Koenzim Q10 Nedir?

Sıklıkla COQ 10 veya CO Q10 olarak adlandırılan, Q10 Koenzimi, vücutta doğal olarak oluşan bir besindir. Q10 Koenzimi kalp rahatsızlıkları, arteroskleroz ve hipertansiyona yararlı olarak gösterilmiştir.

CoQ10 doğal olarak vücutta bulunan bir enzimdir. Yaşın ilerlemesiyle azalır. Ancak nadirde olsa bazı insanlarda yeteri kadar CoQ10 üretimi olmaz. Ayrıca kolesterol tedavisinde kullanılan  statin türü ilaçlar da CoQ10 seviyesini azaltır.

Bilim adamları Koenzim Q10 un diyabet, Parkinson rahatsızlıkları ve migren ciddiyetini azaltma tedavilerinde de yararlarını görmektedir. CoQ 10 un aynı zamanda antioksidan ve yaşlanmayı geciktirici özellikleri var gibi görünmektedir. Koenzim Q10 serbest radikallerin zararsız hale getirilmesinde etkilidir. Elektron vererek ya da alarak saldırgan oksijen moleküllerini zararsız hale getirir.

Koenzim Q10 vücut hücrelerimizin her birinin mitokondrisinde doğal olarak oluşan bir enzimdir. Gıdalardan enerji metabolize etmede anahtar rol oynar. Q 10 koenzimi ilk defa 1957 de Dr. Frederick Crane of Wisconsin ayrıştırmıştır. Ondan beri, bilim adamları, geniş çeşitlilikteki rahatsızlık ve hastalıklar üzerindeki etkilerini araştırdılar.

Co enzyme Q10 vücudunuzda enerji üretimi için esastır ve kalbiniz gibi fazla enerji kullanan dokularda yüksek yoğunlukta bulunur.

Araştırmalar Co Q10 un arterosklerozu engellemesi ve yüksek kan basıncını düşürmesi nedenleriyle kalp sağlığı için esas olduğunu göstermiştir. Kalp ritim bozukluğu, konjestif kalp rahatsızlığı, kalp büyümesi ve hipertansiyon gibi kalp-damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu belirtilmektedir. CoQ-10 Avrupa, Japonya ve İsrail’de kardiyovasküler hastalık için kabul gören bir tedavi yöntemidir.

Koenzim Q10 İçeren Besinler

Koenzim Q10, soya fasulyesi, badem ve ceviz gibi tohumlar, etler, alabalık, uskumru, sardunya gibi bazı balık türleri ve ıspanak, bezelye, sarmısak, lahana gibi bazı sebzelerde olmakla birlikte miktar olarak çok düşüktür.

Koenzim Q10 un Faydaları Nelerdir?

 1. Migren Sıklığını Azaltabilir
 2. Fibromiyalji Semptomlarını Hafifletebilir
 3. Doğurganlığı Destekler
 4. Kalıtsal Ataksinin Etkisini Azaltabilir
 5. Kan Basıncını Düşürebilir
 6. Dişeti İltihabı Semptomlarını Hafifletebilir
 7. Statin Kaynaklı Hafif-Orta Dereceli Kas Semptomlarını Azaltabilir
 8. Bilişsel Sağlığı Koruyabilir
 9. Böbrek Sağlığını Destekler
 10. Kalp Sağlığını Geliştirir
 11. Kanser Riskini Azaltabilir

 

 

 

Araştırmalar

CoQ10 un sağlık yararları hakkındaki araştırmaların temel odak noktası kalp hastalıkları alanında iken, bazı çalışmalar Coenzyme q10 un başka sağlık yararlarını vurgulamıştır.  Maryland Medical Center‘a göre CoQ10 yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, dişeti hastalığı, Alzheimer ve meme kanseri gibi hastalıklarında tedavisinde olumlu rol oynayabilir. UMMC’a göre, Koenzim Q10  HIV, AIDS ve diğer bağışıklık eksikliği olan hastalarda immün fonksiyonunu artırabilir.

CoQ10 hücre içinde oksijenin kullanımını arttırır, bir bakıma hücrenin akciğeri gibi davranır, hücredeki enerjinin artmasını ve tüketilmesini sağlar. Karaciğerde hücre içerisinde enerji taşınmasını sağlayarak, karaciğere bağlı halsizliğin giderilmesine yardımcı olur. Nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi kalp yetersizliğinde kalp kasına olumlu etkide bulununarak yakınmaların şikayetin giderilmesinde etkili olur.

Koenzim Q10 enerjiyi arttırır. CoQ10 takviyelerinin kronik yorgunluk sendromu olan insanlardaki etkileri üzerindeki çalışmalar, daha yüksek seviyede CoQ10 u olanların, enzim seviyesi eksiği olanlardan daha yüksek enerji düzeyi bildirdiğini göstermiştir.

Migren Sıklığını Azaltabilir

Koenzim Q10 migreni önleyebilir. 2002 deki bir çalışma, migren önleyici olarak CoQ10 ile tedavi edilen hastaların %61 inin, üç ayın sonunda, migrenden %50 oranında daha az şikâyet ettiğini bildirmiştir. Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive

CoQ10 Tek başına ya da riboflavin ve magnezyumla birlikte kullanıldığında migren semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Migren için tipik doz önerisi, günlük 300–400 mg’dır.

Randomize çift kör plasebo kontrollü klinik çalışmada epizodik migren tanısı konmuş 45 kadına 3 ay süresince 400 mg CoQ10 verilmiş ve plasebo grubuna kıyasla migren sıklığı, şiddeti ve süresinde anlamlı bir azalma görülmüştür.
Migren hastalarında oral koenzim Q10 takviyesi

42 migren hastasını içeren klinik bir çalışmada CoQ10 (3 x 100 mg / gün) kullanımının üçüncü tedavi ayında atak sıklığı, baş ağrısı ve bulantı ile geçen günlerde plaseboya göre daha üstün olduğu saptanmıştır. Migren profilaksisinde koenzim Q10’un etkinliği

Fibromiyalji Semptomlarını Hafifletebilir

Fibromiyaljili hastalarda düşük CoQ10 düzeyleri saptanmıştır. kaynak . Çeşitli klinik çalışmalar ve olgu sunumu CoQ10’un fibromiyalji semptomlarını azaltmada  etkili doğal bir yöntem olabileceğini göstermiştir. Bir çalışmada CoQ 10 eksikliği olan 5 Fibromiyalji hastasına, 9 ay süresince günlük 300 mg/ CoQ 10 verilmiştir. Hastalar Görsel Analog Ağrı Ölçeği ve Fibromiyalji Etki Anketi ile klinik olarak değerlendirildiğinde semptomlarda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülmüştür. kaynak

Doğurganlığı Destekler

Erkek kısırlığı oksidatif stres ile ilişkilendirilmiştir ve seminal sıvıdaki CoQ 10 düzeyleri sağlıklı spermlerin önemli bir biyobelirteçleri olarak kabul edilir (Gvozdjakova ve ark., 2015 ). CoQ uygulaması 10 idiopatik erkek kısırlığının tedavisinde semen parametreleri geliştirir (Arcaniolo ve ark., 2014 ). Ek olarak, kısırlığı olan erkeklerde CoQ 10 takviyesi (200–300 mg / gün), sperm konsantrasyonunu, yoğunluğunu, hareketliliğini ve morfolojisini iyileştirir (Safarinejad ve ark., 2012 ; Lafuente ve ark., 2013 ).

The Journal of Urology ‘da yayınlanan araştırmaya göre kısırlık sorunu olan erkeklerin günlük 300 mg CoQ10’u  altı ay kullandıktan sonra motilite ve sperm hücrelerinin yoğunluğunda belirgin bir düzelme olmuştur. 2009 yılında İtalya’da yapılmış ve “Fertility and Sterility” de yayınlanmış bir çalışma, son üç yılda fertilite sorunu yaşayan erkeklerde günlük 200 mg CoQ10’un etkilerini araştırdı. Araştırmacılar, 6 aylık CoQ10 küründen sonra, seminal sıvı ve sperm hücreleri düzeylerinde yükselmeler saptadılar. Dahası, özellikle ölçülmüş en düşük CoQ10 düzeyine sahip erkeklerde, sperm hücreleri yükselmiş motilite sergilediler.

Açıklanamayan infertilitesi olan 228 erkeğin katıldığı bir çalışmada bir grup 26 hafta süresince günlük 200 mg ubikinol (CoQ10’un kimyasal olarak indirgenmiş şekli) alırken diğer grup plasebo kullandı. Ubiquinolun sperm yoğunluğunu, sperm hareketliliğini ve sperm morfolojisini arttırdığı tesbit edilmiştir. kaynak

Kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre CoQ10 ile ön tedavi, IVF-ICSI sikluslarında zayıf over rezervi olan genç kadınlarda stimülasyona ve embriyolojik parametrelere over yanıtını arttırır. kaynak

Kalıtsal Ataksinin Etkisini Azaltabilir

New York Columbia Üniversitesi’den, Dr. Bsalvatore DiMauro, hastalardaki CoQ-10 eksikliğinin kalıtsal ataksi hastalığına yol açtığını, bu maddenin hastanın vücudunda artırılmasıyla, hastalığın etkisinin azaltıldığını  belirtmiştir. Günde 300 ila 3000 miligram CoQ-10 maddesi verilen hastalarda, ataksiden dolayı olan nöbetlerin tamamen durduğu veya daha az meydana geldiği tespit edilmiştir. CoQ-10’un hastaları güçlendirdiğini söyleyen Dr. Bsalvatore DiMauro, bir yıl CoQ10 verilen hastalarda,  dengesizlik, adale ve konuşma fonksiyonları ve fiziksel hareketlerinin %25 oranında düzeldiğini açıklamıştır. kaynak

 Kan Basıncını Düşürebilir

CoQ10 yüksek kan basıncını düşürebilir. CoQ10 ile tedavi edilen hastalar, çok daha zararlı yan etkisi olan geleneksel farmasötik ilaçlarla tedavi edilenlerle aynı kan basıncı düşüşünü göstermişlerdir. Küçük gruplar üzerinde yapılan bir çok klinik deney, CoQ10’un tansiyonu düşürdüğünü göstermektedir. Ancak ilerleme, 4-12 hafta içinde gözlemlenebilmektedir. Analizlerden birinde, 12 klinik çalışmanın değerlendirilmesinden sonra, araştırmacılar, önemli bir yan etki olmadan, CoQ10’un, sistolik tansiyonu 17 mm Hg ve diastolik tansiyonu ise 10 mm Hg düşürebildiği sonucuna varmışlardır.

Dişeti İltihabı Semptomlarını Hafifletebilir

CoQ10 diş eti iltihabı semptomlarını azaltabilir ve hasarlı diş eti dokularını onarabilir. Littaru, Henson ve Nakamura’nın çalışmalarından elde edilen bulgular periodontal hastalığın genellikle CoQ10 eksikliği ile bağlantılı olduğunu desteklemektedir. kaynak

Aralık 2010 yılında “Indian Journal of Pharmacology,”da yayınlanan bir incelemeye göre Periodontal hastalığı olanların birçoğunda diş etlerinde CoQ10 düzeyleri anormal derecede düşüktür. İlk kanıtlar, topikal CoQ10 uygulamasının kanama ve şişmeyi azaltarak periodontitin yavaşlatılmasında etkili olabileceğini göstermiştir. 1994’da “Molecular Aspects of Medicine” yayınlanan çalışma, bir CoQ10 jeli uygulamasının, genel tedaviyle birleştirildiğinde periodontal hastalığı olan yetişkinlerde semptomları hafifletmeye yardımcı olduğunu bulmuştur.
Topikal koenzim Q10 uygulamasının erişkin periodontitis üzerine etkisi

Klinik bir çalışmada, üç hafta süresince verilen günlük 50 mg CoQ10, dişeti iltihabı semptomlarını azaltmada plaseboya göre anlamlı derecede daha etkili olmuştur. Periodontitin önlenmesi ve tedavisine yönelik önerilen takviyeler, C vitamini, E vitamini, çinko, selenyum, CoQ10 ve folik asidi içerir. Ayrıca folik asidin gargara olarak kullanıldığında diş eti iltihabının şiddetini azalttığı gösterilmiştir. kaynak

Statin Kaynaklı Hafif-Orta Dereceli Kas Semptomlarını Azaltabilir

Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan Statinler kasları ve karaciğeri olumsuz olarak etkileyebilir. Statin ilaçları Coenzyme Q10’u oluşturmak için kullanılan mevalonic acid, üretimine de müdahale eder. Bunun kan ve kas dokularındaki CoQ10 düzeylerini önemli oranda azalttığı gösterilmiştir. Statin kullananlar için, CoQ10 doz önerisi, günlük 30–200 mg’dır. kaynak

Bazı çalışmalarda elde edilen bulgular CoQ10 ‘nun kolesterol düşürücü ilaç grubunda yer alan  statinlerin yan etkilerinden biri olan çizgili kas yıkımı riskini azalttabileceğini göstermektedir. Son dönemde yapılan klinik çalışmalar statinle birlikte koenzim Q10 alımının, hastalarda ilaca olan tahammülü artırdığını ve miyopati gelişimini önleyebildiğini göstermiştir. Statin miyopatisi olan 44 hastaya 10 mg-40 mg doz statinle birlikte günlük 200 mg CoQ10 üç ay boyunca verilmiş ve miyopati şikayetinin plasebo grubuna göre belirgin bir azalma gösterdiği tespit edilmiştir.

Statin ilaç kullanımı kasla ilişkili semptomlarla ilişkilidir. Statin ilacı kullanan ve kas ağrısı bildiren 50 kişiden oluşan bir klinik çalışmada, 30 gün süresince günde iki kez 50 mg CoQ10 alan hastaların % 75’inde statine bağlı kas semptomları azalmıştır. Koenzim Q10 Takviyesi Statine Bağlı Hafif-Orta Şiddette Kas Belirtilerini Azaltır

Bilişsel Sağlığı Koruyabilir

Hayvan deneyleri CoQ10’un nörodejeneratif hastalık için uygun bir antioksidan stratejisi olabileceğini göstermektedir.  CoQ10’un beyin hücrelerini oksidatif hasardan koruduğu ve beyin hastalığına neden olabilecek zararlı bileşiklerin etkisini azalttığı gösterilmiştir. Çeşitli bulgular, Alzheimer hastalığının kısmen mitokondriyal disfonksiyonun sebep olduğu oksidatif hasar ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde bir ay süresince CoQ10 uygulaması oksidatif hasarın belirteçleri olan beyin protein karbonil düzeylerini önemli oranda bastırdı.   kaynak

Koenzim Q 10 Parkinson hastalığı tarafından neden olunan zararları azaltır. Çok ümit verici bir araştırma alanı CoQ10 un, Parkinson hastalığının neden olduğu zararları önemli ölçüde azalttığını öngörmektedir. Küçük bir çalışmada, en yüksek düzeylerde CoQ10 ile tedavi edilen hastalar, motor işlevlerinde, daha düşük dozlardakilerden kayda değer ölçüde daha az bozulma göstermişlerdir.

Böbrek Sağlığını Destekler

Journal of Nutritional and Environmental Medicine’da, CoQ10 araştırma öncülerinden Dr. Ram Singh ve Adarsh Kumar, ilerlemiş son dönem böbrek hastalarında CoQ10’un ek tedavi olarak güçlü bir rol oynayabileceğini gösteren, çok iyi tasarlanmış bir deneyin sonuçlarını rapor ettiler. Bir randomize, çift kör, plasebo kontrollü deneyde, araştırmacılar, CoQ10’un, son dönem hastalığa sahip kişilerin büyük bir çoğunluğunda hastalığın ilerleyişini durduğunu, böbrek disfonksiyonunun tersine çevrildiğini ve bir çoğunun da 12 haftalık deneyin sonunda diyalize son verdiklerini gördüler.  Kronik Böbrek Yetmezliği Koenzim Q10 Tedavisine % 81 Olumlu Yanıt

Kalp Sağlığını Geliştirir

Randomize kontrollü çok merkezli bir çalışma sonuçlarına göre CoQ10 kullanımı kronik kalp yetmezliği olan hastalarda semptomları iyileştirir ve ana olumsuz kardiyovasküler olayları azaltır. kaynak

Araştırmalar, kalp hastalarının birçoğunda coQ-10’un eksik olduğunu, alınan coQ-10 takviyesinin kalp işlevini yeniden canlandırdığını ve kalp hastalığının belirtilerini belirgin bir biçimde azaltabildiğini göstermektedir. Texas Üniversitesi Biyotıp Araştırma Enstitüsü‘nün yaptığı araştırmalarda, sağlıklı insanlara göre, kalp hastalarının % 75’inin kalp dokularında önemli ölçüde coQ-10 eksikliği olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada, konjestif kalp yetmezliği çeken bir grup yaşlı hastanın dörtte üçünün coQ-10 almak suretiyle belirgin bir biçimde iyileştiğini göstermiştir.

CoQ10 1974 yılında Japonya’da, kalp yetmezliği tedavisi olarak onaylandı ve Japonya’da kullanılan ilk beş ilaçtan biri oldu. 4688 katılımcıyı içeren yedi sistematik derleme çalışmasından elde edilen bulgulara göre CoQ10 takviyesi kalp yetmezliği olan hastalar için yararlı bir uygulama olabilir. Kalp yetersizliği tedavisinde koenzim Q10

İsrail  hastanelerinde konjestif kalp yetmezliği olan hastalara coQ-10 verilmektedir. Japon doktorlar, coQ-10’u kalp rahatsızlıkları için uzun bir süredir kullanmaktadırlar.  CoQ10 kalp nakli bekleyen insanlara yardımcı olabilir. 2004 de gerçekleştirilen bir çalışmada, doktorlar, kalp nakli adaylarına CoQ10 uygulamasının, işlevsel durumlarında, klinik bulgularında ve yaşam kalitelerinde kayda değer gelişmelere yol açtığını bulmuşlardır. Araştırma Clinical Cardiology‘da yayınlanmıştır.

Araştırmalar CoQ10 tedavisinin kalp kasının mitokondriyal fonksiyonunda etkisini göstermiştir. Bir klinik çalışmada konjestif kalp yetmezliği olan 322 kişinin, (2 mg / kg CoQ10) alanların plasebo alanlarla karşılaştırıldığında kalp yetersizliği sebebiyle hastanede yatışta anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır. 1 yıl sonra, tedavi grubundaki 73 hastaya karşılık kontrol grubundaki 118 hasta kalp yetmezliği için hastaneye yatması gerekti. Ayrıca akciğer ödemi, kalp astımı ve aritmilerde de istatistiksel olarak anlamlı azalmalar görüldü. kaynak

Biofactors” bülteninde, 2008 yılında yayınlanan bir çalışmada konjestif kalp hastalığı olan kişilerde kalp sol ventrikül fonksiyonu üzerinde CoQ10’un farklı dozlarının etkisi izlenmişti. Çalışmaya 7 tane şiddetli konjestif kalp hastalığı olan kişi katıldı. Sonuçlarda, günlük 450-900 mg arası CoQ10 dozajının, kalbin vücudun geri kalanına kan pompalama yeteneğinde gelişme gözlendi. Daha yüksek dozajlar, CoQ10’un emilimini yükseltti, oysa konjestif kalp hastalığı olan kişilerde bağırsakların etrafındaki sıvı retansiyonu nedeniyle genellikle düşüş yaşanır.

Connecticut Üniversitesi Tıp Fakultesi’nden Dr. Sinatra binlerce kalp hastasını coQ-10 ile tedavi ettiğini ve bu ilacın, hastaların %70’inden fazlasına yardımcı olduğunu açıklamıştır. Olumsuz sonuçlanan tedavilerin sebebinin, uygulanan dozun yetersiz oluşundan veya ürünün yeterli kaliteye sahip olmamasından kaynaklandığına inandığını ifade etmiştir. Dozajın, kandaki coQ-10 seviyesini belirgin bir biçimde yükseltmeye yetecek kadar olması gerektiğini söyleyen Dr. Sinatra, bu şekilde hastaların tamamına yakınının bundan faydalanabileceğini belirtmiştir.

CoQ10 üzerine araştırmalar yapan Profesör Svend Aage Mortensen şöyle diyor :”CoQ10, kronik kalp yetmezliğinde sağkalımı artıran ilk ilaç ve standart kalp yetmezliği tedavisine eklenmesi gerekiyor. Diğer kalp ilaçları hücresel süreçleri geliştirmek yerine bloke eder ve yan etkileri olabilir. CoQ10 ile takviye, vücuttaki eksikliği düzeltir ve kronik kalp yetmezliğinde kısır metabolik döngüyü engeller.” kaynak

Kanser Riskini Azaltabilir

CoQ10’un kanser hastalarında daha düşük düzeylerde olduğu gösterilmiştir. Düşük CoQ10 düzeyleri % 53,3 daha yüksek kanser riski ile ilişkilendirilmiştir. kaynak

2006 yılında Asian Pacific Journal of Cancer Prevention yer alan bir araştırma sonucuna göre CoQ10  kolon kanserini önlemeye yardımcı olabilir. Journal of Nutritional Science and Vitaminology“de, 2010  yılında yayınlanan bir başka çalışma, kolon kanseri taşıyan hasta hayvanlar üzerindeki CoQ10 etkilerini araştırmıştı. Kontrol farelerine 6 hafta boyunca kansere sebep olduğu bilinen, 1.2 dimetilhidrazin; aynı zaman da da terapi takviyesi verildi. CoQ10 takviyesi tümör büyümesini, hiç tedavi edilmemişlere oranla %80 oranında küçültmüştü.

2007’de Melanoma Research‘da yayınlanan 5 yıllık araştırma sonucuna göre tıbbi tedaviye CoQ10 eklenmesi bir cilt kanseri türü olan melanomun nüksetme riskini azaltmıştır. İtalya, Roma’daki Catholic University of the Sacred Heart’dan bir araştırma ekibine göre, melanomu olan bireylerin CoQ10 seviyeleri daha düşüktür. Bu gerçeğe dayanarak, evre I ve II melanom olan hastalara, konvansiyonel antikanser ilacı interferon’a günde 400 mg CoQ10 ilavesinin yararlarını, beş yıllık bir süre boyunca onları izleyerek değerlendirdikleri küçük bir araştırma yapılmıştır. Araştırmacılar, CoQ10’un, çalışmaya katılanların kanser yenilemesini büyük ölçüde azalttığını bulguladılar. Bu çalışma 2007 yılının Haziran ayında “Melanoma Research”de yayınlandı. Recombinant interferon alpha-2b and coenzyme Q10 as a postsurgical adjuvant therapy for melanoma

2008 yılında Cancer, Chemotherapy and Pharmacology ‘da yayınlanan araştırma sonucuna göre CoQ10, B2 ve B3 vitamini kombinasyonu meme kanserinin tedavisinde olumlu etkiler göstermiştir. Ancak bunun konvansiyonel tedaviyle birlikte kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Klinik öncesi ve klinik çalışmalar antrasikline bağlı kardiyotoksisitenin, kemoterapi sırasında koenzim Q10 ile önlenebileceğini göstermektedir.  Coenzyme Q10 for Prevention of Anthracycline-Induced Cardiotoxicity

The Journal of International Medical Research“ün Kasım 2009 sayısında yayınlanan pilot bir çalışma, CoQ10 ve birkaç başka besin kombinasyonunu, kanserin ileri aşamalarında olan bireylerin yaşam beklentisini arttırdığını bulguladı. Çalışmada meme kanseri ve diğer kanser formlarından muzdarip 40 katılımcı yer almıştı. Deneklerin %76’sı, öngörülenden daha uzun süre hayatta kalmayı başardı. Çalışma sırasında kullanılan takviye, CoQ10, selenyum, C vitamini, folik asit ve beta karoten içeriyordu. Yazarlar ayrıca bu besin bileşiminin, katılımcılar tarafından iyi tolere edildiğini de kaydetti.

1994’da yapılan bir çalışmada, kanserlerinin lenf bezlerine yayılmasından dolayı, “yüksek riskli” olarak sınıflandırılan 32-81 yaş arasındaki 32 meme kanseri hastası 18 ay süresince takip edilmiştir. Meme kanserinin cerrahi ve terapötik tedavisine beslenme protokolü (ANICA Protokolü) eklenmiştir. (Vitamin C: 2850 mg, Vitamin E: 2500 iu, ß-carotene 32.5 iu, selenium 387 mikrogram ve ikincil vitaminler and mineraller), esansiyel yağ asitleri (1.2 g gamma linolenic acid and 3.5 g omega-3 yağ asitleri ve Coenzyme Q10 (90 mg günlük). Çalışma süresi boyunca biyokimyasal belirteçler, klinik durum, tümör yayılımı, yaşam kalitesi parametreleri ve sağkalım takip edildi ve şu sonuçlara ulaşıldı: (1) Çalışma boyunca hiçbir hasta ölmedi. (beklenen sayı dört idi.) (2) hiçbir hasta daha uzak metastaz belirtileri göstermedi. (3) yaşam kalitesi iyileştirildi. (4) altı hastada belirgin parsiyel remisyon gözlendi.  KAYNAK .  Bu 6 hastanın birinde, CoQ 10’un dozu 390 mg’a yükseltildi. Bir ayda, tümör artık palpe edilemiyordu ve başka bir ayda mamografi tümörün yokluğunu doğruladı. KAYNAK

Ubiquinol Nedir?

Ubiquinol, antioksidan olarak yararlanılan, CoQ10’un aktif hale dönüşmüş formudur. Ubiquinol, CoQ10’un tersine, antioksidan olarak görev yapabilmesi için E vitaminine gereksinim duymaz. Eğer CoQ10 alırsanız, çalışabilmesi için vücudunuzdaki doğal E vitaminini kullanacaktr. KoenzimQ10’un eski formları ile karşılaştırıldığında, burada sunulan H2 formu, sekiz kat daha biyo-kullanılabilirdir, ve böylece, düşük dozlarla, daha yüksek kan konsantrasyonlarına ulaşılabilir.

CoQ10 un Herhangi Bir Yan Etkisi Varmıdır?

Q10 koenzimi, bazı hastalar yüksek dozda CoQ10 takviyesi ile tedavi edildiklerinde uykusuzluk ve huzursuzluk belirtmişlerse de, çok az kayda değer yan etki gösterir. Olası bazı yan etkiler olarak iştahsızlık, mide rahatsızlığı, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar olduğu bildirilmiştir.

CoQ10 un yararlarını yan etki olmaksızın azamiye çıkarmak için, dozajı düşük tutun veya CoQ10 u bu önemli besinin vücudunuzun kendisi tarafından üretilmesini sağlayacak doğal kaynaklardan temin edin.

Önlemler

Diyabetli hastalarda doz ayarlaması gerekir.

Hamilelik ve emzirme döneminde doktor onayı olması halinde kullanılmalıdır.

Warfarin, tansiyon, diabet ilaçları ve kemoterapi ilaçları kullananlar ya da herhangi bir rahatsızlık için ilaç kullananlar tıbbi onay olmadan kullanmamalıdırlar.

Koenzim Q10 vücudun kan sulandırıcı ilaçlara verdiği yanıtı etkileyebileceği için warfarin, heparin ve klopidogrel türü ilaçlar ve Ginkgo biloba gibi bitkisel takviyelerle bir arada alınması önerilmemektedir.

Tansiyon düşürücü etkisi olduğu için tansiyon ilaçlarıyla ve kan basıncını azaltan bitkisel takviyelerle bir arada alınırken dikkat edilmelidir.

Kemoterapi ve radyoterapinin etkisini azaltabileceği için bu durumlarda alınmamalıdır.

Herhangi bir  ameliyat sözkonusuysa 2  hafta önceden bu tür ürünlerin kullanımına son verilmiş olunmalıdır.

Günlük Doz

Günlük doz için farklı kaynaklar farklı açıklamalarda bulunmuştur. Maryland Medical Center Üniversitesi günlük dozu 30 ila 200 mg olarak belirtmiştir. Kısırlığa karşı 200 – 300 mg, migreni önlemek için 300 mg, HIV / AIDS için 200 mg, Parkinson hastalığı için 2.400 mg – 3.000 mg gibi dozlar belirtiliyor. Herhangi bir rahatsızlığa karşı kullanılacaksa mutlaka tıbbi gözetim altında alınmalıdır.

Konjestif kalp yetmezliği veya nörolojik bozukluklarla ilgili rahatsızlıklarda CoQ10 ideal kan düzeylerinin mililitrede 3.5 mikrogramdan daha fazla olması gerektiği kabul ediliyor. Bir klinik deneyde 28 gün boyunca alınan günlük 150 mg ubikinol 3.84 mcg / ml  kan düzeyini sağlamıştır. Günde 300 mg ubikinol kullananların kan CoQ10 düzeyleri ise 7.28 mcg / ml’ye ulaşmıştır.

Nasıl Kullanılır?

CoQ10 takviyeleri kapsül veya tablet ya da intravenöz enjeksiyonla alınabilir. Koenzim Q10 damardan uygulandığında kan-beyin bariyerini geçer ve beyinde birikir.

Koenzim Q10 yağda eriyen bir madde olduğundan, kapsül olarak kullanırken zeytinyağına batırılarak alınması öneriliyor. Kuru bir CoQ-10 tabletinin tek başına alınması biyo-yararlanımının düşük olmasına neden olacaktır. Araştırmalar, yumuşak jel içindeki CoQ-10’un daha iyi emildiğini göstermektedir. Ubiquinol ise yağa gerek duymadan etkili olmaktadır.

Bazı firmalar Nutri-Nano yöntemiyle üretilmiş Koenzim Q10 ürünleri satmaktadırlar. Nutri-Nano yağda çözünebilen gıdaların nano boyutunda suda çözünen ve miçel adlı kılıflarla çevrenelerek amfipatik maddelere dönüştürülmesiyle ilgili patentli bir nano-teknoloji yöntemidir. Bir çalışmada Nanopartiküler CoQ10 300 mg dozu 1200 mg’lık standart formülasyonlara benzer plazma düzeyleri sağlamıştır.

CoQ-10, kısmen Japon tekelinde oluşu sebebiyle biraz pahalıdır. CoQ-10’lar Japonya’da üretildikten sonra çok sayıdaki firmaya satılır; bu firmalar CoQ-10’nu sıkıştırılmış tablet, toz kapsüller veya jel kapsüller halinde paketleyip tüketime sunarlar.

Koenzim Q10 ‘nun fiyatı yüksek olduğu için sahte ya da içeriği yetersiz ürünlerle karşılaşma olasılığınız yüksektir.  Bu yüzden sadece güvenilir firmalardan alınmalıdır. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi damgası (USP) olan ürünleri tercih etmek daha güvenli olabilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Koenzim Q10 Nedir?” üzerine 48 yorum

 1. benim dr.rum astım için önerdi. şimdi kullanıyorum

 2. Ubikinon ve ubikinol form olucak yukarda yazim yanlislari oldugu icin duzeltiyorum.

 3. Coenzm Q10 gercekten fazlasiyla etkili bir besin takviyesirr vucut bunu belirli bir yastan sonra eskisi gibi uretemediginden mutlaka disarda takviye olarak alinmalidir ubikinon ve ubikonol olarak 2 formu bulunamkta oldugundan ubikinon ( in aktif form) ubikonil ( Aktif formudur) arasinda ki fark ise ubikinol formun ubikinon forma gore 4 kat daha yuksek biyoyararlanim ve emilim saglamasidir turkiyede ubikonol form olarak veren tek urun COENZQH dir New Life sitesinden arastirabilirsiniz .

 4. ya insanlar dertlerinden muzdarip başka arkadaşlarda bu insanlara ürün satma eğiliminde yazık 🙁 önce bir anlayın dinleyin ondan sonra müdahil olun. siz doktor filan değilsiniz doktor kontrolünde ve sorumluluğunda alınmalı bu ürünler. sonuçta sorumluluk ya doktordadır yada şahsın kendisinde. bu nedenle hastanın kimyasını bilmeden olaya müdahil olmayın, zarar verebilirsiniz. saygılarımla

 5. MYTONİC DİSTROFİ HASTASIYIM BU İLAÇ İYİ GELİRMİ

 6. AMWAY bitkisel gıda takviyesi kullanınn Q 10 MEVCUTTUR
  en yakın AMWAY üyesiyle irtibata geçin EN KALİTELİ ÜRÜNÜ KULLANINN

 7. KOENZİM Q10 desteğini arkadaşımın tavsiyesi üzerine ben ve eşim hapını ve kremini kullanıyoruz..Ayrıca gelişmeleri görünce annem ve kızkardeşimde başladılar.Özel bir hastanede görev yapıyorum.İsteyen arkadaşlara yardımcı olabilirim. [email protected]

 8. BU ÜRÜNE İSMİMİN ÜZERİNE TIKLAYIN VE WEB SİTE ÜZERİNDEN MESAJ YAZIN EN KISA SÜREDE SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM

 9. KOENZİM Q10 ilacını kullanmak istiyorum.en ucuz ve kaliteli nerede bulabilirim.bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

 10. Bu ürünü bende kullanıyorum ve cok memnunum ve cok güvenilir bir firmadan temin ediyorum isteyenlere yardımcı olabilirim

 11. merhaba.Beslenme kaynaklı sorunları olan herkese yardımcı olabilirim.WHO ‘a göre her yüz hastanın yarısı beslenme kaynaklı sorun yaşıyor.doğal ve hücresel beslenme ile özel gıdalarla yardımcı oluyorum.sonuç odaklı işimiz.burada verilen bilgiler için teşekkür ederim görevli arkadaşlara.cilt-saç-enerji-bağışıklı-kas-kemik-kilo-vb. sorunlarda yardımcı olabilirm.iş tel:5373727436

 12. MERHABA BU ÜRÜN KESİNLİKLE İNANILMAZ ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAYAN BİR ÜRÜN.BİTKİSEL OLDUĞU İÇİN YAN ETKİSİ YOK.BAZI FİRMALAR ÇOK PAHALI SATIYOR.ÜRÜNÜ ALMAK İSTEYEN KİŞİLER ÇOK DİKKATLİ OLSUN GÜVENLİ OLMAYAN FİRMALARDAN ALMASINLAR.BEN BU ÜRÜNÜ SATIYORUM .GÜVENİLİR BİR FİRMANIN BAYİİSİ’YİM.ALMAK İSTEYEN OLURSA YARDIMCI OLURUM.
  TLF:536 648 90 50

 13. Koenzimin faydası saymakla bitmiyor tamam ama aşırı kullanımında ne tür olumsuzluklarla karşılaşılır?1 yıl boyunca birçok vitaminle birlikte alınsa zararı olmaz mı?protein seviyesini yükseltmez mi bu da CK nın yükselmesine neden olmaz mı?Bu da farklı rahatsızlıkları beraberinde getirmez mi?

 14. Merhaba, ben Q-10 ni kırışıklık azaltıcı ve cildimin genç kalma özelliği için kullanmak istiyorum, hangi marka daha iyi acaba. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

 15. bizi hasta yapan yediklerimiz ve içtiklerimiz.öncelikle detoks tapın,bol su için ve hiç bir şey yemeğin.hastalıkları tedavi edecek olan vücuttur. vücut aldığı gıdaları hazmetmek için uğraşmasın.içindeki toksinleri atmak için uğraşsın. bu konuda herkese yardımcı olablirim. mustafa gügör

 16. Q10 çok kıymetli bir sağlıklı yaşam destekleyicisi olmakla beraber uluslararası onay belgeleri olan güvenilir firmalardan temin edilmelidir.bu ürünü kullanan biri olarak sizi yönlendirebileceğim bir firma olduğunu söyleyebilirim.bu noktada eğer isterseniz bana ulaşabilirsiniz..
  Tel:0555 822 29 90-92

 17. ben çok halsizim ve çabuk yoruluyorum.defalarca doktora gittim bir şey bulamadılar coQ kullansam faydası olurmu 50 yaşındayım bilinen bir sağlık sorunum yok.lustral kullanıyorum lütfen bana yardımcı olun solgar veya GNC ürünlerinden alsam olurmu teşekkürler

 18. ben miyofosforilaz kas enzim noksanlıgı yani marc ardle hastasıyım bu arada kısırlık tedaviside görmekteyim primer spermatoit düzeyinde duraklama teşhisi kondu doktorlar buna genetik veya enzim noksanlığının neden olabileceğini söylediler bende marc ardle hastalığımın buna sebebp olabileceğini düşünmekteyim 4 yıl önce CoQ-10 30 mg tablet aldım bana rahatsızlık verdiği için kullanmadım aceba kullansam bana faydası olurmu ayrıca ilaç hala durmakta üzerinde son kullanma tarihi yazmıyor süresi geçmişmidir sayğılarımla.

 19. Bu tür ürünler, denetlenmiş ve uluslararası onayları olan firmalardan alınmalı. türkiye de bu şekilde firma var ama bir elin parmakları kadar. ayrıca Q10 , Argininve omega3 türü ürünler kesinlikle bilinçli olarak kullanılmalı. Doğru dozda ve doğru şekillerde alınmalı. Bu tür ürünlerle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarım benimle irtibat kurabilirler. Yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca istanbul da oturan arkadaşlarım da ücretsiz olarak sağlıklı yaşamla ilgili konferanslarıma katılabilir ve kendileriyle ilgili her türlü soruyu sorabilirler. Bir hekim olarak yaşamınıza katkım olursa, ne mutlu bana. Dr.Serdar Hakan ÇİFTÇİ
  mailim: [email protected]
  telefonum 0532 3462699

Yorum yapın

css.php