C Vitamini ve Kanser Tedavisi

C vitamininin kanser tedavisinde kullanılabileceği fikri 1970’lerde, kimyager ve biyokimyager Amerikalı Linus Pauling tarafından ortaya atılmıştır. Dr.Pauling ve Dr.Ewan Cameron son dönem kanser hastası olanlara 10 g/gün dozunda C vitamini verdiler. Bu 100 hastanın 16 tanesinde yaşam  süresinin 1 yıldan fazla uzamış olduğu tespit edildi. Daha sonra tedavi edilemeyen 1826 kanser hastası üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu hastaların 294 tanesi, >10 g/gün C vitamini aldı. Diğer 1532 hasta ise kontrol grubu oldu. C vitamini kullananların yaşam süresi 343 gün olurken, kontrol grubunda ise bu süre 180 gün olarak tespit edildi.

C Vitamini ve Kanser Araştırmaları

Johns Hopkins Üniversitesi bilimadamlarınca yapılan araştırma, C vitamini ve diğer antioksidanların “HIF-1” olarak bilinen proteini nötralize ederek, bazı kanserli tümörlerin gelişimini engellediğini göstermiştir. Karaciğer kanseri gibi hızlı gelişen kanserlerin, çevrelerindeki tüm oksijeni yakarak büyük enerji tükettikleri için varlıklarını sürdürebilmeleri bu proteine bağlı bulunuyor. C vitamini gibi antioksidanlar, HIF-1’i nötralize ederek kanserli tümörün gelişimini engelleyici etki gösteriyorlar.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Mark Levine’e göre C vitamini damardan verildiğinde kandaki  seviyesi 25 misline çıkmaktadır. Damar içi C vitamini, ağır kanserli 3 hastada, kanseri geriletmiştir. Yaşları 49-66 arasında değişen hastalarda yaklaşık on yıl önce,  mesane kanseri, böbrek tümörü, ve B-hücreli lenfom saptanmış ve birkaç ay süren vitamin tedavisinden sonra tümörler iyice küçülmüştür. Hastalardan biri 4 yıl, diğeri 9 yıl sonuncusu ise 10 yıl remisyonda kalmıştır. Bilim adamları tedavi edilen hastalardaki tümörlerin küçülüşünü, vitaminin, kanser dokusundaki toksik hidrojen peroksit üretimini arttırmasıyla ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir .

Amerika’daki Ulusal Sağlık Enstitüsünce yapılan ve sonuçları Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi  dergisinde bildirilen  araştırmaya göre C vitamini enjeksiyonu farelerdeki tümörlerin %41 ile %53 oranında küçülmesini sağlamıştır. Bilimadamlarına göre C vitamini kanser hücreleri içinde zincirleme bir yıkıcı reaksiyona sebep olmakta ve kanserin ilerleyişini önlemektedir. İngiliz Kanser Araştırma Vakfı ise yüksek doz C vitamininin radyoterapi ve kemoterapi gibi kanser tedavilerinin etkisini azaltabileceği şeklinde görüş açıklamıştır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php