Orta Kulak İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

Orta Kulak İltihabı Neden Olur ve Orta Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir? Viral ve bakteriyel enfeksiyon şeklinde ve çoğunlukla üst solunum yollarında bir enfeksiyonu takiben oluşan orta kulak iltihabı kulak ağrısı, işitmede azalmanın olması, ateş, basıncın fazla olması sebebiyle kulak zarının delinmesi ve ardından görülen akıntı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Orta kulak iltihapları genellikle çocuğun son 10 gün içinde geçirdiği bir soğuk algınlığını takiben meydana gelir.

0-2 yaş arası riskin en yüksek olduğu dönemdir. İmmünolojik gelişim tamamlanmadığı için enfeksiyona açık hale gelir. Çocuğun kreş ve okul gibi ortamlara girdiği 2-6 yaş aralığı ise orta derece risk grubudur.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri

Kulak akıntısı, işitme zorluğu, ateş, uyku sorunları ve iştahsızlık gibi durumlar çocuğunuzda görülüyorsa orta kulak iltihabı olma olasılığı yüksektir. Çocuklar ağrıyı ifade edemeyecek kadar küçük oldukları için huzursuzluk, ağlama ve hasta kulağını çekiştirmek gibi davranışlarda bulunurlar. Uzun süreli durumlarda ise çocukta denge bozuklukları, yürümede gecikmesi, sık sık düşmesi ve konuşmada gecikme olması gibi durumlar görülebilir.

Orta Kulak İltihabı Tedavisi – Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Orta kulak iltihaplarının % 70’i kendiliğinden iyileşir,  zira bir çoğu virüslere bağlıdır ya da vücudun bağışıklık sistemi bu enfeksiyonları yener. Bakterilerin yol açtığı orta kulak iltihaplarında ise antibiyotik kullanımı çoğu kez başarılı sonuç verir. Orta kulak iltihabı için yapılan tedavilerden sonuç alınamazsa, sıvı birikimi devamlı hale gelirse ve işitme kaybı fazlaysa ameliyat gündeme gelebilir.

Orta Kulak İltihabı Ameliyatı

• Ameliyatla kulak zarına küçük bir tüp yerleştirilir ve orta kulağa tüp yoluyla hava gitmesi sağlanır. Kulak tüpleri değişik biçimlerde olurlar ve yerleştirildikten sonra çoğunlukla yeniden orta kulak iltihabı gelişmesini önlerler. Kulak tüpleri orta kulak iltihaplarını önlemekle birlikte kulak tüpünün yerleştirilmesinden sonra kulak yolundan orta kulağa su girmesi olasılığı ortaya çıkar. Bu durum da sudaki bakteri ve virüslerin orta kulakta iltihaba yol açmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden banyo ve yüzme gibi durumlarda çocuğun kulak yolunun korunması lazımdır ve gerekirse tıkaç kullanılabilir.

• Kulak tüpü takıldıktan sonra kulak iltihabının görülme olasılığı azalır fakat yine de oluşma ihtimali vardır. Yeniden meydana gelirse antibiyotikli kulak damlasıyla tedaviye başlanır. Bunun faydası olmazsa oral antibiyotikler kullanılır. Eğer ilaç tedavisine yanıt alınamazsa tüpün yenisiyle değiştirilmesi gündeme gelebilir.

• Kulak tüpü, kulak zarında 1-1,5 sene kalır. Sonra tüp kendiliğinden kulak yoluna düşer ve kulak zarında tüpün takıldığı delik kendiliğinden kapanır. Ancak belirtilen süreden daha önce tüpler düşebilir ya da tıkanabilirler. Düşen tüp, kulak kanalından dışarı çıkmayabilir, bu yüzden tüpün kontrolünün belli zaman aralıklarlayla doktor tarafından yapılması gerekir. Tüp kendiliğinden düşmediği takdirde, doktor 18 ay ile 3 yıl arasındaki bir zamanda tüpün alınması gerektiğini bildirir.

• Orta kulak iltihabının önlenmesinde kulak tüpleri önemli etkinlik göstermekle beraber tek bir uygulama kesin tedavi için yetmeyebilir. Kulak tüpü yerinde kaldığı müddetçe fayda sağlar. Düştükten sonra yeniden iltihab olursa tüpün yeniden takılması gündeme gelebilir.

Combined Heermann And Tos: Bu tedavi yöntemiyle daha önceden iki ameliyatla tedavi edilen orta kulak iltihabının tek ameliyatla tedavi edildiği ve başarı oranının %80 olduğu belirtilmektedir. Bu yöntemle tedavi edilen kişinin kendini sudan korumasının gerekmediği de ifade edilmektedir.

Orta Kulak İltihabı ve Antibiyotikler İle İlgili Bir Not;

Amerikalı bilim adamlarınca yapılan ve Journal of the American Medical Association‘da yayınlanan on yıllık araştırma sonucuna göre orta kulak iltihabının tedavisinde antibiyotik kullanımının fazla bir yarar sağlamadığı tespiti yapılmıştır. Enfeksiyonun başlangıcında antibiyotik verilmesinin çocuğun biraz daha çabuk iyileşmesini sağlayabileceği fakat ishal, döküntü gibi yan etkilerin görülme olasılığını artırabileceği belirtilmiştir.

Orta Kulak İltihabının Zararları

• Çocuklarda en çok görülen hastalıklardan olan orta kulak iltihabının tedavisinin zamanında yapılmaması orta kulak iltihabının kronik hale gelmesine ve kalıcı sağırlığa yol açabilir. Erişkinlik dönemindeki işitme kayıplarının birçoğu zamanında tedavisi yapılmamış orta kulak iltihabından kaynaklanır.

• Sıvının uzun süre kalması kulak çınlamasına, denge bozukluklarına, yürüme ve konuşmada gecikme olmasına yol açabilir.

• İltihab kulak kemiklerini eriterek işitme kaybına neden olabilir.

• Beyin zarı iltihabı ve menenjit gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir.

• İltihap beyne ulaşarak, beyin dokusunda ve çevresinde enfeksiyonlara ve apseye sebebiyet verebilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php