Ginkgo Biloba Faydaları Nelerdir?

Yaşayan en eski ağaç türlerinden biri olan Ginkgo biloba yaprakları ile bir çok yönden vücut için yararlıdır. Ginkgo bilobanın fonksiyonları ve yararları hakkında okuduğunuzda şaşıracaksınız.

Aşağıda ginkgo bilobanın esas yararlarından bazıları anlatılmıştır. Ginkgo biloba bir beyin toniği olarak kabul edilmiştir; hem kısa, hem de uzun süreli hafıza geliştirmekten, reaksiyon sürelerini arttırmaktan ve zihinsel açıklığı geliştirmekten sorumlu olabilmektedir.

“Yaşayan Fosil”

Dünyadanın en eski ağaçlardan biri olan Ginkgo ağacı, Ginkgoaceae familyasından hayatta kalan tek türdür. Bu yüzden “yaşayan fosil” olarak adlandırılmıştır. Tek bir ağaç binlerce yıl yaşayabilir. 270 milyon yıl öncesine ait fosiller bulunmuştur. 6 Ağustos 1945 yılında Hiroşima’ya ABD tarafından atom bombası atıldı. Merkez üssü etrafındaki bitkiler ve ağaçlar Eylül 1945’te incelendi. Kurtulanlar arasında altı Ginkgo biloba ağacı vardı. Bomba bölgesinden yaklaşık 1.6km uzakta büyüyen altı ginkgo ağacı, patlamada aşırı derecede zarar gördü. Ancak, kısa süre sonra yanmış gövdelerden yeni tomurcuklar çıkarak ginkgo’nun Japonya’da bir umut sembolü haline gelmesine neden oldu.

1945’te Shukkeien bahçesinde Ginkgo

Ginkgo Bilobanın Faydaları

 1. Güçlü Antioksidan Etki Gösterir
 2. Beyin Sağlığını Geliştirebilir
 3. Yaşlanma İle İlişkili Bilişsel Düşüşü Azaltabilir
 4. Hafızayı Destekler
 5. Kaygıyı Hafifletmeye Yardımcı Olabilir
 6. Migren İçin Potansiyel Bir Seçenek Olabilir
 7. Fibromiyaljide Yaşam Kalitesini Artırabilir
 8. Dolaşım ve Kalp Sağlığını Destekler
 9. Raynaud Hastalığında Atak Sayısını Azaltabilir
 10. Görsel İşlevi Geliştirebilir
 11. Radyasyona Karşı Koruma Sağlar

 

Araştırmalar

En eski Çin Materia Medica’da Ginkgo bitkisi astım, öksürükler, el ve ayakların şişmesi, damar hastalıkları ve beyin için önerilmiştir. 1965 yılından beri, G. biloba, Avrupa ülkelerinde beyin sorunları ve periferik vasküler rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır. Ginkgo ekstresi, Avrupa’da erken evre Alzheimer hastalığının tedavisinde onaylanmıştır. Bellek ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve erken hastalık ilerlemesini yavaşlattığı düşünülmektedir.

Ginkgo bilobanın bu yararları nedeniyle alzheimer hastalığını ve diğer serebral yetmezlik belirtileri taşıyan yaşlı hastaları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bitkisel ginkgo biloba vertigo, kulak çınlaması, ve diğer dolaşım problemleri için de kullanılmaktadır. Ginkgo biloba aynı zamanda enerji eksikliği ve zihinsel  yorgunluk  gibi etkileri de olan yaşlanma belirtilerine karşı yardımcı olabilmektedir.

Stres ve kötü beslenme ile fazlalaşan trombosit aktivitesi faktörünü baskılama konusunda da faydalıdır. Trombosit aktivitesi faktörünün fazlasıyla uyarılması, beyin hasarı, kardiyovasküler hastalıklar, işitme bozuklukları ve diğer inflamatuvar hastalıklara neden olabilir.

Alman Sağlık Bakanlığının bitkisel preparatların hazırlanması ve ruhsatlandırılmasından sorumlu E Komisyonu bu bitkinin başdönmesi, kulak çınlaması ve bunamalarda kullanımını onaylamıştır.

Güçlü Antioksidan Etki Gösterir

 •  Ginkgo bilobanın tıbbi etkileri flavonoidler ve terpenoid adlı bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Flavonoidler bitkisel kökenli antioksidanlardır. Laboratuvar ve hayvan çalışmalarında flavonoidlerin  kalp, kas, kan damarları ve retinayı koruyucu etkisi görülmüştür. Terpenoidler ise kan akışını geliştirici özelliktedir.
 • Ginkgo biloba güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücutta okside olmasına yardımcı olmaktadır. Ginkgo biloba antioksidan etksiyle, vücudu doku ve organlara zarar verebilecek serbest radikallere karşı koruma sağlar. Serbest radikaller yaşlandıkça artar ve kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşır ve DNA ve diğer hücrelere zarar vermelerini önler.
 • Serbest radikal temizleyici olan Ginkgo biloba özü, yaşlanmayla ilgili oksidatif stres ile mücadelede etkili olabilir.
  Effect of the antioxidant action of Ginkgo biloba extract (EGb 761) on aging and oxidative stress

Beyin Sağlığını Geliştirebilir

 • Araştırmalara göre Ginkgo biloba özü küçük kan damarlarındaki tıkanmaları engelleyerek beyindeki kan akışını düzeltmektedir. Bu tıkanmalar, trombositler bir araya geldiğinde ortaya çıkabilir. Ginkgo’nun trombosit yapışkanlığını azalttığı ve bu şekilde topaklanmayı önlediği belirtilmektedir.
 •  Bir çok çalışma standardize ginko özütünün kan damarlarında genişlemeye neden olduğunu, kanı inceltip yapışkanlığı azaltarak dokuların kanlanmasını arttırdığı, beyin ve diğer dokuların oksijenasyonunu çoğalttığı göstermektedir. Özellikle beyne giden kan dolaşımını artırarak beyne bol oksijen gitmesini sağlar. Beyin hücreleri düşük oksijen seviyesine karşı oldukça duyarlıdır ve kolayca ölürler.
 • Ginkgo’daki Flavon glikozitleri antioksidan aktivite gösterir. Serbest radikallere karşı beyindeki hücreleri korur. Diğer aktif bileşeni terpen laktonlar sinir sinapslarındaki nörotransmiter bileşen kolin alımını geliştirerek hafızayı destekler ve bunun yanısıra beyindeki kan pıhtılarına karşı korumaya yardımcı olur ve metabolik hasara karşı bir miktar koruma sağlayabilir. Beyin genelindeki gelişmiş kan akımı hafızanın korunmasına geliştirilmesine yardımcı olur.

 • Hayvan modelinde kardiyo-serebrovasküler hastalıkların tedavisinde ginkgo biloba yapraklarının araştırıldığı bir çalışmaya göre ginkgo biloba yapraklarından üretilen bir enjeksiyon olan GDJ, beyin iskemisinde önleyici ya da terapötik bir ajan olarak kullanılabilir. kaynak
 • Yaşlı fareler üzerinde yapılan bir deneye göre 12 aylık Ginkgo biloba ekstraktı (EGb-76) tedavisi serebral-iskemi kaynaklı nöronal hasarı hafifletmiştir. Araştırmacılar doğal antioksidan EGb-761’in yaşlanma sırasında nörolojik hasarın tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak yararlanılabileceğini ifade etmişlerdir. kaynak

Yaşlanma İle İlişkili Bilişsel Düşüşü Azaltabilir

 •  Ginkgo biloba ektresi Avrupa’da ve özellikle Almanya’da yaşa bağlı kognitif bozukluklarla ilişkili semptomları azaltmak için kullanılmaktadır. Son dönem araştırmalar, Ginkgo biloba ektresinin (120-600 mg), sağlıklı genç insanların yanı sıra yaşa bağlı bilişsel bozukluktan muzdarip olan insanlarda da bilişsel süreçleri orta derecede arttırdığını göstermektedir. Examining Brain-Cognition Effects of Ginkgo Biloba Extract
 • Journal of Alzheimer’s Disease” de 2015 yılında yayınlanan bir derlemede, araştırmacılar, bilişsel bozukluk ve bunama tedavisinde ginkgo’nun potansiyel etkisini araştıran dokuz klinik çalışmayı analiz ettiler. Yazarların yorumuna göre, en az 22 hafta süresince günde 240 mg ginkgo ektresi (EGb761) kullanmak bilişsel bozukluk ya da bunama hastalarında biliş, işlev ve davranışlarda düşüşü yavaşlatabilir. kaynak
 •  22-24 hafta süren ve 1628 hastayı içeren dört çalışmanın değerlendirilmesine göre demans ile ilgili semptomların spektrumunda plaseboya göre önemli bir azalma görülmüştür. Tüm çalışmalarda kullanılan Ginkgo biloba özünün (EGb 761®) günlük dozu 240 mg idi. kaynak
 •  Alzheimer hastalığı ve vasküler demansı olan 404 ayakta hasta üzerinde Ginkgo biloba ekstraktının (günde bir kez 240 mg EGb 761) etkisini araştırmak için yapılan ve 24 hafta süren çalışmada araştırmacılar her iki durumda da bilişsel işlevsellik, nöropsikiyatrik semptomlar ve işlevsel yetenekler olumlu geliştirme olduğunu bildirmişlerdir. kaynak

 •  Ginkgo biloba ekteresi Alzheimer hastalığının erken evrelerinde görülen bazı semptomları yavaşlatmada etkinlik göstermiştir. Alzheimer tipi senil demansı olan 40 kişinin katıldığı bir çalışmada, tedavi grubuna günlük 240 mg EGb 761 dozu verildi (Hofferberth, 1994). Yalnızca 1 ay sonra ginkgo biloba grubunda önemli bir gelişme kaydedildi ve 3 aylık çalışma süresince iyileşme devam etmiştir.
 •  “Current Topics in Medicinal Chemistry” adlı dergide yayınlanan 2608 hastanın katıldığı 28 çalışmayı içeren bir derlemede, ginkgo’nun, bilişsel işlevleri, günlük yaşam aktivitelerini ve diğer hastalarda bilişin diğer yönlerini iyileştirmede potansiyel etkileri olduğu ifade edilmiştir. Tıbbi beslenme uzmanı Dr. Sarah Brewer’e göre, beyine kan akışını geliştirerek, ginkgo ektresi hafıza, konsantrasyon ve düşünce süreçlerini geliştirmeye yardımcı olur.
 •  Ginkgo biloba ekstraktının demansa etkileri değerlendiren sistematik derlemelere göre demans hastaları için en az 5 ay süresince 200 mg / gün’den daha yüksek dozlarda uygulandığında potansiyel olarak olumlu etkilere sahiptir. Ginkgo biloba’nın demansa etkileri
 •  Münih Üniversitesi Tıp Psikolojisi Enstitüsü’nden araştırmacılar bir grup sağlıklı yetişkin üzerinde 1 ay boyunca Gingko’nun etkilerini değerlendirdiler ve plasebo grubu ve Gingko grubu arasında önemli farklılıklar tesbit ettiler. Ginkgo kullananlar daha yüksek bilişsel performans, daha güçlü bir hafıza ve artan enerji hissetmiştir. Bunun yanısıra Gingko’nun beyindeki asetilkolin ve glutamat düzeylerini arttırdığı, nöral bağlantıların proliferasyonunu desteklediği, serotonerjik sistemle etkileştiği ve antioksidan özellikleri sergilediği de gösterilmiştir.

Hafızayı Destekler

 • Ginkgo biloba özü, sağlıklı yetişkinlerde hafızayı geliştirmek için ginseng ile sinerjistik olarak çalışabilir. Klinik bir çalışmada sağlıklı orta yaşlı katılımcılarda, 60 mg standart Ginkgo biloba özü (GK501) ve 100 mg standart Panax ginseng özünün (G115) etkileri araştırıldı. Ginkgo ve ginseng kombinasyonunun Bellek Kalitesi Endeksini iyileştirdiği gözlendi. Bu etki, ortalama% 7,5’lik bir gelişmeyi gösteriyordu.  Ginkgo biloba ve Panax ginseng kombinasyonunun sağlıklı ve orta yaşlı gönüllülerde hafıza artırıcı etkileri
 • Sekiz sağlıklı kadın gönüllünün katıldığı bir çalışmada 120mg, 240mg, 600 mg’lık Ginkgo biloba ekstresi dozları plaseboyla karşılaştırılmıştır. Tedaviden 1 saat sonra bir dizi testler yapıldı. İlk üç testte plasebo ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Ancak, Sternberg tekniğiyle değerlendirildiğinde kısa süreli hafıza, plaseboya nazaran 600 mg Ginkgo biloba ekstraktı sonrasında çok önemli ölçüde geliştirilmiş olduğu belirtilmiştir. Ginkgo Biloba Ekstraktının Kısa Süreli Bellek Üzerindeki Aktivitesi
 • Florür oksidatif strese ve nörodejenerasyona yol açar, böylece öğrenme ve hafızayı etkiler. Hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde florüre maruz kalmanın neden olduğu öğrenme ve hafıza eksikliği üzerine ginkgo biloba ve C vitamininin etkisi test edildi. Çalışmayı yürüten araştırmacılara göre yüksek oranda floride kronik maruz kalma mekansal öğrenme ve hafızada önemli bozulmaya yol açar, bu açıklar Ginkgo biloba ve C vitamini ile hafifletilebilir. kaynak

 

Kaygıyı Hafifletmeye Yardımcı Olabilir

 •  Ginkgo ekstresi yaygın anksiyete bozukluğu olanlarda anksiyolitik etki göstermektedir. Bilobalid terpenler içeren Ginkgo, tüm merkezi sinir sistemi için koruyucu olan güçlü antioksidan etkilere sahiptir. Birçok bitki uzmanı, ginkgo bilobayı bir adaptojen olarak kabul eder, çünkü kişinin ruh halini iyileştirmeye karşı etkili bir doğal sinir toniği işlevi görür. Stres kaynaklı gerginliği azaltmak için Panax ginseng ile birlikte kullanımı da öneriliyor. Araştırmalar, 4 hafta süresince spesifik bir ginkgo biloba özütü (EGb 761, Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals) almanın anksiyete belirtilerinde hafifleme sağlayabileceğini göstermektedir.
 •  2007 yılında “Journal of Psychiatric Research” nde yapılan bir araştırmaya göre Ginkgo biloba endişenin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ginkgo biloba özü kullanan genelleşmiş anksiyete bozukluğu olan hastalar, anksiyete belirtilerinde plasebo alanlara göre anlamlı bir azalma yaşamışlardır. kaynak

Migren İçin Potansiyel Bir Seçenek Olabilir

 • Ginkgolide B, doğal bir antiplatelet aktive edici faktördür (PAF). PAF, iltihaplanma sürecinde salınan güçlü bir proinflamatuar ve nociceptive ajandır. Bu yüzden, Ginkgolid B, auralı ve aurasız migren tedavisi için potansiyel bir seçenek olabilir. kaynak
 • 2009 yılında bildirilen bir çalışmada Ginkgo biloba ağacı yapraklarından elde edilen bir bitkisel bileşen olan ginkgolid B’nin kullanımı araştırıldı. Migren aurası olan 50 kadın hastaya dört ay boyunca 60 mg ginkgo biloba terpen fitozom, 11 mg koenzim Q10 ve 8.7 mg vitamin B2 (Migrasoll) kombinasyonu verildi. Auralı migren dördüncü ayın sonunda hastaların %42’sinde migren düzeldi, diğer hastaların semptomlarında ise kısmi iyileşmeler görüldü.
  Efficacy of Ginkgolide B in the prophylaxis of migraine with aura

Fibromiyaljide Yaşam Kalitesini Artırabilir

 • Bazı araştırmalara göre ginkgo biloba ve CoQ10 kombinasyonu fibromiyalji tanısı alan kişiler için yaşam kalitesini iyileştirebilir. kaynak
 • Bir çalışmada fibromiyalji sendromlu katılımcılara 84 gün boyunca günlük doz olarak 200 mg ginkgo biloba özü ve 200 mg koenzim Q10 verildi. Çalışma süresi boyunca yaşam kalitesi puanlarında kademeli bir iyileşme gözlendi ve sonunda puanlar başlangıçtakilerden anlamlı bir farklılık gösterdi. Katılımcıların % 64’ü kendini daha iyi hissettiğini belirtirken % 9’u ise daha kötü hissettiğini ifade etmiştir. kaynak

Dolaşım ve Kalp Sağlığını Destekler

 • Geleneksel Çin tıbbında uzun süredir kullanılan ginkgo biloba yaprakları, kalp-damar-damar hastalıkları da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Kalp hastalarıyla yapılan bir çalışma ginkgo biloba özünün vücudun birçok yerine kan akışında hemen bir artış olduğunu göstermiştir. Bu durumun dolaşımdaki nitrik oksit düzeylerinde % 12’lik bir artışla ilgili olduğu belirtilmiştir. kaynak
 • Koroner arter hastalığı olanlarla yapılan bir çalışmaya göre ginkgo biloba özütü koroner kan akışını iyileştirir. kaynak
 • Bir aortokoroner bypass ameliyatı olmuş hastalarda 2 ay süresince Ginkgo biloba (EGb 761) tedavisi, aterosklerotik nanoplak oluşumunu azaltmıştır. Reduction of atherosclerotic nanoplaque formation and size by Ginkgo biloba (EGb 761) in cardiovascular high-risk patients.
 •  Bacaklardaki düşük kan akışının neden olduğu ağrı nedeniyle topallayan kişilerde ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. (Bitkisel tedavi periferik arter tıkayıcı hastalığında ağrısız yürüme mesafesi 200 m’den fazla ise tek başına yarar sağlayabilir. Ağrısız yürüme mesafesi 200 m’den az ise kısmi bir yarar görülebilir. Dinlenmede ağrı ya da ülserasyon, nekroz, kangren gibi durumlarda bitkisel tedavi uygulanmaz.)

Raynaud Hastalığında Atak Sayısını Azaltabilir

Ginkgo biloba, en küçük kan damarlarını açma etkisiyle bilinir. Az sayıdaki klinik çalışmanın bulgularına göre ginkgo biloba, Raynaud hastalığı olanlarda atak sayısını azaltmada etkili olabilir. Raynaud hastalığı olanlar üzerinde yapılan bir çalışmada bir Ginkgo biloba ekstresi (Seredrin) atak sayısında 56 azalma olurken bu oran plasebo grubunda % 27 olmuştur. Raynaud hastalığında Ginkgo biloba kullanımı

Görsel İşlevi Geliştirebilir

 • Ginkgo biloba’daki antioksidanlar oküler sistemi oksidatif strese karşı korur ve bu şekilde maküler dejenerasyon ve kataraktların önlenmesine yardım eder. Ayrıca, glokom ve diğer görme sorunları olanlar için vizyon geliştirmek ve uzun mesafe görüş kapasitesini artırmak gibi etkileri olabilir.
 • Ophthamology” dergisinde yayınlanan klinik bir çalışmya göre, ginkgo ekstresi glokomlu hastalarda görme alanı hasarını iyileştirmede yararlı olmuştur. Indiana Üniversitesi Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen diğer bir çalışmada, günde üç kez 40 mg ginkgo ekstresi alımı, sadece iki gün içinde oftalmik arterdeki kan akışını düzeltmede başarılı olmuştur.

Radyasyona Karşı Koruma Sağlar

 • Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kazadan sonra bilim adamları, olaydan etkilenen insanlarda radyasyona bağlı hasar bulgularını tersine çevirip çeviremeyeceklerini anlamak için doğal ürünler üzerinde araştırma yaptılar. Çernobil’deki işçilere 2 ay boyunca süresince 3 x 40 mg dozunda EGb 761 ekstresi (Tanakan) verilmesi sonucu kandaki radyasyon hasarı bulgularının önemli ölçüde azaldığı tesbit edildi. Anticlastogenic effect of ginkgo biloba extract
 • İtalya’daki Pisa Üniversitesi araştırmacıları da, yüksek doz radyoaktif iyodine maruz kalan insanlarda Egb 761 ekstresinin benzer koruyucu etkiler gösterdiğini buldular. (J Clin Endocrinol Metab. 2007 Nov;92(11):4286-9. Epub 2007 Aug 21.”Anticlastogenic effect of Ginkgo biloba extract in Graves’ disease patients receiving radioiodine therapy.” Dardano A, Ballardin M, Ferdeghini M, Lazzeri E, Traino C, Caraccio N, Mariani G, Barale R, Monzani F. Department of Internal Medicine, University of Pisa, Italy)

EGb 761 Nedir?

EGb 761 Ginkgo biloba yapraklarının standart bir özütüdür ve Willmar Schwabe Pharmaceuticals (Dr Willmar Schwabe Group) tarafından üretilmiş olup, 1990’lı yılların başından beri Avrupa’da bitkisel bir özüt olarak kullanılmaktadır. Ginkgo ürünleri sadece yapraklardan elde edilir. Ancak, birçok doğal ürün gibi, büyüme yeri, ekstraksiyon zamanı ve diğer faktörler ürünün bileşenlerini değiştirebilir. EGb 761®, bileşenlerin güvenilir ve tutarlı bir ilaç performansını ve Ginkgo’daki bir alerjen olan ginkgolik asidin yokluğunu garanti altına almak için standartlaştırılmış bir Ginkgo biloba yaprak özütüdür.

Ginkgo yapraklarının içerdiği etken maddelere yönelik farmakolojik araştırmalar 1950’lerin sonunda başladı. Bitkisel ilaç şirketi Dr. Willmar Schwabe GmbH’nın öncülüğünde yirmi yıl süren araştırma, ginkgo yapraklarının standart bir özütü ile sonuçlanmıştır. Deneysel çalışmalarda genellikle EGb-761 (Ginkgo biloba özü EGb 761, Rokan, Tanakan, Tebonin) kullanılmıştır. EGb 761’in standartize ürünü, hala yeşil iken Ginkgo yapraklarının toplanmasını içerir ve morfolojik analizden sonra konsantre edilir ve yüksek performanslı sıvı kromatografısiyle analiz edilir. Nihai ürün, ~% 24 flavon glikozitlere (özellikle quercetin, kaempferol ve izorhamnetin), % 6 terpen laktonlara (ginkgolides A, B, and C, bilobalide) ve (<5 ppm ginkgolic acid) uygun olacak şekilde hazır hale getirilir.

Ginkgo Biloba Nasıl Kullanılır?

 • Önerilen doz  günde 3 kez 40-80 mg’dır. Çalışmalarda şu dozlar denenmiştir;
 • Bilişsel İşlev: Günde iki kez bölünmüş dozda alınan 120-600 mg
 • Bunama: Günde iki ila üç kez bölünmüş dozlarda alınan 120-240 mg
 • Aralıklı Topallama: Günde iki ila üç kez bölünmüş dozlarda alınan 120-240 mg
 • Vertigo: Günde iki ila üç kez bölünmüş dozlar halinde alınan 120-160 mg
 • Raynaud Hastalığı: Günde üç kez bölünmüş dozlarda alınan 360 mg
 • Birçok araştırma, günde 600 mg’dan daha büyük dozları değerlendirmemiştir, bu yüzden bu miktarı aşılmamalıdır.

Ginkgo Biloba Ekstrelerinin Kalitesi

Ginkgo biloba alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürünün içeriğindeki Terpen laktonları ile Flavon glikosidlerinin miktarı ve oranlarıdır. Ginkgo biloba’nın faydalı olabileceğini gösteren klinik araştırmalarda %24 flavon glikozidi ve %6 terpen laktonu içeren standardize ürünler kullanılmıştır. E Komisyonuna göre yalnızca Ginkgo biloba yaprağından ekstrakte edilmek suretiyle elde edilen, %22-27 flavon glikozitleri, %5-7 terpenik laktonlar ve en fazla 5 ppm ginkgol asidi içeren standardize kuru ekstre (EGb 761) tedavide kullanılmalıdır. Araştırmalar, ham şekildeki ginkgo yaprağının ya da düşük konsantrasyonlu ekstrelerin klinik faydalarını desteklememektedir.
Farklı Ginkgo biloba markalarının farmasötik kalitesi

Bazı ginkgo biloba ürünlerinin milyonda 100-200 parça içerdiği belirtilmektedir. Almanya’da bitkisel ilaçlar kalite yönünden sıkı denetime tabidir. Ginkgo ekstrelerinin, milyonda 5 parçadan yüksek bir ginkgolic asit oranına sahip olması durumunda, ülkede satılmasına izin verilmez. Mayıs 1997’de, “German Federal Institute for Drugs and Medical Devices” (BfArM), ginkgo biloba ürünlerindeki ginkgolic asit oranına ilişkin ginkgo üreticilerine bir mektup gönderdi. Mektup, “BfArM’in ginkgo preparatlarındaki ginkgolic asitlerin içeriğinin milyonda maksimum beş parçaya düşürülmesini gerekli görmüştür. Bu seviyenin kanıtı belgelenemezse, bu farmasötikler için kayıt iptal edilecektir, çünkü bu durumda ürünlerin zarar verici etkilerin ortaya çıktığı konusunda ciddi bir şüphe vardır” şeklinde ibare içeriyordu.

Önde gelen bağımsız test sonuçlarının sağlayıcısı olan Consumer Labs‘a göre, test ettikleri çeşitli firmalara ait ginkgo biloba takviyelerinin yalnızca % 40’ı etikette belirtilen ginkgo miktarını içeriyordu. Gerçek Ginkgo Bulmak Kolay Değil

Sinerjik Etki

Bazı firmalar sinerjik etki için ginkgo bilobayı fosfatidilserin ve panax ginseng ile eşleştirerek kullanıma sunarlar. Ginkgo Bilobayı çay olarak içmenin faydası yoktur. Allerjen etkisi olan ginkgol asidi içerdiği için ham drog kullanılmamalıdır.

Ginkgo Biloba Zararları Var mıdır?

Yüksek dozda kullanılmamalı. Gastroentestinal sorunlar, kanama, ishal ve mide bulantısı gibi yan etkiler meydana gelirse kullanımına son verilmelidir. Ginkgo Biloba’nın kanın pıhtılaşmasını önleyici etkisi olduğundan kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanılmamalı. Gingko  kullanımına başlamadan önce hekime danışmak uygun olur.

Ginkgo Biloba İlaç Etkileşimleri

Ginkgo Bilobanın en az 75 farklı ilaçla orta düzeyde etkileşime girdiği biliniyor. Bunlardan bazıları;

 • Antikoagülanlar ve anti-platelet ilaçlar ve takviyeler
 • Alprazolam (Xanax)
 • Antikonvülsanlar ve nöbet eşiği ilaçları
 • Antidepresanlar
 • İbuprofen
 • Diyabet ilaçları

Ayrıca ginkgo biloba ve bazı bitkiler kan sulandırıcı özellikleri olduğu için herhangi bir ameliyattan önce bu tür bitkilerin kullanımına son verilmiş olması gerekir. Hamilelerin kullanması önerilmez.

Ginkgo yaprakları, oldukça alerjen olan uzun zincirli alkilfenolleri içerir. Zehirli sarmaşık, kaju fıstığı, zehirli meşe, kaju fıstığı ve mango kabuğu gibi doğal içeriklere alerjisi olanlar ginkgo biloba kullanmamalıdır.

Ginkgo tohumları ve meyve özü zehirlidir.

---------

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Share on:

“Ginkgo Biloba Faydaları Nelerdir?” üzerine 75 yorum

 1. Bende bu ürünle ersağ ile tanıştım. Eğer bu üründen temin etmek isteyen olursa yardımcı olailirim. Fabrikası Denizli’de olan tesislerde gıda takviyesi olarak ülkemizde TR-20-K-010657 il Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Bilgi için : ersagistanbul.com

 2. 3 aydır tebokan special kullanıyorum sabah vev akşam günde 2 kez . beyin kapasitesinde zihinsel yorgunlukta çok faydasını gördüm ayrıca bizim gibi Şeker ve tansiyon hastalarına faydalı kan sulandırıcı etkisi mevcut fakat son zamanlarda tansiyonumu arttırırmı diye araştırıyorum tek başına bir beslenme ve yaşam değişikliği yapmadan pek etkisi olmaz ama destekleyici bir supplement olaraj bence uygun.

  Bunun yanında Yüksek dozda Cvitamini /B VİTAMİNİ alıyorum . ama bunlar olmasadayaşam değişikliği ile bunları almadan telefai edebilirsiniz. fakat bir şey varki hepsinden önemlisi olmazsa olmazı
  OMEGA 3 balık yağı lütfen tüm ailenize içirin için şurup formunda olan formalrını kullanın günlük en az 5 ml/1 tatlı kaşığı kullanın . çok çok önemli.

 3. Gerçek bingo tabirin üzerinde icindekilere dikkat edin ve eczaneden ain. Kızıma kullandiriyorum.migdesi rahatsız olmasın diye ezip toz halinde reçele katip yiyor.direk bütün tablet ağar gelir.

 4. Arkadaşlar algıda geç algılama ve unutkanlik var bu ilacı direk eczaneden alabilirmiyim fiyati nedir

 5. Slm ben 1 aydır tintus kullanıyorum kullandıktan sonra bende kaşıntı olmaya başladı neyapmam gerekiyor.

 6. cınlama hastası sayın hasta arkadaslar ,, TMS diye bir tedavi var.cınlamaya cözum mus yaptıranlar varmı.birde noral terapi ile cınlamayı tedavi ediyormus.

 7. Mehmet bana mail adresini yazsana seninle bir iletişime geceyim

 8. Tebiokandada var titandioksit bu nedir arkadaş aşağı tükür sakal yukarısı bıyık

 9. sayın arkadaşlar yorumlarınızı okudum.
  şu var ki türkiyedeki doktorların bilgisi bir araya gelse tümdünyadaki hastalıkların ancak yüzde 30 una çare olabilir.bunu iyi bilin. b12 vitamin eksikliği hastalığında doktorların yeterince bilgiisi yok. bugun dünyada bilgi kirliliği var neye inanacağımızı
  bilemiyoruz.ortalık sahtekar satıcılar ve aracılarla dolu.aldığınız ürün hakikaten sağlam mı. hiç bir ürün dozaj fazlası fayda vermez. neye zararı olacağı bilimez. binlerce yaptığımız araştırma sonucu canan karatayın çoğu dedikleri doğru çıktı.en buyuk zehir.nişaşta.şeker.alkol.sigara. ve katkı maddeli yiyecekler ve gdolu yiyeceklerdir.tıbbın anayurdu türkiye ve türkler iken batılılaşma tuzağıyla herşey elimizden çıktı. dünyanın en buyuk tıp alimleri türkler iken en salak tıpçılar tıpzedeler olduk. ilkönce ne kadar tahlil varsa yaptıracaksınız. vücudunuzdaki midenizdeki mantarları virusleri mikropları bulacak ondan sonra tedaviye başlayacaksınız. samimi kafa dengi bir hekim arkadaşınız sırdaşınnız olacak akıl danışacaksınız. asla antibiyotik kullanmayacaksınız.kesinlikle günde yarım saat yürüyeceksiniz. hergün not tutacak.o gün ne yediğinizi ne içtiğinizi yazacak o gun ve sonraki günlerde başınıza neler geldiğini sorgulayacaksınız.biz öyle yaptık hangi ilacın neye sebep olduğunu o şekilde bulduk. ekmek nişaşta.şeker.tatlı.boğaça dan zarar gördük.gazoz dişlerimizi parçaladı.günde bir boğaça ve kurabiyeden kilo aldık.devamlı börek yemekten hastalık kaptık devamlı lokum yemek mahvetti.hiçbir doğal yiyecek fazla olmamak şartıyla zararlı değildir. dozaj arttımı zararı bekle ve not et. biz daima en iyi marka ve iyi tanınmış markaların ürünlerini kullanırız. zeytinyağından şaşmayınız.altın olsa başka yağlar yemeyiz. isim vermek istemiyorum isim verince pahalandıryorlar onun için vermiyorum. gıda terörü piyasasında 3000 çeşit katkı maddesi kullanılmaktadır. beyaz ekmekte 15 çeşit alfo toksit zehir bulunmaktadır. tam tahıllı ekmekler yararlıdır. günümüzde butun tatlı yiyecekler son derece zararlı mısır nişaştası şurubundan,renklendirilmesi karamel adı verilen kokkinea böceğinden elde edilmekte kısaca böcek yiyen bir toplum durumdasınız. hiç önemsemiyor hiç aldırış etmiyorsunuz. ölmediğinize dua edin.
  ülkenin üçtebirisi yüksek tansiyon,onda biri sakat,onda yedide bir şeker hastası,onda biri astım hastası onbeşte biri kanser ve kalp hastasıdır.bunu devlete hukumete bağıra bağıra anlattık hiç kimsenin umrunda değil.önemsemediğiniz için öyle hastalıklara maruz kalacak kimse bilemeyecek ve tedavi edemeyecektir.doğal yiyecekler önemlidr.içini bilmediğiniz pakette kimbilir neler var deneme tahtası oluyorsunuz. kalp hastasımdan ölenler çocuklara bile bulaştı. heryerde çılgınca alışveriş çılgınlığı var. türkiyenin son 200 yılda herşeyi tekrar gözden geçirmesi lazım her alanda her konuda. nasıl kandırıldığınızı nasıl aldatıldığınızı nasıl böcek şurubu içirildiğinizi nasıl domuz jelatinli ilaçlar kullandığınızı nasıl ilaçların içine boya maddesi katılıp zehirlendiğiniz belki anlarsınız.ilaçların içinde titandioksir zehirli boya meddesi katıyorlar. ilaca boya pek mi lazım beni iyi etsin boyalı boyasız fark etmez. isterse boyasız olsun.ilacın içinde titandioksit boyar maddenin ne işi var
  hala uyanmıyor musunuz. sizi zehirliyorlar uyanın.

 10. Ben aldım ginko biloba kapsülünden ama bir kapsül 720mg gunde iki tane içiyorum. Dozu fazla mi neyapmaliyim??

 11. Arkadaşlar ben çok araştırdım.
  GİNKO BILOBA , OMEGA 3 , ÇİNKO , CALSIYUM MAGNEZYUM, ve diğer günlük vitamin/mineral desteğimi yutdışından getirttiğim ürünlerle sağlıyorum…
  Özelliklede gün içinde sebze ve meyve tüketimi az ve stresli bir iş hayatı olanlara şiddetle güvenilir olmak şartıyla bitkisel takviye almalarını öneriyorum..
  Nacizane önerimdir..
  Kullandığım ürünlerden temin etmek isteyen olursa bana ulaşsın yardımcı olurum..
  Ayrıca , bilinçli ve düzenli yaptırılan Hacamat Terapisi de vücuttaki ağır metal ve toksit maddelerin atılımını sağladığı için müthiş bi beden temizliği sağlıyor ve enerji veriyor. Bu da ektra bi bilgi paylaşmı olsun 😉

  [email protected]

 12. Yorumlari Gorunce guliyor insan bu bir ilac degil ve gingo bir agac hukarida anlatilan Ise o agacin faydalari.ayrica bu agac japonyada olan bir agac ne Alaka abd ile ?avrupada marketlerde satiliyor bu. Ayrica kendimden biliyorum iliskide erken bosalmayi onluyor…yoksa herhangi bir guc vermiyor konsantrasyonu artiriyor.

 13. Holllandada marketlerde satiliyor konsantrasyonu artirici olarak tablet olarak satiliyor ve 50 tablet 4.5 euro.ben bergen bir tane iciyorum bitkiseldir tamamen gingo agacinin yapragindan uretiliyor…baska ilaclarla kullanacak olanlar MUTLAKA DOKTORUNUZA SORUN.

 14. Bir cok bitki depresyon haplariyla birlikte kullanimi zararlidir ve farkli yan etkiler cikabilir ayrica ginko blobanin fazla kullanilmasi beyindeki kilcal damarlara zarar verip kanama yapabilir yani gunluk dozu asmak cok tehlikeli

Yorum yapın

css.php