İntravenöz Tedavi Nedir?

İntravenöz terapi (IV terapi), kan dolaşımına doğrudan infüzyon ile, besinleri vücut doku ve hücrelerine iletmenin güvenli ve etkin bir yoludur. IV terapi, oral yolla sağlanamayan kan konsantrasyonlarını alarak, düşük besin seviyelerinin düzeltilmesine yardımcı olur. Vücut tarafından hemen farkedildiğinden, vitamin ve minerallerin oral dozlarında görülebilecek  ishal, mide yanması vs. gibi potansiyel yan etkiler olmaz. İntravenöz Vitamin … Read more

Share on:

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon, yüksek ölçüde reaktif olan oksijenin harekete geçirilmiş formudur. Bizim soluduğumuz oksijen, aslında birbirine bağlanmış iki oksijen molekülünden oluşur. Ozon ise, tıbbi oksijen ve elektrik enerjisi sağlayan bir makine ile sağlanır. Gerçekte ozon, birbirine bağlanmış üç oksijen molekülü demektir. Ozon Tedavisini Savunanların Görüşleri Ozon tedavisi, hem dolaşımı geliştiren, hem de, oksijenin dokular tarafından kullanımını iyileştiren, … Read more

Share on:

DMSO Tedavisi Nedir?

Dimetil sülfoksit, DMSO, kağıt yapım işleminin bir yan ürünü olarak üretilen bir çözücüdür. Suda çözünmeyen birçok terapötik ve de zehirli maddeler, DMSO içinde çözülürler. Tıbbi tedavilere alternatif  olarak DMSO’nun, inişli çıkışlı bir geçmişi vardır. Dünyada, 125’den fazla ülkede, DMSO’nun insanlar  üzerinde ilaç olarak kullanılması onaylanmıştır. Ancak Amerika’da, FDA, (US Food and Drug Administration) DMSO’nun sadece … Read more

Share on:

Plaquex Terapisi ve Fosfolipitler

Plaquex, özellikle IV (damar içi) uygulaması için formüle edilmiş, temel fosfolipitlerin bir kombinasyonudur. Fosfolipitler, her bir hücreyi çevreleyen zarların başlıca bileşkeleridir, hücreye girenleri kontrol eder ve koruma sağlarlar. En temel fosfolipitlerden biri olan fosfatidilkolin (PC), Plaquex’in belkemiğidir. Yaşlandıkça, PC ve diğer fosfolipid üretimi azalır ve vücut bu durumdan zarar görür. Plaquex Tedavisini Savunanların Görüşleri Plaquex, … Read more

Share on:

Myers Cocktail Nedir?

Myers Cocktail, yüksek terapötik dozlarda damar içine verilen vitamin ve elektrolit kombinasyonudur. Myers Kokteyli, magnezyum, kalsiyum, B12, B6, B kompleks ve C vitamininin, enerji kapasitesi ve hücre fonksiyonunu geliştirmek için kan dolaşımına direkt olarak enjekte edilmesini gerektiren bir terapidir. Damar İçi Beslenme ve Myers Kokteyli Damar içi Beslenme, (IV)  vitamin, mineral ve diğer doğal maddeleri, … Read more

Share on:
css.php