Agaricus Blazei Murill Mantarı

Agaricus Blazei Murill Mantarı Nedir? Basidiomycetes familyasından Agaricus blazei Murill, yenilebilir tıbbi bir mantardır ve Brezilya, Sao Paulo yakınlarındaki Atlantik ormanının yüksek bölgelerinde küçük bir köy olan Piedade’ye özgüdür. Brezilya’nın yağmur ormanlarından gelen Agaricus blazei Murill mantarı, enfeksiyon, alerji ve kanser tedavisi için geleneksel tıpta yer alır. Agaricus mantarında potansiyel tedavi unsuru bir çok farklı tıbbi madde vardır, bunlardan bir kaçı, beta glukan gibi polisakkaritler, ergosterol, sodium pyroglutamate, laccase, lektin, ve blazeispirane türevleridir.

Agaricus Blazei Murill ve Bağışıklık Sistemi

Agaricus blazei, beta glukanlar olarak bilinen özel bir polisakkarit sınıfı içeren tıbbi bir mantardır. Bir çok in vitro deney ve çalışma, agaricus’un bağışıklık sistemi düzenleyicisi, anti-tümör, antimutajenik içerikler taşıdığını göstermiştir. Diğer çalışmalar, agaricus ekstresindeki polisakkaritlerin tümör taşıyan farelerde makrofajlar ya da doğal öldürücü hücreleri aktive ederek sitotoksik T-lenfosit aktivitesini indüklediğini göstermiştir. Agaricus blazei, beta glukanlar gibi polisakkaritler açısından zengin olduğundan fare modellerinde,  anti-tümör, anti-enfeksiyon ve anti-allerjik/astımatik özellikler göstermiş, aynı zamanda iltihaplı bağırsak hastaları üzerinde anti-enflamatuar etki göstermiştir.

Araştırmalar

Çalışmalar, beta glukan’ın bağışıklık sisteminin önemli bir bölümü olan doğal öldürücü hücreleri uyardığını göstermiştir. Bir çok tıbbi mantarda bulunan beta 1-3 glukan’ın yanı sıra Agaricus blazei, aynı zamanda eşsiz beta 1-6 glukan da içerir. Bu da mantarın, yayınlanmış araştırmalarda belgelenen bağışıklık sistemi destekleyicisi özelliklerini açıklamaktadır.

Bağışıklık sistemi modülasyonu, bağışıklık sistemi etkinleştirilmesiden farklı bir durumdur. Bağışıklık sistemi bir biyolojik ajan tarafından uyarıldığında, sistem, neyi üretmeye meyilliyse onun daha fazlasını üretir. Ama biyolojik ajan, bağışıklık sistemini Beta-glukan tabir edilen özel bir biyokimyasal bir yapı yoluyla değiştirir. Vücuttaki beta-glukan’ın varlığı, bağışıklık sistemi yanıtlarının dokular ve özellikle bu karşılıkları üretmeyen kemik iliğinden gelmesine sebep olur. Bu durumla ilgili en etkileyici bölüm, zaten aktif savunma üreten bölgelerdeki çıkışı arttırarak vücudun savunma güçlerini artırması yanı sıra, aynı zamanda, vücuda hastalıklara karşı bir savaş verebilmesi için yeni bölgeler oluşturmasıdır.

Japonya’da 2002 yılında yapılan bir çalışma, Agaricus blazei ekstresinin makrofajları kanser hücreleri üzerinde iki-aşamalı saldırı gerçekleştirmek üzere uyardığını göstermiştir. Birinci aşama, agaricus ekstresi alımından 8 saat sonra, hastanın makrofajlarının “alfa tümör nekroz faktörü” denen kanser öldüren ajan salgılaması ile başlamıştır. İkinci aşama, 4 saat sonra; aynı makrofajların birinci saldırıda zayıflayan kanser hücrelerini yok etmek üzere tasarlanmış farklı bir ajan salgılaması ile sürmüştür.

Randomize bir çalışma, Agaricus’un oral yolla kullanımının, kemoterapi gören jinekolojik kanser hastalarında doğal öldürücü hücrelerinin aktivitelerini ve yaşam kalitelerini geliştirdiğini göstermiştir.

2008 yılında yapılan bir çalışmada, günlük 3 gr. agaricus polisakkarit ekstresinin, plaseboya oranla, insan deneklerinin NK hücre aktivitelerinde önemli yükselişe neden olduğu belirtilmiş; carboplatin plus VP16  (etoposide) ya da carboplatin plus taxol ile tedavi edilen 100 servikal, yumurtalık ve endometriyal kanser hastalasında yükselmiş NK hücre aktivitesi ve kemoterapi bağlantılı yan etkilerde azalma raporu verilmiştir.

Küçük klinik deneyler yoluyla ulaşılmış bir çok kanıt, agaricus’un, kronik hepatit tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, 1500 mg. ekstre dozunun bir grup hepatit B hastasının karaciğer enzimlerinde 12 aylık dönem içinde önemli bir azalma görülmüştür. (AST 246’dan 61’e düşmüş, ALT ise 151’den 46’ya düşmüştür.) Bir başka çalışma ise Hepatit C hastaları üzerinde yapılmış ve agaricus ekstresinin 20 hastada GTP’yi %80 oranında düşürdüğü gözlemlenmiştir. Agaricus’un hepatit tedavisindeki potansiyel rolü,  Wang ve arkadaşları tarafından not edilmiştir. Agaricus blazei Murrill kullanımının, kronik hepatit hastalarında hepatik fonksiyon gelişmesi ve negatif virüs aktivite indeksi gibi çeşitli etkileri olduğunu rapor etmişlerdir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php