Plaquex Terapisi ve Fosfolipitler

Plaquex, özellikle IV (damar içi) uygulaması için formüle edilmiş, temel fosfolipitlerin bir kombinasyonudur. Fosfolipitler, her bir hücreyi çevreleyen zarların başlıca bileşkeleridir, hücreye girenleri kontrol eder ve koruma sağlarlar. En temel fosfolipitlerden biri olan fosfatidilkolin (PC), Plaquex’in belkemiğidir. Yaşlandıkça, PC ve diğer fosfolipid üretimi azalır ve vücut bu durumdan zarar görür.

Plaquex Tedavisini Savunanların Görüşleri

Plaquex, kendisinin de %70’i fosfatidilkolin olmak üzere, temel fosfolipidlerle uyuşmaktadır. Çalışmalar, yaşlılık ile birlikte ortaya çıkan biyokimyasal değişikliklerden biri, fosfatidilkolin düzeylerindeki önemli düşüş ile hücre zarı lipid kompozisyonundaki değişikliktir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, fosfatidilkolin bakımından zengin temel fosfolipidlerin IV uygulamasının, kalp kası lipid hücre kompozisyonundaki yaşa bağlı olan değişiklikleri tersine çevirdiğini göstermiştir. Bu rejeneratif etki, kan enzim düzeylerindeki  (CPK gibi) gelişme, iyileşmiş kalp ve akciğer fonksiyonu, tedavi gören bireyde artan ömür süresi ile belli olur. Laboratuar hayvanları üzerindeki çalışmalar, nispeten yaşlanmış hayvanları uzun bir süre boyunca fosfatidilkolin ile tedavi etmenin ortalama %36 gibi bir oranla yaşam süresini uzattığını ortaya koymuştur.

Plaquex terapisi, bu önemli yapı taşlarının takviyesini tazeler ve aşağıdaki etkileri gösterir;

• Arterlerde plak birikmesini azaltır.
• Egzersiz toleransını geliştirir.
• Anjin ataklarını azaltır.
• Trigliserin düzeylerini düşürür.
• Dolaşımı tazeler.
• Erkeklerde cinsel potansiyeli yükseltir.
• Böbrek fonksiyonunu geliştirir.

PROSEDÜR

Plaquex’in içeriğinde;
2500 mg temel fosfolipid (%70 fosfatidilkolin)
1250 mg deoksikolik asit
100 mg E vitamini
10 mg Nikotinik asit
10 mg Adenosin trifosfat
450 mg benzil alkol
Ve 120 mg etanol.

Bu, soya fasulyesinden izole edilmiş generik bir üründür. Temel fosfolipidlerin (lesitin veya fosfatidilkolinler) bir karışımıdır ve vücudun ürettiği fosfatidilkolinlere benzer. Bu ürün 1972 yılında şiddetli koroner kalp yetmezliği yaşayan hastalar üzerinde klinik anlamda test edilmiştir. 20 tane angina pektoris (göğüs anjini) ağrısına sahip hasta alındı. Onlara beta bloker’lar ve nitroglisrin verilmekteydi. Daha sonra, haftada 3-5 kez, 50-60 dakika boyunca toplam 30 infüzyon verildi. Deneyi yürütenlerin ifadesine göre terapi protokolünü bitiren 19 kişinin tamamiyle semptomları bitmişti ve ilaç almayı kesmişlerdi.

Plaquex’in en önemli etkisi, arteryel duvardaki plak brikimini azaltma becerisidir. Aynı zamanda homosistein düzeyini de düşürmektedir. Plaquex terapisinin, zayıf böbrek fonksiyonuna sebep olan yüksek düzeylerdeki kreatinine sahip hastalarda, böbrek fonksiyonunu iyileştirdiği de gözlenmiştir. Plaquex terapisinin önemli terapötik uygulamalarından biri, kalbin stres toleransını yükseltme özelliğidir. Bu özellik, daha önce kalp krizi ya da kalple ilgili bir rahatsızlık geçirmiş olanlar için değerlidir. Zayıf kan dolaşımı yüzünden cinsel aktivitelerinde sorun yaşayan erkek hastalar da, tedavi sırasında önemli gelişmeler kaydedebilirler.

Plaquex terapisi 90-120 dakika süren damar içi bir uygulamadır. Plaquex, EDCA şelasyon işe karıştırılamadığından, hidrojen peroksit, medikal ozon gibi diğer ajanlar ve vitamin/ mineraller tek bir ajan olarak uygulanırlar.

Yan Etkileri

Benzil alkol nedeniyle, çok nadir durumlarda, hipersensivite oluşabilir. Çok hızlı verilirse kan basıncında hızlı bir düşüş meydana gelebilir. Şiddetli ateroskelerotik vakalarda, ishal görülebilir. Yanlış uygulama veya yanlış kateter malzeme kullanma nedeniyle, nadir vakalarda tromboflebit rapor edilmiştir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php