İltihabı Ne Geçirir? Boswellia Serrata ve İltihap

Boswellia serrata (Indian Frankincense), iltihapla mücadelede kullanılan sakız reçinesi özüne sahip bir bitkidir. On altı bilinen Boswellia türü olmakla birlikte iltihap için kullanılanı Boswellia serrata’dır. Tıbbi etkisi bitkinin aktif bileşeni olan boswellic asitten kaynaklanmaktadır. Boswellik asitler yalnızca Boswellia ağaçlarının reçinesinde bulunur ve sentetik olarak üretilmesi zordur.

In vitro ve hayvan deneylerini içeren kapsamlı bir genel görünüm, Boswellia serratanın proinflamatuar enzimlerin sentezini baskıladığını ve anti-inflamatuar bir ajan olarak etkinliği olduğunu gösterir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, boswellinik asitlerin 5-Lipoksigenaz gibi pro-inflamatuar enzimlerin sentezini inhibe ettiğini göstermiştir.  AKBA (3-O-asetil-11-keto-beta-boswellinik asit), 5-Lipoksigenaz’ın en güçlü inhibitörüdür.

Bitkiyle ilgili araştırmalar genellikle boswellik asitler, özellikle de dört boswellik asitten en güçlü olduğu tahmin edilen AKBA (asetil-11-keto-beta-boswellik asit) üzerinde yoğunlaşmasına karşın yeni araştırmalar bitkideki suda çözünür polisakkaritlerin bir bölümünün de, anti-inflamatuar etkiyi başlattıkları ve desteklediklerini göstermiştir.

2006 yılında “The Indian Journal of Pharmacology” de yayınlanan bir makale boswellia Serrata ekstresinin osteoartrit ağrısını azalttığı bir çalışmaya değinir. Natural Medicines Comprehensive Database, Boswellia serrata ekstresinin osteoartritli hastalarda ağrıyı azaltabileceğini ve hareketliliği artırabileceğini belirtir. Araştırma boswellia özlerinin, eklem ağrısında % 32 ila % 65 oranında azalmaya neden olduğunu gösteriyor. Klinik bir çalışmada, araştırmacılar diz osteoartriti olan 60 hastayı iki gruba ayırdı. Birinci gruba özel bir Boswellia özütü diğer gruba ise plasebo verildi.1 aylık kullanımdan sonra, boswellia Serrata ektresi alanların ağrı ve fiziksel işlevde klinik ve istatistiksel olarak önemli gelişmeler kaydedildi. Diğer bir klinik deneyde 75 hasta üç gruba ayrıldı. İlk gruba 3 ay süresince 100 mg özel bir Boswellia özütü (5-Loxin) verilirken İkinci grup 250 mg 5-Loksin kullandı, üçüncü gruba ise plasebo verildi. Deney süresinin bitiminde, Boswellia özütü (5-Loxin) kullanan iki grupta ağrı ve fiziksel fonksiyonda istatistiksel olarak önemli gelişmeler saptandı.

İltihap karşıtı etkisinden ötürü, boswellia serrata, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisine de yardımcı olabilir. 1997 yılında yapılan ve 6 hafta süren bir çalışmada ülseratif kolitli hastalara verilen boswellia reçine özütü inflamatuar kan belirteçlerinde ve bağırsak duvarı sağlığında olumlu gelişmelere neden olmuştur. Colorado Eyalet Üniversitesi uzmanlarınca derlenen araştırmalara göre, boswellia Serrata bitkisi iltihaplı bağırsak hastalığının tedavisinde etkili olabilir. Akupunktur ve probiyotiklerle beraber kullanılan, boswellia Serrata, TH1 sitokin üretimini baskılayarak bağırsaklardaki iltihabı gidermeye yardımcı olurken TH2 üretimini teşvik eder.

Araştırmacılar, Boswellia bikisinin tip 1 diyabete karşı etkilisini araştırmak amacıyla tip 1 diyabet oluşturulmuş farelere 10 gün boyunca 150 mg/kg Boswellia özütü verdiler. Bitkinin kan glikoz seviyelerinde artışın önlemesine yardımcı olduğu ve pankreatik hücrelerin tahrip edilmesini de önlediği tesbit edildi. Araştırmacılar bir dizi iltihap belirteçindeki yükselişi engelleyen bitkinin yalnızca hiperglisemi önlemekle kalmadığı iltihabı da düşürdüğünü söylediler.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php