Ginkgo Biloba Bitkisi Vertigoya İyi Gelir mi?

Gingo biloba ekstresi, hem antioksidan hem de platelet aktive adici faktör antagonisti olarak etki gösterir.  Ayrıca serebrovasküler düzenleyici etkisi, vertigo kontrolü ve iskemik nöron hasarını önleme gibi özelliklere sahip olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ginkgo biloba ginkgo ağacının kurutulmuş yapraklarından organik ekstraksiyon ile hazırlanır ve beyinde ve periferik dolaşımdaki kan akışını geliştirmek, hafızayı keskinleştirmek ve vertigo tedavisi için kullanılır.

Vertigo için kullanılan en iyi doğal ilaçlardan biri olan ginkgo ekstresi, beyne kan akışını arttırır ve vertigo semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. Gingko biloba’daki önemli fitokimyasallar terpenoidler ve flavonoidlerdir. Ginkgo’daki terpenler, vertigo semptomlarının azaltılmasında önemli olan, beyne kan akış miktarının artırılmasına yardımcı olur. Ginkgo ekstresi klinik çalışmalarda vertigo ve denge bozuklukları için kullanıldığında plasebodan daha etkili bulunmuştur.

EGb761 Dr Willmar Schwarbe Group tarafından ginkgo biloba yapraklarından üretilen standardize edilmiş ekstredir. Deneysel çalışmalarda genellikle EGb 761 kullanılmıştır. Ginkgo ekstresi EGb 761, kan viskozitesini azaltarak serebral ve vestibüler kan akışını artırır. Nöronal plastisiteyi, mitokondriyal fonksiyonu ve enerji metabolizmasını geliştirir ve nöronları oksidatif hasardan korur. Vestibüler ve nonvestibular vertigo tedavisinde etkinliği de randomize, plasebo kontrollü çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Serebrovasküler bozukluklarla bağlantılı vertigonun tedavisinde yaygın olarak serebral kan akışını arttıran ilaçlar kullanılır. Uluslararası bir araştırmaya göre en çok kullanılan ilaç betahistin’dir, bunu pirasetam ve ginkgo biloba izlemektedir. Araştırma, bozulmuş nöronal plastisitenin vestibüler rahatsızlıkların telafisini önlediğini ve EGb 761’in nöronal plastisiteyi arttırdığı gösterilmiştir.

67 Vertigo hastasının katıldığı 3 aylık bir çalışmada, günlük 160 mg ginkgo biloba ektresi kullananların %47’si tam bir iyileşme sağladı, plasebo grubunda ise oran % 18’di. (Haguenauer 1986). Baş ağrısı, hafıza ve kognitif zorlukları olan 30 kişide, günde üç kez 40 mg alınan ginkgo biloba ektresi vertigo yoğunluğunda azalma sağlamıştır. (Naprienko 2014)

Journal of Alternative and Complementary Medicine“de 2005 yılında yayınlanan klinik çalışmada vertigo’ya yönelik etkileri için, ginkgo biloba ile Alman tescilli homoeopatik ilaç Vertigoheel karşılaştırıldı. Çalışmaya iç kulak içindeki arterlerin kalınlaşması sorunu yaşayan yaşları 60-80 arasında olan 170 kişi katıldı. Katılımcıların yaklaşık yarısı Vertigoheel ve diğer yarısı ise ginkgo ektresi aldı. Her iki ilacında vertigo semptomlarını iyileştirmede oldukça etkili olduğu tesbit edildi.

Vertigo’su olan kişilerde ginkgo ekstresi (EGb 761) ve betahistinin (vertigo için en fazla reçete edilen ilaç), etkinliğini karşılaştırmak için çok merkezli bir klinik çalışma gerçekleştirildi. Yaş ortalaması 58 olan 160  katılımcı, 12 hafta süresince günlük doz 240 mg EGb 761 ya da 32 mg betahistin ile çift kör tedaviye randomize olarak ayrıldı. Klinik global izlenim, ginkgo biloba ekstresi EGb 761 ile tedavi edilenlerin % 79’unda ve betahistin kullananların % 70’inde “çok iyileşti” ya da “çok gelişmiş” olarak derecelendirildi. Yazarlar, EGb 761’in vertigo tedavisinde betahistin kadar etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Sonuçta, iki ilaç da vertigo tedavisinde benzer şekilde etkili oldu, fakat EGb 761 daha iyi tolere edildi. (Sokolova 2014). Diğer bir çalışmada, vasküler vestibüler bozuklukların sebep olduğu vertigo, baş dönmesi ya da her ikisinden şikayetçi olan 44 katılımcı, günde iki defa 80 mg EGb 761 ya da iki kez betahistin dihidroklorür kullandı. Çalışmanın ilk ayında, betahistin dihidroklorür ile tedavi olan kişilerin % 64.7’sinde ve EGb 761’i kullanların % 65’inde düzelme saptandı. Bu bulgular EGb 761 ve betahistin dihidroklorür’ün farklı denge reseptör bölgelerinde çalıştıklarını ve EGb 761’in okülomotor ve visuovestibular işlevi önemli oranda geliştirdiğini göstermektedir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php