Beyin Kanaması Belirtileri ve Nedenleri

Beyin Kanamasının Belirtileri Nelerdir? Kafatası içindeki damarların yırtılarak, kanın damar dışına çıkıp, beyin dokusu içine, arasına ya da beyin zarları ile kafa kemiği arasına yayılması beyin kanaması olarak adlandırılır.

Beyin Kanaması Belirtileri ve Nedenleri

Beyin kanaması,  birçok farklı sebepten dolayı oluşan oldukça karmaşık bir hastalıktır. Belirtiler, kanamanın miktarına ve beynin hangi bölgesinde olduğuna göre değişir. Kanamanın aşırı miktarda olması halinde nerde olduğunun fazla önemi yoktur. Bu tür hastaların çoğu hayatını kaybeder. Kanama çok az olmasına rağmen kanamanın olduğu yer, beynin önemli fonksiyonlar gerçekleştiren bölgesinde ortaya çıkmışsa bu durumda, tam felç ve konuşma bozukluğu gibi sonuçlar doğar.

Travma

Beyin kanamaları en çok, travmaya uğramış olgularda görülür. Kafa travması sonrasında travmanın şiddetine göre beyin içindeki kılcal damarlarda oluşan yırtıklar kanamaya yol açabilir.

Anevrizma

Beyin kanamalarının önemli bir bölümü, beyin damarı anevrizmalarının (baloncuk) yırtılıp kanamaları neticesinde oluşur. Anevrizmaların, çoğu hastada doğuştan gelen bir kusura, çevresel ya da sonradan oluşan faktörlerin eklenmesiyle meydana gelir.

Anevrizma, beynin kanlanmasını sağlayan damarlarda oluşan genişlemedir. Anevrizma, genç ve orta yaşta rastlanan beyin kanamalarının en önemli sebebi olarak kabul edilir. Kesin olmamakla birlikte anevrizmanın, damar yapısındaki bozukluklar sebebiyle oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca anevrizmanın doğumsal olduğu yönünde görüşler mevcut.

Anevrizmalar genellikle tansiyondaki ani değişikliklerle yırtılır. Beyin damarı baloncuğu kanamaları basınç değişikliklerinin daha belirgin olması sebebiyle ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde daha fazla görülmektedir. Kanama, ani ve çok şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterir.

Anevrizmal kanamada ölüm oranı oldukça yüksektir. Bu tür hastaların yaklaşık 1/3’i, kanamanın ilk 24 saatinde hayatını kaybeder. Hastanın hayati fonksiyonlarını etkileyen en önemli etken, hastanın bilinç durumu ve beyin omirlik sıvısının beyinde dolaştığı subaraknvid denen aralıktaki kan miktarıdır.

Aort Anevrizması

Anevrizmalar, aort damarı gibi çok geniş damarlarda görülebildiği gibi, küçük ve orta boy damarlarda da oluşabilir. Aort, kalpten çıkan ve vücudun tüm atardamar ağının kaynak aldığı ana arterdir. Ana atardamarda oluşan anevrizma, aort anevrizması olarak adlandırılır.

Beyin anevrizmaları, baş ağrısı gibi belirti verse de, aort anevrizması, patlayıncaya kadar genellikle hiçbir belirti göstermez. Patlamadan önce tesadüfen ya da tarama yapılması sırasında tanı konulur. Aort anevrizmasının tedavisinde açık cerrahi tedavi ve endovasküler tedavi (damar içinden müdahale) uygulanmaktadır.

Arteriovenöz Malformasyon

Arteriovenöz malformasyon durumunda, sebebi bilinmeyen  bir mekanizma ile normal olan damar yapısı bozularak bir damar yumağı meydana gelir. 20-30’lu yaşlarda rastlanan beyin damarlarındaki anormal damar yumağı, beyin kanamasının ilk akla gelen nedenlerindendir. Bu tür kanamalar beyin dokusuna vurgun olarak etki eder ve sonrasında oluşan biyokimyasal zincirlerle ödem ortaya çıkar. Bu dönemde kanama durdurulup boşaltılsa bile hayati fonksiyonların kazanılması mümkün olmayabilir. Ani başlayan, tek bir yerde ya da her yerde hissedilen başağrısı, kusma, görmede azalma, çift görme, bulanık görme, uykuya eğilim, kafa karışıklığı, sinirlilik, havale geçirme, ense sertliği, koku almada bozukluk, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, yüz felci, ani göz kapağı düşmesi gibi belirtiler gösterir.

Ateroskleroz ve Hipertansiyon

Ateroskleroz ve hipertansiyon beyin kanamasına yol açan etkenlerdir. Aterosklerozun beyin damarlarındaki daraltıcı ve tıkayıcı etkisi nedeniyle beyin enfarktüsü, beyin kanaması, geçici ve kalıcı felçler meydana gelebilir. Yüksek tansiyon da beyin kanamalarına yol açabilir. Damar sertliği nedeniyle esnekliğini kaybeden damarların yırtılmaları kolaylaşır ve beyin kanaması görülebilir.

Hapşırmak Beyin Kanamasına Neden Olur mu?

Hapşırırken ağzın ve burnun kapalı tutulması sebebiyle beyne giden fazla basınç, beyin kanamasına yol açabilir. Anevrizma, hipertansif hastalıklar ve vaskülit gibi hastalıklar da ortaya çıkabilir. Hapşırma sırasında ağzın kapatılması durumunda, göz damarları basınçtan dolayı şişerek çatlayabilir ve buna bağlı olarak göz sorunları meydana gelebilir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php