Çörekotu Yağı Faydaları

Çörekotu Yağı Faydaları nelerdir ve  Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır? Çörek otunun tohumları kullanılır. Olgunlaşan tohumlar toplanarak güneşte kurutulur. Çörek otu yağı tohumlarının preslenmesiyle yoluyla üretilir. Çörek otu tohumunda uçucu yağ ve sabit yağ bulunur. Çörekotu yağının Nigellae sativa olan türü kullanılmaktadır.

Çörek otunun tohumlarında uçucu yağlar, alkaloitler, saponin ve protein gibi maddeler yer alır. Tohumları antimikrobiyal analjezik, antineoplastik, anti-inflamatuar ve ateş düşürücü etkilere sahiptir. Çörek otunun etkileriyle ilgili uluslararası düzeyde 200 çalışma yapılmıştır. Avrupa’da yapılan araştırmalarda bu bitkinin anti-bakteriyel ve anti-mikotik etkisi kantılanmıştır.

Çörekotu Yağı Faydaları

Nigella sativa, ya da diğer bilinen adıyla çörek otu , yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılmaktadır. Gastrointestinal rahatsızlıklar, hipertansiyon, diyabet, bronşit, ateş ve baş dönmesi gibi durumların tedavisinde kullanılan tohumlar, sabit yağlar, uçucu yağlar ve timokuinon gibi kimyasallar içerir. Timokuinon, aynı zamanda enflamasyonda rol oynayan bir çok enzimi engelleyen ve bağışıklık hücrelerinin histamin salgılamasını baskılayan anti-enflamatuar bir ajandır. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center’e göre, Nigella sativa’nın bileşenleri, in vitro ve hayvan çalışmalarında, bağışıklık düzenleyici, antioksidan, antiparazitik, ve hepatoprotektif özellikler göstermiştir.

1959 yılından beri, üniversiteler ve laboratuarlarda, 200 den fazla bilimsel test gerçekleştirilmiştir. Amerika, Güney Carolina’daki Cancer Research Laboratory of Hilton Head Island’da bugüne kadar yapılan deneysel çalışmalarda, çörek otu yağının kemik iliği hücre oranını % 250 oranında arttırdığı, ve tümör, tümör benzeri hücreleri gelişimini %50 oranında baskıladığı görülmüştür. Bağışıklık hücrelerini tetikliyor ve interferon (hücreleri virüslerden koruyan)  üretimi yükseltiyordu. Güçlü anti bakteriyal ve anti-mantar etkileri doğrulanmış ve kan şekerini düşürmede pozitif etkileri anlaşılmıştır. Bu da diyabet hastaları için yaşamsal önem taşır.

Çörek Otunun Faydaları ile İlgili Yapılan Araştırmalar

Cancer Immuno-Biology Laboratory ‘de çalışan bilim adamları, çörek otu ekstresinin, kemik iliği ve bağışıklık sistemi hücrelerinini uyardığını, interferon üretimini yükselttiğini, virüslerin hücre yoketme etkilerine karşı normal hücreleri koruduğunu, tümör hücrelerini yok ettiğini ve B hücreleri üreten antikor miktarını yükselttiğini söylemekteler. Tüm bu fonksiyonlar, çörek otu yağının kanserden korunma ve tedavide önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

1997 yılında Amerika, Güney Carolina’daki Cancer Research Laboratory’de, çörek otu yağının, tümör tedavisinde kemoterapinin yan etkileri olmadan, önemli bir başarı sağladığını kanıtlamışlardır. Kemik iliği hücrelerinin büyümesini  %250 oranında yükselttiğini ve tümör büyümesini de %50 oranında inhibe ettiğini bulmuşlardır.

Kanser tedavisinde, çörek otu tohumu içerisindeki timoquinon’un etkinliğini incelemek için bir çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Michigan, Detroit’te Wayne State University’ye ait Barbara Ann Karmanos Cancer Institute’den S. Banerjee tarafından yürütülen bir çalışma, timoquinon’un anti-enflamatuar özellikler gösterdiğini, kanser hücre büyümesi ve proliferasyonu engellediği, hatta kanser hücresi ölümüne bile sebep olduğunu göstermiştir. 1998 yılında “Toxicology Letters“’da yayınlanan bir çalışmada, bileşik, kültüre edilmiş karaciğer hücrelerini toksik kanserojenden korumuştur. Bu ve başka çalışmalar, Nigella Sativa’nın önemli anti-kanser içeriklere sahip olduğunu göstermektedir.

International Journal of Oncology”’nin Ekim 2004 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre, çörek otu yağında bulunan timoquinon’un laboratuar ortamında, insan kolorektal kanser hücrelerinde programlanmış hücre ölümüne sebebiyet vermektedir. Klinik kanıtlar, Nigella Sativa yağı ekstresinden izole edilen timoquinon, pankreatik kanser hücrelerinde, glikoprotein, mucin 4 ve NF-kappa B gibi belirli proteinlerin ifadelerini inhibe ederek hücre ölümünü canlandırdığını göstermiştir.

Tulane University’den araştırmacılar, timoquinon’un anti-kanser içerikler taşıdığını ve agresif prostat kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ve onları ölüme sürüklediğinigöstermişlerdir. Araştırmacılar, çörek otu yağındaki timoquinon’un, vücut tarafından salgılanan gerekli madde ubiquinon ya da ko-enzim Q bileşikleri ile benzer etki gösterdiğini bulmuşlardır. Aynı zamanda, timoquinon’un, özellikle agresif yapıdaki LNCaP ve C4-2B prostat kanser hücrelerinde hızla reaktif oksijen türleri oluşturduğuna da tanık olmuşlardır. Kemoterapiye dayanıklı kanser hücrelerinde yüksek düzeylerde glutasyona rastlanmış, ve çörek otu yağı bileşiklerine maruz bırakıldıklarında, bu düzeyin düştüğü gözlemlenmiştir. Experimental Biology and Medicine’ın Genel Yayın Yönetmeni Dr. Steven R. Goodman, timoquinon’un etkin bir biçimde, hormona bağlı olan ve olmayan prostat kanser hücrelerini öldürdüğünü beyan etmiştir. Anlaşılan, mekanizma, timoquinon’un, oksidatif strese neden olması ve GSH düzeylerini baskılaması üzerinedir.

1987 yılında, Florida, Panama City I.I.M.E.R’de yürütülen bir çalışma, çörek otunun bağışıklık sistemi destek eylemini onaylamıştır. Gönüllülerden oluşan iki randomize grup, günde 2 kez tohum kapsülleri ve plasebo kullandı. 4 haftalık çalışmanın öncesi ve sonrasında yapılan bütünsel lenfosit sayımlarına göre çörek otu kullanan deneklerin büyük çoğunluğu T-hücreleri baskılayıcılarında % 72 çoğalma, NK (Doğal öldürücü hücreler) hücre fonksiyonlarında yükselme görüldü.

AIDS araştırmaları alanında, Suudi Arabistan’da 1997 yılında yapılan insan klinik deneyleri, yardımcı T-hücreleri oranlarını %55, NK hücre aktivitesini de %30 oranında yükselttiğini göstermiştir. Bu bulgular, çörek otunun kanser, AIDS ve diğer bağışıklık eksikliği durumları tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Selçuk Üniversitesi’den Prof. Dr. İbrahim Uslu, çörek otundaki Thymoquinone adlı maddenin doğal savaşçı hücrelerin başarı oranını %74 oranında artırdığını, kanserli pankreas, meme, bağırsak ve karaciğer hücrelerinin üremesini durdurduğunu hatta bu kanserli hücreleri yok ettiğini belirtmiştir. Prof. Dr. Uslu Çörek otunun öğütülüp toz halinde günde 1 ile 3 gram tüketilmesini önermiştir.

Çörekotunda yer alan timokinon maddesiyle ilgili yapılan deneysel çalışmalarda bu maddedin yüksek homosistein seviyesini azaltıcı etkide olduğu tespit edilmiştir. Bu maddenin homosistein üzerindeki etkisinin folik asitten daha fazla olduğu da belirtilmektedir. Ayrıca çörek otu normal seviyedeki homosisteini azaltmıyor sadece homosistein seviyesi yüksek olduğu zaman etkisini gösteriyor.

2007 yılının Ekim ayında, bilim adamları “Fundamental and Clinical Pharmacology” bülteninde, Nigella sativa içerisindeki bileşiklerin, kortikosteroidli astım spreyleri de dahil olmak üzere kontrol ilaçlara olan güveni azalmış astımlı hastaların semptomlarının şiddet ve sıklıklarını azalttığını rapor etmişlerdir.  Bu bitkinin anti enflamatuar etkileri, mast hücrelerinden histamin salınımını önlemesi ve enflamasyona neden olan siklooksijenas ve lipoksijenas adlı belirli enzimlerin inhibisyonuna bağlıdır. 2011 yılında, “The Journal of Ethnopharmacology” bülteninde yayınlanan bir çalışmada, İran’daki Mashhad University of Medical Sciences’daki araştırmacılar, nigella sativayı, bitkinin akciğer dokuları ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri araştırmak üzere denekler üzerinde kullanmışlardır. Nigella sativa, alyuvarların ifadesini ve enflamatuar kimyasalları baskılamak suretiyle enflamasyonu önlemiş, hayvanlardaki akciğer dokularındaki bağışıklık karşılığı azaltmıştır.

Histamin, alerjiye sebep olur, ve Nigella sativa, histamin salınımını engelleyerek alerjik yapıdaki insanlara yardımcı olabilir. 1993 yılında “Annals of Allergy“de yayınlanan bir çalışmaya göre, Timoquinonun bir polimeri olan nigellone, histamin salınımına engel olmaktadır. “Phytotherapy Research“’de yayınlanan 2003 yılına ait başka bir çalışmada, alerjik rinit, atopik egzema ya da bronşiyel astımdan muzdarip 152 hastayı çörekotu yağı ile tedavi ettiler. Katılımcıların çoğu, iyileşme raporu vermiş ve çalışma, kapsül olarak alındığında, çörekotu yağının alerjik durumların tedavisinde etkili olduğu sonucuyla bitirilmiştir. Çin’deki Xi’an Jiaotong University School of Medicine’da çalışan araştırmacılar, fareler üzerinde, çörekotu yağının immünomodulatör aktivitesini, alerjik hava yolu enflamasyonu deneysel modeller üzerinde tetkik etmişlerdir. Deneylerin sonuçları, 2009 yılının Şubat ayında, “Pulmonary Pharmacology and Therapeutics” dergisinde yayınlanmış, ve  çörekotu yağı takviyelerinin, fareler üzerinde, bir bağışıklık sistemi hücre tipi olan yardımcı T-hücreleri aktivitelerini inhibe ederek alerjik havayolu enflamasyonunu iyileştirdiğine işaret etmiştir.

1986 yılında, en genç üye olarak World Academy of Scientists’a aday olmuş olan Münih’li immünolog Dr.Med.Peter Schleicher, kendi enstitüsünde çörek otu yağını, kronik hatalıkların tedavilerinde yeni yollar bulmak üzere incelemiştir.

Schleicher’e göre, çörekotu yağı kullanarak, Linoleik ve Gammalinolen asitler gibi değerli doymamış yağ asitleri organizmaya girmektedir. Bu yolla, Prostaglandin E1’den çıkarılan önemli  bağışıklık düzenleyici maddelerin sentezine ulaşmak mümkün olmaktadır. Linoleik asit, hücre zarlarını stabilize eder ve Prostaglandin’in enflamasyonu inhibe etme etkisi vardır. Bu bağışıklık reaksiyonlarının durmasıyla birlikte, akne, saman nezlesi, hatta kanser gibi kronik hastalıkların sebebi de ortadan kalkar. Ek olarak, alerjilerden yana sorunu olan kişinin fazla çalışan T-hücresi fonksiyonları, çörekotu yağında bulunan bir madde yüzünden stabilize olur ve baskılanmış antikorlar yüzünden anormal şekilde yükselmiş olan bağışıklık reaksiyonları da normale döner. Schleicher bu yağın etkisini 600 hasta üzerinde denemiş ve Sonuç olarak, hastalarının %70’inin alerjilerinde iyileşmeler olduğunu saptamıştır.

Munich Ünivesitesin’deki Institute for immunology’nin yöneticisi Prof. G. Rietmuller, bu bitkinin ekstresinin bağışıklık sistemi üzerinde pozitif etkileri olduğunu, ve biyo-düzenleyici olarak kullanılabileceğini düşünmektedir. Son zamanlarda yayınlanan bağımsız bilimsel çalışmalar, yardımcı T-hücreleri ve baskılayıcı T-hücreleri arasındaki oranının büyük miktarlarda yükseldiğini, aynı zamanda, doğal öldürücü hücre aktivitesini de geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Münih’deki doktorların deneyimlerine göre, çörekotu kullanımı, alerjik sorunları olan hastaların %70’sinde (polen ve toz alerjileri, astım ve nöro-dermatit) büyük başarı sağlamıştır.

1960 yılında Prof. El-Dakhakny, çörekotu yağının anti-enflamatuar etki taşıdığını ve artirit tedavisinde başarılı olabileceğini rapor etmiştir. 1995 yılının Şubat ayında, İngiltere, Londra’daki King’s College doktorları, çörekotu yağını romatizma ve enflamatuar hastalıklar üzerinde denemişlerdir. Çalışmaları, Nigella sativa’nın romatizma ve ona bağlı enflamatuar hastalıklar üzerinde geleneksel kullanımını destekleyecek şekilde bitirilmişti.

1997 yılında Bangladeş, Department of Pharmacy’daki, (University of Dhaka) araştırmacılar, çörekotunun uçucu yağı anti-bakteriyal aktivitesi ile 5 farklı antibiyotiğin karşılaştırıldığı bir çalışma yürütmüşlerdir. 1) ampicillin, 2) tetracycline, 3) cotrimoxazole, 4) gentamicin, ve 5) nalidiksik asit. Yağ, bakterinin bir çok özelliklerine karşı, çok daha etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Çörekotuyla ilgili yurtdışında 6 farklı patent alınmıştır;

1)  Astım/alerji tedavisinde nigella sativa Patent No EP1709995

2) Bağışıklık sistemi için Nigella sativa US Patent No 5482711

3)  Diyabet hastaları için bitkisel kompozisyon %23 nigella sativa US Patent No 6042834

4)  Kanser hücre büyümesi engellenmesi nigella sativa US Patent No 5653981

5)  Viral enfeksiyonlar için US Patent No 6,841,174

6)  Sedef hastalığı için US Patent No  6,531,164

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

• Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir.

• Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

Çörek Otu Yan Etkileri

Çörek otu yağı rahim kasılmalarını uyarıcı etkisiyle düşüğe sebep olabileceğinden hamile kadınların kullanmaması gerekir. Çörek otu yağı kullanımı sağlık için yararlı etkilere sahip olmakla birlikte yüksek dozda kullanımı sakıncalıdır. Çörekotu yağında bulunan niugelline ve melanthinin fazla alımı felç ve toksik etkiye yol açabilir.

---------
Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.


Comments

 1. erhak elinç says

  çörek otu yağının soğuk sıkma yöntemiyle elde edildiğini nereden bilebiliriz?..Önereceğiniz bir marka var mı? mesela MECİDEFENDİ tavsiye edermisiniz? saygılarımla..

 2. nilüüü says

  cörek otu yagi yada cörek otuna bal karistiripta yemek kilo aldirimi cevaplarsaniz sevinirim

 3. nilüüü says

  nasil kullaniliyor balla cörek otu kilo almak icin kurusumu yada yagimi kullanim sakli ne yada en önemlisi gercekten kilo aldiriyormuki

 4. fatma Metin says

  slm sayın ömer hocam;48 yaşına girdim benim sağşıl konusunda hiçbir rahatsızlığım yok çok şükür,kanser tahliline varana kadar bütün tahlillerimi vs.i yaptırdım sadece metobolizmam çalışmakta zorlanıyor onunda sitresten olduğunu kendimde biliyorum yapılan tedavilerdede sitresten olduğu belli oldu,eşimi 15 yıl önce kaybettim hayatla mücadele ve 3 yavrumun sorumlulukları derken hayatım sitresle geçti çok şükür yavrularımın 2 i avukat 1 i öğretmen oldu fakat sitreslerin birikintisi metebolizmamı bozdu ve 77 kilo oldum boyum 1.68 ,hocam yardımlarınıza ihtiyacım var yardım ederseniz sevinirim maddi imkanım olsa yanınıza gelcem fakat gelemiyorum saygıyla sevgiyle kalın MERSİN – Silifkeden Fatma METİN ben..

 5. ilyd says

  saçlarım çok dökülüyor ve çok cansız bunun için çöre otu yağıyla bir bakım yapabilirmiyim tekrar canlanması ve güçlenmesi için cvp yazarsanız sevinirim

 6. scıll says

  cörek otu yagı yuz lekeleınde kullanılırmı denemek ıstıyorum ama bırde ıyı olmazsa dıye dusunuyorum sızce ne yapsam

 7. erik says

  esim bu yagdan almis fakat
  ictim tadi makina yagi gibi kokuyor normalmi cevabinizi bekliyorum.

 8. sena says

  herkez bir soru soruyor ve bende bir soru sormak istiyorum ama sorduğum sorunun cevabını gerçketen almak istiyorum bn 4.sınıf öğrencisiyim ve 27 kiloyom ve bir arkadaşım var ve oda 34 kilo ve 3 e gdiyor o benim kiloma bende onun kilosuna düşmek istiyorum ama çörek otu yaağı na başvurduk önce balık yağı aldım ama doktor bunun benim için daha erken olduğunu söledi bunun için çörek otu yağıyla kilo almaya başladım arkadaşimda çörekoyu yağıyla zayıflıyo ben balla denedim ama bir sonuç vermedi ama arkadaşım zayıfladı ve formunda ben baldan başka çörek otuyla nasıl kilo almalıyım??? Lütfen cevaplayın

 9. buse says

  merhaba ben buse 27 yaşındayım. benim alerjik sorunum vardı ama çörek otu yağını tükettikten sonra bunların hiç biri kalmadı herkese tavsiye ederim özellikle alerjisi olanlara..

 10. esra says

  çörek otu kullanımı
  şeker hastalığında nasıl kullanmılması gerektiğini öğrenmek istiyorum.mailime cvp veririseniz çok sevinirim

 11. Tahir says

  Merhaba Buse,

  Alerji için ne kadar süre ve miktarda çörek otu yağı kullandığını söylermisin? İyileşmeden önce herhangi bir antihistaminik ilaç kullanıyormuydun?
  Teşekkürler,
  Tahir

 12. melisa says

  çörek otunu yemeklerden hemen sonra balla macun çeklinde alırsan sonuç alırsın kızımında zayıflık sorununu bu şekilde çözüyorum yıllardır alamadığı kiloyu yavaş yavaş almaya başladı şimdilik bir aydır kullanıyoruz.Devam edeceğiz çünkü hücrelerin yenilenmesi altı ay sürüyor…

 13. hüseyin doğan says

  slm benim oğlum şuan hoçkin lenfoma yani kanserin bi türü çörekotnu nasıl kullanabilirim ve ne gibi faydasını görebiliz sizde ricam bizi bilgilendirseniz cok memnun olurumşimdiden teşk ederim

 14. adem bilgi says

  ayağımın üstüne ağırlık düştü bazı bölgelerde çıkıklar oluştu vetaktırmama rağmen geçmedi yürüyemiyorum her şeyi denedim çörek otu hariç doku zedelenmesi olduğu söyleniyor nasıl kullanabilirim teşekkürler

 15. mehmet says

  çörek otu yağının faydaları
  Bİzde bir oğlak vardı.Ağız yarasından ağzı köpürmüş ve yem yiyemiyordu.2 çay kaşığı çörek otu yağı içirdik.Ertesi gün 24 saat geçmeden yara iyileşmiş ve hayvan yem yiordu.Gözlerime inanamadım.

 16. BAHAR says

  ÇÖREK YAGI BENLERİ GÖTÜRMESİNE GÖTÜRÜRDE NASIL KULLANILIR GÜNDE NE KADAR SÜRÜLÜR BEN OLAN BÖLGEYE BİLGİ VERİRMİSİNZ ACELE LÜTFEN…:)

 17. döne doğru says

  döne doğru ben mersin erdemli ilçesinden 3 yıldr kanser tedavsi görüyorm ama hiç faydası yok çörek otu yağı kulanyorm kulaktan dolma bana faydası olrmu ve nasıl kulanmam gerekiyor cevap yazarsanız sevnrm non hodkjink lenfoma

 18. selçuk şeker says

  hocam iyi çalışmalar kolestrolüm 230 bana çörek otunun kolestrolü düşürücü etkisi olduğunu söylediler ama doğruluk payı nedir? bu konuda aydınlatırmısınız yada tavsiyeleriniz neler ? teşekkürlerimi sunarım

 19. GMB says

  biz ailecek kilo vermek istiyoruz cörekotu yagi kilo verdiriyormu ???

  LÜTFEN SORUMA CABUK CEVAPLANDIRIRMISINIZ CÜNKÜ ACIL BI DURUM!!!

  SIZE ALMANYADAN SELAMLAR

 20. gül says

  evet çörek otu yağı kilo aldırıyor eltim çok zayıf çörek otu tozunu balla karıştırdık sabah kahvaltıdan sonra bir tatlı kaşığı yedi ve kilo aldı. çörek otu yağı vitiligoyada iyi geliyormu bilgisi olan varsa cevap yazarsa çok memnun olurum birde nasıl kullanılması gerekiyor vitiligo olan bölgeye sürülecekmi? şimdiden tşkler

 21. gül says

  evet gercekten kilo aldırıyor çörek otunu toz haline getirip balla karıştırın kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı yeyin inş. sizde faydasını görürsünüz. biz denedik fayda gördük

 22. rojda akgün says

  slmlar şimdi bunun yagını kullansak yüzümüz için iyi gelir mi? benm yüzümde lekeler var onun içinde iyi gelir mi?. saygılarımla tşklerrrr….

 23. ela says

  arkadaşlar saç dökülmesine çörekotu yağını kullanıp olumlu sonuç alan varsa lütfen yazsın..

 24. sevginar güngör says

  selamlar benimde bir sorum olucak. çörek otu yağını küçük et benleri geçirdini duymuştum. doğrumu acaba. bilen varsa yazarmısınız arkadaşlar ve nasıl kulanıcağımı.sygılarımla teşekürler..

 25. canan says

  selamlar benim bi sorum olcakti ben 2 aylik kizim var karnida cok hava var o yuzden cok rahatsiz gece gunduz durmuyo cok huzursuz corek otu yaginin faydasi oldugunu duydum acaba dogrumu bana acil bi sekilde cevap yazarsaniz cok sevincem eger veriliyorsa faydasi oluyosa ne kadar vermem gerekiyo simdiden tesekkurler…

 26. Abdullah Bayar says

  astım hastasıyım çörekotu yağı kullanıyorum bana şifa oldu.

 27. betül_ says

  selam çörek otu yağı astım için iyi geliyor dediler nasıl kullanılıyor tavsiyelernizi beklerm teşekkür ederm

 28. hilmi says

  selam çörek otu yağı gripte nasl kullanılyr acil cevap yazabilrmsnz

 29. sisman says

  slm bende dün örendim cörek otuyaginin faydalarini bir yemek kasigi bal ile cöretotuyagini karistirip icersen yemeklerden yarim saat önce zayiflatiyormus ama ben bunun tam tersini düsünüyorum daha cok kilo aldircagini belki yanlis düsünüyorum bunun icin bana cevap verirsenin sevinirim acilen cünki boyum 1.65 kilom 135 ne yapcagimi bilemiyorum herseyi denedim olmadi daha cok kilo aldim yardiminizi bekliyorum saygilar.

 30. filiz cetiner says

  Aleykum selam hocam ben ismarladim cörek otu yagi annemle babama annem seker hastasi kanser hastasi babamda nefes borasit sikintisi var bunu nasil kulanacaklar hic bilgim yok bilgi verirseniz sevinirim kolay gelsin Allaha emanetsiniz

 31. ismail says

  arkadaşlar çörek otunun öğütülmesini doğru bulmuyorum çünkü içerisinde uçucu yağları bu şekilde uçurmuş oluyoruz,peki uçucu yağların faydası nedir eklemlerdeki intaplı bölgeden intihapı alarak uçurmasıdır

 32. ilhanby says

  çörekotu öğütülmüş olarak açıkta muhafaza edilmemelidir. Öğütülen tanelerin derhal bir bal veya pekmez içinde karıştırılması uçucu yağ asitlerinin kaybını önleyecektir. Öğütme işlemi sindirim enzimlerinin ve asitlerin çekirdek içeriğine etkinliğini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bütün çörekotu tohumlarının kabuğu sindirim enzimlerinin etkilerine dayanıklı olup bütün çekirdeklerin sindirimine engel olmaktadır. Dişler vasıtasıyla parçalama işlemi tam olmadığından öğütme işleminin daha faydalı olduğu değerlendirilmektedir.

 33. halit açık says

  şayet kilo almak istiyorsan sabah ve akşam kaynar suda demlemiş olduğun şerbetci otunu birer su bardağını en az 3 4 ay kulan sabah aç karınla iç yan etkisi yok kulananlar çok memnun

 34. polat karakaya says

  selamlar arkadaslar

  ben cörek otu yagini kullaniyorum,ve cok faydasini görüyorum.sac dökülmem durdu.yüzümdeki beyaz lekeler azalmaya basladi.yani beyaz lekeler vardi.bunun ilaci yok bilenler bilr.ve kendimi cok fit hissediyorum.az uyku bille bende fit oluyorum.herkese tavsiye ederim.benim burda tavsiye etmem bir reklam degildir,ben hadise serife inanaiyorum ve kullaniyorum,ffaydali oldugunu inaniyorum.selamlarla.

 35. zeynep says

  polat bey nasıl kullandınız siz çörekotu yağını o beyaz lekelerden bende de var birde saç dökülmesi için nasıl kullanılması gerekiyor.

 36. hatice says

  ben 26 ysında pku hastasıyım bu hastalık metobolızmayla ılgılı proteyın erıtemıyorum her ınsan gıbı ve ben çörek otu yagı kullandım çok ıyı geldı yanı normal oldu sımdı herzaman kullanıyorum kan deyerlerım ıyı çıkıyor rahatlıkla da normal yıyecekler yıyorum

 37. ABDUL GANI says

  uzun zamandan beridir kafa´agrisi var bende buda piskolojik diyorlar doktorlar ve kaslarimda gerilme var arti cok yorgunluk var corek otunun yagini kulnsam faydasi olurmu . saygilar

 38. dilara öztürk says

  slm…bende kisa zamandan beri cörek otu yagini kullaniyorum…bende neurodermitis var..ve cok iyi geldi…ve birazda kilo almak istyorum…acaba cörek otu yaginin kilo aldirmasi mümkün mü??….
  almanyadan selamlar…:)

 39. dilara öztürk says

  evet rojda tabiki iyi gelir..sabah aksam cörek otu yagini o lekelerin üzerine sürsen kisa zamanda gecirir..ayni sorun teyzemdede vardi ve gecti..sayet o yagi sabah aksam 1 cay kasigi olarak da icebilirsin..saygilarimla

 40. fatma says

  sayın erik çörek otu yağının oyle kokması cok normal bende sinüzit için kullanıyorum ole kokuyo..

 41. Alihan Ersoy says

  Çörek otu bir ilaç degildir. Çörek otu sağlıklı yaşam için destek ünitesidir.
  Bir ilaç gibi hemen etki beklenmemelidir. Öncelikle en az 3 ay düzenli şekilde kullanılmalıdır. İlk gözle görülür etkileri en az 3 ay sonra görülmeye başlar. Her sabah 1 tatlı kaşığı hiç aralıksız 3 ay boyunca içilmelidir.
  Çörek tohumun sert selüloz tabakasını vucüdumuzda sindirebilecek enzim yoktur. O yüznden yağ şeklinde tüketilmelidir. Soğuk Pres şekilde üretilmiş ürünler tercih edilmelidir.
  Soğuk Pres üretim yapan ve %100 güvenilir 3 firmayı taviye edebilirim:
  1- Origo Marka Çörek otu yağı
  2- Zade Marka Çörek otu yağı
  3- Mecid Efendi Marka Çörek otu yağı
  Bu 3 markanın ürünleri oldukça kaliteli ve %100 çörek otu yağı içerir.

 42. ibrahim aktas belcika says

  cok degerli yorumcu kardeslerim hepinizi teprik ediyorum bôyle yazismalar cok yarali oluyor arkadaslar ben ben belcikadan ibrahim aktas burda bir marketten firansa mali yalniz üzerinde côrek otu cayi yaziyor türkce yalniz bu trcinla karistirilmis cok güzel ama bu cayi devamli bulamiyorum bu konuda yardimci olursaniz menmun olurum saygilarimla TL 00 32 476 46 28 56

 43. özcndurusoy says

  saçlarım üsten dökül saçlarımın dibine masaj yapsam canlanırmı birde ayaklarımda mantar var o bölgeye masaj yapsam iyi gelirmi çörek otu yağının faydası varmıdır cevabını bekliyorum

 44. sakaryalı says

  arkadaşlar çörek otu yagı allahın izni ile ölümden başka herşeye faydalıymış saygılar herkese acil şifalar

 45. Engin Akbas says

  sayin Done Dogru bende 1991 yilinda NON HOCKIEN kanseri tedavisi gordum.once ameliyat sonra isin tedavisi gordum ve daha sonrada ari sutu kullandim. su an 45 yasindayim allaha sukurler olsun iyiyim ari sutu kullanmani tavsiye ederim. tabii tedavilere devam etmen gerekir yinede. selamlar Engin

 46. aydin says

  @ela: merhaba yorumlari okudum cok soru var ama malesef cevap yok hastalara sifalar dilerim fransadan aydin

 47. feyza says

  merhaba bunu bende kullanmak istiyorum ama kullanmayi korkuyorum acaba zararli ourmu cunki doktora danismadan kullanilmadigi icin korkuyorum tavsiye uzerine alicam insallah fayda ider lutfen cevap yazin memnun olut=rum saygilar

 48. çiğdem says

  çözüm bulursan banada yaz saç dökülmem var benim saçlar ince telli zayıf güçlenmesini istiyorum bende yaşım 23

 49. özlem says

  @mehmet: mrb hangi markaydı çünkü sahte olabiliyomuş bazıları,hangi markaysa bizde onu kullanalım.

 50. tuğçe pekacar says

  çörek otu yağını kullanım yollarından 1 tanesini de ben söyleyeyim.
  çörek otu yağını göğüslerinirinize çok az miktarda sürerseniz bu işlem günde 1 defa isterseniz akşam yatmadan önce yapın göğüslerinizin büyümesinde gerçekten çok büyük etkisi var. fazla abartmadan günde 1 sefer kullanırsanız 2 hafta içindeki değişimi kendinizde görebilirsiniz… :)

 51. yaşa says

  Slm. arkadaşlar ,bütün yorumları okudum ama tam manasıyla bir ipucu çözüm göremedim, tek bildiğim ölümden başka herhastalığa iyi geldiğiki zaten ölüm bir hastalık değil bu dünyadan ahiret alemine göç etmektir.. Benim bunu kullanmak istememin nedenide kronikleşmiş bir alerji vakası sebebini bilmiyorum yaz aylarıda kış aylarıda zaman zaman hapşırma ve gözyaşartısı oluyor, bu çörekotu yağını kullanmak istiyorum günlük olarak bakalım hayatımda ne gibi bir değişimler olacak saygılar selamlar.. Allah c.c. herkese acil şifalar versin..

 52. tugba says

  benim vajinamda kasıntı oluyor yaşım 25 degişik bitkisel ilaçlar kullandım ama kaşıntı hala devam ediyor ne yapmam lazım bana cevap yazar mısınız tugbaberlin16qhotmail.com

 53. Hatice Almanya says

  slm lar bende polen alerjisi var astim icin sprey kullaniyorum ama burnum devamli tikali oldugu icin yorgun ve düzgun nefes alamiyorun umarim bana da bir sifa olur yalniz kilo almak istemiyorum bir öneriniz varsa lütfen yazin slm

 54. özcan kurt says

  @erhak elinç:
  ATC ORGANİK VİTAL MARKA ÇÖREK OTUNU TVSİYE EDERİN BEN ÇOK MEMNUN KALDIM TLF VEREBİLİRİM 02163400240

 55. Fatima says

  ALLAH Rasûlü (SAV) söyle dedi:
  “Hiçbir hastalik yok ki çörek otunda onun bir sifasi olmasin, ancak ÖLÜM hariç!” (es-Sahîh, Müslim)

  Sabah veya aksam, bir çay kasigi çörek otu alin. Bunu aylarca devam edin, faydalarini insAllah göreceksiniz. Eger vucud, saç gibi bölgelerde herhangi bir rahatsizliklariniz varsa oralara sürüp ofalayin, bunnun da faydasini göreceksiniz. Tesekkürler.

 56. ramazan says

  benim agzimda beyaz yaraladan cikiyor acaba kullansam gecermi yardimci olursaniz sevinirim

 57. medine says

  merhaba arkadaslar corek otu ne kadar fiyati ve deneyenlerde daha fazla yazar ve bizi bilgilendirirlerse seviniriz cunku bende boronsut ve aslim baslangizi var alerjiyim iyisallah bunu alip iyilesmek istiyorum

 58. SELCUK DEMIRCI says

  biray once istanbul umraniyedeki bir aktar dan corek otu yagi aldim bi faydasini gormedim.kollestorumda ve sekerimde bir dusme,duzelme gorulmedi,yoksa aldigim yag corek otu yagi deyilmiydi.markasi TOROSLAR: SAYGILARIMLA

 59. tgba says

  fatma hanım çörek otunu sinüzit için nasıl kullandınız acaba ben ne yaptıysam baş ağrımı geçiremedim.yardımcı olursanız sevinirim

 60. GodFather says

  bu sitedeki insanlara yardımcı olmaktan ziyade; reklam yapmak peşinde olan insanların yorumlarına kanmayın..

  saygılar

 61. muharrem says

  selamlar,allah şifa versin.almanyada üretimyapa birşirket var onu incelemeni tavsiye ederim internet adresi:atc-vital.com)@Hatice Almanya:

 62. İLKER KARAKUŞ says

  çörek otu yağı kile karıştırıp yüz maskesi yaparsam sivilcelere iyi gelirmi acaba bir bilgi CİLDE BİR ZARARI OLUMU

 63. kifayet says

  Selam,ben çörekotu yağını kullandım yüzüme sivilceler çıktı.Bunun sebebi ne ola bilir?

 64. sudem says

  @tugba: vaginal kaşıntı için sebamed veya yeni proteks benzeri mikrop öldürücü sıvı sabun lar var özellikle sebamedi tavsiye ederim. genital bölge için özel olanı var.banyo yaptıktan sonra lif sabunluk vb.birşey kullanmadan eline az bi miktar alıp önce el iyice yıkanmalı sonra bir damla kadar eline döküp elinle dogrudan bölgeyi yıkarsan kaşıntıdan kurtulduğunu göreceksin.ancak bunu her duşta tekrarlamalı ve o bölgeyi iyice kurulamalısın ayrıca tuvalet sonrası ıslak kalmamalı tuvalet kağıdı kullanmak bu sıkıntıdan kurtulmanızı destekleyecektır.kurulandığınız havlu sizeözel olmalı ve sık yıkanmalı günlük iç çamaşırı değiştirmekte sorunun ortadan tamamen kaldırır.sanırım mikrop kapmış ve ıslak kaldığı için vajinada mantar kronikleşmiş.acil şifalar dilerim

 65. rukije says

  selam nasel kulanma corekotu yagini ve ne kadar para eder cynky burda kosovada televizionda kini yok sanirem o sahte corekotu yagi afedersincok iyi tyrkce yazamiyorum bu kadar selam

 66. rumeysa says

  Herkes farklı farklı sebeplerden başvuruyo yorumların çoğunu okudum. genelde kilo almak için kullanmışlar. Ben hem şifa olması için hem de zayıflamak için kullanıyorum.
  Her sabah kahvaltıdan önce bir bardak ılık suya;
  bir çay kaşığı çörek otu yağı ve bir çay kaşığı bal karıştırıyorum bu karışıma dörtte bir limon sıkıyorum ve içiyorum.
  Kilo vermemi de sağladı. tabiki egzersiz ve yediklerime dikkat ederek destekledim.. Yaklaşık 2 aydır her gün kullanıyorum. sonucu beklemek için acele etmeyin. :)
  ben bişeyin çok fazla oranlarda tüketilmesine karşıyım yoksa faydası değil zararı dokunur. Isterseniz bu karışımı içerken bir tane kuru kayısı yiyebilirsiniz.
  herkese Allah şifa versin..

 67. nazife says

  bebeğim iki kez bronşit oldu hastanede yattık ama ikincisi hala tamamen geçmedi astımı olduğunu öğrendim bebeğim 7 aylık çörekotu yağı vermemtavsiye edildi acaba bi zararı olur mu yada ne önerirsiniz

 68. cuma says

  slm ben kimyagerim çörek otunu toz haline getirip hergün 1 tatlı kaşığı yoğurt ile karıştırıp yemeklerden önce (pür dikkat) kullanırsanız sizi gün boyu tok tutar yemek yemezsiniz eskisi gibi vücudunuzdaki kalori kolesteroller yakılır ama polipeptip içeren yiyeceklerden de mutlaka uzak durulması lazım 6 ay kullanın faydasını görürsünüz:YAN ETKİLERİ GEBE OLANLAR KULLANMASIN DOĞUMDAN 9AY SONRA KULLANSINLAR ÇOCUK SÜTÜ İÇİN SADECE:cumacicen@hotmail.com telf:05370151282 kimyager

 69. Erkan says

  Erkan. Herkese slm. Anlattiklarilm inanin gercek ben frankfurtTa yasiyorum iki yil once mide asitinden ve mide kapakcigi sorununda 6 farkli doktora gittim hortum bile attilar mideme tablet kullandim 9 ay yari insan gibi yasadim cok kotu bir hastalik Allah dusmanima bile vermesin bu hastalik yuzunden turkiyeye gittim doktora dediki corek otunu doverek ez balla karistir ve uyguladim izindeyken uc hafta surmedi iyilestim herkese tavsiye ederim Alkohol aliyorum yinede mide sorunum olmuyor corek otu Harika inanin

 70. ferit says

  ben ve eşim 2 aydır çörek otu yağı kullanıyoruz hiç bir yan etkisini görmedik, biz çok memnunuz..ben sporla zayıflayamadım bu yağla çok şükür zayıflamaya başladım ve bir çok ta vucüda büyük yararı var..

 71. kartal says

  arkadaslar birseyi satmak icin tabiki reklam sart.onemli olan gercekte bunu kullanan arkadaslardan asil cevabi alabilmek.bakiyomda cogunluk endiseli.mademki cok faydasi var hani nerde kullanipta fayda goren.bunu kullanipda fayda goren olsaydi bence buraya kesin biseyler dokerdi.birde sahte olup olmadigina dikkat edin bence.slamlar

 72. başak says

  merhaba cörek otu yağının diabet faydası için kullanıyoruz fakat nasıl kullanımımız olmalı? ac karnına mı, yoksa tok mu? bir de ölcüsünü ne kadar olmalı ? yardımcı olsurmusnuz teşekkürler

 73. neşe says

  çörek otu yağının göğüs büyütücü etkiside var. akşamları avuç içine bir miltar dökülerek masaj yapılarak kısa sürede sonuç alınabiliyor.

 74. deniz says

  merhaba . böbrek parankiniminde bozulmalar olduğu ve böbrek yetmezliği yaşşaya bileceğim söylendi tansiyonum yüksek seyrediyor .hayatımdan çıkarmma gereken birçok besin sıraladıalr acaba çörekotu kullana bilirmiyim zararlımıdır bbreğimeyada yararlımıdır:((((

 75. Serpil says

  Ben epilepsi hastasiyim corekotu yagi kullansam bana iyi gelirmi iyi gelirse ne sekilde kullanmam lagzim tesk. Ederim.

 76. başaran peltek says

  HAKİKİ,KATIŞIKSIZ VE EN ETKİLİ ÇÖREK OTU YAĞI MARKASI VERİYORUM,İHTİYACI OLANLAR Kİ HERKESİN KULLANMASINI EN BÜYÜK İNSAN H.Z. MUHAMMED (S.A.V.) TAVSİYE BUYURMUŞ;MARKANNIN ADI ”DİVAN”.BU BİR REKLAM DEĞİL,HİZMETTİR….

 77. cemalettin akkoyun says

  çörek otunun yagınımı alıp içmek daha iyi yoksa aktarlardan tohumun alıp ogutup kaynatmakmı daha ıyı bilgi verirsenın memnun olurup marka dıvan markası daha ıyı diyiyorsunuz şaşırdım kaldım kardeşim için akciyer sonlunum yetmezlıgi var iyi gelirmi
  teşekkür ederım

 78. musa gül says

  çörek otu sünüzüte faydası varmıdır çocuklarda kullanımının bı sakıncası varmıdır

 79. esra says

  bn de hr gce br kşık çörekotu yğı içiyrum bnde de snizüt var bşım ağrıdığı zmn brnuma brer dmla dmltıyorum ağrıyı hmn gçryor:9

 80. nur hanım says

  Çörekotunu sırf Peygamberimizin (aleyhisselam)tavsiyesi olması yönüyle şifa niyetiyle kullanırsanız hayrını görürsünüz. İslamda insanın niyeti amelinden hayırlıdır. En sevgili kul hürmetine Allah rahmetini, şifasını ihsan eder. Şifayı veren Allah’tır. Bir ilacın üzerinde başağrısı ilacı yazsın, ancak Allah şifa vermedikten sonra hiç bir faydası olmaz. Her hayırlı işin başında Bismillahirrahmanirrahim deriz.

 81. mehmet kodaz says

  HER DERDE DEVA ÇÖREK OTU Hz.Ebû Hureyre(r.a.)’nin nakline göre, Hz. Peygamber (s.a.v) “Size Çörek otunu tavsiye ediyorum. Çünkü onda ölüm hariç her türlü hastalığın şifası vardır“ demiştir.

 82. nur says

  selamün alayküm bende hormon bozuklugundan dolayı erkeksi tüylenme var yüzde ve vücudumda tüyler oldu nasıl giderebilirim

 83. halilçanakoglu says

  merhabalar ben bypas oldum şu andada kalp büyümesi çiktı çörekotunu kullanabilirmiyim saygılar

 84. yasmin says

  çörekotu yağı Peygamber Efendimizin de dediği gibi ölüm dışında her derde devadır.saçlarınızın diplerine masaj olarak ta uygulayıp saç derinizi besleyebeilirsiniz.ayrıca çitlenbik yağını da öneririm saç için

 85. emine yusa says

  ben kullanıyorum çok faydalı . peygamberimizin sahih hadisi var zaten daha ne bilimsel bir kanıt ist
  yorsunuz . ama şunuda unutmayın fazlası zarardır . bide sinüzite iyi geliyor onun kokusunun burnunuza çekin . internette daha detaylı bilgi var

 86. nilgün kaya says

  harika bir bitki ama sahte yağlara dikkat bu ürün de en iyi marka bence botha life ben bu ürtüne güveniyorum

 87. ayşe says

  3 senedir yağını kullanıyorum,bağışıklık için birebir ve efendimiz (s.a.v)in hadisine binaen ölüm hariç her derde deva.Ben DİVAN marka kullanıyorum ç.otu yağını kesinlikle güvenle kullanabilirsiniz.Normalde bitki yağlarına çiçek yağı da karıştırıyorlarmış çok dikkat etmek lazım.Sinüziti olan muhakkak denesin 3 er damla her iki burun deliğine damlatıp 5 dk yastıksız uzanmak gerek,bakın sinüsler nasıl açılıyor Allah ın izniyle.Kullanan bütün arkadaşlarım (çeşitli hastalıklar için)çok memnun.Onlar da aynı markayı kullanıyorlar.

 88. SEVGİ says

  Buraya güvenip DİVAN marka aldım kullandım 1 hafta boyunca bulantım oldu,şimdi hastaneden çıkamıyorum.KİM YAZDIYSA ONLARI ALLAHTAN BULSUNLAR!!!!!

 89. sülo says

  Bende cörek otunun faydasını duydum hemde aurupada yaygın kulandıgını biliyorum fakat akdarlarda ve internet ortamında bir sürü cörek otu reklamı var güvenemiyorum hemde parasında aşırı farklılıklar var hangisine güvenecez en iyisi hangi markadır bilen kulanan varsa vicdanının seseni dinleyerek gercekse tavsiyede bulunsun.

 90. MİRA says

  facebook mira doğal yağlar
  arkadaşlar ben yağlarımı kendim sıkıyorum isteyene yardımcı olabilirim.makinesini üretiyor eşim bende tohum alıp sıkıyorum doğal doğal.piyasadaki çoğu yağın içinde inceltici olarak pamuk yağı varmış kar etsinler die

 91. bircan Demirkiran says

  corek otu pres makinasi ariyorum yardimci olurmusunuz
  tel 0555351192 limoges france

 92. mustafa aksoy says

  aktarlardan saf çörekotunu alın onları çeken yerler var oralarda çektirirseniz saf katıksız yağ elde etmiş olusunuz 1 kg çörek otu 8-9 tl. çekince 1kg den 300-350 gr yağ çıkar kilosunada 5 tl çekme ücreti ödersiniz hem saf yağ hem güveli yağı ucuza elde edersiniz. selamlar

 93. mustafa aksoy says

  MERHABA GÜVENLİ ÇÖREKOTU YAĞI İÇİN aktarlardan aldığınız çörek otunu yine bazı aktarlarda değirmenleri var küçük bir makina mikro dalga fırın kadar. onlarda çektirirsiniz.
  çörek otunun kilosu 8-9 tl 5 tl çekim ücreti kısaca 15 tl ye safi yağ,güveli yağın 300-350 gramını elde etmiş olursunuz. 1kg çörek otundan 300- 350 gr yağ çıkar.

 94. Adnan tekin says

  selamünalüyküm safra kasemde tas var amaliyat olmam gerektigini söylediler cörek otu yagini hic denemedim kullansam safrakesedeki tasi düsürürmü aydinlatirsaniz cok mutlu olurum saygilar

 95. kenan says

  Merhaba Adnan Tekin,

  Epsom salt ve elma suyu diyeti ile ilk hafta sonunda büyük ihtimalle %50-%90 taş düşecektir. Belki daha azı tekrar edilirse diyet tamamen temizlenir. Ameliyata gerek yoktur.

 96. nurten caz yalcin says

  merhaba efendim,ben belcikadan bir anneyim benim kizimda kistik fibroz hastaligi var (akcigerde asiri balgam salgisi var , corek otu yaginin faydasi olurmu ? cevap verirseniz memnun olurum.saygilar

 97. Eyup says

  Meraba ben eyup bende tansiyon var 15/11 birde colestrol var 6,1 cørek otu yagin faydasi varmi bana slm eyup

 98. meral says

  nurten hanım kızınız hazır gıdalar ve tatlı sekerleme gıbı urunlerden kesınlıkle uzak durmalıdır .

 99. mahmure says

  merhaba annemde yüksek tansiyon ve ostreartrit rahatsızlığı var çörekotu yağını nasıl kullanalım bilgi verirmisiniz?
  tşk ederim

 100. Gizem says

  bacaklarım çok Ağrıyor yürüyemediğim zamanlar oluyor ne yapmalıyım ???

 101. yunus says

  merhaba ,benım abımde bobrek yetmezlıgı var, bırının ıflas ettıgının dıgerınınde cok kötu oldugunu soyluyor doktorlarçacaba bu corek otu ne kadar faydalı olabılır benı bılgılendırebılırmısınız mail falan atabılırsenız cok sevınırım.saygılarımla allaha emanet olun…

 102. mustafa güngör says

  felçli hasta için önerebileceğiniz masajda kullanılabilecek bitkisel yağ varmıdır teşekürler

 103. Fatih Inci says

  Selamünaleyküm, Ben cörek otu tohumu kullaniyorum, cörek otunu kahve ezme makinasinda ezdiriyorum ve sonra sabah kahvaltidan yarim saat önce bir tatli kasigi ve yatmadan önce bir tatli kasigi su ile yiyorum,elhamdülillah cok memnunum. Herkese tavsiye ederim, önemli olan günlük makinada övütmeniz ve Ara vermeden hergün kullanmaniz. Yüce RABBIM herkese sifa versin. Lütfen hic Ara vermeyin devamli kullanin her ne sorununuz olsada kullanin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir