wordpress counter

B12 Eksikliği

B12 eksikliği uzun süreler tedavi edilmezse ciddi hasarlara neden olabilir.  B12 vitamin eksikliğinde sinir hasarı, kansızlık, unutkanlık, depresyon ve yorgunluk gibi sorunlar görülür. Bu hasarların düşük B12 düzeyi erken teşhis edilip ve takviye alımına herhangi bir kalıcı hasar oluşmadan başlandığında engellenmesi mümkündür.

• İlk kez 1948 yılında tanımlanan ve daha sonra  pernisiyöz anemi tedavisinde etkili olduğu
gösterilen B12 vitaminin siyanokobalamin kristalin ve hidroksikobalamin kristalin olmak üzere 2 iki ticari formu mevcuttur.

B-12 Vitamini, en büyük ve en karmaşık vitaminlerden biridir. B-12 vitamininin karmaşıklığı, kobalt metal iyon içeren tek vitamin olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu vitaminden söz ederken “kobalamin” teriminin kullanılmasının nedeni budur.

Siyanokobalamin, laboratuarda üretilmiş kobalaminin ilk formudur. Hidroksokobalamin ise B12 vitamininin bir başka sentetik formudur. Hidroksokobalamin’i üretme süreci, siyanokobalamini üretme sürücinden sonra keşfedildiğinden,  hidroksokobalamin; siyanokobalamin kadar sık kullanılır değildir.

Metilkobalamin ve deoksiyadenosilkobalamin, insan metabolizmasında aktif olarak bulunan B-12 vitamini formlarıdır. Besinlerdeki kobalamin, genellikle koenzim, adenosilkobalamin ve metilkobalamin formlarında bulunur. Midede, besin proteinlerindeki kobalaminin serbest kalması için peptik sindirimin düşük pH düzeylerinde olması ön koşuldur. Doğada ise, sadece kobalamin üreten mikroorganizmaların kobalamin üretmesi mümkündür; insanlar kobalamini sadece diyet takviye kaynaklarından alabilirler.

• Metilkobalamin, B-12’nin aktif ko-enzim formudur; beyinde ve merkezi sinir sisteminde var olan, sinirleri saran miyelin kılıfının içinde, yaşamsal önem taşıyan metil grupları proteinlere transfer edebilmek için gerekli olan tek türdür.

• Siyanokobalamin aldığınızda, vücudunuz hızlı bir şekilde onu  metilkobalamin ve 5-deoksiyadenosilkobalamine dönüştürür. “Nutrition Journal”a göre, metilkobalamin, laboratuar fareleri üzerinde tümörlerin büyümesini yavaşlatmış, tümör hücrelerinin ölümüne neden olmuş ve ömrü uzatmıştır. Bu sonuçlar, kobalamin formundaki B-12 vitamini tedavisi gören fareler üzerinde görülmemiştir.

• B12 vitaminin total vücut deposu 2 ila 10 mg arasındadır. Günlük kayıp 2-5 mikrogram, günlük ihtiyaç ise 1 mikrogramdır. B12 vitamini, mide mukozasından salgılanan intrinsik faktöre ihtiyaç duyar. B12 vitamini intrinsik faktör ile beraber ince bağırsaktan emilir. İnce bağırsaktaki emilim sorunları B12′nin emilimini olumsuz olarak etkiler.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için B12 vitaminine gereksinim vardır. B12 yetersizliğinde kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı bozulur ve sayısı azalır. Gerekli miktarda alınmadığı takdirde B12 vitamini eksikliği  çarpıntı, nefes darlığı ve bitkinlik gibi sorunlara yol açan bir tür kansızlık problemine sebebiyet verir. Besinlerle alınan B12 vitamini ince bağırsağın son bölümünde hücre zarındaki reseptörler tarafından tutulur ve kana geçirilir. B12 vitamininin emilerek kana geçirilebilmesi için, intrinsik faktör’ ün bu vitamine bağlanmış olması gereklidir. Vitamin emildikten sonra kanda dolaşan transkobalamin adlı taşıyıcı proteine bağlanır, hücrelere girebilmesi için de, transkobalamin II adlı bir başka protein gerekir.

• Vitamin B12′nin yetersiz alımı kan hücrelerinin üretimi ve sinir sistemi fonksiyonlarında bazı proplemlere yol açar. Vücut depoları boşaldıktan sonra nörolojik değişiklikler anemi belirtilerinden daha önce kendini gösterir. Algılama ve öğrenme bozuklukları, unutkanlık, depresyon, bacaklarda güçsüzlük, el ayak uçarında uyuşma, karıncalanma gibi sorunlar ortaya çıkar. B12 yetersizliği makrositer anemi denilen özel bir tür kansızlık sorununa neden olur.

• B12 vitamin eksikliği, özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda nörolojik sorunlara yol açar. Bebekler 3 aydan sonra başını tutmaya, 7-8 aylıkken desteksiz olarak oturmaya başlar. Fakat B12 eksikliği olan çocuklarda baş tutma, oturma, yürüme ve konuşma gibi fonksiyonlarda gecikme görülür.

• Araştırmalar, 65 yaş üzeri kişilerin % 40′ında B12 yetersizliği olduğunu göstermektedir. Yaşlı insanların önemli bir bölümünde  midenin iç yüzeyini oluşturan dokuda tahribat ve mide salgısında azalma meydana geldiği için ileri yaşlarda B12 yetersizliğine daha fazla rastlanır.

Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından gerçekleştirilen ve Neurology adlı dergide yayınlanan araştırmaya  göre, B12 seviyesi ortalamanın altında olan yaşlı kişilerde beyinsel küçülme 6 kat daha fazla olmaktadır.

• Araştırmalara göre, pernisiyoz anemi ve atrofik gastrit’in birlikte bulunduğu kişilerde mide kanseri riski, olmayanlara göre 3 kat fazla olmaktadır.

B12 Eksikliği Belirtileri

• Yorgunluk

• Çarpıntı

• Nefes darlığı

• Baş ağrısı

• Ağrılı ve kırmızı bir dil

• Bulanık görüş

• Kilo kaybı

• Sinirsel problemler

• Unutkanlık

• Kulak çınlaması

• El ve ayakta karıncalanma

• Ağız içinde aft denilen ağrılı ülserler görülür.

• Kanda bilirubin adlı kimyasalın birikmesiyle oluşan sarılığa bağlı olarak ciltte sararma görülebilir.

Pernisiyöz anemi hastalarında genellikle erken saç ağarması görülür. Yine pernisiyöz anemisi olanlarda vitiligo oluşabilir.

B12 Test

Fiziksel belirtilerin yanı sıra B12 eksikliğini anlamak için  kandaki B12 vitaminin seviyesi de ölçülür. Serum B 12 vitaminin normal değerleri 200-900pg/ml’dir. Shilling testi ile barsaktan B12 emilimine bakılabilir. Schilling halen kullanılan bir testtir, fakat radyoaktif B12 verildiği için daha az tercih edilmektedir.

Amerika ve bir çok başka ülkede, 200 pikogram/ml’den az değerler eksiklik olarak kabul edilmektedir, 200-500 pikogram/ml değer taşıyan insanlar da semptomları sergileyebilirler.

Hastaların testi aç karnına yapmaları gerekir. B-12 vitamini test sonuçları, her mililitredeki B-12 düzeyini, pikogram üzerinden ölçer.

Sağlıklı yetişkinler için 200-900 pg/ml. normal bir düzeydir;  ama MedlinePlus Medical Encyclopedia’ya göre, 200 pg/ml altı eksikliğine işaret ederken, bu miktar yaşlı yetişkinlerde 500 pg/ml.eksiklik ifadesidir.

Her milimetre için 200-900 pikogram B-12 vitamini düzeyi, normal vitamin statüsünü gösterir. 900 pg/ml üstü, yüksek bir düzeydir ve altından bir hastalık çıkması muhtemeldir.

B12 Vitamin Eksikliği Neden Oluşur?

-Vücudda B12 emilimini engelleyen bir hastalık olan pernisiyöz anemi, B12 vitamin eksikliğinin sık görülen sebebidir.

-B12 içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesi.

-Yeteri kadar beslenilmesine karşın vücuttaki emilim bozukluğundan dolayı yararlanılamaması.

-Aşırı oranda alkol kullanımı.

-Antiasit ilaçlar, proton pompa inhibitörleri ve H2-reseptör antagonistleri B12 vitaminin emilimini bozar.

-Karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde B12′nin günlük vücut depolarından kaybı ortalama 2 kat fazladır.

Kimler B 12 Vitamin Eksikliği Riski ile Karşı Karşıyadır?

• Vejetaryen beslenenler

• Sürekli diyet yapanlar

• Yaşlılar

• Vitaminin vücut tarafından emilmesini önleyen sorunların bulunması.

B12 Vitamin Eksikliği Tedavisi

B12 tedavisi için B12 vitamin iğnesi ya da B12 vitamin hapı kullanılır. Ayrıca dilaltından alınan çeşidi de vardır.

50 mcg’nin üzerinde enjekte edilen dozun önemli bir bölümü hızla idrarla atılır. Verilen dozun yalnızca bir kısmı alınabildiği için yüksek oranda tek bir enjeksiyonla bile vücudun normal deposu tamamlanamaz. Yüksek doz zararlı olmamakla birlikte küçük doz enjeksiyon B12′nin daha etkin kullanımını sağlar. B12 enjeksiyonunu izleyen ilk birkaç gün içerisinde ciddi potasyum kayıpları olacağı için enjeksiyon tedavisinden birkaç gün önce potasyum tabletleri kullanılır.

B12 vitamini yetmezliğinden kaynaklanan aneminin tedavisinde ilk başta, 2 hafta boyunca gün aşırı iğne vurulur. Eğer eksiklik bu vitaminin beslenmeyle yetersiz alımından dolayı oluşmamışsa hayat boyunca 3 ayda bir B 12  iğnesi olunması gerekir. Eksiklik, beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyorsa,  B12 vitamin tabletleri kullanılır ve B12 oranı normale döndükten sonra bunların kullanımı bırakılır.

B-12 Vitamini Terapisi Nasıl Yapılır?

Oral yolla: 1-2 hafta boyunca günde 1.000 – 2.000 mkg . (Yaşam boyu alınması gerekiyorsa günde1.000 mkg)

Damar içi: 1-2 hafta boyunca günde ya da gün aşırı 100-1.000 mkg (100-1.000 mkg her 1 ya da 3 aylık periyotlar)

Kalıtsal sideroblastik anemi için, 4 ay boyunca, eşliğinde folik asit olsun ya da olmasın; aylık 100 mikrogram B-12 vitamini damara zerk edilerek kullanılmıştır.

B-12 vitamininin siyanokobalamin formu anemiden korunmak için yararlı olsa da, nörolojik sağlığı korumak adına metilkobalamin formunu kullanmak daha iyidir. Karaciğer siyanokobalaminin küçük bir miktarını metilkobalamine dönüştürür, ama nöronları, aksonlar ve periferik sinirleri koruyan miyelin kılıfını canlandırabilmek için, daha yüksek dozlarda metilkobalamine gereksinim vardır. Bu yüzden daha sağlıklı bir sinir sistemi gelişimi için ilave metilkobalamin gereklidir.

B-12 vitamininin yararları, yetersizlikleri tedavi etmekle sınırlı değildir. Enjeksiyonları da terapötik amaçlara hizmet eder. Bir B-12 vitamini enjeksiyonu, “anti-stres” unsurlarını vücuda geçiren kobalamin yoluyla vücudun enerjisini canlandırır. Örneğin; Kronik Yorgunluk Sendromu yaşayan bir hasta için tavsiye edilen uygun doz 3 hafta boyunca, haftada damardan 6-70 mg b-12 enjeksiyonudur.

1-2 mg’lık günlük reçete edilen dozajlar ise, özellikle nörolojik rahatsızlıklar ve beslenme eksikliklerini telafi etmek içindir.

Homosistein düzeylerini düşürmek için, 60-400 migrogram B-12 vitamini günlük ağızdan alınır.

Bir B-12 vitamini formu olan Hidroksokobalamin, siyanür zehirlenmesinde etkin olarak kullanılan bir tedavi türüdür. Akut siyanür zehirlenmesi için, 5 gr.lık damar içi hidroksokobalamin infüzyonu kullanılmştır.

B-12 vitaminin oral yol ile damar içi kullanımını karşılaştıran randomize kontrollü deneylerin otoriteleri; 2.000 mkg günlük oral B-12’yi takiben, 1.000 mkg yükseltilmiş doz, sonra haftada 1.000 mkg ve son olarak ayda aynı miktar dozun, damar içi kullanımı kadar etkili olduğunu söylemektedirler.

B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Fakat korunma tedaviden daha iyidir yani, yaşlılar ve katı vejetaryenler gibi yüksek eksiklik riski altında olanların vitamin düzeylerini kontrol etmeyi göz önünde bulundurmaları ve günlük beslenmelerini sağlık sorunlarına karşı koruyucu olarak B 12 ile takviye etmeleri gerekir.

Kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve balık B12 vitamini içeren yiyeceklerdir. B12 Vitamini, mikroorganizmalar tarafından sentezlenir ve temel  kaynağı bakteriyel sentezdir. Bitkiler tarafından doğrudan sentezlenemediği için B12 vitaminin temin edilme yolları oldukça azdır. Bazı hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalar aracılığıyla üretilip karaciğer ve böbrek gibi organlarda depolandığı için böbrek-karaciğer gibi hayvansal orjinli proteinler bu vitaminin en önemli kaynağıdır. Yumurta, peynir, süt ve deniz ürünleri daha düşük oranda B12 içerir. Sebzelerde B12 miktarı ise oldukça azdır.

B12 Kullanımı – Doğru Dozaj

B12 için dogru miktar ne kadardır? Vücudun sadece küçük miktarda B12 ye gereksinimi vardır.  – önerilen B12 normal günlük dozaj 2 ila 3 mcg dir. Vücuttaki eksikliğin ciddiyetine bağlı olarak kullanılabilecek 50 ila 2000 mcg lik B12 takviyeleri mevcuttur. B12 vitamini fazlalığı yan etkiye sebep olur mu? Yüksek dozajlarda bile herhangi bir toksisiste  raporlanmamıştır.

Günlük tavsiye edilen doz, 9-13 yaş grubundaki çocuklar için 1.8 mikrogram, 4-8 yaş grubundakiler için 1.2 mikrogram; 1-3 yaş grubu çocuklar için ise, 0.9 mikrogram’dır. Yeni doğmuş bebeklerde, 7 aylık olana kadar günlük doz 0.4 mikrogram B-12 vitaminidir. 7-12 aylık bebeklerin gereksinim duyduğu B-12 vitamini günlük 0.5 mikrogramdır. Hamile kadınların gereksinimi 2.6 mkgr, emziren annelerin ise günlük 2.8 mkgr B-12 vitamini gereksinimleri tespit edilmiştir.

19 yaşından büyük yetişkinlerin günlük gereksinimi 2.4 mkgr. Ancak 50 yaş üstü yetişkinlerin, gereksinimlerini besinler yerine takviyelerden almaları onlar için daha uygundur, çünkü yaş ilerledikçe bedenin besinlerden B-12 vitamini absorbe etmesi zorlaşır. Yaşlı kişilerde günlük, 25-100 mkgr B-12 vitamini takviyesi oldukça uygundur.

B-12 vitamini ile ilgili yaşanan sorun, çok iyi absorbe edilememesi ve bağırsaklardaki intrinsik faktörünün varlığına bağlı olmasıdır. Gastrointestinal sağlığına bağlı olması yüzünden 500 mkgr’lık mega B-12 dozunun sadece 2 mkgr’ı vücut tarafından kullanılabileceği, “Contemporary Nutrition“da belirtilmiştir. Emilimi sağlama ve gereklilikleri yerine getirme açısından bazı yetkililer, 1000 mikrogramlık dil altında hızla çözülebilen B-12 dil altı tabletlerini önermektedirler.

Takviye Seçmek

• B12  folik asit, vitamin A, C ve E gibi diğer vitaminlerle beraber, bu vitaminin diğer maddelerle birlikte alındığında vitaminin etkinliğinin artması anlamında sinerjik olarak  etkili olur.  B12 emilimi için kalsiyum gereklidir.

Günümüzde beslenme bozuklukları son derece yaygın olduğundan, başka vitamin ve besinler de içeren bileşenleri kullanmak anlam kazanır.

• Takviye endüstrisi Birleşik Devletlerde gevşek olarak düzenlenmiştir ve  iyi kalitede takviye ürünü bulmak biraz sağlığınızla kumar oynamak gibi olabilir. Bazı ürünler etiketlerinde yazılı aktif maddeleri bile içermezler ve diğerleri bildirilen miktarlardan daha az veya fazla içerebilirler. Daha kötüsü, bazıları sağlığınıza gerçekten zararlı olabilecek maddeler içerir.

Ürünün saflığı ve kalitesini sağlamak için, üretim ve kalite kontrol yöntemlerinin ulaştığı mevcut en yüksek standart olan farmasötik GMP uygunluğunu izleyen üreticiyi tercih edin.

"Yukarıda yer alan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır."
copyright www.beslenmedestegi.comYorumlar

 1. sevim soyal dedi ki:

  merhabalar ben 43 yaşında 3 çocuk annesi bir bayanım benimde iki senedir b 12 eksikliğinden çok zor günler yaşadım ama artık hiç ilaç almıyorum çünkü hiç bir ilaç düzeltemedi şimdi sadece nutruvey b komleksi kulanıyorum b12 94 ken şuan250 çıktı bu vitaminler olağan üstü hemde yüzde yüz bitkisel herkese tavsiye ederim sağlıklı günler

 2. haticefiliz atılgan dedi ki:

  yirmi iki yaşındayım vitamin eksikligimin yanı sıra yüksek tansiyonum var nasıl bir yol izlemeliyim.et türü dokunuyor

 3. mrh benim yasım 25 düşük tansiyon demir eksikliği b12vtanimini eksikliğim var kendimi hiç iyi hissetmiyorum ne yapmam gerekiyor

 4. şükran genç dedi ki:

  mrh benim yasım 25 düşük tansiyon demir eksikliği b12eksikliğim var kendimi hergün bitkin agrılı hissediyorum.2tane cocuğum var onlarla ilginemiyorum başım kaldrmıyor çpk çabuk sinırleniyorum ne yapmam gerekiyor.

 5. AHMET İDRİS ULUTAŞ dedi ki:

  KOMBU MANTAR CAYI BU HASTALIĞA KESİN FAYDA SAĞLIYOR.BU KONUDA GENİŞ BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.FİTOTERAPİST ECZACI AHMET İDRİS ULUTAŞ 0537 935 34 75 ahmetidrisulutas@gmail.com

 6. fatih dedi ki:

  eşim ms hastası b12 vitamini eksiklığı hastalığı tetiklermi

 7. ali kaplan dedi ki:

  selam 43 yaşında 21 yıllık devlet memuru itfaiyeciyim çocukluğumdan beri yılda birkaç kez halsizlik baş dönmesi göz kararması olurdu tansiyon düşüklüğüm vardır sürekli olarak meğer bu yaşımıza kadar b12 eksikliği varmışda haberimiz yokmuş.15 gün önce fenalaştım acile gidip durumumu anlattı .( boşlukta yürüyorum gibi baş dönmesi göz kararması halsizlik ) kalp krizi geçiriyorum sandılar ama tahlilller normal çıkınca 2 satlik bir serum tedavisi sonucu kendime gelebildim birkaç gün sonra özelbir hastanede dahiliyeye muayene oldum şimdiye kadar allah koruyormuş en düşük değerleri 200 normal değerlerin 600-900 arası olması gerekirken bende çıkan b12 değeri sadece0,34 evet sadece 34 çıktı iğnesini 15 gündür kullanıyorum şimdi biraz iyiyim ama nekadarda olsa daha toparlayamadım.

 8. Nur Bur dedi ki:

  Merhaba, 30 yasindayim ve iki aylik anneyim. Dogum sonrasinda bir turlu eski sagligima kavusadim surekli halsiz yorgun ve uykusuz hissediyorum. Yapilan tahlillerde b12 degerim 150 cikti. Bebegimi emziriyorum acaba ona verdigim sutun kalitesini ekiliyor mu bebegime de b12 takviyesi yapmali miyim ? Benim kullanacagim takviyeler (igne kullanmayi dusunuyorum) bebegimin sagligini ve gelisimini etkiler mi?

 9. ali bey dedi ki:

  Selamun Aleyküm. Merhabalar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. 25 yaşındayım erkeğim. Kilom 85 – boyum 1.85. Karın ağrısı ile doktora gittim ve tahlil yaptırdım. b12 eksikliğim (177) olduğu söylendi. Doktorum 500 mg lık tablet hap başlattı. Karın ağrım devam etmekte. Ne yapmalıyım. 1 aydan uzun süredir karın ağrısı + ishal çekiyorum.

 10. Esmamelike Kustasi dedi ki:

  Ben23yasinda 2cocuk annesiyimB12vitamin eksikligim var cok sinirli unutkan ellerim uyusuyor dengemi sagliyamiyorum cok kotuyum lutfen yardim edn-

 11. kevser dedi ki:

  Merhaba ben cildiyeciye gtmistm cilt kurulugndan dolayi yuzumde kawlamalar oluyordu belli kremler ve b 12 vitamin hapi werdi ama hic bir deger yapilmadan normalmi bu korkuyorumda yutmakta tedirgnim cunku kılo yapmasndan korkuyorum lutfn cvp tesekkurler

 12. selamun aleykum ben turan. b12 değerim 154 pg/ml. cıktı dodot dodex yazdı kullandım değerlerim oakdar yukseldiki bende hala bir değişiklik yok.halsizim yorgunum hafıza sorunu aysıyorum denegmi saglayamıyorum yuyrken ayakalrım cok kotu agrıyor.cok kotuyum.allah b12 hastalarına yardım etsin cok zor bir durum.bizim neler cektigimizi bir biz biliriz bir allah bilir. doktorlar bile bu ahstalıgın nekadar zor odlugunu bilmiyor. bir arkadasın dedigi gibi bu hastalık öldurmuyor resmen surunduruyor. galiba tedavisi yok bu ahstalıgın.ben 30 aysındayım ne hale geldim donumu dunemiyorum ayrdım edin lutfenn.

 13. turan dedi ki:

  b12 eksikligi hayatımız zehir etti.yasım 30. b12 değerim 154 cıktı.benexolkullandım 500 lere cıktı hala bir faydası yok. yurumekte zorluk cekiyorum basım donuyor calısamıyorum haslizim ayakta duracak gucumkalamdı.bıktım yasamaktan ya bıktım.dengem bozuldu.bu hastalıgın tedavisi yok oyle hissediyorum.öldurmuyor surunduruyor bu b12 eksiligi yardım edin lutfen yardımmmmm. serseri@askim.com.tr face hesabım.lutfen ulasın bana.

 14. meral dedi ki:

  merhabalar ben meral ben şiddetli boğaz ağrısı nedeniyle gitmiştim doktora ama bir şeyin yok dedi sonra sinirsel olabilir dedi ve vücudumu göstererek şu bölgelerin ağrıyor mu dedi evet gerçektende kalbim hergün sıkışıyor daralıyor nefes alamıyordum karnımın içinde bıçaklar dönüyordu sanki yüzüm gerçekten çok solgundur bu yüzden çevremdeki insanların yanında rahat olamıyorum aynaya bakmak bile gelmiyor içimden kan testi yaptırdım ve b12 im 72 çıktı diğer yorumlara baktım onların hiçbiri bu kadar düşük değildi hergün iğne vuruluyorum sizce ten rengim düzelir mi doktorum düzeleceğini söyledi

 15. ibrahim dedi ki:

  bende b12 eksikliğinden muzdaribim 10 aydır iğne vurunuyorum bu nasıl bi illetmişki geçmiyor başından geçen varsa irtibat kursun ibrahimdenizzz@hotmail.com

 16. gokhan dedi ki:

  121olan b12 vitamini eksikliginde neler yapılir

Paylaş

*

css.php