Japon Eriği

Ginkgo Biloba Nedir ve Ginkgo Biloba Faydaları Nelerdir? Ginkgo biloba olarak bilinen japon eriği hafızayı güçlendirici özelliğiyle tanınmaktadır. Japon eriği(Ginkgo biloba) yaşayan en eski ağaç olarak bilinir ve hakkındaki kayıtlar İ.Ö. 2800 yılına dek uzar. Ginkgo biloba ağacı nın diğer isimleri mabed ağacı, fosil ağacıdır.

Ginkgo doğuda asırlardır kullanılmasına rağmen batıda 1970 li yıllardan itibaren tanınmaya başladı.

Ginkgo biloba ağacı yaprağından elde edilen özün, belleği geliştirici nitelikte olduğu yapılan araştırmalar sonucunda elde edilmiş tespittir.

Willmar Schwabe Pharmaceuticals (Dr. Willmar Schwabe grubu) tarafından üretilen EGb761 (% 24 glikozit ve % 6 terpen laktonu içerir), gingko biloba yapraklarının standartlaştırılmış bir özütüdür. Klinik çalışmalarda genellikle EGb761 kullanılmıştır.

Japon Eriği Faydaları

Ginkgo Biloba Yaprağı: Ginkgo biloba extresi yeşil yapraklardan elde edilir. Ginkgo biloba bitkisi nin yaprakları bilobalit ve ginkgolit olarak bilinen terpenler bakımından zengindir. Bu maddeler kılcal damarlardaki kan dolaşımına yardımcı olucu etkinliktedir. Kılcal damarlarda biriken toksinler bu damarların beslediği dokulara zarar verir. Ginkgo biloba’da bulunan maddeler, tıkanmaları açmaya yardımcıdır ve kan dolaşımının yeniden başlamasını sağlayıcı özelliktedir. Ginkgoolidler ve bilobalid olarak adlandırılan terpen laktonlar ginkgo ekstresinin yaklaşık % 6’sını oluşturur. Bunlar beyne ve vücudun diğer bölümlerine artan dolaşım ile ilişkilidir ve sinir hücreleri üzerinde koruyucu bir etki sağlayabilir.

• Yapılan araştırmalar ginkgonun ciddi hastalıklara sebep olan serbest radikallerin meydana gelişini önleyen antioksidan niteliğini göstermiştir.

• Ginkgodaki flavonoidler bazı retina problemlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ginkgo biloba gözlerdeki damar, sinir ve doku ağlarından toksinleri temizleyerek görme yeteneğini muhafaza eder. Ginkgo biloba’nın anti-glokom etkisi, antioksidan aktivitesine, kan akışını iyileştirme ve kanı inceltme özelliğine bağlı olabilir.

• Alerjik reaksiyonları hafifletici etkinliktedir. Trombosit aktivasyon faktörünü (PAF) bloke edici özelliğiyle alerjik reaksiyonu hafifletir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

• Kan dolaşımını harekete geçirir. Beyine ve diğer organlara kan akışını geliştirir. Arterlerin ve toplardamarların genişlemesine yardımcı olmak suretiyle kanın tüm vücutta akmasını destekler. Kan hücrelerinin bir araya yapışmasını engelleyerek damar tıkanıklıklarını önler. Ginkgo biloba, kan pıhtılaşması için önemli olan trombosit aktive edici faktörü inhibe eder ve bu sebeple kan sulandırıcı etkiye sahiptir. Norveç’te ginkgo biloba ekstresi kan dolaşımını iyileştirmek için Norveç İlaç Ajansı tarafından onaylanmıştır.

• Ginkgo biloba ektresi, düşük kan basıncı ve kardiyovasküler sistem boyunca kan pıhtılarının giderilmesini sağlayan etkisiyle kalp sağlığına için yararlı olabilir. Kan damarlarının genişlemesi kalp üzerindeki gerilmeyi azaltırken, anti-pıhtılaşma etkisi kalp krizi ya da felç geçirme riskini azaltır.

• Ginkgo biloba beyin damarları içerisinde plak oluşumunu azaltır ve kanın daha hızla dolaşmasını sağlar. Bu şekilde de plak oluşumuna bağlı nedenle görülebilecek hafıza zayıflamasını azaltır.

• Sürekli dikkat gerektiren ya da stresle altında çalışan kişilerin; dikkat, enerji ve performansını artırmaya yardımcı olabilir.

• Terpenoidler kan damarlarının genişlemesi ve trombositlerin yapışkanlığını azaltarak kan akışını geliştirmesinde etkiliyken, flavonoidle ise kalp, kan damarları ve retina üzerinde koruyucu etkilere sahiptir.

• Ginkgo Biloba da bulunan flavonoidler ve terpenler yaşlanmanın neden olduğu bazı bellek proplemlerini uzun süreli olarak yavaşlatabilir.

• Alzheimer hastaları üzerinde yapılan deneylerde Ginkgo Biloba kullanımının bu hastalığı olanların bellek gücünü artırmıştır. “Human Psychopharmacology “adlı derginin Ekim 2004 sayısında bildirilen plasebo kontrollü çift kör çalışmaya göre, 3 ay süresince ginkgo biloba ektresi kullanan demans ya da Alzheimer rahatsızlığı olan katılımcılar dikkat, hafıza ve kognitif fonksiyonlarda kayda değer gelişme gösterdiler.

• “Journal of Alzheimer’s Disease” yayınlanan diğer bir meta-analizde, Alzheimer, demans ve hafif kognitif bozukluğu olan kişilerde bilişteki düşüşü dengelemek ya da yavaşlatmak için günlük 240 mg ginkgo biloba dozu etkili bulunmuştur.

• “Current Topics in Medicinal Chemistry” adlı dergide yayınlanan 2608 hastanın katıldığı 28 çalışmayı içeren bir derlemede, ginkgo’nun, bilişsel işlevleri, günlük yaşam aktivitelerini ve diğer hastalarda bilişin diğer yönlerini iyileştirmede potansiyel etkileri olduğu ifade edilmiştir. Tıbbi beslenme uzmanı Dr. Sarah Brewer’e göre, beyine kan akışını geliştirerek, ginkgo ektresi hafıza, konsantrasyon ve düşünce süreçlerini geliştirmeye yardımcı olur. “Prescription for Herbal Healing” adlı kitabında Phyllis A. Bach bu bitki için şöyle der: “Ginkgo, hücrenin enerji düzeyinin ana kaynağı olan bir bileşen olan adenosin trifosfat (ATP) üretimini artırır. Bu aktivitenin, beynin enerji için glikoz metabolizmasını ve elektriksel aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir.”

• Önceleri, ginkgo biloba’nın beyne giden kan akışını iyileştirdiği düşünülüyordu, fakat yeni bulgular bitkinin Alzheimer hastalığına karşı sinir hücrelerine koruyucu etki sağlayabileceğini gösteriyor. Bir ginkgo ekstresi olan EGb 761’in kullanıldığı bir çalışma Alzheimer demans tedavisinde klinik olarak etkili olabileceğini bulmuştur.

• Serebral yetmezliği olan yaşlı hastalarda yapılan klinik deneylerin bir meta-analizinde (Hopfenm ller, 1994) günlük 150 mg’lık dozun kullanıldığı karşılaştırılabilir 8 çalışma değerlendirilmiştir. Çalışmaların yedisi, ginkgo ektresinin serebral yetersizlikteki plaseboya göre etkinliğini doğrularken, bir çalışma ise sonuçsuz kalmıştır. Bir başka çalışmada, ginkgo ektresinin yaşlılıktan kaynaklanan serebral yetersizliği olan 90 kişi üzerinde etkinliği incelenmiştir. (Vesper ve Hnsgen, 1994) 12 hafta süresince günlük 150 mg’lık bir doz kullanıldı ve ginkgo grubu plaseboya göre anlamlı bir iyileşme gösterdi

• Alman Sağlık Bakanlığının bitkisel preparatların hazırlanması ve ruhsatlandırılmasından sorumlu E Komisyonu Ginkgo yaprağı ekstresinin kulak çınlaması, başdönmesi ve bunamalarda kullanımına onay vermiştir.

• Ginkgo biloba kapsül olarak günlük kullanım dozu 120-240 mg arasındadır. Kapsül biçiminde satılan ürünlerin yaprak ekstresi olması gerekir. Standardize Ginkgo biloba ekstresi  %24 flavon glikozidi ve %6 terpen laktonu içerir. Standardize edilmiş ginkgo biloba ürünleri, zararlı ginkgolic asitlerin milyonda (ppm) 5 parçasından fazlasını içermemelidir.

• Tedavide yalnızca özel olarak hazırlanan standardize ekstre kullanılır. Kurutulmuş Ginkgo biloba yaprağı (ham drog) tedavi amacıyla kullanılmamalıdır. (Ginkgo biloba’nın etkili olabileceğini gösteren klinik araştırmalarda %24 flavon glikozidi ve %6 terpen laktonu içeren standardize preparatlar kullanılmıştır)

• Önerilen doz günde 3 kez 40 ila 80 mg’dır. (Günlük toplam doz 120 – 240 mg)

• Ginkgo biloba çay olarak da tüketiliyor ancak bu şekilde kullanımı belirtilen yararları sağlamayacak ve de kötü kokusu nedeniyle de içilmesi zor olacaktır.

Ginkgo Biloba Yan Etkileri Varmı ?

Kan sulandırıcı ilaçlarla ve MAO inhibitör antidepresanlarla birlikte alınmamalıdır.

Diyabet veya hipoglisemi soruınu olanlar doktor onayı ile kullanmalı.

Devamlı kimyasal ilaç alan kişiler ginkgoyu kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php