Malik Asit ve Fibromiyalji İlişkisi

Malik asit, asitin doğal bir formudur. Hem insan bedeni, hem de bir takım besinler tarafından üretilir. Bedenin, yaşamsal bir enerji kaynağı olan adenosin trifosfat üretmesinde önemli bir rol oynar.

Nelerde Bulunur?

Malik asit geniş bir çeşitlilikle, bir çok meyve ve sebzede bulunur. En yüksek olarak da elmada vardır. Sonuç olarak bazen malik asit, “elma asidi” olarak da anılır. Aynı zamanda besin takviyesi olarak bulunmaktadır.

Malik Asit ve Fibromiyalji

Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi İlaç Departmanı‘ nda çalışan bilim adamları tarafından 24 fibromiyalji hastası üzerinde yürütülen altı aylık bir çalışma, günlük 1200 mg malik asit-300 mg magnezyumun etkisini test etmiştir. Hastaların yarısına aktif tedavi, diğer yarısına da plasebo uygulanmıştır.

• Çalışmanın sonunda, malik asit ve magnezyum verilmiş hastalarda ağrının giderilmesi, kas sertliğinin azalması, daha pozitif mental görünüş gibi; semptomlar üzerinde gelişmeler hiçbir yan etki olmaksızın, kaydedilmiştir.

• Bilim adamlarının başında yer alan Dr. Russel, “Veriler, malik asit ve magnezyumun oldukça güvenli olduğunu ve, fibromiyalji hastaları üzerinde kullanımının yararlı olabileceğini göstermekte. Gelecekteki çalışmalarda malik asit bu dozda kullanılmalı ve en az iki ay devam edilmelidir,” demiştir.

• 1995 yılında yapılan bir başka çalışmada araştırmacılar, 24 fibromiyalji hastasına 50 mg magnezyum ile ve 200 mg malik asit verdiler. Bilim adamları, hastaların öz-değerlendirmeleri yanı sıra ağrıyı, hassas nokta endeksi ile ölçtüklerinde, sonuçlar, düşük dozun, kısa süreli denemelerde fibromiyalji ağrısını düşürmediğini gösterdi. Ancak, uzun bir süre boyunca yüksek doz verilen hastaların ağrılarının azaldığı da gözlemlendi.

Magnezyum malat’ın, fibromiyalji ağrısını azaltan en etkili magnezyum formu olduğu görülmüştür.

Malik Asit ve Kronik Yorgunluk Sendromu

Malik asit, vücutta çalışan enerji akımı olduğundan, Kronik yorgunluk Sendromundan muzdarip hastalar için de yarar sağlayabilir. Malik asit takviyesi, özellikle egzersiz sonrası enerji düzeylerini arttırabilir. Enerji kaybı hissi yaşıyan bu hastalarda, malik asit büyük yarar sağlayacaktır. Dozaj, fibromiyalji hastaları ile aynıdır.

Malik Asit ve Metal Zehirlenmeleri

Malik asit, bir çok yaşamsal tehlikeye yol açacak aşırı toksik metal birikimi tedavisinde de sık sık kullanılmaktadır. Metal toksinlerinin aşırı yüklenmesi beyin bozuklukları, ya da karaciğer hastalıkları gibi bir çok ciddi hastalığa yol açabilir. Malik asit, kurşun ya da alüminyum gibi potansiyel toksik metallere engel olabilecek etkili bir metal şelasyonu görevi görür.

Malik asit, saliva üretimini canlandırarak oral hijyeni geliştirir, ağızdaki kötü bakterilerle savaşmada etkilidir ve bir çok ağız gargarasının etken maddesidir.

Nasıl Kullanılır?

Malik asitin şelasyon abilitesine bağlı olarak, ne kadar ve ne koşullar altında alınacağı biraz karmaşıktır. 15 fibromiyalji hastası üzerinde yapılan hazırlık testinde 1200-1400 mg total günlük doz, 300-600 mg elementar magnezyum (ATP üretimi ve oksijen tutucu etkisi için gerekli)  ile birlikte 8 hafta boyunca kullanıldı. Tüm hastalar, takviye kullanımından sonraki 48 saat içerisinde kas ağrısının önemli ölçüde azaldığını belirttiler.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Malik Asit ve Fibromiyalji İlişkisi” üzerine bir yorum

Yorum yapın

css.php