Epilepsi Çeşitleri ve Belirtileri

Epilepsi Çeşitleri Nelerdir? Epilepsi Hastalığı Nedir? Yineleyen nöbetler ile kendini gösteren ve genellikle geçici bilinç kayıplarına yol açan bir rahatsızlıktır. Epileptik nöbet sırasında beyindeki elektrik sinyallerinin iletilmesinde bozukluk meydana gelir. Beyindeki aktif olan bölgeye göre nöbetler değişiklik gösterir.

Epilepsi Neden Oluşur?

Epilepsi hastaların yarısında belirli bir neden tespit edilemez. Bir bölüm hastada ise hamilelikte oluşabilen beyin gelişme sorunları, doğum sırasındaki nedenler, menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin tümörleri, zehirlenmeler ya da baş yaralanmaları epileptik nöbetlere neden olabilir.

Epilepsi Nasıl Bir Hastalıktır?

Beyin hücrelerinin çeşitli sebeplerle normal olmayan elektriksel boşalması ile oluşan, tekrarlayıcı, beyine ait kontrol dışı hareket bozuklukları olan epilepsi hastalığı genellikle çocukları ve ileri yaştaki kişileri etkiler.

Beyin hücreleri birbirleriyle bağlantılıdır ve iletişim için küçük elektriksel sinyaller kullanır. Bazı durumlarda bu elektriksel aktivite anormal şekilde artar ve beyindeki milyonlarca hücre arasındaki bağlantı ağında geçici bir arıza meydana gelir. Bunun sonucunda da nöbet denilen durum görülür. Eğer nöbetler belli aralıklarla tekrarlanırsa o kişide epilepsi var demektir. Epilepsi nöbetleri genellikle kısa sürelidir. Bazen nöbetler sırasında davranış ve hareketlerde değişme ya da azalma olabilir.

Epilepsi Nöbeti Nasıl Olur?

Epileptik nöbetler sırasında beyinde biyoelektrik aktivite değişiklikler meydana gelir. EEG bulguları nöbet sırasında beyinde oluşan değişikliğin nöbetin türüne göre farklı olduğunu göstermektedir. Nöbetler sırasında beyinde anatomik, patolojik, endokrinolojik gibi değişiklikler de olur.

Epilepsi Çeşitleri

Epilepsinin çok sayıda tipi vardır. Beyin hücrelerinin ne kadar farklı işlevi varsa o kadar çeşitli epilepsi nöbeti vardır. Epilepsi odağına göre bir grublandırma yapılacak olursa; odaksal epilepsi, yaygın epilepsi ve odağı belli olmayan epilepsi şeklinde 3 kategoride değerlendirilebilir.

Epilepsi Belirtileri

Beynin hangi bölgesinden çıkarsa orayla ilgili belirtiler verir. Şuur kaybı, bayılma, titreme, ağızdan köpük gelmesi, dili ısırma, kollarda, bacaklarda kasılma, bazen idrar kaçırma en çok görülen epilepsi nöbetleridir.

1 ila 3 dakika içinde kasılmalar sona erer ve hastalar belli bir süre sonra nöbet öncesindeki normal aktivitelerini kazanırlar.

Epilepsi Tanısı Nasıl Konur?

Elektroensefalografi (EEG) ile beynin belli bölgelerinden çıkan akımlar bilgisayara kaydedilir ve incelenir. Epilepsi odağının beyin veya beyin kabuğunda olup olmadığı ve ne tip bozuk elektrik yaydığı Elektroensefalografi ile tespit edilir. Ancak, EEG’de her zaman bir değişiklik saptanamayabilir. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik resonant görüntü gibi görüntüleme teknikleriyle beyin işlevindeki sorun anlaşılabilir.

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

• Nöbet tipi ve EEG bulgularına göre belirlenen antiepileptik ilaçlar kullanılır.

• İlaç tedavisiyle epilepsi hastaların %60’ında nöbetler tamamen durdurulabilir. Tedaviye dirençli olan hastalarda ise cerrahi operasyona başvurulur.

Epilepsi Ameliyatı; Önce beyin elektrotları hastanın beynine yerleştirilerek, epilepsi nöbetinin beyinde gerçekleştiği nokta saptanarak beyin cerrahisinin çıkarması gereken bölgenin haritası belirlenir ve beyin haritasında belirlenen bölge açık ameliyatla beyin cerrahı tarafından çıkartılır.

• Açık ameliyat yapılamayan beynin riskli bölgelerindeki epilepsi odaklarına karşı ise cilt altına stimülatör takılır. Bu cihaz, hastanın boyun bölgesindeki sinirler aracılığı ile beyne devamlı elektriksel uyarılar göndererek, epilepsi odağının baskı altında tutmasını sağlar.

Ketojenik Diyet; Yağ oranı yüksek, karbonhidrat bakımından fakir bir diyettir. Ketojenik diyet, beynin ürettiği epilepsi önleyici adenosin hormonunu yok eden ADK adlı hormonun üretimini azaltarak epilepsi nöbetlerini önleyici etki gösterir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

Yorum yapın

css.php