Ginkgo Biloba ve Kulak Çınlaması

Ginkgo özütü, beyindeki oksijeni artırmaya yardımcı olan, kan pıhtılaşmasını önleyen ve iç kulaklardaki nörolojik işlevselliği destekleyen flavonoidler ve terpenoidler gibi önemli antioksidanlar içerir. Tinnitus’un (kulak çınlaması) neden olduğu sorunları azaltmak için, sinir hücrelerine oksijen eksikliğini ve hasarı önlemek, beyne sağlıklı kan akışını düzenlemek oldukça önemlidir. Ginkgo biloba ekstresi tinnitus semptomlarının azaltılmasında yararlı olabilir. Ginkgo bitkisinde bulunan flavonoidler ve terpenoidler sinirleri, kalp kaslarını ve kan damarlarını serbest radikallerden koruyarak kulağı tahriş eden hayali gürültüyü önlemeye yardımcı olabilir.

Tüm farklı tinnitus türleri için özel bir tedavi yoktur. Tinnitus semptomlarının tedavisine yönelik çok sayıda tedavi önerilmiştir. İşitme cihazları, tinnitus retraining tedavisi dahil destekleyici tedavi, vazodilatatörler, kortikosteroidler, spazmolitik ilaçlar, lidokain, benzodiazepinler, psikoterapi, transkranial manyetik stimülasyon, tinnitus maskeleme, müzik terapisi, akupunktur ve gingko biloba ekstresi gibi farklı seçenekleri içermektedir. Ginkgo Biloba’nın tinnitusa ilişkin etkisi için yapılan çalışmalar karışık sonuçlar vermiştir. Sekiz çalışmanın bir meta analizine göre, ginkgo biloba tinnitus tedavisinde etkili olabilir. “British Journal of Medicine” tarafından bildirilen bir araştırmaya göreyse, ginkgo ekstresi tinnitus tedavisinde plasebodan daha fazla etkiye sahip değildi.

Ginkgo biloba ekstresi tinnitusu tümüyle tedavi etmez, ancak semptomları ve şiddetini azaltmada katkı sağlayabilir. Ginkgoyla ilgili çalışmalar genellikle, Dr Willmar Schwarbe Group tarafından üretilen bir ginkgo ekstresi olan EGb761 kullanılarak yapılmıştır. % 24 glikozit ve % 6 terpen laktonu içerecek şekilde standartize edilmiştir.

Standartlaştırılmış ginkgo özütü genellikle tinnitus için önerilir ve araştırmalar bunu destekliyor görünmektedir. Tinnitus tedavisinde standart ginkgo özütü olan EGb761 için etkinlik kanıtı bulunmaktadır. Destekleyici bulgular, yaşla bağlantılı bilişsel bozukluk ya da tinnitusun eşlik eden bir semptom olarak var olduğu demansı olan hastalarda yapılan beş çalışmadan gelmektedir. Ancak diğer ginkgo ekstrelerinin etkinliği kanıtlanmamıştır. Aynı bitki türlerinden farklı üretim süreçlerine göre elde edilen ektrelerin biyoeşdeğer olduğu kabul edilmez. Bu sebeple, spesifik bir ekstrenin çalışmalarından kazanılan bulguları diğer ürünlere genellemek doğru değildir.  Klinik bulgular, EGb 761’in yalnızca tinnitus semptomlarına yönelik değil, aynı zamanda tinnitus ile ilişkili düşük duygudurum ya da anksiyete duygularını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Risk faktörlerinin etkisi, semptom özellikleri ve kronikliğin etkisine bağlı olarak, EGb761 az veya çok etkili olabilir. Almanya Sağlık Bakanlığının bitkisel preparatların hazırlanması ve ruhsatlandırılmasından sorumlu E komisyonu tinnitus için ginkgo biloba ekstresinin kullanımını onaylamıştır.

Bir Alman çalışmasında, kronik tinnituslu 60 hastaya ginkgo biloba tedavisi uygulandı. Araştırmacılar, ginkgo biloba’nın tinnitus semptomlarını iyileştirme ve işitme kaybını azaltmada plaseboya göre üstün olduğu sonucuna varmışlardır. 103 kişiyi kapsayan 13 aylık bir Fransız çalışmasında da ginkgo biloba yaprağı ekstresinin bu duruma karşı etkili olduğu tesbit edilmiştir. 99 hastayı içeren diğer bir klinik çalışmada, 12 hafta süresince günde 3 kez 40 mg’lık bir EGb 761 verildi. En kötü kulak çınlaması olan kulağın ses hacmindeki (5 ila 10 dB) iyileşme, EGb 761 grubunda 8 ve 12 hafta sonra gösterildi, plasebo grubunda ise değişiklik olmadı. (Morgenstern and Biermann, 1997)

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Ginkgo Biloba ve Kulak Çınlaması” üzerine bir yorum

  1. Merhaba doğuştan sinir damarlarimda çaprazlasma var bu da cinlamayi tetikliyor bitkisel tedavi yararlı olurmu

Yorum yapın

css.php