Gingko Biloba ve Periferik Arter Hastalığı

Geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitki olan ginkgo biloba’ya olan ilgi, Batı’da 1900’lü yılların sonuna doğru artmıştır. Ginkgo ekstresinin özellikle beyin, kol ve bacaklarda kan dolaşımını güçlendirdiğine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bitkisel tıp uygulayıcıları ginkgo biloba ektresini intermittan klodikasyon tedavisi için önerirler. EGb761, Avrupa’da periferik arter hastalığının tedavisi için yaygın olarak kullanılan ginkgo yapraklarının saflaştırılmış standart (% 24 glikozit ve % 6 terpen laktonu içerecek şekilde) bir özütüdür. Klinik çalışmalarda genellikle EGb761 kullanılmıştır.

Bacaklara yetersiz kan akışı sebebiyle aralıklı topallaması olan kişiler yürürken ağrı çekerler. Genellikle ateroskleroz sebebiyle bacaklardaki bir arterin tıkanması ya da daralması olan periferik tıkayıcı arter hastalığı bacaklara yetersiz kan akışıyla sonuçlanır. Bu durum, yürüme sırasında aralıklı topallanmaya ya da kramp ağrısına neden olabilir. Bazı deneysel bulgulara göre ginkgo biloba kan damarlarını genişletmekte ve kan trombositlerini daha az yapışkan hale getirmekte, bu sayede de kan akışını geliştirmektedir.”The American Journal of Medicine” nin Mart 2000 sayısında yayınlanan sekiz çalışmanın bir analizi, ginkgo biloba kullananların plasebo alanlara göre 34 metreden daha uzağa yürüyebildiğini göstermiştir.

Altı ay süresince kullanılan EGb 761 120 mg’lık günlük doz, 79 hastada aralıklı topallanmanın tedavisinde başarılı olmuştur. (Bauer, 1984). 12 plasebo kontrollü, randomize, çift kör çalışmayı içeren bir analiz, ağrısız yürüme mesafesinde EGb 761 için % 45 ve pentoksifilin için % 57 nispi bir artış buldu. (Letzel and Schoop, 1992).

Klinik bir çalışmada EGb 761 periferik arteriyel tıkayıcı hastalıklarına yönelik etkisi için incelendi. Fontaine evre IIb 40 hastaya günde 2 kez 80 mg tablet verildi ve sekiz, on altı ve yirmi dört haftalık tedaviden sonra ağrısız yürüme mesafesindeki fark ölçüldü. Yirmi dört haftada, ortalama ağrısız yürüme mesafesindeki değişiklikler % 47.7 ve +% 14.3 (p = 0.021) idi. Çalışma, EGb 761’in periferik arter tıkanıklığı hastalığı için klinik etkinlik gösterdiği sonucuna varmıştır

Klinik bir deneyde, araştırmacılar,periferik tıkayıcı arter hastalığı olan 111 kişiye ginkgo ekstresi veya plasebo verdi. 8, 16 ve 24. haftalarda katılımcıların 3 km / saatte bir koşu bandında yürümeleri istendi. Ginkgo grubundaki hastaların ortalama ağrısız yürüme mesafesi, her yürüme testinde plasebo grubundan anlamlı derecede daha iyi idi. Diğer bir deneyde Periferik arter hastalığı olan 60 kişiye ginkgo özütü yada plasebo verilmiştir. 24 haftada ginkgo grubunun, plasebo grubunun yalnızca sekiz metreye kıyasla ağrısız ek 41 metre yürüyebileceğini göstermiştir. Çalışmayı yürüten uzmanlar, ginkgo özütünün periferik tıkayıcı arter hastalığı olanlarda yürüme performansının istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağladığı sonucuna varmışlardır.

 

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php