B12 Eksikliği

B12 eksikliği uzun süreler tedavi edilmezse ciddi hasarlara neden olabilir.  B12 vitamin eksikliğinde sinir hasarı, kansızlık, unutkanlık, depresyon ve yorgunluk gibi sorunlar görülür. Bu hasarların düşük B12 düzeyi erken teşhis edilip ve takviye alımına herhangi bir kalıcı hasar oluşmadan başlandığında engellenmesi mümkündür.

• İlk kez 1948 yılında tanımlanan ve daha sonra  pernisiyöz anemi tedavisinde etkili olduğu
gösterilen B12 vitaminin siyanokobalamin kristalin ve hidroksikobalamin kristalin olmak üzere 2 iki ticari formu mevcuttur.

B-12 Vitamini, en büyük ve en karmaşık vitaminlerden biridir. B-12 vitamininin karmaşıklığı, kobalt metal iyon içeren tek vitamin olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu vitaminden söz ederken “kobalamin” teriminin kullanılmasının nedeni budur.

Siyanokobalamin, laboratuarda üretilmiş kobalaminin ilk formudur. Hidroksokobalamin ise B12 vitamininin bir başka sentetik formudur. Hidroksokobalamin’i üretme süreci, siyanokobalamini üretme sürücinden sonra keşfedildiğinden,  hidroksokobalamin; siyanokobalamin kadar sık kullanılır değildir.

Metilkobalamin ve deoksiyadenosilkobalamin, insan metabolizmasında aktif olarak bulunan B-12 vitamini formlarıdır. Besinlerdeki kobalamin, genellikle koenzim, adenosilkobalamin ve metilkobalamin formlarında bulunur. Midede, besin proteinlerindeki kobalaminin serbest kalması için peptik sindirimin düşük pH düzeylerinde olması ön koşuldur. Doğada ise, sadece kobalamin üreten mikroorganizmaların kobalamin üretmesi mümkündür; insanlar kobalamini sadece diyet takviye kaynaklarından alabilirler.

• Metilkobalamin, B-12’nin aktif ko-enzim formudur; beyinde ve merkezi sinir sisteminde var olan, sinirleri saran miyelin kılıfının içinde, yaşamsal önem taşıyan metil grupları proteinlere transfer edebilmek için gerekli olan tek türdür.

• Siyanokobalamin aldığınızda, vücudunuz hızlı bir şekilde onu  metilkobalamin ve 5-deoksiyadenosilkobalamine dönüştürür. “Nutrition Journal”a göre, metilkobalamin, laboratuar fareleri üzerinde tümörlerin büyümesini yavaşlatmış, tümör hücrelerinin ölümüne neden olmuş ve ömrü uzatmıştır. Bu sonuçlar, kobalamin formundaki B-12 vitamini tedavisi gören fareler üzerinde görülmemiştir.

• B12 vitaminin total vücut deposu 2 ila 10 mg arasındadır. Günlük kayıp 2-5 mikrogram, günlük ihtiyaç ise 1 mikrogramdır. B12 vitamini, mide mukozasından salgılanan intrinsik faktöre ihtiyaç duyar. B12 vitamini intrinsik faktör ile beraber ince bağırsaktan emilir. İnce bağırsaktaki emilim sorunları B12′nin emilimini olumsuz olarak etkiler.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için B12 vitaminine gereksinim vardır. B12 yetersizliğinde kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı bozulur ve sayısı azalır. Gerekli miktarda alınmadığı takdirde B12 vitamini eksikliği  çarpıntı, nefes darlığı ve bitkinlik gibi sorunlara yol açan bir tür kansızlık problemine sebebiyet verir. Besinlerle alınan B12 vitamini ince bağırsağın son bölümünde hücre zarındaki reseptörler tarafından tutulur ve kana geçirilir. B12 vitamininin emilerek kana geçirilebilmesi için, intrinsik faktör’ ün bu vitamine bağlanmış olması gereklidir. Vitamin emildikten sonra kanda dolaşan transkobalamin adlı taşıyıcı proteine bağlanır, hücrelere girebilmesi için de, transkobalamin II adlı bir başka protein gerekir.

• Vitamin B12′nin yetersiz alımı kan hücrelerinin üretimi ve sinir sistemi fonksiyonlarında bazı proplemlere yol açar. Vücut depoları boşaldıktan sonra nörolojik değişiklikler anemi belirtilerinden daha önce kendini gösterir. Algılama ve öğrenme bozuklukları, unutkanlık, depresyon, bacaklarda güçsüzlük, el ayak uçarında uyuşma, karıncalanma gibi sorunlar ortaya çıkar. B12 yetersizliği makrositer anemi denilen özel bir tür kansızlık sorununa neden olur.

• B12 vitamin eksikliği, özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda nörolojik sorunlara yol açar. Bebekler 3 aydan sonra başını tutmaya, 7-8 aylıkken desteksiz olarak oturmaya başlar. Fakat B12 eksikliği olan çocuklarda baş tutma, oturma, yürüme ve konuşma gibi fonksiyonlarda gecikme görülür.

• Araştırmalar, 65 yaş üzeri kişilerin % 40′ında B12 yetersizliği olduğunu göstermektedir. Yaşlı insanların önemli bir bölümünde  midenin iç yüzeyini oluşturan dokuda tahribat ve mide salgısında azalma meydana geldiği için ileri yaşlarda B12 yetersizliğine daha fazla rastlanır.

Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından gerçekleştirilen ve Neurology adlı dergide yayınlanan araştırmaya  göre, B12 seviyesi ortalamanın altında olan yaşlı kişilerde beyinsel küçülme 6 kat daha fazla olmaktadır.

• Araştırmalara göre, pernisiyoz anemi ve atrofik gastrit’in birlikte bulunduğu kişilerde mide kanseri riski, olmayanlara göre 3 kat fazla olmaktadır.

B12 Eksikliği Belirtileri

• Yorgunluk

• Çarpıntı

• Nefes darlığı

• Baş ağrısı

• Ağrılı ve kırmızı bir dil

• Bulanık görüş

• Kilo kaybı

• Sinirsel problemler

• Unutkanlık

• Kulak çınlaması

• El ve ayakta karıncalanma

• Ağız içinde aft denilen ağrılı ülserler görülür.

• Kanda bilirubin adlı kimyasalın birikmesiyle oluşan sarılığa bağlı olarak ciltte sararma görülebilir.

Pernisiyöz anemi hastalarında genellikle erken saç ağarması görülür. Yine pernisiyöz anemisi olanlarda vitiligo oluşabilir.

B12 Test

Fiziksel belirtilerin yanı sıra B12 eksikliğini anlamak için  kandaki B12 vitaminin seviyesi de ölçülür. Serum B 12 vitaminin normal değerleri 200-900pg/ml’dir. Shilling testi ile barsaktan B12 emilimine bakılabilir. Schilling halen kullanılan bir testtir, fakat radyoaktif B12 verildiği için daha az tercih edilmektedir.

Amerika ve bir çok başka ülkede, 200 pikogram/ml’den az değerler eksiklik olarak kabul edilmektedir, 200-500 pikogram/ml değer taşıyan insanlar da semptomları sergileyebilirler.

Hastaların testi aç karnına yapmaları gerekir. B-12 vitamini test sonuçları, her mililitredeki B-12 düzeyini, pikogram üzerinden ölçer.

Sağlıklı yetişkinler için 200-900 pg/ml. normal bir düzeydir;  ama MedlinePlus Medical Encyclopedia’ya göre, 200 pg/ml altı eksikliğine işaret ederken, bu miktar yaşlı yetişkinlerde 500 pg/ml.eksiklik ifadesidir.

Her milimetre için 200-900 pikogram B-12 vitamini düzeyi, normal vitamin statüsünü gösterir. 900 pg/ml üstü, yüksek bir düzeydir ve altından bir hastalık çıkması muhtemeldir.

B12 Vitamin Eksikliği Neden Oluşur?

-Vücudda B12 emilimini engelleyen bir hastalık olan pernisiyöz anemi, B12 vitamin eksikliğinin sık görülen sebebidir.

-B12 içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesi.

-Yeteri kadar beslenilmesine karşın vücuttaki emilim bozukluğundan dolayı yararlanılamaması.

-Aşırı oranda alkol kullanımı.

-Antiasit ilaçlar, proton pompa inhibitörleri ve H2-reseptör antagonistleri B12 vitaminin emilimini bozar.

-Karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde B12′nin günlük vücut depolarından kaybı ortalama 2 kat fazladır.

Kimler B 12 Vitamin Eksikliği Riski ile Karşı Karşıyadır?

• Vejetaryen beslenenler

• Sürekli diyet yapanlar

• Yaşlılar

• Vitaminin vücut tarafından emilmesini önleyen sorunların bulunması.

B12 Vitamin Eksikliği Tedavisi

B12 tedavisi için B12 vitamin iğnesi ya da B12 vitamin hapı kullanılır. Ayrıca dilaltından alınan çeşidi de vardır.

50 mcg’nin üzerinde enjekte edilen dozun önemli bir bölümü hızla idrarla atılır. Verilen dozun yalnızca bir kısmı alınabildiği için yüksek oranda tek bir enjeksiyonla bile vücudun normal deposu tamamlanamaz. Yüksek doz zararlı olmamakla birlikte küçük doz enjeksiyon B12′nin daha etkin kullanımını sağlar. B12 enjeksiyonunu izleyen ilk birkaç gün içerisinde ciddi potasyum kayıpları olacağı için enjeksiyon tedavisinden birkaç gün önce potasyum tabletleri kullanılır.

B12 vitamini yetmezliğinden kaynaklanan aneminin tedavisinde ilk başta, 2 hafta boyunca gün aşırı iğne vurulur. Eğer eksiklik bu vitaminin beslenmeyle yetersiz alımından dolayı oluşmamışsa hayat boyunca 3 ayda bir B 12  iğnesi olunması gerekir. Eksiklik, beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyorsa,  B12 vitamin tabletleri kullanılır ve B12 oranı normale döndükten sonra bunların kullanımı bırakılır.

B-12 Vitamini Terapisi Nasıl Yapılır?

Oral yolla: 1-2 hafta boyunca günde 1.000 – 2.000 mkg . (Yaşam boyu alınması gerekiyorsa günde1.000 mkg)

Damar içi: 1-2 hafta boyunca günde ya da gün aşırı 100-1.000 mkg (100-1.000 mkg her 1 ya da 3 aylık periyotlar)

Kalıtsal sideroblastik anemi için, 4 ay boyunca, eşliğinde folik asit olsun ya da olmasın; aylık 100 mikrogram B-12 vitamini damara zerk edilerek kullanılmıştır.

B-12 vitamininin siyanokobalamin formu anemiden korunmak için yararlı olsa da, nörolojik sağlığı korumak adına metilkobalamin formunu kullanmak daha iyidir. Karaciğer siyanokobalaminin küçük bir miktarını metilkobalamine dönüştürür, ama nöronları, aksonlar ve periferik sinirleri koruyan miyelin kılıfını canlandırabilmek için, daha yüksek dozlarda metilkobalamine gereksinim vardır. Bu yüzden daha sağlıklı bir sinir sistemi gelişimi için ilave metilkobalamin gereklidir.

B-12 vitamininin yararları, yetersizlikleri tedavi etmekle sınırlı değildir. Enjeksiyonları da terapötik amaçlara hizmet eder. Bir B-12 vitamini enjeksiyonu, “anti-stres” unsurlarını vücuda geçiren kobalamin yoluyla vücudun enerjisini canlandırır. Örneğin; Kronik Yorgunluk Sendromu yaşayan bir hasta için tavsiye edilen uygun doz 3 hafta boyunca, haftada damardan 6-70 mg b-12 enjeksiyonudur.

1-2 mg’lık günlük reçete edilen dozajlar ise, özellikle nörolojik rahatsızlıklar ve beslenme eksikliklerini telafi etmek içindir.

Homosistein düzeylerini düşürmek için, 60-400 migrogram B-12 vitamini günlük ağızdan alınır.

Bir B-12 vitamini formu olan Hidroksokobalamin, siyanür zehirlenmesinde etkin olarak kullanılan bir tedavi türüdür. Akut siyanür zehirlenmesi için, 5 gr.lık damar içi hidroksokobalamin infüzyonu kullanılmştır.

B-12 vitaminin oral yol ile damar içi kullanımını karşılaştıran randomize kontrollü deneylerin otoriteleri; 2.000 mkg günlük oral B-12’yi takiben, 1.000 mkg yükseltilmiş doz, sonra haftada 1.000 mkg ve son olarak ayda aynı miktar dozun, damar içi kullanımı kadar etkili olduğunu söylemektedirler.

B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Fakat korunma tedaviden daha iyidir yani, yaşlılar ve katı vejetaryenler gibi yüksek eksiklik riski altında olanların vitamin düzeylerini kontrol etmeyi göz önünde bulundurmaları ve günlük beslenmelerini sağlık sorunlarına karşı koruyucu olarak B 12 ile takviye etmeleri gerekir.

Kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve balık B12 vitamini içeren yiyeceklerdir. B12 Vitamini, mikroorganizmalar tarafından sentezlenir ve temel  kaynağı bakteriyel sentezdir. Bitkiler tarafından doğrudan sentezlenemediği için B12 vitaminin temin edilme yolları oldukça azdır. Bazı hayvanların bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalar aracılığıyla üretilip karaciğer ve böbrek gibi organlarda depolandığı için böbrek-karaciğer gibi hayvansal orjinli proteinler bu vitaminin en önemli kaynağıdır. Yumurta, peynir, süt ve deniz ürünleri daha düşük oranda B12 içerir. Sebzelerde B12 miktarı ise oldukça azdır.

B12 Kullanımı – Doğru Dozaj

B12 için dogru miktar ne kadardır? Vücudun sadece küçük miktarda B12 ye gereksinimi vardır.  – önerilen B12 normal günlük dozaj 2 ila 3 mcg dir. Vücuttaki eksikliğin ciddiyetine bağlı olarak kullanılabilecek 50 ila 2000 mcg lik B12 takviyeleri mevcuttur. B12 vitamini fazlalığı yan etkiye sebep olur mu? Yüksek dozajlarda bile herhangi bir toksisiste  raporlanmamıştır.

Günlük tavsiye edilen doz, 9-13 yaş grubundaki çocuklar için 1.8 mikrogram, 4-8 yaş grubundakiler için 1.2 mikrogram; 1-3 yaş grubu çocuklar için ise, 0.9 mikrogram’dır. Yeni doğmuş bebeklerde, 7 aylık olana kadar günlük doz 0.4 mikrogram B-12 vitaminidir. 7-12 aylık bebeklerin gereksinim duyduğu B-12 vitamini günlük 0.5 mikrogramdır. Hamile kadınların gereksinimi 2.6 mkgr, emziren annelerin ise günlük 2.8 mkgr B-12 vitamini gereksinimleri tespit edilmiştir.

19 yaşından büyük yetişkinlerin günlük gereksinimi 2.4 mkgr. Ancak 50 yaş üstü yetişkinlerin, gereksinimlerini besinler yerine takviyelerden almaları onlar için daha uygundur, çünkü yaş ilerledikçe bedenin besinlerden B-12 vitamini absorbe etmesi zorlaşır. Yaşlı kişilerde günlük, 25-100 mkgr B-12 vitamini takviyesi oldukça uygundur.

B-12 vitamini ile ilgili yaşanan sorun, çok iyi absorbe edilememesi ve bağırsaklardaki intrinsik faktörünün varlığına bağlı olmasıdır. Gastrointestinal sağlığına bağlı olması yüzünden 500 mkgr’lık mega B-12 dozunun sadece 2 mkgr’ı vücut tarafından kullanılabileceği, “Contemporary Nutrition“da belirtilmiştir. Emilimi sağlama ve gereklilikleri yerine getirme açısından bazı yetkililer, 1000 mikrogramlık dil altında hızla çözülebilen B-12 dil altı tabletlerini önermektedirler.

Takviye Seçmek

• B12  folik asit, vitamin A, C ve E gibi diğer vitaminlerle beraber, bu vitaminin diğer maddelerle birlikte alındığında vitaminin etkinliğinin artması anlamında sinerjik olarak  etkili olur.  B12 emilimi için kalsiyum gereklidir.

Günümüzde beslenme bozuklukları son derece yaygın olduğundan, başka vitamin ve besinler de içeren bileşenleri kullanmak anlam kazanır.

• Takviye endüstrisi Birleşik Devletlerde gevşek olarak düzenlenmiştir ve  iyi kalitede takviye ürünü bulmak biraz sağlığınızla kumar oynamak gibi olabilir. Bazı ürünler etiketlerinde yazılı aktif maddeleri bile içermezler ve diğerleri bildirilen miktarlardan daha az veya fazla içerebilirler. Daha kötüsü, bazıları sağlığınıza gerçekten zararlı olabilecek maddeler içerir.

Ürünün saflığı ve kalitesini sağlamak için, üretim ve kalite kontrol yöntemlerinin ulaştığı mevcut en yüksek standart olan farmasötik GMP uygunluğunu izleyen üreticiyi tercih edin.

---------
Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.


Comments

 1. ırmak says

  merhaba ben hamileyim ve şimdi korktum bu b12 vitamini alımının bebeğe zekası açısından çok faydalı olduğunu öğrendim ciğer yürek balık gibi şimdi bol bol tüketirim her şey bebiş için annemin bende yaptığı yanlışları ben bebeğimde yapmak istemiyorum.:(

 2. Çağlar says

  İyi günler. Bir üniversite örğrencisiyim.B12 vitamin değerim uzun zamandır optimum düzeyde.Doktora göründüm. Testler yaptırdım. Midemden endoskopi ile emilim konusu ile alakalı bir faktör salınımımı-emilimimi onunla alakalı parça alındı.Onda sorun çıkmadı. Dodex iğneleri kullandım. Ama malesef, doktor tavsiyesine göre kullandım o iğneleri ama hala daha değerlerim sınırda.

 3. deniz says

  mrb ben 21 yaşındayım bütün belirtiler bendede vardı dr panik atak var sende dedi fakat kan sonucunda b12 eksik çıktı dr ilaç tedavisine geçti fakat ben balık yumurta karaciğer falan yemiyorum sadece et yıyorum unutkanlık azcık oluşmaya başladı ARKADAŞLAR BOL BOL ET SÜT YUMURTA YİYİN:) ileride bunama yaşamak istemiyorsanız

 4. leyla says

  b12 vitamin eksikliği bendede var.ilaç tedavisi uygulanmak istedi ama her zamanki gibi dinlemedim kimseyi ve şu an öyle bi konuma geldimki soyadımı bile hatırlamıyorum bazen benim tavsiyem kontrolleri sakın bırakmayın ve ilerde benim gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için her zaman dikkat edin kendinize

 5. arzu says

  merhaba b12 vitamini eksikliği bende var ve benim günlük hayatımı çok etkiliyo unutkanlığım dikkat bozzukluğu sorunları daha çok arttı ve bunun devamında uyku hali halsizlik mide bulantısı da eklendi son zmanlarda ve ben dodex iğne kullanıyorum ayda bir iğne vurunduğum 1 hafta çok iyiiyim sonra sorunlarım devam ediyor ???

 6. ozan says

  bende bugün öğrendim b 12 eksikliği olduğunu,uzun zamandır belirtileri vardı gerçi , dodex kullanmaya başlıyorum yarından itibaren . unutkanlık hat safahada kendimi unuttuğum oluyor bazen .

 7. BELGİN says

  benim şikayetimde kulak çınlaması 2-3 aydır var b12 vitamin eksikliği kulak çınlaması yaparmı? KBB’ye göründüm ama hiç birşey yok dediler yardımcı olursanız sevinirim

 8. hüseyin sarıadam says

  unutkanlık ve dalgınlık bende de var.çok çabuk dalıyorum ve bu esnada herhangi bir yüksek sesten korkuyorum.acaba ne yapmam gerekiyor.beni bilgilendirirmisiniz.b12 eksikliğinden olabilir mi?ne yapmam gerekir.

 9. nuray turker says

  merhaba,benim derdim tam ters.benim kan analizimde B12 MİKTARI standart degerlerin cok ustunde 1000 civarında olculuyor.eksikligi ile ilgili bilgi var ama tersi yok.bu sonuc ne demek cok merak ediyorum.su anda menepoz dayım.arada depresif oluyorum.
  sevgiyle kalın .

 10. gülçin says

  bugün bende b12 vitamin eksikliğimi öğrendim halsizlik ve cok uyku yapıyordu haftada bir iğne vurulacağım butur rahatsızlıkları olanların mutlaka kan larına baktırmalılar

 11. dilek says

  arkadaslar bisiy soracagım b12 eksikligi yasayıpta sac dokulmesi problemi olan varmıydı ??

 12. esin says

  arkadaşlar bendede b12 vitamin eksikliği ve anemi var doktorum abikobal verdi 3-4 ay kullanacakmışım ellerim anormal üşüyor saçlarımda biraz dökülüyor ama en önemlisi ellerimde soğuğa bağlı pernio çıktı unutkanlık bende yok ama uykusuzluk var bende sabahları uyanamıyorum gün içinde kendimi hiç iyi hissetmiyorum bir uyuşukluk var ellerim çabuk yoruluyor doktorum bana çayı fazla tüketmemi önerdi ve dengeli beslenmem gerektiğini söyledi yani haplarda bir yere kadar bence beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor saygılarımla

 13. ezgi says

  b12 vitamin eksikliği dilde yaralarda yapıyormuş arkadaşlar aslında vitaminler çok önemli bizler yoğun iş temposundan kendimize yeterince zaman ayıramıyoruz düzenli beslenmiyoruz sabah kahvaltısı yok öğlen yemeğini zaten geçiştiriyoruz akşam yemeği desen aynı çay,kahve,cola hayatımızda olduğu sürece biz daha çok hasta oluruz vücudun savunma sistemi çöküyor tabii en ufak şeylere tepki veriyor strestti zaten hiç söylemiyorum biran önce kendimize gelmeliyiz dedelerimiz bizden daha sağlıklı yaşıyordu kuşkusuz genç yaşta çöktük falla:)

 14. Aykut says

  Geçenlerde kan testi yaptırdım ve B12 alt sınırın üstünde çıktı. İğneyle tedavisi olduğunu duydum. Yani günlük tükettiğimiz yiyecekler karşılayamacağı için takviye şart diye yorumluyorum. Benim asıl merak ettiğim kalıcı hasarların oluşup oluşmadığı nasıl belirlenebiliyor. Özellikle unutkanlık ve sinirlilik bende yoğun bir şekilde var. Zekama herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum fakat bu iki durum beni çok etkiliyor.Bazen kelimelerin baş harflerini hatırlıyorum, gerisi gelmiyor.
  B12 seviyesi yükseldikçe bu sorunlar düzelecek mi? Yoksa kazanılmış olan unutkanlık alışkanlığı devam mı edecek.
  Allah herkesin şifasını versin.
  Saygı ve sevgilerimle…

 15. tolga says

  arkadaslar bende de b12 eksikliği var bende belirtileri saç dökülmesi unutkanlık (hat safada) kabiliyetsizlik yorgunluk sabahları uyanamamak acıktığım zaman ellerimin titremesi bazen yüzden baslayıp ellere kadar inen uyusmalar dr ye gözüktüm bi hap verdi ama yeterlimi bilmiyorum benim hayatımı çok etkliyor düşünün ki araba daha kullanamıyorum

 16. Yalçın says

  Arkadaşlar bende şiddetli el titremesi var.unutkanlık,sinir had safhada.çıkmadığım doktor kalmadı.en son bi doktor sende b12 eksikliği var dedi ve dodex ile benexsol verdi.onları kullanırken titreme düzeldi bıraktım yine başladı.bunun kesin bi çözümü varmıdır yoksa devamlı buiğne veya hapı mı kullanacağım.bi bilgisi olan varmı teşekkürler..

 17. said says

  son zamanlarda bende başımın arka kısmında (ayrılar,uyuşma, baş dömesi,dengemde bozukluk, gözlerimde bir yere odaklanamama, uyku bozukluğu, halsizlik,yorgunluk başladı) bu şikayetlerle ilgili dr. gittim. tahliller sonucunda b12 düşük çıktı. dr. önce ilaç tedavisine başlayalım dedi. daha sonrada gastrolojinin de görmesini mide fonksiyonlarının incelenmesini isteDİ. GASTROLOJİ ye gittim. oradan da endoskopi istediler. şu an sonuç ne olacak bende merakla bekliyorum…

 18. sümeyra aydınlı says

  b12 vıtmını vucudumda cok az bas agrılarım bundan kaynaklanabılırmı?

 19. ilker says

  Slm. Bende B12 eksikliği olduğu dün ortaya çıktı. uzun süredir el ve ayaklarımda karıncalanma, sürekli yorgunluk ve uyku hali, saç dökülmesi, (unutkanlık şimdilik yok), aşırı derecede sinir ve gerginlik şikayetiyle doktora gittim. önce troid diye şühelenildi, yapılan tetkikler ve ultrasonda (B12 hariç) bütün değerlerim normal çıktı. doktor tavsiyesi ile dodex kullanmaya başlayacağım.

 20. janset says

  Kan sayımı yaptırdım demirime bakıldı kansızlık çıkmadı b12 vitamini eksikliği olup olmadığına bakılmadı. Bol bol et tüketiyorum. Fakat bütün belirtileri taşıyorum. Unutkanlığım giderek ilerliyor çok solgunum. BUna özellikle üzülüyorum. Devamlı uykulu ve yorgunum. Ayrıca 9 saat uyumadığımda sinirli oluyorum. Dikkat eksikliği var ve sık sık depresyona da giriyorum . Ellerimde ayaklarımda uyuşma da oluyor. Dik durmakta zorlanıyorum. 170 cm 46 kiloyum. Çok da zayıfım. Baş ağrısı da çok çekiyorum Kansızlık çıkmamasına rağmen b12 emiliminde bir eksiklik olabilir mi? tekrar baktırmam gerekir mi acaba?
  teşekkürler

 21. esra says

  bende uzun süredir saç dökülmasi mevcuttu en sonunda akıl edip doktora görünebildim ve kan değerlerimde b12 vitamin eksikliği çok fazlaydı doktor dodex verdi kullanıyorum saç dökülmesine ne kadar etkisi olacak bilmiyorum benim durumumda olup da işe yarayan varsa rica ediyorum yazsın teşekkür ederim

 22. duygu says

  ben tiroid fonksiyonlarınızı ölçtürmenizi tavsiye ederim .bende de b12 vit eksikliği var. tsh,t3,t4 ve antikorlarımı ölçtürüp tiroid ultrasonu çektirdikten sonra tiroid hastası olduğumu öğrendim ve bu rahatsızlık b12 eksikliği de yapıyor. kendimde eczacıyım faydalı olabileceğini düşünüyorum.

 23. duygu says

  evet kesinlikle saçlarda dökülme ve sağlıksız saçlar olabiliyor

 24. ömer says

  arkadaşlar herkese geçmiş olsun ama burdan bütün arfkadaşlara diyorum ki et süt yumurta süt bol bol tüketelim doktora gitmeyi es geçmeyİN. umarım bır an önce sağlıgınıza kavusursunuz benımde sevgılımde war we üzülüyorum :’( ALLAH herkese acil şifalar versin (AMİN)

 25. esra says

  bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim doktora gidip sorunumu söyleyince bi kaç test yaptı fakat tiroid fonksiyonlarına baktı mı tam olarak bilmiyorum… daha 22 yaşındayım ve saçlarıma gerçekten çok üzülüyorum umarım sorunuma bi çare bulabilirim çok teşekkür ederim

 26. deniz says

  selam b12 eksikliğime hiç baktırmadım ama bu hafta kan vereceğim. bütün belirtiler var fakat, kilo kaybı yok tam tersi kiloluyum. doktor panik atak olduğumu söyledi 2 yıl önce ilaç kullandım ve tedavi sürecimde bıraktım. fakat aynı belirtiler yeniden başladı. aşırı yordunluk, ayağa kalkınca denge kuramama,aşırı unutkanlık,yorgunluk,halsizlik, son zamanlarda dilimin üzerinde sivilceler çıkıyor. Aşırı sinirlilik var.yazamadığım ama yukarıda okuduğum bütün belirtiler var. cevaplandırırsanız , teşekkürler,

 27. MUSTAFA says

  Önce kendimi çok tuhaf hissetmeye başladım dilimde afltar çıktı dalağımın altı sürekli yanıyordu iç hastalıklarına gittim ultrasona girdim hiç bişey çıkmadı öyle bir halsizlik yapıyorduki anlatamam sinirlilik son safhadaydı sabahları kalkınca başım dönüyordu yemek yiyince bu şikayetler hafifiyor ama yemekten bir saat sonra tekrar başlıyordu.Son zamanlarda iyice sersemlemeye başlamıştım geceleri kalbim öyhle bir çarpıyorduki kalp krizi geçireceğim zannediyordum.Bir sürü kan tahlili yapıldı kolestrol seviyesi çok yüksek çıktı hatta kardiyo grafi ve efor testi bile yaptırdım.Kalbim sağlam çıktı en son gittiğim kulak burun boğaz uzmanı dilimden şüphelenerek b 12 tahlili istedi bunun sonucunda eksik olduğu ortaya çıktı beneksol verdi onu kullanıyorum kendime gelir gibi oldum dilmdeki yaralar geçti ancak hapları birkaç gündür az alınca şikayetlerim tekrar başladı.Birde bu hastalıkla birlikte vücudumdaki ben sayısı arttı kollarımda ve sırtımda hiç olmayan benler çıktı.Dermatolağa gösterdim bunlara nevüs ben dedi bişey yok dedi ama işin ilginç tarafı bunlar bu hastalıktan önce yoktu birden oluşuverdi Allah herkese yardımcı olsun kola ve çaydan bisküviden uzak durun ben sürekli bunlarla besleniyordum çoğu zaman günlerce yemek yemediğim olurdu.Biskivi kola tamam işte şimdi bu durumla karşılaştım.

 28. deniz says

  selam, 2 gün önce tahlil vereceğim demiştim b12 eksikliği çıktı. 5 gün dodex iğne daha sonrasında da ayda 1 iğne başladım. fakat bütün bu yaşadıklarımı panik atak zannedip lustral kullanmaya başladım. yaşadıklarım panik atakmıydı yoksa b12 eksikliğimi bilemiyorum ama 1 aydır yaşadığımı bir ben bilirim birde allah delirmek üzereydim.

 29. ömer says

  selam b12lılerr bendede b12eksık cıktı ve 30adet dotex verdıler kulanmaya basladık dılerım bıran önce hep beraber iyilesırız bıktım unutkanlık konuşma bozuklugu denge kaybından ben isten dolayı yoruluyorum sanıyodum ama alakası kokmuş 6cı innedeyım

 30. esk26 says

  slm arkadaşlar bende baş dönmesi,unutkanlık, sinirlilik, bunalım hali, yorgunluk belirtileri başladı. doktora çıktım b12 değeri 100 çıktı doktor apikobal verdi. 15 gün sonra tekrar doktora gideceğim. benim merak ettiğim kadın hastalıklarına bir etkisi varmı, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim allah hepimize şifa versin

 31. hscorpions says

  slm, arkadaşlar ben de B12 sizlerden oldum, yaklaşık 10 gündür denge kaybı ve nefes problemi yaşıyordum, kbb muayenesinde sonuç çıkmayınca nöroloji ye gönderildim ve kan tahlilinde B12 eksik çıktı ve önce iğne sonra tabletle devam edeceğim. ama maalesef şikayetlerim anksiyete de olabilir diye psikiyatrik muayene de oldum lustral başladım, deniz arkadaş gibi arada kaldım,sonucunu inşallah hemen alırız, herkese acil şifalar.

 32. nesrin says

  slm arkadaşlar bende de b12 vitamin eksikliği çıktı bende ki belirtiler ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma zaman geçtikçe ağrı yapmay başladı ayaklarda yol yüreyemz hale geldim sinir sıkışması dediler fizik tedavi dediler fizi ktedavi oldum ama geçmedi başka fizi ktedaviciye gittim emg istedi sonuçlerda bişey çıkmadı sinir sıkışması değil dedi bu sefer b12 istedi ewet maalesef b12 eksik dedihap verdi 1 ay kullan 1 ay sonra tekrar tahlil yapıcaz dedi düzelmezse iğne vericem dedi ömür boyu kullanıcaksın dedi arkadaşlar hepimize geçmiş olsun

 33. esra says

  b12 eksikliği olup da saç dökülme problemi olan var mı acaba? varsa yazsın rica ediyorum… veya bu konu ile ilgili herhangi bi bilgisi olan?

 34. deniz says

  selam arkadaşlar, bugün 4. günüm iğne kullanıyorum. ama inanırmısınız kendime geldim.eski neşeli hayatıma döndüm.b12 eksikliğinin bana bu kadar sıkıntı yaşatacağını inanın tahmin bile edemezdim. umarım herkes bu konuda bilgilenir. kimsenin aynı sıkıntıları yaşamasının istemem.

 35. tuncay says

  selam herkese gecmiş olsun…ben 6 yıldır depresyondaydım..ve doktora nihayet 2 yıl önce izmirde bir psikiyatriye göründüm.tamı tamına 2 yıl tedavi gördüm ilac kullandım..ve faydası hiç dokunmadı..sürekli unutkanlık, karamsarlık, bitkinlik, yorgunluk, hayattan zevk almama, cinsel anlamda isteksizlik,nefret,kulaklarda sürekli cınlama, ve kendine hiç bir konuda güveneme oluyordu..hiç rahat değildim cünkü depresyonda olduğumu bilmiyordum.kabul etmiyordum bu hastalığı bunları yaşarken izmrdeydim öğrenciydim ailemden herşeyi sakladım hastalığımı..şimdi 3 ay ömce karar verdim doğru doktora gitmek olacaktı.. ve hastaneye gitmemeye karar verdim..yani özel bir doktora gitmeyi tercih ettim hayatımı herşeyimi olanları anlaatım..ilaclar verdi kullandım kullandığımda 2 hafta düzelip tekrar eski halime geri geliyordum..yani cok zor günlerdi..bir türlü tam iyileşemiyorum.sonra doktor bana kan tahvili yaptırmamı istedi ve yaptım .daha önce her gittiğim doktarda kan tahlili yapmıştım hem olumlu sonuclar cıkmıştı..ama doktor B12 üzerinde kuşkulandı ve öyle kan tahlili yapmamı istedi ve yaptım tahmin ettiği cıktı.bende b12 eksikliği varı..bana dodex yazdı..onu şuan kullanıyorum kendimi cok iyi hissediyorum 13 gündür kullanıyorum gayet rahatım..ama bilmiyorum ne kadar kullanacağımı..inş uzun süre kullanmam sizde benim gibi sağlığınıza kavuşursunuz…yani benim sağlık sorunum hem depresyon buna etki eden B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ..HERKESE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM….

 36. burak says

  b 12 eksikliğinde dil arksında kabarcık oluşturma etkisi varmı ?

 37. melek says

  merhaba arkadaşlar benim şikayetim ellerimde ve ayak tabanlarımda aşırı derecede yanma uyuşma ve zonklama vardı Ayrıca hep halsizdim. kan değerlerimin hepsi normaldi. hatta sinirsel diye birçok antidepresanlar kullandım. meğer B 12 eksikliğinden kaynaklanan sorunlarmış.iğne kullanıyorum. İnşaallah dertlerden kurtulurum.

 38. gamze says

  b12 eksikligimin olup olmadıgını bilmiorum daha tahlil yaptırmadım ama soylediginiz butun sikayetler bende dde war hemde 6 aydan fazla bi suredir pskolojik sanıp bunlarla yasamaya calısıyorum panikatak oldugumu sanıodum cunku cok carpıntım oluo dahiliyeye gtmm egk bile cekildi hersey normaldi kan degerlerm falan.eski hayatımı cok ozluyorum inanın cok zor bi hastalıkmış ben bukadar etki edebilicegini hic dusunmemstm.benim de ilk önceleri uyusmalar olarak basladı yuzum kafam uyusuyodu ellerim kollarım ayaklarım.norologa gittim b12 vitamini verdi ama ben dogru durust kullanmadım antidepresan da wermsti onu bi ay kullandım daha beter yaptı bıraktım ama sikayetlerm hic duzelmedi aksine son 2 aydır dilimin arka kısmında kökune dogru kabarcıklar olustu ve aftlar olmaya basladı kırmızı noktalar ve sivilce gibi seyler cıktı naparsam yapıyım gecmiyolar ve kac gundur netten arastırıyorumburayı buldm sizin yazdıklarınızı okuyunca anladm sanrım bende de war en kısa zamanda tahlil yptırıcamm allah herkese acil sifalar versin

 39. adem says

  bende bir hafta önce aşırı yorgunluk vardı aynı zamanda çalıştığım için de stres var.akşam eve geldiğimde saat 9.30 a kadar çalıştım.ev işleri.22.00 da yemek yedik masayı toplarken bayılacak gibi oldum,derken bayılmışım.Uyanırken istifar(kusmak)ettim.kulaklarım çok şiddetli olarak inliyordu.bağazım ve midem yanıyordu,gözlerimi açamıyordum başım dönüyordu,kuru kuru öğürüyorum.şimdikafamın içi boşmuş gibi kafamın içi sallanıyor,başım dönmüyor ama ayaklarım dolanır gibi oluyor,yer ayaklarımın altından kayıyor.ortakulak intihabı diye kbb uzmanına gittim yok dedi bizimle ilgili bi hastalık yok dedi.dahiliye uzmanına gittim kansızlıkla ilğili olarak bayılma olmazdedi,norolojiye gönderdi.oradanda bi sonuç çıkmadı. başka bir noroloji uzmanına gittim yarın için emara sevk etti.sonuçlara göreilaca başlayalım dedi.bende kansızlık çıktı,ama bu doktorda bayıldığım için nöbet(sara)belirtisi olabilir diye şüphelendi.sara hastası çırpınır bende bu yok. SİZLERDEN BU KONU HAKKINDA BİLGİ BEKLİYORUM.BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.HERKESE GEÇMİŞ OLSUN,ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.

 40. ceylaa says

  mrb arkadaşlar bu siteyi b12 vitamini araştırırken buldum.umarım bende dilimde çıkan yaralara b12 vitaminiyle çözüm bulurum.2 yıldır kbb dr. larına gidiyorum düzenli kullanmadığımdan belkide geçmiyor.çok acı çekiyorum .bütün hayatımı etkiliyor.
  umarım en kısa zamanda geçer bütün hastalara acil şifalar.

 41. emel says

  Merhaba. ben de uyku düzensizliğinden dolayı psikiyatriye gitmiştim.halsizlik, uyanamama hali vardı.doktor b12 testi istedi. b12 değerlerim olması gerekenin altında çıkmamasına rağmen,yaşıma göre biraz düşük olduğunu söyledi. Daha sonra dodex verdi. bundan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. enerjiniz yerine geliyor gerçekten. b12 eksikliğinin çok kötü birşey olduğunu enerjimi tekrar kazandıktan sonra anladım. aslında depresyonda bile olmayabiliriz, yaşadığımız tamamen b12 eksikliğinden kaynaklı huzursuzluk, halsizlik hali olabilir….

 42. DUYGU says

  Slm Arkadaşlar.Bizim ailedede 4 kuşak öncesinden B12 hastalığı vardı.Ben taşıyıcı olarak sanırım kızıma aktardım.Kızımdaki bu rahatsızlık genetik sanırım.Şu an 15 yaşında ve çok ağır geçen dilde aftlar ve bacak ağrısı ile uğraşıyoruz.Çinkosuda çok eksik.Şu anda tahlileri yapılıyor Ferritini (demir) çok çok düşük çıktı.Kansızlık dildeki yaralar ve bacak ağrısı hepsi birbiriyle alakalı ve birbirini tetikliyor.Herkese geçmiş olsun.Ailedeki kalıtımsal hastalıklarıda bilmek hastalığın tanısında yol gösterici rol oynuyor.

 43. serap says

  bende aşırı baş ağrısı nedeniyle norolijiye gittim migrenden şüphe ediyordum ve aşirı halsizlik yorgunluk hayattan tat almama karamsarlık her olayın kötü yanını düşünme tam bi bunalım durumundaydım doktor kan tahlili istedi kansızlık çıkmadı b12 eksikliği var ve özellikle bu sene vucudum da geçmeyen sivilceler oluştu alakası olabilirmi 3 gündür ilaç kullanıyorum Allah hepimizin yardımcısı olsun

 44. gamze says

  mrb ben gamze.17 yaşındayım bende dodex iğne tedavisi gördüm 4 ay boyunca her ay 1 tane iğne vuruluyodum.bu ay sonuncusunu oldum testlerimi yaptırcam.dediğiniz gibi iğne olduktan birkaç gün sonra halsizlk vb.belirtiler devam ediyor.bide iğneyi vurulduktan sonra iştahım açılmaya başladı.nekadar yesemde kilo alamıyorum…(geçmiş olsun)

 45. serap says

  of bi haftatır ilç kullanıyorum ama bi faydasını göremedim

 46. berrin says

  slm arkadaşlar senelerdir panik atak tedavisi gördüm .yürürken denge bozukluğu ve sağa ya da sola doğru yürüme bozukluğu yaşıyordum. internet ve bu yorumların sonucunda B12 eksikliği olabilirmi diye düşündüm.sınırın çok altında çıktı.şimdi doteks iğne kullanıyorum.dengem biraz düzeldi.çok zor vesüründüren bir rahatsızlık.ama sizlerle paylaşmak çok güzel.

 47. halime says

  slm arkadaşlar.bende B12 eksikliğini yaşayanlardanım .İNT araştırırken gördüm yazdıklarınızı.maalasef bendeki de depresyon ve bacak ağrılaruyla başladı 10tane dodex iğne tedavisi sonucu geçti derken tekrar başladı ne çekilmez ağrılar veriyor.Bu eksiklığe tam cvp verecek bi tedavi yokmu? acaba diye düşünüyorum ilerlemesi de cabası Beslenmeme dikkat ediyorum ama sizin yazdıklarınız beni düşündürüyor doğrusu.hepimize acil şifalar dilerim tşk.ederim.

 48. ESRA says

  merhaba arkadaşlar bende b 12 eksikligi olan lardanım ne kadar önemliymiş saglımız için b 12 vitamini benimde halsizlik ellerimde kollarımda bacaklrımda uyusma kuvvetsizlik agrıyla basladı bunla beraber halsizlik baş agrısı ve iyice kendimi kötü hiissedince bi doktora gittim ve kan tahlilleri sonucu b 12 eksikligi hat safhada çıktı doktorum dodex igne verdi ilk bi hafta hergün sonra haftada bir sonrada ayda bi kullanıcam insallah iyi gelir herkeze acil şifalar dilerimmm

 49. bahar says

  arkadaşlar ne yazık ki bizim toplumumuzda b12 eksikliği ciddi bir sorun. neredeyse % 95 oranında bu vitamin yoksunu insanların sayısı. nitekim ben de bu yüzde arasında yer alıyorum tıpkı sizin gibi. benim tahlillerim de b12 eksikliği sonucunu verdi, doğrusu çok şaşırdım, çünkü günün 2 öğünü mutlaka kırmızı et tüketirim. balığı çok severim. tahılın her türlüsünü eksik etmem soframdan, kısacası yemeyi çok seviyorum ben. tüm bunlara rağmen,b12 eksikliği çıkınca, nedeninin midede ya da bağırsaklardaki bir sorundan ileri geldiğini, bu nedenle karaciğerimin bu besini depo etmediğini öğrendim. saçlarım çok dökülüyor,zaten tahlili de bu nedenden ötürü yaptırdım. birçoğunuzda olduğu gibi bana da dodex verdiler. kullandım, ne varki saçlarımın dökülmesinde bir azalma olmadı. dodex kullananların cildi berraklaşır dediler, işin aslı, kullandıktan sonra benim cildim tabiri caizse ağır bir travma geçirdi.yüzümde irili ufaklı iltihaplanma oluştu.vücutta b12 fazlalığı yağ atıyormuş. alın size yeni bir bilgi, bende dodex böyle bir yan etki yaptı, yüzüm cildim sivilce doldu, saçlarım gene eskisi gibi. şimdi de doktorum zinko diye bir ilaç yazdı, ona başlıyacam, sonucunu yazarım.

 50. halim says

  slm ben halim bendede b12 vitamin eksiklii varmış bende bunu yenı öğrendim malesef boşu boşuna bukadar sıkıntı ve bacaklarımda agrı cekmışşım bugune kadar cok tahlıl yaptırdım ama cou doktor baska bıseyler soyledı sonunda son gıtıım doktor anladı yada allah oyle olmasını istemışdır okadarını bılemıycemde ben suan EPARGRİSEOVİT dıye bir ilac kullanıyorum sukur kullandıım gunden ilacın etkısını gordum bıraz rahatlama oldu en azından bacaklarımda agrı ve yorgunluk okadar kalmadı tek sorun haftada bır bu ineden vurulmam onada katlanıcaz napalım tabıkı hersey allahtan ama yınede bence sadece tek doktorla kalmayın en azından bır kac doktorun tavsıyesıne gore hareket edın cunku ben bunun acısını 2 sene cektım bıraz uzun oldu ama k bakmayın gecmış olsun herkese acıl sıfalar

 51. Birgül says

  Selam, bende yapılan tahlil sonucunda b12 vitamin eksikliği çıktı ve verilen b12 vitamin iğnesi yapıyorum.Sonrasında bu eksiklikten kurtulurmuyum bilmiyom. Sinirlilik, halsizlik ve unutkanlık oluyo bende ve ayrıca kolay kilo alamıyom. b12 eksikliğide önemli.Dikkat etmek gerekir. Allah tüm hastalara acil şifalar verir inşAllah.
  Amin…

 52. figen says

  slm bende 4senedir ugraşıyom halsizlik yorgunluk elde ayakta karıncalanma doktor panik atak dedi ilaç kulandım geçmedi sinir sıkışması dedi sinir sıkışmasından amaliyat oldum yine geçmedi tiroidt çıktı tedavi oluyorum yine şikayetlerim geçmedi ilaç kulanmaktan doktara gitmekten bıktımm çaresini bilen lütfen banada söylesinn

 53. Ahmet Bayraktar says

  Merhabalar,

  Ya ben de 3 4 ay onceki tahlilde B12 degerleri alt sınıra yakın cıkmıstı doktor benexol verdi sanırım. bu benexol’un iki cesiti oluyormus -dediklerimi arastırn ama yanlsıta olabilir yanlıs yonlendşremk istemem- bir cesiti ithal mi yabanci mi ne o daha mi iyiymis ne bilmiyorum.onu kullandim bitirdim bir daha almadim hap ben de hala b12 eksikligi var mi bilmiyorum bu pazartesi doktora gidip danisabilrim insaallah bende de manik depresyon bipolar ya da duygu durum bozuklugu dedikleir seyden varmıs buna bir etkisi var mı bilmiyorum ama İzmir de gittigim bitkiler konusnda profesyonelce ilgilenen doktorum benim duygusal inislerimin troid bezinin iyi calismamsi ile ilgili oldugunu soyledi o duzelirse psikolojimin de duzlecegini soyledi doktoruma itimadim var am dogru teshisi koydumu bilmiyorum beni birr gelsimi akupunktur cihaziyla taradi sanirim bana toz bitkiler ve kapsuller verdi. Bu aralar ben de uykusuzluk yok aksine duzenli uyumuyorum ve gec yatiyorum ama sanki ellerimde tireme ayagimin altinda bir garilik basenlerden bacalarima dogru garip bir kasilmai ne bilemiyorum o oluyor ama kafa karisikligi var ve bir seyi yaparken baska seylere gecis giib seyler oluyor vesaire size yanlis bilgi vermiyeyim ama inşaallah hepimiz şifa buluruz yanlız ben bilmem ama birilerine sorun cok et yeme kırmızı et sanırım kolestrol ve sanırım ure yapabililiyor onun icin b12 cıksın derken cok yiyince kolestrole ve ureye de dikkat etmek gerekir diye dusnuyorum ama siz bir arastirin sanirim balıkda bir sorun yok ama balık burcu oldugumdan mı ne balıkla aram cok iyi degil nadir yiyoum depresyon icinde omega 3 de oneriliyor hamililere de hayırlısı olsun insaallah iyi bir doktorun denetimi altına gireriz. BAsta Tabiki ALLAH Teala hayırlı şifalar versin inşaalalh. Hastalıklarımızda gunahlarımıza kefaret olsun bizi yaratana yaklaştırsın inşaallah. (Amin) Hoşça kalın

 54. nurçin says

  çocukluğumdan beri olan belirtiler bunlar.şuan fakedildi.kalın bağırsak ameliyatımdan sonra.umarım çok geç kalmadım,ciddi derecede yorgunluk,unutkanlık,sinir ve kilo kaybı yaşıyorum.diğer çarpıntı,nefes darlığı gibi belirtiler 2 yaşımdan beri var.şuan 33 yaşındayım.hap ve iğne ikisi bir arada kullanıyorun doktorumun kontrolünde.yalnız iyice paniklemiş haldeyim korkuyorum daha ciddi hasarlar verecek diye.umarım sonum iyi olur çocuğumun bana ihtiyacı var çok küçük henüz.teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için.

 55. hilal says

  ciddi saç dökülmesi yaşadığım için doktora gittim ve bana b12 testi dahil bi kaç kan testi yapıldı. sonuçda b12 düzeyim alt sınırın çok altında çıktı. yarın gittiğimde doktorum ne önerecek bilmiyorum ama umarım iğne vermez..

 56. gökçe says

  dildeki yaralar için behçet araştırmasıda yapın bnce arkadaşlar

 57. esra says

  bende de b12 var bende her ay igne kullanıyorum bende de unutkanlık var b12 demi kaynaklanıyor.bende her ay 1 tane igne kullanıyorum herzaman degil ama arada çarpıntım iç ekme tez yorulma uyku hali kalp ssızlaması bunlar demek b 12nini belirtileri rabbim herkeze şifa versin inş herkeze ii günler.

 58. ADSIZ says

  bende bu gün kan tahlili yaptırdım b12 vitamini eksik çıktı halsizlik yorgunluk ellerde karıncalanma baş dönmesi sabah yataktan uyandıgımda kendimi yorgun hissediyordum daha önce den doktora gittigimde lustral adında bir depresyon hapı vermişti piskolojik anlamda bunalıma girmiştim delirmek üzereydim çektigimi bir ALLAH BİLİR BİRDE BEN BİLİRİM ŞİMDİ DOKTOR APİKOBAL ADINDA BİR HAP VERDİ KULLANMAYA BAŞLADIM ALLAH HERKESİN ŞİFASINI VERSİN

 59. KADER KAYA says

  MERHABA ARKADASLAR BENDE DEMIR ARTI B12 EKSIKLIGI YASAYANLARDANIM.BUNA SEBEP OLAN SEY ISE REGL DONEMLERIMI COK YOGUN YASAMAM UNUTKANLIK SAC DOKULMESI ASIRI SINIR VE YORGUNLUK BITKINLIK BUNLARIN HEPSI VAR BENDE.SU AN ILAC KULLANIYORUM.AMA SORUNU KOKTEN COZMEK GEREKTIGI ICIN VIRANA ADLI HORMONLU BIR RAHIM ICI SISTEMIN OLDUGUNU SOYLEDI KADIN DOGUM DOKTORUM BIR AY SONRA BU ISLEMI GERCEKLESTIRECEGIZ.UMARIM SORUN ORTADAN KALKAR BURDAN SIZE YAZIP BILDIRECEGIM SAYGILAR….

 60. rem says

  evet arkadaşlar bendede 5 senedir halsizlik yorgunluk sinirlilik kalpte çarpıntı ve batmalar dengesizlik baldır ve kollarda halsizlik ve kasılma ve batmalar belki 20 doktora gittim kardiyoloji (ekg efor) dahiliye ( onlarca kan tahlili) kalp damar ( renkli dobler) fizik tedavi ( egzersizler) nüroloji ( tomografi beyin mr ) falan hiç bu doktorlar ilaç bile yazmadı temiz dediler ama en sonun da biri b vitamini eksiklği diye iğne verdi herhalde bu sefer doğru teşhis bakalım hayırlısı

 61. busenursu says

  yemek borum ve midem kostik madde içtiğimden dolayı,yandı ve komple alınmak zorunda kaldılar.b12 eksikliğininde görülen belirtilerin hepsi ben de mevcut.yorgunum,halsizim,kilo kaybediyorum,hafızam zayıfladı,kişilik değişikliği,asabiyet depresyon..kilo almak istiyorum fakat bir öğünde bir tabağın dörtte biri kadar yiyebiliyorum fazklası karın ağrısı yapıyor.ve daha sayabilceğim bir çok rahatsızlığım var.bünye zayıf olunca hastalıklara karşı direncimde zayıf.çok çabuk soğuk enfeksiyon kapıyorum.kilo alıcam diye yağlı ve şekerlilere daha çok rabet ediyorum fakat bununda zaralı oduğunu biliyorum.ğiyi bir beslenme uzmanı arıyorum bulamıtyorum.bana nasıl besleneceğimi sağlıklı kiloyu nasıl alacağımı hastalığımla ilgili çok iyi bilgi verecek,şu şu ilaçları kullanacağımı söylecek hangi besin maddesinin bana yararlı hangisinin zararlı olcağını söylecek adam akıllı bir doktora ihtiyacım var.

 62. busenursu says

  ben de b 12 iğnesi kullanıyorum arkadaşım hiç yakmıyor.haftada bir kez kullanıyorum o yüzden rahatım.korkma yani iğne diye.

 63. elçin says

  bende unutkanlık problemi var vitamın takviyesı alsam iyi gelir mi

 64. hafize says

  bütün şikayetler bendede senelerdir var çarpıntı sinirlilik uyuşma boşluk kulakta çınlama yorgunluk halsizlik bayılma hissi..öle bişey ki saatim saatimi tutmuyo iyi hissettiğimde kendimi yeni doğmuş gibi oluyorum ama belirtiler başlayınca sanki bende ölümcül hastalık varmış gibi dünyam kararıyo herşeyden kopuyorum guart var dediler panik atak dediler hastalık hastasısın dediler ama derdimi kimseye anlatamadım her türlü tahlil yapıldı bişey yok ama b12 yaptırmak hiçbir doktorun aklına gelmedi bi arkadaşım bana baktırmamı söledi şimdi netten bakınca ve benim gibi bir çok insanın oldugunu görünce çok sevindim öyle kötü bir rahatsızlıkki bu insan kendinde hastalıgın olduguna seviniyo çünkü çaresini biliyosun en kısa zamanda tahlili yaptırıcam sonucu sizlerle paşlaşmak için sabırsızlanıyorum herkese bol şifa…

 65. zeliha says

  bendede 2 yıl önce b12 eksikliği olduğunu öğrendim..ilk belirtiler uyuklamam,saç dökülmesi ,halsizlik yorgunluk,benzim soluk ve cildim karardı lekelendi,daha sonra dodeks iğneye başladım..saç dökülmesi ve cildime iyileşme sağlamadı..iğneden sonra gayet sağlıklı oluyorum,iğnenin bir ay sonra vakti gelince aynı hasta kimliğime bürünüyorum.son 1 aydır bağırsak rahatsızlığım var,şişkinlik cildim ve saçlarım çok berbat unutkanlık bacak ağrısı başladı,geçen gün dr a gittim hala b12 seviyemi görmek için.bana sende bişi yok dedi tahlilimi yaptırmadı.bağırsak düzenleyici verdi.bağırsak mide şiketlerimde gerçekten b12 denmi ban bilgi verebilirmisiniz..allah bizlere acil şifa versin arkadaşlar..

 66. hafize says

  halsizlik,nefes darlığı,çarpıntı,zihinde boşluk,el ayak uyuşması,ciltte solgunluk,lekelenme,mide bağırsak sorunları,saç dökülmesi,ağız içi yaraları,depresyon gibi belirtileri olan kişilerin B12,kan sayımı,troid(T3,T4,TSH)kan tahlillerini yaptırmalarında yarar var.ben senelerdir bu sıkıntıları çekiyorum ve bunların dışında yaptırmadıgım tetkik kalmadı ve sorun çıkmadı ama bu tahlilleri bugün yaptırdım ve sonuç alacagıma eminim. yarın sizlerle paylaşacagım. herkese geçmiş olsun…

 67. gamze says

  evet arkadaslar bende b21 hastasıyım ve dodex ıgnesını omrum boyunca kullanacakmısım ıgneyı bırakınca deger dusuyormus cunku hepımıze acıl sıfalar::((:(:(

 68. kürşat says

  yaşamak haram oldu ya nasıl bi hastalık keşke kanser olsaydım :(((

 69. izmir says

  bu sıkıntıyı çeken arkadaşlar bilirler, ciddi anlamda uyku sorunu (sabahları uyanamama ve yorgun kalkma), saç dökülmesi ve saçlarda cansızlık, tüm vücutta ağrılı halsizlik, denge kaybı, konsantrasyon ve konuşma bozukluğu, hafıza kaybı, depresyon hali, kollarda bölgesel yanma, sabah tutukluluğu ve el yüz şişmesi benim sıkıntılarım. romatizmadan şüphelendim fakat tüm testlerim sonucu b12 çok düşük seviyede çıktı. 4 gündür dodex vuruluyorum. henüz bir gelişme yok. yaşamım çok yoğun ve biran önce iyileşmeyi umut ediyorum. bir vitaminin başıma bunları açacağını hayal bile edemezdim. hepimize acil şifalar. sevgiyle kalın…

 70. izmir says

  tekrar merhaba(üstteki yazı). tedaviye başlayalı 1 hafta oldu. 5 dodex iğne vuruldum ve hapa devam ediyorum. inanmayacaksınız ama gerçekten kendimi iyi hissediyorum. ağrılar, uyku hali, halsizlik, ödem sorunlarım çok çok azaldı. sanırım daha da iyi olacağım. tabiri caizse yeniden doğmuş gibiyim. doktorlarımıza güvenmeli ve tedaviyi uygulamalıyız arkadaşlar. Gelişmeleri tekrar yazarım. sevgiyle kalın…

 71. judith says

  iki yılımı bana zehir etti bu şikayetler! her doktor farklı bir şey söyledi, çünkü ben bu şikayetleri hep ayrı ayrı değerlendiriyordum..şimdi burada okuyunca sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim arkadaşlar! ben kendimi iyice hastalık hastası psikolojisi bozuk biri olarak görmeye başlamıştım, hiç enerjim kalmamıştı ne fiziksel ne ruhsal! bu kadar çok ve çeşitli rahatsızlıklar birarada olunca hayat zehir oluyor gerçekten! bugün b12 eksikliğinin bende de olduğunu söyledi doktor.şimdi mantıklı bir teşhis konulmuş olmasından dolayı huzur duyuyorum açıkcası. umarım tedavim de bir an evvel etkisini gösterir. hayatımı resmen bu hastalıklara teslim etmiştim,toparlanmak istiyorum! herkese şifalar diliyorum

 72. mehmet says

  merhaba arkadaşlar;
  benzer rahatsızlıklar bendede oluyor.
  bende var zaten vitamin eksikliği.
  ama unuttmayın ki merak hastalığı ziyadeleştiriyor.
  ona (^gereğinden^) fazla ehemmiyet vermeyin.
  sebeplere tutunduğumuz gibi allaha yalvarmayıda unutmayalım

 73. şükriye says

  dıl arkasında agızda yaralar , sıddetlı bas donmelerı , ellerde ayaklarda uyusma , unutkanlık , tansıyon dusuklugu, sac dokulmesı belırtılerın hepsı var.Banada dodex ıgne verıldı burada okuduklarım benı korkuttu umarım bu ıgneler bıtınce hersey duzelmıs olur …

 74. sıla says

  slm ben 31yaşındayım ve b12 vitamini eksiklindeki bütün özelikleri taşıyorum yaklaşık 2sene oldu artık bunaldım yılar önce benexol kulandım iyi gelmişti tekrar kulansamı dr gittim panik atak dedi lustral verdi ama yinede allaha şükür diyorum biri banada bişey söylesin en zoruda unutkanlık denge kaybı sinir durumu hepsi zor işte herkese geçmiş olsun

 75. İzmit says

  pazartesi günü kan tahlili yaptırdım. b12 seviyem 131 çıktı. doktor hiçbişeyin yok psikiyatra çık dedi. çıkmadım, benexol ve folbiol diye iki ilaç yazdı. birazdan içicem, sonuçlarını 15 gün sonra yazarım.

 76. amasya says

  ben yaklasık 3 yıldır yogun etkılerını goruorm ellerım hiç ısınmıo dılımde yaralar var yorgunluk isteksızlık halsızlık de hatsafada.doktora gıdıorum ılaç igne vs kullanıorum yıne baslıo. genetık bızım ailede. genetık oldugu içinmi sureklı tekrarlıyorum hastalıgı acaba??

 77. cemil says

  4 sene önce psikilojik tedavi gördüm iyileşmiştim ama baktımki şu sıralar tekrarlamaya başladı elimde, ayaklarımda ve başımda uyuşmalar.. vücudumun değişik yerlerinde batmalar ve sanki vücudumda bişeyler geziyo gibi oluyordu nörolojiye gittim kan tahlillerim sonuçlandı.. B12 vitamin eksikliği çıktı şimdi dodex iğne kulanıyorum bu 3.günü 5. gününden sonra 5 hafta ve 5 ay şeklinde birerkere kulanıcam.5.günden sonra tahlil olsammı diye düşünüyorum. İnşallah ilaçların faydasını görürüm.Allah herkese acil şifalar versin..

 78. aaa says

  slm… bendede b12 eksıklıgı var ve gercekten artık cok agır gelmeye basladı hergun baska bı sıkıntısıyla ugrasıorum…hayat cok zor kac aydr ıgne vuruluyorum ama sanırım zaten yapcagını yaptı:(nolur Allah ım yardım et

 79. deniz umi says

  senelerdır elım ayagım buz gibi .sabahları cok zor yataktan çıkıyorum .30 yasında 47 kiloyum saglıkıma yememe ıcmeye cok dıkkat edıyordum ama anemi .b12 eksıklıgındekı hersey var bende .sıcak suyu hıssetmıyorum duşta canım yanmıyor.soguyu açıyorum usumuyorum.leyla gıbıyım ne yaptıgımı bılmıyorum gün ıcınde.her gun b12 benexol ılaç ıcıyorum.son bu 1 haft.dadır.o guzelım saçlarım kokten dokuluyor parça .kendımı hıc ıyı hıssetmıyorum su ara.uzerımde sureklı bocek dolaşıyor gıbı hıssedıyorum.şuur bozuklugu başladı sanırım.ALLAH yardımcımız olsun

 80. gül says

  mrb ben gül ya bu sorulara cvp veren yokmu biri bişey sölesin 2sene oldu ve ben sarhoş gibi yaşıyorum denge bozuklu baş dönmesi halsizlik yorgunluk uyku problemi unutkanlık sinir sistemim alt üst oldu sabahları çok zor kalkıyorum ben 31yaşındayım dr gittim panik atak dedi tedavi gördüm ama geçmedi yılar önce b12 tedavisi görmüştüm benexol kulanmıştım 2yıl önce diyet yaptım 20kg verdim daha sonra ratsızlandım ve evde serum tedavisi gördüm şimdi kg olarak toparladım ama bu durum beni bunaltı herkese acil şifa

 81. damla says

  bugn hastanede yapılan tahlillerden sonra bende de b12 eksikligi oldugu ortaya çıktı.. demir eksikliginin üstüne bide bu geldi.. halsizlik, ellerimde arada olan bir uyuşma ve şaç dökülmesi var ama bu yüzden mi bilmiyorum..özellikle uyuşmanın buna baglı oldugunu hiç düşünmedigimden doktora sormadım.. ve dodex kullancam hergün.. bunun kullananlara bir yan etkisi oldumu çok merak ediyorum?? bilgilendiren olursa sevinirim.. herkeze de geçmiş olsun..

 82. sevgi says

  Yakşalık 6 aydır aşırı derecede halsizlik bitkinlik moral bozukluğu çarpıntı sinir bozukluğu unutkanlık ve boğazımda kurumayla ilgili sorunlarım vardı birde sürekli kilo alıyordum 1 ayda nerdeyse 2 kilo aldım az yesemde kilom durmadı çevremdeki eş dost tiroit hormanlarına baktır dediler ve doktora gittim tahlil sonucu B 12 eksikliği çıktı doktor bu değerle ayakta nasıl kaldın dedi normalin çok çok altında bir değer çıktı doktor dodex iğne verdi bir hafta gün aşırı haftada 1 15 günde 1 ve ayda 1 olmak üzere 4 ayrı şekilde iğne vurunmam gerektiğini söyledi 1 iğne vuurndum ama hala çok kötüyüm işyerinde çok zor duruyorum bu tür rahatsızlıkları olanlara mutlaka doktora girmelerini tavsiye ederim herkese acil şifalar diliyorum.

 83. sevgi says

  Arkadaşlar bazı kişilerin midelerinde b12 emilmesini sağlayan faktörü üreten hücreler çalışmıyor olabilir. Bu durumda ne kadar b12 bakımından zengin içerikli besinlerle beslenirseniz beslenin sürekli olarak eksiklik cekeceksiniz. Yani bu kişiler ömrünün sonuna kadar enjeksiyon yaptırmak zorundadırlar. ilaç tedavisi, midede emilme olmadığı için işe yaramaz. Bu durum s,zde var mı yok mu öğrenmek için ‘antiparietal hücre negatif’ testi yaptırmalısınız. Ben de yaptıracğım bunu. Saygılar hepinize geçmiş olsun.

 84. bekir says

  selam bende de aynı sorun var çok üzülüyorum bir türlü de geçmiyor. son zamanlarda nefes almamı bile engeller oldu siz bir çare bulabildiniz mi geçmiş olsun iyi günler .

 85. Çiğdem says

  Ben de aşırı saç dökülmesi, son zamanlarda gece uyanma ve zor uyuma,sabahları yorgunluk, ara ara baş dönmesi(yürürken bir an için kafam 30- 40 cm yana doğru ya da arkaya doğru gidiyor sanki),gözlerimin altında çöküklük gibi belirtiler var. B 12 eksikliğini hiç duymamıştım.Bugün duydum.Araştırınca bu ayfayı buldum.Bacaklarımda ağrı yok.Ellerimde çok nadir karıncalanma var.Kulaklarım da bir yıl önce çınlıyordu, kendiliğinden geçti.Sinirli değilim.Yüksek sese karşı çok duyarlıyım.Hayattan zevk almıyorum.Ot gibiyim !Duyarsızım çoğu zaman.Şu saşlarım beni çok üzüyor. Her gün kahvaltıda peynir çeşitleri yerim. Hafta sonları yumurta yerim. Bu ara pek süt içmiyorum.Et de iki hafta da bir falan galiba.Yemek saatini geçirirsem elim ayağım titrer, düşünemem.Doktora gideyim bari.Onlar da dinlemeye meraklılar ya.

 86. deniz says

  merhaba benim de sorunlarım burada yazanlarla aynı . kendimi bildim bileli unutkanım . hastalığımın belirtilerini 10 lu yaşlarımdan itibaren hissetmeye başladım . ilkokul dönemlerinde nefesimin sıkıştığı zamanlarımımı hatırlıyorum . panik atak tedavisi gördüm ama sebebi psikolojik değilmiş demek ki . iyi beslenmeme rağmen demek ki karaciğerden kaynaklanan bir sorun var. spor yapınca adale yanmaları oluyor . sık sık hastalanıyorum . kafam sarhoş gibi . sanki merdivenden düşmüşüm . doktora gittim magnezyum ve b12 ilaçları verdi . şu an başladım . umarım yardımı olur .

 87. ayşegül says

  selam,
  bende 43 yaşındayım.B12 eksikliği var.Unutkanlık ve zihin karışıklığı çokça olunca şüphelendim. ve tahlil yaptırdım. Asabi sinirli bir yapım var. Sese tahammülüm yok. Okudukça bunlarıunda B12 semptomları olduğunu gördüm.Her zaman yeme ile alakası yok.Sizde mutlaka nedenlerini araştırmışsınızdır.Midedeki iç zarın zarar görmesinden dolayıı intrinsik üreten yani b12nin emilimini sağlayan madde nin yeterince oluşmamasından kaynaklanabiliyormuş.Bunun testini yaptırmak lazım ki eğer böyle bir sorun varsa ömür boyo enjeksiyon gerekli.herkeze geçmiş olsun.

 88. deniz says

  4 gündür ilaç tedavisi görüyorum ve olumlu değişiklikler oldu . başımdaki sersemlik ve ağırlık gitti . pek de erken sevinmek istemiyorum . geçiçi değildir inşallah . 1 ay kullanıp tekrar gideceğim .

 89. eda says

  selam arkadaşlar geçen sene vücudumdaki alerji şikayetiyle doktora gittim b12 eksikliği çıktı 5 tane iğne kullandım 6 ay sonra tekrar gel dedi doktor gittiğimde tekrar düşmüştü şimdi yeniden 5 iğne kullanıcam sonra ayda 1 kez devam edicem acaba bu ömrümün sonuna kadar böle mi devam edicek.ayrıca unutkanlık bende de fazla arkadaşlarımın isimlerini bile unutuyorum.herkese geçmiş olsun.Allah şifa versin içinde bana da

 90. İzmit says

  Tam 23 gün oldu Benexol ve Folbiol’u kullanalı ama son dört gündür yine eskiye dönmeye başladım yine aynı belirtiler başgöstermeye başladı dört gündür. Aldığım ilaçlar mı etkili değil anlamadım. Dodeks iğne olmak daha mı iyi, biri cevap versin lütfen???

 91. suna says

  b12 eksikliğim dün çıktı ve bütün belirtilerini taşıyorum
  dodex i.m verildi daha kulanmadım ama kilo alırmıyım diye endişeliyim inşallah kilo olmama

 92. SELDA says

  Ah arkadaşlar bendede aynı şikayetler var. Ama doktorlara bunu anlatamıyorum. Tahliller yapıyorlar hafif kansızlık çıkıyor.Ama bu kadar ağrı yapmaz kafana birşey takma diyorlar.Sorun bendemi onlardamı bilmiyorum ama artık bıktım hergün hasta olmaktan (kemiklerim sızlıyor,unutkanlık ,dikkat dağınıklığı,ağız yarası,bazen nefes darlığı bazen kalp atışlarımın hızlanması ve hep yorgunluk) artı derdini kimsenin anlamaması anlattıklarım çekmeyene masal gibi geliyor…allah bütün hastalara şifa versin içindede bizlere versin aminn

 93. kürşat says

  arkadaşlar neurogriseovit ampul kullanın dodex ampulden daha iyi bu nörolojik bozukluklar kulak çınlaması halsizlik ayakların uyuşması karıncalanması sabah kalkarken her tarafınızın kırılıyormuş gibi olması falan filan bu ilaç süper bendee bıktım bu hastalıktan

 94. seda says

  slm yazdıklarınızın hepsini okudum rahatsızlıklarım aynı hatta daha fazlası bile var ama ben bugün vitamin eksikliğinden şüpelenipte girdim bu sayfaya keşke daha önce yapmış olsaydım uzun zamandır depresyon ilaçları kullanıyorum ama onlarda fayda etmiyo ilaçları bırakıp dr. vitamin değerlerime baktırcam bende olan rahatsızlıklar dilimde yara,çarpıntı,kalpte sancı,boyun ve kafa damarlarımda sertlik ve kasılma gerilme,sinir bozukluğuvucudumda uyuşmatırnak kırılması,kolestolüm yüksek,gözde siyah bulutlar uçuşması,yüzde karıncalanma ve uyuşma,yorgunluk uyku hali,unutkanlıknefes darlığı v.s yani çok zor günler geçiriyorum allah cümlemize şifa versin inş.

 95. yasar says

  merhaba benim saçlarım 3 aydır dökülüyor ne yapacağımı bilemedim her doktora gitim demir dedi ama son gittiğimde ise b12 eksiklği ve demir eksikliği var kormana gerek yok dedi (13 yasındayım ) işe kaç günde yarra ve kel kalırmıyım ciddi dercede açılmalar var ne olur cevapppp ne olurr

 96. Şifa says

  slm arkadaşlar bende dün yaptırdım testleri hipotroid şüphesi yada panik ataktan şüphe etmiştim bir sürü tahlil yaıldı sonucunda 2 tane büyümüş nodul guatr yani demir ve b12 eksikligi birde sedemantasyon yüksek çıktı şimdi bu araştırılacak kanım 13.50 normal ama demir düşük demirin düşme sebebi ve sedimantasyonu bu kadar yükselten ne ona bakılacak bende de şiddetli baş agrıları,boyun damarlarında kasılma omuz ve belde agrı ,sürekli uyku hali,kilo verememe,halsizlik,baş dönmesi,mide bulantısı ve agrısı,unutkanlık,el ve ayak üşümeleri ve titremeleri,uyuşmalar,kalpte çarpıntı ve nefes darlıgı,aşırı sinir,baş agrım gözümede vuruyor,henüz tam olarak tesit edilemedi araştırılmaya devam ediliyor troid çalışmalarım normal ama nodullerim büyük ilginç ya biraz karışık bi durum gözüküyor allah hepimizin şifasını versin artık hastayız dedigimizde inanmıyorlar hastalık hastasısın diyorlar bu yüzden çok zor ama belirtiler her gecen gün artıyor ve farklı şekilde ilerliyor.

 97. özcan says

  slm dert ortaklarım lanet olsun bu b 12 eksikliğine nasıl bişey ya insanda ne akıl koyuyor nede düşünce

 98. özcan says

  bende 2 gün önce kulak çınlamasından dr gittim kan tahlili yaptı ve b 12 eksikliği çıktı son zamanlar saçlarımda asırı dökülme çıktı bu neden den dolayı saçlarımı kazıttım fakat yine aynı ayrıca unutkanlık sinir deprasyon gibi etkileri daha ön planda bu nedenlaerden psikiyatri ye gittim serotop diye bir alaç verdi güya deprasyona girmişim ilaçın yarısına kadar dayanabildim bittirmeye fırsat kalmıyo çünkü deli gibi dolaşıon.herkese çok geçmiş olsun bana vede sizlere allah acil şifalar versin.birde size şunu sorayım arkadaşlar ilaç kullanımı ne kadar devam edecek bilen varsa yazsın lütfen dr bana benexol verdi iyi gelirmi acaba ACIL SIFALAR HERKESE

 99. gül says

  mrb özcan ilacı ömür boyu kulancaksın ben yılardır kulanıyorum malesef böyle acil şifa diliyorum

 100. kursat says

  arkadaşlar 6-7 ay neurogriseovit amp iğneleri kullaınn oral tedeavi işe yaramıyor yada dodex amp iğneler

 101. aslı says

  Arkadaşlar ben yıllardır b12 eksikliği ile yaşıyorum, içli dışlı olduk bu hastalıkla. Birçok neden var bu vitaminin eksikliğine dair. Fakat çok sinsi ilerliyor ve bu nedenle hep sonlarına geldiğimizde anlıyoruz bu hastalığımızı ve sizlerin de belirttiği gibi doktorlar da uyanamıyorlar psikiyatriye falan gönderiyorlar. Bana da panik atak teşhisi bile konmuştu fakat sonradan anlaşıldı ki sebebi bu. Sanırım birçoğunuz bilmiyor. B12 eksikliği saçları döküyor, acayip şekilde beyazlatıyor. Ten rengi soluyor, dilde tatsızlık oluyor. Uyurken dahi sandalda sallanıyormuş hissine kapılıyor insan.. Değer iyice düştüğünde de geceleri kalp çarpıntısından uyuyamıyorsunuz. Hayattan soğuma, birşey yapmak istememe, el ve ayakların genelde buz gibi olması ve üstüne üstük et yeme zorunluluğunu bildiğin halde yemek istememe.. Bana 2007 de teşhis kondu ve ara ara yaptırdım dodex’i fakat ayda bir yaptırmak yetmiyormuş bunu farkettim geçende gene düşük görüldü değerde. Ne yaparsak yapalım bu iğneye bağımlıyız artık ben bunu anladım. Ama acıtmıyor, yakmıyor arkadaşların da dediği gibi yoksa zehir ederdi diyorum hayatı ayda bir de olsa.. Genetik de olabiliyormuş, ki sanırım bendeki de genetik çünkü yakın akrabalarımda da var eksiklik.
  Dikkat edin, eğer ihmal edilirse ileride kalp yetmezliğinden kalıcı sinir tahribatlarına kadar yolu var.. Artık tahmin edin.. İyice araştırın, gidin doktorlara sorun aklınıza takılanları ben böyle yaptım ve çoğu detayı öğrendim. Artık eskisi gibi yorgunluk halsizlik sinirlilik vs.. gibi şikayetlerim olmuyor ve saçlarımı da boyuyorum. Hepinize geçmiş olsun ama dediğim gibi ihmal etme gibi bir lüksümüz yok bu vitamini..

 102. nur says

  arkadaşlar bende aşırı yorgunluk miğde bulantısı baş ağrısı denge kaybı unutkanlık saç dökülmesi belirtileri vardı. doktora gittim dodex ve benexol başladı kullandığımda iyi olmuştum .sonra bıraktım tekrar başladı.size tavsiyem tedaviyi tam uygulayın … ben 1 sene boyunca ilaçlara ve iğneye devam edeceğim

 103. özlemmmm says

  merhaba arkadaslar..kesınlıkle ıhmale gelmıyor üzerıne dusun lutfen..bende de b12 ve anemı hastalıgı var..ıkısı bır araya gelınce emın olun cok daha kötuye gıdıyor hayat..anlatılan tum sorunlar tabıkı bende de var.halsızlık unutkanlık vs.zor ama benı en cok rahatsız eden elımdekı tıtreme cunku cogu zaman elıme bır bardak almaya bıle korkuyorum:( dodeks önce haftalık sonra aylık kullandım duzelme olmadı…15 gun önce her gun kullanıma gectım bır ay sonra gel dedı doktorum.tekrar tahlıl yapacagız bakalım hayırlısı ınsallah..hala duzelme yoksa mide ıle ılgılı arastırmalr yapılacak.her ne olursa olsun sonuc lutfen bunun psıkolojınızı bu kadar etkılemesıne ızın vermeyın…hepınıze gecmıs olsun arkadaslar..

 104. nimet says

  DİKKAT!
  bende de b12 vitamını eksıklıı var.beni o kadar olumsuz etkıledıkı
  1)hafızam o kadar zayıfladı kı bi gun once tanıstıgım brını yolda gorsem tanımam ki çok yasadım.
  2)dikkatsizlik arttı
  3) konusmm bozuldu kelımeler aklıma gelmıo ve kesık cumleler buda ozguven kaybına yol acıo kı ben konusmaı cok sewerım
  4)saglık sorunları basladı
  5)usume de var. ayrıca yorgunluk yaptıgı için isteksızlık
  kısacası çok önemlı mutlaka doktora gidin önlem alın

 105. İzmit says

  Son dört gündür hayattan kopma noktasındayım yine. beni hayata döndürecek bir el arar gibiyim. kimseye kendimi anlatamıyorum. neurogriseovit aldım. hergün tek ampul mü vurulmak gerek bilmiyorum ama yarın sabah vurdurucam sağlık ocağında. yazarım gelişmeleri. ölmek istiyor gibiyim bu dertten.

 106. Ayşen says

  BENDE BUGÜN ÖĞRENDİM,B12 EKSİKLİĞİ OLDUĞUNU.AŞIRI AĞRILAR YÜZÜNDEN DOKTARA GİTTİM.ROMATİZMA VE KİREÇLENME ZANNETMİŞTİM.ÇOK ŞAŞIRDIM.B12 VİTAMİLERİNİ İYİ TÜKETİRİM OYSA.SAÇ DÖKÜLMESİ BENDE DE VAR GÜZELİM SAÇLARIMI KESTİRİYORDUM AZ KALSIN.UNUTKANLIK AZ MİKTARDA FAKAT İĞNELERDEN BENİMDE KULLANMAM GEREKLİ.HERKESE ACİL ŞİFALAR BUNADA ŞÜKÜR HASTANEYE GİDİNCE ŞÜKRETMEMEK ELDE DEĞİL…

 107. NUR says

  Merhaba arkadaşlar. bende b12 eksikliği bir sabah yataktan kalkıp,bayılacak kadar halsizlik ve denge bozukluğu ile meydana çıktı.Nöroloji doktoru muayeneden sonra tahlil istedi ve midede emilim sisteminde sorun olduğu için yediğim hiçbir şeyden vücudun b12 ihtiyacını karşılayanmadığı anlaşıldı.dodex ve serum karışımı ilk müdahaleden sonra uzun zaman dodexle idare etmek zorunda kaldım.Sonra bu illet hastalığın meniere sendromunu tetiklediğini ve baş dönmelerimin bu yüzden olduğunu öğrendim.Doktorumun bana söylediği şuydu:vücuttaki bir fazla,başka bir şeyin eksilmesine sebep olur.kalsiyum değerlerim yüksek çıkmıştı,ama tedavi hala aynıydı.Doktorunda telkiniyle gastroentoloji ye göründüm,mide yoluyla neden bu vitamini alamadığım araştırılacaktı,midemde ülser olduğu ortaya çıktı tetkikler sonucunda,bende reflü vardı biliyordum ama bu kadar ileri derecede mide rahatsızlığını beklemiyordum.Midede bu rahatsızlık olduğu için hiç bir şekilde,isterseniz günde 3kilo et,balık yiyin vücut b12 yi alamıyor.Bana ömür boyu dışarıdan iğne ile b12yi aylık periyotlarla almam gerektiğini söylediler.
  Bu sonuçlara ulaşmak uzun bir süreç aldı ama ana fikir hep şuydu,çağımızın hastalığı STRES ve üzüntü bir şekilde bir yerden girip ama öyle ama böyle acısını çıkarıyor.
  Sizlerede tavsiyem baş dönmesi deyip boşvermeyin,gidip muayene ve tahlillerinizi olun.Ben hala bu illet hastalıkla yaşıyorum çünki verdikleri iğneler yada ilaçlar geçici çözümden öteye gitmedi.Ataklar geldiğinde işyerimde,sokakta,yada evde çok zorluk yaşıyorum yani dodex yada başka bir ilaçta tam olarak sorunu halletmeye yetmiyor.
  Hepinize geçmiş olsun.

 108. sis says

  yürüyüş bozukluğu yaşayan atrkadaşlar varmı acaba ???

 109. FATOS006 says

  arkadaslar mrh yüzünde aniden olusan siyah lekeler varmı aynı dogum yapmıs kadın gbı bende oyle oldu sonra netten arastrdım b 12 yuzunden oluyomus olan varmı baska sac falan cabası tabı dokuldu gttı basedemedıgım saclarım sımdı avuc avuc gelıyo …..

 110. FATOS006 says

  arkadaslar ayrıca ben solgar urunleri cok kullanan biiriyim ve memnunum orada b 12 vitamını ıcınde urun var alın kullanın yuzde 100 dogal sonucta artı para degıl 18.5 ytl olması lazım bugun bı sıgara 5 mılyon ıcsek… gunde 5 mılyon verecegıne her ay 20ytl ver yanı. ayrıca ılaclar berbat bısı bı yerı duzeltırken bı yerı yıkıyor salak bu doktorlar ıkı elımle toplayamadıgım o gur saclarımı sıvılcem gecsın dıye roacutan(sakın sıvılcesı olanlar bu ılacı kullanmasın) olan o ılac mahvettı sımdı sacım yok doktorlarada pek guvenmeyın dogal olanı bulun yapın yıyın ıcın bence gecmıs olsun hepımıze bende dahıl…

 111. İzmit says

  doktora görünmeden neo… aldım. rica minnet sağlık ocağına ilk iğneyi yaptırdım, bir daha kulaktan dolma iğne olamayacağımı öğrenince ertesi gün kendim vurdum. üzerinden bir hafta geçti olumlu hiçbir gelişme yok. Solgar’ın b12′sini almak, arkadaşın dediği gibi, en mantıklısı geldi bana. yoksa psikolojik mi bu rahatsızlıklarım anlamadım. Yaradan bu B12 eksikliğini düşmanıma vermesin.

 112. gsizmr says

  arkadaşlar bende 21 yaşındayım tesadüfen b12 eksikliğimin olduğunu öğrendim bende aşırı uyku hali var yatağa girer girmez uykuya dalıyorum kaçta yatarsam yatayım zor uyanıyordum 2 gündür gyno ferro sanol kullanıyorum biraz erken kalkmaya başladım acaba b12 ile ilgilimi?

 113. ist yas 25 says

  slm arkadaşlar bende sizler gibi dert ortaklarından birisiyim b12 vit eksikliği vucudumdaki belirtiler kulak çınlaması yorgunluk yürüyüş bozukluğu unutkanlık baş dünmesi denge bozukluğu yürürken yalpalayarak yürüme boyun tutulması sırt ağrısı dizlerimde belirtiler ellerde ayaklarda uyşmalar kambur gibi durma iştahsızlık duyu kaybı sıcağı soğuğu hissetmeme yataktan kalkamıyorum aşırı depresyon anksiyete bozukluğu denen psikolojik bozukluk yaşamdan zevk alamama delireceğimi zannediyorum ama yinede kontrol edebiliyorum bi sürü doktora gittim cerrahpaşa falan yine de olumlu bir gelişme yok dua etmekten tükendim yaşamdan zevk alamıyorum kendimde uni mezunu olmama rağmen işimi yapamıyorum lanet olsun yaşamak haram oldu şimdiye kadar 65 tane b12 vit iğnesi kullandım neurogriseovit epargriseovit dodex benexol tablet ama bilmiyorum işe yarıormu yaramıormu doktorum hergün bi tane kullanıcaksın dei ve neorugriseovi amp iğn ömür boyu kullanmamı söyledi ALLAHIM inş iyileşiriz hepimize acil şifalar :((

 114. dertli says

  slm arkadaşlar şimdi hastaların doktor doktor gezip şifa bulamadan geldiği bu hastalılığın püf noktalarına değinmek istiyorum kesinlikle ve kesnlikle umudunuzu kaybetmeyin bu hastalık pernisyöz anemi denen çok kötü bir vit b12 hastalığıdır o kadar çok belirtisi varki ne anlatsam bendede var gibi söylemlerde bulunacaksınız ama umudunuzu kaybetmeyin vit b12 sağlam kullanın 6-7 ay gibi sürede düzenli yaptırmanız halinde bütün belirtiler kaybolur sinir hasarları tedavi olr hepinize acil şifalar bu arada siyonokobalamin (dodex ) neurogriseovit amp epar griseovit (hidrosikobalamin ) ikiside vit b12 dir kulaktan dolma falan değil ayrıca ispatlanmıştır hidrosikobalamin yani neurogriseovit diğer b12 lerden daha etkilidir daha iyi sonuçlar verir acil şifalar :))

 115. sis says

  arkadaşlar neurogriseovit amp gün aşırı vurdurmanız gerekiyor tablet haplar midesinde emilim bozukluğu olanlarda asla işe yaramaz

 116. sumeyra says

  selam arkadaşlar..bütün bu saydığınız şikayetlerden dolayı bende gittim nörolojiye.özellikle sağ tarafımda acayip uyuşma hissizlik başlamıştı adeta felç bi durum gibi.doktor sağ tarafta çok güç kaybı var dedi ms ten şüphelendi.beyin ve boyun emarları çektirdim B12 eksikliğine bağlı bişe çıktı
  B12 değerimde 89 çıktı.20 günlük gün aşırı neurogriseovit ine verdi.daha sonra ayda bir yada iki şeklinde devam edecek dedi 10 gündür ineleri kullanıyorum uyuşmalarım azaldı ama tabi şikayetlerim devam ediyor.doktor B12 tedavisinin 6 7 ay sonra sonuç vereceğini söyledi.yani sabır gerekli biraz.birde bu ineler bende çok fazla ellerde ve vücutta şişkinlikle kabızlık yaptı..içinizde böyle bi durumla karşılaşan varmı normal mi acaba??Eskiden olsa aman vitamin eksikliği millet abrtıyo derdim ama yaşayan bilir çok zor bişe..
  Allah hepimize şifa versin..

 117. MURO says

  slm arkadaşlar bendede vitamin eksikliği var.hastaneye gittim dokturun söylediği şey bu,yeme içeye dikkat edecen,(bol bol yicen yani paso ye yemeden kiloda alınmaz):=) DODEX’i verdi 5 tanesini hergün diğer kalan 5 tanesinide haftada 1 vurmam gerektiğini söyledi.vurdum sonuç :=) aynı tas aynı hamam değişen bişe olmad unutkanlık başladi yh.=)

 118. İzmit'ten Sümeyra says

  B12 iğneleri sivilce yapabilir dikkat edin arkadaşlar.

 119. ayse says

  arkdaşlar oşikayetler bendede var benimde başım dönüyo uyku hali el ayak üşümesi titremesi halsizlik vucudumda kasılmalar çarpıntı sürekli gezinen bir ağrı ama benim b12m 46 aşırı kansızlığımda vardı ögrendimki vitaminsizlikten oluyomuş bende dodex igne olcam bu ay oldum ALLAHaçok şükür biraz iiym sadece kilo kaybı yapmadı ALLAH yardımcımız olsun

 120. denizz says

  Bendede bu belirtiler var ben vejetaryenım unutkanlığım var çarpıntım var en yüksek 134 olmuştu kalp atışım bende yarın b12 baktırazzağım inş kötü birşey çıkmaz

 121. hasan.d says

  slm arkadaşlar. bende 1 gün öncesine kadar b12 ekliğiğ olduğunu bılmıyordum. bu sene üniversite sınavına gırcem vede oglenlerı 2-3 saat uyuyorum bu yüzden norolojıye gıttım orada ogrendım. bu kulak cınlaması, bas agrısı, omur ilik agrısı, yürümede problem olıyordu ama bunların hiç vitamın eksıklıgınden olacagını dusunmemıstım. dokturum 1 tane antideprasyan, uyku onleyıcı hap ve dodex verdi. ayrıca sıvılce hapları da kullanıyorum. yanı gunde 6 hap 1 iğne kullanıyorum. karaciğerimde sorun olusmasından cok korkuyorum xSS

 122. tugba says

  slm bende de b12 cıktı şikayetim baş dönmesi mide bulantısı uyuşukluk halsizlik.banada igne verdi dodex…

 123. sumeyra says

  20 günlük inelerim bitti.hala kafamda uyuşmalar devam ediyo.bundan sonra her ay vurulucam ama düzelme olmazsa mideye bakılacak endozkopi falan yapılacakmış çünkü bu midedeki emilimden kaynaklanabiliyomuş..doktor B12 eksikliğinin 100 ‘ün altına düştükten sonra yeme içmeyle düzelmeyeceğini söyledi anlayacağınız en baştan sağlığımıza dikkat etmek gerek..saçlarım avuç avuç dökülüyo ne yapacağımı şaşırdım valla.buna bi çözm bulan var mı??
  dualarınızdan eksik etmeyin..

 124. emre says

  selam.. bendede b12 vitamine eksikliği var 3 ayda 25 kilo verdim.. bayağı yorgun düştüm yemek yiyemiyorum bulantı kusman ve şişkinlik oluyo.. neler yapmalıyım bilen varsa cevaplarınızı bekliyorum

 125. hira says

  bende b12 innesi oluyorum tüm belirtiler azda olsa var ama tahlil sonuclarımı bekliyorum rabbim herkese şıfa versin bizimkisi hastalıkmı

 126. ismail says

  slm arkadaslar bende b12 hastası oldugumu bugun ogrendım ama aklıma takılan benım vıt b12 300 cıkmasına ragmen doktor 5 tane dodex kullanmamı soledı bendede bas donmesı halsızlık ıstahsızlık ve usume var kullanınca gecıyomu bu meret veya kac gunde cevap alabılırız tedavıye…herkese acıl sıfalar…

 127. arzu says

  merhaba arkadaşlar bende de b12 eksiği ve buna bağlı kansızlık teşisi kondu daha doğrusu benim hemogram kan tahlillerimde pek bi sorun yok fakat feritin demir değeri alt sınır 10- olaması gerekirken bende bu değer 02 baş dönmesinden ziyade beynimde uyuşma halsizilik aşırı uyku sinir sese tahammülsüzlük ve dikkat bozukluğu var serum ve iğneden bahsetmişisiniz ne derece işe yarıyor şikayetler azalıyormu. ben anemi tedavisi gördüm ve yine ilaçlara başladım ama sorun hep benimle pek bi azalma yok ben istanbulda asya yakasında kartal da oturuyorum bildiğiniz tavsiye edebileceğiniz bu konuda uzman bi doktor varsa sevinirim hepinize şimdiden geçmiş olsun

 128. sumeyra says

  Arzu hanım herhangi bir nöroloji uzmanına gidip b12 tahlili yaptırın feritn demir ve b12 ayrı şeyler şayet düşükse ine verir zaten.Benimde başımda çok fazla uyuşma ve dikkatsizlik hat safhadaydı hatta bütün vücuduma yayılmıştı uyuşukluk.Bu nedenle ineler az da olsa işe yarıyo.Zaten doktorlar bunun 7 8 ayda cevap verdiğini hemen tedavinin mmümkün olmadığını söylüyolar.Ayrıca sana tavsiyem demir eksikliğin için de en iyi ilaç KEÇİ BOYNUZU pekmezi.Her sabah iç faydasını göreceksin.

 129. sumeyra says

  Emre bey; sizin de gastrolojiye gidip midenize baktırmanız lazım.3 ayda 25 kilo çok fazla midenizde bi sorun olabilir zaten b12 midedeki emilimin olmamasından da kaynaklanabiliyo.Endozkopi falan ister zannımca ama ihmal etmeyin.B12 eksikliği içinde muhakkak doktorunuzdan ine isteyin.Bu çok sinsi bir hastalık farkında olmadan ilerleyebiliyo.
  Herkese çok geçmiş olsun….

 130. İzmit says

  arkadaşlar, ben saldım çayıra Allah kayıra moduna girdim. Çünkü yüzümde kocaman kocaman sivilceler çıktı. İğnelerle ilgili yorum yazılan bir sitede yan etkilerde sivilce sorununu yazan çok arkadaş var. Bir tarafı düzeltirken diğer yanı bozuyor bu iğneler. Solgar’ın B12′sini kullanıyorum yanında da folik asit tableti alıyorum. Üzerimde bir dinginlik var ama hadi hayırlısı bakalım:)

 131. YK says

  Evet bende oluyor DENGE bopzukluklari… SARHIOS GIBI Sanki birileri seni bir yere cekiyormus gibi

  ACAIP BIR HIS ve bazende nadir bas donmesi oluyor

 132. unutkan says

  bendede unutkanlık var adımda yazdıgım gibi acaba bende b12 testi yaptırmaklıyım sizin yorumlarınızı okudukça kötü hissetim kendimi

 133. Mersin says

  Arkadaşlar bundan yaklaşık 10 yıl önce omurilik sırt kollar baş ayaklara dek inen şidetli dayanılmaz ağrılar çekiyordum yanı sıra hafıza kaybı unutkanlık algılama güçlüğü konstrasyon bozukluğu kalp çarpıntısı tansyon düşüklüğü ve daha bir çok olumsuz fizksel ruhsal sıkıntılar içinde çektiğim dayanılmaz acılara gitmiş olduğum hiç bir doktor çözüm getiremedi

  Sayısını bilemez duruma geldim gitmiş olduğum doktorların ve doktorlardan yana ümidimi yitirmiştim her gittiğim dr bana sinir bozukluğu tehşisini koyuyordu çok direniyordum düşüncelerimmi beni bu duruma getiriyordu yoksa gerçekten yaşıyor olduğum ağrılı durumlar karşısında mı mutsuz güçsüz ümitsiz ve çaresizmi kalıyordum artık emin olamıyordum

  işte böylesi bir duygu hali içinde araştırmalara başladım nette bir çok bilgi bana ışık sağlamaya başlamıştı sonuç olarak B12 eksikliği olabilceğine inanarak pskiyatri doktoruma gittim bana vermiş olduğu ilacın faydası olmadığını geçici çözüm sağladığını ve kendisinden bana B12 eksikliği tahlilini yaptırmasını istedim yüzüme baktı ve alaycı bir tavırla gülümsedi B12 eksklğinin kesinlikle olmadığını ve benim rahatsızlığımın panik atak olduğunu söyledi.

  Kararılıkla başka br dr dan istedim bu tahlili yaptırmasını ve sonuç olrak sınırın altında düşük çıktı B12 kullanmaya başladıktan yaklaşık 15 20 gün sonra ağrılarım yavaş yavaş ilk kez azalmaya başladı sevinçten hıçkırıklarla ağlamaya başladım allaha secde ettim

  yeniden hayata döndüm ne yazıkki doktorlar bizlerin sağlığına gereken özeni göstermiyorlar dünya genelinde ilaç kullanmı sıralamsında 3. sıradymışız bu doktorlar ilaç saniyiyi zengin ediyorlar sağlığımızın önemi yok ialç firmalrı kendi ilaçlarını öneren yazan doktorlara yurt dışı seyahati laptop yada farklı hediyeler sunuyor inanın işleyişi bu kendimizi nasıl doktorların eline vijdanına teslim ediyoruz allah hepimizin yardımcısı olsun

  Sağlığımız için vitamin ve minareller son derece önemlidir
  lütfen araştırın okuyun sakın ümidinizi yitirmeyin şu an kendi akıllılığım sayesinde allaha çok şükür çok sağlıklıyım b12 hiç bir zararı yok vucutta toplanmıyor 3 yıl sürekli kullandım çok ağrılı dönemlerimde günde 3 kez ağrılarım azalmaya başladığı dönemde 2 ve zamanla 1 e indirdim şua dan dahi günde 1 kez alıyorum son derece faydasını gördüm

  detaylı açıklama yaptımki benim yaşadıklarımın benzerini yaşayan insanlara ışık olması dileğiyle

  Gülümseyin lütfen:)

 134. mehmetcan says

  b12 eksikliği bendede çıktı ama fazla değil allah herkeze şisa versin bende vardı hem ilaç kullandım hemde 5 vakit namazımı kıldım anında çıktı b12 vitaminim ve şu anda yüksek bile herşey allaha inançla atlatılabilir bol bol dua edin ve namazlaırnızı kılın allah size yardım eder bana etti allaha şükür şimdi çok iyiyim

 135. mehmetcan says

  eğer bazıları benim yazdığıma saçma diyorsa bi düşünsünler hastalığı verende allahtır alan da allahtır onun için dua ve namaz çok önemli

 136. özlem says

  merabalar yazdıklarınızı okudun benimde uzun zamandır unutkanlık halsizlik carpıntı uyuşma gibi problemim var daha önce psikolojik diye tedavi gördüm fakat gene başladı bu hapı kullanınca iyi gelio acaba bendedemi b12 eksikliği var hangi doktora gitmem gerekiyo yardımcı olurmusunuzzzzzzzzz

 137. gamze says

  devamlı kullanın..özellikle midenizde sorun yoksa benexol iyidir ama ayda bir iğne de çok iyi geliyor.hindi eti siyah etli balık tüketmeye çalışın ceviz yiyin…düzenli gıda alın vee evet bu vitamini sürekli alma durumumuz var ama yıllık bir b12 testi de yaptırılmalı…erken yaşta bunamak istemezsiniz dimi

 138. DÜRDANE ÖZŞEN says

  merhaba,bende 56 yaşındayım unutkanlıkla isimleri aklımda tutamamak sürekli uyumak istiyorum gibi bir sorunla karşılaştım bundan bir yıl önce de vardı bu sorunum b vitam iğnesini doktorum başlattı önce haftada 3 gün sonra haftada bir gün sonra 15 günde bir gün sonrada ayda birgün olarak düzenli bir şekilde kullandım iyiydim ama son zamanlarda tekrar isimleri unutmaya başlayınca anladımki bende bir eksiklik var benim sorum? sizlere acaba vücudumda bu eksikliğe neden olan bir rahatsızlık mı var tşk ederim

 139. sevgi says

  bendede b12 eksıklıgı yasım 20 3 yıldır teshısı konuldu fakat daha oncesınde varlıgından haberım yoktu suan ıse ıhmal ederek hastelık ılerlemıs durumda uyusukluklar üsüme tıtreme baygınlık gecırme asırı sınırlılık unutkanlık dıslerın tıtremesı yorgunluk kulaklarda hassasıyet agızda yaralar ve bır cok daha sayamadıgım sorunlar var en onemlısı uyusukluk ve bayılmalar kesınlıkle benım kısı cok ılerlemıs durumda sanırım ıgnenızı tedavınızı olun derım allah sıfamızı versın

 140. emre says

  b12 fazlalığının ne gibi sorunlara yol açtığı konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler

 141. arzu says

  selam arkadaşlar iğneler yakmıyor ve acıtmıyor minicik bir şey zaten. ihmal etmeyin. bende kullanıyorum ve buradaki yorumlardan sonra nerede ise iğne olmaktan korkmuştum. ama denedim ve hiç bir şey hissetmiyorsunuz. geçmiş olsun

 142. kadir says

  öncelikle geçmiş olsun arkadaşalar.bende bu b12 eksiklği yakalşaık 3 aydır var doktora gittim doktor dodeks verdi ilk 7 igneyi vurundum biraz gecer gibi oldu fakat hala aynıyım sürekli bi sersemlik var unutanlık var geceleri uyurken uyanıp depresyon nöbeti geliyor.b12 hapı kullanıyorum onceleri faydası oluyordu fakat şimdi hiç faydası yok.sizden istediğim kaç günde veya ayda geçer bilgisi olan varsa ne olur yazsın leona07_55@hotmail.com

 143. seda says

  Arkadaşlar bende de aynı şikayetler söz konusuydu. Tahlillerimde kansızlık problemim yok ama b12 ve folik asit eksikliği çıktı. Dodex iğnelere başladım. 5 gün her gün oldum, şimdi 4 kere haftada 1 olacağım… Yan etkisi yüzümde ve kulak arkalarımda aşırı derecede sivilcelenme oldu. Bunun başka bir yolu yok mu acaba? Ayrıca genelde herkes kilo alamama şikayetinde bulunmuş ama bende tam tersine kilo problemi de var. Normal mi?

 144. nuray says

  slm arkadaslar ben nuray 41 yasindayim herkese gecmis olsun diyorum. bende de b12 eksikligi var ve korkum bende yillardir olmasi.yillardir anlatamadim doktorlara anlattim anlamadilar sonunda tahlil sonucunda cikti aynisi kizimdada var oda 21 yasinda ve doktorum bu hastaligin irsi oldugunu söylüyor yani her zaman düzensiz beslenmeden kaynaklanmazmis. igne tedavime basladim ilk bes hafta haftada bir kez alacagim daha sonralari 3 ayda bir ve ömür boyu almaliyiz ignelerimizi veya haplar ise hapi. aldiktan sonra bir sorun olmayacaktir diyor doktor bakalim. saygilar…

 145. saliha says

  ben de bir hafta öncesi b 12 vitamin eksikliği oldugunu öğrendim çok hslsizim ve bitkinim ne yapmalıyım

 146. saliha says

  sizler için çok üzüldük hepinize geçmiş olsun dileklerimle

 147. zeynep says

  slm,3 hafta önce yediğim hiçbirşeyi hazmedemediğim için dr’a gittim. verilen ilaçlar uzun zamandır varolan halsizlik,uyuşukluk,unutkanlık gibi sorunlarımı kat kat artırdı.
  tekrar dr’a gittim şeker olabilir dendi.ben tırnaklarımda tırnakla et arasındaki küçük kırmızı damar çatlaması gibi olan çizgilerin nedenini sordum. demir eksikliği olabilir dedi. tahlil yapıldı.b12 eksikliği çıktı. asıl sorunu çok dolaylı yoldan öğrenmm gerekti.
  merak ediyorum acaba miğdemdeki hazım sorunu da b12 eksikliğle ilgili olabilir mi? tşk edrm.

 148. zerrin says

  Merhaba ,
  sizin belirtiler biraz anksiyete bozukluğuna uyuyor .Bir psikiyatr görmenizde fayda var ..Bu arada B12 de eksik olabilir ..Check up yaptırmanda fayda var

  sevgiler ,
  hbb

 149. zerrin says

  Nuraycığım,
  Et ürünlerini biraz azalt istersen..fazla et de sinir yapar ..

 150. zerrin says

  Arkadaşlar ,
  Baştan aşağıya herkezin yazdıklarını okudum .ilk önce söylemek istediğim bende de demir eksikliği bulundu ve 3 aylık bir ilaç tedavisine başlandı .Bendeki belirtilerde el ayak üşümesi ,baş dönmesi ,halsizlik ,sinirlilik hali,kalp çarpıntısı,anksiyete şeklindeydi ki halen öyle ..Sizden bilgi almak için bir göz gezdirdim ,birazdan intahar edeceğim :-)))))
  Ltf .ilk önce sakin olun .. Herşeyin bir çözümü var ..Ben alternatif tıplada ilgiliyim dolayısı ile bu iç açıcı forumdan sonra kendi araştırmalarımıda yaptım ve gördümki SPİRULİNA diye bir tablet mevcut ,tamamen doğal hiçbir yan etkisi yok ve dana ciğerden bile kat kat fazla B12 içeriyor .. Sizde google a spirulina diye yazıp bir okuyun sanırım hepimize iyi gelecek .. Kendisi vitamin ,minarel açısından dünyanın en güçlü deniz yosunu oluyor ..

  Hepimize tavsiyem ,önce biraz sakin olarak durumumuza bakalım ve araştırmaya devam edelim.Eğer uzun zamnadır ağızdan tablet alınıyor ve halen bir gelişme olmadı ise o zaman gerçekten midemize bir baktıralım .. Bence hepimize bir fayda sağlayacak bilgi mutlaka buluruz .Yoksa zaten bu deprasif halimizde ah çok kötüyüz ,allah kurtarsın ,kanser bile daha iyi gibi yorumlar ile bir yere varamayız ,bu sadece daha fazla moralimizin bozulup direncimizin düşmesine katkıda bulunur .
  Ben kullanmaya başlayacağım ,kullanan başka biri olursa sonucu yazsın belkide KURTULUŞ budur ..:-)
  hepinizi sevgi ile kucaklıyorum ,
  Herkeze geçmiş olsun ,
  ps”:bu arada herkez değerinin ne kadar çıktığını yazarak commentlerini yazarsa daha iyi bir değerlendirme yapabiliriz .. Benimki 190 çıktı .
  Sizlerin ki ?
  Zerrin

 151. selma says

  evet arkadasım büyük ihtimal bas ağrılarının sebebi odur..bende bas ağrısı için gtmiştim hatta bas dönmeleri unutkanlık filan..suan iğne tedavisi görüyorum..bi an önce dr a gtmeni taviye ediyrum..

 152. Gökhan says

  Merhaba arkadaşlar bende bu gün b 12 eksikliği olduğunu öğrendim.Yaklaşık 3 yıldır baş dönmesi,halsizli ve aşırı derecede çarpıntı şikayetim vardı.Bir türlü teşhis koyamadılar bu gün romatoloji bölümüne gittim be b 12 eksikliği olduğunu öğrendim.2 Ay süreyle ilaç tedavisi olacam. Ayrıca Mide sorunlarımda var büyük ihtimallede bu yüzden oldu. Hepimize geçmiş olsun.Acil şifalar diliyorum …

 153. ünal says

  adem kardeşim senin başından geçenlerin nerdeyse aynısıda benim başımdan geçti,sende bir an önce kan tahlili yaptır b12 vitamin eksikliği sende %100 eksik çıkacak ve iğne kullanmaya başlayacaksın.iyileşmeyi hissedeceksin inan!
  ben daha kullanalı 4 gün oldu iğneyi hissediyorum…

 154. yılmaz@yılmaz says

  mrb arkadaslar yazdıklarınızı tek tek okudum.ben 5_6 yıldır bu sorunla karsı karsıyayım.3 dahılıye uzmanı 1 cıldıye bır damar cerrahısı bır ortopedıste gorundum.ama ne hıkmettırkı bırtanesıde cıkıp senın rahatsızlıgın bundan demedı.butun degerlerım normal.b_12 bırtanesınde eksık cıktı oda onemsemedı.sım dı ben kızmakta haklı degılmıyım.zaten depresyondayım hastalıgımıdan dolayı.bacaklarımdan agrılarımdan var ne emar kaldı ne de ultrason gırmedıgım.o kadar radyosyonu ben neden aldım.uzman olmak bu kadar basıtleştımı..dodex ıgne kullandım ıkı gunde bır 8 adet.suan benexcol kullanıyorum hıcbır faydası yok.zaten ortak sebebımız depresyon sınırlılık halı.gelde olma.gelde atlatma.bu nasıl bışeymış anlamıyorum.ellerımde uyuşma ve uşume var.cıldırmak uzreyım.psıkolojık dedıler baslarda.ınatla arastırdım.pes etmedım.gec kaldık belkı ama en azından sorunumu buldum bu bıle mutlu olmaya yettı.rabbım erkek olarak yaratmış gucluyuz olmak zorundayız.mucadeleye devam..

 155. yılmaz@yılmaz says

  bırbırımızden baska anlayanımız olabılecıgını sanmıyorum.bu yuzden 0545 434 54 11 yılmaz_samsun.

 156. yılmaz@yılmaz says

  profla randevum var salı gunu.sızlerıde bılgılendırıcem.ırtıbatı koparmayalım.

 157. pelin says

  b12 değerim 24,7 çıktı.alt değer 35 olmalıymış.hemüz dr a gitmedim.ama bi çok belirti bendede var.sabahları uyanmak zorunda olmasam saatlerce uyurum ama uykumu almadan kalkıyrm.kafam zaten sersem gibi,konuşmaya bile mecalim yok,son zamanlarda baş dönmesi oluyor,unutkanlık hep vardı ama sanki buna aptallıkta eklendi şimdilerde, kötümserlik,depresif haller,sinir,halsizlik butün bunlara bağlı mutsuzluk ve yetersizlik hissi v.b. liste uzayıp gidiyor.

 158. zeynep says

  yaa size verdiginiz bilgilerden dolayı teşekkür ederim…bende de b 12 vitamini aşırı dozda eksikmiş şimdi iyne vuruluyorum..

 159. yaseminalkan says

  ben 2 yıl panik atak tedavisi gördüm hamile kalınca tedaviyi bıraktım suan emziriyorum uyusma çarpıntı halsizlik oluyo bende bu haller sinir ilacı kullanırkende vardı bende acaba b12 eksikliğimmi var 24 yaşındayım

 160. ERTAN says

  b12 eksikliği bende de var.Allah kimseye böyle bi rahatsızlık vermesinnnnnnnn.cok kötü bişey hayatım altüst oldu resmen.depresyondayım

 161. yasin says

  benim rengim solmuş ayakta duracak halim kalmamış suratım sapsarı zamzayıf kalmışım sabah kalkamıyorum herşeyi unutuyorum karnım içime kaçmış kemiklerim sayılıcak nerdeyse ve en son doktora gitmeden ki 3 gun 2 merdiven çıkamıyorum nefes nefese kalıyordum yataga yatınca derin nefes alıyor veriyorum resmen ölucem bayram gunu du acile gittim tahlil falan bayramdan sonraya atıyorlar ordan çıktım başka acile gttim zaten kan yok 5 6 tup kan ayrı tahlil sonuç acil b12 eksik dedi çok tehlike sınır altı igne verdi bulamadım geri geldim hap verdi içtim ve o ufacık hap beni hayata geri döndurdu 35 yaşında gidiyordum allaha çok şukur toparladım b12 eksik olan takviye alsın ve vitaminli herşey yigin

 162. ela says

  merhaba bendede 1,5 aydır başdönmesi,mutsuzluk,iştahsızlık ve çarpıntı vardı neredeyse hergün acile kaldırılıyodum fakat sonuç iyisin bişeyin yok oluyo yada depresyon diyolardı
  geçen gece gittigim doktor B12 testi yaptı ve degeri 30 çıktı hemen iğne yaptılar aylardır neler çektim B12 yüzünden artık nefes alamamaya başlamıştm şimdi gün aşırı iğne oluyorm 2 kutuda haftada 1 e düşürücekler bakalım sonuçta bilgilendiricm sizleri
  sevgiyle kalın

 163. Halil NAM says

  Arkadaşalar şuna Dikkat edin B-12 vitaminin emiliminin vücut tarafından yapılabilmesi için kalsiyum şart onuda almanız Lazım. Vee en Önemlisi Sebep olarak ilaçları Fakat Şifayı Allah’tan İsteyin O dilemez ise ayda etmez Doğru dua etmek Şartı ile. Onuda STV de Kırık Kalpleri izleyin öğrenirsiniz. Rabbim Hepimize Acil Şifalar ihsan etsin Hepiniz Allah’a emanet olun

 164. isyankar says

  arkadaslar benımde daha oncelerı cok fazla sacım dokuluyodu ve baya bi kafaya takıyodum fakat daha sonraları dengem kaybolmaya basladı yolda yuıruyemez oldum basım donmuyodu ama bi tuhaflık vardı bende doktora gıttım b12 eksıklıgı cıktı ve dunden berı basladım ıns tedavı olumlu sonuc verır gelısmelerı sıze bıldırırım

 165. naciye arıcan says

  bende unutkanlık var en çok kelimeleri toparlayamıyorum bitkinlik her zaman uyku hali çare arıyorum acaba bendedemi B12 eksikligimi var

 166. selecan says

  merhaba arkadaşlar,bende saç dökülmesi diye gittim b12 166 çıktı.Rabbim daha kötü dert vermesin ama burda yazılanları okuyunca daha panik oldum,umutsuz vaka gibi konuşuyosunuz,dikkat edersek kendimize bir sonuç alamazmıyız?lütfen yazarmısınız.

 167. ahmet ç says

  bendede b12 74 çıkmıştı saç dökülmesi için doktora gitmiştim apikobal kullandımm günde 2 defa şimdi ölçtürdüm 880 olmuş

 168. MELEK KOCAMEHMETOĞLU says

  evet ben de var hem de aşırı derecede saçlarım saçkıran oldu kaçlarımda döküldü b12 vitamini eksikmiş ondan olurmuş öbür boyu kullanmam gerekiyormuş yeni başladım halsizlik ve dalgınlık unutkanlık ve depresyon da hat sayfada umarım sonuç buluruz

 169. binbir says

  merhaba herkese. 6 aydır elde ve ayaklarda uyuşma ve akabinde şiddetli baş ağrıları ile başladı rahatsızlıklarım..konsantrasyon zorluğu-konuşma bozukluğu- uykuya doymama -mutsuzluk-aşırı sinirlilik hali-yürümede zorluklar ve son zamanlarda baş dönmesi ile hastalık kendini gösterdi.

  yapılan kan testi sonunda SİYANOKOBALAMİN (B12 VİTAMİN-LZF)
  200-866 pg/ml arası olması gerekirken 68 değeri çıktı.. sık sık et tüketmeme rağmen..gün aşırı dodex kullanmaya başladım.daha sonraları haftada 1 ve ayda 1 olarak devam edecek..ama kaç ay kullanmam gerektiği belli değil.

  şimdi sırada gastroda endoskopi ile ülser yada mide asitlerine bakılacak.. tedavi süreci uzunca.Allah hepimizin yardımcısı olsun.. Düşmanı tespi etseydik yenmesi kolay olacak..

 170. zerrin says

  selam arkadaşlar ,

  galiba hepimizi mutlu edecek bir haber vereceğim … Daha evel yazdığım gibi bende de b-12 eksikliği çıkmıştı .benexol b-12 kullanıyordum ,biraz iyi gelmişti fakat pek sonuç alamamıştım . size daha evvel yazmış olduğum SPİRULİNA YOSUN haplarından aldım 1 hafta içinde değerlerim anormal yükseldi ..ltf .hepinize şiddetle tavsiye ediyorum ..HEMEN ALIN … bu hap şuan çağın süper besini diye edlandırılıyor .. b-12 açısından etten bile daha fazla b-12 içeriyor ,ne ağrım ,ne sinirim ,yorgunluğum kalmadı … tamamen doğal mutlaka ilacınızın yanında takviye olarak ALIN .sadece bu hapında sahteleri var bildiğiniz gibi b-12 sıcakla karıştığı zaman kesinlikle vucutta emilemiyor yani ilacınızı aldığınızda en az yarım saat sıcak birşey yiyip içmeyin ,ben bilmiyordum yeni öğrendim ,bu ilaçta soğuk press yapılmış ise faydalı yoksa yukarıda bahsettiğim özelliğini kaybediyor .. yetkili bir distribütör buldum .. bilgilerini veriyorum umarım bana iyi geldiği gibi sizede iyi gelir ..hepinize sevgiler ,BU BİLGİYİ KAALE ALIN GERÇEKTEN MUCİZE !!!!

  nerelere dağıtılmış bilmiyorum ama brn beyoğlunda AMBAR diye sırf organik malzemeler satan biryerde buldum .. yeri odakuleden meydana doğru yürürken ilk soldaki sokakta ..
  sorusu olan varsa sorsun ,çok araştırma yaptım ..
  sevgiler

 171. ABDULLAH CANŞİ says

  BENİM OĞLUM 2’5 YAŞINDA B 12 VİTAMİN EKSİKLİĞİOLDUĞUNU SÖYLEDİLER.DodexİĞNE VERDİLER HEMOGRAMI GENEDE DÜŞTÜ İLK HEMOGRAM TAHLİLİ 2.5 TU KAN VERİLDİ 8.8 ZE ÇIKTI DODEX KULLANDIKTAN SONRA TEKRAR DÜŞTÜ …DEDİLER THAMİN 100 MG(TİONEM) BU İLACIN HAMMADDESİDİR ONU KULLANIN FAKAT TÜRKİYENİN HER YERİNİ ARAŞTIRDIM BÖYLE BİR İLACIN İSMİN BİLMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER VE BULAMIYORUM İSMİN BİLEN VARSA SÖYLESİN İNTERNETTEDE ARAŞTIRDİM TİONEM BULDUM ACABA DOKTORUMU YANLIŞ YAZDI TİONEM DE OLDSA DAHİ 100 MG HAMMADDESİ OLAN İLACIN İSMİNİ ALLAH RIZASI İÇİN OĞLUM İÇİN YARDIMCI OLUN ARAŞTIRIN TANIDIĞINIZ DOKTORUNUZA SÖYLEYİM BUNU YAZAN DOKTOR ANKARA ULAŞAMIYORUM BENDE AĞRIDAYIM BANA YARDIMCI OLUN

 172. ABDULLAH CANŞİ says

  arkadaşlar özür dilerim sizden İLACIN HAMMADDESİ İNTERNETTE BULDUĞUM TİAMİN 100 MG DİR (TİONEM) DEĞİL

 173. ABDULLAH CANŞİ says

  TİAMİN DENİLEN İLACIN İSMİ NEDİR 100 MG VARSA İSMİNİ YAZIN YARDIMCI OLUN BU İLACIN HAMMADDESİDİR İSMİNİ BİLMİYORUM

 174. murat says

  April 25, 2009
  esin @ 4:14 am

  Çayı fazla tüketmemeni önermiştir doktor, yanlış yazmışsın da, birisi yanlış anlamasın şimdi çay içmeye kalkar hepten beter olur, Çay içmeyin arkadaşlar. çay, demirin emilimini engeller, demir almazsanız da unutkanlık gibi sorunlarınız olur.

 175. hacer says

  slm bn b12 ekskliğindn dolyi iğne vuruluorm ama vurlma şartları tam anlayamdiğim için kullnmıorm.en son 2 ay önce iki kere vurulmştm.şimdi bn napmalıyım szce doktrmi gidiym yoksa normldn devm mi edym??

 176. KADRİYE says

  bende b12 vitamin eksikliği var. iğne ve hap kullandım hala geçmedi. birde cildimde beyaz lekeler oluştu onlar hala geçmedi. bu aralar kendimi çok yorgun hissediyorum.sinirliyim sizce ne yapmalıyım? şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum

 177. Abdulkerim Ergüven says

  slm arkadaslar annem bacaklarının üzerine basamaz oldu kendi işini göremez duruma geldi.inanılır gibi değil okulların ilk yarı yıl tatilinde yürüyordu hızlı birşekilde geri geri gitti hastalığı ilerledi.şu an 9 eylülde izmirde hep te profösörler muayene ediyor ama şuanda netice yok tedavi yok.ben bir yakınımın basına da aynı rahatsızlık gelmiş ona bu G B S GÜLLENBERİ teşhisini koyup tedavi olmuş şu anda yürüyor.b12 değerlerine de iyi falan deselerde hap takviyesi alıyor.suan endokrinde de daha teşhis konmadı Beyin cerrahı nörolojiye o muayeneler sonrasında buraya endokrine gönderdi bana yardımcı olabilecek bilgisi olan arkadas varsa lütfensu adreslere cvp yazarsa sevinirim.yada tel ile görüşürüz. abdulkerim68@yahoo.com 0 536 361 83 66

 178. tamer says

  Merhaba Arkadaşlar Benim Annem Uzun Süredir Yataktan Kalkamıyor Bel Ve Bacaklarda Ağrı Sağ Bacakta Ve Kolda Uyuşmalar Ve Ağır Bir Depresyon Tabi Bunda Abimin Cezaaevine Girmeside Etken Bir Durum Ama Uzun Süredir Doktorlara Görürüyor B12 Eksikliği Ve Ağır Depresyondan Başka Herhangi Birşey Çıkmadı Dodex Ve Cipraex Kullanıyor Ama Bunlarda Pek Etkili Değil Yardımı Olabilecek Uzman Arkadaşlar Ulaşırlarsa Sevinirim…

 179. doktor amca says

  b12 vitamini eksikligi olan herkez doktura tekrar baş vurarak helicobacter pylori adındaki mide mikrobunun midelerinde var olup olmadıgını sorgulatsınlar bu bakteri dunya uzerinde yasayan insanlarin 3 te 1 inde bulunmaktadır ve b12 vitamini eksikliginin en buyuk nedenlerinden biridir.

 180. deniz says

  Merhaba Arkadaşlar Bende b12 hastaıyım 3 senedir dotex iğne kullanıyorum ama pek fayddesını görmedim başım çok ağrıyo bunla ilgili olabilirmi bilgide bulunursanız sevinirim allah hepinize işifa versin…! SaYGıLaR :D

 181. redo says

  -Selam… Uzun zaman geçtiği için bu cevabı görür müsün bilmem.Öncelikle B12 testlerinin birçok durumda HİÇBİR anlam ifade etmediğini bilmelisin. Midesi rahatsız olduğun için uzun süre Proton pompası inhibitörü denen ve midenin asit üretimini engelleyen ilaçtan kullananlarda risk var. B12, vücut için büyük öneminden dolayı Tasarımcı vücudu 10 yıllık ihtiyacını depolayabilecek şekilde yaratmıştır. Ancak yine de B12 konusundan emin olmak istiyorsan, nano teknoloji ile geliştirilen en son teknoloji dilaltı spreylerinden kullanmalısın. Bunlardan bitirdiğin her sprey, vücudun 1 yıllık ihtiyacını depolamasını sağlar. Spreyi belirtilen dozun 2 katı kullan ve 3 ay kullan. Dolayısıyla 6 spreyi 3 ayda bitirip vücudunun 6 yıllık B12 deposunu doldurmuş olursun. Ancak bunlardan çok daha önemlisi ŞU ANDA 30 yaşın altında olan nesli TAMAMEN hastalıklı yapan Batının büyük yalanı: UN ve ŞEKER yiyin !!! İnsan vücudu YAĞ ile beslenmek üzere yaratılmıştır. Un-şeker mekanizması ise yağ bulamayan insanın 3-5 gün idare etmesi için yaratılmıştır. Yağı terkedip enerji ihtiyacının neredeyse %80 ini beyaz un ve beyaz şekerden karşılayan bir insanın(Kısaca günümüz şehir insanının) iç organlarına HER YEMEKTEN SONRA iç organların kapasitesinin neredeyse ALTI KATI YÜK biner. Kapasitesinin 6 katı iş verilen bir işçi bu duruma ne kadar dayanabilir ???!!!

  Vücudunu bu 6 katlık un şeker yükünden kurtarmayan hiçkimsenin sağlığı HİÇBİR METOT veya TAVİYE ile TEK BİR ADIM İLERİ GİDEMEZ !!!!!! Kural gayet basit: Beyaz un ve şeker içieren herşeyi terket ( Beyaz ekmek, çay şekeri, reçel,börek, çörek, baklava, sütlaç, pilavların hepsi, patates kızartması, …) bunların yerine sabahları tereyağı ve zeytinyağı ile sebze ve etli sebze yemeklerine adam başına en az 35 gram yağ koyarak ve günde 1 kez içine 50 gram sızma zeytinyağı konmuş salata yiyerek en az 150 gram yağ al. Ekemek olarak sadece GERÇEK “TAM BUĞDAY EKMEĞİ” tüket. Etin her çeşidi (yağlı olmak kaydıyla) serbest. Yağın insanın EN BÜYÜK DOSTU, un ve şekerin de en büyük düşmanı olduğuna inanmadıysan, ilk iş olarak Prof. Dr. Ahmey Aydın’ın “Taş devri diyeti” kitabını oku.

  SONUÇ: Beyaz un ve şekeri terkedip YERİNE YAĞ (Etlerin içindeki yağlar, tereyağı ve sızma zeytinyağı) yemeyen hiçkimsenin sağlığı dünyanın en büyük doktoruna da GİTSE, TEK BİR SANTİM OLUMLU YÖNE DOĞRU GİTMEZ !!!!

 182. ülkü says

  bende b 12 vitamin eksikliğinden dolayı tedavi gören birisiyim.yaklaşık bir yıldır iğne vuruluyorum.bu hastalığı öğrenmeden önce ağzımda ve dilimde sürekli aft çıkardı.doktora gitme sebebim de bu yaralardı.yapılan tahlillerde b12 eksikliği saptandı.daha sonra unutganlık,sinirlilik vs.iğnelerin sadece ağzımda çıkan aftlara fayası oldu.unutganlığım hala devam ediyor öyleki terziye eteğimi tamire götürmek isyeyipte,terziye eteği almadan giderek rezil olan birisiyim.bu aralar yaban mesini yiyorum bu hastaliğa iyi geliyormuş sizde deneyin.

 183. zeliha niğdelioğluduz says

  bende b12 eksik ligi vr kendim hep yoorgun hissediyorum gunduz leri uyuyo geceleri uyumuyorukollarım da srkli agrıvr ne ayaklarımda ve kolle da srekli agrıvr ne yapmalıyım

 184. mLnqLq says

  acaba iğne tedavisi gören arkadaşların b12 vitamini değerleri kaç?

 185. servet says

  ya arkadaşlar ben çok kaşınıyordum yaklaşık 1sene falan kollarımda kaşıntıdan dolayı izler kaldı vucumda bi an oluoo ve kaşınıyordum,doktora gittim kan tahlili yaptı şimdi b12 eksikliğinden dodex verdi anlamadım kaşınmam bu yüzdenmi acaba nası öğrenebilirim bunun cevabını?

 186. cağan can says

  slm.ben cağanın annesi
  bedede aynı belirtiler var 1 senedir çekiyorum nihayet kalsiyum ve demir eksiklğimi anladılar daha yeni kullanıyorum inşallah iyi gelir Allah bütün hastalara şifa versin

 187. emine says

  selam! benim şikayetlerim kansızlıkla başladı, son yaptırdığım tahlillerde kan değerlerim normal-miş- ama benim rahatsızlığım artarak devam ediyor, şu an b12 kullaıyorum beslenmemde hiç bir sorun yokken aniden bu rahatsızlığım(halsizlik,başımdaki şiddetli ağrılarım)’ın ortaya çıkması beni çok endişelendiriyor. b12 bana çare olurmu? ilaçları sürekli kullanmam gerekiyormu? lüütfeen…

 188. evrim says

  bende B12 belirtileri fazlasıyla vardı ama neden kaynakladığını bilmiyodum dr’a gidip test yaptırana kadar. ciddi anlamda unutkanlık yaşıyorum ve çok çabuk halsiz düşüyorum , kırmızı eti çok sevmiyorum ama tüketmiyorumda değil. sağlık herşeyden önce gelir. benimde bağırsaklarımda sorun var ağrısından yatamıyorum ve artık hergünün her saati aynı acıları yaşıyorum. ileri derecede şişkinliğim var ne yapmalıyım bilmiyorum . offffffffffffff

 189. klayberk says

  merhaba kardeşlerim b12 eksikliği değerleri bu şekilde olmalı.(b12 190-911)folik asit5,38-20)feritin 10-291)demir.70-180)uıbc 155-300 total demir bağlama kapasitesi 228-428)%demir satürasyonu 20-50 hepinize geçmiş olsun Allah şifa versin

 190. buse says

  bende hipotroid var oda sürekli üşme halsizlik ve terleyemiyorum bende ömür boyu ilaç kullanacam ama kafama takmıyorum sizlerde takmayın ne olursa olsun hayat yaşamaya değerkilo vermiyorum ayrıca ayak tırnaklarımda
  beyazımsı kalılnlaşma yani tırnağımın altında başka bir tırnak çıkıyor ( tırnağımda kalınlaşma)gibi oluyor doktora gittim b 12 eksikliği dedi ama şüpleyim

 191. Yağmur. says

  Arkadaşlar bende halsizlik ve müthiş bir uyku hali var.Daha önce depresyon tedavisi gördüm.Özelikle azcık sıkıldığımda bile uzanıp kıvrılabileceğim bir yer arıyorum.Eğer uyuyamazsam kesinlikle kendime gelemiyorum.Üzerimde tonlarca yük varmış gibi.Haftaya Allah nasip ederse baktıracam B12 Vitaminin durumuna.Bakalım ne çıkacak.Doktora git hemen depresyon desin ilacı versin göndersin çoğu maalesef işin kolayına kaçıyor.Allah herkese şifa versin

 192. 58 says

  merhaba benim bacaklarımda ciddi uyuşma vardı doktor bana bi hap yazdı yolladı b12 eksikliğim olduğunu reçetesini okuyunca anladım şimdi hala uyuşmalarım devam ediyo hatta kollarımda da başladı ne yapmalıyım? ilaç kullanmaktan da özürlüyüm..

 193. asmın says

  merhaba ben asmın bende de b12 eksıklıgı var unutkanlık cok cabuk yorulma asırı tepkı sınırlılık agresıf olmam vucudum belırlı yerlerının ıvme ınmıs gıbı kıtlenmesı el bıleklerımın el ve ayak parmaklarımın kıtlenmesı cok oluyordu vucuduma her besınden vermeme ragmen eksıklık cıktı mıdemden cok sorunum var kronık gastrıt kendını yenıleyen ulser mıdede mıkrop ıltahap vebuna benzer bır cok sorun altı yıldır sureklıklı yenılenen sorunlar 12 kez endoskopı oldum klonoskopı bıle oldum tedavı oluyom bır sure sonra yenılenıyo b12 eksıklıgımnerdeyse bıtmek uzere 26 cıktı kan oranımda ıgne gunluk vuruyom yanındada gunluk hap yutuyom uc ay devem adecekmısım ama kulanmaya basladıgımdan berıdır kanım cok cıvıdı bır yerım kesıldıgınde kan durmuyo burnumda kanıyo ne yapmam gerektıgını bılmıyom yardımcı olursanız sevını rım sımdıden cok tesekurler

 194. cigdem says

  merhaba arkadaslar benim de uzun zamandır bas dönmesi halsizlik uyku hali sabahları kalkamama calısırken dikkat dagınıklıgı sikayetlerim var. gecen hafta is yerinde basım cok dönuyordu ve asırı halsızdım hemen doktora gıttım kan tahlili istedi b 12 vitamini eksiklinden süpelendi b12 degerim 218 cıktı acaba normal mi ferritin degerim de 9.6 cıktı doktor kan degerlerın normal dedi ama b 12 sonucunu gormedı daha.acillll cvp yazar mısınız cok endiseleniyorum

 195. kubilay ERTUĞRUL KARADENİZ says

  ben neşeli çok hareketliliğimle bilinirim fakat zaman içinde sinirli sitresli biri oldum işim çok kafa yorucu ve sıkıntılı belli bir süre sonra bedenim artık bu durumu kaldıramaz oldu titremelerim sinirliliğim arttı atak geçirmeye başladım acillerden çıkamayan biri oldum ilk kan testinde patasyum eksiği çıktı sonra bir tanıdığım doktor sayesinde psikiyatriye gittim panik atak tehşisi kondu şimdilerde citoles adında anksiyetiye ilacı kullanıyorum fayda etmiyor son günlerde baş ağrılarım aşırı şekilde arttı uyuyamıyorum dengesiz sarhoş gibiyim ışığa karşı duyarlılığım arttı fotokromik(klormatik)gözlük kullanıyorum göz kararması miğde bulantısı tüm bunlar beni emdi bitirdi şimdilerde ne yapacağımı bilmiyorum önüne gelen doktor ilaç yazıyor ama hep geçici çözüm artık kesin ve kullanmam gereken ilaçları kullanmak istiyorum hapkolik olmadım olmakta istemiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim tedavi arayışına nerden başlamam gerekiyor bilemedim hepsine gitmem gerekiyor gibi görünüyor fakat doğru tehşisi nasıl alırım şuan nerden başlamalıyım…
  şimdiden çok teşekkür ederim cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum hoşçakalın

 196. yasemin says

  bu dert bir bende var zannederdim etrafımdaki arkadaşlarır nasıl dinç hergün diye imrenirdim aynı dert bende de var bıktım artık tek isteğim bu soruna care bulup yavrularımla daha iyi ilgilenmek istiyorum cok zor arkadaşlar allah düşmanınmın başına bile vermesin acil şifalar diliyorum.

 197. şeker says

  benimde galiba yine sorunum b12 eksikliği aşırı sinir, ateş basması, adet görememe,dikkat dağınıklığı, ama kilo kaybı yok daha önce doktorum b12 eksik dye iğne vermişti bir süre kullandım kendime gelmiştim sorunların çoğu bitmişti üstünden 1 yıl geçti yine aynı sıkıntılar başladı herkese acil şifalar dilerim

 198. CEVAT says

  SIK HASTA OLANLARA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK GIDA ÇÖREK OTUDUR. GECELERİ YATMADAN 1 TATLI KAŞIĞI ÇİĞNEYEREK SU İLE ALIN.

 199. sevda sağır says

  iyi günler bendede aynı olayları tesbit ettim özellikle kilo kaybı işimden dolayı çok hareketliyim yiyorum ama alamıyorum kaybediyorum ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim cevapınızı sabırsızlıkla bekliyorum

 200. esra says

  mrb arkadaşlar bende kısa bi süre b12 vitamin eksikliğimin olduğunu öğrendim.halsizlik,unutkanlık,kolumda sürekli oluşan uyuşuk,yüzümde yanma ve sinir bozukluğu belirtilerinden dolayı doktara gittiğimde öğrendim.1 sene boyunca dodex iğne vurulucam ve antidepresan ilacı kullanıcam.herkes dikkat etsin ve bu konuyu ciddiye alsın bence

 201. zeynep says

  benim sıkıntılarım yaklaşık 2 hafta önce başladı b12 vitamini ve demir eksikliği var dedi doktur bende kas gerilmesi bacaklarda titremeler çarpıntı mide bulantısı baş dönmesi uykusuzluk sinir iki haftadır günlük iki saat uykum yoktur yemek yiyemiyorum alah acil şifalar versin çok zor gerçekten sıkıntılarım hala devam ediyo bu gün başlıcam ilç kullanmaya sevgiyle kalın

 202. süleyman says

  B12 eksikliği tanısı nasıl konur?tahlilde referans sınırından düşük çıkıyorsa illa ‘eksiklk var’denir mi?19 yaşındayım,benimki 179 çıktı mesela.Dikkat dağınıklığı,şiddetsiz baş ağrıları(1-2 sn süren,genelde düşünürken ağrır) şikayetiyle nöroloğa gitmiştim,daha kontrole gitmedim…

 203. boncuk says

  selam ben 18 senedir vejetaryanım son 1 aydır mide bulantısı ellerde titreme üşüme kilo kaybı yorgunluk iştahsızlık uyku hali denge problemi ders çalışamama b12 tahlil yaptırdım çıkmadı tekrar doktora gidicem iyi hissetmiyorum

 204. nurgul nurgul says

  merhabalar bendede şu gecen günlerde b12 eksikliği görüldü hemde ciddi derecede düşük seviyedeydi.Tüm etkileri bende de mevcuttu;halsizlik,yorgunluk,unutkanlık ve kalp çarpıntısı 10 adet iğne vurundum sonuçlarımı bugun aldım şuan herşey cok normal ve kendımde hıssedıyorum evde iş yapasım gelmezdi suanda hiçç bırseye üşenmıyorum ki ben et tüketen bı ınsan oldugum halde boyleymişim demekki daha fazla olması gerekmiş.herkese selamlar

 205. seda says

  merhaba.benimde b12 eksikliğim var bundan 10 ay önce eksik olduğunu ögrendim.el titremesi şikayetiyle doktora gittim ve beyin mr ı ve kan testi yapıldı.beyin mr’nda sorun cıkmadı ama b12 eksikligim oldugu söylendi.fakat el titremesinin aileden geldiği söylendi fakat ailemde böyle bi durum söz konusu deildir.kalp çarpıntısı halsizlik unutkanlık konsantrasyon bozuklukları uykusuzluk bacak ve ayaklarımda geceleri agrılar oluyor bazen ve yorulduğumda agzıma kdr titriyorum bazen istemsiz olarak kalp atıs hızlanıyor sanırım b12 eksikliginden.dodex ignesi yaptırdım bir müddet ama bıraktım devam etmem gerek galiba.herkese tavsiyem tedaviyi bırakmayın.acil şifalar herkese…

 206. Çağlar Özdemir says

  Aynı durumlara ben de şahit oldum…aynı durumdayız…bir türlü yükseltemiyorum…psikolojimde de bozukluklara yol açıyor…hala daha 4-5 senedir…hem hafızamda, hem ders notlarımda, hem de psikolojimde yeterli performansı yakalayamadım…24 yaşındayım…19 yaşından beri devam eden bir süresi var…yardım lütfen

 207. elvan says

  benimde sac dökülmesi var vede burada yazanların eksiksiz hepsi hemde cok ileri düzeyde dahiliyeye gittim doktor hiiç bir test uygulamadan hiiç bişeyiin yok dedii bunları anlattığımda… sonra cildiyeye sac dökülmesi yüüznden gittim kan tahlili verdi ve b12 eksik cıktıı gün aşırı iğne verdi bugüün ilkini vuurldum aylarca sürecekk gittikce azalarak iğnelerin günleri :((( bir sürü hastalığım var sanıyorduumm ama hepsi b12 eksikliğinden kaynaklanıyormuş

 208. erdinçd says

  Bende B 12 eksikliği bulundu değerim:146 bir de ferritin eksikliği varmış o da 5.1 Başım dönüyor, zihnim bulanık, konsantrasyon eksikliği ve konuşma bozukluğu oluyor, ayrıca hafıza zayıflığı da var. Spor yapmanın iyi geldiğini gördüm. Ama tam olarak geçirmiyor.

 209. burak can says

  ben dede b12 eksikliği vardı 3 ay cosmic spirulina diye bir hap var kullandım şimdi iyiyim

 210. memo says

  Merhabalar,

  Benimde b12 değerim çok düşük (119) sonuç raporuna göre 126.5-505 arası olması gerekiyormuş.Doktor Dodex ve Apikobal yazdı. 5 adet iğneden sonra,düzenli olarak hap kullanmamı söyledi.Nöroloji doktoruna gittiğimi de ekleyeyim.Doktor depresyon tanısı koydu ama ben kendisinden troid ve vitamin değerlerini ölçtürmesini istedim.Önce gerek yok gibisinden baktı ama ısrar edince istek yazısı gönderdi.Hemen gidip 2 şişe kan verdim.iki gün sonra çıkan sonucu görünce “rahatsızlığın depresyonda olmayabilir troid değerlerin yüksek,ayrıca b12 eksikliği var bende sen endokrine git ve yazdığım b12 ilaçlarınıda hemen kullan.depresyon ilacına gerek kalmayadabilir” dedi.Bazı arkadaşlar bu konuda doktorların yeterince duyarlı olmadığını her stres ve gerginlik yaşayana depresyon tanısı koydukları yönündekini serzenişlerini okuyunca hak vermedim değil hani.Şimdi ilaçları kullanmaya başlayacağım ve bakalım depresif ruh hali dedikleri şeyin altında yatan gerçekten ruhsal bir rahatsızlıkmı yoksa b12 eksikliğimi.? Aklıma takılan b12 eksikliği olanların hayatları boyunca iğne veya hapları kullanmak zorunda oldukları yönündeki yaygın inanç.Bunu uzmanından öğrendiğimde sizlerle paylaşacağım..Herkese acil şifalar.

 211. neşe says

  arkadaşlar bendede b 12 eksik çıktı iğne verdiler kullanıyorum ağzım kurumaya başladı ve dalıp dalıp gidiyorum tabiki unutkanlıkta var vee benim kadar emin olunki kırmızı et yumurta yiyen yoktur zaten bunlardan başka bişey yememki bence yemekle alakası yok aşırı yoğunluk ve tlf görüşmelerinede bağlı olabilir ve piskolojide önemli ben böyle bişey bilmezdim başıma buda geldi en güzel tedavi sanırım beynini dinlemek tedavi için tatil diye düşünüyorum birde takıntılı olmamak beynin boşalması gerek katılıyormusunuz görüşlerime ne dersiniz.

 212. derya says

  @said
  aynı dertten gittim ben de nöroloji doktoruna, dodex iğnesi verdi. gözlerimde odaklanma ve baş dönmesi çok sinir bozucu.

 213. İLKNUR says

  iyi günlerler annem 1,5 senedir el ve ayaklarında uyuşma karıyncalaşma yolda yürüyememe gibi sorunları var b12 vitanimi ilacı verildi her doktor aynı ilacı veriyor ama hiç biriri yeterli gelmedi son olarakta birdaha bel emarı istendi ve uzun bir zaman önce belinde intehaplı bir rahatsızlık geçirmiş bu şikayetler ondanmış artık kemiklerine inmiş hastalık ama gene b12 verildi hiç bir faydasını görmedik ne yapmalıyız.

 214. erol şirin says

  yürürken zolanıyorum ayagımı kadıramıyor sürüklüyorum b 12 iyigelirmi lütfen yardımcı olurmusunuz 33 yasındayım

 215. sibell says

  mrhb ben hamileyken bende b 12 vitamini ve kan pihtilasmasi oldugu tesbit edildi bu yusdende fetusun beyninde su toplamasi oldu ama saun saglikli allaha cok sukur ama ikinci gebeligimdede aynisi olama riski warmis ben suan tedavi gormuyorum ne yapmam gerekiyor

 216. çağla says

  yorumları okudum inanın bende aynı sorunla karşı karşıyayım b 12 bendede var unutkanlık çok sık yok ama dalgınlık uyuşukluk halsizlik kalp çarpıntısı oldukça fazla doktora gittim b 12 vitamini verdi 2 kutu hap şeklinde 1 kutusunu bitirdim 2nci kutuyu kullanmadım
  uyuşmalarım halsizliklerim arttı şuan kullanmaya başladım ama yine aynıyım:( değişen bişe yok sağlık çok önemli gerçekten dikkat etmek lazım..

 217. derya yılmaz says

  merhaba ben derya bendede var b12 vitamin düşüklüğü 3 haftadır 3 tane iğne vurundum şikayetlerim devam ediyor bir yıl kullanacagımı söyledi doktorum acaba kullanınca geçermi yoksa saglıgım bozulurmu birde bebegimin olmasını istiyorum olmuyor bu durumda da menopoza sokarmı bu rahatsızlıgım yardıcı olusanız sevirim

 218. emine says

  elerim uyuşuyo karıncalıyo yanıyo sinir sıkışması dediler ameliyat olmalımıyım çok canım yanıyor vevabınız için
  şimdiden teşekkürler

 219. NURCAN says

  ya bende bu belirtıler uysma ozelıkle kollarımda cok var sabah kaltıgımda cok oluyo bu aralar unutkanlıkta başladı ama et fln gıyememek kı ben kılo kaybıda bence bu doktora gorunmelıyım…..

 220. BURAK says

  BEnimde b12 vitamin eksikligi sorunum var b12 vitaminin oldugu besinleri haftada nerdeyse 5 veya 6 günü alıyorum ama yinede b12 vitamin seviyesi düşük çıkıyor nesen boyle oluyor birisi yardım ederse cok sevınırım SAYGILAR….

 221. osman says

  ben kansayımımda b12 degeri 75 cıktı normal degerler 150-835 sorunun ciddiyeti hakkında bilgi istiyorum

 222. nilüfer says

  arkadaşlar bende gittim dr.a bana kansızlık var dedi ve kilo alamıyorum bu yüzden dodex verdi haftada 1kere olmam için daha başlamadım acaba gerçekten kilo aldırırmı??

 223. emel says

  merhaba ben 2 çocuk annesıyım 22 yasındayım uzun zamandır vardı bu şikayrtlrım ama ıkıncı doğumdan sonra dahada arttı bebeğim 5 aylık 10 adet dodeks iğne verdı doktorum 2sını oldum insallah faydası olur ama kılo aldırdığını bılmıyodum

 224. ferit says

  merhaba b12 eksikliği bendede mevcut.ama benimki kalıtımsal değil bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle kullandığım kas gevşetici ilaçlar sebebiyle.bel ameliyatından korkup ağrı kesici kullandım şimdi daha kötü oldu ömür boyu dodex kullanmak zorundayım .

 225. yaşar says

  arkadaşlar b 12 takviyesi bende aldım sinirlilik halsizlik denge kaybı boyun ağrılarım vardı.şu an çok iyiyim.Tek başına b 12 vitamin almak yetmiyo araştırdım nikotinle savaşan vitamindir b12 onun için sıgarayı hemen bıraktım ve çabuk netice aldım lütfen sıgaradan kurtulun acil şifalar

 226. şuura says

  bende sacım dokuluyo dıye doktara gıttım b12 vıtamın degerlerım cok dusukmus ben daha 18 yasındayım yarım saatten fazla yol yuruyemıyorum cok yoruluyorum ıgne tedavısını ıstemedım ılac kılo aldırılmı bılgınız varmı

 227. hasan says

  bendede varmıs bugun orendim tahlılleri
  mde kan mıktarında soruın yok kanımm ghayet ii am a b12 eksiklii var
  ne yapacm bilmiyorum haftaya gidcm doktora bidaha test vercmm..::(

 228. arasgiller says

  merhaba.
  benim vit b12 eksiklikleri belirtilerinin hepsi var ve en önemlisi dilim yarıklanmış durumda. ayrıca kan tahlili yaptırdım ama b12 folik asit demir demir bağlayıcı ferritik falan hepsi normal düzeylerde gözüküyo bunun sebebi ne olabilir??

 229. emine says

  mrb arkadaşlar…benim de b12 değerim alt sınırda bu ara çok halsizim sürekli yatıyorum..dün karşılaştığım bir arkadaşıma nasıl hitap ettiğimi hatırlayamadım…Bazen öyle oluyor ki konuşmanın ortasında neyden bahsedildiğini unutuyorum…ne söyleyeceğimi anımsayamıyorum.en üst düzey yaşadığım olay da arkadaşımla vedalaşırken yeni karşılaşmışım gibi halini hatrını sormam oldu..bunlar sadece b12 ile mi alakalı..çok korkuyorum ve şuan tedavi olmuyorum..

 230. hacer says

  arkadaşlar dökülen saçlar b 12 tedavisi olduktan sonta tekrar geliyormu bilgisi olan var sa paylaşşın lütfen

 231. nazli says

  arkadaslar bu sorunlari bende yasiyorum .yaklasik 4 senedir doktora 6,7 defa gittim gogus agrisi vardi.halsizlik,sinir,panik atak her seyden korkuyordum nefesim kesiliyor sanki kotu seyler dusunuyordum hep en son 1 doktor B12 vitaminin eksik dedi midede problem varmis ilac kullandim ayda 1 dodex igne yaptiriyorum ingilteredeyim su an igneyi kalcadan degil koldan vuruyorlar gogus agrim gecti ama sac diplerimde yanma var sinirde var inanin cok kotu bir rahatsizlikmis Allah hepimize sifa verir insallah

 232. tolga says

  Merhaba. 23 yaşındayım. Saç dökülmesi şikayeti ile dermatoloji uzmanına göründüm. B-12 eksik çıktı. Dökülme sebebi B-12 ‘ ymiş. Şimdi Dodex iğneleri vuruluyorum. Saçlarım tamamen seyrelmişti. Şimdi dökülme bayağı yavaşladı. Unutkanlık gibi problem de yaşıyordum, hala biraz var fakat düzeleceğini umuyorum. Beslenmeme de olağanüstü dikkat ederim, yine de olabiliyor bu tür eksiklikler. Mutlaka dermatoloji uzmanına görünün. Kolaylıklar…

 233. ilkay zeynep gürbüz says

  2ay önceye kadar b12 vitaminim 95 kadar düşmüştü dodex ignesi ve günlük et yiyerek b12 vitaminim 1606 çıkmış doktor bütün depolar dolmuş dedi artık yorulmuyorum nefesim kesilmiyor kilom da iyi yani artmadı benden tavsiye iyi bir dahiliye doktoru bulun ve dediklerini harfiyyen uygulayın

 234. celal says

  b 12 eksikliğinin sebebi sinir stres ve üzüntü bu da mideye etki ediyor psikolojik olarak tedavi görülmesi daha uygun yanlış anlamayın size deli demiyorum ama sinir yatıştırıcı ilaçlarla kafayı takma olasılığı azalıyor… 12 kez endoskopiye rağmen birşey bulunamıyorsa kesinlikle psikolojik….tavsiyem kafanı herşeye takma…

 235. b12offff says

  bnde bugn öğrndm b12 ekskliğini önmsemdm ilk bşta gerksz bşydr buda die ama şmdi yormlrı okynca byğa cddi bşy oldğnu anladm:Sherkse gçmş olsn..inş. bnde en ksa srede kurtulrm

 236. murat says

  dostum merhaba doktor sana hangi hapı verdi b12 vitamin eksikliginden dolayı?

 237. ulas says

  bende aynen devamlı bas donmesı sıkayetıyle karsı karsıyayım b12 eksıklıgı cıktı fakat doktor onemsemedı bence sende dırek doktorab12 hastalıgı ıcın gıt mutlaka ılac yada ıgne verecektır cok gecmıs olsun

 238. es says

  mrb arkadaşlar bende yıllar önce b12 eksikliği çıkmıştı iğne kullandım ama sonra bıraktım ve her türk vatandaşı gibide bir daha arkasını aramadım ama bu aralar çok kötüyüm ellerim ayaklarım uyuşuyo nefes alamıyorum sinir stres vb işte yarın doktora gidicem bakalım kan sonuçları ne diyecek yine iğne yine iğne…. ayrıca bu hastalık kalıtsal benim babamda var banada ondan geçmiş ailesinde b12 eksikliği olan mutlaka baktırsın hepimize geçmiş olsun

 239. yeşim says

  mrb Lar ben yaklaşık 2-3 yıldır çok sinirliydim geçen mart ayında intihar ettim.2gün öncede sinirden kendimi dövdüm.psikologlar hap verdi geçiştirmişti.yorgunluk bitkinlik kabızlık unutkanlık hepsi oldu doktordan tüm kan tetkiklerimi yapmasını istedim ve yapınca B12 vitamin eksikliği kansızlık ve demir eksikliği çıktı.çocukken hiç süt içmedim yumurta peynir yemedim et deseniz hep uzak durdum yeni yeni yemeye başladım eti yemeklerin içinde hala yiyemiyorum.hap tedavisi verdi doktor napacağımı bilmiyorum.ilerde Alzheimer olmak istemiyorum bu sinirimin geçmesi için çabalıyorum artık herşeyden yemeye gayret göstereceğim.

 240. celal günçe says

  mrh ben verdiyim kan sonucu b12 vitamin eksikliyi çıktı ilaç kulandım ama hala elimdeki karıncalanma devam ediyor eti severim ama bu seferde kilo alıyorum bazen öyle karnım açıkıyorki ne kasar yemek yesemde doymuyorum oda b12 den kaynaklanıyor sanırım cevaplasanız sevinirim

 241. Alp says

  Selam Hocam bende aşırı derecede uyuma ne yapdıqımı bilmiorm 4-5 qün sürekli uyuma oluyo böyLe bişeyLer beni boquyormus qibi oluyor ne yediqimi bile hatırlamıyorum sanki
  herşey herkez üstüme qeliyo qibi ama ben bi suc işLeyipde cok büyük bi suc işLeyipde onu kimseye söleyemeyince oluyor sizce b12 ile alakası varmı ?

 242. rıdvan says

  bende b12 eksikliği nedeniyle baş dönmesi bulantı, yorgunluk, unutkanlık gibi sorunlar yaşamış, dodex iğne kullanmıştım. Bu tedavi sırasında b12 eksikliğinin saç dökülmesine de neden olduğunu öğrenmiştim. Bende de saç dökülmesi fazlalaşmıştı b12 takviyesinden sonra normale döndü

 243. neşem says

  merhabalar bende b12 hastasıyım.feritin 0 ra düşüyor ömür boyu ilaç ve iğneyle devam edicez,b 12 iğne alırken tatlıyı fazla alınca şiddetli baş ağrıları oluyo aman dikkat hepinize geçmiş olsun.

 244. neşem says

  düzensiz beslenme ve stres sonucu b12 düşüyorsa atlatabilirsiniz.boğazda yanma ciltte renk değişikliği,benler ,çilt kuruması,saçlarda kuruluk,tırnaklarda kırılma,kırışma,ciltte yanma şikayetiniz varsa tedavinizi yarım bırakmayın,bence midede sorun yoksa b12 kulak burun boğaz bölümüne girer.edindiğim teçrübeye göre boyun lenf bezleri ile alakalı.saygılar.

 245. Mine. says

  Selαmlαr..

  Ben de B12 vitαmin eksikliği belirtilerini tαşıdığım için doktorα çıkıp, tαhlil yαptırdım.Tαhlil sonucunda B12 değerim 168,70 çıktı. Fαkαt doktor pek önemsemedi.. 170 boyundα, 48 kiloyum αyrıcα. “Benexol hαp” ve bir de iştαhsız olduğum için “Siprαktin Şurup” yαzdı. Bir hαftαdır kullαnıyorum, umαrım şu ‘zαyıflık kompleksi’nden kurtulur, sαğlıklı bir kiloyα kαvuşurum. Umαrım ki siz de dilediğiniz kiloyα kαvuşursunuz. Herkese αcil şifαlαr dilerim..

 246. Ersin says

  Aynı sorun bende de var. Baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, denge bozukluğu. Doktora gittim, b12 eksikliğin var dedi, dodex iğne verdi, umarım işe yarar.

 247. Ersin says

  B12 eksikliğinin en kötü yanı, ne çektiğinizi bir siz bir de Allah bilir. Siz hayattan bıkmış bi şekilde yerlerde sürünürken kimse halinizden anlamaz. Sizi hastalık hastası sanırlar, bişeyin yok, spor yap iyi gelir derler, oysa sizin değil spor yapmaya, ayağa kalkmaya bile haliniz yoktur.
  İşin kötüsü ne hastalığınız olduğunu sizde anlayamazsınız. Denge bozukluğu için KBBye gidersiniz, birşeyiniz yok derler. Baş dönmesi ve zihin bulanıklığı için Beyin MR’ı çektirirsiniz temiz çıkar. Kalp çarpıntısı için gidersiniz birşeyiniz yok derler. Kan tahlilinde B12′niz düşük çıkar, doktor önemsemez, sizde anlayamazsınız zaten bütün bu hastalıkların sadece B12′den dolayı olacağını. Kendinizden şüphe etmeye başlarsınız artık, kendimi çokmu dinliyorum diye. Siz halsizlikten kalkamazken diğer insanların turp gibi olmasına şaşarsınız.
  Bu sitedeki yorumları görünce yalnız olmadığımı anladım, hislerime tercuman oldunuz. Meğer ne kadar çokmuşuz bu dertten muzdarip olanlar.

 248. elif says

  selamlar bende 2004 yılında B12 vitamin eksiklıgı çıkmıştı yalnız doktor durumun ciddiyetını hiç anlatmadı tedavi olmadım aşırı kilo kaybı sürekli halsizlık yorgunluk unutkanlık agustos ayında üşüme kollarda uyuşukluk eşimin sürekli sen hastasın bitmişsin ithamları bunlara baglı olarak sulu gözlü bri olup çıktım dun yaptıgım tahlıllerde yıne aynı sorunlar çıkınca tedavıye başladım

 249. elif says

  bu bitedeki yorumları tek tek okudum ve tüm belirti ve şikayetlerin bende olduğunu görünce dr.a gitmeye ve tahlil yaptırmaya karar verdim.bütün arkdaşlara paylaşımları için teşekkür ediyorum.kendimin depresyonda olduğunu ve sıcak geçen havalardan kaynaklandığını düşünüyordum.Allah herkesten razı olsun,acil ve bol şifalar versin.(amin) işin kötüsü ne hastalığım olduğunu bilememk .belirgin bişey olmaması ve bir arkdaşaın dediği gb neler yaşadığımız bir biz bir de Allah biliyor olması…ilk işim hafta başında tahlillerimi yaptırmak olacak.hayırlı cumalar ve acil şifalar diliyorum.

 250. okan says

  benim agzımın içi zehir gibi oluyor ve başım çok kötü agrıyor ama sadece sabahları ve halsizlik oluyor

 251. ayşegül says

  muhakkak kan tahlili yaptır.1hafta içinde 2 kez aynı şikayetlerle baş dönmesi kusma ve uyuşmayla acile kaldırıldım.bugün b12 eksikliği oldunu öğrendim.ssendeki şikayetlerin hepsi bendede var.bide dr kardiyolojiye git dedi.b12 için dodex iyne verdi.bugün vuruldum.bakalım iiyi gelecekmi.muhakkak kan tahlili yaptır.acil şifalar

 252. duygu says

  benim tırnaklarımda şekil bozukluğu oluştu b12′den olabilirmi acaba ? :::::::(

 253. nirrez says

  bndede sac dokulmesı oldu onemsemıyodum sora unıversıteye gıdınce kas dokulmesı oldu kaslarım cok gur oldugu ıcın korkuyodum ve cıldıyeye gıttım kan testı yaptırdım b 12 eksıklıdı cıktı dodex verdı doktor bıde bı ay sora kullanmam ıcın apıkobal verdı kaslarımın dokulenlerı tekrar cıktı ama halsızlık hala var yorgun hıssedıyorum kendımı ve cok yememe ragmen kılo alamıyodum ıns hepımız duzelırız

 254. nurcan says

  2 hafta hafif şiddetli başdönmelerim ve kulakta nabız atışı sesi vardı fakat yorgunluktandır diye önemsemedim.birgece şiddetli bir başdönmesiyle uyandım öyleki gözlerimi açamadım ölüyorum sandım.istifra ettim.fakat geçmedi acile gittim ama ayakta duramıyordum serum takıldı diazem yapıldı.antidepresan-vasoserc-ağrıkesici-vertigo ilaçları verildi.fakat yan etki yaptı bayılmışım tekrar acile kaldırıldım.tekrar serum diazem yapıldı.kan tahlili-kontrastlı beyin röntgeni çekildi.b12 eksikliği dendi.vertigo dendi.az kansızlık çıktı.panikatak başlangıcı dendi.1 aydır b12 iğnesi ve vasoserc kullanıyorum.ara ara hala başdönmelerim ve denge kaybım var.kulağımdaki o nabız sesi hiç kesilmiyor zaten.3 ay tedavi görüp tekrar kontrole gidicem.şunu sölemeden geçemicem BU HASTALIK ÖLDÜRMÜYOR SÜRÜNDÜRÜYOR … herkeze acil şifalar dilerim kendime de tabi;)

 255. abu hayat says

  hayırlı ramazanlar 15 gun önce b12 vitamin eksıklıgı çıkmıştı bir iki tahlıl daha yapınca tip12 yani gizli şeker hastası oldugumu ögrendim şükrediyorum artık yorulmuştum aşırı halsizlık ve yorgunluktanarkadaşın dedigi gibi bu hastalıklar ÖLDÜRMÜYOR SÜRÜNDÜRÜYOR bütün hastalara aALLAHTAN acil şifalar MUTLAKA ŞEKERINIZI ÖLÇÜN YAŞIM KÜÇÜK DEMEYİN ben 29 yaşındayım
  ÖZELİKLE STRES ALTINLA OLANLAR

 256. eylül says

  selam arkadaşlar benim 3 yaşında bir kız çoçuğum var.çoçuk doğumunun 3. gününde idrar yolu enfeksiyonu var diye antibiyotik iğne vurundu bunun üzerine devamlı antibiyotikler devam etti çoçuk 1.5 yaşına girdiginde ayakları yere basmıyordu yürümenin irsi olduğu düşüncesiyle üzerinde fazla durmadık budurum devam edince çoçuk norolojisine götürdügümüzde çoçuk b12 vitamin eksikliği ortaya çıktı dodox ampul hafata birkez vuruldu ve elhamdulillah rabbim şifasını o ilaçla verdi ve çoçuğum şuan yürüyor hala b12 vitaminine devam ediyoruz b12 uzun süre kullanıldığında çoçuklara nasıl bir yanetki yapar bilen arkadaşlar varsa bizimle paylaşmasını önemle rica olunu

 257. nazLı says

  benım var. yanı sanırm b12 den.. Saçlarım döküldüğü için doktora gitmiştim. B12 eksikliği dedi.. iğne kullanıyorum :)

 258. Gökhan says

  herkese selam bende aşırı halsizlik yorgunluk ve yukarda okuduğum hemen hemen bütün şikayetleri taşıyan biriyim yaptrdığım kan tahlilinde b12 eksikliği olduğu diğer bazı değerlerimde de ferittin gbi değerlerim sınırların üstünde kimisi altında çıkmasına rağmen doktor sadece b12 sorunu olduğunu söyledi çıkan değer de 153.1…dodex iğne verdi her gün 10 tane vurulacak aceba bu 10 tane bittikten sonra 1 tahlil daha yaptırmam gerekir mi? yoqsa bu iğnelerden sonra beslenme mede dikkat edip bi süre bekleyip vücudumun vereceği reaksiyona göre mi hareket etmem gerekir…ayrıca şunu da belirtmeden geçemicem gerçekten de bu b12 eksikliği hastalığını bi yaşayan bide allah tan başka kimse nin anlamaması ne olduğunun bilincine varamaması çoğu arkadaşın dediği gibi saçma sapan tavsiye veren toplulukla karşı karşıya kalmamızı sağlıyor…ne diyelim Allah yardımcımız olsun derdi veren Allah dermanını da verir umarım…

 259. yasemin says

  mrb arkadaşlar ben b12 eksikliği nedeniyle dodex kullanıyorum kilo aldırır mı?

 260. ali says

  arkadaşlar hepinize geçmiş olsun bende b12 hastasıyım. bu hastalık genellikle sindirim sistemindeki problemden meydana geliyor.bazı arkadaşlar ağızdan alınan haplardan bahsetmiş, öncelikli olarak eğer sindirm sisteminde problem varsa haplar işe yaramayabilir çünkü onlarda sindirilmeden atılıyor olabilir. 5 ay önce günde birer taneden 10 gün boyunca her gün bir tane yaptırdım. daha sonra doktor ayda bir devam edeceksin dedi ama Ben dodex iğnesini 12-13 günde bir yaptırıyorum daha fazla dayanamıyorum şiddetli kasılmalar oluyor.Bu kasılmalar en fazla başımda burnumun üst kısmında ve dişetlerimde oluyor.
  allah hepimize mübarek ramazan hürmetine acil şifalar versin

 261. EMEK says

  iğne kullanan arkadaşlar iğneler kilo aldırıomu?ben kilolu biriyim ve b12 eksikliği çıktı daha fazla kilo alırım die korkuyorum lütfen cvp verin..

 262. nurcan says

  sn GÖKHAN ; bende ilk başta bir hafta boyunca hergün dodex iğnesi yaptırdım sonra 3 ay boyunca haftada bir kez vurulcaksın demişti dr.3 ay sonra kontrole gel dedi.ben 1.5 aydır kullanıyorum ve vurulmadığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum.başım dönüyor.size dr herhangi bir tavsiyede bulunmadı mı şugün gelin diye sizin değerleriniz benimkindende düşük benimki 200 deydi ve beni müthiş etkiledi.ve dr un söylediği şey bana bu b12 hemen depolanmıyormuş vücutta uzun zaman alıyormuş yani bunu duruma göre 1 yılda vurduran varmış.eğer dr bişey söylemediyse siz kesinlikle kontrole gidin ihmale gelmiyor emin olun…

  sn YASEMİN ; evet kesinlikle kilo aldırıyor ama ben hiç umursamıyorum çünkü ölüyordum.kilo mu daha önemli yoksa yaşamak mı buna siz karar verin …

 263. bilge says

  bnm b12 değerim 30 çıktı dodex iğnewerdi doktor ama ne kadar zaman sonra normale dönceekkk????????

 264. M.Can Tepebağ says

  Merhaba Said Bey, Özellikle başın arka kısmında uyuşma, baş dönmesi, saç dökülmesi olayları son dönemlerde eşimde de arttı. B12 değeri alt sınırın yakınında (1,2 puan yukarısında). Gastroloji konusuyla ilgili herhangi bir gelişme oldu mu? Şu anki durumunuz nedir ? Tavsiyeleriniz var mı ?
  Teşekkürler.

 265. onur says

  difillobotriyum diye bir tenya türüde b12 emmektedir konağından. balık tenyası diye bilinir halk arasında. bu yüzden difillobotriyum konaklarında sinir sistemi hastalıkları ve psikolojik psikiyatrik sorunlar görülebiliyormuş.

 266. tenzile kutluata says

  merhabalar…yazdıklarınızı öyle ince ince dikkatli okuyorum ki.bendede b12 vitamin eksikliği var.belirti olarakhaddinden fazla saç dökülmesi halsizlik uykuya hep bi meyil var unutkanlık hat safada…çoğu yorum kilo kaybı var yazmış.bende aksine kilo alımı var ama son iki üç aydır aynı kilodayım.et;süt;balık hiç mi hiç yemez insan ben yemiyorum işte bazen annemin ısrarları üzerine süt içiyorum kırmızı etide annem yapcak ki yiyeyim.doktora gitmekten gerçekten çok korkuyorum.iğne olayı zaten bitiriyo beni.tablet olayına razıyım banada benexol vercekse giderim heralde.ama dodex dodex demiyceksin bana çok korkuyorum çünkü. bu durumum ne zaman son bulacak bilmiyorum ama gercekten cok korkuyorum daha bu yasıma kadar iğne yemedim anlayın işte.

 267. muhammet says

  Merhaba arkadaşlar benim b 12 değerim 99 normal değerler 126,5-500 size sorum su benim yaklasık son 3-4 yıldır saçlarım neredeyse yarı yarıya azaldı.B12 vitamini değeri ilaçlarla veya iğnelerle normal değerlerine geldiğinde saç dökülmesi sadece duruyormu yoksa kaybettiğimiz saçlarda geri geliyormu?

 268. nil says

  arkadaşlar bende b12 eksikliği çıktı ( daha bugün ögrendim)
  doktor iğne vermedi vitamin hapları verdi,ilaçlara yeni başladım ve birkaç sorum var…bu ilaçlar kilo yapıyor mu kullanan arkadaşlar varmı demir vitamin hapları?
  benexol ferro sanol verdi doktor, kullananlar varmı??

 269. hatice gültepe says

  mhrb ben yaklaşık 2 yıldır falan b 12 hastasıyım iğne oluyorum iğnenin üzerinden 1 ay geçince şikayetlerim tekrar başlıyo.daha öncede ağır anemi tedavisi gördüm ankara ibni sina hematoloji bölümünde yaklaşık 1 yıl kadar falan tedavi gördüm şimdi gene kanım bazen düşüyo kan ilaçlarıyla falan düzeliyorum. benim sorum kesin bir çözüm için ne yapmalıyım nasıl bir tedavi uygulamalıyım. 2 yıldır sürekli iğna olmaktan bıktım ntabiii önceside anemi dönemi bana iyileşe bileceğim kasin bir çözüm önermenizi rica ediyorum ….teşekürler…

 270. aysegul says

  Merhaba..
  Ben sadece faydası olsun diye kullanıyorum.Bir sağlık sorunum yok,ileride de olmaz herhalde ?

 271. emir serhat ataoğul says

  merhabalar, son birkaç yıldır sürekli zayıflama ve ileri düzeyde unutkanlık hali yaşıyorum. B12 eksikliği olduğunu bir kaç gün önce öğrendim. Şimdi dodex ve destekleyici bazı B12 ve vitamin ilaçlarını kullanıyorum. B12 eksikliğinde oluşan bütün rahatsızlıklar mevcut. Bununla beraber dilim çatlak ve dudaklarımda sürekli yara var. Arkadaşlar kimse B12′yi hafife almasın. Vejetertan değilim ama kırmızı pek yemem, dağa doğrusu yemek alışkanlığım pek yoktur. Buna rağmen hala hayattayım ve ciddi bir rahatsızlığım yok çok şükür. Ama yine de kaygılıyım ve bu kaygılarım günden güne artıyor. Bu anlamda bana yardımcı olacak arkadaşlar var ise sevinirim. teşekkürler.

 272. kürşat says

  merabalar 2 ay önce yorgunluk, devamlı uyku hali, dinlenememe, algılama güçlüğü, konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetlerle dahiliyeye gittim trigliserit 875, total kolesterol de 240 çıktı, B12 ölçülmemişti ve lypantyl kullanmaya başladım ve 1 hafta önce yaptırdığım testlerde yağ değerlerim normal sınırlarda idi ama B12 vitamini 121 çıktı. doktor lipantile devam etmemi ayrıca dodex kullanmamı ve endoskopiden randevu almamı istedi.
  acaba kolestrol artışı ile B12 eksikliği arasında bağlantı var mı? Daha önce endoskopi yaptırıp B12 eksikliğinin nedenini tespit eden varmı?

 273. muhammet says

  evet benım saclarım cok dokuluyodu bu yuzden doktara basvurdum cıldıyecı benden kan tahlılı yaptırmamı ıstedı ve b12 eksık cıktı bana gun asırı ıne verdı bır gun olacam bır gun olmayacam sonra bır ay ara verıp tekrar ıne yaptırmamı soyledı ama ben yaptırmadım ama bu yorumu ekledıkten sonra yaptıracam cunku herkez benım gıbı dusunuyodu b12 beyınle alakalı sacla alakası yokkı dedıler ama ben bugunden sonra yaptıracam

 274. arzu varlı says

  merhaba ben 29 yaşında 10 yıl önce bir doğumu olan bir hanımım son yaptırdığım tahlillerde b12 oranım 119 çıktı ama herhangi bir ilaç kullanmıyorum konu hakkında bilgi veriseniz memnun olurum.

 275. emine says

  arkadaşlar iki gün oldu öğreneli b12 bendede yokmuş üstelik et yememekten oluyomuş annem başımın etini yiyo 2 gündür walla. bende belirtiler ilerlemiş bıde bence ihmal etmeyin iğneler kötü oluyo biliyonuz mu……..

 276. typhoon says

  Arkadaşlar bende de b12 eksikliği tespit edildi. benim şikayetim ise ağzımda aft denilen küçük ağrılı yaralardı, sıklıkla oluyordu. bu yüzden doktora başvurdum. b12 eksikliği tespit edildi. 3 gündür ilaç kullanıyorum.
  Yazılanları okudum. ben yıllardır anksiyete tedavisi görüyorum. b12 eksikliğine bağlı olarak ortaya çıktığını düşünnmeye başladım. inşallah tedavi cevap verirse belki anksiyeteden de kurtulurum.

 277. ece says

  Arkadaşlar ben bir sene önce öğrendim b12 vitaminimin düşük olduğunu hatta bende yok denecek kadar sınırdaydı yakında adımı unutucam diye korkuyorum doktor bana depoların boş ömür boyu iğne olmak zorundasın dedi sizi bilemem ama ben buna mahkumum…….

 278. mehmet says

  ece genede sukur bak yazıp konusabılıyoruz bendede war aynısından her gun ıgne yaptıyom son zamanlarr hacıya hocaya bıle gıttım ınan saskınım napcamı bılmıyom

 279. mutlukal says

  hepinize acil şifalar diliyorum.aynı dertten bende muzdaripim..size tavsiyem benim yapdıklarımı deneyin..inanın kendinizi çok iyi hissedeceksiniz..insanlarla diolagınızı asla kesmeyin.herzmankinden fazla arkadaşlarınızla görüşürn dışarı çıkın..kendinize özel yemekler hazıralyın..her gününüzü doğum gününüzmüş gibi yaşayın..herşeye gülün geçin…daha kötüsü olabilirdi diye şükürler edin binlerce kez allaha..asla kendinizi bırakmayın.unutmayın dünyada milyonlarca hasta insan var..saç dökülmesi problemi yaşayanlar için yılan yağını öneriyorum bende kullanıyorum şimdi..kendimi daha iyi hissediyorum ancak bu yılan yağını ucuz 5-10 tl lik değil daha yüksek fiyatta ve kaliteli olandan alın..çünkü taklitleri varpiyasada ve işe yaramıyor..hep mutlu olduğunuz insanlarla birlikte olun vakit geçirin..hergünününz mutlu yaşayın..sevgiyle kalın..

 280. meryem says

  HEPİNİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN. bende dün öğrendim b12 eksikliği olduğunu ben haşimoto hastayısım onun için kanımı almışlardı ve benim aşırı derecede eksikliğim vardı ( normal değer 126,5-505 ama benim 58) bugün ilaç ve iğne tedavisine başladım. zaten ellerim çok karıncalanıyodu , et balık vb. şeyleride yemiyordum.süt ve peynir yiyorum ama bu kadar düşük olacağını hiç tahmin etmezdim

 281. Rüveyda says

  arkadaşlar bendede var ama ben halisinasyonda görüo gibi dgişik bişi oluo ve birden ateş basıo suratımı midem bulanıo başım dönüo aca bu b12 den mi oluo unutkanlık zaten var sinir deseniz oda var 2 günde 1 igne yaptırdım faydasını gördüm bırakınca tekrar olmaya başladı bunlar yani igneye mahkumuz..

 282. Rüveyda says

  bendede aşırı saç dökülmesi başladı anlatamam felaket şekilde allahtan kapalıyım ama yinede çok üzülüorum bu konudada hiç fikrim yok

 283. yalçın says

  arkadaşlar benim aşırı şekilde salarım dökülüyor , önceden buğday rengi olan tenim şimdi bmbeyaz nefes alamıyorum iki adım koştuğumda 20 dk soluklanmam gerekiyor ,düşünemiyorum sanki benimde düşünmemi konusmamı engelliyecek bi duvar var gibi ve ayrıca görme kaybım oldu biraz ,yürüken denge kuramıyorum iki bacağım üstünde dengede duramıyorum . ben şimdi 20 yaşındayım önceden çok gergin bir cildim vardı ancak şimdi dışardan bakıldığında 30 yaşındaki insanlara benziyorum ayrıca neredeyse hiç bişeyden tad almıyorum benim anlamadığım ben çok sağlıklı işimde gereği spor yapan bir insandım şimdi neredeyse 90 yaşındai insanalr gibiyim . ikiz kardeşim var kendimle onu kıyasladığımda arada dağlarkadar fark oldunu görüyorum ayrı ayrı doktorlara gittim bazı kan yüzüme bazıları yüzüme bakar bakmaz bu çocuk heralde verem diyorlardı fakat testlere girdiğimde hiç birşeye rastlanmıyordu. artık ayakta bile duramıyorum insanalr bana bişey söylediğinde cümleyi zor anlıyorum nefes almakta güçlük çekiyorum hayattan bezdim arkadaşlar önericeğiniz herhangi bişey varmı çok çağresiz kaldım tam kendimi anlatamadıysam veya yazım yanlısı yaptıysam kusura bakmayın

 284. Serkan says

  Çocukluğumdan beridir her sabah süt içerim son 1-2 yıldır aralıklı olarak içiyorum. Kırmızı et olmazsa olmazlardan, balık ta yerim. Her sabah olmazsa da 2 günde veya 3 günde bir yumurta yerim. İştahsızlıık proplemim yok. Saç dökülmem yaşıma oranla normal. Ancak son 1-2 aydır unutkanlık, baş dönmesi, kollarımı yemek kaşığı veya kahve fincanı kaldıramayacak kadar titreme ve halsizlik, zaman zaman başın arka kısmında ağrı boğazda kuruluk gibi şikayetlerle kan tahlili yaptırmaya gittiğimde B12 eksikliği olduğunu öğrendim. 150 gibi bir değer çıktı. Şimdi doktorum Dodex 5 ampul iğne verdi. Şunu söylemek istiyorum, et, süt, yumurta veya yardımcı tüm gıdaları almama rağmen B12 eksikliği oluyorsa bu eksikliğin başka bir nedeni olabilirmi? Sigara kullanıyorum, alkol arasıra alırım. Teşekkürler.

 285. dilek says

  merhaba arkadaşlar bende kızımı bugün doktora götürdüm ve kan tahlili alında sonuç hep sizlerde oldugu gibi b12 vitamin eksikligi ,bizim vede yavrularımızın hayatta en önemli olan şeyi sağlık lütfen sağlıgımıza dikkat edelim bol bol et ve süt ürünleri tüketelim …

 286. Yusuf Çalışkan says

  Ailemde saç dökülmesi genetiktir ve son 1 ayda hem abim hem kuzenim de b12 eksikliği tespit edildi yarında ben kontrol olacam sanırım bendede eksik çıkacak.. yani b12 saç dökülmesinede neden oluyor.. Geçmi kaldık bilmiyorum ama boş yere dökülen saçlarıma yanıyorum :S

 287. Haluk Baser says

  Bende uzun zamandır b 12 eksıklıgı vardı. Bu ıgneden kısa surelı kullanmıstım. Ozellıkle sabah bas agrısı, ayagın belırlı bolumunde uyusma ve sınırsel olarak bazı garıpıkler basladı. Kendı kendıme b12 tabletı kullandım ve kullandıgım ılk gece rahat uyudum ve bas agrısı olmadan uyandım. Insanoglunda denge bır bozulunca duzeltmek cok zor oluuyor.

 288. yusuf says

  slm arkadaşlar herkeze geçmiş olsun b12 eksikliğinin belli bir teşhisi varmı varsa
  nelerdir lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 289. SEMA says

  arkadaşlar söylediğniz tüm belirtiler bendede var-yorgunluk çarpıntı mide bulantısı halsizlik baş dönmesi ellerde veya ayklarda uyuşukluk v.b. geçengün başım döndü 2 senedir felan zaman zaman baş dönmesi oluyor doktora gidim dedim artık gittim b vitamini eksikliği çıktı iğne ve hap verdi iğneyi ömrümün sonuna kadar ayda bir kullanıcakmışım.iğnenin adıda dodex.ben tüm bu belirtileri ayrı ayrı bir hastalığım var diye düşünüyordum çarpıntı olduğunda mesela acaba kalplemi ilgili kriz felanmı geçiricem diyordum tüm bu belirtiler vitamin eksiliğinden oluyormuş çok çok önemliymiş bence .hepimize geçmiş olsun hem iyi beslenmeli hemde düzenli olarak iğneleri veyahut hapı kullanmalıyız.önemli derecede hayatımızı etkiliyor bence.iş yaşantımıda etkiliyor unutkanlık oluyor sürekli,iş takibi zorlaşıyor.yorgun oluyorum çalışmak istemiyorum.sağlık çok önemli hepiniz sağlıkla kalın inş.

 290. SEMA says

  yusuf arkadaşım merhaba yorumdada yazdım belirtileri bulantı baş dönmesi çarpıntı yorgunluk halsizlik ellerde ve ayklarda uyuşukluk kulak çınlaması birkaç tane daha belirtileri var bunlar.teşhisi sormuşsun sanırım kesin teşhiside iğne kullanımı ömür boyu.ayda bir vurulucaksın.birde yumurta süt karaciğer dalak et balık gibi yiyecekleri bol bol tüketiceksin tamamen ortadan kalkmıyor bu hastalık.çünkü vucudun bu eksikliği karşılayamıyor bu nedenlede iğne veya hap takviyesi alıyoruz kanımca.çünkü iğne veya hap ömür boyu veriliyor biraz kullanınca geçer diye düşünüyoruz ama bırakınca aynı belirtiler tekrar oluyor.sonuç olarak düzenli ilaç kullanımı ve düzenli beslenme kesin teşhis diye düşünüyorum

 291. burak says

  bende b12 vitaminsizliği çıktı daha önceden halsislik uykususluk sitres unutkanlık titreme siirlilik denge kaybı dediler ve bana bu ilcı verdiler ne zamana kardar kullanmam lazım cevabınz bekliorum ve ilerki zamanda ne ,ile karşılasşacağımı merak etiorum bu ilacın çok etkisi olduğunu bilirom ben 41 yaşındayım 15 sene önce uyku hapları içitm birden 20 tane o bana ne yapr vücdumdda etkisi nedir cevap veirseniz sevinirm ?? saygılar:D

 292. ahmet says

  baştan sona burda yazanları okudum ve aynen tüm belirtiler bendede var hayatınmı çok fazlasıyla etkiliyor ilk başta bende umursamadım sonra muayeneye gittim ve doktor b12 eksikligi dediginde içimden hadi leen bi vitamin eksikligi bukadar hasta edermi insanı demiştim ilaç almaya başlayınca ufak faydalarını görmeye başladım bide burda yazanları okuyunca hakkaten bir vitamin eksikliginin insanı bukadar etkileyebilecegini anladım allah hepimize saglık versin.

 293. velican says

  ilaçlı tedavi fayda etmiyor kardeş bende denedim ama olmadı

 294. SEMA says

  arkadaşım bide b vitamini eksiklği için kan testi yaptırın bence büyük ihtimalle b12 eksik çıkıcak.

 295. SEMA says

  arkadaşlar size tavsiye ediceğim iyi bir ilaç var daha doğrusu ilaç değil organik katkısız bişey.geçen hafta doktora gittim b12 eksikliği için dodex ve benexol verdi pek etki etmedi baş dönmelerim pek geçmedi 6 gündür kullanıyorum.bu sitede bir arkadaş yazmış ismini bende araştırdım almaya karar verdim kendisi kullanmış çok mennun kalmış bende aldım ismi SPİRULİNA YOSUN HAPI aktarlarda ve eczanelrde satılıyor.iiçtim inanın bir günde etkisini gösterdi baş dönmem ve ağrısı geçti.kendimi çok iyi hissediyorum.b 12 olarak en zengin bitki et den ve ıspnaktan bile kat kat fazla b12 içeriyor.ben ama eczaneden aldım SOLGAR SPİRULİNA diye aktarlardakine pek güvenemedim markası felan farklı ama solgar bir ilaç firması sizde benim gibi güvenemiyorsanız solgar spirulina alın.sorun değil derseniz aktarlarda ucuz fiyatada satıyorlar.eczane fiyatı 36,00 tl altarlarda istediğiniz kadar veriyorlar.çok mutluyum kendimi çok iyi hissediyorum şükürler olsun rabbime.ayrıca 5 vakit namazınızı kılın allaha dua edin ve ilaçları kullanın inş. hiçbirşeyiniz kalmaz rabbimin izniyle sağlıkla kalın.dediğim gibi ilaçlar fayda etmediğini düşünüyorsanız yani belirtiler geçmediyse hala ilaç kullanımından sonra düzelmediyseniz.bu organik yosun hapını alın derim sadece b12 değil başka birçok vitamin içeriyor faydalı birşey.internette sizde araştırın faydalarını okuyup hak vericeksiniz diye düşünüyorum.

 296. burçin says

  slm esra benim ciddi anlamda sac dökülmem ve ağızımda aftlar çıkıyordu baş dönmesi titreme sinirlilik uyku hali ve b12 yetersizliği çıktı dodex e başlandı bakalım ne olacak ama bi kac gündür kendimi iyi hissediyorum:))

 297. deniz says

  saçlarımın ağarması,kilo kaybının oluşması, sinirsel bozukluğun bir etkisi var kendimi çok yorgun hissediyorum neler yememi önerirsiniz yardımcı olurmusunuz tşk

 298. SEMA says

  ZERRİN ARKADAŞIM BEN SENİN DEDİĞİN HAPTAN ALDIM YOSUN HAPI BİLMEYENLEREDE DUYURULUR .BULAMAYANLAR ECZANELERDEDE SATILIYOR SOLGAR SPİRULİNA DİYE.BAŞKA BİR SORU SORUCAM ARKADAŞIM İLAÇLARI BİR HAFTA KULLANDIM BANA PEK ETKİ ETMEDİ SENDEDE AYNISI OLDUMU ONU MERAK EDİYORUM AYRICA BU HAPI ALMAYA BAŞLADIM KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM YA BU HAP İYİ GELDİ YADA İLAÇLAR ANCAK ETKİSİNİ GÖSTERDİ BİLMİYORUM AMA ŞUAN ŞÜKÜRLER OLSUNÇOK İYİYİM.

 299. esin says

  kesinlikle kulak çınlaması yapar kbbye bende göründüm tinnutus teşhisi koydu :( b12 eksikliğinden dolayı

 300. ahmet says

  Merhaba;
  İğne tedavisi vücudunda B12 vitamini emilimi olmayan hastalara uygulanıyor. Benim durumumda olduğu gibi. B12 tabletleri almakla ya da çok miktarda b12 içeren gıda tüketmekle olmuyor çünkü vücutta emilmiyor. Sadece direk kana geçen hazır emilmiş şekilde verilince işe yarıyor..

 301. gül says

  merhaba… bende sizin gibi aynı sorunu yaşıyorum… küçüklüğümden beri ellerimde hiç dinmeyen titremeler var. gitmediğim doktor kalmadı. en son bu yaz gittiğim bi doktor b12 eksikliğimin olduğunu söyledi ve dodex yazdı. bunu 4 hafta haftada 1 iğne olarak vuruldum ama hiç bir faydası olmadı. bu hafta doktora gittim b12 seviyem azıcık düzelmiş. bu sefer ayda bir aynı iğneleri vurulacağım. sizde yine düzelmeler olmuş kullanırken ama bana hiçbir fayda sağlamadı. ben ne yapabilirim ? bilgilendirirseniz sevinirim

 302. müge says

  b12 eksikliği için acil çözüm bulmam gerekiyor. yosun hapı cidden işe yarıyormu… zaten zayıfım kilo kaybetmek istemiyorum. yosun hapı zayıflamak için kullanılıyormuş sanırım. lütfen tecrübenizi yazarmısınız

 303. volkan says

  arkadaşlar bende tesadüfen fark ettim başka bir şey için kontrol yaptırdım kan değerlerine baktığımda gördüm doktoruma sordum hemen tedavi başlayalım dedi benexol tablet yazdı 1 hafta oldu kullanmaya başladım ve bu belirtiler bende yıllardır vardı yaşadığımız gündelik streslere bağlıyordum hep ama toplum olarak herşeyi strese bağlar olduk bunu fark ettim oysa bir sürü nedenler olabiliyor hiç tahmin etmezdim b 12 eksikliğinin böyle olumsuz etkileri olduğunu . kendi adıma söylüyorum ihmal ve ciddiyetsizlik böyle yıllarca olumsuz etki yaratır kalıcı etki de bırakabilir herşeyi ihmal edin ama sağlığınızı asla! birde dikkatimi çeken birşey oldu bayan arkadaşların yorumları çok fazla tebrik ederim bayanlar sağlık açısında gerçekten daha duyarlılar siteyi de çok olumlu faydalı buldum herkeze teşekkürler …

 304. ipek says

  Arkadaslar ben demir eksikligini hissedip kan testi talep edince gercekten ferritin cok dusuk cikti bir ay Sabah aksam demir ilaci aldim ve biraz yukseldi dr tedaviye devam dedi AMA sonraki ay laboratuvar test kagidinda b12 yi de bizzat ben isaretledim o zaman benim demir eksikligi anemime b12 de eklendi! Yani ben b12 ye de baktirmasam omur boyu etkilerini yasayacagim b12 eksikligi icin 10 dodex igne verdi beslenmeme de dikkat etmeye calisiyorum.hayvansal kaynakli beslenin ilac ve igneden iyidir.

 305. seda says

  arkadaşlar aynı şikayetler bende var ilaç kullanıyorum biraz iyi geldi demir eksiğine bağlı kansızlık var bendede bazen şiddetli baş dönmesi oluyor.kulaklarda uğultu huzursuzluk hali..hepimize geçmiş olsun umarım en kısa zamanda bu illetten kurtuluruz…

 306. SEMA says

  MÜGE ARKADAŞIM BEN YOSUN HAPI KULLANIYORUM 1 AY OLDU KULLANALI YAKLAŞIK ZAYIFLAMA YOK AKSİNE İŞTAHIM AÇILDI DİYEBİLİRİM.YANLIZ ŞUNUDA SÖYLEMEK İSTİYORUM İLK ÖNCE İLAÇ TEDAVİSNİ UYGULA MUHAKKAK.DEĞERLERİN DÜZELMEZSE DOKTORA TEKRAR BAŞVUR YOSUN HAPINI ONDAN SONRA KULLAN DİYEBİLİRİM.YOSUN HAPINDA SADECE B12 DEĞİL BİRÇOK VİTAMİN BULUNMAKTA.

 307. eda says

  ben de hem migren hem de fibromiyalji var. uzun zamandır uykumu alamama, asabiyet, hayattan zevk almama..vs etkenler vardı. ben daha çok fibromiyaljiye bağlıyordum ancak cuma günü kollarımda ciddi uyuşma ve kendimi yataktan alamama gibi sebeplerle işe gitmek yerine acile gittim. acil doktoru anlamadı ve nörolojiye bir görün ama pek de birşey bekleme dedi.ertesi gün nörolojiye gittim, yürüme testi yaptı birkaç kez ve yürüyemediğimi söyledi, şaşırdım… B12 eksikliği olmalı dedi ve diğer rahatsızlıklarla birleşince de etklerinin ağırlaştığını. henüz reçetemi yazmadı boyun filminin sonuçlarını görmek istedi. bakalım iğne mi hap mı?? ama ne olacaksa tedavi beni tekrar eski neşeli halime çevirsin yeter…hepimize geçmiş olsun..

 308. huseyin birol says

  MERHABA ARKADASLAR HERKEZE GECMIS OLSUN ONCELIKLE BEN HOLLANDADA IKAMET EDIYORUM BENDE SIDETLI AVUC ICI KOL VE VUCUDUMUN DIGER YERLERININ BIRCOK BOLGESINDE SIDETLI KASINTIDAN BURADA TAHLILER VERDIM VE DOKTOR B 12 EKSIKLIGI VAR DEDI BANA ARADA SIRADA BAS AGRISIDA YAPIYORDU SIZLERDE DE OLUYORMUYDU BU BELIRTILER SITRESDEN OLUSABILECEGINI SOYLEDILER VE 4 ADET IGNE VERDI DOKTORUM HER HAFTA BIRKERE SONRASI BIRAKACAGIMI SOYLEDI EGER BU IGNE BENDE IYLESMEMI SAGLARSA SIZLERE ISMINI YAZACAGIM AMA SIZLERDE KASINTI OLUYORMUYDU CEVAPLARSANIZ SEVINIRIM.BEN BUGUN BIRINCISINI VURUNDUM 3 HAFTA SONRA BELLI OLACAK

 309. şefika says

  arkadaslar bende de b12 vıtamını eksıklıgı cıktı dodex ıgne verdı doktor fakat herkes kılo aldırır dedıgınde ne yapmam gerektıgını sasırttım kullananlar var mı gercekte kılo aldırıyor mu zaten kılo aldırmaya meyıllı bır bunyem var cevap atarsanz sevnırım tesekkurler

 310. hamit says

  yeşim selam ÖNCELİKLE ŞİFA ALLAH’TANDIR
  ALLAHA YALVARALIM ÖNCE ŞİFALAR DİLERİM…
  sana sabahları aç karnına 1tatlı kaşığı sarı kantaron yağı içmeni öneririm. dodex ampul de iyi gelebilir..et ye bol bol.. onu yapmam bunu yapmam deme…saçma gurur insanı bunaltır..

  gamsız ol
  hayat sana seninle daha güzel, sensiz hiçbir şey..

  grşrz

 311. su duru says

  herkeze geçmiş olsun arkadaşlar.1 haftadır yataktan kalkamıyorum.omuzlarımlarımdan yukarıya doğru başım dahil,hem kasılıyor hem uyuşuyor hem ağrıyor.doktora gitmeye halim yoktu.gözlerimi bile açamıyordum.sürekli uyuyorum.uykudan uyandığım ilk dakikalar çok az kalkabiliyorum ayağa ama sonra tekrar yatak.kalp çarpıntısı nefes alamama arkadaşların yazdığı bütün belirtiler mevcut.unutkanlık konuşmkta zorluk v.s v.s. üstelik ben yıllarca b 12 vitamini kulannmış bende eksiliği olduğunu bilen biriyim.düşünün ki hastalığımı dahi unutmuşum o derece kötüydüm.dün akşam bi arkadaşım aradı nete gel konuşalım dedi yataktan zor kalktım.arkadaşım hastamısın sesin kötüydü dedi bende evet hastayım deyip belirtileri anlattım.ne komiktir ki benim hastalığımı bana tekrar söyleyince aaaa dedim. evde b12 vardı dün akşam içtim bu sabah içtim sabahtan beri düne göre çok iyiyim.AMAN ÇOK DİKKAT EDİN ARKADAŞLAR gecici bi hastalık değil yıılar sonra tekrarlayabiliyor ve kendinizde olan hastalığı unutacak seiyeye geliyorsunuz ben gibi.herkeze acil şifalar.cümle düşüklüklerim varsa kusura bakmayım iyiyim dediysem o kadarda iyileşmedim. oturabiliyorum en azından şükürler olsun…

 312. naz** says

  merhaba arkadaşlar ben uyurken ani sıçramalar ve titreme yaşıyormusum ve bunun dışında ağzımda yara sürekli çıkıyor,yaranın nedeni vitamindir die düşünürken uykudaki halimin nedeni de sanırım b12 eksikliğiymiş,en yakın zamanda doktora gidiyorum , uykuda bu sebepten titreme sıçramalar yaşayan arkadaşlar war mı?? (doktorunuzun söylediği)

 313. cansu says

  dodex ignesi kullanıyorum alnımda ve yanagımda baya sivilce çıktı ne yapacağım yaa…

 314. ersin says

  Arkadaşlar,
  Yaklaşık 2 aydır dodex iğne kullanıyorum. Artık bıraktım. Çünkü hiç bi faydasını göremedim. Halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi halim aynen devam ediyo. Ne yapıcağımı bilmiyorum. Merak ettiğim, acaba B12 eksikliği olup da düzelen varmı? varsa ne olur söylesin.
  Bütün yorumları okudum, genelde b12 eksikliğini yeni farkedenler yazmışlar. Ancak sonrasında ne oluyo, tedavi sonrası durumu düzelen varmı belli değil.
  Çok umutsuzum. İlk günler demiştimki nihayet hastalığımı öğrendim, artık düzeleceğim diye. Malesef 2 ay oldu bi gelişme yok. b12 düzeyim 150′den 2000′e çıktı son kan tahlilinde ama şikayetlerim hiç azalmadı. Galiba hiç de düzelemiyeceğim. Bi arkadaşın dediği gibi bu hastalık öldürmüyo süründürüyo.

 315. Yahya Tuna says

  bende B 12 VİDAMİN EKSİKLİĞİ BULUNDU İĞNESİNİ YAPTIRIYORUM DEDAVİ OLURSAM ELLERİMDEKİ AĞRILAR GİDERİLİRSE DOPKDORUMA MİNNETKAR KALACAĞIM SAYGILAR.

 316. deniz says

  ben de oluyor . hem de çok şliddetli . sanki tüfekle vurulmuyormuşum gibi . halimeden iyice korkmaya başladım . kulak çınlamaları ve sürekli hastalanma gibi durumlar da var .

 317. neşem says

  b 12 ömür boyu arkadaşlar .ben bıraktım çok zararını gördüm şimdi devam ediyorum 8 senedir iğne kullanıyorum bırakmayın toparlanması zor feritinle birlikte alıyorum ve devamlı jimnastikle kilo sorunumu çözüyorum,boğazınızda yanma varsa kesin ilaçlara devam.

 318. tuğba says

  merhaba bende de b 12 vitamin eksikliği olduğu tespit edildi.su anda da dotex kullanmaya başladım.ama farklı bir rahatsızlığım da var kilo almam hastalığımın daha da tedavisi zor duruma düşürecek.bundan dolayı çok korkuyorum.acaba bu iğneler kilo yapıyor mu.bir biligisi olan varsa söyleyebilir mi bu konuda

 319. melike says

  mrb. beinmde saçlrım dökülmesi üzerine doktora gittim ve b12′min düşük oldgunu dotex kullanmam gerektiğini söyledi yarın igneye başlanıcak ama çok korkuyorum düzelmick die saç dökülmesine MİNOXİL diye bi saç spreyi verdi bi kere kullandm daha etkisi nolur bilmiyorum saçınızla ilgili sorununuz varsa doktornuza danışın derim umrm bnm gbi sorunu olan kişilre ii glr ;(

 320. sewinç says

  arkadaslar bendede aynıı sorunn var bende benexol kulladın kan ve demır ılacıylaa bırlıktee değerler düzeliyorr ama bırakınca tekrarr düşüyor devam lı ıcmek gerekıyor ılac bıttıkden sonraa kontrolee gıdınn sureklı ve ac karnınızaa aldırınn cunku tok karna ilee degeerler farklı cıkıyorr

 321. cansu says

  ben kullandım yüzümde asırı sivilce yaptı görenler yüzüne ne oldu bisey yoktu diye soruyolar cildiyeye gidicem geçmezse bir tane aylık iğnem kaldı ondan snra b12 de yükselme war mı yazacağım arkadaşlar ama halszliğime iyi geldi çok sükür bırakmayı düsündüm kilo da aldırdı azcık ama bunların hepsi geçicek insallah bence kullanmaya devam edin

 322. betüll says

  arkadaşlar bütün yorumları okudum benzer sıkıntıları taşıyorum. özellikle gebelikten sonra benim sıkıntılarım arttı. demir eksikliği tedavisi gördüm fakat sıkıntılarım geçmedi.ismi geçen tatlı yosun hapını alıp kullanıcam. öncelikle bu yöntemi denicem bundan fayda göremezsem ilaç tedavisi düşünüyorum. açıkcası ilaçcı bir insan değilim doğallıktan yanayım. bu arada halsizlik sinirlilik yorgunluk uyuşma belirtileri bende 3 yıldır var. şu aralar tavan yapmış durumda.yosun hapının faydasını görürsem burada paylaşıcam

 323. SELDA says

  merhaba benimde değerlerim sizinki ile aynı bana bilgi verirmisiniz…

 324. yusuf yükcü says

  slm arkadaşlar ben hepinizin yorumunu pur dikkat okudum.şikayetler aynı ortak noknada birleşiyor,fakat cözümleri çok celişkili,yani b12 eksikliğinin sebebleri ve neden başlar neden oluşur.bilmiyoruz bu konuda uzman birinin zahmet edipde yorum yazarsa memnun olurum .arkadaşlar bizim yorumlarımız
  sadece yüzeyseldir.ALLAH rızası için yokmu bunun prafösörü filan aydınlatsa ne olur üst düzey yorumlar bekliyoruzzzz. herkeşe teş.ediyorum.byy

 325. masum says

  slm bende de b 12 problemı cıktı bende benexol kullanıytorum yenı başladım sonuç ne olur bılmıyorum inşallah işe yarar

 326. koyu mavi says

  Merhabalar… Ben de B12 eksikliği mağduruyum. Bana da Dodex iğne verildi ancak B12 takviyesi için kullanılan ilaçlar çok kilo aldırıyor diye duymuştum. Ciddi kilo problemi olan biriyim. Böyle bir yan etki gerçekten var mı ve eğer varsa bunu en aza indirgemenin bir yöntemi var mı aydınlatırsanız sevinirim. Cümlemize acil şifalar diliyorum…

 327. BURAK HAKKI says

  b12 eksikliğim vardı halen de var destek ürünü olarak cosmic spirulina tablet kullanıyorum yosun hapı ne çok fayda görüyorumm…

 328. suna says

  sema arkadaşım bendede b12 eksiligi çikti iğne ilaç verdi ve kırmızı et bol bol yememi söyledi ben vejeteryamım hiç yemedim yemekte istemiyorum senin söyledigin yosun ilacını faydasi olurmu ilaçlarla berabermi kullandın yoksa ilaç tedavisi bittikten sonramı başladin bana yardimcı olursan teşk.ederim suna yabancı

 329. Uğur says

  merhabalar. yaklasık 2 yıldan bu yana B12 eksikliğiyle uğraşmaktayım. başlarda her hangi bir şikayetim yoktu, rutin bi kan testi yaptırdım ve şans eseri öğrendim hastalığımı. gittiğim doktor önce vitamin hapları verdi ama ben umursamadım ve kullanmadım. ardından dodex isimli iğneyi verdi, 6 ay boyunce dzenli olarak vurunmamı istedi ama ben bunu da umursamadım. ve şimdi saçlarım dökülyor, arkadaslarımın isimlerini unutuyorum, bazen anlatacağım her hangi bi konu aklımdan uçup gidiyor. sanki birisi hafızamı silip atıyor. sürekli uyumak istiyorum. sabahları uyanmakta güçlük çekiyorum ve uyanınca kendimi çok yorgun hissediyorum. baş ve eklem yerlerimdeki ağrılar da cabası. siz siz olun aksatmayın haplarınızı iğnelerinizi.. ben aksattım ve simdi pişmanlığını yaşıyorum..

 330. SEMA says

  suna arkadaşım ilkönce sana tavsiyem muhakkak ilaçlara devam et ben ilk önceleri hem ilaçlarımı kullanıyordum hemde yosun hapından günde bir tane içiyordum.sonra ilaçları bırakıp sadece yosun hapını kullanmayı denedim ama olmadı ağrılar tekrar başlıyor.eskisi gibi ağrın olmuyor ama yinede rahatsız oluyorsun işte.diceğim oki kesinlikle doktorun verdiği iğneleride vurdur haplarınıda iç.yosun hapı sadece tedaviye destek diyebilirim iyi geliyor gerçekten.sadece b12 değil birçok vitamin içeriyor yosun hapı,sağlık açısındanda iyi bir bitki.almak istersen tavsiye ederim günde bir tane içiyorum ben.şuandada kullanıyorum zaten.iki türlü b12 eksikliğ var biri b12 içeren yiyecekleri yememekten kaynaklanıyorki sen dediğine göre yemiyorsun diğeri ise b12 içeren nekadar yiyecek varsa sürekli tüket ama vucut b12 emilimini sağlamadığı için kaynaklanıyor..son olarakta şunu demek isterim ilaçları uzun süre kullanıp ben iyileştim diye bırakanlar var ama bu hastalık tekrar nüksediyor çünkü vucudumuz besinlerden gelen b12 vitaminin emilimini sağlamıyor o yuzdende tekrarlıyor hastalık kendini.benim b12 eksikliğim vucudum vitamin emilimini sağlamıyor.ömür boyu kullanıcam ben bu ilaçları.eğer sende öyleysen ömür boyu kullan çünkü ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.yok eğer sadece b12 vitaminleri içeren besinleri tüketmiyorsan bu yüzden eksikse b12 kesinlikle besinleri tüket derim.yosun hapınıda al ama etde ye derim.başka bişey merak erdesen sor ben sürekli araştırıyorum bu hastalığı.acil şifalar dilerim.

 331. gülay derebeyi says

  B 12 gerçekten de çok yararlı bir vitamin ,alır almaz etkisini gösteriyor.Halsizlik ve karıncalanmalar geçiyor ama sanırım iştahı da açıyor ve ben KİLO ALMAKTAN KORKUYORUM.

 332. YARDIM SEVER ŞAŞKIN says

  tam iki ay önce baş dönmesi ve çarpıntı yüzünden korkularım başladı… herkes panik atak olduğumu söyledi ve ilk önce kardiyolojiye gittim… bişe çıkmadı sonra yine aynı şikeyet baç dönmesi göz kararması bayılma hissi NEFES DARLIĞI yaşadım günlerce en son bende panik atakolduğumudüşündüm psikoloğa gittim ensonbeni psiyatra yönlendirdi ama ilaç almadım psikiyatr bi ilk önce dHİLİYEYE GİT DEDİ VEE KENDİME YAKIŞTIRDIĞIM PANİK ATAK ASLINDA B12 EKSİKLİĞİMİŞ DODEX ADLIİLACI İLKDEFA BU GÜN KULLANDIM VEEE 2 SAAT İÇİNDE ETKİSİNİ HİSSETTİM UMARIM ATLATIRIM AMA ŞUNU ANLADIM Kİ RUH VE BEDEN BİR BÜTÜN İKİSİ ÇOK İLİŞKİLİ İNSAN KENDİNİ İNANDIRIRSA PANİK atak da olur delide ilk önce biyolojik sebeplerin araştırılması gerekir arkadaşlar ben iki ay neler çektim anlatamam şimdi bi nebze rahatım ALLAH ACİL ŞİFA VERSİN VE ÜSTÜNE GİDİN HAYATTAN KORKMAYIN ÇÜNKÜ HERŞEY BİZİM İÇİN 21 YAŞINDAYIM AMA İKİ AYDA SAÇLARIM BEYAZLADI HADİ İYİMSERLİKLE YENELİM HERŞEYİ….. MUTLU YARILAR ARKADAŞLAR….

 333. ilknur says

  b12 vitamini ve antideprasan ilaçlar birlikte kullanılabilirmi

 334. ayfer says

  selam 2 yıl önce beninde çok şiddetli baş ağrılarım vardı .baş dönmesi
  ,mide bulantısı
  ,yorgunluk çok kötüydüm ben migren yada sinizütten şüpheleniyordum.KBBVEB uzmanına gittim ama ikiside çıkmadı.Nörolojiye sevketti yapılan test ve tahliller sonucunda B12 eksikliği çıktı.İğne ve hap verdi kullandım ve iyileşmiştim ama şimdi tekrar baş ağrım başladı.

 335. ahmet aldemir says

  Merhaba,
  Bende bu dün öğrendim. b12 çook düzeyde çıktı. şekerimde alt sınırın hemen altında çıktı.
  Bende önce Fistül (kıl dönmesi) vardı operasyon geçirdim. Sonra guatr operasyonu geçirdim. Mide ağrısı yüzünden doktara gittim Alkelen reflü gastrit dediler, Bir süre devam etti , Psikolojik yanları da var dı, ilaç kullandım ve eş zamanlı olarak sorumun çözülmüştü.
  Çevrem beni psikoloğa/psikiyatra yönlendirdi ve o lanet uyuşturucu haplardan içtim, değişen hiç bir şey yok. 7-10 yıldır bel ağrısı şikayetim var. Ayakda durmakda zorlanıyorum. Kısa sürede ayaklarım uyuşuyor. zaman zaman ellerim uyuşuyor. Çabuk yoruluyorum, öfkeleniyorum, nefes nefese kalıyorum, Son zamanlarda başım dönüyor, Panik oluyorum, zaman zaman konuşulanları anlamıyorum, bazen anlatacağım her hangi bi konu aklımdan uçup gidiyor, uyku sorunum var, uykuya dalmakta zorlanıyor ve çok uyku istiyorum, dalgınlık var, unutkanlık var, bu yazıyı yazarken bile hatırlamak için önceki yazılara baktım. Son zamanlarda az-orta görme kaybı yaşıyorum. Zaten bilgisayar için bir gözlüğüm var. sürekli takmıyorum. Bayılma hissi geliyor. Sürekli ağlamak istiyorum. Çabuk hüzünleniyorum. Lanet sigarayı da içiyorum.

  Şimdi bu sorun branş olmaksızın tüm doktorlarla paylaşılması lazım. Hastalara önce kan tahlili yapılarak diğer hastalıklarına bakılmalı.
  Belkide diğer hastalıklara B12 eksikliği neden oldu veya tetikledi.
  Kendimi bunamış, psikolojik hasta, başarısız gördüm. 95 kiloluk ve 180′lik adam bu derece güçten yoksun olurmu diye alaya uğradım. Kendimi kandırarak ve alternatif fikirlere yönelerek yaşadım. Kağıttan kuleler yaptım bir B12 eksiği rüzgarı ile yıkıldı. Yılmadım yenisini yaptım.5 sene uğraşdım kariyer yaptım, bir anda yıktım. Ölümü düşündüm, ölmek istedim. Yaş 36 bu zıkkım da (b12 eksikliği) öldürmüyor süründürüyor.
  Ümidim tükendiği bir anda B12 eksikliği çıktı karşıma.
  Son bir ümit. Yeni kule yapma zamanı. YIKILACAKSA DA…
  Zaten yenisini yapacak ne güçüm, ne de aklım kaldı.
  Son kozlarımı oynuyorum.

  Allah hepimize şifa versin.

 336. oya says

  Merhaba, kulaktaki nabız sesi için gitmediğim kbb uzmanı kalmadı. internetten araştırıp, dolaşım bozukluğu olabileceğini aanladım. veeee kolesterolüm çok yüksek çıktı. sebebi büyük ihtimalle kolesterol dür. geçmiş olsun

 337. tuna says

  Merhaba bende bugün öğrendim ciddi bi rahatsızlık olmadığını düşündüm once ancak iğnelere bağlı bir hayat geçirleceğini duyunca korktum biraz açıkcası .bnmde kanda şeker normak düzeyde ancak idrarda şeker yüksek düzeyde çıkıyordu kan testinin sonucunda ise b12 eksikliği görüldü.dilde bitmeyen yaralar var evet ve uykuya aşırı ihtiyaçç.İnşallah iğnelr olumlu etkiler gösterir.

 338. kemal kenar says

  merhaba arkadaşlar ben 1 ay bağırsak enfeksiyonu geçirdim endoskopi ve kolonoskopi yaptırdım bir şey çıkmadı ve bu halsizlik hali sürekli devam etti ve hala devam ediyor tahlil yaptırdım ve b12 193 alsınırken bende 150 lerin bile aşağısında çıktı yani çok az derecede …inşallah iyileşirim bu arada bağırsak enfeksiyonu geçiren varsa bu halsizliğe sebep olarak gösterildi çünki b12 emiliminigerçekleştiriyormuş… saygılarımla

 339. Nesrin Mahir says

  Dilek arkadaşım.Saçlarım çok fazla dökülüyordu.Tahlillerimde B 12 ile Çinko eksikliği çıktı.Siz de çinkonuza bir baktırın.Sağlıcakla.

 340. ahmet says

  Bende alkol tüketimine bağlı olarak B vitamini eksikliği çıktı ve hftada 1 kez olmak üzere dodex ampul verildi.Kullandım.Aradan 1 yıl geçti.şimdi yeniden ölçtürmem gerekiyor.Ama yaptırdıktan sonra sonuç kesinlikle harika oluyor.Doktorun dediğinden çıkmayın.Eğer reçetesiz yaptırmaya kalkarsanız istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
  Sağlıla kalın.

 341. osman demır says

  ayak bılegımden amelıyat oldum ayagım 2 aydır alcıda ayak parmagımı yukarıya kaldıramıyorum fakat assagıya dogru oynatabılıyorum bunun sebebı ne olabılır benı aydınlatabılırmısınız?

 342. ersin says

  Arkadaşlar,
  Daha öncede yazmıştım 2 kere, ilkinde b12 tedavisine başlarken, ikincisinde ise bu tedavinin hiç işe yaramadığından bahsetmiştim.
  Arkadaşlar,
  Şu ana kadar bir çok hastaneye gittim, değişik bölümlerde (nöröloji, dahiliye,KBB) muayene oldum, sayısız tahliller yaptırdım, hepsinde değerlerim normal çıktı. Sadece bir tanesinde b12 düşük çıktı, o yüzden bi umut b12tedavisi gördüm ama o da fayda vermedi. Çünkü meğerse hastalığım b12 değilmiş.
  MEĞERSE bende görülen halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş dönmesi, başımdaki uyuşukluk hali, bulanık görme, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi belirtilerin hepsi anksiyete yani kaygı bozukluğunun belirtileriymiş.
  Arkadaşlar, eğer b12 tedaviniz işe yaramıyorsa hastalığınız anksiyete olabilir.
  Önce bende ihtimal bile vermiyodum, çünkü bütün şikayetlerim fiziksel, nasıl olur da sebebi psikolojik olur diye ama oluyomuş. Herkese Allah şifa versin.

 343. zafer says

  değerli katılımcı arkadaşlar. hepinize geçmiş olsun diyorum
  genel olarak yorumlarınızda hep yorgunluk halsizlik unutkanlık üzerine durmuşsunuz.
  bendeki etkisi ise yaşamış olan arkadaşlarımında bileceği üzere aşrı baş dönmesi şeklindedir. b12 değerim 81 çıkıp unutkanlığı ben kabullendim
  fakat inanılmaz bir baş dönmem var. araç kullanamayacak kadar hatta yanıma bir arkadaşımı almadan sokağa çıkamayacak kadar

  o nedenle baş dönmesi durumu yaşayan arkadaşların muhakkak bunun üzerine gitmesini tavsiye ederim.. dodex i yaklaşık 3 ay kullandım daha sonra benexol e devam ettim
  ve yeniden dodex kullanımına geçtim. arabamı park ettiğim yeri bile unutuyorum.. gerisini yazmama gerek yok.. lütfen bir hekime başvurunuz.

 344. funda says

  evet dilek b12 vitamini eksikliği bendede var uyku el uyuşması halsizlik saç dökülmesi dodex kullanıyorum aynı zamanda ferra sanol kullanıyorum vejeteryan değilim ama sabahları demli çay içiyorum kahve içiyorum bunlardan vazgeçmek lazım sağlıcakla kalın saygılarımla

 345. funda says

  adem bendede ilk bayılma oldu sonra kusma ardından titreme ve ogün akşam 900dan sabah 11 e kadar uyumuşum ellerimde uyşma oldu doktora gittimbeyin temografisi çekildi sonuç temiz çıktı sağradan şüpelendi eeg istedi sonuç temiz çıktı ogün pisikiyatriyede gittim kan tahlili istedi guatır yada kansızlık olabilir dedi sonuç kansızlık ve b12 eksikliği çıktı şu anda 4 gündür dodeks iynesi ve ferre sanol hapı kullanıyorum biraz kengime geldim aynı zamandabaşım dönüyordu saçlarım

 346. beril says

  mrb arkadlsrr herkese gecmıs olsun bende uzun zamandr vr senelerdr diyeblrm.. b6 b12 demir eksklıgı… ılac klnmıordum vıtamın haplrıı kilo aldrır die ama smdı cok perişanm cok untkanlk yorgunluk carpıntı yapıoo :(

 347. sahin says

  Hepinize geçmiş olsun.yaşım 52..beş yıl önce sağ dizimin üsttarafında uyuşma başladı.nörologa gittim. b12 alt düzeylerde çıktı.2 kutu dodex kullandım.dr, sindirim yollarına da baktır dedi.İhmal edip baktırmadım.Ancak bu ara ,b12 vitamini eksikliğinin çok önemli olduğunu öğrendim. bende 1-2 yıldan beri devam eden unutkanlıklar yürürken ayak parmaklarımda uyuşmalariçin nörologa gittim .kan tetkiklerinde b12vitamin düzeyi 61 çıktı yani çok düşük. emilim bozukluğu şüphesiyle mideme endoskopi ile baktılar.Mide şikayetim olmamasına rağmen antral gastrit çıktı. şimdi hem b12 vitaminine devam ediyorum, hem de mide tedavisine. Yorumlardan anladığım kadarıyla b12 eksikliği, yaşa ve bünyeye göre belirtiler kişiden kişiye değişiyor.Ama ortak şikayetler unutkanlık ve uyuşmalar.Arkadaşlar, Basit sandığımız şeyler, başka hastalıklara yol açmadan önlemimizi alalım,Lütfen Sağlığımızın kıymetini bilelim.Her şey sağlıkla güzel.

 348. ekrem says

  ***LÜTFEN GÖZARDI ETMEYİN ***
  Selam arkadaşlar,yorumlarınızda genellikle hep aynı rahatsızlıklarınızdan bahsetmişsiniz.ki bende sizlere katılıyorum.
  Önce şöyle bir düşünelim içinde bulunduğumuz yaşam ortamını.Yaşamdan zevk alıyormuyuz,istediğimiz gibi yaşayabiliyormuyuz,vücudumuz bir mekanizma grubu ve o mekanizmayı iyi çalıştırabiliyormuyuz.
  Size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum : Atalarımız cephede savaşırlarken ne yerlerdi acaba ?O topları nasıl taşırlardı cepheden cepheye,ninelerimiz ne yerlerdide o mermi sandıklarını nnasıl yetiştirirlerdi onlara.Hiç düşündünüzmü.Buldukları yyiyecekleri nasıl kullanırlardı acaba.Seçici mi davranırlardı?
  Tabiiki hayır,Buklduklarının tamamını tıka basa yerlerdi,güç almaları gerekirdi çünkü,kısıtlama yapmazlardı.Ve hareket halindeydi onlar.eritiyorlardı.
  Oysa şimdi bizi 1 kutu peynire,1 dilim ekmeğe,2 kaşık yoğurda mmahkum ettiler.
  Hayır arkadaşlar,yiyelim yiyebildiğimiz kadar,et te yyiyelim,peynirde yiyelim,zeytinde yiyelim,her ne çekiyorsa canımız yiyelim.Yalnız yukarıda bahsettiğim mekanizmamızı çalıştırmamız gerekir.Yani spor spor spor.Koşalım,yürüyelim,atlayalım,zıplayalım Daha doğrusu yediklerimizi eritelim,
  Arabamız var motora yağ koyduk,tamirciye gittik.Baktı motora bunun yağı fazla dedi.Neden? Çünkü arabayı fazla kullanmadık ve yağ eksilmedi.Benzin koyduk çalıştırmadık Benzin tükenmedi Kİ bunların yenisi koyalım
  Arkadaşlar son diyeceğim,Bu sıkıntıları yaşayıpta,Şu bilgisayarın karşısında beni ve diğer arkadaşların yorumunu okuyarak geçirdiğimiz zaman 45 dakika.Buradan çözüm arayana kadar,Keşke bu 45 dakikayı yürüyerek veya başka spor yaparak geçirmiş olsaydık şimdi daha bir zinde olacak.yediklerimi biraz daha fazla yakmış olacak ve daha sağlıklı olmamıza vesile olacaktık.LÜTFEN HAREKET ETMEK AMACIYLA YARATILMIŞ BU VÜCUDUMUZU YETERİ KADAR ÇALIŞTIRALIM
  S P O R S P O R S P O R
  HERKESE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİM LE YENİ BİR SAĞLIKLI 2011 YILI DİLİYORUM

 349. şerif says

  Arkadaşlar yazıların aşağı yukarı bir çoğunu okudum.
  Bir şey dikkatimi çekti ! Her kes, ya bahsedilen belirtilerin kendisinde olduğunu yazmış….yada bu tedaviye yeni başladığını belirtmiş. Tedavi sonrası izlenimlerini bir kaç kişi dışında kimse yazmamış, dolayısı ile de sayfa amacına ulaşmaktan çıkmış. TEDAVİ SONRASI OLUMLU OLUMSUZ SONUÇLARINIDA BURDA PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİZ.
  Yeni yılınızı kutlar, acil şifalar dilerim !!!

 350. ayşin says

  Kardeşim kendini sakın ihmal etme derim.B12 vitamini içeren besin gıdaları yanında mutlaka iyi bir doktor gözetimi altında kal ve b12 iğne tedavisini uygula.Çok kısa sürede kendini toparlarsın İnşaallah.İğneler haplardan daha iyi sonuç verirler unutma.İğne direk kana geçer haplar ise vucutta işleme sırasında belli oranlarda ancak kendilerinivucutta korurlar çabuk iyleşmek istiyorsan daha fazla kayıp vermeden hemen iğne tedavisini başlatmak için iyi bir hastahane ve iyi bir doktara görün derim .Geçmiş olsun.

 351. mehmet says

  Merhaba, ben 33 yasindayim benim de b12 duzeyim dusuk cikti ve dodex igne kullanmam gerektigi solendi…siz yazinizda gastrit ve b12 tedavisi uygulandigini belirtmissiniz. acaba ne gibi bir tedavi uyguladiniz? bana her ay 1 doz dodex kullanmam gerektigi soylendi. daha fazla ne yapilabiliniyor?
  sanirim asiri kola tuketmemin de etkisi var.bu tip gazli icecekleri kullanmadigim gun yok gibi…siz tedaviniz boyunca bir iyilesme gozlemlediniz mi? gastritin b12 eksikligi ile alakasi var miymis acaba?

  selamlar

 352. unknown says

  herkese merhaba..

  kimse bahsetmemiş ben söyleyeyim dedim..
  b,c vitaminleri vücutta depolanmaz..normal seviyeye dönse bile ilaçları bırakırsanız..aynı yeme alışkanlığına dewam ederseniz yeniden başlar tüm şikayetler..

  herşeyin b12 eksikliğiyle alakası olabilir..çok ilginç bir vitamin bu..

 353. kubırık says

  herkese iyi günler.bende de aşırı derece de b12 aksikliği anemesi var doktorum senin bunamandan korkuyorum dedi dodex iğnesi verdi hergün olmam gerekiyormuş ben haftada 2 kez oldum tam 6 tane vurdurdum lakin yüzümde ve boynum da beni ciddi derecede rahatsız edecek iltiaplı sivilceler çıktı bıraktım 2 ay oldu az geçti ama ara ara yine çıkmaya başladı bu sefer dil altı hapını aldım yine çıktı napcam ben yha :(

 354. ebru says

  Bu hastalığa karşı kalıcı bir tedavi geliştirildi mi? Teşekkürler

 355. sibel says

  merhaba arkadaşlar bende bugün b12 eksikliği olduğunu öğrendim aşırı unutkanlık vardı ve çok aşırı saçlarımda dökülme oluyordu kan tahlili sonucu doktor dodex verdi önce 5 gün boyunca her gün sonra haftada bir gün sonra ayda bir kez eğer fayda olmuşsa değil ama eğer iğnelerin faydası olmamışsa doktor endoskopi yapıp postbulberden biyopsa alacağını söyledi inşallah bi şey olmaz gerçek anlamda çok üzüldüm tek sebebi varsa o da sabah kahvaltı yapamamamdır biliyorum ama çalışıyorsa bi insan nasıl kahvaltı yapabilirki değilmi allah herkese şifa versin herkese geçmiş olsun arkadaşlar inşallah bende iyileşirim…

 356. volkan says

  Esin hn. yorumuna katılıyorum.beslenme alışkanlığı çok önemli ama mide sorunu olanlar örneğin gastrit b12 vitaminini besinlerdende sağlayamaz.bunun basitbir çözümü olduğunu geçenlerde bir tv kanalında dinledim b12 vitamin hapı.tabi tahliller sonrasında doktorunuzun tavsiye etmesini öneririm..

 357. S€VİM says

  Herkese SLM ;
  arkadaşlar bende önce b12teşhisi konuldu doğal olarak etve yumurta yemiyorum süt içmiyorum:(((doktor annemle okul hayatıma daldılar notlarımı duyunca şok olduu anneme dediği tek şey nasıl olurda bu kadar başarılı olur dedi çünkü;b12 aşırı derecede eksikti ilk önce hap tedavisi aldım iğneden korktuğum için ama sınıf hocam öğrenince mutlaka iğne tedavisi al yoksa altından kalkamazsın dedi ve bende iğne tedavisine başladım 1hafta boyunca her gün sonra gün aşırı sonra haftada 1 daha sonra ayda bir kullandım ve gayet faydalı oldu ama yeniden başladııı ne yapacağımı bilemiyorum çünkü;hayatımda et,süt ve yumurta yer almıyo ve üniversite okuyorum hiç ders çalışamıyorum yorgun düşüyorummm umarım bu hastalığın daha ilersi olmaz inş. hepimiz atlatırız şimdiden herkese acil şifalar lütfen ben gibi göz ardı etmeyinnn hep hayatınızın bir yerinde b12 vitaminleri yer alsınnn

 358. hilal says

  ewt bendede varmış b 12 eksikliği hergün dotex iğne oluyorum ama vitamin eksikliğideyip geçmeyin b 12 eksiklği giderilmezse eğer gerçekten önemli hasarlara ve hastalıklara yol açtığını söledi doktorum bende hematolojiye gidiyorum tedavinizi ve kontrollerinizi ihmal etmedyin bence

 359. nurumsun says

  s.a bendede b12 eksikliği war.ben yemek yemeyi sewmediğim için sadece sabahları kahwaltı yapıyorum ertesi gün sabaha kadar daha bişy yemiyorm.aşırı derecede üşüme war şimdi ilaç kullanıyorm çok fasla mide bulantısı war.Cenab-ı Hak herkese şifalar ihsan buyursun inşallah…

 360. Arda says

  merhaba ben 19 yasındayım we bende b12 eksikliqi görüldüqü için dodex adında bir igne kullanmaya basladım buqun ama doktoruma gecirdigim hastalıkla ilqili birşey sormayı unuttum ben gullembera hastalıqı gecirmişdim 5 yaşındayken tüm kas eklem fonksiyonlarım durmuştu yani boynumdan aşaqısı tutmuyordu.Ve bu dodex adlı ignenin sakıncası warmı yok mu bilqilenrilmenizi rica ederim..

 361. ılgaz says

  oğlum 15 yaşında iki yaşından beri senede bir tekrarlayan baygınlıkları oluyor bacak agrılarıda zaman zaman oluyor
  yapılan kardiyolojik ve nörolojik tetkikler sonucunda b12 177,9 cıktı normal deger 197-866 arasıymış bizde dodex kullanmaya başladık ilk kutuyu haftada bir yaptırdık ikinci kutuyuda ayda bir kez yaptıracagız b12 eksikliğinden dolayı baygınlık yaşayan varmı acaba hepimize şifa diliyorum

 362. merve says

  merhaba benim gibi ne yapacağını şaşırmış insanlar :) bende 22 yaşındayım sürekli kilo alıp veren bir bünyem bunun yanında bir de pco hastasıyım. zayflamak uğrunada bi aralar kusma hastalığına yakalanmıştım şimdide sonuçlarını B12 eksikliği ile ödüyorum işte.. aman sağlıklı olsunda şişman olalım. sindirim sistemimin dengesini bozdum ve bu kötüüü oldu hemde çok :( şimdi beneksol kullanıyorum ama bağımlılık yapıyorlar sanki yaa bıktım vitamin kullanmaktan her gün et yesek omaz mıı ya :S bide arkadaşlar bu ilaç yemeklerden sonra hemen mi alınıyor ?? şişkinlik falan yapıyor mu sizde . lütfen kullanıpta yan etki gören arkadaşlar yan etkilerini yazar mısınız::) ya da iyi taraflarını :P

 363. hilal says

  s.a arkadaşlar acaba aranızda b 12 iğnesi yani dotex kullanıpta allerji yapan varmı ben hergün iğne oluyorum ama vücudumda bazı kızarıklık ve şişliıkler oluştu acaba iğneden olabilirmi bu sorunu yaşayan varmı acaba aranızda olan varsa cevap yazarsanız sevinirim… ALLAH herkese şifa versin inşallah….

 364. selin says

  bugun ogrendım bende b12 eksıklıgı cok fazlaymıs dr ıgne verdı eczaneden almak ıcın gıttım cuzdanımı evde unutmusum o kdr unutkanım son zmnlarda ozellıkle neyı unutmamam gerekıyorsa anında unutuyorum bu yuzden derslerım de etkılenıyor ıns ıgneler ıse yarar bundan sonra dıkkat etmeye calısıcam bakalım unutkanlıgım bıraz olsun gecıcekmı :(

 365. elif says

  Burak, benim de dilimin arkasında kabarcık oluyor,bende B12 vitamini eksikliğinden şüpheleniyorum fakat tahlil yaptırmadım.Sen bir bilgi edindiysen lütfen buraya yazar mısın?

 366. ÖZNUR YILDIRIM says

  evet bende ciddi manada saç dökülmesi yaşıyorum.

 367. gaye says

  BENDE CİDDİ ANLAMDA SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞIYORUM BENİM B12 YOK DENECEK KADAR AZ HERAY BANA BİR KUTU B12 HAP VERDİ DOKTORUM YALNIZ KİLO ÇOK ALDIRIYO FİZİKEN ZAYIF BİR İNSANIM BEL TARAFIMA DOĞRU GENİŞLEDİĞİMİ HİSSEDİNCE KESTİM B12 EKSİKLİĞİNİN BAŞ NEDENİ UNUTKANLIK VE SAÇ DÖKÜLMESİ ARKADAŞLAR B12 EKSİKLİĞİ SAÇI ÇOK FENA DÖKÜYOR CİLDİYE DOKTORUNA BAŞVURSANIZ İYİ OLUR BEN HALENDE KULLAIYORUM ARA ARA

 368. şadiye says

  iyi günler benim rahatsızlığım ağız içinde yara devamlı şekilde birde çarpıntı nefes darlığı arada zaman zaman unutkanlık var bu konular B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNDENMİ KAYNAKLANIYOR CEVAP VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM

 369. meryem says

  merhaba, ben 34 yaşındayım. yaş ilerledikçe b 12 vitamini eksikliği daha sık rastlanıyormuş. bende b 12 eksikliği olduğunu bir tesadüf sonucu öğrendim. Bizler yine şanslı sayılırız. en azından problemimizin farksındayız. Kendinde b 12 eksikliği olupta farkında olmayan binlerce çocuk var. Uzun yıllar b 12 eksikliği olupta bilincinde olmayanların tedavisi daha da zorlaşıyormuş, hiç bir şeyi ihmal etmeyin, küçük şeyler büyür aşılması zor problemlere dönüşür saygılar…

 370. elif says

  slm arkadaşlar bende ilk önce bi sağlık ocağında kan testi yaptırdım çünkü ablam ilik kanseriydi ondaki bazı belirtileri knedimde gördüğüm için mesela yokuş çıktığımda veya biraz yürüdüğümde boynumdaki damar çok atıyodu kan testi sonucunda doktorum hematolojiye yönlendirdi ve ordaki kan testi sonucunda b12 eksikliği çıktı çok şaşırdım çünkü ben et yumurta süt ürünleri tüketen bir insanım. doktor biyopsi yapılacağını söledi sonu ne olcak bilmiyorum. 2 şubatta biyopsi yapılacak .Allah herkese acil şifalar versin…

 371. elif says

  ekrem bey yorumlarınız gerçekten çok güzel ve yazdıklarınıza son derece katılıyorum. bende gününü 3 saat sporla geçiren bir insandım . koşu bandında günde 400 kalori yapıydum. 45 dk plates yapıyodum ve bunun dışında başka şeylerde var. bir zaman sonra bunları yapamamaya başladım halsizlik baş dönmesi unutkanlık başladı. doktora gittim b12 eksikliği çıktı ayriyeten kemik iliği biyopsisi yapılacak.benim tek şaşırdığım nokta b12 eksikliğinin çıkması .çünkü ben et , balık,süt ve peyniri tüketen bir insanım. benlkide vücutta emilimi olmadı.şuan tek istediğim spor yapabililecek kuvveti kendimde istiyorum. allah herkese şifasını versin diyorum ama bizde birtakım şeyleri ihmal etmeyelim.

 372. nejla says

  evet bende de b12 eksikliğinden dolayı saç dökülmesi var

 373. büşra elif says

  Merhaba;
  Daha 16 yaşındayım ve tahlillerim sonucu b12′m ciddi oranda düşük olduğu söylendi . vejeteryan falan değilim ama bir ayda tam 1o kilo verdim . halen daha vermeye devam ediyorum .
  kahvaltımı akşam yemeğimi düzenli yiyorum . gereksiz abur cuburda sevmem .
  iğne alıyordum ama bi kaç aydır iğneleri bıraktık ve sürekli nefes darlığı çekiyorum . herşeye sinirleniyorum kendimi tutamıyorum . böyle sürekli ilaç kullanmak zorundamıyım yardımcı olun çünkü ben üni. sınavına giricem ve 2 dk önce söylediğim cümleyi bile unutur oldum .

 374. arzu says

  slm ne eksik milletmişiz meğer ama bu ülkenin maddi durumdan kaynaklı bende guatr hastalığı var ve balık kesinlikle yasak yumurtanın fazlası allerji yapıyor ve et çok sevmem midemi rahatsız ediyor.bu durumda ilaç tedavisi şart.bunu belde ve boyunda düzleşme ve fıtık teşhisinden sonra başladım.bi yeri iyileştireceğim derken başka hasarlar vermeyin.tüm rahatsızlıklarınızı mutlaka dr.unuza söyleyiniz.. iyi günler..

 375. a.ö. says

  saç dökülmesi çinko eksikliğindendir . zinko tablet kullan ğeçmiş olsun

 376. Venus Kilic says

  Yorumların hepsini okudum, B12 eksikliğinin çoğumuzun hayat kalitesini ciddi oranlarda aşağı çektiğini gördüm. Hepimize yararlı olacak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Doğanın en değerli besini “Arı Sütü” ve “Polen” de yüksek miktarlarda B12 bulunmaktadır. Polen doğadaki en mükemmel B Vitamini kaynağı olarak bilinmektedir. Polen ayrıca şu vitaminler bulunur; A, B(1-2-3-4-5-6-7-8-9-12),C,D,E,H,P,PP’dir.
  Polende 22 çeşit amino asit, 27 çeşit madensel tuz,doğal hormon, enzim, pigment, karbonhidrat ve fermentler vardır.
  Arı Sütü ve Polen’in kapsül halinde değil mutlaka saf halleriyle tüketilmesini öneririm. Yine tavsiye olarak; sahtekarlardan değil 30 yıldır bu konuda uzmanlaşmış ve profesyonelleşmiş Türkiye’nin tek ve en iyi firması olan NeVital’den alınmasını salık veririm. Herkese sağlıklar dilerim.

 377. Venus Kilic says

  Ağız içi yaraların, aftların, dil ve diş eti yaralarının, boğaz ve solunum sistemi yaralarının en etkili çözümü saf “Propolis”te. Uzak doğuda Propolis mucivezi besin olarak adlandırılıyor. Binlerce insan şifa buluyor, lütfen kullanın, ben şahsen propolisle iyileşen yüzlerce insan biliyorum.

 378. HÜMEYRA says

  bennimde şaçlarım çok dökuldugu için doktora gittim b12 eksik ligi ortaya çıktı
  ben de bir internetten araştırma yapayım dedim sizin sorunuzu gördüm siz hallede bildinizmi

 379. mukaddes says

  Slm herkese.Herkese Allahtan acil şifalar diliyorum… Bende 4çocuk annesiyim 2ewlilik yaptım:(şimdi ise çocuklarım bir araya geldiğinde ciddi üzüyorlar beni bundan sebebp yukarda saydıklarınız tüm hastalık belirtileri bende de oldu hatta panik atak geçirip doktora kaldırıldığım oldu. ama insanın başına gelmeyince bilinmezmiş.tv de doktorm türünde programları izledim we kendi hastalığımı kendim tespit ettim ama neticesinde ne çıkacağını bilmeden. Ama şükürler olsun ki kendi gayretimle endi hastalığımı buldum. doktora gitme imkanlarımda yoktu o dönemlerde.konsantre eksikliği ile başlayan we dha yadığım notları nereye yazdığıma kadar we takibim sonucu yakaladım hastalığı inşallah düzelirim. ama bu arada güwen sorunuda yaşadığım için bunca çileden sonra,doktorlara kardar artık güwenemez hale geldim:( üzgünüm benim Alamyada ki doktorum beni bebk gibi sewerken burdaki doktorlar karşılarında doğru dürüst konuşturmuyorlar bile:(kötü şeyler ama salık olsun artık … Bizler zaten millet olarak kaere boynu bükük we ezik olarak geliyoruz doğarken türkiyeye!…ilk okul birden itibaren koyun gibi dizilmeyle başlıyor ilk okullarda başımızın ezik olması gerektiği:( neyse içimdeki fırtınalar buralara sığmaz ben en iyisi herkese çok geçmiş olsun dileyim… Yüce Allahım sizlerede banada acil şifalar wersin hemde bugün inşallah…A.E.Olun…

 380. zeynep87 says

  merhaba 15gun oncesıne kdr en azından nefes darlıgım vs. belırtılerım yoktu bı aksam tıtreme ve yorgunluk ıcımın sıkılmasıyla basladı nefes alamadım olucem sandım acıle gtttık once bsı yok panık ataktır psıkıyatrıye gıt dedıler gıtmedım hergun tekrarladı yemek bıle yemez oldum tahılıle gıttım b12 eksıkmıs 193 olması gerekırken 188 cıktı doktor nerox b12 verdı kullanıyorum 10gundur ama bazı geceler tıtremem devam edıyor eczacı da kum da dokuyor su ıcmesı lazım demıs acaba ondan mı devam edıyor psıkololojım bozuldu b”12 bıanda cıkan bır sey deılmıs uzun yıllar boyunca saklanırmıs eksklk anlayamazmıssın ben de unutkanlık artmstı kpssye hazrlanıyorum eskıden 1kere de aklıma gırerdı smdı 3kere tekrrla anlayabılıyorum:( gecelerı bu tıtreme ıc sıkıntım hala gıtmedı ıns duzelırım ama doktor duzelemeyebılrsn buna hazrlklı ol dedı ozmn urolojıye gonderecekmıs:( carsmba doktora gıdıcem ıns guzel haberler alırım ama ıgne daha kesın cozum dedıler.. allah yardımcımız olsun

 381. selin says

  slm bndede aynıları oluyor lütfen GASTROLOJİ den ne sonuç çıktı söyler misin bn gastrolojiye gitmedim (:

 382. busraaaa says

  arkadaşlar bende b12 hastalığı var e 1 yıl iğne yaptırıcam ve sevmediğmi besinlerde b12 war başka besinler kullansam olmazmıı ?? =(

 383. BEKİR says

  zeynep hanım aynı rahatsızlıklar bendede mevcut dodeks kullanabilirsin bi zararı dokunmaz nefes darlığı unutkanlık titreme üroloji ile bir alaksı yok …

 384. tenzile kutluata says

  polenin paydasını bende duymuştum ilk işim köyden polen siparişi vermek oldu (organik olması önemli)

 385. Serkan says

  mrb dilek hanım bende de b12 eksiklği var ve aynı şekilde şiddetli bi saç dökülmesi sorunum var doktor b12 nin eksiklğine bağlıo bunu

 386. kübra says

  mrb zerrin bendede b 12 eksikliği var benexol kullandım çok iyi geldi iki kutu kullandıktan sora bıraktım. şikayetlerim yine başladı ve yine aldım faydasını görüyorum ama bu bahsettiğin ilaçtanda almak istiyorum tamammen kurtulmak istiyorum bu vit.eksikliğinden… bu söylediğin ilacı araştırıcam bulduğum zaman benexolle berabermi almam gerekiyo????

 387. zübeyr says

  Öncelikle geçmiş olsun.Saydığın sorunlar sanırım sende tiroid bezi bozukluğunu gösteriyor.Hormon değerlerini ölçtürmeni tavsiye ederim

 388. gökhan says

  selam 24 yasındayım saclarım zaman zaman dökuldu ve ırsi oldugu dusuncesındeyım yasıtlarıma göre her sene olgun ve iri duruyorum yemediğim hiç bir sey yok yemeklerden secmem vıtamınıde meyvede cok tuketırım ama maalesef b12 eksıklıgı cıktı ve dodex ıgnesı vurulacagımı söyledı dr ömur boyu yazmıs receteye anlamıyorum zararı yok dedı ustelık ama ömur boyu olması benı epey dusunduruyor bunun baska bır sekılde ılacı veya duzelme gıbı bır durumu yokmu kı …. allah herkese acil şifalar versin beterin beteri vardır elbet ama hiç bir zaman hastalığa kendinizi yendirtmeyi başarmayın arkadaşlar … güçlü olmalıyız herzaman

 389. cansın says

  eğer çinko eksikliğin warsa saçların dökülür..doktorun zaten kan istediğinde onuda istemiş olması lazım..

 390. ırmak says

  bende bu dodex iğnelerinden vurulmaya başladım haftada bir 5 hafta faydası oluyo mu????

 391. ERDEM says

  @hscorpions: bende kullanım b12 vitamin eksıklıgı için benım için ders çalısırken basım agrıyor.suan unıverste sınavına hasırlanıyorum ama çok sorun yasıyorum deneme çozerken 40tane soru cozdukten sonra gerısını cozemıyorum bas agrım baslıyor sinirsistemindenmı bsorun sınavlarada hazırlanıyorum benımiçin çok zoroluyor vitamin eksıklıgı mı var bılmıyorum

 392. salim says

  ayaklarım uyuşuyorbacaklarım karıncalanıyor kışın cok üşüyor ne yapmam lazım doktorum

 393. ilknur says

  bendede b12 vitamın eksikliği oldunu yenı ögrendim bende unutkanlık ayaklarımda ellerımde uyuşmalar kremplar oluyor çarpıntım oluyor kalpbıde tansıyonum sureklı yuksek aşırı derecede sinirbozuklugu yorgunluk oluyor bende tedavısını yapmaya başladım vemerak edıyorum tadavım bıttınde bu rahatsızlıklarım duzelıcekmı ve ılerıde yıne sorun yaşıycakmıyım..

 394. uqur says

  evet bayadır dokulu buqun doktor dodex yasdı ısde yarından ıtıbaren onu kullancam asırı derece sacım dokuluo sebebı b 12 eksıklıymıs

 395. uqur says

  evet oluomus bende dodex kullncam ben kendım staj yerımde yaptırdım tıp fakultesı hocalrına..

 396. uqur says

  muayeneyı tıpta oldum 3 doktor baktıı..baya ınceledıler yanı dodex uygun gorduler

 397. says

  @Aykut:

  arkadaşım b12 ölçümünü bir doktora göster. dodex iğne verecektir ancak bu genellikle mide sorunu ile ilişkilidir. Yani birde endoskopi yapılması lazım. Eğer midesel sorunlar var sa ki yüksek ihtimal vardır. o zaman ağızdan aldığın yiyecek veya hap b12 işe yaramaz. bunun için b12 kürüne geçeceksin. haftada 5 gün iğne, 2 gün ara şeklinde. 5 paket bitirip 10 gün ara verip tekrar b12 tahlili yaptıracaksın. Ardından da mide sorunun geçene kadar veya geçmeyecekse ayda bir b12 iğneye devam ömür boyu. İnşallah sinirlerinde kalıcı hasarlar oluşmamıştır. Çok çok iyi psikiyatristler var onlarada bir görünebilirsin. Bende pangastrit reflü vs. çıktığı için b12 kürü uyguluyorum. artı akupunktur tedavisi görüyorum. Hem panik atak belirtileri var hem agorofobi. Ama b12 vitamin takviyesi yaptırdığımdan beri önceye göre büyük değişim var.

 398. çiğdem says

  arkadaşlar bende b 12 tadavisi aldım…şu ara yaşadığım sıkıntı saçlarımda dökülme ve saç derimde pullanma ,bu sıkıntılarla karşı karşıya olan varmı…

 399. Zekeriya says

  Sevgili Mersin, bilmiyorum hala bu sayfayı takip ediyormusun. 2010 yılı Ocak ayında B12 eksikliği ve uyguladığın tedavi hakkında çok güzel bilgiler vermişsin. Ancak kullandığın ilacın adını yazmamışsın. Tablet mi kullanıyorsun yoksa iğne mi belirtirsen bir de adını yazarsan çok sevineceğim, saygılarımla.

 400. efruze özkan says

  @hüseyin sarıadam: arkadaşım sen bu sorunu ciddiye almalısın ve bir nörolog ile konuşmalısın bu durum epilepsi rahatsızlığının bi türü gibi gözüküyor tetkikleri yaptırmalısın ilaç kullanarak kontrol altına alınmazsa ciddi sorunlar yaratabilir.

 401. Mustafa Özgür Aslan says

  Öncelikle herkese Allah’tan acil şifalar diliyorum. Herşey yaklaşık 3-4 ay önce sol kolumda uyuşma ile başladı, daha sonra sol bacağımda kasılmalar ile devam etti. Bazı geceler nefesim daralıyor. kalp çarpıntım oluyordu. Arkadaşlarım aman ihmal etme sol kol tehlikelidir git bi kardiyoloi uzmanına görün dediler. Gittim ama yapılan tetkiklerde hiçbişe çıkmadı. Bu arada uyuşmalar günden güne artıyordu. Sonra boyun fıtığından şüphelenerek nöroloji bölümüne gittim. Doktor hem beyin hem de boyun mr’ı istedi. MR sonuçları çıktığında, doktor beyindeki kılcal damarlarda kireçlenme var dedi yağlı ve tuzlu yeme diyerek aspirin yazıp gönderdi beni. Tabi ben tatmin olmadım bu açıklamadan, tıp fakültesi nöroloi bölümüne gittim ordaki doktorlarda bi sürü tetkik ve tahlilden sonra beyindeki damarlarda kan pıhtılaşması var dediler. Ömrün boyunca kanı sulandırması için aspirin kullanacaksın dediler. 1 ay aspirin kullanmama rağmen şikayetlerim geçmedi aksine daha da kötü oldum. Ben aktif olarak spor yapan birisiyim ama artık merdiven çıktığımda nefes nefese kalmaya başladım, kalp çarpıntılarımda bi hayli arttı. Vesselam üniversite okuduğum şehirde tekrar nöroloiye gittim bu sefer ilaçlı mr çekildi.Doktor mr sonuçlarına baktıktan sonra MS başlangıcı dedi. MS’in ne olduğunu çok iyi biliyordum ve MS lafını duyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Nasıl olur dedim kendi kendime, evet şikayetlerimin bazıları MS ile örtüşüyordu ama hiç atak geçirmemiştim. Tabi ben yine tatmin olmadım hop başka bi nöroloğa. Bu arada daha önce gittiğim hiç bi doktor kan testi yapmayı akıl edemedi. Bu sefer gittiğim doktor hayır MS değilsin bunlar kan pıhtısı dedi. İyice kafam karışmıştı ve bi dünya tetkik tahlil istedi. İlk yapılan kan tahlillerinden sonra B12 vitamini çok düşük çıktı. Doktorum şikayetlerinin hepsi B12 vitaminin eksikliği yüzünden kaynaklanıyor olabilir dedi. Tabi çok sevinmiştim bu duruma hemen dodex iğne başladı. 5 gündür vurduruyorum iğneleri ama pek bi faydası olmadı gibi. Hala çok aşırı güçsüzlük, uyuşma ve nefes darlığı mevcut. Bu hafta tekrar gidecem doktoruma bakalım hangi yeni macera beni bekliyor. Alıştım artık her gittiğimde yeni bi hastalık söylenmesinden :) umarım artık kesin tanı konurda bi tedaviye başlanır. Tekrar hepinize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hiçbişeyi kafanıza takmayın, hayata hep olumlu tarafından bakın.Vücudumuza kötü baktığımızda bunun acısını bizden çok kötü çıkartıyor.

 402. yagmur says

  arkadaşlar bendede b12 vitamin eksikiği çıktı dodex kullanıyorum ama şimdilik bi faydasını göremedim ellerim hiç ısınmıyor unutkanlk halsizlik ve yorgunluk var ama yinede tedaviye devam ediyorum bakalım ne olcak?

 403. yıldız yıldız says

  arkadaşlar şaşkınım valla ben de şaşırdım bi vitamin eksikliği bunları mı yapıyomuş??ben de kalpten şüphelenirken b12 eksik çıktı.uyuşma,unutkanlık,yorgun kalkma filan.dodex verdi doktor yeni başlıcam inşallah düzelir.ben de kelimenin ilk harfini söyleyip gerisini getiremeyenlerdenim:) 2 haftadır iş hayatına geri döndüm 5 yıl aradan sonra,sanıyodum ki iş hayatına ara verdiim için bu kadar unutkanlık yaşıyorum,önceki fil kadar hafızam nerdeee,sürekli notlarıma dönüp notu niye yazdıımı da hatırlamıyorum..vejetaryen değilim,her türlü beslenirim nasıl eksik çıktı ben de şaşırdım.Allah herkese şifa versin…

 404. EREN says

  bende de b12 eksikliği var ve saçlarım dökülüyor.

 405. karahan says

  merhaba arkadaşlar herkeze geçmiş olsun…Sıkıntılarım;son 3 haftadır başımın arka kısmında ve ensemde ağrı baş dönmesi özellikle ağni hareketlerde,ensemde sertlik hissi ,miğde bulanması ve ağır kokulardan miğde bulanması şeklinde nörolojiye gittim tıbbi cihazlarla değil ama fiziksel olarak bağzı muayenelerden gecdim..kan tahlili istendi ve b-12 eksikliği çıktı hemde şu anda 117 sevilerinde dolaşıyor normali 250- ila 900 arası öle yazıyor…son bir kaç gündürde nefes almada biraz zorluk ve yutkunmada biraz zorluk çekiyorum endokronoljı ve hemotolojıye sevk edıldım bakalım ne çıkacak sonra bilğilendiririm…hepinize geçmiş olsun ALLAHTAN acil şifalar dilerim….

 406. karahan says

  hilal tedavin ne durumda öğrenebilirmiyim bende oraya sevk edildim ama ne yapılıyor merak ediyroum

 407. aysel kayapa says

  mrb bu şikayetlerin hepsi bendede vardı, 2 gün önce doktora gittim b12 130 cıktı dedox kullanıyorum,cok iyi geldi herkese geçmiş olsun

 408. aysel says

  ben de b12 eksikliği çıktı. doktorum iğne verdi ancak diğer arkadaşlar yorumlaında deride oluşan yan etkilerden bahsetmiş; bu durum beni haliyle korkuttu. acaba bu bireyin verdiği bir tepki mi yoksa genele yayabilir miyiz? cevap verirseniz çok sevinirim. Hepinize geçmiş olsun

 409. selma says

  benim kızım var 21 yaşında 39 kilo b12 hapını da kullandı bir türlü kilo alamadı yadığınız belirtiler kızımda sürekli var ne yaptıysak kilo alamadı ve iştah bile açmadı acaba bu b12 iğnesini kullanabilir miyiz bir faydası olur mu?sizden cevap bekliyorum şimdiden teşekkür ederim

 410. erdinç düzgün says

  arkadaşlar ben 1 ay önce baş dönmesi ve denge kaybı şikayetiyle hasteneye gittim kan testi yaptırdım ve b12 vitaminim çok düşük çıktı (87).. 10 tane dotex iğne vurundum ayrıca takviye hap kullanıyorum şikayetim yarı yarıya azaldı ama burda yazılanlar gibi bi şikayetim olmadı sadece biraz unutkanlık oldu benim anladığım kadarıyla belirtiler kişiye göre farklılık gösterebiliyo.. allah herkeze acil şifalar versin..

 411. erdinç düzgün says

  benim b12 değerim 87 çıktı doktor nasıl ayakta kaldığıma şaşırdı ama ben yinede yazılanlar kadar ağır belirtiler yaşamadım sadece baş dönmesi ve hafif denge kaybı şikayetiyle gittim doktora.. 10 adet dotex iğne vurundum takviye olarak vitamin kullanıyorum şikayetlerim yarı yarıya azaldı bence panik yapacak bi durum yok ama bu hastalığınızı önemsemeyin anlamına gelmiyo ve unutmayalımki en iyi tedavi yöntemi bence hastalığı yeniceğinize inanamak,kendinize sıkıntı yaratmamak ve alllaha şifa için dua etmek.. allah herkezin acil şifasını versin inş..

 412. yıldız says

  @dilek:
  evet
  bende senin gibi bu sorunları yaşadım ve hala yaşıyorum
  saçlarım döküldü vücudumun rengi degişti
  aşırı soguk içecekler tüketiyorum (kola vs gibi)
  ignenin çok az faydası oluyor bir hafta gibi
  ama yinede et ve rünlerini yiyemiyorum anında çıkarıyorum bir
  çok tabiblerle görüştüm sonuç böyle devam yapacak birşey yok
  şimdi ise bitkisel tedavi ye başladım biraz daha iyiyim ilaçlarımada devam ediyorum
  allah saglık ve sıhat versin.

 413. kemal yıldırım says

  slm yaklaşık bir yıl gibi bir süredir agzımda ekşime ve dilimde
  yanmalar ve aşırı kızarıklık var çok dr a gittim bir kaçı reflü dedi
  bir kaçı b12 eksik dedi hepsi için de yeterince iaç kullandım
  zira hiç bir yol katedemedim lütfen yardımınızı rica ediyorum

 414. hasibe says

  merhabalar ben bu staya kayın pederimde b12 eksikliği vardı onu araştırmak için girmiştim fakat yazdıklarını okuyunca şok oldum çün ki b12 eksikliği belirtileri bendede war özellikle unutkanlı ve dalgınlık.acayip derecede panik olmuş durumdayım.yarin ilk işim sağlık ocağına gidip tahlil yaptırmak olacak.bu arada ben 7 yıldır eczane çalışıyorum saç dokülmesine benexol ampül çok iyi geliyor hatta ev yapımı çok kolşay kürlei war tavsiye ederim.hepinizi allah acil şifa versin.

 415. mehmet says

  slm arkadaşlar ben halsizlik mide bulantısıı kalbimin çok hızlı atmasıı. ve sol kolum ve sol göğsümde ağrılar başlamıştıı gece uyanmalarr kalp durmasıı gibi şikayelerle kaardiyolojiye gitiimm yapılan tetkikler sonucunda kalp te birşeyin yok denildii sadece kalbin biraz hızlı atıyo dedii ve gece kalbin duraklamış deiidii 2 defa tabi ben hergün spor yapan yürüyüş yapan adamım doktorun dedikelrine inanmadım başka bir hastenenin dahiliyesine göründüm benden hertürlü kan tahlili yaptırdıı yapılan sonuçlarda b12 vitamin eksikliği 157 çıktıı dodex iğneleri vurulmaya başladım halan da vrulyorumm birazcık olsunn ileşmeye başladım baş dönmemm azaldıı nefes darlığı azaldıı ama hala tamm iyileşemedimm :(

 416. birgül says

  bende de aynı belirtiler var ve saçım dökülüyö

 417. çorumlu girl says

  benm 6 yaşndn beri baş ağrım var çok unutkanm ve saçım çok dökülüyor hiç saçım kalmazsa diye korkuyorum hastalığn ne olduğunu bilmiyorum. zeki insanların unutkan olması normal midir?

 418. aslı says

  bn de kapalı alanda kalp çarpntısı çok fazla oluo nefezs alamadığımı nhssedeıyorm ve çok fazala ellerim terlıo ve bacaklarm ttrıo asırı kılo kaybnm oldu ve yemk yıyemıorm kndımı zorla kusturuyorm

 419. esmer kız says

  aynı bende var bol bol ‘et ,yumurta , süt , ‘ bunlardan yiyin hemen gecer

 420. eylül says

  unutkanlık şikayeti olan arkadaşların öncelikle nöröloji bölümüne gitmeleri gerekir. orada sizden beyin emarı ve kan tahlili istenir. beyin emarı temiz ise korkulacak bir şey yoktur, sorun vitaminlerle ilgilidir. bu vitaminlerle ilgili kısım için sizi dahiliye bölümüne yönlendirirler. b12 eksikliği olan kişilere dedox verilir iğne şeklinde ve uzun süre buna devam edilmesi gerekir.ilk olarak sıklıkla daha sonra ömür boyunca ayda bir tane vurdurmanız gerekir. unutkanlığın bir diğer sebebi de psikolojiktir. bunu için psikiyatr bölümüne gitmeniz gerekir. b12 vitamini eksikliği: unutkanlık, halsizlik, sürekli uyuma isteği,yorgunluk, algısal bozukluk, el ve ayaklarda uyuşma, dikkat dağınıklığı gibi durumlara sebebiyet verir. umarım açıklayıcı olmuştur. sağlıktan önemli hiç bir şey yoktur aldığınız her nefesin kıymetini bilin. kanuninin dediği gibi; ‘olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibidir’ sağlıcakla kalın gülümseyin:)

 421. hümeyra says

  @dilek: ewt ben çk yasadm nerdeyse saçlrmın yarıdn fzlası dokuldu şu anda vitamin kullnyrm bklm fydsı olack mı?

 422. aylin says

  merhaba

  bende de kolumda ağrı parmaklarımda uyuşma başladı doktora gittim emar sonucu boyun düzleşmesi,fıtık olduğumu öğrendim dodex ilaç ve boyunluk tedavisi oluyorum 10 iğne verdiler işe yarar mı bilmiyorum:((

 423. recep says

  merhaba arkadaşlar bende fiziksel aktivitelerde çok çabuk yoruluyorum.Örnek olarak halı saha maçlarında 5-10 dk koştuktan sonra veya 3-5 dk yüzdükten sonra gözüm kararıyor, biraz daha zorlarsam istifra ediyorum. Aynı zamanda hafif düzeyde unutkanlıkta var. Acaba bende mi b12 eksikliği yüzünden bu problemleri yaşıyorum:((

 424. Ali B. says

  B12 vitamini eksikliği olanların büyük çoğunluğu emilim sorunu yaşıyor. Emilim sorunlarından dolayı oluşan B12 vitamini eksikliğinde, ağızdan alınan B12 takviye tabletleri bir fayda sağlamaz. Bu durumda; B12 iğne tedavisi şeklinde veya B12 vitamini “methylcobalamin” formunda dil altı tabletleri kullanılabilir. “B12 methylcobalamin” dil altı tabletleri bildiğim kadarıyla Türkiye’de üretilmiyor; ancak Amerika menşeili iherb.com internet sitesinden temin edilebilir. ilk alışverişinizde 5$ indirim kazanmak için; CIF016 indirim referans kodunu kullanabilirsiniz.

  Sağlıcakla…

 425. ibrahim says

  @hüseyin sarıadam:

  sizde magnezyum omega3 b12 vitamini eksik En güclü yararlı ilaclar

  BENOXOL B12

  BALYA BALIK YAGI

  MAGVİTAL 365

  Bunlar Unutkanlık Snirlilik Vb… Cok iyi gelicektir 3 hafta sonunda farkediceksiniz farklılıgını

 426. First Man says

  Etobur bir insan olmama rağmen; kan tahlilimde b12 değerim 192 çıktı. Doktor d***x iğne yazdı. İnşallah faydası olur.

 427. murat says

  @aysel: ben yaklasık 2 senedir b12 için igne vurunuyorum herhangi bi deriye etkisi yok.Allah şifa versin

 428. raif says

  bi yakınımda gün içinde 5er dakikalık sürelerle aşırı baş dönmesi ve titreme var bu acaba b12 yetmezliğinden olabilir mi biri bu konuda bilgilendirirse çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 429. Filiz İlbaş says

  oğlumda b12 eksikliği üniversite sınavına hazırlanırken yorgunluk,aşırı sinirlilik ,saç dökülmesi, zaman zaman ağız içi yaraları ,dikkat dağınıklığı gibi bir çok sorun ile kendini gösterdi. şimdi herşey normale geldi. çünki bağışıklık sisteminin düzgün çalışır hale getirilmesi için bazı önemli besin tamamlayıcılarına ihtiyaç var. Yediğimiz hiç bir şey olması gereken vitamin, mineral ve amaino asitler gibi yapı taşı maddeleri içermiyor. Bütün besin maddeleri katkılı ,çevremiz kirli, besin maddelerinin genetiği ile oynandı.tıbbi ilaçlar buna tek başına yeterli gelmiyor. Bu konuda danışmanlık yapabilirim.Şimdi o sorunları yaşamıyoruz.

 430. murat says

  Selam arkadaşlar ben samsunda yaşıyorum.bende de B12 rahatsızlığı varmış bende yeni anladım ama hayatımın düzeni bozuldu.bende bu rahatsızlık küçüklükten beri vardı ihmal ettik devamlı dedik ama öyle bir seviyeye geldim ki çekilmez oldu hayattan bağımı koparasım geliyor kendimi aciz işe yaramaz hissediyorum.bu rahatsızlıktan dolayı kaç kere işten çıkmak zorunda kaldım çünkü devamlı iş sterini kaldıramıyorum unutkanlık gerginlik beni çok olumsuz etkiledi en sonunda psikoloğa gittim sağolsun benle çok iyi ilgilendiler bana da iğne ve iki tane hap vedi 20 gün sonra tekrar muayeneye gel dedi inşallah düzelme olacak çok önml,i bir hastalıkmış bu kadar olduğunu bilmiyordum aman arkadaşlar ne olursa olsun aman bir şey olmaz demeyin en küçük rahatsızlıkta bile doktarlara bile gitmemiz lazım büyük hastalıkların başlangıcı olabiliyorlar herkese acil şifalar

 431. Fatih says

  @deniz: Merhaba Deniz,bende de panik atak var ve aynı zaman da b12 eksikliği çıktı,sen bu anik atakla beraber ortaya çıkan diğer sağlık problemlerini nasıl aştın tavsiye de bulunabilir misin? Yardımcı olursan sevinirim;)

 432. ebru says

  arkadaslar 37 yaşındayım aynı sorunlar bendede vardi .. dr. benoxol b12 verdi ins ii gelcek yeni basladim

 433. ekrem says

  slm herkese önçelık ğeçmış olsun dıyorum bende sızden bırı sayılırım b12 :S nefes darlıgı çarpıntı solunum yetmezlıği durduk yere ufacık bişeye panık çarpıntı heycan sıkıntılarım oluyor hayatta ğözlerımle karşılaştıgım herşeyle ösese sınavı gıbı bınkere düşunuyorum birşeyı atıp tutuyorum bışeyı çok takıntı yapıyorum çok yere kurçalıyorum durduk yere S: sonuça baktıgız zaman ben bu içinmı ben bunun içinmı kafa yorum dıyorum saçlarm dökuldu kalmadı şaçlarımın tamamen yarıısı dokuldu aslında birazcık düzenlı beslenme ihtıyacımız var ıkıncısı herşey eskısı gibi birazcık gezıntı çevresel olarak dıyalugu genışletere kendımızı ferahlata bılırız artı bırde pıskolıji doktura ihtıyacımız var oraya gıdene delı derler ama bence gıtmeyen delıdır

 434. ekrem says

  Daha dogrusu sen delımısın dokturana gıtme dıyenler delıdır bençe :S çok duydum ben soylemeseler bıle akıllarınadan gectıklerını tahmın ediyoruz az çok bır çok kışının pıskoliji gıdecıgını vaya karşılaştıgını duydugumuzdan kendı kafamızdan telı derdık delılıkle alakası yokmuş malasef bu işin buyuk zararlara ugramadan bır tedavıye ıhtıyacımız vardır buna kabullenmek lazım artık BAKIN BENIM SAÇLARIM DÖKULDU 2526 YAŞINDAYIM BENDE

 435. ihsan bayrak says

  potasyum kombucha içinde dogal olarak vardır.sacları dökülen arkadaşlar.saclarınız vucudunuzda çinko eksikliginden kaynaklanır.bukonuda bilgi almak için kombucha içenler ve sevenler gurubumuza bekleriz

 436. ihsan bayrak says

  B12 vitamini kullanan arkadaşlara dr.sorumsuzca verdikleri bu vitamin sentetik üretilen ilaçla alındıgında karaciger sertleşmesi yapar uzun zamanda onun için dikkat etmenizi dogal yollardan üretilenleri almanızı .et de bol miktarda ve kombuchada dogal olarak vardır

 437. esin says

  mrb arkadaşlar bende b12 vitamini eksikliği var ilk zamanlar pek önemsememeştim ama son günlerde geceleri titreyerek uyanıyorum kat kat kiyafetler gıysemde vücudum buz kesiyor sanki sıcak suyun altında saatlerce durabiliyorum sıcaklığı algılayamıyorum resmen sabahları yataktan çıkamıyor kalp çarpıntısısyla uyanıyorum özellkle bacaklarımda ve eklem yerlerimde acayip ağrı ve halsizlik var yürürken zorlanıyorum baş dönmesi ve göz kararmasıda cabası ve şaçlarım çok fazla dökülüyo son zmanlarda dilimde yaralarda çıktı ve kötü olan dodex iğne yaptırmama ve benexol kullanmama rağmen bu rahatszlklar geçmedi hayat zindan oldu resmen bana ilaçlar etkisini zmanlamı gösterirveya başka tedavi yöntemleride var mı?

 438. esinn says

  slm arkadaşlar bugün chek up tan geldim eksikliği nelere yol açar bir bakayım diye oturdum bilg.başına.30 yaşındayım ve et ürünlerinden balık haricinde hiçbirşey ağzıma koymuyorum.yumurta asla yiyemiyorum.doktora bunları söyledim test yaptı ve b12 oldukça aşağılardaymış.iğne olarak dodex yazdı ama ilk başta yoğun bir yükleme yapmak gerekiyormuş yani sizin ddiğiniz gibi haftada ayda 1 kısmına sonra geçilmesi lazımmış.ilk kutu 5 gün arka arkaya sonra 2.kutu haftada 1 ve ölene kadar ayda 1 devam.umarım geçer işiniyi tarafı kansızlık yok.ama tedavi olmazsa kan yapmakta bünye zorlanırmış.benim hissettiğim en büyük problem unutkanlık ama öyle yapacağım işleri unutmuyorum.tanıdığıminsanların isimlerini hatırlayamıyorum bu seer içime dert oluyor.hatırlayana kadar kendimi zorluyorum uykularım kaçıyor ve gecenin bir yarısı açıyorum bilgisayarı isimler sözlüğüne bakıyorum ordan bulunca rahatlıyorum ve uyuyorum.öff öff kendimi bunamış gibi hissetmekten bıktım .umarım düzelir herkese acil şifalar

 439. handan says

  mrb arkadaşlar bende de nerdeyse bu belirtilerin hepsi var başta sersemlik , uyuşma ,unutkanlık dikkat dağınıklığı ve benii en çok da rahatsız eden ve hiç geçmeyen kulak çınlaması… kbb gittim kulakla ilgili bi problem yok nörolojiye başta sersemlik uyuşma gibi şikayetlerle gittiğimde tomografi çekildi ve sonuç olarak bişey çıkmadı çok şükür ama bana anksiyete teşhisi koydu. antidepresan verdi. ben bu ilacı kullanmak istemedim çünkü ben anksiyete olduğumu düşünmüyorum. b 12 eksikliği için bi tahlil istemedi ama ben bundan dolayı olabileceğini düşünüyorum. eğer öyleyse inş tedavi görünce geçer.benm gibi özellikle kulak çınlaması olan var mı arkadaşlar .b 12 eksikliğinden kaynaklanıyo olabilir mi ?Allah herkese acil şifalar versin…

 440. Uzm Dyt Gökmen Gök says

  1- Çocuklarda MN Vitamin Testi :
  A,D,E,K vitaminleri yağda; diğer vitaminler suda çözünürler. Vitamin eksikliği ortaya çıkmadan önce bazı belirtiler verir. Bu belirtilerin iyi değerlendirilerek eksikliğin yerine konması için vitamin takviyesi yapılmalıdır.

  A VİTAMİNİ
  Kilo alamama, boyun uzamaması, gözün parlakliğini yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması, kuru ve pullanmış deri, halk arasında tavukkarası diye adlandırılan gece körlüğü (serum düzeyi 20µg/dl altında olursa) görülür.

  D VİTAMİNİ
  Kemiklerde kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler. Huzursuzluk, bas terlemesi, kaşıntı, uyku bozuklukları, ileriki aşamalarda kas güçsüzlüğü (Özellikle karında kurbağa karni) ,kafatasında yumuşama, asimetri, büyümüş bıngıldak, kafatası büyüklüğü ve geciken bıngıldak kapanması, dişlerin geç çıkması, diş çürümeleri, diş minesi bozuklukları, kaburgalarda kemik – kıkırdak bileşiminde rasitik tesbih taneleri, güvercin göğsü, Harrison oluğu, uzun kemiklerin bükülmesi, kemiklerde çabuk kırılmalar sırt kemiğinde eğrilikler, kalça kemiğinde deformiteler görülebilir.

  E VİTAMİNİ
  Metabolik hızın çok arttığı okul ve ergenlik çağında zararlı maddeleri temizleyici etkisi vardır. Eksikliğinde hemolitik anemi, ödemler (vücutta sıvı toplanmasına bağlı sislikler) görülebilir.

  K VİTAMİNİ
  Normal durumlarda bağırsaklardaki bakteriler tarafından yapılır. Pihtilasma faktörlerinin sentezi için gereklidir. Eksikliğinde kanamalarda artış (dişeti, yaralar, burun, mide- barsak sistemi kanamaları vs.) görülebilir.

  B1 VİTAMİNİ
  Büyüme döneminde sinir sisteminin gelişimi ve hızlı metabolizma için B1 vitaminine ihtiyaç vardır. Eksikliğinde kusma, iştahsızlık, huzursuzluk, nefes almada zorluk, kalp çarpıntısı, morarma, kalp yetmezliği, merkezi sinir sistemi bozuklukları, emziren annede sütteki thiamin eksikliğine bağlı olarak bebekte görülen kalp yetmezliği, ses kaybı, görme refleksi eksikliği ile karakterize infantil beriberi hastalığı görülebilir.

  B2 VİTAMİNİ
  Eksikliği görme bozukluklarına, dudak kenarlarında çatlaklarda, deri ve mukoza hastalıklarına yol açabilir.

  B6 VİTAMİNİ
  B6 eksikliğinde dilde şişme, göz, ağız ve burun çevresinde yağlanma görülür. Yeni doğanlarda B6 vitamini eksikliğine bağlı olarak aşırı sinirlilik, huysuzluk; bazen de kasılma nöbetleri görülebilir.

  B12 VİTAMİNİ
  B12 vitamini eksikliği özellikle çocuklarda nörolojik bozukluklara neden olur. B12 eksikliği olan çocuklarda baş tutma, oturma, yürüme, konuşma gibi tüm fonksiyonlar normal bebeklere göre gecikebilir. Hatta uzun süre B12 eksikliğine maruz kalınması geri dönüşsüz hasarlara neden olabilir.

  C VİTAMİNİ
  • Tirozin maddesinin yıkılmasını ve vücuttan atılmasını sağlar.
  • Böbrek sütü bezlerinden salınan bir çok hormon için gereklidir. Bunlar genellikle stres ile ilgili hormonlar olup, stres anında C Vitamini tüketimi artmaktadır.
  • Bağırsaklardan demirin emilimine etkilidir.
  • Besinlerdeki folik asidin dayanıklı kalmasını sağlar.
  • Triptofandan beyin için gerekli olan serotonin elde edilmesine etkilidir.
  • Suda eriyen güçlü bir antioksidandır. Yağda eriyen diğer bir güçlü antioksidan olan E vitamininin, ayrıca A ve B Vitaminlerinin de yapısının korunmasına ve etki gösterebilmesine katkı sağlar.
  • Nitrit gibi karsinojen maddelerin etkilerini önler.
  • Yaraların iyileşmesini, damarların sağlıklı olmalarını sağlar.
  • Kortizon, aspirin, insülin gibi ilaçlarla kurşun, cıva, arsenik gibi ağır metallerin olumsuz etkilerini giderir.
  • Vücudun savunma sistemini arttırıcı etkisi vardır. Bu etkisini nötrofil hücrelerini ve interferon denilen maddeyi arttırmak yoluyla gerçekleştirir.
  • Histamin yapımını azaltarak alerjik olayların şiddetini düşürür.
  2- Diyet Yapanlarda MN Vitamin Testi
  ZAYIFLAMADA VİTAMINLERİN ÖNEMİ
  Son yıllarda hazır besinlerin sofrada yerini alması, hareketsizlik, yüksek şeker ve yağ tüketimi, fast food beslenme şekli gibi yanlış yaşam ve yemek tarzından kaynaklanan problemlerden dolayı obezite her geçen gün artmaktadır. Obezitenin hızlı artışı da zayıflama konusunda birçok araştırma yapılmasını hızlandırdı. Zayıflama ve en iyi diyet konusunda binlerce araştırma yapılarak en iyi zayıflama teknikleri üzerinde duruldu.

  Yapılan çalışmalar gösterdi ki herkesin metabolizması aynı parmak izi gibi kendine özgü herkesin diyeti, kalorisi ve besinlerin farklı miktar ve çeşitte alması ile kilo verdiriyor. Bu konudan yola çıkılarak, çalışmalarda özellikle vitamin ve minerallerin kilo verdirme konusunda etkisi olup olmadığına bakıldı. Vitaminlerin, metabolizma işlevleri ve yağ yakımı üzerinde çok yönlü etkisi olduğu ve vitamin eksikliklerinde de kişilerin kilo aldığı veya yağ yakamadığı görüldü.

  Vitaminler genel sağlığımız üzerinde etkili olduğu gibi özellikle zayıflama konusunda da çok etkilidir. Metabolizmanın yağ yakım hızında, iştah, doyma hissinin zamanı, metabolizma hızı, zayıflamada açığa çıkan ürünlerin uzaklaştırılması gibi zayıflamayı direk etkileyen olaylarda etkilidir. Hangi vitamin zayıflamada kilit rol oynamaktadır?

  B GRUBU VİTAMINLER VE ZAYIFLAMA
  B grubu vitaminleri zayıflamada çok etkili mekanizmalarda rol oynar.
  Diyet yaptığınız dönemde ağırlık kaybınız az ise, özellikle diyette olduğunuz dönemde daha çok sinirleniyorsanız, tahammülünüz az ise, diyette verdiğiniz kiloları dikkat etmenize rağmen hızla geri alıyorsanız B grubu vitaminlerinizde eksiklik olabilir.
  B grubu vitaminleri diyette yağ yakımında çok önemlidir. Metabolizmada kimyasal reaksiyonlar için koenzim olarak kullanılırlar, yani metabolik faaliyetlerde ara ürün olarak kullanıldıkları için eksikliklerinde metabolizma ve kilo verme etkilenir. Yağ yakımı yavaş olmakta ve yavaş kilo kaybı gerçekleşmektedir. B grubu vitaminleri;

  Enerji üretiminde rol alırlar.
  Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görevlidirler.
  İştah mekanizması üzerinde görev alırlar.
  Beyin fonksiyonları, sinir sistemi, depresyon üzerinde etkilidirler.
  Kan şekerinin düzenlenmesinde etkilidirler.

  Özellikle zayıflamada B vitaminlerinin etkileri:
  B1 Vitamini (Tiamin): Nişasta ve şekerin yakılması için gerekir. Karbonhidrat metabolizmasında önemlidir.
  B2 Vitamini (Riboflavin): Yağ, protein ve karbonhidrat sindirimi için gereklidir.
  B5 Vitamini (Pantotenik asit): Enerji üretimine yardımcı olur.
  B6 Vitamini (Piridoksin) : Doymamış yağların yakılması için gerekir.
  B12 Vitamini (Siyanokobalamin) : Tüm sindirim sistemi için gereklidir. Gıdaların sindirimi ve emilimine yardımcı olur.

  KALSİYUM VE ZAYIFLAMA
  Kalsiyum, herkes tarafından bilindiği gibi kemik ve diş gelişiminde önemli role sahip, başlıca kaynakları süt ve süt ürünleri olan bir mineraldir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kalsiyumun, kemik sağlığı yanında zayıflama konusunda da çok etkili olduğu görüldü. Yapılan çalışmalarda, yüksek kalsiyumlu diyet uygulandığında, deney hayvanlarından alınan yağ dokusunda lipolizde (yağ yakılmasında) %300-500 artış ve yağ asidi sentetaz salınımından %51 azalma gözlemlenmiştir.
  Yapılan diğer araştırmalarda alınan sonuçlar da, yüksek kalsiyum diyeti uygulanan hastalarda vücut yağ oranında belirgin bir azalma gözlendiğini, kişilerin süt ve diğer kalsiyum kaynaklarını tüketmesi ile kilo kaybı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu, yakın kaloride beslenen ancak diyetinde kalsiyum oranı düşük (700 gramdan az) olan kadınlarda, daha yüksek kalsiyumlu diyet uygulayanlara oranla daha az kilo kaybı gözlendiğini saptamıştır. Yapılan tüm araştırmalar, kalsiyum açısından zengin olan yiyeceklerle beslenenlerin vücut kitle indekslerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni kalsiyumun vücudumuz tarafından salgılanan ve yağların depolanmasını önleyen bir hormon olan kalsitiriol eksikliğini gidermesidir. Sonuçta, yüksek kalsiyum diyetinin yağ yakılmasını belirgin bir şekilde artırdığı, buna karşılık karbonhidrat ve proteinden yağ oluşumunu (lipojenez) azalttığı görülmektedir. Bu yüzden diyete başlarken mutlaka kan kalsiyum seviyenizin eksik olmadığından emin olmalısınız. Kanda kalsiyum eksikliği varsa yüksek kalsiyum içeren diyetle zayıflama başarınız artacaktır.

  KROM VE ZAYIFLAMA
  Krom, insan organizmasında karbonhidrat metabolizması için önemlidir. Kolesterol, yağ ve protein sentezi için hayati bir mineral olan krom, kan şekeri düzeyinin sabit kalmasını sağlar. Kromun osteoporozla savaşta ve yaşlanmayı geciktirmede etkili olduğu, ayrıca kas oluşumunu da desteklediği bilinmektedir. Ortalama bir diyet kromdan fakirdir.
  Kromun zayıflamada etkisi çok büyüktür. Özellikle krom eksikliğinde kan şekeri düzeyi ayarlanamadığı donemde çok fazla şeker istekleri, açlığa tahammülsüzlük görülmektedir ayrıca periferik sinir hastalığına ve şeker hastalığı benzeri belirtilere yol açar. Konsantrasyon bozukluğu ve sinirlilik hali yaratır. Huzursuzluk, yorgunluk, şekere karşı tolerans bozukluğu, damar sertliği riskinde artış, fazla kilo alımı görülebilir. Özellikle diyette sürekli tatlı istiyorsanız, diyete tahammülünüz yoksa ve 2-3 gün içinde diyeti bozuyorsanız, açlığa dayanamıyorsanız krom eksikliği olabilir. Bu yüzden diyete başlamadan önce mutlaka kanda krom seviyesine bakılmalıdır.

  KARNİTİN VE VÜCUT YAĞ YÜZDESİ
  Özellikle son yıllarda kilo fazlalığının tanısının konmasında yağ yüzdesi değerleri önem taşımaktadır. Siz olmanız gereken kilo da olsanız da yağ yüzdeniz yüksek olabilir. Bu yüzden son yıllarda vücut yağ yüzdesi ölçümleri önem taşımaya başladı. Diyete başladığınızda önemli olan yağ yüzdesinin düşmesidir ve sağlıklı kilo vermekte yağ yüzdesi düşürmeyle gerçekleşmektedir. Fakat çoğu kişi diyet ve egzersiz yapsa da, spora gitse de yağ yüzdesini yeteri kadar düşürememekten şikâyet etmektedir. Neden bazı kişiler aynı kiloda olmasına rağmen birisi diğerinden daha kilolu görünür? Bunların hepsi kişinin yağ yüzdesi ile ilgilidir. Yağ yüzdesinde kilit rol oynayan karnitin zayıflamada çok önemlidir.
  Karnitin vücutta yağ yakımı ve yağ yüzdesi belirleme de çok önemlidir. Karnitin, vücuda giren besinlerin enerjiye çevrilmesinde önemli rol oynayan bir besin maddesidir. Diyette karnitin egzersiz sırasında yağ yıkımını arttırmaktadır:

  Sizinle ayni kilo da olan kişilerden daha mı kilolu gözüküyorsunuz?
  Diyette yağ yakım hızınız yavaş mı?
  Spora gittiğinizde yağ yüzdeniz düşmüyor mu?
  Kilo vereseniz de kıyafetleriniz fark etmiyor mu?
  Yağ yüzdeniz olması gerekenden daha mı yüksek?

  Karnitin seviyeniz düşükse yağ yakamazsınız ve daha kilolu görünürsünüz. Diyete ve spora başlamadan karnitin seviyenize bakılması gerekmektedir.

  Vitaminlerin zayıflamada önemi büyüktür. Bu yüzden sağlıklı zayıflama için mutlaka vitamin ve mineral seviyelerinizin normal olması gereklidir. Bu yüzden zayıflamaya başlamadan önce MN Vitamin Testi yaptırarak vitamin seviyelerinin tespit edilip kişinin vitamin ve mineral eksikliklerine göre tablet ekleme ve/veya diyette besinleri ona göre seçilerek kişiye uygun beslenme programı uygulandığında çok daha başarılı ve kalıcı bir zayıflama programı uygulanır.

  3- Hamilelerde MN Vitamin Testi
  Fetüsün büyümesi ve gelişmesi, annenin aldığı esansiyel besinler ve vitaminlere bağlıdır. Bazı çalışmalar göstermiştir ki hamilelikte vitamin eksikliği megaloblasti, nöral tüp defektleri, plasenta ve fetüs defektleri, düşük doğum ağırlığı ve prematüre doğum ile sonuçlanabilir.

  B1 VİTAMİNİ-TİAMİN
  Gebelik sırasında yaklaşık olarak %50 oranında biyokimyasal tiamin eksikliği gelişir, serum düzeyi düşer.
  Tiamin glukoz oksidasyonu için pankreatik beta hücrelerinden insülin üretimi ve hücre büyümesi için gereklidir.
  Eksikliğinde kusma, iştahsızlık, huzursuzluk, nefes almada zorluk, merkezi sinir sitemi rahatsızlıkları görülebilir.
  Büyük oranda tiamin alınması bazen de terapotik dozları bulantı, kusma, letarji ve anoreksiye neden olabilir.

  B2 VİTAMİNİ-RİBOFLAVİN
  Riboflavin olarak da adlandırılan B2 vitamini enerji üretimi, enzim fonksiyonu, normal yağ asidi ve aminoasit sentezi için önem taşımaktadır. Serbest radikallerin toplayıcısı olan glutathion’un üretimi için gereklidir. Besinlerden enerjinin serbest bırakılmasında rol oynar. A vitamini ile birlikte kullanıldığında solunum, sindirim, dolaşım ve boşaltım sisteminin mukozasının sağlıklı olmasını sağlar. Sinir sistemi, deri ve gözleri korur. Normal büyüme ve gelişmeye yardımcı olur.
  B2 eksikliği ağız kenarlarında çatlaklar, dil ve dudaklarda iltihaplanmalar, ışığa duyarlı gözler, ciltte kaşıntı, sersemlik, uykusuzluk, öğrenme güçlüğü, gözlerde yanma ve kaşıntı ve kornea hasarına yol açabilir B2 fazlalığı idrar renginde koyulaşma, bulantı, kusmaya neden olabilir

  B3 VİTAMİNİ-NİASİN
  B3 vitamini protein, yağ ve karbonhidrat metabolizması için gerekli olan bir vitamindir. B3 vitamini kan dolaşımını düzenler, sağlıklı bir deri sağlar ve santral sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Son olarak yeterli B3 düzeyinin insülin ile östrojen, progesteron ve testosteron gibi cinsiyet hormonlarının sentezi için hayati rol oynadığı gösterilmiştir.
  B3 vitamini eksikliğinde pellegra adı verilen ve sinir sisteminde fonksiyon bozukluğu, mide bağırsak sistemi bozukluğu, ishal, zihin bulanıklığı, depresyon ve ağır dermatit ve çeşitli cilt lezyonlarına neden olan bir hastalık oluşur
  Fazlalığında Gebelikte B3 vitamini dikkatle kullanılmalıdır. Yüksek dozlarda saf nikotinik asit mide ülserleri, gut, glokom diyabet ve karaciğer hastalıklarında sağlık problemlerini arttırabilirler.

  B5 VİTAMİNİ-PANOTANİK ASİT
  Gebelikte B5 serumda azalır ve niasin metabolitleri idrarda artar.
  Depresyonla savaşmakta olan faydasının yanı sıra mide bağırsak sisteminin normal çalışmasına yardımcı olur; kolesterol, D vitamini, kırmızı kan hücreleri ve antikorların üretimi için gereklidir. Normal büyüme ve gelişmeyi destekler. Yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesine yardım eder. Birçok vücut materyalinin sentezine yardımcı olur. Böbrek üstü bezinin fonksiyonunu destekler, Enerji metabolizmasında gereklidir. Çeşitli böbrek üstü bezi hormonları, steroidler ve kortizonun oluşumunda hayati rol oynadığı için anti stres vitamini olarak da tanımlanır. Ayrıca şunlara iyi gelir: yara iyileşmesi, stres, depresyon, alerji, kabızlık, yorgunluk
  B5 vitamini eksikliğine bağlı bazı belirtilerin oluşabileceği kanıtlanmasa da varsayılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: sinir harabiyetleri, solunum problemleri, cilt problemleri, artrit, alerji, doğumsal bozukluklar, zihinsel yorgunluk, baş ağrısı, uyku bozukluğu, kas spazmları, kramplar. Günlük 10-20 gr gibi çok yüksek dozlarda alınması ile ishal ve su kaybı oluşabilir.

  B6 VİTAMİNİ-PRİDOKSİN
  Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında yer alır. Hormonlar, kırmızı kan hücreleri, sinir hücreleri, enzimler ve prostoglandinlerin oluşumunda rol oynarlar. Ayrıca B6 vitamini hamilelerde iştahı, ağrıya karşı duyarlılığı, uyku düzenini, ruh durumunu etkileyen serotonin adlı maddenin yapımında da etkili olmaktadır. B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Adet öncesi gerginlik sendromu, artritler, allerjiler , geceleri oluşan bacak kramplarının tedavisinde de kullanılır. B6 vitamini bir çok enzimin oluşumuna katılır. Örneğin, demirin hemoglobin yapısına katılmasını sağlayan enzimlerin içinde de bulunurlar. Ensefalopati ve polinevrit gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde B6 vitamini etken madde olarak kullanılır. Piridoksin plasental vasküler yatağın korunmasından dolayı da ilgi çekicidir. Aynı zamanda diş çürüklerine karşı da koruyucudur
  Eksikliğinde deri, sindirim sistemi ve sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkar. Dudak ve dil çatlaması, egzama gibi fiziksel belirtiler görülür. B6 vitamini eksikliğinde ani uykusuzluk ve santral sinir sisteminin çalışmasında bozukluklar oluşmaktadır. Eksikliğinde depresyon, kusma, anemi (kansızlık), böbrek taşları, dermatitler, uyuşukluk, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak sık hastalanma görülebilir.

  B12 VİTAMİNİ-KOBOLAMİN
  Özellikle sinir sistemi fonksiyonları için gereklidir. Folik asit ile birlikte doğum defektlerini önlemekte önemli rol oynar. Bazı çalışmalara göre serum B12 vitamin değerleri ilerleyen gebelik haftalarında düşmektedir. Yine folik asit ve B6 vitamini ile birlikte kalp hastalıklarını ve damar tıkanıklığını önleyici rol oynamaktadır. Asetilkolin üretimini arttırdığı ve beyinde sinir iletimini düzenlediği için Alzheimer hastalığında koruyucu rolü olabileceği düşünülmektedir. Normal büyüme gelişmede olumlu rol oynar. Sinir hasarlarında tedavi edici rol oynar. Pernisiyöz anemi tedavisinde kullanılır.Bağışıklık sistemini ve sinir sistemini güçlendirir. DNA molekülünü sentezler ve kırmızı kan hücrelerini üretirler.
  B12 vitamin eksikliklerinde zihinsel ve sinirsel fonkisyonlar bozulabilir ve kulak çınlaması, hissizlik gibi belirtileri görülür. Diğer suda eriyen vitaminlerden farklı olarak vücut dokularında depolanabilir. Bu yüzden eksiklik belirtilerinin ortaya çıkması yıllar alabilir. Ağır vitamin B12 eksikliğinde ise sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Hafif derecede B12 eksikliği çok sık görülür. Uyuşukluk, unutkanlık, sabahları yataktan yorgun kalkma gibi belirtiler verir.

  D VİTAMİNİ
  Vitamin D dietten ve güneş ışığının deri üzerindeki etkisinden sağlanır. Bu nedenle Vitamin D eksikliği yetersiz diet ve kapalı ortamlarda yaşayan ya da yeterli güneş ışığı geçirmeyen kıyafetler veya güneşsiz iklimler sebebiyle olur. Gebelikte neonatal tetani, anormal diş gelişimi, fetal rikets ve postnatal riketik kemik değişikliklerine neden olabilir. Diğer yağda çözünen vitaminler gibi Vitamin D, eksikliğinden ziyade fazlalığı daha önemli problemlere sebep olabilir.

  C VİTAMİNİ
  C vitamininin başlıca rolü doku bağlarını tutan ana protein maddesi olan kollageni üretmek ve bağışıklık sistemi, sinir sistemi, hormonlar ve besinlerin emilimi fonksiyonlarına (E vitamini ve demir gibi) destek olmaktır
  Vitamin C serum değerleri 40. gebelik haftasında yarı yarıya düşer. Göbek kordonundaki konsantrasyonu anneye göre %50 daha yüksektir. Vitamin C eksikliğinin erken membran rüptürü (EMR), preeklampsi ve konjenital anomalilerle ilişkili olduğuna dair çeşitli veriler vardır.

  4- Kronik Yorgunlukda MN Vitamin Testi
  Kronik yorgunluk sendromu , tanımlanamayan devamlı veya tekrarlayan yorgunluğun yeni veya bilinen bir zamanda başlaması, devam eden bir hareketlilik sonucu olmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel yaşam aktivitelerinde belirgin azalmaya yol açması, kronik yorgunluk sendromunu akla getirir.
  Belirtileri;
  Kısa süreli bellekte veya konsantrasyonda önemli bozulma
  Boğaz ağrısı
  Lenf bezlerinde hassasiyet
  Kas ağrısı
  Çeşitli eklemlerde kızarıklık veya şişlik olmaksızın ağrı olması
  Yeni oluşan, şekil değiştiren veya ciddileşen baş ağrısı
  Sabah uyanınca kendine gelememe(uykulu olma halinin devam etmesi)
  Yapılan bir iş sonrası 24 saatten daha fazla sürede geçen kırıklık.

  Pek çok madde, az alındığı veya hiç kullanılmadığı takdirde insanı yıpratarak yorgunluğa yol açar. Özellikle de B, E, C ve A vitaminleri bu maddelerin başında gelir. Minerallerden de demir, bakır ve magnezyum eksikliği insanın gücünü kaybetmesine neden olur. Gerçekten kalıcı bir güce ve neşeye kavuşmak istiyorsanız, vücudun gelişmesinde gerekli olan yapı malzemelerinden amino asitleri yeterince almalısınız.
  MN Vitamin testi yaptırarak hangi vitamin, mineral ve antioksidanların vücudunuzda eksik olduğunu tespit edebilir ve doğru oranlarda tüketerek bir çok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz.

  5- Depresyonda MN Vitamin Testi :

  Depresyon nedir?
  Zevk almada, enerjide, ruhsal ve fizyolojik etkinlikte, özgüvende ve özsaygıda azalma, karamsarlık, çaresizlik duyguları ve uyku bozukluğu gibi belirtiler gösteren ruhsal bozukluğa depresyon denir.

  Depresyonun belirti ve bulguları
  Duygusal bozukluklar
  Üzüntü
  İlgisizlik
  Zevk alamama
  Bastırılmış duygular
  Endişe
  Dikkatini toplayamama
  Gereksiz ya da orantısız suçluluk duygusu
  Fiziksel bozukluk hissi yada endişesi
  Uyku bozuklukları
  Belli belirsiz vücut ağrıları
  Baş ağrısı
  Sırt ve bel ağrısı
  Kronik yorgunluk
  İştah artışı ya da iştahsızlık
  Depresyon semptomlarını yaşayan kişilerin birçoğunda, vitamin ve mineraller yetersiz bulunmuştur.
  MN Vitamin Testi ile vücudunuzdaki vitamin ve mineral eksikliklerini öğrenebilir, hangi vitamin ve mineralden ne kadar almanız gerektiğini tespit edebilirsiniz.

  6- Diyabet Hastalarında MN Vitamin Testi

  Diyabetik kişilerde beslenme ve vitamin kullanımı kişiye özeldir. Çünkü her kişinin beslenmesini etkileyen temel özellikler (Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, ideal ağırlık, fiziksel aktivite, sosyo-ekonomik düzey, kan şekeri oranı, verilen ilaç ya da insülin tedavisi gibi) birbirinden farklıdır.
  Özellikle E, C ve B grubu vitaminler ile Selenyum, Çinko ve Krom minerallerinin diyabetikler için olumlu etkileri vardır.
  MN Vitamin testi yaptırarak hangi vitamin, mineral ve antioksidanların vücudunuzda eksik olduğunu tespit edebilir ve doğru oranlarda tüketerek birçok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz.

  7- Cilt Hastalıklarında ve Saç Dökülmesinde MN Vitamin Testi
  Beslenme alışkanlıklarınızın cildimizin aynasıdır. Cildinizde sürekli olarak sivilce, akne sorunu ve kırışıklıklar görüyorsanız, saç dökülmesi yaşıyorsanız aldığınız vitaminleri gözden geçirme zamanı gelmiş demektir.
  Cildimiz için çok önemli bazı vitaminleri şöyle sıralayabiliriz.

  C Vitamini
  C Vitamini, hücrelerin yenilenmesi, cildin sıkılığını sağlayan kolajen maddesinin üretilmesini sağlar. Cildi ve vücudu yaşlanmaya karşı korur sağlıklı ve genç bir cilt için mutlaka C vitamini alınmalıdır.
  Suda eriyen vitaminlerden biri olan C vitamini; vücut tarafından depolanmaz. Vücuda alındığı anda kullanılır bu nedenle her gün mutlaka C vitamini içeren yiyecekler tüketmeniz gerekir.
  C vitamini eksikliğinde sivilceler geç iyileşir, cilt rengi matlaşır, vücudun direnci düşer.

  E Vitamini
  Cilt için en faydalı vitaminlerden biri E vitaminidir. Cildi serbest radikallere ve yaşlanmaya karşı korur. Cildi güzelleştirip, ince kırışık çizgilerin yok olmasını sağlar.
  A Vitamini

  A vitamini serbest radikallere karşı etkilidir, sivilce ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Hücre yenilenmesi ve saç dokusunun güçlenmesine yardımcı olur.
  Yağda eriyen vitaminlerden biri olan A vitamini vücut tarafından depolanır. Yüksek oranda alınan A vitamini deri renginde koyulaşma ve kalınlaşma çeşitli yan etkilere neden olur. Günlük maksimum 500 doz A vitamini alınmalıdır.

  B Vitaminleri
  Sağlıklı bir cilt için B vitaminleri olmazsa olmazdır. B vitaminleri hücrelerin yenilenmesi için gerekli enzimlerin salgılanmasına yardımcı olur. Ciltte enfeksiyona neden olan zararlı bakteri ve kimyasalların etkisini engeller.
  B vitamini eksikliği deri hastalıklarına neden olabilir.
  Cilt rahatsızlıklarınızdan kurtulmak, daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için doğru vitaminlerden doğru oranlarda almalısınız.
  MN Vitamin testi yaptırarak hangi vitamin, mineral ve antioksidanların vücudunuzda eksik olduğunu tespit edebilir ve doğru oranlarda tüketerek bir çok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz.

  8- Yaşlılarda
  Yaşlanmakta olan kişilerin dengeli bir beslenme ve düzenli bir yaşam tarzının yanı sıra vitamin ve mineralleri de düzenli olarak almasında çeşitli yararların görüldüğü yapılan bütün araştırmalarda defalarca ortaya konmuş bir gerçektir.
  Yaşlanmanın durdurulmasını sağlayacak bir gençlik aşısı, yüzyıllardır tıbbın gerçekleştirmeye çalıştığı bir düş. Günümüzde yaşlanma sürecini durduran ya da yaşamı uzattığı kanıtlanmış mucize bir ilaç henüz bulunmuş değil. Ancak bazı vitaminlerin ve sağlıklı bir yaşam tarzının yaşlılıkla birlikte gelen birçok sorunun gelişmesini önlediği ve yaşlılıkta yaşam kalitesini yükselttiği de bugün tip tarafından kabul edilen önemli bir olgu. Geriatri (yaşlılık bilimi) uzmanlarına göre aşağıdaki faktörler nedeniyle yaşlılıkta vitamin gereksinimi artıyor:
  Hastalıklar: Yaşlılarda yetersiz beslenme sonucunda vitamin ve mineral noksanlıkları ve bazı hastalıklar ortaya çıkabileceği gibi belirli hastalıklar da besin alımının bozulmasına ve dolayısıyla vitamin-mineral noksanlıklarına yol açıyor.
  Yaşlanma süreci: Yaşlılığa bağlı normal fizyolojik değişimler vitamin ve minerallerin emilimini azaltır. Beslenmeyi, vitamin-mineral alımını bozan yaşa bağlı fizyolojik değişimler olarak iki gruba ayrılabiliriz:
  1) Sindirim işlevinde yaşa bağlı başlıca değişimler diş ve çiğneme bozuklukları, tat ve doku duyusunda azalma, bağırsaklardan emilimin azalması, sindirim salgılarında azalma ve sindirim kanalındaki fonksiyonel hareket azlığı olarak gösteriliyor.
  2) Yaşlılıkta bedensel hareketin azalması aktivite düzeyini düşürür. Bütün bunlar sonucunda yaşlılarda günlük kalori fonksiyonel hareket azlığı ortaya çıkıyor.
  Psikolojik faktörler: Özellikle yas tutmaya eşlik eden depresyon yaşlılarda beslenmeyi bozarak vitamin ve mineral alımını aksatan bir faktördür. Bunun dışında herhangi bir nedene bağlı depresyon, yetersiz beslenmeye ve iştahsızlığa yol açıyor.
  Sosyal faktörler: Sosyal nedenlere bağlı olarak yalnız yaşamak, yaşlı kişinin tek başına olduğunda az yemek yemesine ve hatta hiç yememesine yol açabilir. Böylelikle yaşlı kişi içinde yeterli vitamin ve mineral bulunan dengeli bir beslenmeden yoksun kalabiliyor.

  Vitamin ve minerallerin yeri

  Yaşlılıkla birlikte iştah, tat ve koku duyusunda azalmanın bir sonucu olarak yemeklere karşı ilgi azalır. Diş sorunları da (takma diş gibi) beslenmenin azalmasına yol açıyor.
  Yaşlılıkta özellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerde, B6, B12 ve D vitamini gereksinimi artıyor. Bu vitaminlerin yaşlıların sindirim sisteminden yeterli miktarda emilemediklerinden gençlere göre daha fazla alınması gerekiyor.
  Menopoz sonrası kadınlarda, özellikle östrojen alanlarda osteoporoza karşı korunmak için D vitamini ve kalsiyum alımını artırmak gerekiyor.
  Yaşla birlikte bağışıklık ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunma fonksiyonları da azaldığından bir multivitamin alınması, yaşlı kişide bağışıklığı güçlendirecektir.
  Güçlü antioksidan özellikleri ile E ve C vitaminleri kalp hastalığı, bazı kanser türleri, katarakt gibi birçok hastalığa karşı korunma sağlıyor. Yaşla birlikte antioksidan ihtiyacı artar. Çünkü serbest radikallerin hücrenin yönetici molekülü olan DNA’ya verdiği hasar yaşla birlikte artış göstermektedir. Bu hasarın bir bölümünün onarılması için antioksidanların büyük bir yararı var.

  Çinko, özellikle yaşlılar için önemli bir mineraldir. Karaciğer hastalığında, şeker hastalarında duretik (idrar sokturucu) ilaç kullananlarda çinko eksikliğine eğilim fazladır. Çinko yara iyileşmesi, iştah ve tat duyusunda önemli bir rol oynar. Beslenmenin yanı sıra düzenli bir vitamin mineral desteği, çinko eksikliğinin gelişmesini önleyecektir.
  Magnezyum vücutta sinir, kaslar ve kalp için yaşamsal önemi olan bir mineraldir. Magnezyum eksikliği olan yaşlılarda kas yorgunluğu, titreme, duygusal dengesizlik ve kasılma nöbetleri ortaya çıkabilir. Kalp hastalarında yeterli magnezyum alınması, kalp krizine karşı iyi bir önlemdir. Kronik sindirim sistemi ve emilim bozukluğu olanlarda magnezyum düzeyleri düşük bulunabiliyor.

  Hangi yaşlılarda vitamin eksikliğinin riski daha yüksek?

  Sigara, C vitamini düzeylerini düşürerek hücrelere zarar veren serbest radikallerin oluşmasına yol açar. C vitamini serbest radikallere karşı vücudu koruyan bir antioksidandır. Yaşlılıkta dokuların korunması için artan C vitamin ihtiyacı, eğer kişi sigara içiyorsa daha da fazladır.
  Alkol, beslenmeyi bozmanın yanı sıra vitaminlerin emilimi ve vücuttaki kullanımı üzerinde olumsuz etkiler yapar. Alkol alışkanlığı olan yaşlıların düzenli bir vitamin mineral kombinasyonuna da ihtiyaçları var.
  Kentlerde yaşayan yaşlılarda kansızlık (anemi) riskinin arttığı ve ortalama hemoglobin düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle yaşlılıkta demir eksikliği anemisi, sık rastlanan bir durum. Sindirim sistemi kanserleri gibi çeşitli kronik hastalıklar da anemiye neden olabilir.
  Çeşitli nedenlerden dolayı et yemeyen yaşlılarda ilave B vitaminleri ve özellikle B12 desteği gerekebilir.
  Güneşe çıkamayan, süt içmeyen ve çoğunlukla vaktini evde geçiren yaşlıların kalsiyum, D vitamini ile desteklenmesi doğru olabilir. Kalsiyum emilimi ileri yaşlarda önemli ölçüde azalmakta ve kemikteki kalsiyum miktarı da düşüş göstermektedir.
  Tüm bu nedenlerden ötürü MN Vitamin testi yaptırarak hangi vitamin, mineral ve antioksidanların vücudunuzda eksik olduğunu tespit edebilir ve doğru oranlarda tüketerek birçok rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz.

 441. üzgün says

  Arkadaşlar size kısaca tedavi sürecinde yaşadıklarımı anlatayım ergenlikten sonra sivilcelerim düzelmişti ise basladım yüzümde uzun süre tek bir sivilce bile çıkmamıstı dodex ignesinin 3.sünü yedikten sonra her gecen gün sivilcelerim daha bir arttı her gören sana ne oldu diyordu onunla da kalmadı ayaklarımda da kırmızı kabarcıklar oldu gögsümde de alerji oldu yüzümdeki kalan izlerden haric digerleri Allaha sükürler olsun geçti.Ama izleri beni üzüyo dermotologa gittim krem verdi ama çogaltır ve soyar deyince kullanmaya korktum faydası yok mu tabiki var halsizdim halsizligim gitti yine de hiç olmazsa haftalığı kullanın derim oda yeter simdi istedigim eski sivilcesiz cildime kavusmak insallah zamanla geçer

 442. üzgün says

  Tabi ilk stresten çıktı sandım doktor b12 sivilce yapmaz desede ben yaptıgına inanıyorum aksini düsünenen var mı arkadaşlar

 443. behiye says

  @duygu: kesinlikle size katılıyorum bende hiper tiroid hastasıyım hamilelikte daha çok tetiklerdi ve tahlil yaptırdım b12 vitamin eksikliği çıktı fakat çok değil 188 değerinde şu anda 5 aylık hamileyim bende dr.gittim ilaca gerek yok dedi fakat emin olamadım farlı dr larada gidicem anlatmak istediğim tiroit en büyük etken sizede geçmiş olsun iyi günler

 444. kupa says

  evet aynen katılıyorum 10 tne dodex kullandım bittiğinin ertesi günü suratıma baktığımda inanamadım şu an biteli 5 gün oluyor ne zaman geçer bu sivilceler bilmiyorum ama 35 yaşımdayım sanki tekrar ergenliğime döndüm yüzüm boynum göğsüm ensem çok fazla sivilce doldu umarım geçicidir yalnız arkadaşlar unutkanlık için biberiye çayını şiddetle öneririm hayatınıza sokun vede çıkarmayın beyin süpürgesiymiş hafızayı kuvvetlendirip unutkanlık dikkat dağınıklığı vede alzimer olmamak için birebirmiş üstelik yan etkiside yok maranki hocayı çok takip ederim oradan bu bilgiler

 445. Adem YILMAZ says

  @esra: Esra hanım B12 eksikliğini bende yaşıyorum ve yaşım 23 ve saçlarımın ön kısmı tamamen dökülmüş bir durumda kendimi hep sınav stresi dökmüştür diye avutuyordum ama yanılıyormuşum şiddetle tedavilerini tavsiye ediyorum

 446. serap says

  arkadaşlar bendede akdeniz anemisi oldugumu ve tam bir fare gibi peynir tüketmeme ragmen bu belirtilerin hepsi mevcut
  oglumu dogurduktan sonra başladı b12 belirtileri ve oglum 6 yaşında herhalde 2 inciye dogursam ölürüm beneksol iyi geliyordu flobiol hapla beraber ömür boyu kullanmalıymışım sigortasızlıktan 6 aydır içemiyorum
  işe giricem ve iyi bi tedavi olmalıyım daha şimdiden okadar unutkanımki sigara içince cok kötü oluyorum ama tatlı yiyince ac karınla cok canım istiyor ve enerji alıyorum
  iyi geliyor şeker

 447. şükrü says

  slm bende b 12 eksıklıgı yasayanlardanım benım şikayetım ellerımde ve kollarımda karıncalaşma uyuşma yorgunluk halsızlık unutkanlık bas donmesı gıbı sıkayetlerım var doktor bana b12 eksıklıgı var dedı bana dodex kullanmamı soyledı bır etkı yaptıgını sanmıyom acaba bu rahatsızlıgın bır tedavısı yok mu

 448. derin says

  Merhaba, Hamileliğim sırasında aşırı kansızlık sonucu yatağa düştüm, kansızlık çocukluğumdan beri sorundu.. Ama nedeni bir türlü bulunamamıştı şimdi 34 yaşındayım düşünün tıbbın gelişmişliğini ya da doktor ilgisini, Dünya ilaç içtim fayda etmedi olmadı şu ilacı deneyelim olmadı bunu, kansızlığımı doktora ispatlayıp test yaptırmam 7,5 ayımı almıştı zaten neyse dahiliyeye gitmeye karar verdim çünkü bebeğimin zekası söz konusuydu uzattım ama sonuçta b 12 eksikliğimin had safhada olduğunu öğrendim ki et yemeyi çok severim dodexi ömür boyu kullanmam gerektiği sonumun ahizamer gibi zihinsel hastalık olabileceği bebeğimede zarar verme riski olduğunu öğrendim şimdi daha iyi gibiyim ama kansızlığım hala sürüyor ek vitaminler içiyorum bitkiler kaynatıp içiyorum olmuyor bir duyduğuma göre her antibiyotik içildiğinde kan seviyesi azalırmış ve uzun senelerden sonra kansızlığın geri dönüşü olmayan nedeni olurmuş.

 449. onur61 says

  Arkadaşlar b12 vitamin eksikliği yalnızca beslenme şikayetlerinden kaynaklanmaz. Sizden çok rica ediyorum bu tür şikayetleriniz varsa hiç vakit kaybetmeden doktora gidin. Eğer bir emilim bozukluğunuz varsa bunun tespiti ve tedavisi hayati rol oynar. Endoskopi ve kondoskopi analizi yaptırın, hiç çekinmeyin çünkü sonra olabileceklerden eminim daha çok çekinirsiniz. 3 ayın üzerindeki şiddetli şikayetler kalıcı zihinsel ve fiziksel olarak kalıcı hasarlara yol açabilir.

 450. münevver says

  merhaba arkadaşlar aman sakın bu b12 vitaminini ihmale getirmeyin çünkü gerçekten kalıcı hasar bırakıyor.Benim arkadaşımda var ama dr yanlış teşhis koymuş.Epilepsi demişler ama meğerse b12 eksikliği varmış kız resmen 3-4 saat komada kalıyordu aynı sara krizi gibi şimdi iğneyle tedavi görüyor.Şükür şimdilik iyi.Ayrıca el ve ayakta uyuşmalar ve ağızda yaralar vardı.Sizde dr gidin ve bütün testleri yaptırın valla.Hepinize geçmiş olsun..

 451. fatih says

  bende de b12 eksikliği çıktı bende daha cokağzımda sürekli aft çıkarak gösteriyor kendini.saçlarımda da biraz dökülme var.ama henüz doktor incelemedi tahlili.sadece süt yumurta et falan yemekte çözüm olmuyor.hayırlısı bakalım bana hangi ilacı vericek.dodex verirse yandım :(

 452. Murat says

  Selamlar Arkadaşlar benimde sikayetlerim el ayak uyusması ve sersemlik uzerine nöroloji uzmanına gittim ve b12 seviyesi 158 cıktı ve haftada bir kullanmalık igne ve benexol b12 verdi 1 hafta oldu ama duzelmedım daha ne kadar daha surer bu arkadaslar?tsk…

 453. ÖZLEM says

  merhabe arkadaşlar bende ilk dilde yanma ile başlayan bir şikyet başladı.doktorumuza tahlilleri yaptırdım.ancak temiz olduğunu söyledi ve 4 gün sonra ellerde ayaklarda titreme ve aşırı terleme ile nöbet hali gibi geldi.hastanede çalıştığım için müdahale çabuk oldu.daha sonra 4 gün önce yaptırdığım tahlilleri başka bir dr. gösterdim b12 nin 156 olduğunu gördü ve bunda olabileceğini söyledi .ve dodex kullanmaya bugün başladım.ellerde hala titreme dikkat bozukluğum cümleleri toparlayamama ve sürekli dalgınlık hali içindeyim .inşallah kalıcı olmaz çünkü küçük bebeğim var.herkese eçmiş olsun allah acil şifalar versin.

 454. ayşe says

  arkadaşlar uzunzamandır halsiz bitkikn yastıktan başını kaldırmayan yürümeye dermanı olmayan biriyim dayanamadım doktura gittim şimdiye kadar okadar çok gittim kise derdime çare bulamadı enson gittiğim doktor beni öyle bir incelediki tüm tahlilleri yaptı ve sonuç b12 vitamin eksikliği böbrekteki kaçak sonucu oluyormuş ayrıca glikoz yüklemesi sonucu gizli şeker tansiyon dengesiz bütün bunlar b12 yokluğundan ortaya çıkan rahatsızlıkmış ayrıca bende kalp için kardiolojiye gitmem gerktiğinide söyledi bir ay boyunca hergün b12 iğne vuruluyorum kendimi toplayınca kardiologada gideceğim…bunlar hepsi birbirini tetikleyen rahatsızlıklar diyet şart deniyor iğne ömür boyu deniyor böyle hayat geçermi sağlığınızın kıymetini bilin….ayrıca kan içinde tablet kullanıyorum herkeze acil şifalar…..önerileri olan ları dinleye bilirim fakat ciddi olan ve gerçekçi olan yapsın lütfen

 455. MERAL says

  Merhaba ben 2 gün önce kaşıntı şikayeti ile doktoro gitmiştim.Çok kaşınıyordum ve kaşıdığım yerler kızarıp kabarıyordu.Artık dayanamadım ve dahiliye bölümüne gittim.Doktor yüzümün çok solgun olduğunu ve kansızlık olabileceğini söyledi.Test istedi sonucunu aldım bazı değerlerimde farklılık vardı.onların önemsiz olduğunu b12 vitamin eksikliği olduğunu söyledi.değerlere göre 126-500 olması gerekiyormuş bende 94 çıktı.100 altına düşmüş dedi.ve iğne verdi ilk 10 gün kullan ve sonra ayda 1 ömür boyu dedi.doktor gülerek söyledi.Bende çok önemsemedim ama kafamda soru işareti vardı ömür boyu deyince.Sonra internetten araştırdım ve bu sayafadaki yorumları okudum .Pekte es geçilecek bişey olmadığını düşünüyorum çünkü burda yazılan bütün belirtiler bende uzun zamandır var.Bir çok kez tahlil yaptırdım ama hiç böyle bişeyle karşılaşmamıştım.Hayırlısı inş.herkese geçmiş olsun.

 456. yasin says

  arkadaslar ben nerox B12 kullandım oksuruk var cıddı yan etkısıymıs gecermı bu oksuruk kullanalı 3 saat oldu korkuyorum doktora gıttm bısey yok dedı saldı basından ama bılen bırısı lutfen aydınlatsın benı tsk edıyorm.

 457. kardelen says

  Önce sağlık diliyorum adem kardeşim sen önce beyın emarı cektır cungu benim kardeşimede böyle oldu beyın tümöru çıkdı ve amalıyat oldu bendede b12 eksikliği var ama bayılmadım b12 bayıltmaz başka sebeb var acıl şifa dılıyorum.ben hiç cola içmem sigara içmem ama çayı çok icerım buda kanszlık ve b12 eksikliği yapdı hayatta hep posıtıf olun yüzün çok sigara içmeyın b12 eksıklığıni yenın ben de dodex kullanıyorum ama hiç sinirli değılim yani kendınizle barışık olun.

 458. nalan says

  Saç dökülmesinden dolayı bugün doktora çıktım vitamin b12 çok düşük olduğunu söyledi vitamin takviyesi yazdı ve mutlaka dahiliyeye çıkmamı söyledi. Araştırmak için girmiştim nedir bu diye çok ciddiye benziyor.

 459. gül says

  selam arkadaşlar,benim merak ettiğim B12 vitamini kilo yapıyormu? bilen arkadaşların cevabını bekliyorum…

 460. Ayşe says

  DEDİĞİNİZ EL TİTEEMESİ VE SİNİR BENDEDE VAR B12 DEĞERİM ALT SEVİYEYE YAKIN ÇIKTI BUNDAN KAYNAKLI OLABİLİR Mİ BUNUN KESİN Bİ ÇÖZÜMÜ OLUYO MU BU İLAÇLARLA?

 461. fatih says

  dodex etkisini ne kadar sürede gösterir 4 günde 2 iğne vuruldum ağzımda yara var yine..

 462. Gökmen says

  merhaba arkadaşlar bana yardım edin ben saçlarımı geçen yıl haziran ayında başladım saçımı uzatmaya ve hazirandan sonra ekim ayından itibaren 3 4 ay sonra yani saçlarımda dökülme başladı şampuan değiştirdim kaç kere sonra doktora gittim minoxil verdi işe yaramadı ve arasırada saçımı kısaltıyorum dökülmesin diye fayda etmiyor genetik diycem sülale kel yok doğru zaten genetik değil saçlarım şimdi uzun her yıkayınca 100 130 140 tel dökülme oluyor sitelerde normal yazıyo ama mesala saçım eskiden uzun ya suratımı kapatıyo saç tellerim şimdi suratım resmen açıldı anlıyomusunuz eskiden saçımı dokununca boldu şimdi saçım araları her tarafı kafamın boşluklar var mesala kafamı sallıyım saç teli düşüyor bioxin bile aldım fayda etmiyor ne yapacam bilmiyorum strese giriyorum dayanamıyorum saçlarımın dökülmesine bende arkadaşlar bu son aylarda unutma aşırı mesala yağmur yağıyor elimde şemsiye unutuyorum bindiğim arabada eşyamı çok unutuyorum unutkanlığım fazla düzenli beslenen biri değilim kahvaltıyı zorunlu geç yaparım abur cubur yemeyi tost türü şeyler çok seviyorum peynir yumurta az tüketiyorum yani düzenli beslenmiyorum bundan dolayıda baktım bir siteye saç dökülmesinin nedeleri bana en uygun bu çıktı b12 vitamin hapı alıp kullansam mı vitamin hapıda kullanmıştım oda bir işe yaramadı ama bu başka galiba birde kalbimde çarpıntı oluyor arkadaşlar benim neyim var sizce

 463. filiz says

  selam arkadaşlar bendede aynı şikayetler vardı unutkanlık,sinir,ellerde uyuşukluk ben depresyon sanıyordum ancak değilmiş… bugun doktora gittim herşey normal çıktı b12 vitamini eksikti doktor banada dodex iğne verdi demekki piyasada başka bir ilaç yok haftada bir defa kullanacağım 5 adet. birde hap verdi bakalım faydasını görebilecekmiyim doktor bol bol bakliyet yememi önerdi tabi kırmızı et de nohut,kuru fasulye ,mercimek aslında tüketiyoruz bu gıdaları ama yeteri miktarda değil buradan tavsiyem diyeti bırakın bu gıdaları bol bol tüketelim yoksa ciddi sağlık problemleri bizi bekliyo herkese geçmiş olsun…

 464. Büşra says

  @duygu: Bende bugün bu dediklerinizi yaptırdım tsh degeri cok normal cıktı t3 testide aynı sekil ancak serbest t4 te hafif bi yükseklik var ancak b12 vitamininm sınırı 189 ken bnm 150 cıktı yani cok düşük siz eczacısınız beni bilgilendirebilrseniz sevinirim ayrıca bende panik atakta var bugün dodex iğne verdi onu kullanmaya basladım inşallh iyi gelir…şimdiden tşekkürler

 465. hatice says

  mrhb bendede aynı şikayetler vardı fazlasiyle asabilik unutkanlık yorgunluk veseyre gibi bende yaklaşık 3 yoldır benoks b 12 kullanıyorum bunun fazlasının zararı varmıdır öğrenebilirmiyim

 466. ihsan bayrak says

  @Gökmen:

  sayın gökmen bey
  saçımız b2 vitamini ve çinko eksikliginden dökülür.15 gün komboucha içerseniz sorununuz kalmaz.barsak mukozonuzu düzenler.içinde aynı zamanda b12 vitamini dogal üretilir.kombucha yı daha fazla tanımak bilgi almak için facebook kombucha içenler ve sevenler guubuna katılmanızı ve mail adresimden bana ulaşırsanız daha fazla bilgi alabilirsiniz
  ihsan bayrak
  kombucha araştırmacısı

 467. ihsan bayrak says

  almiş oldugunuz antibiyotikler ,kötü beslenme barsak mukozanızı bozar.barsaklardakki iyi mantarların yerine kötü mantarlar alınca ,barsaklarda üretilen B1B2B3B4B5 B6B12 VE C VİTAMİNİ ÜRETİLEMEZ dişardan takviye verilen vitaminler dogal olmadıgından sentetik alınan B12 vitamini zamanla karacigerde sertleşme yapar.tüm bu vitaminler daha birçok element.asidler mini kimya fabrikası kombucha tarafından üretilir.kendi saglıgınız için kombucha içenler ve sevenler gurubumuza bekleriz.

 468. hüseyin says

  slm arkadaşlar benim kan şekerim düşüyor devamlı açlık hissi var bazen bayılacak gibi oluyorum, halsizlik ve yorgunluk var. sizce b12 vitamin eksikligi hastalığı varmıdır.

 469. merve nacak says

  merhaba arkadaslar benim sorunlarimdadogumdan sonra patlak verdi dogum dan sonra 5ay yataktan kalkamadim siddetli bel agrilari ve kaca agrilari kuyruk sokumunda catlak olusmus ve kalca sikismasi olusmus iki yildir tedavi goruyorum siddetli agrilarim oluyo ya kortizon yada morfin vuruyorum son iki aydir ayaklarimda buyume oldu iklom ayni 60 kiloyum boyum 1,72 ayaklaim 39 dan 41 numaraya cikti vucudumda sislikler olusuyo eleerim ayaklarim sisiyo ve ayak tapugumun arkasinda ki sislik cok ciddi hasar birakti sekli bozuldu ayakkabi giymek benim icin bi zulum cildim anormal bozuldu dilimde kuruluk ve cok sinirlilik sag elimde his kaybi ve asiri titreme bagzen elimdeki tutgum seyi hissetmeyip dusuruyorum asiri ayak agrilarindan gece agliyarak kalkiyorum ve en sonunda buldular morbus hehteref denilen kuyruk sokumundan baslayip vicudun cesitli yerlerine dagilan bir cesit iltihapli eklem romatizmasi ve vicutta cok ciddi anlamda iz birakiyo sekil bozukluklari birakiyo ayni zamanda kalca eklemlerimde parcalanma ve erime saptandi ben daha 26yasindayim ve 5 yasindaki oglumun bana cok ihtiyaci var ben artik ogluma bakamiyorum cok agir ilaclar aliyorum gunlerce yatakta kaliyorum hep uyuyorum hersey bir dogumla basladi ve surecincinde cok ciddi sorunlar devam etti simdi ayak bileklerimin biri ince bi didzim iceri dogru yamuk ayak tapum sanki yerinden cikik gibi duruyo cok uzuluyorum bu duruma harsey allahtan ben et sut ayirmam vejeteryanda degilim tek istegim ogluma bakabilcek kadar agrilarim duzelsin ayklarim artik sismesin oglum sabahlari yanima gelip anne bgugn benle oynayabilcekmisin iyi oldunmu dediginde yataktan kalkip kucagima alabileyim ben oglumu 2 senedir kucagima alip sevemiyoum agir kaldiramiyorum arkadaslar saglik ihmale gelmez vicuttaki agrilar biseylerin habercisi allah hepimizin yardimcisi olsun rabbim sifalar vrsin genede cok sukur diyelim

 470. ALEYNA says

  YAA benimde daha yaşımm küçük olmasını rağmen bendede var B12 eksikliği var özellikle bende aşırı sinirliliğe neden oluyorrr insallah unutkanlığa neden olmaz

 471. Gökmen says

  İhsan bey benim saçlarım dökülüyor bu dediğiniz için saç için değil galiba saça fayda ediyor mu benim saçım uzun kestiriyorum yine dökülüyor saçım yine uzun saçımı fazla kestirmiyorum ama kestiyorum bu kambucha nasıl alırız faydası olur mu ne yaptıysam faydası olmadı yardım edin birde benim bağırsağımda sorun yok sadece saçım dökülüyor

 472. MEHMET AVLU says

  Ağzda oluşan kepekcik mi ne deniyor dilde dil altında bunlar zaman zaman olup sonra geçiyor B12 eksikliği ile ilgilimi?

 473. mehmet says

  uzun zamandan beridir bende de halsizlik, unutkanlık, yorgunluk, uykusuzluk, konsantrasyon eksikliği, söylenenleri anlayamam ve konuşurken zorluk çekme gibi şikayetler var. iş hayatına başlayınca bu şikayetler daha ciddi hale geldi. yazı yazarken, bilgisayar kullanırken veya konuşurken hatalar ve yanlışlar yapıyorum. artık psikolojimi iyiden iyiye bozmaya başladı. nörolojiyemi görünmek gerekir yoksa başka servise mi?

 474. özmen says

  selam arkadaşlar.doktordan geldim şimdi ve sıcağısıcağına paylaşmak istedim.bu siteyi 2 ay önce doktor banada b12 eksikliğin var dediği zaman keşfettim.ilk defa duyduğum bişeydi b12 vitaminive eksikliği.bir vitamin eksikliğinin bana göre budenli sıkıntılar yaşatacağına şaşırmıştım çünkü.buyüzden biraz nette araştırma yaptım.yorumlarınızı okudum.hemen hemen aynı şikayetler.benimde yaklaşık 2 ay önce sol kol uyuşması ve hiç beklemediğim bi anda baygınlık hissiyle başlayan,biranlık bişeydi diyemediğim,çünkü ardından sürekli tekrarlayan bi sıkıntıydı.buyüzden korkmuş doktora nörolojiye gitmiştim.ilaçlı mr çekildi herhangi bi beyin rahatsızlığımın olup olmadığının anlaşılması için.ordan bişey çıkmayınca dr benden b12 tahlili istedi.sonuç olarak b12 182(alt sınır 180 imiş) değerinde çıktı.ve doktor tüm şikayetlerimin bundan kaynaklandığını normal düzeye çıkması için 450 gibi olması gerektiğini söyledi.ve bana başta 7gün devamlı,sonra haftada bir bi ay sürecek,daha sonrada ayda bir devam edecek bi iğneden(dodex) bahsetti.şuan günlük ve haftalık iğnelerimi bitirdim.yalnız bugün tesadüfen karşılaştığım bi doktor reçetemi gördü ve bana şunları anlattı.bu iğnelere hiç gerek olmadığını,değerin normasl olduğunu, bu dodex iğneleri yaşlılara vede değeri 50 gibi çıkan özel durumlu hastalara vuruyoruz dedi.yaşım 25.bana bakliyat,tahıl,et,balık vede spor yaparak bu sıkıntılardan zaten kurtulacağımı,bu iğnelere gerek olmadığını uzun uzadıya anlattı.ben şaşırdım çünkü ilk başlarda olmasada şuan kendimi iyi hissettiğimi ve bunuda bu iğnelerin sağladığını düşündüğümü söyledim.oda iğneler iyi gelebilir bu süreçte,direncinizi artırabilir yalnız bu iyileştiğinizi göstermez dedi.bu geçici bi durumdur ve yazık dedi kendinize bunu yapmayın.yan etkisinin olabileceğini ifadfe etti.yaşadıklarımlada orantılı olabileceğini,yani eğer sıkıntılı bi dönemden geçtiyseniz vücudunuzun verdiği bi tepki olabileceğini söyledi.düşündüğümde hakverdim çünkü gerçekten kötü bi dönemdeydim.ben bunları şunun için anlattım.aynı sıkıntıları yaşıyoruz.beslenme önemli bi problem.bunun dışında yaşadıklarımız ve kendimize yaşattıklarımızda önemli.iyi beslendiğinizi düşünüyosanız kötü bi dönemde olup olmadığınızı sorgulayın.psikolojik olarakta kendinize çok ii bakın.çünkü biz farketmesekte sıkıntılarımızı depolayıp fiziksel bi tepkiye dönüştürebiliyoruz.ben benim gibi benzer durumda olanlar için bunları söylüyorum.siz kendinizle karşılaştırarak bi değerlendirme yaparsınız artık.son olarak bedeninize ve ruhunuza iyi bakın.:)Allah şifalar versin.

 475. songül says

  mrhba arkadaşlar.bnde içguatır kansızlık war tiroit bezlerım yawaş çalıştgı için ani kilo wermeye başladm 54 kılodan 46 kiloya düştm aşirı sinir unutknlık yaptı kardşlrmın adnı tlfon numarami bile unutr oldm depresyona grdm sebebsiz yere aglamaya bşlad. Saçlrmda, kaşlarmda,kirpilrmde dökülmelr oluyor, aşırı terleme,vucudumda yuzmde bile tüylenme olmaxa başladı ellrm de titreme,sesmde kısılma kalp çarpımdım aşırı yolda xuruyemez oldum.çalşyordm ise brakmk zorunda kaldm artık kmseye tahammul edmez oldum sadece bu GUATIR HASTALGI UXUZDN.KALP HAPI, SİNR HAPI,TİROİT ICİN HAP,KANSZLIK İÇİN İGNE kullanxrm PİSİKOLOJİK DESTEK alyrum saçlarm dökuldukce aynaya bakamaz oldum.guatr deyp gecmeyın arkadaslar hafif bi hastalık degl gerçekten:((

 476. songül says

  malesf haxatm boyunca tiroit hapı kan hapı kalp hapı kullamak zorundaym:(

 477. erdal says

  Herkese merhaba başka bir konuyu araştırırken tesadüfen bu siteyi okudum ilgimi çekti, B 12 noksanlığı olan arkadaşlara benim tavsiyem ithal olmayan yerli arı poleninden her gün bir tatlı kaşığı almalarnı tavsiye ederim. Sadece bolen alerjisi olanlar kullanmasın. Hiç bir yan tesiri yok B6 ve B12 bol miktarda var. Herkese acil şifalar.

 478. Hakan says

  Songül geçmiş olsun, 34 yaşındayım ve yaklaşık 6 yıldır bende hashimoto ( tiroit ) hastasıyım..Kişi troit hastası olunca ister çok çalışan ister az, sürekli kullandığı ilaçlar yüzünden B12 eksikliği baş gösteriyor, birde onun için apikobal hap kullanıyorum..Belli zaman sonra kalptre sorun başlıyor, aritmi, taşikardi derken kalp ilacımda var Beloc kullanıyorum..Bu arada bu sorunları yaşarken anksiyete baş gösteriyor, onun içinde psikolog, psikiyatrist derken paxil e başladım..Yani anlayacağın yalnız deilsin..Ama sıkıntı yapma önemli olan hayata pozitif bakmak..Allah acil şifa versin..

 479. ezgi günaşan says

  Arkadaşlar bendede b 12 vitamini eksikliği mevcut.2 kez farklı bir nedenden hastanede yattım.Ozaman b 12 vitamini eksikliği anlaşıldı 2 günde bir olmak üzere 15 gün boyunca iğne vuruldu b 12 iğnesi.Daha evvel bel ameliyatı oldum.Ayrıca yoğun ilaç kullanımından dolayı karaciğer yağlanması var.Bunun yanında 3 senedir bağırsak mukozasındaki mantarların bozulması sonucu bağırsak hastalığımda mevcut.Bu bağırsak rahatsızlığım sonucu vücut kendi kendine alkol üretiyor.Sinirlerim çok bozuk.Üst üste ciddi acılar yaşadım.Belimde şiddetli ağrılar var.Vitamin eksikliğimin tedavisi bu şikayetlerimi azaltırmı bunu merak ediyorm.Çok çaresizim 25 yaşındaym.Ellerimde ve gözlerimde karıncalanma kasılma var.Tek istediğim eski sağlığıma kavuşmak.Allah herkese şifa versin.Sevgilerle.

 480. fedai says

  Değerli arkadaşlar selam . Bır çoğumuzun sorunu olan beslenme sorunu maalesef bahsettiğiniz bu tür sorunlara sebebiyet veriyor. Tüm sağlığımızın bozulmasında birinci neden beslenme sorunu olarak ortaya çıkıyor ve busorunlarda uzun süreli devam etmesi halinde kronikleşen kalıcı sorunları meydana getiriyor . Bende sizler gibi benzeri sorunlar yaşıyordum . Örneğin halsizlik,çabuk yorulma, iştahsızlık ve buna ilave edilecek bir sürü rahatsızlıklar . Doktora gittiğimde görünürde bir şey olmadığı yapılan teslerde de değerlerin normal çıktığı tesbit ediliyordu verilen ilaçlarla biraz düzelirgibi oluyordum fakat ilaçların etkisi azaldığında yeniden şikayetlerim başlıyor ve hep aynı şeyler devam ediyordu. Malum hayat şartları günün trafiği koşuşturmalar hep aynı gıdaları alma ve dolayısıylada doğal beslenmeden uzaklaşma bünyemizde doğal vitaminlerin alınamaması malesef vücudu dengesizleştiriyor ve yukarıda behsettiğimiz sorunları ortaya çıkartıyor . Sonunda kendimi kendim test etmeye başladım yani gıdalarımı değiştirdim ençok sebze ve meyve tüketimine verdim ve düzeli olarak beslenme saatlerimi ayarladım düşündümki sağlık olmayınca yaşamın huzuruda olmuyor,kısa sürede kendimi toparladım ve güc kaybımı önledim diğer taraftan sporda önemli sabah ları imkanlarım kadar sporyamaya başladım ve gevşeyen kaslarım yeniden sertleşmeye başladı saç dökülmelerim vardı dökülme durdu ayaklarımın altında yanmalar vardı bu arada şeker problemimde vardı ayak altı yanmalarımı ondan zannediyordum fakat yanmalar tamamen geçti saç dökülmelerim durdu sigara alışkanlığım vardır tamamen bırakamadım fakat mümkün olduğu kadar azaltım bu arad b12 vitamini kullandım faydalarını da gördüm . Kısaca sizde yaşamınızı mutlaka programlamaya çalışın sosyal yaşamınızda sorunlar ne olursa olsun işteki sorunlarınızı eve evdeki sorunlarınızı işe taşımamaya çalışın,haftada en az 1 veya 2 kere komedi filmlerine veya tiyatroya zaman ayırın yani gülmeye çalışın ben bunlarıda altarnatif tedavi olarak uyguluyorum inanın çok faydasını görüyorum + doktorunuzu iyi dinleyin ve sorunlarınızı doktorunuza iyi anlatmaya çalışın verilen tavsiyelere önemle dikkat edin eğer ciddi bir sorununuz yoksa mutlaka şikayetlerinizden kurtulacaksınız . Ayrıca şunuda bilmenizde büyük yararlar var malum günümüzde altarnatif tıp denilen bir şey var hemen hemen her televizyon kanalında birileri bir bitkiden bahsediyor çoğu doğru amaçlı konuşuyor bir çoğuda sadece çıkar amaçlı konuşuyor kafalarımızı önemli derecede karıştırıyorlar bilincli kimseler farkede biliyor ama bazan temiz niyetli vatandaşlarımız bunun farkına varamadan yada maddi imkansızlıklar nedeniyle kullanıyor belki gerçekten faydalı olan bir bitkiyi yanlışkullanması nedeniyle kendisine içinden çıkılamayacak sorunlar meydana getiriyor bu durumda kullandığı ilaçlar varsa onunda faydasını alamıyor vesayre . Değerli arkadaşlar düşüncelerimi belki faydası olur niyetiyle yazıyorum gende diyorumki doktorlarımıza sormadan birşey yapmayalım hatta bitkisel ilaçlar veya kürler kullanacaksanız da doktorunuzla paylaşın hatta ciddi hastalıklarınız varsa veya geçmişte yaşamışsanız doktorunuza mutlaka onuda anlatmayıunutmayınız özellikle hamile bayanlar kesinlikle kullanmak istediği bitkisel ilacları öncelikle doktoruna sorup öyle kullansın derim inanınki artık Türkiye’de doktorlarımız mükemmel çalışıyorlar önce onlara inanın . Ben hepinize acil şifalar diliyorum geçmişolsun.

 481. alihan says

  arkadaşlar ben b12 iğnesi oluyorum ama b12 seviyem 1 turlu artmıyor

 482. nazmiye çapar says

  merhaba ben 12 yaşındayım hem b12 hemde çinko eksikliğim var b12 iğnesi var ama doktorum bana vurulmadan açıp içmemi söyledi bende bilmiyorum benim gibi içen varsa lütfen ilgilesin teşekürler

 483. ravuza says

  bendede b12 eksikliği var iğne kullanıyorum doktorum iğneyi vurmamı söyledi bence içmeyin .

 484. turkan says

  benim aşırı derecede saçlarım dökülüyor acaba B12 eksikliğinden olabilir mi?

 485. burcu says

  mrb arkadaşlar, bende de 1 ay önce sol tarafımda uyuşma, baş dönmesi, halsizlik vb. şikayetlerle nörolojiye gittim bütün tetkikler yapıldı, ilaçlı beyin MR çekildi çok şükür hepsi temiz çıktı. Ama B12 ve Demir eksikliği cıktı bütün sorun bundan oluyormuş Dodex iğne vuruldum 1 hafta boyunca her gün sonra hafta da bir sonra da ayda bir vurulacaktı, haftalık iğneler bittikten sonra tekrar bi tahlil yaptırdım ve cok şükür B12 ve Demirim gayet iyi cıktı hatta normalin üzerine cıkmış, simdi iğneleri bıraktım. Ve size tavsiyem bol bol pekmez yiyin hiç olmazsa yani en azından sabah ve aksam günde iki defa 1 yemek kaşığı alsanız bile cok fayda ediyor ve onun dışında domates, maydonoz, kırmızı et,kuru baklagiller çok fayda sağlıyor. Herkese Allah Şifalar versin gercekten bi B12 eksikliğinin beni bu kadar kötü yapacağı aklıma gelmezdi…

 486. melisa says

  bn 15 yaşndaym bndede b12 eksikliği war 2 doktora gittim birisi hap werdi hapın kilo aldrdğı için öbr doktor iğne wrdi unutkanlık saç dökülmesi sürekli baş ağrısı asabiyet bileklerim uyuşuyodu boynumda fıtık çıktı 1 ay snra yine gidicwmm

 487. Sümeyye says

  Merhaba:
  - Benim sol ayak tabanımın sol tarafında bır yanma hissi var, b12 eksikliğinden olduğunu düşünüyorum. Bu konuda beni bilgilendirebilirseniz sevinirim.. (:

 488. ZEKİ says

  Kilo kaybı dışında bütün belirtiler bende mevcut durumda hatta hap kullandım başka bir doktor iğne vurulmamı söyledi. Peki bu iğneleri ne kadar süre kullanmam gerekir? Ve peynir ve yumurta tüketimim belkide normalin üzerinde,azda olsa sütte içiyorum illaki kırmızı et ve balıkta yemem gerekir mi? Zira o ikisiyle aram pek iyi değilde. Bu konuda yardımcı olursanız müteşekkir olurum. Ha bu arada 27 yaşındayım.

 489. Tahir says

  Merhaba,
  5 yaşında kızım var.doktorun b12 vitamin eksikliği olduğunu söyledi,sadece vitamin ve demir şurubu verdi. ama hiç bir faydası olmadı,ne yapmamız gerekiyor. teşekkürler.

 490. Ercan says

  Arkadaşlar öncelikle geçmiş olsun der, acil şifalar dilerim. Siz ve siz gibi B12 vitamini eksikliği yaşayan tüm arkadaşlarıma şiddetle ”KEFİR” tavsiye ediyorum. %100 doğaldır. Kesinlikle ilaç değildir. Netten araştırma yapmanızı öneriyorum. O zaman hak vereceksinizidir. Nasıl temin edeceğiniz sorusuna yanıt olarak, ”KEFİR” mayası bende mevcuttur. İsteyen tüm arkadaşlara türkiyenin her yerine 15TL+Kargo bedeli, gönderebilirim. (Ercan Bey 0533 8162346) İlginize teşekkürler.

 491. sema says

  17 yaşında ve 11 yaşında kızlarım kilo alamıyo yemek yemk bile gelmiyo içlerinden iştah açıcı tavsiyelerinizi bekliyorum

 492. taylan says

  29 yaşındayım 10 yıl oldu nerdeyse her gün aralıklarla baş ağrısı bazen sürekli ,uykusuzluk,öğrenme güçlüğü,dikkatsizlik,unutkanlık, yorgunluk ,sabahları uyandığımda çok bitkin olma,öğleden sonra uyuyupta uyandığımda hızlı kalp atışları başımda basınç hissi ,gözlerimde yorgunluk,anlayacağınız 10 yıldır çile bir hayat yaşadım öss adam gibi çalışamadım buna dersanede dereceye giriyordum dönem ortasında bu problemlerle birlikte başarım ciddi düşüşe geçti ben genede öss de matematik öğretmenliğini kazandım 2 hafta önce nörolojiye gittim daha önceleride gitmiştim ama bişeyin yok denip başından savuşturmuşlardı bu sefer kan tahlili istediler vitamin b12 eksikliğim varmış 330 çıktı 900 yakın olması gerektiğini söyledi bunlara bumu sebep oluyor dedim büyük olasılıklan dedi inşallah öyledir şimdi ikinci iğneyi vurdum biiraz daha iyiyim baş ağrılarım azaldı daha dincim görmede ve konsantrosyondada düzelme var inşallah eski sağlığıma kavuşurum çok çektim 3 tane 20 lik dişimi çektim hemde çene cerrahisinde baş ağrılarım dinmek bilmedi gözlerim hep yorgundu hala biraz öyle ama inşallah düzelir düzeldiğimde sağlığımın ne kadar önemli ve değerli olduğunu hiç unutmayacağım ve yarım kaldığım o çalışmayı tamamlayacağım bugün en çok istediğim şey belki daha önce istemediğim kadar tıp çünkü 10 yılım gitti ben doktor olmalıyım kimse bunları yaşamasın diye ama öğretmenliğede alıştım genede sırf yarım bıraktığım çalışmayı sırf içimde kalan o isteği tatmin etmek başarı duygusunu tatmak için çalışacağım kimse biliyormu yaşadımı benle aynı şeyleri varmı burda böyle benle aynı şeyleri yaşayan unutmak sonra hatırlamak fotokopi makinasının önüne gidip bir o tuşa bir bu tuşa basıp artık zihnim niye böyle bulanık deyip lanet ettinizmi eskiden yapamadığınız işçinden çıkamadığınız hiç bir problem yokken hayatınız benim gibi saçma sapan oldumu allaha isyan ettim sonra cez<am neydi dedim ayağı kırık bir at gibi çölde geze geze ölümü tadacakmış gibi oldunuzmu ben oldum çok gururum kırıldı beş para etmez adamlar atm de şifremi unutupta hatırlamak için beklediğimde hadi kardeşim dedimi tuşlara basmakta zorlandığım bir dönem oldu sonra deprasyon hapları biraz iğleştim umutlandım ama bunlar antideprasanların çözeceği sorunlar değildi tam 10 yıl yaşadım bunları ve hayatımda çok derin izler bıraktı evlenmeyi bile sırf bu yüzden düşünmeden benlen evlenmek isteyen kız arkadaşımdan uzaklaştım kaçtım allah düşmanıma vermesin umarım bu sefer iyileşirim herkese sağlıklar diliyorum

 493. bejan says

  benimde tırnaklarımın üzeri beyazlaşıyodu ve çabuk yoruluyodum dr.bi arkadaşım tavsiye etti işe yarıyo gerçakten..saçımda çok dökülüyodu ama gittiğim dr.lar sadece hormon testi yapıyodu tek bi tanesi vitamin testi yapmadı

 494. meryem says

  merhaba, güçlü bir hafızam var iken unutkanlık başladı bende. Kan tahlili yaptırdım, b 12 eksikliği çıktı. İhmale gelmez, tedavi olmalı… Bildiğim kadarıyla b 12 eksikliği sebebiyle çocuğunu parkta unutup gelen bayanlar bile varmış.

 495. filiz says

  Yorumları okudum ve şaşırdım ben çölyak hastasıyım 10 yıldır demir ve b12 takviyesi alıyorum bazılarınızın b12 değeri 300lerde olduğu halde paniklediğini gördüm.Arkadaşlar benim feritin 2.4 ( esas aralığı 13-150) b 12′im de dünkü testlerde 69 çıktı.İğneyle şok tedaviye rağmen en yüksek 162yi gördüm.Panik yapmayın 300 dehşet iyi bence.Bu hafta malesef gözlerim karardı ve düştüm aşırı düştüğü için. Tedaviye başladık yine bol ciğer domates kırmızı et tüketmeye bakın.Umarım çare bulursunuz. Benim ki kronik malesef

 496. sude naz says

  merhaba.bende bas dönmesı mıde bulantısı halsızlık kadafa uyusma sıkayetlerım var.aslında yıllardır demır eksıklıgı var.ılac az kullandım.benım b12 eksıklıgım yok hatta bı ara fazlası vardı.1200 cıkmıstı.sıze tavsıyem sadece b12 yı yukseltmek ıcın mutlaka bıra mayası kapsulunu kullanın.ben yaklasık 6 7 ay falan kılo almak ıcın kullanmıstım.ama tam b vıtamını ve proteın deposu.o zaman b12 1200 cıkmıstı.sonra bıraktım kullanmadım.b12 normale ındı.su andada demır eksıklıgım panık atagım anksıyetem var.başım cok dönuyor.ferrıtınım 6 cıkmıstı.ferro sanola basladım.basıt bı vıtamın eksıklıgı gıbı gorulur ama o bas donmelerı cok zor.herkese saglık ve hayırlı ramazanlar dılıyorum.

 497. sude naz says

  merhabalar oncelıkle hepımıze hayırlı ramazanlar ve saglıklı uzun ömürler diliyorum.benım demır eksıklıgım var ferrıtınım 6 ydı su an ferro sanola basladım.bas dönmelerim asırı oluyor.mıde bulantısı halsızlık panık atak anksıyete depresyon.zayıfım.bı ara kılo aldırıyor dıye duydugum bıra mayası tabletını kullandım yaklasık 6 7 ay falan.sonra tahlılde b12 1200 cıktı.yanı bıra mayası tabletı b12 yı cok yukseltıyor.sonra bıraktım normale döndü ama demır eksıklıgı benı zorluyor.

 498. İBRAHİM says

  MERHABA BENİMDE SOL AYAGIMIN USTÜNDE UYUSMA VAR AYAGIMA KRAMP GİRİYO DİYE DOKTORUM NEROX B12 HAP VERDİ . İLERDE GÖRCEM FAYDASINI BAKALIM

 499. fadime says

  arkadaşlar merhaba bende sizin gibi sorunlar yaşıyordum unutkanlık saç dökülmesi sinir bozukluğu ama bunların neden kaynaklandğını bilmiyordum unutkanlık için bitkiler içtim doktora gittim kimse birşey söylemedi en son cilt doktoruna gittim oda vitamin tahlili yaptı ortaya çıktı bende de sizlerde olduğu gibi b 12 eksikliği varmış umarım bende sağlığıma kavuşurum herkese geçmiş olsun.

 500. taylan says

  filiz hanım sanırım bazıları derken beni kastetmişsiniz b12 değerim 330 doktoruma şikayetlerimianlattığımda bundan kaynaklanıyor olabileceğinisöyledi yıllardır bu rahatsızlığımın nedenini bilmeyen biri olarak bu beni sevindirmişti en azından sorunu biliyordum dedim 18 gün oldu 3. iğneyi vurdum haftada bir vuruyorum halsizlik ve başağrısı biraz geçmişti ama bugün dehşet bir baş ağrısı yaşıyorum yazınızı okuyunca açıkçası acaba sebebi bu değilmi demeye başladım

 501. pelın says

  merhaba.330 normal bır deger taylan bey.bence sız demıre ferrıtıne baktırın.bendede aynı sorunlar var.ıkı gundur delırten bas agrısı yasadım.az once dr gıttım.sabah 9 dan berı tahlıl falan.b12 yıne yuksek cıktı bende 1200 lerde.demırımde toplanmıs bıraz.anksıyeteden oluyo bunlar.bende panık atakta var.dr çinko ve magnezyum verdı.sız demır depolarını hgb yı baktırınız.b12 ısteyenlerde bol bol kuru fasulye yesın.cıddıyım.benım ondan yuksek b12.

 502. sinan says

  Benimde varmış b12 eksikligim tahlil yaptrdıgımda gördüm raporda minimum 250 iken bende 220lerde ve daha 21 yasındayım … :S dodex e basladım hap olarak b12 aldıgımda vucudum sindirip kana karıştırmadıgı ıcın ampul olarak alıorum b12 eksikligi olması cok zor olan bişeymiş ve insanın karaciger deposu hiç b12 alınmasa bile insanı 2 yıl idare edermiş .. şimdi ampul olarak alıorm doktor 10 igneden sonra eger bir degişme olmaz ssa dedi ama karacigerindeki depoyu doldurabilirsek dedi ve seviyede deişiklik olmazssa omrun boyunca kullanırsın ampul dedi tek cozum bu baska yolu yok ! ama b12 eksikliginde unutkanlıktan baska hiç bi sorunum olmadı diger belirtileri hiç yaşamadım paylaşmak istedim 2.ignemi oldum sonuncuyu olp tahlillerim tmmlandıgında tekrar bilgilendirecegim

 503. nurgül says

  benim eşimde de b12 eksikliği var ve 80 lerde.yaşı 29.karaciğer yağlanması ve büyümesi;buna bağlı olarak da hepatit olduğunu söyledi doktor…ne yapmam gerekiyo …banada bi fikir verirseniz sevinirim..:((

 504. hülya says

  adım hülya özkul bendede b12 eksikliği çıktı.baş dönmesi aşırı vede bulantı başladı ve doktor bana dodex iğnesi vede sitorel verdi kullandım
  iğnemi
  şimdilik rahatladım bibi.b12 nin böle rahatsızlık vereceğini düşünmemiştim

 505. elif says

  merhaba bende sürekli uyuma hissi sürekli unutkanlık 1 saat öncesinde olan bişeyi sordukları zaman hatırlayamıyorum birde ellerimde uyuşma oluyo sonra ellerim kasılıyo b12 eksikliğinden olabilir dediler ama tam bilmiyorum tavsiyelerinizi bekliyorum

 506. Emre says

  Elif bendede ayni durumlar vardi doktora gittim hic birsey yapmadigim halde asiri yorgunluk uyku ellerde kasilma ve bnzeri b12 eksikligi cikti benoxol b12 hapini kullanidigim gunlerde yorgun ve uyku ihtiyacim olmuyor kullanmadgim gunler srekli uyuyor ve hic birsey yapasim gelmiyor

 507. seda says

  elif bendede kasılmalar vardı ve benimki aşırı derecede yüksek ayaklarımlar beraber oluyo doktorlar hep gözaltında tutuyo dodex kullandım b12 eksklği baya varmış.
  kasılmalarımda epilepsden süphelendiler kriz geçirir gibi oluyor bende. unutkanlık fazlasıyla var yorgunluk hele baya baya var. fakat ben yaklaşık 1 senedir tedavi görüyorum inş bi sonuc alabilirim

 508. Erdoğan says

  bende b12 vitamin eksikliği var normalde 250 filanmıs bende 60 70 arası cıktı. dodex’e başladım ne kadar devam etmem lazım.

 509. selçuk says

  meraba ben 26 yaşındayım ben tahlil yaptırdım değerler 190 çıkıyor ve ilaç kullanmama rağmen yükselmiyor ne yapmalıyım

 510. süleyman says

  merhaba ben 35 yaşındayım elimin üzerinde yanmalar oluyordu ama ben fazla önemsemedim ama bu yanmalar kolumun iç tarafında çoğalarak başladı doktora gittim talil yaptı 123 çıktı iğne hapını verdi kullanmaya başladım sonuç ne olur bilmiyorum

 511. ELİF says

  MERHABA YAKLAŞIK 1 HAFTA ÖNCE TEST YAPTIRDIM VE B-12 VİTAMİNİMİN EKSİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 190 ORANINDA ACABA ÇOK MU DÜŞÜK 24 YAŞINDAYIM VE DOKTOR TAKVİYE EDİCİ İLAÇ YAZDI B-12 İÇİN AMA KİKOLUYUM DEDİĞİNE GÖRE VÜCUDUM BESİNLERDEN ALMASI GEREKEN VİTAMİNİ ALMIYORMUŞ AYRICA BİŞEY TAVSİYE EDERMİSİNİZ TEŞEKKÜR EDERİM

 512. Meryem says

  Benim tahlil sonucum 114 başdönmesi,yorgunluk,uyuşma rahatsızlık derecesinden,uzun süre kitap okuyup yadaoturup kalktıgımda sıcak su dökülmüş,elektriye tutulmuş gibi bayılma derecesine geliyorum biraz yatınca geciyor,ensemde,kollarımda agrı,bagrımda,nefes borusunda taş baglanmış gibi agrı,b12 benoxsol kullanıyorum bitmek üzere ama şikayetlerim gecmedi,ne kadar devam etmeliyim,depresyon ve unutkanlık var.bu ilacın yan etkileri varmı sanki cildimde tüylenme oldu.yardımlarınız icin ALLAH razı olsun.

 513. fatih says

  eşimde halsizlik ve vücudunda(genellikle vücudun sağ tarafı komple) karıncalanmalar oluyordu doktora gittik b12 eksikliği var dedi.6 ay Apikobal kullanmamızı istedi.2 aydır kullanıyoruz ama hiç birdeğişiklik olmadı.acaba başka birdoktora dahamı gitsek

 514. öğretmen says

  arkadaslar bn de iğne sivilce falan yapmadı şükür.
  3iğneoldum daha. inşalah faydasınıgrüürz

 515. nalan says

  Ablamda aşırı unutkanlık şikayetiyle hastaneye gittik. B 12 vitamininin değeri 97 çıktı. çok düşük bir değermidir?

 516. münire says

  bende de demir eksikliği oldukça ilerlemiş durumdaydı. doktor ferro sanol hapını kullanırken bunun vücuttaki yararını artırmak için b 12 iğnesi de verdi.iğnenin adı Neurogriseovit I.M.Ampul. aslında b 12 değerim düşük değildi. ama bahsedilen rahatsızlıklar bende de var. aşırı yorgunluk, halsizlik, omuz ve kollarda sızılı bir ağrı,nefes darlığı ve kalbimin üzerinde bir ağırlık var hissi, depresif ve melankolik hal… daha önce de kansızlık tedavisi görmüştüm. anlaşılan o ki sürekli kontrol altında tutmak gerekiyor.

 517. AHMET TURK says

  Benimde ayaklarım uyuşuyor çok sinirli oluyorum bendede B12 eksikliği olabilir mi?

 518. birsen says

  eskiden bendede B12 eksikliği vardı 160 larda idi dodex kullanıyorum ama şuan 300 lerde hala yorgunluk halsizlik uyuma problemi devam ediyor 3 yıldır kullanıyorum acaba ne kadar daha kullanmam gerekiyor?

 519. gamze says

  Bende de bir kaç hafta önce b12 eksikliği olduğu tahlillerle ortaya çıktı 5 yıldır farklı hastalıklarım için ilaç kullanıyorum bunların da yani uzun süre ilaç kullanımının da etkisi varmış b12 eksikliğine.. benim b12 değerim 121.00 çıktı oldukça düşük bir değer ve daha 17 yaşındayım.. iğne tedavisi ile yükseltilmeye çalışılıyor değerlerim bakalım ne olacak.. bu yazılan b12 belirtilerinin depresyon hariç hepsi bende görülüyor Allahtan o yok :) ama iğne tedavisi görmeye başladığımdan beri kendimi çok iyi hissediyorum sizde de belirtiler varsa elinizi çabuk tutun.. aksatmayın kontrollerinizi benden söylemesi.. herkese geçmiş olsun..

 520. aysun says

  mrb ben iki gün önce b12 tahlili yaptırdım değerim 132 çıktı. doktorum çok düşük olduğu için iğne ve hap verdi. çarpıntım, dikkatsizlik, unutkanlık, halsizlik, mide bulantım var. Allah herkese acil şifalar versin…

 521. YILMAZ says

  BENDE DE B12 EKSİKLİĞİ ÇIKTI HALSİZLİK BAŞDÖNMESİ OLUYORDU BAYA RAHATSIZ EDİYORDU ÖZELLİKLEDE EĞİLİNCE KAN TAHLİLİ YAPTIRDIK VİTAMİN EKSİKLİĞİ ÇIKTI 5 TANE İĞNE VERDİLER DODEX BİTANESİNİ YAPTIRDIM ŞUAN AZALDI BAŞ DÖNMESİ DEĞERLERİN SONUCU [126,1] YAZIYOR.

 522. İrem says

  Selam. Bende de B12 eksikliği çıktı. Saçlarım çok dökülüyor. Bende bunun için cildiyeye gitmiştim. Saçlarımın dökülmesini kafama takıyorum, çünkü 16 yaşındayım. (: Bahsedilen B12 eksiliğinin belirtileri arasında, depresyon, sinirlilik, unutkanlık, yorgunluk hissi bende vardı. Ama B12 eksikliği olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Tahlil sonuçlarımı doktora gösterdiğimde iğne verdi. Hap istemiştim ama hapların bağırsağa karışmakta bi sorunu varmış. O yüzden iğne verdi, ve canı hiç acıtmıyor. (: Korkanlar olabilir, benim gibi. (: Ben haftada 1 kez oluyorum iğne. Bir kutu bitene kadar böyle olacakmış. Yani 5 kez. Sonra ayda 1 olacakmış, bütün sene bitene kadar. Sonra saçlarımın değişimine bakacağız işte. Herkese acil şifalar diliyorum.. (:

 523. Saadet says

  Merhaba bende de saç dökülmesi pproblemi var uzun yıllardır. Şimdi sebeplerini okudum da arasında B12 vitamini eksikliğinden olabileceği yazıyordu. Çalıştığım için gidip tahlil yaptıramıyorum. Acaba eczanaden B12 vitamini alıp kullansam bi sakıncası olur mu? Yardımcı olursanız sevinirim.

 524. sevda says

  mrhba.arkdaslar bende de saç dökülmesi vardı doktora çıktım tahlil sncunda b12 vtamin ekskliği çktı.suanda dodex iğne kullnym

 525. kübra says

  merhaba.bende b12 eksikligi cıktı.163 idi b12 degerim.bir kutu iğne kulandım 5 tane vardı içinde gün asırı kullanmıştım.sonra diger kutuya gectim onu da haftada 1 kuulandım o beşli de bitti.simdi ki kutuyu 15 gunde bir kullanacagım . sonra degerlerimi tekrar olcturecegim inşallah alahım herkese acil şifalar versin.şimdi benim bir sorunum var.el ve ayaklarda uyusma olur yazıyor acaba başin arka kısmındada uyuşma yaparmı onu merak ediyorum çünkü cok asırı uysma var basımın arkasında.tesekkurler

 526. Burcu says

  Benim de b12 im 90a düştü ve iğne almaya yeni başladım inşallah gecer çünkü nefesim bayağı daralıyor bir de çarpintim falan oluyor vu çok rahatsız edici bir durum. Geçsin artık, 18 yaşındayım, yaşlı gibi hareket etmek istemiyorum.

 527. zehra says

  bende 2 sene önce b12 eksikliği vardı aşırı derecede diet yapıyodum 12 tane iğne verdi doktor sonra biraz iyi oldum şimdide var aynı belirtiler

 528. Deniz says

  Bir çok şey yazlmış fakat cvp yorumlarında hiç bir yorum göremiyorum yani b12 neden olur, nelere sebep olurhangi ilaç kullanılmalı veya kullanılan ilaçlar herhangibir yanetki yaparmı sorularının uzman biri tarafından yanıtlaması malesef olmamış yani buraya yorum yaparken cvp alabileceginizi düşünerek yapmışsınız fakat cvp alamadıgınızda neden sorumun cvbını alamıyorum dememişsiniz arkadaslar. sadece hastalıgı yaşayan insanlar tarafından karşılıklı yorumlaşmışsınız bendede b12 eksikligi varmış saç dökülmesi şikayeti için gittim b12 eksikligi çıktı diger sikayetlerim ellerde uyuşma denge kaybı dikkat bozuklugu ve unutkanlık :) uzun zamandır bu belirtileri yaşıyorum fakat aniden saçlarım dökülmeye başladı nedir sebebi diye kan tahlili yaptırdım b12 çıktı yapılan yorumlardada bahsedildigi gibi dodex verildi pazartesi başlayacagım bakalım durumda düzülme olur yada olmaz durumumu sizlerle paylaşacagım fakat ilk cümlelerimde belirtigim sorularımın cvbını bir uzman tarafından yanıtını bekliyorum…

 529. mehmet says

  B12 ve b kompleks vitaminleri kırmızı et dahil süt ürünlerinde kısacası hayvansal ürünlerde bulunuyor. doğal yetişmiş ürünler kullanmak tek taraflı beslenmiş hayvan ve bunların ürünlerini tüketmekten daha sağlıklı olacaktır. türkiyede azımsanmayacak bir insan topluluğu b12 başta olmak üzere b vitaminleri eksikliği çekiyor ve bu bazen (çoğunlukla) başka hastalıklara yorumlanıp diğer hastalık tedavileri uygulanıyor. en iyisi tahlilleri ister yaptırın ister yaptırmayın b vitamini iğnesi takviyesi yaptırın derim. önce 1 hafta her gün sonra haftada 1 en son olarak depolar dolunca ayda 1 kere mutlaka yaptırın. sağlıklı günler. (saç dökülmesi cilt problemleri b vitaminin cilt üzerinde olumlu etkilerinin ortadan kalkması sonucu oluşuyor.. hele kırmızı kan hücrelerinin üretiminde doğrudan etkilidir kırmızı kan hücresi yani alyuvarlar vücutta oksijen taşınması mekanizmasını yürütür. sizde b vitamini eksikliğinde vücudunuz gerekli oksijeni almadığı için yorgunluk be metabolizmasının yavaşlamasına neden oluyor. işte artcı deprem: b vitamin eksikliğinde metabolizmasının yavaşlaması şişmenlığada sebep oluyor. yani b vitaminini dengelerseniz metabolizmanız hızlanacak ve büyük ihtimal gerekli olan kilonuza geleceksiniz. ne şişman ne zayıf. GEREKLİ kiloda olacaksınız. )

 530. mehmet says

  el titremesi yapar B12 özellikle az miktardada olsa sinir hücrelerinin iletkenliğini arttırıyor.sizde isteksizlik depresyon uyku hali saç dökülmesi ciltte kabartılı kaşınma. alerji benzeri ürtiker. saçlarda canlılık kaybı yada pörsümüş görünüm kazanma kırılma. gözlerde bile yorulma kızarma yapıyor.. kansızlık teşhisinde b12 üzerinde durun. şişmanlık yapmaz aksine metabolizmanız canlanır hareketlenir ve yediğinizi yakar fit bir görünüm kazanırsınız. endişelenmeyin. ancak hafıza kaybı durgunluk ve konuşma zorluğu son görünüm. depolamak için sürekli iğne takviyesi uygun. 10 gün sürekli sonra aydabir yapılmalıdır.

 531. ibrahim says

  mrb bendede parmakta uyumusma halsizlik gibi sorunlardan gittim doktora 2 kutu ıgne verdı hergun bıtane ve ıgnelerden sonrada hap 3 gundur ıgneleri kullanıyorum ama fazla bı degısıklık olmadı b12 referansları 120 505 idi benimki 80 cıktı

 532. LABORANT says

  arkadaşlar bende laborantım bugün kendi kanımı çalıştım..referans 211-911 sonucum ise 165 çıktı..sabah çay doldururken elimin titremesi ve saç dökülmesiyle fark ettim.. beyin mr çektirdim sonucunu bekl,yorum.. erken teşhis önemli..hepinize acil şifalar dilerim.. boool bol takviyeye karar verdim:)

 533. eLvin says

  benım saçlarım normalde hiç dökülmüyordu.. Şuan da saçlarımda aşırı dökülme halsizlik sinir unutkanlık ve aşırı derece de bı kısıye odaklanma sorunum var Sanırım bian önce hastaneye gitmem gerekıyor.. :(

 534. Mehmet Şükrü Tolu says

  Merhaba arkadaşlar..Herşeyden önce tahlil yaptırın lütfen ve kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin derim..ayrıca b12 vitamini referans degerlerı her kurum için farklılık göstermekle birlikte 220 degerının altında klinik olarak şikayetler başlıyor ve 190-220 arası çok fazla agır şikayetler olmuyor ama 190 dan aşagısında klinik olarak b12 vit. eksikliği şikayetlerı artıyor..En önemli şikayetler yorgunluk,kaslarda agrı ve uyuşmalar,unutkanlık eger 190 dan daha aşagı degerler cıkmaya baslamıssa hem bu şikayetler artıyor hemde saç dökülmesi ve çarpını,kansızlık sorunları baslıyor kı..kansızlık baslayıncada tabıkı kansızlıgın verdıgı gözde kararma,bas dönmesi şikayetlerıde bu sefer ekleniyor..Lütfen bu gibi şikayetleriniz varsa nöroloji doktoruna görünün…

 535. cihan says

  merhaba arkadaşlar.bende b12 eksikliğinden şüpheleniyodum.aşırı yorgunluk halsizlik sinirlilik saç dökülmesi ve inanılmaz unutkanlık vardı.hatta nerdeyse alzheimer olduğumu bile düşünüyodum.geçen gün kan tahlili yaptırdım ve b12 degerim 87 çıktı.bu deger çok düşük.hemen dodex iğne tedavisine başladım.sorum şu olacak ne kadar sürede kan degerlerim eski halime döner.teşekkürler

 536. kübra çisem ergün says

  merhaba arkdaslar bende b12 eksıklıgı var benım degerım 36 cıkı ve cıddı anlmada agar bı hastalık gecıorum 1,5 ay olmak uzare dodek ıgne tedavısıne basladım bakalım ıns artık ıyı gelır :((

 537. remziye says

  slm bende b12 vitamin eksiği olanlardanım :)ilk belirtisini yaşadığımda beyin kanaması geçiriyorum sandım allah korusun resmen beynim uyuştu elim ayağım karımcalaştı hasteneye zor attım kendimi şuan tedavi oluyorum hergün iğne sonra haftada bir 15 gün sonra tekrar test yapılcak emar istedi doktorum bide kırmızı et tüketmemi ve semiz otu maydonoz tüketmemi istedi b12 bulunan besinler yemem gerektiğini söledi allah herkeze şifa versin sağlıklı bi ömür diliyorum herkeze.

 538. sabremin says

  benimde uzun yillar bas dönmem vardi am ben hic önemsemedim iki sefer bas dönmesi sonucunda düsmüsdüm gene gitmedim ve gecenlerde evde gene basim döndü ve düsdüm kafam kirildi 9 dikis atildi bütün talilerim temiz cikti am B12 ye bakilamaisdi onada batirdim baya düsük cikti bas dönemlerim ondanmis suan ine tedavisine basladim ne olursa oldun aksatmadan doktora görünmek gerekiyor cok zor günler gecirdim am simdi iyiyim doktorumu cook seviyiorum ona tsk ediyorum ilgisinden ve sevgisinden dolayi

 539. Sami says

  Merhaba, herkese acil şifalar diliyorum. Bende de B12 eksikliği var, yanlış hatırlamıyorsam 155 falan çıkmıştı değerim. Yaşıma göre 200′ün üzerinde olmalıymış. Bende hipotiroid var, yani guatr, ve Levotiron kullanıyorum, zaten B12 eksikliğim olduğu da, hipotiroid kontrolüne gittiğimde verdiğim kan sonuçlarından anlaşıldı. Dodex iğne verdi doktor, bir haftadır her gün vuruldum, şimdi üç hafta boyunca haftada bir, sonra da ayda bire düşecek. Üç ay sonra guatr kontrolüne gittiğimde, B12 değerimin yükselip yükselmediği belli olacak. İnşallah Allah hepimize şifa versin..

 540. erol says

  mrb arkdşlr öncelikle herkese acil şifalar ben el titremesinden dolayı gittim b12 vitamin eksikliği dediler bir süre iğne kullandıktan sonra ekrar bi kontrl inş gecer herkese geçmiş olsun acil şifalar.

 541. hulusi says

  herkese gecmiş olsun b 12 vıtamını deyıp gecmemek lazım butun yorumlar aynı şikayetlerde aynı…bendede aynı sorun var kırmızı etı pek sevmıyrm balık hayatta yemedım 37 yasındayım ve suanda ayakta zor duruyrm denge bozuklugu bas dönmesı unutkanlık berbat bırsey…merak ettıgım sadece igne dedavısımı var…bende igne kullanıyrm 5 defa dunde 1 …5 defa haftada 1.. 5 defa ayda 1…herkese geciş olsun

 542. sedaa says

  bende 18 yasındayım b 12 vıtamın eksıklıği goruldu ilaç kullanıyorum vıtamın ck korkulcak bısey yok ama boşwermemekte lazım.

 543. Belkıs says

  Eksikliğinde neler olduğunu okuyoruz peki fazlası? Bu durumun da negatif yönleri var mı? Diabet hastasıyım ve B12 takviyesi alıyorum. Son kontrolümde B12′m çok yüksek çıktı. Doktoruma ulaşamadım ama çok ta merak ediyorum. Bilen var mı?

 544. emine cataltaş says

  mrb arkadaşlar.bende baş dönmesi migde bulantısı sac dökülmesi carpıntı unutkanlık sorunuyla doktora gittim.tahlillerden sonra b 12 eksikliği oldugunu söyledi doktorum hergünm igne vuruluyorum.şimdiye kadar bunlara b 12 eksikliği sebep oldugunu bilmiyordum.herkese gecmiş olsun acil şifalar

 545. elif says

  ben de de b12 vitamin eksiklği çıktı kendimi inanılmaz halsiz hissediorum ve hiçbirsey yemek istemiorum iğne kullanıorum ama henüz bi faydası olmadı sadece olduktan sora kendimi iyi hisediorum braz sora gene aynı oluorum sanırım depresyona girdim buna bağlı olarak

 546. nazmiye says

  bende saçımın dökülmesinden dolayı cildiyeye gittim. tahlillerimde b12 eksikliği çıktı. 1yıl boyunca hergün hap, haftada bir iğne ve ayda 1 iğne verildi. sebze hariç diğer tüm besinlerde b12 vitamini varmış. ben aşırı derecede et,yumurta yiyen süt ve ayran çok içen biri olduğum halde midemde de oluşan bi rahatsızlıktan dolayı yediklerim doğru sindirilmiyormuş. sinir stres üzüntü depresyon uyuşma kalp sıkışıklığı ve unutkanlık hepsini hissettiğim bir dönemdeyim. dikkate alınması gereken bi rahatsızlık. herkese acil şifalar…

 547. Hasibe says

  ben kalp sıkışması nedeniyle gittim doktora b12 eksikliği çıktı. 6ay boyunca devam etmem gerektiğini söyledi.5 gündür kullanıyorum ve kalbim normale döndü, inşallah zamanla diğer sıkıntılarımda geçer. İhmal edilmemesi gereken bir rahatsızlık, kendinizi iyi de hissetseniz 6 ayda bir kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemsemediklerinden dolayı ömür boyu b-12 iğnesi vurulmak zorunda kalan tanıdıklarım var. Aman dikkat..

 548. sema says

  Saç dökülmesinde işe yarıyor mu ve kilo aldırıyor mu acaba ? Kilo vermeye çalışıyorum ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak b12 eksikliği çıktı ve aşırı derecede saçlarım dökülüyor.Kullanmaya baslamadım daha faydasını saç dökülmesinde gördünüz mü?

 549. ali emir says

  ben 19 yaşında b12 vitamin eksikliği hastası maduruyum herkeser acil şifalar

 550. ATILGAN KIVRAK says

  Öncelikle B12 hastalarına geçmiş olsun dileklerimi sunarım.Bende baş dönmesi,bulantı,ve unutkanlık başladı.Şu an iğne tedavisi görüyorum,ayda 1 defaya geldim ama hala baş dönmesi ve unutkanlık devam ediyor.Allah cümlemizi korusun

 551. faruk bayraktar says

  merhaba, bende de b12 vitamin eksikliği çıktı. bendeki rahatsızlık ise; yatarken sırtüstü yatamıyorum, aşırı unutkanım, saçlarım döküldü ve kilo almak neredeyse imkansız gibi. çok kolay kilo veriyorum ancak almak çok zor. herkese Allah şifa versin.

 552. suzan kızıltay says

  ,eşimde B12 eksikligi varmış.sgk Dr.nun dedigine göre;dil yanmaları dilde alt üst kabarmalar,kaşıntılar 1 aydır devam ediyor.verilen ilacı sürüyor ve MDA 500 mgkapsülde içiyor.ayrıca dile sürdügü ilaç piraldyne..başka ne tavsiye edersiniz.teşekkürler.ayrıca bu eksiklik sinir ve yorgunluk yapıyor..

 553. hakan says

  öncelikle paylaştığınız konular için teşekkürler. ben kırkbir yaşındayım. henüz tam tespit edemedikleri bir durumdayım. her şey normalken birden elim ayağım boşalıyor. dizlerimin bağı çözülüyor düşecekmişim gibi geliyor ama olmuyor. içimi sıkıyorlar gibi geliyor. bu gün dodex diye bir iğneye başladım. b 12 vitamini var stere iyi gelir diyorlar tavsiyelerinize ihtiyacım yazarsanız sevinirim.. herkese geçmiş olsun…

 554. Can says

  Evet Hakan bey, sizin söylediğiniz rahatsızlıkları bende yaşıyorum, dodex marka iğneye başladım, umut ediyorum ki faydalı olacaktır. Allah şifalar versin.

 555. busra says

  bende pıhtılasma sorunu var.bebek ıstıyoruz.doktorum dodex verdı neden anlamadım. bununn hakkında bısey bılen varsa yardımcı olabılırmı

 556. rabia says

  bende saçımın dökülmesinden dolayı cildiyeye gittim. tahlillerimde b12 eksikliği çıktı. vitamin hapı verdiler inşallah hepimiz eski sağlığımıza kavuşuruz

 557. havva says

  bende b12 vitamin eksikligim oldugnu yeni ögrendim.. daha 15 yaşındayım unutkanlık denge bozuklugu halsizlik beni şimdiden çok yordu hergün igne kullanıyorum çok tehlikeli olmayabilir ama gercekten çok can sıkıcı allah kimseye vermeşin.. çarşaba günüde endoskopi yapılacak ondan çok korkuyorum o günün hiç gelmeşini iştemiyorum :(

 558. hilal says

  mrb bn 19yasıyndaym bende bas dönmesınden dolayı doktora gıttîm tahlılde b 12 eksıklgı oldugunu ogrendım bende de sac dokulmesı yorgunluk yururken dengesızlık hssı oluyodu bugun dodexın 3.sunu vurdurdum bas donmesı azaldı ama sac dokulmesı hala suruyor ne yapmalıym acıl sıfalar herkese

 559. mualla says

  bende bundan biray önce şirinevler devlet hastanesne gtmiştm ama bana verdkleri kan hapı ve depresyon hapı nasıl söyleyim içtim hapları, yedim içtim uyudum :)) 5 günde inanılmaz şiştim beni görenler ‘ne ol sna ‘diye şaşkınlık geçrdiler neyse uzun lafn kısası hemen aile doktorumuza sağlık ocağna gittm.doktormz sağolsun ilaçlarımı hemen değiştrdi şimdi normal kiloma döndüm çok şükür ama halen kan şurubu ve b12 kullanıyorum ….herkese acil şifalar….

 560. özlem says

  mrhba ,arkadaslar bende bugun hastaneye gıttım…saclarım dokuluyor ve cok halsızım… benexol b 12 1 mg verdı..yarında tahlıllerım war…yarın kullanmaya baslıcam…umarım ıyı gelır…herkese acıl sıfalar dılıyorum…pekı sacları durduruyomu bu ılac…yanı faydası nedır…

 561. yavuz says

  herkese geçmiş olsun arkadaşlar, sinir sıkışması varmış sol kolumda. doktora gittimde öğrendim b12 benexol ilacı verdi. normalde balık ve et tüketen biriyim düzenli olarak, şimdi bu ilacı kullanıyorum eğer ilaç bittiğinde kolumdaki uyuşukluk devam ederse ameliyat olma ihtimalim varmış.
  Derdi veren dermanını da verir elbet, dua bekleyen herkese, Allah(cc) herkese acil şifalar versin.

 562. nihal says

  diğer arkadaşlar gibi benimde saçım dökülüyor ve kolda uyuşmalar oluyor doktor b12 verdi vuruluyorum inşallah iyi gelir herkese acil şifa diliyorum

 563. ozan uzun says

  bnde kilo alamadığım için kullanmaya başladım benexolü varsa aynı anda daha hızlı kilo aldırcak besinler yazarsanız sevnirmm

 564. ugur says

  dodeks kullanın arkadaslar bende kullanıorum…bide gnc marka vitamin b-12 alın tamamen bitkisel

 565. ibrahim says

  hasta olan tüm arkadaşlara acil şifalar diliyorum. bende de b12 eksizkliği varmış hatta yok denecek kadar azmış unutkanlık,kulakta çınlama, saç dökülmesi, saç ağarması, baş dönmesi,uyuşukluk. vs ne ararsan bütün etkileri bende. banada dodex 1000mcg verdi 1hafta boyunca hergün iğne vuruluyorum sonra haftada bir devam edecekmişim sürekli.tekrar herkese acil şifalar diliyorum.

 566. sema. says

  bnde yaklaşk 15 gün önce saç döklmesı şikayetle doktra gttm 86 ya düşmş b12 hap iğne fln kullanıoırm fakat saç döklmm hala devam edıo n yapmm grekıo blmıorm .

 567. Nevzat says

  Selam… Merakımdan dolayı burdayım.Hamd olsun vitamin eksikliği açısından bir şikayetim yok. Ama her insanın bir rahatsızlığı vardır. Tek çaresi doktora gitmek ve ilaç tedavilerini zamanında yaptırmakla birlikte, birde kendinizde bir nebze hal çaresinie bakabilirisniz. Bazı hastalar hayvansal ürünlerden tiksindiğini duydum, Allah onlara yardımcı olsun inşaallah.Ama bütün bunlara rağmen kendinizi üzmeyin, sanırım üzülmek hastalığınıza pek fayda vermez.Hepinize saygı ve sevgileirmle hoşçakalın derken, Allahtan acil şifalar dilerim.

 568. derya says

  arkadaşlar benimde dirseğimdem aşhağıda karıncalanma var b12 vitamin biraz düşük çıktı fazla kırmızı et yiyen bnir insan değilim iğneye başlayacağım bakalım geçecekmi herkese acil şifalar dilerim

 569. can türk says

  arrkadaşlar benim sol kolumda uyuşukluk var ve bileğimi düz şekile alamıyorumson derece güçsüz kolum birden bire oldu bu doktora çıktım EMG sonuçları normal çıktı şimdi prof. bir doktora pazartesi sonucları göstericem inş. vitamin eksikliği çıkarda daha kötü sonuçlar çıkmasından korkuyorum balık yemeye çok az vakit buluyorum ama kırmızı et nerdeyse çok çok az yemiyorum diyecek kadar yumurta eh işte arasıra sanırım son derece vitaniminim eksildi galiba ama eğer b12 ile bu sorunu çözersem doktor sonucunda bundan sonra et yememezliği kesinlikle yapmayacam yiyecem ne bulursam herkese geçmiş olsun…

 570. aynur says

  arkadaşlar bu söylenenlere katılıyorum ama eklemek istediğim şeyler var.b vitaminleri bir bütündür hepsinden kullanmalısınız bitkisel B komplex kullanmalısınız.

 571. volki says

  Merhabalar… Bende uzun süredir unutkanlık var. sebeplerinden biri de B12 eksikliği olduğunu bilerek araştırmaya başladım. Henüz bu konuyla ilgili doktora gitmedim. Ama bazı belirtilerin bu hastalıkla ilgisi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. bende düzensiz uyku, unutkanlık ( özellikle isimlerde ileri derecede ) halsizlik,hızlı şekilde saç ve sakalda beyazlama, yorgunluk gibi durumlar söz konusu, ayrıca karaciğer enzimleri sürekli yüksek değerde çıkıyor. Kan depolarım boşalmış.tüm bunlar b12 eksikliği ilemi ilgilidir. b12 takviyesi almam gerekirmi?

 572. hilal says

  bende b12′nin de iğne ve hap takımları var.aslında ne ararsan.kansızlık tam bir bela,hasta değilsin ama hep hastasın,beynim hasta sosyalitem hasta sürekli evde ve pijamalarımla.ve sakatat sevmem sanırım bundan da kaynaklanıyor,bir de yemek yemek zorunda olduğum için daha çok yiyemiyorum.kendimden bile nefret ediyorum,yine bu ilaçlara talibim, netten biraz bakayım dedim…vitamin eksikliği en önemlisi sinirleri bozuyor ve sizin kendinizle ilgilenecek sevginiz bile kalmıyor,20 yaşımdayım ve hiçbir işe yaramıyorum

 573. mervüü says

  Selam arkadaşlar Rabbim hepimize acil şifalar versin inşallah.bende dün akşam başladı sol kol uyuşması acile gittim b12 ve kas gevşetici ilaç verdi doktor bide boyun filmime baktı eğrilik olableceğnden şüphelendi.umarım dedği çıkmaz dualarınızı bekliyorum…

 574. hava says

  SLM Arkadaşlar bende 8 yıldır ağrılarım vardı romatizma diyolardı zamanla aşırı sinir kollarımda uyuşmalar saçlarımda dökülmeye başladı kullandığım ilaçların faydasını görmüyodum romatolaji uzmanına gittim tahlillerde b12 vitamindeğerlerin gereğinden düşük çıktı takviye olarak iyne vitamin hapları falan verildi tedaviye başladım işallah şikayetlerim biter hepinize acil şifalar dilerim

 575. serenad says

  arkadaslar ben yıne tahlıl yaptırmıstım ıkı gun once demır ekdsıklıgı ıcın demır ferrıtın yukselmıs ıyı Allaha şükürler olsun.ıkı ay ferro sanol kullandım ıtı geldı.ama b12 yuksek cıktı yıne 1200lerde.fazla nohut mercımek yemısım.sızlerde b12 ıcın bol bol mercımek nohut kuru fasulye bulgur kırmızı et yıyın.

 576. nilgün says

  herkesin derdi var allah büyük dertler vermesin insan bunları düşünerekte mutsuz oluyo benle öleyim hafıza kaybım var kendimi kaybetmişim gibi geliyo acaba bunun sonunda ne olcak neden diyorum başka hastalık olmasından korkuyorum saçım benimde çok dökülüyo korkuyorum bunları stres yapmayın stresten de çok sey oluyo takmayın arakadaşlar herkese şifalar

 577. mucahit says

  b12 eksikliğinden en iyi destek solgar b 12dir.koruyucu ve boyar madde icermez,doğal bir üründür.

 578. zekeriya says

  slm arkadaslar allah sifalar versinde okudum yazdiklarinizi ?? BIR TANE SI CIKMADIKI BEN B 12 tedavisi gördüm iyilestim diyen yok bu ne istirrdemekki bu hastalik tam olarak iyilesmiyorr # aynisi bendede cikti tedaviye baslayacam bir arkadas yazmadiki ben bu hastaligi atlattimm saygilar bol sifalar dilerim

 579. malik says

  arkadasım bendede cıkmıstı kendımı halsız hıssedıyodum vucudumda ıgnelenme ve bırden gelen bı carpıntı ama doktora gıttım bana nerox b12 dıe bı ılac verdı ve halen kullanıyorum cok sukur o gunden berıdır ıyıyım..

 580. kulak çınlaması says

  kulak çınlaması olan ve iyileşen varmı_? pa. hastasıyım 2 aydır kulağım çınlıyor ilk zamanlar azdı şu an uyumakta zorluk çekiyorm. panik atağımıda çok etkiliyo sürekli olumsuz düşünüyorum geçmiş olsun herkese

  sevgiler..

 581. Esra says

  :(
  Arkadaşlar ben kendimi bildim bileli hep düşük çıkıyor B 12 ayrıca kansızlık ta var…
  Kendimi sürekli yorgun hissediyorum…

  Allah şifalar versin..

 582. sema says

  arkadşlar bnde saç döklmsı şikaytyle doktra gttm . hap ve iğne tedavsine devam edıorm yakşlk iki aydr ama saçlarm hala dökülüo n yapcgm blmıorm .3 ay snra gıcgm kntrol içn allah hepmzn yardmcsı olsnn.

 583. serdar says

  benimde ayaklarım uyuşuyordu altları acıyordu özellikle sabahları basamıyordum üzerine bir aydır b12 iğnesi vurunuyorum halsizlik kulak çınlaması geçti fakat ayaklarım bir türlü geçmiyor sinirler harab olmuş sanırım

 584. Ahmet says

  B12 vitamini eksikliği vardı. Doktrum dodex iğnesi verdi 6 aydır kullanıyorum fakat unutkanlığıma bir çare olmadı.

 585. buket says

  Bitkiler tarafından doğrudan sentezlenemediği için B12 vitaminin temin edilme yolları oldukça azdır.

  DİYE yazılmasına rağmen hala bitkisel olarak hap vs.. yazan var!! bi okuyun! bi zahmet !!

 586. Hüseyin says

  Sema hanım kilonuz nedir bilmiyorum ama bide tiroid lerinizi ölçtürün isteseniz…

 587. ersoy says

  selam
  b 12 vitamini sac lari besledigini biliyoruz fakat benim sorum vucuttaki diger tuylerde bi artisa yol acabilirmi bunu ogrenmmek istiyorum.

  tesekkurler

 588. ayse says

  merhaba admin ben de de B12 eksikliği var ve doktor bana iğne yazdı ama her gün bunları kullanmak isteniyorum ama et yemeği de sevmiyorum alabileceğim ilac yada vitaminlerin isimlerini de yazar mısın lutfen şimdiden tesekkürler.

 589. ali says

  arkadaşlar bu hastalıklar hepsi boş stres yapmayın spor yapın hiçbir şeyiniz kalmaz elenizden geldiğince hap kullanmayın ŞıRnAkLı

 590. özgür says

  arkadaşlar hepimize geçmiş olsun benimde uzun zamandır titreme unutkanlık karıncalanma gibi sorunlarım var.sorunlarımızı böyle bir ortamda paylaşmamız çok güzel bir durum ama görebildiğim şey sadece sorunlarımızı dile getirmişiz devamı neden gelmiyor birçok arkadaşımız ilaçlar kullanmış ama bide sonucu ne olmuş bide onu paylaşsa daha verimli olabilirdi. arkadaşlardan bi isteğim olacak tedavilerinin sonucunuda bizimle paylaşırlarsa bizi çok daha mutlu ederler en azından hangi ilacı kullanmamız gerektiğine daha kolay karar verebiliriz.tşkler arkadaşlar

 591. merve says

  bende siyatik var e agrım cok cok fazla kan tahlilimde b12 vitamin eksikligi cikti ama hala ilac kullanmadim igneden korkuyorum ne yapıcamı bılmedım :(

 592. merve says

  bende siyatik var e agrım cok cok fazla kan tahlilimde b12 vitamin eksikligi cikti ama hala ilac kullanmadim igneden korkuyorum ne yapıcamı bılmedım :( bunun igneden baska ilaci yokmu

 593. Cansu says

  ben de yaklaşık 2 yıl önce b12 eksikliği çıkmıştı, düzenli olarak 2 yıl boyunca dodeks iğnesini vurdurdum, her 6 ayda bir de b12 tahlillerime baktırdım 160 değerlerinde olan ancak 2 yıl sonra 700 seviyesine çıkmıştı. doktorum kullanma dedi 6 aydır kullanmıyordum. ancak üşüme, sinir artınca bir daha baktırdım gene 200 civarına düşmüş şimdi yine başladım tedaviye. ne yazık ki bunun kalıcı bir tedavisi yok sürekli kullanıyorsunuz
  iğnelerin kullanış biçimi de şöyle:
  ilk sefer: 5 gün boyunca her gün 1 dodeks iğnesi
  ikinci sefer: 5 hafta boyunca, haftada bir kez 1 dodeks iğnesi
  üçüncü sefer: ayda bir kez dodeks iğnesi.. :(

 594. bengisu says

  sevgılı kardeşlerım tek çare ilaçlarınız ve en önemlısı dodex ignedır aman ha aman igneyı kullanın yuzde yuz şifasını bulacaksınız inşallah

 595. çiğdem says

  arkadaşlar bu hastalığın tedavisi yok ilk çıktığında hap kullandım işe yaramadı şimdi 10 gün boyunca dodeks iğne sonra haftada bir sonra ayda 1 olmak üzere ömür boyu dedi doktorum ban..

 596. cagatay says

  Arkadaşlar genelde doktor kontrolünde iğneler verilir.Günlük baya bir müddet iğnelerden kullanılır daha sonra aydan aya sonra yıl olarak kullanılır diye biliyorum.Ve bu tamamen beslenmeyle alakalı

 597. ömer says

  Slm arkadaşlar NEROX-B12 ilaç kullanmanızı tavsiye ediyorum,ben kullandım hiç sorunum kalmadı tabi bunuda bi arkadaşım önermişti şimdi rahatım çok şükür,aşırı kilo kaybı vardı bende şimdi herşey normal,tabi sadece ilaç değil balık etide çok tükettim.Allah herkese önce sağlık versin.Herkese geçmiş olsun.

 598. filiz says

  arkadaşlar bende doktora gittim. bana b12 ilacı verdi. benexol diye bi ilaç acaba bi çaresini bulurmuyum bu ilacı kulanan varmı. :( bende ciddi bacaklarımda uyuşmalar karıncalanmalar unutkanlık halsizlik var

 599. Dilek says

  Bende de b 12eksikligi var ama bana doktorum igne yazdi benexol istah aciomus o yuzden ignedaha iyi dedi kararaenin ama ciddiye almak lazim………..

 600. ayşegül says

  bendede B12 eksikliği var 2 yıl önce iğne kullandım. düzelmişti .şimdi yine değerim düştü sanırım bir aydır kolum ağırıyor. o zamanda kolum ağırıyordu. yarın tahlil yaptıracağım.

 601. hakan says

  filiz hnm bende bugun doktora gittim b12 eksikliği var dedi dodex diye bir iğne verdi 10 gün süreyle kullanıp tekrar teste çağırdı

 602. DERYA says

  Hafize arkadasım korkma aynı korku olumcul hastalık hıssı daha buyuk hastalıklarım varmı endısesı bendede var hastalık hastası dıolar evet cok zor ama ınsan sukredıo bu hastalıga allah beterınden saklasın:/

 603. eli says

  ya bendede b12 eksikliği var dodex diye bir iğne verdi 4 ampunu vuruldum 4 tane kaldı bunları içsem olur mu acaba bilgisi olan var mı

 604. sinem says

  benimde başım dönüyor kollarımda ayaklarımda uyuşma var b12 vitaminim düşük çıktı b12 vitamini bu kadar sorun yaparmı filiz hanım cevap yazarsanız sevinirim

 605. arif sezen says

  bu tedavi bende sadece belde başladı ama baZEN RAHATSIZLIK VERİYOR SE3Bİ NE OLABİLİR

 606. tola says

  merhabalar bn geçen ay kan tahlili yaptırdım vitamin b12 imin sonunu 123.5 çıktı en yükseği 866 gösterio bu çokmu düşük benim ne yapmam lazım

 607. Nilgün says

  Merhaba Tola. B12 vitamin eksikliği eğer tedavi olunmazsa gerçekten ciddi problemler yaratıyor. Senin b12 ise normalin çok altında aynı şekilde benim de öyle o yüzden igne yaptırman gerekiyor. Dodex çok iyi onu yaptırmanı tavsiye ederim. Bir hafta gün aşırı ,sonrada haftada bir yaptır tekrar tahlile git eminim yükselecektir…

 608. Nilgün says

  Filiz ve sinem merhaba. Bu bahsettıgınız bütün belırtıler bende de var. Bunların hepsi b12 eksikliğınden kaynaklanıyor. Sıze tavsiye edebilecegim en güzel şey dodex bu igneyı yaptırın. Filiz eğer kilo kaybın varsa o ılacı kullanabılırsın cünkü kilo yapıyor o ilaç. Ama yoksa dodex i düzenli olarak yaptırın.

 609. Nilgün says

  Merhaba hakan. O dodex i kullanmanı tavsiye ediyorum. Eğer bir hafta içerisinde normale gelmezse tekrar o iğneyi yaptırman gerekiyor gerçekten çok etkili…

 610. asım says

  selam arkadaşlar..ben…asım..ben 8.senedir..sinirsel tansiyon hastasıyım..ama..bu.nunla birlıkte..sık olarak çarpıntım oluyor..çarpıntı için doktora çok gittim..ama bir.şey çıkmadı..efor testi bile yaptım..iyi çiktı..ben..dalgıc.olarak çalıiıyorum..nefes darlıgımfalan..yok..ama..sininirlik..gözlerde..bulanıklık..bazzen kaşıntyı..kendimi.devamlı hasta gibi hissetmem..beni..baya..bunaltı..geçenlerde..haydarpaşaya..doktora..gittim..şikayetlerimi..soyledim..dr.bana..ka ntahlli..verdi..gittim..yaptırdım..herşey..normal..cıktı..yanlız..bende..b.12.vitamin..eksikligi..varmiş..genel.şikayetlerimde.bundan..kaynaklanıyormüş..bana..doodex.vbitamin..ignesi..verdi..ilk..kutuyu..hergün..yaptırdım..şimdi..ikinci..kutuya başladım.haftada birkez..olacam..üçüncu..kutuyuda..ayda..bir.olacagım..sonra..tekrar..test.yaptıracagım..benim..sonuç..140.cıktı..refaras..186-800.olması gerekiyormüş..yanlız..bende..degişiklikler..hissettim..igneleri.kullandıgımdan beri..sanırım..inşallah..iyi..gelecek..birde..sizlere..yani..doktora..gitmeyen..böyle..şıkayetleri..olan..arkadaşlarada..tavsiyem..önce..doktora..gidipiişikayetlerini..soylesinler..kulaktan..dolma..dost..arkadaş..tavsiyesiyle..ilaç.kullanmasınlar..hepinize..acil..şfalar..tekrar..geçmiş..olsun…hoşcakalın..allaha..emanet..olun..

 611. semaa says

  mrb arkdslar bn 16 yasndaym . saç döklmesı ve halszlk şikaytlee doktora gttm b12 86 cıktı 4 ay iğne tedavsı oldu şuan kontrollermı oldm 766 ya yüksledı allha şkürr ama çok saç kaybettm . inş dökülen saçlarmdaa yenıden cıkar prozınc şampuan kullnmya bşlycm bıoblas kullndm dr. brakmamı bı fayda etmycgnı söyldı barktm hayrlsı hpinze şifalar :)

 612. esma says

  merhaba arkadaşlar bendede B 12 eksikliği var iki ay önce saç dökülmesi sebebi ile gittim değerlerim çok düşük çıktı (128) dokor dodex iğnesi verdi iki günde bir gün aşımı yaptırdım 5 taneydi saç dökülmesi hala durmadı ama halsizliğim düzelmişti geçenlerde sağlık ocağında tekrar baktırdım degerim 240 a çıkmış ancak doktorum iki ay önce iğne tedavisine göre çok düşük olduğunu en az 350 400 lerde olması gerektiğini söylemişti zaten ilk tedavide iğne uygulanması yanlışmış çabuk çözümmüş ancak kalıcı değilmiş maalesef sonrasında takviyesi iyi yapılmalıymış yoksa aniden yine düşermiş bilginiz olsun şimdi 60 günlük bi tedavi verdi günde bir kez neroks isimli hapı verdi bir haftadır kullanıyorum sanırım işe yarıyor.

 613. sevcan says

  bende dün tahlil yaptırdım. b12 değerim 160 çıktı.henüz doktorumla görüşemedim ama nasıl bir tedavi verir acaba?

 614. ali says

  murat bey milletin acısından yararlanarak maddi çıkar elde etmeye çalışman çok yanlış.neye göre takviye veriyorsun.yarım doktor candan edermiş belki siz yarımdoktor bile değilsiniz…

 615. esma says

  arkadaşlar slm.bende dün kbb ye gittim ani duyma kaybı oluyordu dr bana benexolb12 ve tebokan diye bir ileç verdi fakat b12 eksikliğime bakılmadı sigara ve çay çok kullandığım için damarda büzülme yapmış sigarayı ve çayı bırakmazsam daha ciddi sonuçlar olabilirmiş dönüşü olmayan duyma kaybı gibi umarım faydası olur ALLAH herkese şifa versin banada sigarayı bırakabilmem için yardım etsin

 616. Mine says

  b12 vıtamınım 199 cıktı. Bende unutkanlık var ve rüyadaymısım gibi hissediyorum bazen kendimi sanki yaşamımı dışardan izliyorumda biri beni oynatıyormuş gibi hssedıyorum. Bu belırtıler sızdede oluyo mu yardımcı olursanız sevinirim

 617. seda says

  arkadaşlar kilolu olup b12 vitamini yönünden eksiklik olur mu? bende 24 yaşımda olmama rağmen aşırı unutkanlık,baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve dikkat eksikliği var sizce ben de doktora gidip tahlil yaptırmalımıyım?

 618. hacer says

  iyi günler arkadaşlar bende yeni geldim doktordan bende baş dönmesi bulantı eklem ağrısı vardı ev işi yapamıyordum devamlı uyku hali vardı ayağa kalktığım anda başım dönüyordu tahlil yapıldı b 12 eksikliği var denildi benexol verdi doktor ve hepargrizovim die vitamin kombinasyonı iğne verdi bugün başladım tedaviye rabbim herkeze acil şifalar versin iğne vurulalı 1 saat oldu ama bende değişiklik başladı çok şükür

 619. Nilgün says

  Merhaba ali bey. Burda murat bey sadece tavsiyede bulunmuş illede alacaksınız diye bir baskı yok bu şekilde düşünmeniz yanlış. Ön yargılardan kurtulmak gerekir…

 620. saliha says

  ben vejeteryanım unutkanlık ve kalçalarımda bacaklarımda ve ayaklarımda aşırı derecede üşüdüğü,hiç ısınmadığı için doktara gittim b12 düşük çıktı dodex verdi üç kutu kullandım bana çok iyi geldi bir ay ara verdim tekrar aynı sorunlar çıkmaya başladı bugün iğnelerime tekrar başladım

 621. MEYAS says

  bende 1 aydır hem hap hemde iğnesini kullanıyorum.ama bazen unuttuğum zamanlar oluyor.tedavide aksama olursa bi sorun olurmu?

 622. murat says

  Kilo yapmaz onlar birnevi destek vucudunuza vitamin destegi kilo ile alakali birsey degil

 623. nevin says

  s.a. arkadaşlar benmde sürekli uyku halim,yorgunluk, sinir,çarpıntı,halsizlik var üzermde.bağırsaklarımda rahatsızlk hissdiyorum hamileykn iğne verdi doktor b 12 eksikliği için 3 sene geçti galiba yine başladı çalışıyorum vaktimde yok dr gitmeye
  ii değilim

 624. fatma says

  bende unutkanlık halsizlik çarpıntı normal yolda sanki dağa tırmanıyorum gibi ve konuşurkrn kelimeleri hatırlayamama gibi sorunlarım var meğer demir 3 e düşmiş b 12 vitanimini de almam gerekiyo 1 yıl çok zorr allahh beterinden saklasınn herkeze acill şifalar versinn

 625. didem says

  bir haftadır iğne yiyom ama hiçbir faydasını görmedim

 626. GUL says

  SLM BENIMDE BASIM DONUYORDU KANIMI VERDIM B 12 VITANINIM EKSIKMIS BAS DONMESI HALSIZLIK BAS AGRISI UNUTKANLIK HALSIZLIK VARDI INE FURUNUYORUM

 627. Mehmet B.S. says

  Slm yaşım 58 üç sene önce doktorum ayda bir Dodex enceksiyon tedavisi vermişti. iyiydim iki sene ara verdim iyi oldum diye şimdide unutkanlık halsizlik dalgınlıklar başladı, tekrar iğneye başladım… hayırlısı.

 628. Nilgün says

  Hayır kilo yapar çünkü iştah açıyor b12 için kullanılan ilaçlar kullananlar var.

 629. remziye says

  bende aynı sorunlarm war artık saç kalmadı yani

 630. yusuf says

  merhaba ben 30 yaşındayım aşırı baş ağrım var ve ayağa kalktığımda şakaklarımın üzerileri ağrıyor ve sonra geçiyor geçenler baş dönmesi mide bulantısı üzerine doktora gittim tahlil yaptırdım B12 eksiliği çıktığı değeri ise 230 çıktı onunda birde kolesterol çıktı doktor dodex iğne verdi vurulmaya başladık bakalım hayırlısı allah herkeze acil şivalar versin.
  bu şekilde baş ağrsı çeken varmı b12 ye bağlı olarak teşekkürler.

 631. merve says

  2005 yılında bana b12 vitamini eksikliği teşhisi konuldu sürekli uyku hali halsizlik algılamada güçlük salak salak haller :) vardı 1 yıl boyunca dodex adlı iğne kullandım hiç kilo aldırmadı aynı teşhis iki yıl öncede konuldu bu sefer benexol diye bir hap verdiler 50 gün boyunca onu kullandım ve yine kilo almadım yani b12 eksikliğini giderici ilaçlar kilo aldırmıyor…..

 632. sule says

  hiç aklıma gelmezdi bugün öğrendim benimde b12 eksikliğim var. Et yemeklerini severim ve 2 güne bir muhakkak yerim. Banada haftalık iğne verdi umarım düzelirim. Acil sifalar diliyorum herkese

 633. gökay says

  teşekkür ederim paylaşılan bilgiler için. b12 vitamini anladığım kadarıyla gerekli bir şey ancak bağzı insanlar hap olarak doktordan tavsiye almadan kullanıyor bu ne kadar doğrudur?

 634. nihal says

  arkadaşlar bendede b12 eksikligi çıktı 104 dedi doktor çok düşük igne verdi 2 haftadır kullanıyorum ama baş dönmem hala geçmedi birde boyun kenarlarında şiddetli agrıyo yol açıyor b 12 eksikligi

 635. Nilgün says

  Merhaba gökay.Doğru değildir yine de doktor tavsiyesi olmadan kullanmanı önermem.

 636. cenk says

  2 sene önce bağırsaklarımdaki düzensizlik nedeniyle doktora gittim tesadüf eseri B12 değerim çok düşük çıktı dodex iğne ve benexol vitamin takviyesiyle düzelmeler başladı ama hastalığın belirtileri olan çarpıntı,uyuşma,halsizlik depresyon v.b durumlar benim psikolojimi çok etkiledi.hiç üşenmedim psikoloğa gittim panik atak ve anksiyete bozukluğu teşhisi koydular yani dertlerim ikiye katlandı ama bırakmadım kendimi beslenme alışkanlığı tekrar gözden geçirdim spor yapmaya başladım kendimi iyi hissettirecek şeylere yoğunlaştım şimdi daha iyiyim.arkadaşlar periyodik olarak mutlaka kan sayımlarınızı yaptırın ve işinin uzmanı doktorlardan destek almaktan çekinmeyin özellikle dodeks iğneyi doktor önermedikçe yaptırmayın çok fazla dodeks iğne vücut için zarar teşkil eder Allah korusun biliçsiz kullanımı lösemi tehlikesi ile sonuçlanabilirmiş doktorumun kurduğu cümledir bu.herkese acil şifalar diliyorum ve tekrar ediyorum bilinçsizlik hastalığınızı daha çok tetikler uzmanından yardım almaktan çekinmeyin sağlığınız önemlidir.

 637. recep says

  Arkadaşlar bende de B12 vitamini eksikliği var,yorumları çoğunu okudum,bazı arkadaşlar haftalık iğne vurulduklarını söylüyorlar,bu tedavi devamlı süregelen bir şey mi?B12 vitamini olması gereken değerin üstünde tutmak için ilaç tedavisi haricinde ne yapılabilir.Cenk kardeş sana da bir sorum olacak,beslenme alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler yaptın?

 638. byahmet says

  cenk ismiyle yazan arkadaşım, benim yaşadıklarım sanki anlattıklarının tekrarı gibi. Görüşebilir miyiz?

 639. kaan says

  bu b 12 omrumu yedi ne yaptiysam yapiyim su illet halsizlikten kurtulamadi
  m.arkadaslar herkeze acil sifalar diliyorum

 640. serdal says

  arkadaslar sizin dedikleriniz hepsi ben de de var ama yavas yavas düzeliyorum b12 vitamini olan yiyecekler… (kırmızı et ,süt,yoğurt,yumurta,sık sık yiyin zaman la düzeldğinizi göreceksiniz

 641. hasan says

  arkadaşlar bendede gecen ay b12 eksikligi çıktı ilk 3 gün 1er tane daha sonra haftada1 igne vurunuyorum ama kafamda hiç olmadık şekilde degişik agrılar olusuyo ve kafam bulanıyo budurum normalli acaba eski hasta arkadaslar bilgilerini paylasırsa sevinirim şimdiden teşekkürlerr

 642. arzum says

  bende de malum son olarak b12 vıtamını eksıklığı cıktı..ben 22 yasındayım daha bugune kadar hıc et nedir bilmem basıma bunların geleceğini bılıyordum ama bir lokma yemek ölüm gibi geliyordu doğal olarak..bunun tek sebebı kurbanı kesılırken görmem,cok kucuktum baya bı etkılendım..cesaret edemedım denemeye:( deprosyondayım,en ufak bırseye ağlıyorum saçma sapan bır hale gırdım bana da panık atak ılaçları verdıler ayrıca sınır..ama kullanmadım ..b12 uzerıne ıyı beslenmem gerekıyo allah acil şifalar versın bu konuyu cıddıye alın ve benm gıbı güç harcayın cok kötu bır olay benı anlayan bır allahın kulu yok en uzucu yanlarından bırıde bu …yiyemıyorum yıyemıyorum yıyemıyorummmmm allahımmmmmmmmmmmmm …

 643. Ozlem says

  Bende simdi geldim doktordan ve bana dedi ki hic mı kırmızı et yemiyosun oldu:( 100 lerde bı sey cikti iğne hap seçeneğinden hapı sectim ama goruyorum ki iğne kullanan cogunlukta ve hastamı ağrılardan bahsedilmiş:( bakalım ben henuz tedaviye başlamadım ama umarım iyi olur. Hepinize gecmis olsun

 644. Çağlar says

  Merhaba size kısaca anlatayım 2 ay önce kafamın sağ ön köşesi dökülmeye başladı ve oradan huylandım bende yolmaya basladım saçımın ön tarafını daha sonra sağ kaşımda bıyığımın köşesinde dökülmeler oldu doktora gittim cildiye ye b12 eksik dedi stres yapma sinirlenme dedi bana vitamın ilacı ve saç dökülme damlası verdı 1 haftadır kullanıyorum daha hiç bir tüy bile çıkmadı saçımı kestirmeye korkuyorum toplam 6 yerde küçük bozuk para gibi sac dökülmeleri var yani kısacası sinir, stres olmayacak bu b12 hastalığı olanlarda bol bol meyve yiyin badem ceviz süt yoğurt ne bulursanız yiyin yağ hariç Allah herkese acil şifalar versin. Allaha emanet olun.

 645. mehmet says

  arkadaşlar bi haftadır vücudumda uyuşma ve karıncalanma var sebebi b12 eksikliği olabilir mi ?allah acil şifalar versin….

 646. dali says

  mrhb ben hiç kilo alamıyorm ve iş yogunlugum nedeniyle doktorada gidemiyorum ancak özel bir check-up düşünüyorum gitmeyi çünkü sıradan hastaneler önem vermiyorlar unutkanlık basladı artık ve 30 yasında ilk kez bas ağrılarıyla tanıştım B12 eksikliği sanırım en güzel vitamin hangisi acaba ??? ilaç olarak yanii…

 647. hasan asar says

  700 tl aylık al 350tl kira 2çocuk sonra kırmızı etye ye bakalım.adamda utanma yokki 5 çocuk yapın diyo birde…yapında görün ..

 648. duygu says

  herkese geçmiş olsun… bende aşırı derecede saç dökülmesi başladı yaklaşık 8 aydır dermatoloji uzmanına gittim b12 eksikliği olduğunu söyledi ve benoxil verdi sinir stres yapma dedi ama mümkün deil saçlarımn dökülmesini gördükçe ister istemez üzülüyorum buda strese yol açıo bu konuda yani saç dökülmesi için benoxili kullanan arkadaşlar varsa yorumlarını paylaşsınlar lütfen :( kullandıkça bende yazcam

 649. Nermin AKKAYA says

  B12 vitamin eksikliği beslenmeyle düzelebilir arkadaşlar. Haftada 100gr yada 1 dilim karaciğer yemek bu eksikliği giderir. sağlıcakla kalın…

 650. ayça ılgın says

  arkadaşlar b12 eksikliği mide ilede alakalı olabiliyor onun içinde ayrıca bir test yapıyorlar mide emilim yapmıyorsa ömür boyu ayda bir tane olmak üzere igne kullanıyorsunuz bende her hangi bir saç dökülmesi yada başka bi etkisi olmadı ama halsizlik unutkanlık gibi şikayetlerim kalmadı

 651. hatice says

  bnde aşırı b12 vitamini eksikliği olduğunu söyledi doktor tahlillerde b12 vitaminim 30 çıktı…

 652. tuuuce :) says

  arkadaslar bugun cıktı tahlıl sonuclarm. bende yaklasık 3 yıldan berı b12 eksıklıgı var ve yavas yavas kelleşmeye baslıyorum !!!!!! ıgne verdıler fakat ıgneden cok korkarım yaptıramıyorumm… bugun tekrar iğne verdi doktor yarın sabah ılk ıs ıgne yaptırcam saclarım bagırıyo resmen yaptır su ıgneyı dıyee.. bana verılen ıgneyı yaptırN arkadaslarım var ve sac dokulmelerının azaldıgını söylüyorlar.. cıldıyeye gtttım b12 eksıklıgınden dokuluyormuas.. saclarm cok cabuuk yağlanıyor cok ınce tellı ve gun gectıkce kafamda kı sacc mıktarı azalıyor… demır hapı ve b12 iğne verdı ınsallah bı faydasını görrürümm . görürsem sıze de tavsıye ederm arkadaslar :)

 653. selma sur says

  slm.arkadşlr3 ay önce saçımda kellşme oluştu.halsizlik sinir çoğaldı. cildiyeye gittim. testler istedi b12 60 çıktı .hiç et yemiyomusun dendi. b12 hapı verdi saçıma damla ve şampuan verildi. bu gün iğneye geçtik b12 ignesine ama hapı bile saçlrımda canlılık oluşmasına neden oldu 3 ayda halsizlikte azaldı saçlrımda eski canlılığına geldi.doktora gidiniz.. yararını muhakkak görrsünüz…

 654. aysin says

  bende aşırı halsizlik sinir gözlerimde sararma var unutkanlıkta yeni başladı b 12 eksikliği olabilir mi?

 655. hatice bayar says

  slm ben 3 aydan beri bu halsizligim devam edior ve sol kolum da ve gösümde uşukluk vardı 3gün önce doktara gittim b 12 124.6 cık doktor teşsiz koydu ve vitamin ilacı verdi

 656. emre demirtaş says

  ben bugün test yaptrdım 113 çıktı bana iğne verdiler ilk 5 gün gün aşırı iğne olmam söylendi daha sonra ayda 1 sefer iğne olmam gerekiyormuş bende halsizlik ve ayaklarımda yanma var uzun zamandır umarım bu sorunum çözülür ..

 657. emre demirtaş says

  iyileşen arkadaşların paylaşmamasının tek nedeni bizim türk milletinemi has bilemem sadece sorun oluştuğunda bu şekilde araştırma ya gidiyoruz bendede olduğu gibi b12 eksikliğim olduğunu öğrenmeden önce yorum yazmadım ve okumadım iyileştiğimdede (inşallah ) okuyacağımı sanmıyorum :( özeleştiri )

 658. asım says

  bende de b12 24 çıktı bir hafta iğni yaptılar başımın ağrısı geçti unutkanlık gitti bedenime kuvvet geldi. yakında kendimi bile unutacaktım. çok iyi oldu

 659. SUZAN BERBER says

  Benim vitamin b12 testim 235 çıktı gerçi sınır içi gözüküyor 200-900 arası biliyorum.unutkanlık ve cok yorgunluk var igne kullanmama gerek varmı igneler kilo aldırırmı?

 660. hmşire says

  arkdşlar bnm b12 de 219 iğne vurdurmaya başlayacağm snde vurdur suzan bnce b12 btün norolojik hastalıkların belirtilerinden biri ama eğerr ilerlerse tbi
  gçmiş olsun hrkse

 661. tuba says

  arkadaşlar ben de de çok ileri unutkanlık var.Doktora gittiğimde B12 min çok düşük olduğunu söyledi ve iğne verdi umarım faydası olur..

 662. hatice says

  selam ben danimarkada yasiyorum 8 aydir bacaklarimin agrisindan egilip kalkamiyordum merdiven cikamiyordum.Romatizma olabilirmi diyordu herkes ama yasimin genc olmasindan dolayi ihtimal vermiyordum. Doktora gittim cok testlerden gectim makinalara girdim romatizma cikmadi ama B12 vitamin eksikligi oldugu anlasildi 6 hafta kullanmam icin bir hap verildi yeni kullanmaya basladim düene girmezse baska tedavi yöntemleri denenecek. Bendeki en belirgin özellikleri yorgunluk, unutkanlik,halsizlik, bas agrisi, kulak cinlamasi kemiklerde agri parmaklarda uyusma. Umarim haplar iyi gelir cünkü gercekten bacaklarim tutmuyor. Herkese acil sifalar

 663. can says

  Bnede tansiyon düşüklüğü şikayeti ile doktora gittim yapılan tahlillerden sonra b12 eksikliği tanısı koyuldu ( b12 150 derece çıktı) 5 ad iğne verdi kullanıyorum bakalım ne olur.

 664. muharrem eren says

  bendede b12 ekikliği var 4 ay önce doktora gittim dodex iğne verdi düzenli vuruldum ama şikayetlerim hala devam ediyor tekrar gideceğim doktora………..

 665. TÜRKAN says

  Selam ben de de B12 eksikliği çıktı.Değerim 148 ama doktorum ilaç veya iğne vermedi.Sadece beslenmeme dikkat ederek bol et,yurmurta vb B12 içeren besinler yiyerek düzelebileceğini söyledi.Bu yeterli olur mu sizce ilaç da kullanmalı mıyım?,

 666. nur says

  Herkese Allah şifa versin diyorum. Aile hekimimizin, bende sürekli uçuk çıkması nedeniyle b vitamini eksikliği olduğunu düşünmesiyle endokrin uzmanına gittim. Ailele hekimi ilk başta b vitamini hapı vermişti ama “sunset yellow” isimli bir boyar madde içerdiğinden ve yapılar araştırmalarla kanserojen olduğu tespit edildiğini bildiğimden kullanmadım. İyi ki gitmişim çünkü unutkanlık, sinir, halsizlik ve uyku düzeni bozukluğu gibi şikayetlerimin temel sebebi ve b vitaminini vücudumun depolayamaması tiroidlerimin çalışmaması ve tiroid bzi iltihabının bir sonucuymuş. Vitaminin değerlerini kontrolle iğne kullanımıa karar verdi endokrin uzmanı, kullanılmamasının alzeimere sebebiyet vereceğini tahmin etmezdim, iğne korkum oluyor arada bu nedenle gitmedim ama gidicem. Eğer unutkanlık, asabiyet, uykusuzluk ve halsizlik çekiyorsanız muhakkak bir endokrin uzmanına gidin arkadaşlar. Potasyum takviyesi gerektiğini okudum az evvel bu çalışmada, teşekkür ediyorum. Potasyum içeren besinler tüketip öyle vurulucam artık, umarım :)

 667. ay öz says

  bendede unutkanlık vardı ve banada B12 verdiler B12 kilo yaparmı bundan korktuğum için çok düzensiz içtim ve uzun zamandır kullanmıyorum bi sakıncası olurmu acaba

 668. safiye says

  arkadaşlar herkese geçmiş olsun bendede aynı sorunlar var unutkanlık sinir ayaklarımda yorgunluk halsizlik b12 tahlili yaptırdım 288 çıktı doktorum iğne verdi saçlarımın dökülmesi umarım durur yoksa bu gidişte kel kalıcam herkese acil şifalar.

 669. mehmet says

  benim sacında yuvarlak yuvarlak sackıran cıktı doktora gitdim doktor B12 eksik dedi merhem verdi karışim bi ilac verdi yani eczeneye yaptırdım ilacları kullanmaya başlayalı 1 hafta oldu şimdi ii gibi inş.ii olur

 670. şehriban says

  merhaba ben aft tan şikayetçiyim ağzımın içinde 1 hafta yoksa 3 hafta aftlı ve cok ağrılı.bütün besinleri düzenli tüketiyorm b vitamini hapıda içtim ama bi faydasını göremedim.2 hfta önce çürük bi dişimi cektrdim .dişime bile etki etti.ağrısından uykumdan uyanıyorm.bütün aft ilaçlarını gargaraları kremleri kullandım.bi türlü geçiremedim.cok şikayetçiyim.b12 iğnesi vurdursam işe yararmı

 671. huseyin_gfb_1907@hot says

  slm arkadaslar uzun zamandir sikayetcisi olduqum asabiyet aqzimda cikan aftlar we sac dokulmesinin sebebi b12 witamini eksikliqiymis buqun iqne tedawisine baslandi 5qun boyunca qidicem snrada her ay ilerlerse omur boyuymus dikkat edin Allah acil sifa wersin herkese

 672. fatih says

  slm… arkadaşlar benim b12 değerim 203 çıktı. yaş 27 doktor olmaması lazım yaş genç dedi çokta et tüketen biriyim. unutkanlık, halsizlik uykudan dinlenemeden kalkma gibi problemlerim vardı. sınır dedi. bevitap kompleks verdi. 3 gündür kullanıyorum… kendimi bu ilacı aldığımda çok iyi hissetmiyorum. sizde durum nedir saygılar.

 673. silkroad says

  Merhaba arkadaslaon sene evvel bacagimda elektrikli sobaya cok yaklasmaktan yanik olmustu ama varis gibiydi damarlar mavi mor 28 yasindaydim ama aneaneminki gibiydi bacagim.uzunca bir sure kimse caresini bulamadi Turhan Orhan isimli degerli doktorum bana B12 ve kan igneler verdi duzenli kullandim bacagimdaki izler gectigi gibi daha saglikli dusunmeye basladim. Yillar gecti sanirim problemim yenilendi kendi kendime tekrar b12 basladim herkeze atvsiye ederim

 674. leyla says

  mrb arkadaslar yaklasık 3 sene önce b12 eksikliğim olduğunu öğrendim ilk ölçüldüğünde 40 cıkmıstı sonuc iğneye baslandı kullandım yükselmedi vücudum b12 vitaminini kullanmadan atıyomus endoskopi falan oldum netice olrak ömür boyu iğne kullanmam gerektiğini öğrendim dodexle kardes olduk ayda bir kesin vurmam gerekiyo umarım sizin sorunlarınız benimki kadar ciddi değildir…

 675. Canan Yakut says

  Merhabalar, değerli okucular! Seneler önce bende doktorumun tavsiyesiyle B12 vitamini bol miktarda kullanmıştım: yukarıda yazılan belirtilerden hepsi vardı, ama sadece bu rahatsızlıklarla sorun bitmiyor, bir sürü hastalık daha ortaya çikıyor ve kendini bitkin, hayattan vazgeçmiş, bu rahatsızlıklarla nasıl başa çikacağını bilmeyen bir kişi olmuş oldum. B12 olumlu etki gösterdi, ama, açikçası, hayat boyunca iğne olmak istemedim. Bu sitede bazı bitkilerin açıklamaları var, Spirulina mesela, onlardan birçöğunu kullandım, inanılmaz sonuçları aldım ve tamamen iğnelerden kurtuldum. Size de sağlıklı günler dilerim

 676. meral says

  bende el ayak parmak uyuşması ayrıyeten yüzümde uyuşmalar oldu

 677. ahmet aydın says

  benim b12 tahlil sonucunda normal değerin yarısından daha da az çıktı.iğne ve hap tedavisi aldım.bugün başlıyorum ilaçlara.benim sorunum ayaklarımın altı ve avuç içimin sürekli yanmasıydı.

 678. gulsen says

  bende bugün sonuçları aldım.. benimde normal sınırların altın da çıktı değerler.. şikayetlerim el ve ayakta karıncalanma
  yüzümün sol yanında karıncalanma çarpıntı gece derin uykuya geçememe ayak parmaklarında krap yorgunluk mutsuzluk kemiklerim de ağrı saymakla bitmez şikayetlerim..yarın bakalım ne diyecek doktor

 679. Hüseyin says

  Yukarida yazilan problemlerin tamami yeterli su icmemek ve dogru tuzu kullanmamakla ilgili….Bu bakimdan sizlere tavsiyem günde 10-12 bardak Himalaya Tuzu Solesi katilmis suyu tüketmenizdir….Kisa zamanda bu problemlerin hepsinin yok olduguna sahit olacaksiniz….
  Solenin hazirlanisi:Cam ve plastik kapakli bir kavanoza 4-5 kasik Himalaya tuzu koyup tuzun üzerini üc parmak gececek kadar su ekleyin…3 saat bekledikten sonra iceceginiz 6 bardak(1,5 litre)suya bu karisimdan bir seker kasigi ekleyerek bu suyu icmenizi tavsiye ederim…Diger 1,5 litreyide ayni sekilde hazirlayin ve icin….Kavonoza hazirladiginiz solenin icindeki tuz erimeyecek tuza doymus su elde etmis olacaksiniz ve gerektiginde su ve tuzu üzerine ekleyerek bu karisimin bitmemesini saglamis olursunuz….
  gecmis olsun….

 680. esra durmus says

  benim kızlarıma iğnelerini verdi endokrin metabolizma doktoru.onlar olurken bende başladım çok iyi geldi.yüzme kursuna giderken halsiz kalınca,bacaklarımdaki güçsüzlükle anladım .dr fazlasının asla zarar vermediği tek vitamin olduğunu söyledi.

 681. hasan ADIGÜZEL says

  arkadaşlar benim kızım 2,5 yaşında ve ağız kenarlarında yaralar, dudakalrında çatlaklar var ve geçmiyo diye
  doktoro götürdük.doktor tahlil yapmış ve B12 eksikliği çıkmış değeri ise 238 çıkmış buna görede iğne yazmış.
  sizce bu iğneleri kullanmalımıyım.sonuç normalin üstünde değilmi.

 682. sema says

  bende sizlerle aynı sorunları yaşıorum tek fark bende huzursuz bacak sendromuna neden oldu oda parkinson ilk evresi dediler bende b12 alıorum ama bi faydasını göremiorum kullandığım hiç bi ilaç da fayda etmedi bana yardımcı olacak biri varmı :(

 683. nesrinn says

  slmm arkadaşlar..bende aynı durumdayımm galibaa yaşım 17 kan testi yaptıdık B12 160 çktıı..elimde ayğmda karncalanmalar oluyo git gide zayıflıyorum çabuk sinirleniyorumm uyanınca çook torgun oluyorum her tarafm ağrıyor..1 haftadr ilaç kullanıyorm faydasını göstermiyo bilee iğnelerde işe yaramıyo gibii ..nolcak ya bsit bişey değill, B12 vitamin eksikliği 160 bidee….napcazz :(

 684. volkan says