Ginkgo Biloba ve Vitiligo

Dünyanın en eski yaşayan ağaç türlerinden biri olan ve yaşayan fosil olarak da tanımlanan Ginkgo biloba geleneksel Çin tıbbında uzun bir kullanımım tarihine sahiptir. Oksidatif stresin vitiligo patogenezinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Ginkgo bilobanın antioksidan, antiinflamatuar ve immünmodülatör etkiye sahip olduğu ve bu sebeple vitiligonun oksidatif stres mekanizmalarını etkilediği düşünülüyor.

Ginkgo-flavon glikozitler ve terpen laktonları, ginkgo biloba bitkisinin iki ana aktif fitokimyasal grubudur. Ginkgo biloba ekstreleri, % 24’lük flavon glikozitleri ve % 6’sı terpen laktonları içerecek şekilde standartize edilir. Ginkgo biloba’nın vitiligo üzerindeki etkisini araştıran klinik çalışmalarda günde üç kez 40 mg ya da günde iki kez 60 mg’lık dozlar kullanmıştır. Ginkgo’nun antioksidan, immünomodülatör, antiinflamatuar ve anksiyolitik özelliklerinin tümü, tedavi etkinliğine katkıda bulunacak mekanizmalardır.

BMC Dermatology” adlı dergide bildirilen 2008 tarihli bir çalışmada, foto-hassaslaştırıcı ajanlar, geleneksel Çin tıbbı ürünleri, bitki özleri ve vitaminler de dahil olmak üzere vitiligoya yönelik birçok tedavi araştırılmıştır. Bunlar arasında, gingko ektresi ve fototerapi ile beraber L-fenilalanin en güçlü yeniden pigmentleme özelliklerini göstermiştir. Klinik bir deneyde, 47 vitiligo hastasına günde üç kez 40 mg ginkgo biloba ekstresi ya da plasebo verildi. Ginkgo grubu, depigmentasyonun aktif progresyonunu istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde durdurmuştur. Araştırmacılar, ginkgo’nun vitiligonun ilerlemesini durdurmada güvenli ve etkili bir tedavi olduğu değerlendirmesini yapmışlardır. 11 hastayı kapsayan başka bir çalışmada, günde iki kez 60 mg ginkgo kullanımı vitiligo’da kayda değer iyileşme sağladı. Vitiligo progresyonu tüm hastalarda durdu ve lezyonların ortalama repigmentasyonu % 15 idi.

Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research” adlı dergide yayınlanan bir araştırma yazısında, ginkgo ektresinin, vitiligolu hastalar için bir tedavi seçeneği olduğu belirtilmiştir. Sekiz hafta süren çalışmada vitiligo lezyonları düzeldi ve serum interlökinleri önemli ölçüde azaldı, bu da melanositlerin iyileştirici etkisini gösterdi. Standartlaştırılmış ginkgo ekstresi (% 24 ginkgoflavonglikozidler içerecek şekilde) cildin repigmentasyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yavaş yavaş vitiligo yayılan 52 kişinin katıldığı klinik bir deneyde, 6 ay boyunca günde üç kez alınan 40 mg ginkgo ekstresi olguların % 40’ında tam bir repigmentasyon ile sonuçlandı. Bu oran plasebo alanlarda ise yalnızca % 9’du.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php