Magnezyum ve Migren

Bazı araştırmalar, magnezyum mineralinin migreni önleyebileceğini ve tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Migren, nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin çeşitli kombinasyonlarda eşlik ettiği ataklar biçiminde kendini gösteren bir baş ağrısı bozukluğudur. Konuyla ilgili deneysel bulgular magnezyum düzeylerinin serotonin reseptörlerini etkilediğini ve ayrıca NMDA reseptörlerinin yanı sıra nitrik oksit sentezi ve salınımı üzerinde de bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Migreni önlemek için genellikle magnezyum oksit kullanılır. Ayrıca magnezyum sülfat formunda intravenöz olarak uygulanabilir. 2012 yılında Amerikan Baş Ağrısı Derneği ve Amerikan Nöroloji Akademisi, migreninin önlemesiyle ilgili olarak magnezyuma B seviyesi derecesini verdi, yani muhtemelen etkili olduğunu ve migren önleyici tedavi gerektiren hastalar için düşünülebileceğini belirtti.

Araştırmalar, küme baş ağrıları olan ve migren hastalarının düşük magnezyum seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Tekrarlayan migren ağrıları olan kişilerde, migreni olmayanlardan daha düşük hücre içi magnezyum seviyeleri olduğu tesbit edilmiştir. (hem kırmızı kan hücrelerinde hem de beyaz kan hücrelerinde gösterilmiştir). Oral magnezyum takviyesinin, migrenli kişilerde hücre içi magnezyum seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu da magnezyum alımının migren baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceği düşüncesine neden olmuştur.

Oral magnezyumun etkisini incelemek için, Uluslararası Baş Ağrısı Derneği kriterlerine göre 18-65 yaşlarındaki 81 hasta değerlendirilmiştir. Katılımcılar 12 haftaboyunca günde 600 mg magnezyum ya da plasebo aldılar. 9–12. haftalarda, atak sıklığı magnezyum grubunda %41, plasebo grubunda ise %15 oranında azalmıştır. Bazı araştırmalarda ise, magnezyum takviyeleri kullanmanın menstruel ilişkili migrenleri önlemede etkili olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Akut migren tedavisi için, intravenöz magnezyum sülfat, auralı hastalarda tüm semptomların tedavisinde ya da auralı olmayan hastalarda ilişkili semptomlar için adjuvan tedavi olarak istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlamıştır. İntravenöz olarak kullanılan magnezyum sülfat, auralı migreni olanlarda en etkili bulunmuştur. Aura öyküsü olmayanlarda, ani ağrı ya da mide bulantısı giderilmesinde hiçbir fark görülmedi, fakat infüzyondan sonra daha az ışık ve ses duyarlılığı görüldü.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php