Huperzine-A ve Alzheimer İlişkisi

Huperzine-A, kurtpençesi familyası olan Çin orijinli Huperzia serrata’dan elde edilen bir tür alkoloittir. Çin’de, Huperzin ekstresi, şişme, ateş ve kanla ilgili hastalıkların çeşitli tedavilerinde, yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.

Ne Yapar?

Beyindeki nörotransmiter düzeylerini geliştiren bir grup medikasyon olan kolinesteraz inhibitörü olarak görev yapar. Küçük ölçekli yapılan ilk çalışmalar, huperzine-A’nın belleği geliştirdiği ve beyin hücrelerini, Alzheimer ile ilişkili olarak bilişsel gerilemeden koruduğunu önermiştir. Ancak, huperzine A’nın olası yararları ve uzun vade risklerini belirlemek için, daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.

Sindirim sistemine dahil olduğu takdirde, huperzine-A, kan beyin bariyeri de dahil olmak üzere, hızla emilir ve vücuda yayılır. Yaklaşık 80 dakika sonra maksimum doz seviyesine ulaşır, ve 4.5 saatlik bir yarılanma ömrüne sahiptir. Bu zaman uzunluğu, iki ve üç kez günlük dozlar için idealdir. Huperzine-A, karaciğer tarafından ılımlı ve lineer bir şekilde elimine edilir.

Huperzine-A ve Alzheimer

• Çin’de gerçekleştirilen ilk çalışmaların, katımcıların %58’i üzerinde, huperzine-A’nın, alzheimer hastalığının semptomlarını gerilettiği görülmüştür. Ne yazık ki, Amerika’da konu ile ilgili çok az çalışma vardır. Ama kullananlar üzerindeki yararlara tanık olunduğundan, yeni çalışmalar hazırlık aşamasındadır.

• Bilim adamları, huperzine-A’nın asetil kolinesterazı bloklayabileceğini ve hem periferal hem de merkezi sinir sistemi üzerinde çalışabileceğini bilmektedirler. Bu durum, huperzin-A’yı, alzheimer dahil bir çok demans hastalıklarının tedavisinde umut verici bir ajan yapmaktadır.

• Huperzine-A bir diyet takviyesi olarak satılıyorsa da, tüm anlamlarda, tipik bir ilaçtır. Laboratuar koşullarında ziyadesiyle saflaştırılmış tek bir kimyasaldır. Yani sadece basit bir bitki değildir.

• Bitkiler genellikle yüzlerce, binlerce kimyasal madde içerir. Huperzine-A, yine bitkilerden yüksek
derecede saflaştırılarak elde edilen digoksin, kodein, sudafed ve bir kemoterapi ilacı olan vinkristin ile benzerlik gösterir. Eğer huperzin-A’dan doğal terapi olarak söz etmek istersek, bu ilaçları da (ve yüzlerce diğer standart ilaçları) doğal kabul etmek zorundayız demektir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php