D Vitamini ve Araştırmalar

Son dönem araştırmalar D vitamininin kalsiyum, fosfor ve kemik metabolizması üzerindeki bilinen etkilerinin dışında birçok işlevinin daha olduğunu göstermiştir. Otoimmun hastalıklar, romatoid artrit, multipl skleroz, inflamatuar barsak hastalığı, diyabet, çeşitli kanser tipleri ve kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında D vitamini eksikliğinin rolü olduğu anlaşılmıştır.

D vitamininin insandaki 200’den fazla geni etkilediği, bu genler arasında kanser ve bağışıklıkla ilgili hastalıklarla ilişkili olanların da bulunduğu tespit edilmiştir. Oxford Üniversitesi Fonksiyonel Genomik Birimi’nden Andreas Heger’in yürüttüğü araştırma, Genome Research’da yayınlandı. Bu vitamin, insan genomunun belirli noktalarında bulunan D vitamini alıcıları (VDR) üzerinden, DNA’ları etkiliyor. Heger ve ekibi, bu noktaların haritasını çıkardı ve bunların doğrudan etkilediği 200’den fazla geni tespit etti. Bu çalışmayla, D vitaminin eksikliğinin ayrıca, romatizmal eklem iltihabı, tip 1 diyabet, multipl skleroz, kan kanseri ve kolorektal kanser dahil belirli kanser türleri gibi, bağışıklık sistemiyle ilişkili hastalıklara yatkınlığa sebep olduğuna dair bazı veriler elde edildi. Diğer bir araştırma da, insan bağışıklık sisteminin, T hücreleri denen öldürücü hücreleri harekete geçirmesinde bu vitamininin oldukça önemli olduğunu göstermiştir. Bu araştırma, kanda D vitamini yetersizliği olması durumunda, T hücrelerinin vücuttaki enfeksiyonlardan haberinin olmadığını ve bu yüzden harekete geçmediğini göstermiştir.

İsveç ve ABD’de yapılan araştırmalar, D vitamini eksikliği olan kişilerin, bu vitamine yeterli oranda sahip kişilere göre daha az yaşadığını göstermiştir. Ölen 1806 insanın verilerini değerlendiren bilimadamları, D vitamini bakımından zengin yiyeceklerle beslenenlerin diğerlerine oranla daha uzun yaşama şansının % 26 oranında arttığını tespit etti. ABD’de yapılan diğer bir araştırmada; yaşlılardaki ciddi D vitamini eksikliğinin, ölüm riskini % 30 artırdığı saptanmıştır. Oregon State Üniversitesi’nde; 60 yaşını aşmış 4 bin 300 kişi değerlendirmeye alındı. Çalışma sonucunda D vitamini düzeyi düşük olan yaşlıların, % 30 daha fazla ölüm riski olduğu tespit edildi.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php