Timus Tedavisi Nedir?

Timus bezi, göğüs kemiğinin üst kısmında bulunan bir iç salgı bezidir. Ağırlığı, kişi ergenlik dönemine erişinceye kadar 37 gramdır. Cinsel olgunluğa erişildiğinde, timus bezi; yaşam süresince küçülmeye başlar. Timus bezi kana hormon akışı sağlar, büyüme ve bağışıklıktan sorumludur. Eğer organizma bir hastalık tarafından saldırıya uğrarsa, timus bezi, saldırganları (mikrop, virüsvs.) öldürmesi için lenfositler (bir çeşit beyaz kan hücreleri) yollar. Bu bez, hem antikorların üretimi hem de hücresel savunmanın gelişimi için büyük önem taşır.

Yaşam döngüsü süresince timus bezinin ebadının küçülmesi, bizler yaşlandıkça, timik ile ilgili bağışıklık karşılığın azalması anlamına gelir. 50 yaşımıza eriştiğimizde, timus bezinin sadece %15’i aktiftir. Bu durum enfeksiyonlar, kanser ve oto-immün hastalıkların, yaş ilerledikçe ciddi anlamda çoğalmasıne sebep olur.

Genel olarak timus bezinin ve özellikle timik hormonlarının görevlerinin sadece bir kısmı keşfedilmiştir. Günümüzde, T-lenfositlerin kendini yabancıdan ayırt eden “bağışıklık savunması” ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Timus tarafından üç farklı hücre üretilir: Yardımcı hücreler; bağışıklık maddelerini uyarır ve düzenler – öldürücü hücreleri ve fagositleri canlandıran lenfokinleri. Ek olarak, bu yardımcı hücreler; B-lenfositler tarafından antikor üretimini uyarırlar.

İkinci grup, öldürücü hücre olmak için eğitilmiştir. Kanser hücrelerine doğrudan saldırma ve yok etme becerisine sahiptir. Baskılayıcı hücreler ise, son ve üçüncü gruba aittir. Bu hücreler  çok gereklidir, çünkü, bir kez başlatılan savunma reaksiyonunu sakinleştirme becerisine sahiplerdir.  Aksi taktirde, olabildiğince agresif yardımcı ve öldürücü hücreler, bedene de da zarar verebilir. Timus terapisi en önemli temel bağışıklık terapisidir.  Temel terapi, vücudun bağışıklık sistemini aktive eden ve dengeleyen bir seri timus ekstresi enjeksiyonlarını gerektirir. Tipik bir timus terapisi timus peptitlerinin kullanıldığı enjeksiyon sürecini içerir. Bu terapi, en önemli non-spesifik immünoterapilerden biridir. Hücresel immün sistemini aktive eder ve dengeler.

Timus Tedavisi Nedir?

Timus tedavisi, timus ekstresi (genellikle sığır) preparasyonlarını, hastalara oral, kas ve damar içi yollarla kullanmayı içerir. Timusun hücre-aracılı immünolojik savunmanın gelişmesinde önemli bir organ olduğu gerekçesiyle, bu işlemin, bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirdiği düşünülmektedir. Timik hormanlar, T-lenfositlerinin olgunlaşmasına yol açarlar. Bu tedavinin savunucuları, kanser ve/veya ona bağlı ortodoks terapinin, immünosupresyon (bağışıklığı baskılayıcı tedavi) ve – bu yüzden -habis büyümeye karşı düşük savunma ile ilişkili olduğuna inanmaktadırlar.

1930’lu yıllarda, bir kadın hastaya, paratiroid bezinden alınmış hücre dokusu içeren bir solüsyonu ilk enjekte eden İsviçreli bilim adamı Prof. Dr. Niehans’dı. Tedavi yankılanan bir başarıya imza attı. Hastanın tetanisi (kas krampı) kaybolmuştu, ve hücre tedavisi doğmuştu.

Timus terapisi ile ilgili en önemli gelişmelerden bir tanesi, 1970’lerde İsveçli doktor Dr. Sandberg tarafından yapılmıştı. Hücre hazırlıklarını yarıda bırakarak, timus bezinden bir ekstre geliştirerek tüberküloz hastası olan kardeşine enjekte etti ve tedavi başarılı oldu.

Bu olay, genç buzağıların kesim öncesi denetiminde yaptığı gözlemlerden daha önce olmuştu. Sağlıklı buzağıların (antibiyotiksiz ve ostrojensiz beslenme) timus bezi, parlak, yoğunlukça dolu ve normal bir dış görünüşe sahipti. Ama, enfeksiyon geçirmiş ve iyileşmiş hayvanlarla ilgili değişiklikler not edilmekteydi. Timus bezi daha küçüktü, katılaşmış ve sıkılaşmıştı, kesinlikle zayıflamıştı ama hala fonksiyoneldi. Hayvanlardaki kronik enfeksiyon, timusun şekil ve renk değiştirmesine  ve sertleşmesine sebep olur ve belirgin şekilde işlev bozukluğu başlar.

Bu gözlemler, vücut sağlığını oluştururken timus bezinin oynadığı rolün keşfiyle sonuşlanmıştı. Dr Sandberg, genç buzağıların doğal yani fizyolojik timus bezlerinin çeşitli aktif bileşenli konsantrasyonlarından, ekstreler yapmayı başardı. Keşfetmiş olduğu bu total timus ekstresine “THX” adını verdi.

Nasıl Uygulanır?

Tedavi genelde, doktorun muayenehanesinde, ayakta gerçekleştirilir. “Klasik timus Tedavi Dizisi” 15-20 enjeksiyonu içeren 2-5 haftalık bir programdır. Timus ekstresi enjeksiyonu gluteal kas içine yapılır ve genellikle ağrısızdır. Tedavi planı bireysel klinik tabloya göre değişebilir. Bazı klinik sendromlarda terapötik sonuçlar, ek enjeksiyonlar ile geliştirilebilir. (2-3 aylık süre içinde, 1-2 ekstra enjeksiyon)

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Timus Tedavisi Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

css.php