan nattokinase enzimi ile sonuçlanır. Var olan birçok soya ürününde de enzimler olmasına rağmen, sadece natto’nun hazırlanması nattokinase içerir ve enzimin ismini almasına yol açar. Nattokinase natto’dan özütlenir ve besin takviyesi olarak satılır.

Faydaları Neler?

Nattokinase, vücudun kan pıhtılaşması ile doğal savaşma becerisini arttırır, ve kan incelticiler arasında, uzun süreli etkisi ve hiç yan etkisi olmaması yüzünden avantajlıdır. Çalışmalar Nattokinase’nin, ACE’yi inhibe ederek tansiyonun düşürülmesinde rol oynadığını göstermiştir.

Yüksek Tansiyon

Bir çok klinik çalışma, natto’nun, ACE’yi (anjiyotensine dönüşen enzim) inhibe ederek tansiyonu düşürebildiğini göstermiştir. ACE, kan damarlarını daraltır ve elastikliğini bozar, sonra da hipertansiyona doğru, tansiyonu yükseltir.

Yüksek tansiyon hastası gönüllülere, 4 birbirini izleyen gün, oral yolla 30 gr. natto ekstresi verildi. 5 gönüllüden 4 tanesinde sistolik tansiyon (büyük) 173.8’den 154.8’e, diastolik tansiyon (küçük) ise, 101.0’dan, 91.2’ye düşmüştü. Bu bilgi büyük tansiyonda %10.9, küçükte ise %9.7 oranında düşüş demekti.

Çift kör bir çalışmada, hipertansiyon 1. Evre ya da prehipertansiyonlu 86 hasta, 8 hafta boyunca nattokinase kapsülleri aldılar. Sadece plasebo almış gruba oranla, nattokinase grubu; her iki tansiyonda da, 5.55 milimetre cıva azalması ile ortalama kan basıncı düşüklüğü gösterdiler.

Kan İnceltici

İnsan vücudu, trombus yapmak için bir çok enzim türü üretir, ama parçalanması ve çözülmesini sağlayan tek bir ana enzim vardır, o da plazmin’dir. Nattokinasenin özellikleri, yakından plazmine  benzemektedir.

Nattokinase, varolan trombusu, trombositlere bağlanan fibrinin çözülmesini sağlar ve kendisi çözünür. Natto, fibrini parçalayabilen, insan vücudunun üretebildiği tek enzim olan plazmin gibi davranır. İnsan yaşlandıkça, plazmin üretimi de azalır, bu da natto takviyelerini ideal kılar. Nattokinase, vücudun kendi üretimi olan plazmin gibi diğer kanı pıhtılaştıran ajanlarından biri olan urokinase üretimini de geliştirir.

Bir  deneyde, Dr. Sumi, gönüllülere 8 gün boyunca nattokinase vermiştir. Daha sonra ise, plazminojen doku etkinleştiricisi (TPA) düzeyleri ölçüldü. Nattokinase kullanıcılarında TPA aktivitesi yükselmişti. TPA, plazmini yükseltir; bu çalışma, fibrinojen çözülmesine ek olarak, nattokinase’nin vücudun kendi fibrinlolitik etkinliğini de arttırdığını göstermişti.

Nutrition Research” dergisinin Mart 2009 sayısında yer alan bir çalışma, nattokinase takviyelerinin sağlıklı gönüllüler ve kardiyovasküler hastalıklarının yüksek risklerini taşıyanlar üzerinde, pıhtılaşma faktörleri konsantrasyonlarını azalttığını rapor etmişti.

Japonya, Kobe’deki “Biotechnology Research Laboratories ve JCR Pharmaceuticals Co”daki araştırmacılar, nattokinasenin, fareler üzerinde, karotid arterlerindeki kan pıhtıları çözme becerilerini test ettiler. Nattokinase ile tedavi edilen fareler kan akışlarının %68’ini geri kazandılar, plazmin tedavisinde olan diğer grup tedavi oranı ise, %15.8’di.

Osteoporoz

Zengin K2 vitamini içeriği ile nattokinase, osteoporoza yakalanma riskinin yüksek olduğu kişilerde, hastalığın oluşumunu engelleyebilir. Japonya’da, osteoporoz tedavisinde, K2 vitamininin yüksek dozları (günlük 45 mcg.-90 mcg.) kullanılmaktadır. K2 vitamini eksikliği, kalsiyumun, ait olduğu yerde, kemiklerde depolanamamasına sebep olur.

Bunun yerine, arterler, aort, kas gibi yumuşak dokular, göğüs, böbrekler, veya topuk dikeninde depolanır. Kalsiyumu kemiğe taşıyan proteinin adı, osteokalsin’dir. K2 Vitamini bu kalsiyumu kemik matriksi içinde sertleştirir. K2 vitamini eksikliğinde,  kalsiyum kanda kalır ve arter duvarları gibi bir çok istenmeyen yerde depolanmak zorunda kalır. Bu yüzden K2 vitamini, hem kemikler hem de arterler için önemli bir besindir.

Japon araştırmacılar, K2 vitamininin aynı dozajını (45 mcg) viral hepatitli kadınlarda karaciğer kanserini güvenli bir şekilde önlemek üzere kullandılar. K2 vitamini kullanımı, hepatoma sıklığını kontrol gruptaki K2 vitamini almayanlara göre, %20 oranında azaltmıştı.

Alzheimer

Amiloyid fibriller bir çok insan hastalıklarında yaygın olarak yer alırlar. Alzheimer hastalığının da önemli bir unsurudur. Alzheimer’de, beyinde, amiloid fibril plakları oluşur. Beynin çevresinde, kan-beyin bariyeri denen, kandaki zararlı herhangi bir maddenin beyne girişini engelleyen bir bariyer vardır. Araştırmalar, kan-beyin bariyerinde oluşan yaşa bağlı hasarın, fibrin ve başka proteinlerin beyne sızmasına izin verdiğini göstermiştir. Fibrin beyne girer girmez, pıhtı oluşturmak için orada olan herhangi bir beta-amiloid ile birleşir. Bu pıhtılar kan akışını engeller ve enflamasyona neden olur, beyne zarar verir, hafıza kaybına yol açar ve Alzheimer ile ilgili diğer sorunlara zemin hazırlar. Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, Alzheimer hastalığını karakterize eden amiloid plak oluşumununa katkı sağlayan amiloid fibrilleri indirgeyenin enzim olduğu anlaşılmıştır.

Nattokinase Enzimi Nasıl Üretilir?

Natto, Bacillus subtilis adlı bakterinin kaynamış soya fasulyesine eklendiği bir fermantasyon süreci ile üretilir. Nattokinase, bakterinin soya fasulyesi üzerinde çalışmasıyla üretilmiş olur. Diğer soya ürünler, de enzimler içermelerine karşın, sadece natto hazırlığı bu spesifik Nattokinase enzimine sahiptir.

Yan Etkileri Var mı?

Nattokinase, tavsiye edilen dozlarda alındığı zaman güvenlidir, ancak bir kan inceltici olduğundan, pıhtılaşma karşıtı ilaç tedavisi görenlerin doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Nattokinase Enzimi Nedir?” üzerine 3 yorum

  1. Natto Yapımı ile ilgileniyorum mayalanmayı bilen varmı

  2. Nattokinase’yi bende kullanıyorum Göztepe çemenzar durağında Nurbal var oradan alıyorum daha birçok bitkisel ürün ithal ediyorlar Nurbal yazarsanız siteden sipariş verebilirsiniz

  3. Bu yazı çok doğru ve yararlı. Ama devlet yurtdışından gıda takvyesi getirilmesini yasaklamıştır, ya da doktor reçetesine bağlamıştır. Buna karşı da birşey yapıyor olmanız gerekir.
    Şimdi ben bunu Türkiye’de nereden bulacağım? Natto başlatıcı kültür arıyorum, Türkiye’de bulamıyorum. Bir sürü insana stent takıyorlar. Bu karlı endüstriyi korumak için de doğal takviyeleri yasaklıyorlar.

Yorum yapın

css.php