Artepillin C ve Araştırmalar

Artepillin C, Brezilya yeşil propolis’in ve Baccharis dracunculifolia’nın içinde bulunan başlıca bir bileşiktir, diğer özellikleri arasında, anti-enflamatuar, antibakteriyel, antiviral, antioksidant ve anti-tümör faaliyetleri vardır. Her doğal madde gibi bileşimi;  botanik kökeni ve gelişimi, çevre koşulları gibi farklı faktörlere doğrudan bağlıdır. Brezilya Yeşil propolis (GPB), bileşiminde %6-8 oranında Artepillin C (ARC) olan tek artepilin’dir. Temel olarak,  antikanser maddelerinin çoğunluğunun tamamen farklı olduğu üç farklı tipte propolis vardır:

(1) CAPE (kafeik asit fenetil ester), Avrupa Uzak Doğu ve Yeni Zelanda bazlı propolis
(2) Artepillin C (ARC) Brezilyalı yeşil propolis ve (3) Brezilya kırmızı bazlı propolis

Daha önce de gösterildiği gibi, NF (nörofibromatozis) ilişkili tümörlerin büyümeleri için kinaz PAK1 e gerek vardır, ve in vivo’da,  CAPE propolis ekstreleri PAK1 sinyalini bloke ettiğinden, NF tümörlerinin büyümesini baskılar. Ayrıca, ARC’nin onkojenik PAK1 sinyalini bloke ettiği olasılığı düşünülerek, ARC’nin anjiogenezisi baskıladığı da daha önce gösterilmiştir. Burada, ilk kez, ARC ve yeşil propolis ekstresi (GPE)’nin gerçekten de,  AKT olarak bilinen bir diğer kinaza etki etmeden PAK1 sinyalizasyonunu seçici olarak bloke ettiği gösterilmektedir. Dahası, GPE gibi, ARC de, farelerdeki insan NF tümör ksenogreflerin büyümesini neredeyse tamamen baskıladığı gösterilmiştir.

Bu sonuçlar, hem CAPE bazlı ve ARC bazlı propolis ekstrelerinin doğal anti-PAK1 ilaçları olduğu ve ilk etkili NF terapisi alabileceğini düşündürmektedir. Meme ve prostat kanserleri gibi insan kanserlerinin %70’inden fazlası büyümek için kinaz PAK1 gereksinim duyduğundan, GPE’nin,  bu kanserlerin tedavisi için potansiyel olarak yararlı olabileceği mümkündür.

European Journal of Pharmacology“de Haziran 2008’de yayınlanan bir çalışma, laboratuarda, Brezilya propolisinin temel içeriği olan Artipillin C’nin önemli anti-enflamatuar aktiviteye sahip olduğu ve, NF-kB gibi bağışıklık belirteçlerin aracılık ettiği enflamatuar durumların tedavisinde yararlı olabileceğini öngörmüştür. Araştırma,  Brezilya yeşil polende bulunan Artepillin C’nin , kanserli hücrelerin tümör içinde anjiyojenezin mitoz inhibisyonuyla, kanser öncesi lezyonların sıklığını azaltarak,  anti-kanser bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Kanser hücrelerinin büyümesinin bastırılmasının, Brezilya Yeşil Propolisde bulunan Artepillin-C ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır.

2001 yılnda Banskota ve arkadaşları, sağlıklı DNA’yı koruma yeteneğini onaylamışlar, 2002 yılında ise Suzuki ve ekibi aynı sonuca ulaşmıştır. Her iki ekip, propolisin anti-tümör etkilerine dikkat çekmiştir. Kanser hücrelerini öldürme yeteneği hem in vitro, hem de hayvanlar üzerindeki in vivo çalışmalarda görülmüştür. Bu etkileşimden sorumlu olan içerik,  kanser hücrelerinin DNA fragmantasyonuna neden olan Artepillin C’dir. Kimoto ayrıca, 500 mg Artepillin C’nin  tümör içi enjeksiyonunun,  apoptoz’a sebep olduğunu ve bağışıklık savunmasında bir artış ürettiğini göstermiştir.

Araştırma ilerledikçe, bilimsel araştırmacılar,  Artepillin C’nin çok daha güçlü bir gücünü keşfettiler. Erken bir aşamada alınan bu molekül kanser için çare olabilir: kanserlerin % 70’inden fazlası PAK1’e bağımlıdır ve Artepillin C,  çok etkili bir PAK1 bloke etme ajanı olarak görünmektedir.2007 yılında gerçekleştirilen bir başka çalışma, anti-anjiyojenik etkisinin eşlik eden verilerini sunmuştur. Nitekim araştırmacılar,  propolis ile oral yoldan tedavi edilmiş farelerde,  tümör içerisindeki yeni kan damarlarının oluşmasında önemli bir azalma gözlemiştir.

2009 yılı başlarında yayınlanan bir çalışma açıkça ortaya koymaktadır ki,   ARC ve GPB titizlikle, Raf-1’in fosforilasyonu ile ilgili olan PAK 1 sinyalini bloke eder, bu da kanser hücrelerinin mitozunu limitler. Araştırmacılar, in vitro ve in vivo çalışmalarda, ARC ve GPB’nin nörofibromatozis tümörlerin büyümesi üzerindeki önemli terapötik etkisini gözler önüne sermiştir. “International Journal of Oncology“de yayınlanan 2011 tarihli makale, Brezilya Propolis ekstrelerinin, laboratuar ortamında, tümör hücrelerinin programlanmış hücre ölümünü indükleyerek prostat kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Tüm bu çalışmalar, Brezilya yeşil propoliste bulunan Artepillin C’nin, tümör içerisinde, kanser öncesi lezyonların sıklığını azaltarak, kanser hücrelerinde mitoz inhibisyonu ve anjiyojenez ile, kanser önleyici bir etkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

PAK1’ bloke etmesi ve organizma tarafından kolayca absorbe edilebilmesi sayesinde, oral kullanımının da aktif olduğu, ve günlük dozlar ile tüketilirse, belli kanserlerde önleyici etkiye sahip olduğu da öngörülmektedir. Araştırmacılar,  Propolis’de bulunan bir kimyasal olan Propolis veya kafeik asitin enjeksiyonunda, deri altı tümör büyümesinde önemli ölçüde azalma ve farelerin sağkalım süresinde bir artış  gördüler. Araştırmacılar, arı ürünlerinin,  kanser hücrelerini nasıl etkilediğinin henüz tam olarak belli olmadığını söylüyor. Ama,  düşünceleri, apoptoz (hücre intiharı), hücrelere toksik etki yapan doğrudan etkileşim, ya da tümör büyümesi ile savaşan bağışıklık sistemine yardımcı olabildiği yönünde. Dr. Nada Orsolic liderliğindeki araştırma ekibi, bal-arı ürünleri üzerine yapılan çalışmaların, araştırmada, tümör büyümesinin kontrolünde önemli bir araç olabileceğini söylemektedir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Artepillin C ve Araştırmalar” üzerine 2 yorum

  1. madeva propolis var..normalde CAPE yani caffeik asit değeri propoliste çok önemli..bu markanın değeri 28 binlerde..bir de brazilian green yeşil propolis diye türkiye de satışı başlamış..3. olarak da eğriçayırın propolisi var..o da çok kalitelidir..

  2. 2 yük önce, 4.evre Prostat kanseri ameliyatı ve radyoterapi gören eşim için hangi propolisi nereden TEmin edebirim. Teşekkürler

Yorum yapın

css.php