Larch Arabinogalactan Nedir?

Larch Arabinogalactan Nedir? Larch arabinogalactan (Larix occidentalis), karaçam ağacından elde edilen bir polisakkarit tozudur ve yaklaşık %90 arabinogalactan içerir. Arabinnogalactanlar, bir çok bitkide bulunurlar ama karaçam ağacındaki özellikle zengindir.

Araştırmalar

Bazı araştırma verilerine göre Larch arabinogalactan; NK hücre sitotoksisitesini ve bağışıklık sistemini canlandırma yeteneği, karaciğerdeki tümör hücrelerinde metastası bloke etmesi yüzünden kanser tedavilerinde bir tedavi yöntemi olabilir. Ayrıca Arabinogalactanın enjekte dozunun hepatik alınımı, karaciğere erişen dozun %52.5’i ile sonuçlanmıştır. Yüksek hepatik konsantrasyonu ve damar geçirgenliğini çoğaltma becerisi yüzünden, arabinolactan, karaciğer teşhis ve tedavi ajanları için bir araç olarak öne sürülmüştür.

NK hücre aktivitesi sağlık adına bir işarettir. İyi tasarlanmış bir çalışmada, Larch AG; interferon gamma (IFN gamma), tümör nekroz faktör alfa, interleukin-1 beta (IL-1 beta) ve interleukin-6 (IL-6). nın artan salınımına neden olmuştur. Bu durum, bağışıklık sisteminin iki önemli hücresi olan makrofaj ve NK hücrelerinin aktive olmasıyla sonuçlanmıştır.

Karaciğer tümör metastası, büyük olasılıkla karaciğer parenkimi’nde bulunan lektin benzeri reseptör bölgelerindeki tümör hücrelerinin özgünlükleri yüzünden, diğer organ bölgelerine oranla daha sık görülür. Hayvan çalışmaları, arabinogalactan’ın lektin reseptör bölgelerini engelleme ya da bloke etme yeteneğini ortaya çıkarmış, bu sebeple karaciğer tümör hücreleri kolonizasyonunu azaltmış ve deneklerin yaşama sürelerini uzatmıştır.

Karaciğer karsikomuna sahip hayvanlar üzerinde arabinagalaktan kullanılan bir çalışmada, azalmış karaciğer metastası ve uzamış yaşam süresi raporu verilmiş olsa da; test hayvanları çalışmanın sonunda metastasa direnememişlerdir. Bir başka laboratuar çalışmasında, reseptör bloklayıcı ajan olarak arabinogalactan, test hayvanlarının karaciğerindeki metastatik sarkoma L-1 tümör hücrelerininin zararlı etkilerini bütünüyle engellemiştir. Aynı  ekip,  birbirini izleyen laboratuar hayvan çalışmalarında, arabinogalactanın yüksek metastatik lenfoma hücrelerinin kolonizasyonunu büyük ölçüde azalttığını gösteren sonuçlara ulaşmışlardır.

Tıbbi literatürdeki raporlar, Kronik Yorgunluk Sendromu, viral hepatit, HIV/AIDS  gibi çeşitli otoümmin hastalıkların da dahil olduğu durumlarda azalmış NK hücre aktivitesi ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Araştırmacılara göre Larch arabinogalactan’ların NK aktivitesini canlandırma becerisi, belki de bu hastaların klinik anlamda iyileşmelerinde rol oynayabilir.

Larch arabinogalactan’ın farmakokinetikleri üzerindeki insan çalışmaları oldukça azdır ve oral dozu takiben emilim miktarı belirsizdir. Hayvan çalışmalarında, saf haldeki larch arabinogalactan’ın damar içi enjeksiyonu sonucunda, verilen dozdan 90 dakika sonra miktarın %52’sine karaciğerde ve %30’una da idrarda rastlanmıştır.

Yan Etkileri Var mı?

İlaç tedavisi altında olanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php